Akcja Czytaj na okrągło

DiG

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Regaining The past. Yugoslav legacy in the period of transition, Książka | Tijana Vuković

  “Author clearly understands the historical contradiction – the demise of Yugoslavia as a country and its simultaneous survival within private memory and certain cultural institutions in Serbia. Tijana Vuković’s research encompasses the period between 2003 i 2020, its aim being presentation of proven historical findings about reception and continuity of Yugoslav legacy, which are to help in overcoming cultural trauma, brought about by the breakup of Yugoslavia” Prof. dr sci. N...

  Promocja
  okładka Terapia przestępców seksualnych. Przesłanki teoretyczne, diagnoza i organizacja, Książka | Kazimierz Pospiszy

  Recenzowana monografia staje się bardzo ważnym i istotnym wkładem poznawczym w aktualną wielowątkowa dyskusją na temat ludzkiej seksualności, jej poznania, ukierunkowywania dla dobra rozwoju osoby ludzkiej i społeczeństw. Autor ukazując osiągnięcia psychologii w rozpoznaniu mechanizmów ludzkiego działania, granice własnych możliwości i wpływu czynników sytuacyjnych daje równocześnie wiedzę i wskazówki metodyczno-praktyczne dla tych wszystkich, którzy nie tylko realizują progr...

  Promocja
  okładka Twórczość Marii z ks. Czartoryskich ks. Wirtemberskiej, Książka | Alina Aleksandrowicz

  Książka wybitnej badaczki literatury XIX wieku, prof. dr hab. Aliny Aleksandrowicz ma szanse stać się bestselerem, tak jak bestselerem była książka bohaterki tej książki – Malwina, czyli domyślność serca. Malwinę opublikowała Maria z ks. Czartoryskich ks. Wirtemberska w 1816 roku. Twórczość Ks. Marii analizuje Alina Aleksandrowicz w szerokim kontekście literackim, ale także kulturowym, obyczajowym epoki. To głębokie, niezwykle dokładne omówienie środowiska w jakim tworzyła ks...

  Promocja
  okładka Paweł Tetera, hetman Ukrainy prawobrzeżnej w l. 1662-1665 (Rola polityczna), Książka | Eustachy Jurków

  Paweł Tetera należy do grona najwybitniejszych hetmanów kozackich w dziejach. Należał do grona starszyzny kozackiej, która wytworzyła się w otoczeniu Bohdana Chmielnickiego. Blisko związany z Jerzym Chmielnickim i Janem Wyhowskim, chciał być kontynuatorem ich koncepcji politycznych. Szukał zbliżenia z Rzeczypospolitą, obawiając się rosnącej roli i znaczenia Państwa Moskiewskiego. Przyszło mu władać Kozaczyzną w czasach rozpadu tejże społeczności. Nie udało mu się jej ponownie...

  Promocja
  okładka Obawy i nadzieje Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej w latach 1945-2000, Książka | Waldemar Graczyk

  Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie podkreślał, że pamięć o przeszłości ma stać się spoiwem dla budowania przyszłości. Towarzysząca mu świadomość przedziwnego połączenia splecionych losów państwa polskiego i Kościoła z niezwykłą ostrością daje się zauważyć na kartach źródeł archiwalnych czerneńskiej wspólnoty klasztornej. Lata 1945–2000 to czas organizowania i trwania życia klasztornego po dramacie II wojny światowej i w okresie utrwalania systemu komuni...

  Promocja
  okładka Sumariusz Metryki Koronnej Seria nowa Księga wpisów MK 184 podkanclerzego Jerzego Ossolińskiego z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1638-1639. Tom XIV, Książka |

  Księga wpisów MK 184 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie podkanclerzego Jerzego Ossolińskiego z lat 1638-1639

  Promocja
  okładka Wodziccy z Kościelnik Dzieje rodziny, Książka | Dorota Felcenloben

  Dzieje tej rodziny to przegląd historii Polski od XVI wieku po czasy współczesne. Wodziccy byli początkowo średniozamożną krakowską rodziną mieszczańską. Budowali swój prestiż już od XVII wieku, aby w XIX stuleciu stać się jedną z ważniejszych i bardziej wpływowych rodzin w Galicji. Swój sukces zawdzięczali przede wszystkim Janowi Wawrzyńcowi, któremu udało się zgromadzić dostatecznie duży majątek oraz uzyskać tytuł szlachecki w 1677 roku.
  fragment Wstępu

  Promocja
  okładka Kobiety w sieci, sieć kobiet Język a budowanie wspólnoty młodych Włoszek i Polek., Książka | Małgorzata Jabłońska

  Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań z zakresu socjolingwistyki, lingwistyki kulturowej oraz języka nowych mediów. Jej celem jest ukazanie roli kryterium płci jako jednego z istotnych wyznaczników potocznej odmiany języka włoskiego oraz języka polskiego, bazując na analizie porównawczej danych językowych pochodzących z forów dyskusyjnych o tematyce kobiecej. Jak zauważa Marta Nowosad-Bakalarczyk, kobieta i mężczyzna, „dwa różne podmioty, różnie wyposażone biologiczni...

  Promocja
  okładka Michałowscy herbu Jasieńczyk od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku Michałowscy herbu Jasieńczyk od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Książka | Michał Szczerba

  Dział: Historia Polski Michałowscy herbu Jasieńczyk od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku Michał Szczerba Michałowscy herbu Jasieńczyk to przykład średniozamożnej rodziny szlacheckiej w okresie nowożytnym. W jej dziejach ogniskują wszystkie ważniejsze zjawiska i problemy społeczne oraz gospodarcze szlachty polskiej. Na jej przykładzie ukazano czynniki i uwarunkowania awansu społecznego z drobnej szlachty mazowieckiej do grona bogatszych przedstawicieli stanu szlacheckieg...

  Promocja
  okładka Jerzy książę Zbaraski 1574-1631 Szkic biograficzny korespondencja, Książka | Anna Filipczak-Kocur

  Jerzy książę Zbaraski, ostatni z rodu, był jednym z najbardziej aktywnych polityków w czasach Zygmunta III Wazy. Właściciel ogromnej fortuny, wykształcony i ustosunkowany. Kasztelan krakowski – pierwszy w hierarchii świecki senator Rzeczypospolitej – przewodził opozycji w latach 1620-1631. Na sejmikach, wraz z bratem Krzysztofem, kształtowali opinię szlachty małopolskiej. Do naszych czasów zachowała się stosunkowo duża część rękopiśmiennej korespondencji Jerzego Zbaraskiego. ...

  Promocja
  okładka Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych, Książka | Tomasz Opaliński

  We współczesnej historiografii dzieje stanu chłopskiego w okresie przeduwłaszczeniowym, a także późniejszym, rzadko stają się tematem publikacji. Autor prezentowaną książką stara się przełamać ten schemat. Okres Księstwa Warszawskiego jest szczególnie ciekawy jeżeli chodzi o historię społeczną Polski, ponieważ za sprawą konstytucji z 22 lipca 1807 roku, nadanej przez Napoleona nowo powstałemu państwu, zniesiono na jego obszarze poddaństwo chłopów i wprowadzono zasadę równości...

  Promocja
  okładka Doroszenko za Sobieskiego w latach 1665-1676, Książka | Franciszek Wiśmierski

  Doktorat Franciszka Wiśmierskiego to pierwsza w dziejach polskiej historiografii próba monografii losów hetmana kozackiego Piotra Doroszenki, w okresie jego władzy nad Kozaczyzną Ukrainną. Dzieje wojen, rozpadu struktur społeczności kozackiej, początku czasów, które z biegiem lat nazwano „Ruiną”. Tekst Franciszka Wiśmierskiego, powstały blisko 100 lat temu, na seminarium doktorskim na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, nigdy nie był publikowany, a o jego istnieniu nie w...

  Promocja
  okładka Helena z hr. Tyszkiewiczów hr. Ostrowska Fragment wspomnień, Książka | Sławomir Górzyński, Jerzy Szczepański

  pamietnik

  Promocja
  okładka Korea w twórczości Wacława Sieroszewskiego Korea w twórczości Wacława Sieroszewskiego, Książka | Marlena Oleksiuk

  Celem niniejszej monografi i jest przybliżenie czytelnikom Korei z XIX/
  XX wieku, odkrycie jej przez Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem Wacława
  Sieroszewskiego.

  Promocja
  okładka Abdon Korzon — pierwszy fotograf widoków Wilna Abdon Korzon — pierwszy fotograf widoków Wilna, Książka | Junevicius Dainius

  siążka jest poświęcona życiu i twórczości fotografa Abdona Korzona (1824–po 1874), zaprezentowanych na szerokim tle historycznym. Dzięki takiej konstrukcji staje się także przewodnikiem historycznym po Wilnie połowy XIX wieku, a także historią powstania styczniowego na Wileńszczyźnie. Poszerzając wiedzę historyczną o wczesnej fotografii na Litwie Dainius Junevičius ukazuje zarazem sytuację społeczną i kulturową Litwy w czasie i po powstaniu styczniowym, ale także Paryż emigra...

  Promocja
  okładka Wspomnienia Wandy z Wolskich Umińskiej (1841-1926), Książka |

  Po Wspomnienia Wandy z Wolskich Umińskiej (1841–1926) w opracowaniu dr hab. prof. UJK Lidii Michalskiej — Brachy i dra Emila Noińskiego z pewnością sięgnie wielu badaczy podejmujących tę problematykę bowiem znajdą w nich wiele nowych informacji o roli i miejscu kobiety w życiu społeczno-politycznym i kulturalno-oświatowym w XIX–XX wieku. We Wspomnieniach... Wandy Umińskiej, pisanych w różnych okresach życia, w największym stopniu przewijają się trzy problemy: powstanie styczn...

  Promocja
  okładka Sumariusz Metryki Koronnej Seria nowa Księga wpisów MK 189 kanclerza wielkiego Jerzego Ossolińskiego z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1648-1639. Tom XIX, Książka | Wojciech Krawczuk

  Księga wpisów MK 184 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie kanclerza Jerzego Ossolińskiego z lat 1643-1648

  Promocja
  okładka Sumariusz Metryki Koronnej Seria nowa Księga wpisów MK 188 podkanclerzego Aleksandra Trzebińskiego MK 188 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643-1644 Tom XVIII., Książka |

  Księga wpisów podkanclerzego Aleksandra Trzebińskiego MK 188 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643-1644.

  Promocja
  okładka Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa. Księga wpisów MK 185 podkanclerzego i kanclerza Jerzego Ossolińskiego z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1638–1643. TOM XV, Książka |

  Księga wpisów MK 185 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie podkanclerzego Jerzego Ossolińskiego z lat 1638-1639

  Promocja
  okładka Oblicza orientalizmu, Książka |

  Autorzy dziewięciu case studies, składających się na niniejszy tom, przedstawiają różnorodne oblicza orientalizmu w literaturach europejskich (francuskiej, włoskiej, niemieckiej, angielskiej, polskiej, czeskiej, słowackiej). Inspirują się oni bądź też wchodzą w polemikę z tezami głoszonymi przez Edwarda W. Saida w jego Orientalizmie (1978), w którym zasłużony teoretyk literatury i krytyk kultury zdefiniował pojęcie orientalizmu rozumiane jako imaginacyjną reprezentację Wschod...

  Promocja
  okładka Plany twierdzy Kamieniec Podolski do 1795 roku, Książka | Leszek Opyrchał

  Plany zostały podzielone na trzy grupy, co wynikało z historii twierdzy. Pierwsza grupa objęła plany wykonane do 1672 r., czyli do momentu zdobycia Kamieńca Podolskiego przez wojska osmańskie. Druga grupa — plany wykonane w okresie okupacji tureckiej, czyli w latach 1672–1699. W skład trzeciej, najliczniejszej grupy, wchodzą plany wykonane po odzyskaniu twierdzy w 1699 r. do jej utraty na rzecz Rosji w trakcie II rozbioru Polski w 1793 r. Zostały one ułożone w kolejności wedł...

  Promocja
  okładka Cmentarz Champeaux w Montmorency Groby Polskie Cimetiere Les Champeaux a Montmorency Les Tombes Polonaise, Książka | Biernat Andrzej, Sławomir Górzyński

  „Słynny cmentarz polski w Montmorency jest jakby mauzoleum Wielkiej Emigracji przechowującym prochy ludzi oraz tradycję ich życia i dzieła” (1954)24. Jan Szymański, sekretarz TOZ, gorliwy opiekun grobów polskich oraz zabytków we Francji i spirytus movens wielu przedsięwzięć z tym związanych, w swoich notatkach, sprawozdaniach i pismach używał określeń: „Historyczny Polski Cmentarz Wygnańców” (1954), „Cmentarz (Naszych) Wygnańcow Politycznych (i Narodowych)”, „Cmentarz Zasłużo...

  Promocja
  okładka Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 4, Książka | Maciej Franz, Tomasz Ciesielski, Wołoszyn Adam

  Korespondencja hetmańska obejmująca okres od połowy XVII do połowy XVIII wieku, to bezcenne źródło do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Idea zebrania, opracowania, a następnie wydania listów pięciu hetmanów wywodzących się z rodziny Potockich herbu Pilawa, narodziła się jako odpowiedź na pojawiające się postulaty, niedostatecznego wykorzystania epistolografii w badaniach nad dziejami państwa polsko-litewskiego. Listy wytwarzane w otoczeniu kolejnych hetmanów koronnych,...

  Promocja
  okładka Indian panorama in Wrocław, Książka | Miążęk Teresa, Monkiewicz Marta, Pigoniowa Mariola, Przemysław Szczurek

  The volume Indian panorama in Wrocław commemorates important anniversaries in the post-war history of Indology studies in Wrocław: the 40th anniversary of death of Ludwik Skurzak, the founder of Wroclaw's Indology studies, and the 75th anniversary of Indology studies in Wrocław.