okładka Zatrudnianie niepełnosprawnych, młodocianych i emerytów korzyści dla pracodawcyebook | pdf | Praca Zbiorowa

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Zatrudnianie niepełnosprawnych, młodocianych i emerytów korzyści dla pracodawcy ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści


Osoby niepełnosprawne należą do grupy pracowników szczególnie chronionych przepisami prawa. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą czerpać z tego tytułu wiele korzyści, ale muszą liczyć się również z obowiązkami wobec niepełnosprawnych podwładnych. Pracodawca musi pamiętać o dodatkowych uprawnieniach pracowniczych tych osób, obejmujących np. normy czasu pracy czy dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Nawiązanie współpracy z osobami niepełnosprawnymi może być sposobem na obniżenie kosztów pracy. Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną, może bowiem starać się np. o:

• zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób,

• miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,

• refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej,

• zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Z pracownikami młodocianymi w wieku od 15 do 18 lat można zawrzeć umowę o pracę na wykonywanie prac lekkich. Młodocianych można zatrudnić na stałe, sezonowo albo dorywczo, uwzględniając w każdym przypadku wymagania zawarte w Kodeksie pracy dotyczące zawierania umów z takimi pracownikami. Znacznie mniej warunków do spełnienia jest przy zawieraniu z młodocianymi umów cywilnoprawnych. Zatrudnienie pracownika młodocianego daje pracodawcy możliwość pozyskania zatrudnionego, który nie będzie miał wygórowanych żądań finansowych w zakresie wynagrodzenia za pracę.

Również zatrudnianie emerytów jest korzystne dla pracodawcy. Pozwala bowiem zaoszczędzić na składkach. Wiek ubezpieczonego ma istotny wpływ na obowiązek opłacania za niego składki na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS) oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku wobec osoby, która ukończyła 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), również jeśli jest uprawniona do emerytury lub renty. Gdy osiągnięcie wspomnianego wieku następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje dopiero od następnego miesiąca. Jedynie w przypadku pracowników, których 55 lub 60 urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, składek tych nie trzeba opłacać już od tego miesiąca.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Zatrudnianie niepełnosprawnych, młodocianych i emerytów korzyści dla pracodawcy

    • Zatrudnianie niepełnosprawnych,...

      Ebook

      19,90 zł  

    • bumerang

Opinie i oceny ebooka Zatrudnianie niepełnosprawnych, młodocianych i emerytów korzyści dla pracodawcy

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Zatrudnianie niepełnosprawnych, młodocianych i emerytów korzyści dla pracodawcy

Zatrudnianie niepełnosprawnych, młodocianych i emerytów korzyści dla pracodawcy

Praca Zbiorowa,

Moja ocena:
full