okładka Zbiór karny PLUS (pdf) ebook | pdf | Opracowania Zbiorowe

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Zbiór karny PLUS (pdf) Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. O Opracowania Zbiorowe ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Stan prawny: 12 stycznia 2022 r. Wydanie: 20

Oddawane do rąk Czytelników Wydanie 2022 zbioru przepisów obejmuje: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz ...


Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N. K.K. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. nowej przesłanki orzekania środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych oraz zakazu zajmowania określonych stanowisk, wykonywania określonych zawodów lub pracy; penalizacji czynów polegających na fałszywym zawiadomieniu o zagrożeniach.

K.P.K. – uwzględniono nowe przepisy odnoszące się m.in. do środków na rachunku, objęcia ich postanowieniem w przedmiocie dowodów rzeczowych, a także uwzględniono zmiany dotyczące zabezpieczenia majątkowego.

K.K.W. – uwzględniono m.in. zmiany dotyczące wysokości potrącenia z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu oraz zmiany odnoszące się do zakazu zajmowania stanowisk lub wykonywania zawodu, jak również dotyczące przechowywania środków pieniężnych podlegających zabezpieczeniu majątkowemu lub z podlegającego zabezpieczeniu mienia na rachunkach depozytowych Ministra Finansów.

K.K.S. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. korekt deklaracji podatkowej oraz stosowania uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD), a także naruszeń przepisów dotyczących

oświadczeń o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz utrudniania kontroli skarbowej lub podatkowej.

K.W. – znacznie zwiększono wysokość kar i grzywien wymierzonych za wykroczenia w ruchu drogowym, wprowadzono nowe typy wykroczeń polegających na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu oraz naruszających jego pierwszeństwo, a także na naruszeniu zakazu wyprzedzania przez prowadzącego pojazd mechaniczny.

K.P.W. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. dopuszczalnej wysokości grzywny w postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o niezapewnienie działania urządzenia mobilnego lub urządzenia pokładowego wykorzystywanego do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz za niezatrzymanie pojazdu w przypadku przerwy

w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych.

U.W.T.P.A. – ostatnie zmiany dotyczą m.in. przeznaczenia środków z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi.

U.P.N. – uwzględniono zmiany dotyczące podmiotu prowadzącego działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz odnoszące się do podmiotów prowadzących rehabilitację osoby uzależnionej i leczenie substytucyjne.

Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany wraz z informacją, których przepisów dotyczą.Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów zmieniających uwzględnione ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi zawierające najważniejsze przepisy intertemporalne.

Zmiany, które weszły w życie między 12 sierpnia 2021 r. a 12 stycznia 2022 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 12 stycznia 2022 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

– ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054);

– ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105);

– ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz.U. poz. 2447).

„Zbiór karny PLUS (pdf)”, Opracowania Zbiorowe – jak czytać ebook?

Ebooka „Zbiór karny PLUS (pdf)”, tak jak pozostałe książki w formacie elektronicznym przeczytacie w aplikacji mobilnej Woblink na Android lub iOS lub na innym urządzeniu obsługującym format epub lub mobi - czytnik ebooków (Pocketbook, Kindle, inkBook itd.), tablet, komputer etc. Czytaj tak, jak lubisz!

Zanim zdecydujesz się na zakup, możesz również przeczytać u nas darmowy fragment ebooka. A jeśli wolisz słuchać, sprawdź, czy książka jest dostępna w Woblink także jako audiobook (mp3).

Szczegółowe informacje na temat ebooka Zbiór karny PLUS (pdf)

Opinie i oceny ebooka Zbiór karny PLUS (pdf)

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Zbiór karny PLUS (pdf)

Zbiór karny PLUS (pdf)

Opracowania Zbiorowe,

Moja ocena: