Książki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Dwie śmierci, Książka | Tadeusz Sobusiak
  Promocja
  okładka Dwie śmierci, Książka | Tadeusz Sobusiak

  Pomysł pierwszego opowiadania powstaje w roku 2010. I pod wpływem wielu zdarzeń zostaje ukończone w roku 2015. Postać Iwanowa została stworzona z losów wielu prawdziwych postaci. Fragmenty Artysty ukazują się drukiem na łamach jednego z czasopism literackich na kilka lat przed ukazaniem się książki. Między rokiem 1992-97 autor wraz z "Osą" podróżują po Europie i kiedy docierają do Berlina są oszołomieni jego rozmachem. To właśnie tam pewnej nocy, kiedy gubią się pośrodku tego...

  Promocja
  okładka Pan Tadeusz, Książka | Adam Mickiewicz
  Promocja
  okładka Pan Tadeusz, Książka | Adam Mickiewicz

  Arcydzieło, które na stałe wpisało się do literackiego kanonu. Epopeja narodowa z elementami gawędy szlacheckiej zabiera nas do idyllicznego Soplicowa, gdzie życie toczy się zgodnie z odwiecznym rytmem. Nowe wydanie klasyki lektur szkolnych przeniesie czytelników w świat nieprawdopodobnych przygód i wspaniałej rozrywki.

  Promocja
  okładka Matematyka z sensem 1 Zakres rozszerzony Suplement, Książka | Ryszard Kalina, Tadeusz Szymański, Ma Lewicki
  Promocja
  okładka Matematyka z sensem 1 Zakres rozszerzony Suplement, Książka | Ryszard Kalina, Tadeusz Szymański, Ma Lewicki

  Suplement do podręcznika MATEMATYKA Z SENSEM Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej.
  nr ewidencyjny w wykazie MEN: 539/1/2012

  Promocja
  okładka Poezje, Książka | Tadeusz Miciński
  Promocja
  okładka Poezje, Książka | Tadeusz Miciński

  Tadeusz Miciński (1873-1918) to jeden z najbardziej oryginalnych przedstawicieli okresu Młodej Polski. Za życia otaczała go legenda "poety maga", "czciciela tajemnic". Wybór wierszy ukazujący w pełni talent tego wybitnego ekspresjonisty.
  "Powiało na mnie morze snów - / ruiny tajemnicze - / w sosnowych borach Anioł-nów / zapala krwawe znicze. / I już na głębie porwał mnie / błękitnym wichrem lśnień - / o Matko Boża - weź me dnie - / za jeden wieszczy dzień".

  Promocja
  okładka Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej, Książka | Tadeusz Kubaczyk, Anna Majchrzak, Marek Żyła
  Promocja
  okładka Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej, Książka | Tadeusz Kubaczyk, Anna Majchrzak, Marek Żyła

  Przynależność etniczna i związana z nią tożsamość narodowa kształtują spójność i zarazem, w określonych przypadkach, dezintegrują współczesne państwa. Dla większości ludzi, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, tożsamość narodowa jest często elementem o pierwszoplanowym znaczeniu. Określana jest przez czynniki łączące daną grupę społeczeństwa. Zaliczyć należy do nich przede wszystkim: historię, zamieszkiwane terytorium, język, religię i obyczaje. Bardzo ważnym element...

  Promocja
  okładka Pożegnanie z Marią i inne opowiadania, Książka | Borowski Tadeusz
  Promocja
  okładka Pożegnanie z Marią i inne opowiadania, Książka | Borowski Tadeusz

  Pożegnanie z Marią i inne opowiadania Tadeusza Borowskiego, napisane zaraz po II wojnie światowej między 1946 a 1950 rokiem, należą do klasyki literatury polskiej i literatury wojennej. Pisarz dał w nich świadectwo przemocy okupujących Europę Niemców. Bohaterowie Borowskiego są ludźmi zlagrowanymi, czyli odczłowieczonymi, których potrzeby zostały sprowadzone do myśli o przetrwaniu, a podstawowymi motorami działań są głód i strach. W tej wstrząsającej lekturze Borowski nie ana...

  Promocja
  okładka Katechizm W blasku Bożej prawdy Podręcznik do religii dla absolwentów gimnazjum Liceum, technikum, Książka | Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak
  Promocja
  okładka Katechizm W blasku Bożej prawdy Podręcznik do religii dla absolwentów gimnazjum Liceum, technikum, Książka | Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak

  PODRĘCZNIK nr AZ-41-03/12-KI-1/12 do nauczania religii przeznaczony dla klasy I trzyletniego liceum i czteroletniego technikum (tzn. dla absolwentów gimnazjum), zgodny z programem nauczania nr AZ-4-03/12. Podręcznik skierowany jest do młodego człowieka poszukującego Boga w swoim życiu. Pomaga w odpowiedzi na pytanie, jak pokochać Jezusa, aby przeżyć przygodę miłości. Przejrzysty układ jednostek zawiera: wprowadzenie antropologiczne, naukę Kościoła (Biblia, Katechizm Kościoła...

  Promocja
  okładka Historiografia i historycy w PRL Szkice, Książka | Rutkowski Tadeusz
  Promocja
  okładka Historiografia i historycy w PRL Szkice, Książka | Rutkowski Tadeusz

  Książka zawiera szesnaście szkiców dotyczących różnych aspektów funkcjonowania nauk historycznych i historyków w Polsce Ludowej. Prezentują analizy działań władz PZPR oraz Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa wobec historyków i instytucji naukowych, a także zagadnienia historiograficzne i biografie.

  Promocja
  okładka Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej Efekty kształcenia wspólne dla branży, Książka | Maj Tadeusz
  Promocja
  okładka Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej Efekty kształcenia wspólne dla branży, Książka | Maj Tadeusz

  Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej. Ta publikacja to wyczerpujące kompendium wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) w branży budowlanej, zasad działalności budowlanej na rynku oraz różnych form działalności gospodarczej. Autor rzetelnie scharakteryzował dokumenty niezbędne do uruchomienia własnej firmy i jej prowadzenia. Dużym wsparciem dla ucznia będą zamieszczone prz...

  Promocja
  okładka Matematyka z sensem 3 Zbiór zadań Zakres podstawowy i rozszerzony Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Ryszard Kalina, Tadeusz Szymański, Ma Lewicki
  Promocja
  okładka Matematyka z sensem 3 Zbiór zadań Zakres podstawowy i rozszerzony Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Ryszard Kalina, Tadeusz Szymański, Ma Lewicki

  Zbiór zawiera zadania z zakresu podstawowego i rozszerzonego.

  Promocja
  okładka Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego Podręcznik do nauki zawodu Kwalifikacja Z.13.3 Technik BHP. Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Wanda Bukała, Tadeusz Cieszkowski
  Promocja
  okładka Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego Podręcznik do nauki zawodu Kwalifikacja Z.13.3 Technik BHP. Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Wanda Bukała, Tadeusz Cieszkowski

  Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji Z.13 (Ocenianie ryzyka zawodowego). W publikacji zawarto treści dotyczące przepisów prawa odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego, metod redukcji ryzyka zawodowego, a także rozróżniania czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych występujących w środowisku pracy. Podręcznik prezentuje wiedzę i uczy umiejętności związa...

  Promocja
  okładka Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe Kwalifikacja Z.13.4 Podręcznik do nauki zawodu Technik BHP. Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Cieszkowski Tadeusz
  Promocja
  okładka Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe Kwalifikacja Z.13.4 Podręcznik do nauki zawodu Technik BHP. Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Cieszkowski Tadeusz

  Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu czwartej części kwalifikacji Z.13 (Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy). W publikacji zawarto treści dotyczące przepisów prawa odnoszących się do wypadków przy pracy i chorób zawodowych, obowiązków pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych, a także działań zapobiegawczych z nimi związanych. Podręcznik prezentuje wiedzę i uczy u...

  Promocja
  okładka Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy Kwalifikacja Z.13.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik BHP. Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Cieszkowski Tadeusz
  Promocja
  okładka Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy Kwalifikacja Z.13.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik BHP. Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Cieszkowski Tadeusz

  Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji Z.13 (Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy). W publikacji zawarto treści dotyczące obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawcy i pracownika w obszarze BHP, nadzorowania przepisów ochrony pracy odnoszących się do kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych oraz odpowiedzialności pra...

  Promocja
  okładka Przygotowywanie dokumentacji przetargowej Podręcznik do nauki zawodu Kwalifikacja B.30.2 Technik budownictwa. Technik drogownictwa. Technik dróg i mostów kolejowych. Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Maj Tadeusz
  Promocja
  okładka Przygotowywanie dokumentacji przetargowej Podręcznik do nauki zawodu Kwalifikacja B.30.2 Technik budownictwa. Technik drogownictwa. Technik dróg i mostów kolejowych. Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Maj Tadeusz

  Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji B.30 (przygotowywanie dokumentacji przetargowej). W książce omówiono zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, wskazano sposoby rozróżniania dokumentów przetargowych oraz posługiwania się dokumentacją przetargową. Przedstawiono również zasady sporządzania specyfikacji warunków zamówienia i przygotowywania oferty na roboty budowlane. Wiedza teoretyczna wsparta został...

  Promocja
  okładka Sporządzanie kosztorysów Podręcznik do nauki zawodów z płytą CD Kwalifikacja B.30.1., Książka | Maj Tadeusz
  Promocja
  okładka Sporządzanie kosztorysów Podręcznik do nauki zawodów z płytą CD Kwalifikacja B.30.1., Książka | Maj Tadeusz

  Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji B.30 (Sporządzanie kosztorysów). Zagadnienia przedstawione w książce: rodzaje kosztorysów i zasady ich sporządzania, sposoby posługiwania się dokumentacją projektową, zasady dokonywania przedmiaru i obmiaru robót budowlanych, metody sporządzania kosztorysów inwestorskich, zamiennych i powykonawczych. Wiedza teoretyczna została wsparta licznymi przykłada...

  Promocja
  okładka Organizacja i technologia robót wykończeniowych Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Maj Tadeusz
  Promocja
  okładka Organizacja i technologia robót wykończeniowych Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Maj Tadeusz

  Podręcznik do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych. W książce m. in. omówiono charakterystykę robót tynkarskich, podłogowych i okładzinowych, a także malarskich. Dużą część poświęcono suchej zabudowie i suchym tynkom. Omówiono też warunki odbioru robót wykończeniowych i warunki bezpiecznej pracy przy robotach...

  Promocja
  okładka Organizacja i technologia robót stanu surowego Podręcznik Technikum, Książka | Maj Tadeusz
  Promocja
  okładka Organizacja i technologia robót stanu surowego Podręcznik Technikum, Książka | Maj Tadeusz

  Podręcznik do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego. W książce m. in. omówiono rodzaje fundamentów i sposobu ich wykonania, rodzaje ścian i organizację robót murowych, wykonywanie stropów, żelbetowe konstrukcje monolityczne i prefabrykowane, rodzaje schodów, konstrukcje dachów i stropodachów, pokrycia i obró...

  Promocja
  okładka Organizacja i przygotowanie budowy Podręcznik Technikum, Książka | Maj Tadeusz
  Promocja
  okładka Organizacja i przygotowanie budowy Podręcznik Technikum, Książka | Maj Tadeusz

  Podręcznik przeznaczony dla ucznia technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. W podręczniku podano najnowsze informacje i rozwiązania dotyczące organizacji i kierowania budową. Omówiono następujące zagadnienia: przygotowanie budowy, dokumentację budowy, uzbrojenie i zagospodarowanie placu budowy, organizację podstawowych robót budowlanych, remontowych i rozbiórkowych, kierowanie budową i robotami budowlanymi, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Podręcznik ...

  Promocja
  okładka Organizacja robót rozbiórkowych Podręcznik do nauki zawodu Technik budownictwa. Szkoła ponadgimnazjalna. Kwalifikacja B.33.5, Książka | Maj Tadeusz
  Promocja
  okładka Organizacja robót rozbiórkowych Podręcznik do nauki zawodu Technik budownictwa. Szkoła ponadgimnazjalna. Kwalifikacja B.33.5, Książka | Maj Tadeusz

  Podręcznik do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych. W książce omówiono przygotowanie i wykonywanie robót rozbiórkowych oraz roboty wyburzeniowe. Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości, a także ćwiczenia kształtujące umiejętnośc...

  Promocja
  okładka Utrzymanie obiektów budowlanych Podręcznik do nauki zawodu Technik budownictwa. Szkoła ponadgimnazjalna. Kwalifikacja B.33.4, Książka | Maj Tadeusz
  Promocja
  okładka Utrzymanie obiektów budowlanych Podręcznik do nauki zawodu Technik budownictwa. Szkoła ponadgimnazjalna. Kwalifikacja B.33.4, Książka | Maj Tadeusz

  Podręcznik do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych. W książce m. in. omówiono zarządzanie nieruchomościami z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa budowlanego, przyczyny i rodzaje uszkodzeń budynków, technologie stosowane przy wzmacnianiu konstrukcji, organizację robót remontowo-budowla...

  Promocja
  okładka Rysunek techniczny budowlany Podręcznik do nauki zawodu Technik budownictwa. Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Maj Tadeusz
  Promocja
  okładka Rysunek techniczny budowlany Podręcznik do nauki zawodu Technik budownictwa. Szkoła ponadgimnazjalna, Książka | Maj Tadeusz

  Podręcznik dla uczniów kształcących się w kierunkach technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji: B.16. w zawodzie betoniarz-zbrojarz, B.18. w zawodzie murarz-tynkarz, B.20. w zawodzie monter konstrukcji budowlanych. W książce m. in. omówiono podstawowe wiadomości na temat rodzajów rysunków budowlanych i norm w nich stosowanych, zasady wymiarowania i opisywania rysunków. Na szczególną uwagę zasługują działy dotyczące czytania projektów budowlanych oraz zastosowania progr...

  Promocja
  okładka Rysunek techniczny dla mechaników Podręcznik, Książka | Lewandowski Tadeusz
  Promocja
  okładka Rysunek techniczny dla mechaników Podręcznik, Książka | Lewandowski Tadeusz

  Książka jest obszernym, bogato ilustrowanym podręcznikiem do nauki rysunkowego przedstawiania części maszyn oraz gotowych wyrobów przemysłu maszynowego. Początkowe rozdziały poświęcono geometrycznym zasadom odwzorowywania na płaszczyźnie obiektów płaskich i przestrzennych. W dalszej części publikacji przedstawiono znormalizowane zasady uproszczonego przedstawiania szczegółów konstrukcyjnych i technologicznych części maszyn oraz całych wyrobów. Uwzględniono zmiany wynikające ...

  Promocja
  okładka Przebraże 1943, Książka | Tomasz Tadeusz Dudek
  Promocja
  okładka Przebraże 1943, Książka | Tomasz Tadeusz Dudek

  W książce Przebraże 1943 zostały omówione dzieje największego ośrodka polskiej samoobrony, jaki funkcjonował na Wołyniu podczas II wojny światowej. Kreśląc dzieje samoobrony, autor starał się również ukazać skomplikowaną sytuację panującą w tym okresie na Wołyniu. Miała ona ogromny wpływ na postępowanie załogi Przebraża. Dowództwo bazy musiało bowiem ostrożnie lawirować pomiędzy okupującymi te ziemie Niemcami a rosnącymi w siłę oddziałami partyzantki radzieckiej. Do tego doch...

  Promocja
  okładka Jak to było..., Książka | Maksimowicz Tadeusz
  Promocja
  okładka Jak to było..., Książka | Maksimowicz Tadeusz

  – No, jak to było z tym dziadkiem? No, nie wiesz? – A powinienem? – Chyba powinieneś… – A po chwili zastanowienia: – Oczywiście, że powinieneś! No, jak to było? – No, jak to było? – Jeśli można opowiedzieć jakąś historię, to warto to zrobić. Ale żeby ją opowiedzieć, trzeba ją najpierw poznać, trzeba pytać, póki jest kogo, bo to najlepsze źródło poznania. z Prologu „Z Tadeuszem poznaliśmy się pod koniec lat sześćdziesiątych, oczywiście w Olecku, przy okazji organizacji jaki...

Co to jest książka?

Książka jest dokumentem piśmienniczym, obszernym zazwyczaj zapisem wszelkiej ludzkiej myśli. Występuje w postaci wielostronicowej publikacji o określonej liczbie stron i trwałym charakterze.

Postać dzisiejszej książki drukowanej ma formę kodeksu będącego zbiorem kartek połączonych grzbietem. Taki sposób utrwalania zapisu w momencie upowszechnienia pergaminu zastąpił wcześniejszą formę dokumentu piśmienniczego, jakim był zwój.

Według definicji Słownika języka polskiego PWN książka jest złożonym oraz oprawionym arkuszem papieru zadrukowanym tekstem o charakterze literackim, użytkowym bądź naukowym. Jednak współcześnie definicja ta powinna zostać poszerzona o książki elektroniczne będące cyfrowym odpowiednikiem tych drukowanych. Do książek elektronicznych zaliczane są zarówno ebooki, jak i audiobooki. Treść utrwaloną w formie elektronicznej można odczytać za pomocą odpowiedniego oprogramowania na laptopach, tabletach, smartfonach, a przede wszystkim na przeznaczonych do tego celu czytnikach.

E-książki odgrywają bardzo dużą rolę. Podjęty jakiś czas temu proces digitalizacji książek umożliwia dostęp do światowych zasobów wiedzy znacznie większej liczbie osób. Zbiory ksiąg to niepodważalne światowe dziedzictwo kultury, jednak ze względu na ograniczoną możliwość szybkiego dostępu do przechowywanych w księgozbiorach publikacji, a także brak możliwości jakiegokolwiek dostępu do dzieł o znacznej wartości historycznej proces digitalizacji daje szansę na udostępnianie światowych dzieł szerokiej masie odbiorców.

Czym wyróżnia się dana okładka (oprawa)?

Okładka to wszystko, co zostało od zewnątrz trwale złączone ze znajdującym się w środku wkładem. Składa się z przedniej i tylnej okładziny (potocznie zwanej okładką), a także z grzbietu okładki. To właśnie okładka definiuje i określa ostateczny wygląd książki, gdyż determinuje między innymi sposób, w jaki łączą się ze sobą wszystkie kartki i jaka jest wewnętrzna budowa książki. Oprawy mogą być miękkie, twarde czy też zintegrowane – różnią się przede wszystkim wielkością, wagą, wytrzymałością oraz ceną. Przykładowo książki w twardej oprawie są większe, cięższe, bardziej wytrzymałe i droższe od tych w miękkiej.