okładka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Obowiązki biur rachunkowychebook | pdf | Adam Sroga

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Obowiązki biur rachunkowych ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści


W książce szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci.

Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania.

Zmiany te dotyczą m.in.:

• zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

• obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,

• ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

• zakresu krajowej oceny ryzyka,

• czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne,

• rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy,

• prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,

• udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

• współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE,

• działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych,

• zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

Opracowanie zawiera praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są to m.in.:

• wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym,

• wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

• wzór procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

• wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego,

• wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji,

• wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą z 30 marca 2021 r.


Szczegółowe informacje na temat ebooka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Obowiązki biur rachunkowych

Opinie i oceny ebooka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Obowiązki biur rachunkowych

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Obowiązki biur rachunkowych

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Obowiązki biur rachunkowych

Adam Sroga,

Moja ocena:
full