Księgarnia Akademicka

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Św. Jan Paweł II jako biskup krakowski, Książka | Urban Jacek
  Promocja
  okładka Św. Jan Paweł II jako biskup krakowski, Książka | Urban Jacek

  Książka Księdza Profesora Jacka Urbana, dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wpisuje się w wielorakie inicjatywy, jakie od lat podejmuje nasz Uniwersytet, by zgłębiać i popularyzować dziedzictwo świętego Papieża. Opracowanie pod tytułem Św. Jan Paweł II jako biskup krakowski, napisane z oryginalnej „perspektywy wawelskiej”, stanowi szczególną formę uczczenia Patrona Uniwersytetu w stulecie jego urodzin. Oddana...

  Promocja
  okładka Turcyzmy w bułgarskich dialektach południowo-wschodnich Dialekty rodopolskie i wschodnie dialekty rupskie, Książka | Jordanka Georgiewa Okoń
  Promocja
  okładka Turcyzmy w bułgarskich dialektach południowo-wschodnich Dialekty rodopolskie i wschodnie dialekty rupskie, Książka | Jordanka Georgiewa Okoń

  We współczesnym języku bułgarskim funkcjonuje wiele zapo- życzeń tureckich związanych z turecką kulturą materialną, organizacją wojskową i administracją, będących następstwem długotrwałych kontaktów językowych między Bułgarami a Turkami osmańskimi. Dotychczas uwaga badaczy koncentrowała się na wyrazach pochodzenia tureckiego, funkcjonujących w języku literackim. Niniejsza praca przyjmuje inną optykę, obierając za przedmiot badań zapożyczenia w bułgarskich dialektach południow...

  Promocja
  okładka Przeszłość ma przyszłość Rozmowy z Jackiem Purchlą, Książka | Purchla Jacek
  Promocja
  okładka Przeszłość ma przyszłość Rozmowy z Jackiem Purchlą, Książka | Purchla Jacek

  Żyjemy w epoce dziedzictwa, które ma – jak mówi profesor Jacek Purchla – swoją dynamikę, i to my dzisiaj codziennie decydujemy o tym, co z ogółu dziedziczonych dóbr kultury zamierzamy przyjąć i za co gotowi jesteśmy wziąć odpowiedzialność. Sukcesy programów światowego dziedzictwa kultury UNESCO i dziedzictwa ludzkości UNESCO symbolizują dziś jego globalny wymiar. Międzynarodowej dyskusji nad dziedzictwem i jego ochroną towarzyszy spektakularny rozwój teorii dziedzictwa. W jęz...

  Promocja
  okładka The Language of the Gods in the World of Royal Ladies of Kerala Toward the History of Women's Writing in Sanskrit in the 18 th - to 20 th - Century Kerala, Książka | Sudyka Lidia
  Promocja
  okładka The Language of the Gods in the World of Royal Ladies of Kerala Toward the History of Women's Writing in Sanskrit in the 18 th - to 20 th - Century Kerala, Książka | Sudyka Lidia

  The study, "The Language of the Gods in the World of Royal Ladies of Kerala. Toward a History of Women's Writing in Sanskrit in the 18th- to 20th-century Kerala", addresses the subject of Sanskrit culture in Kerala and women’s participation in it. Each chapter, depicting literary activities of poetesses belonging to different contexts, raises different questions. Each of the biographies included in the book brings new details concerning the life of women-writers at that time....

  Promocja
  okładka Włochy Mozaika kultur, Książka | Golemo Karolina, Agnieszka Małek
  Promocja
  okładka Włochy Mozaika kultur, Książka | Golemo Karolina, Agnieszka Małek

  Współczesne Włochy to przykład państwa, w którym zróżnicowanie – etniczne, narodowościowe, językowe, religijne – przybiera odmienne formy i przejawia się na wielu różnych poziomach. Ugruntowane przez wieki rozczłonkowanie Półwyspu Apenińskiego, silne regionalizmy oraz tendencje autonomiczne (a w przeszłości także separatystyczne) regionów przygranicznych i wyspiarskich współgrają z nowymi rodzajami wielokulturowości i międzykulturowości, powodowanej przez liczne społeczności ...

  Promocja
  okładka Muzułmanie i islam w Niemczech Perspektywa polityczna, prawna i kulturowa, Książka | Świder Małgorzata, Sylwia Góra, Beata Springer
  Promocja
  okładka Muzułmanie i islam w Niemczech Perspektywa polityczna, prawna i kulturowa, Książka | Świder Małgorzata, Sylwia Góra, Beata Springer

  Niniejsza publikacja podejmuje kwestię islamu oraz polityki wyznaniowej w RFN zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnego dyskursu politycznego. Podstawowym celem monografii, którą oddajemy w ręce czytelników, jest ukazanie na wielu różnych płaszczyznach relacji państwa niemieckiego z islamem/muzułmanami, mając na względzie wieloaspektowość poruszanego zagadnienia. Jak kształtują się relacje Niemiec z islamem i muzułmanami, zarówno w perspektywie historycznej, jak...

  Promocja
  okładka Ze studiów nad średnioperskim utworem Madigan-i Joszt-i Fr(i)jan. Historia o młodzieńcu z rodu Fr(i), Książka | Mateusz M. Kłagisz
  Promocja
  okładka Ze studiów nad średnioperskim utworem Madigan-i Joszt-i Fr(i)jan. Historia o młodzieńcu z rodu Fr(i), Książka | Mateusz M. Kłagisz

  Madigan-i Joszt-i Fr(i)jan należy do ciekawszych zabytków literatury zaratusztriańskiej komponowanej między III a XI/XII w. w języku średnioperskim. Jest to szczegółowa relacja z potyczki między pobożnym młodzieńcem imieniem Joszt-i Fr(i)jan a bezbożnym czarnoksiężnikiem imieniem Acht, w której, w przeciwieństwie do potyczek innych mitycznych irańskich (anty)herosów opisanych w Aweście czy w Szah-name, jedyną bronią obu rywali pozostają zagadki. Prezentowane czytelnikom oprac...

  Promocja
  okładka Rada Administracyjna Miasta Krakowa i jego okręgu (1846-1853), Książka | Mataniak Mateusz
  Promocja
  okładka Rada Administracyjna Miasta Krakowa i jego okręgu (1846-1853), Książka | Mataniak Mateusz

  Tematem książki jest organ administracji publicznej działający w XIX-wiecznym Krakowie pod nazwą Rady Administracyjnej. Jako że dzieje Rady nie były dotychczas przedmiotem odrębnego ujęcia, dla odtworzenia zasad jej organizacji oraz form działalności w latach 1846–1853 konieczne było sięgnięcie do materiałów archiwalnych. Podstawowe znaczenie miała dokumentacja przechowywana w oddziałach Archiwum Narodowego w Krakowie, w zespole „Archiwum Wolnego Miasta Krakowa”. W pierwszej ...

  Promocja
  okładka Czy liberalizm jest moralny? Szkice z polskiego liberalizmu, Książka | Rogaczewska Krystyna
  Promocja
  okładka Czy liberalizm jest moralny? Szkice z polskiego liberalizmu, Książka | Rogaczewska Krystyna

  Liberalizm jest nurtem społeczno-politycznym obecnym w Europie od kilku wieków. W Polsce był on w minimalnym stopniu realizowany w życiu społecznym, istnieje natomiast bogata spuścizna piśmiennicza tworzona przez teoretyków tego nurtu. Praźródłem liberalizmu w Polsce był fizjokratyzm, promujący ten sam katalog wartości, który odnajdujemy u twórców myśli liberalnej w Europie Zachodniej. Badanie polskiego liberalizmu wymaga jednoznacznego wyznaczenia linii demarkacyjnej między ...

  Promocja
  okładka Czas w kulturze rosyjskiej, Książka | Dudek Andrzej
  Promocja
  okładka Czas w kulturze rosyjskiej, Książka | Dudek Andrzej

  Utrwalone w świadomości Rosjan wyobrażenia o istocie czasu, odzwierciedlone w ich dziełach artystycznych, w myśli filozoficznej i teologicznej, w praktykach społecznych, rytuałach, mitach, w przeświadczeniach o naturze codzienności, stanowią materiał dla refleksji podjętej przez autorów tomu Czas w kulturze rosyjskiej. Rosyjskie doświadczanie i konceptualizowanie czasu analizowane jest z perspektywy kulturoznawstwa, filozofii, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, językoznawstw...

  Promocja
  okładka Inicjacja mantrą Narasinhy i jej adoracja w tradycji pańćaratry, Książka | Dębicka-Borek Ewa
  Promocja
  okładka Inicjacja mantrą Narasinhy i jej adoracja w tradycji pańćaratry, Książka | Dębicka-Borek Ewa

  Książka dr Ewy Dębickiej-Borek (…) wpisuje się w nurt badań nad wciąż niewystarczająco poznanymi wczesnymi wisznuickimi tradycjami tantrycznymi. Jest cennym, dokładnym a miejscami wręcz drobiazgowym studium – głównie filologicznym, historyczno-literackim, jednak z elementami pracy o charakterze interdyscyplinarnym – nad zagadnieniami, które nadal nie mają pełnej reprezentacji w literaturze przedmiotu (…). Wychodząc od ogólnej charakterystyki hinduistycznych tradycji tantryczn...

  Promocja
  okładka Historia Inuitów i zarys badań archeologicznych w regionie rzeki Mackenzie i kanadyjskiej Arktyce, Książka | Reichert Rafał
  Promocja
  okładka Historia Inuitów i zarys badań archeologicznych w regionie rzeki Mackenzie i kanadyjskiej Arktyce, Książka | Reichert Rafał

  W pracy zostały ukazane najważniejsze zagadnienia dotyczące kultury Inuitów, takie jak: pochodzenie i rozprzestrzenienie się ich na obszarze Alaski, Grenlandii oraz Arktyki Kanadyjskiej; rozwój kultury materialnej na podstawie badań archeologicznych, a także etnograficznych, oraz pierwsze kontakty z Europejczykami. Przedstawienie zarysu historycznego oraz opisy badań archeologicznych pozwalają wyjaśnić początki rozwoju kultury Inuitów Kanadyjskich oraz ich styl życia od czasó...

  Promocja
  okładka Garnizon Wojska Polskiego w Krakowie w latach 1918-1939, Książka | Wywiał Przemysław
  Promocja
  okładka Garnizon Wojska Polskiego w Krakowie w latach 1918-1939, Książka | Wywiał Przemysław

  W publikacji przypomniano dzieje garnizonu krakowskiego Wojska Polskiego w okresie II Rzeczypospolitej. Szeroko omówiono problematykę tworzenia się w Krakowie terytorialnych władz wojskowych (Polskiej Komendy Wojskowej, Dowództwa Okręgu Generalnego i Komendy Miasta), a także udział formacji z Krakowa w walkach o niepodległość i granice w latach 1918–1921. W książce przedstawiono strukturę terytorialnych władz wojskowych w Krakowie w okresie pokojowym (Dowództwa Okręgu Korpusu...

  Promocja
  okładka Od epistemologii do ontologii, Książka | Rebes Marcin
  Promocja
  okładka Od epistemologii do ontologii, Książka | Rebes Marcin

  Wolność to jeden z najważniejszych problemów epoki nowożytnej. W książce rozpatrywana jest na gruncie filozofii Kanta, który uczynił ją pojęciem kluczowym swojej filozofii. Ukazuje on wolnośćgłównie przez pryzmat rozbieżności między teorią poznania i etyką. Heidegger opisuje filozofię Kanta właśnie w kontekście teorii poznania, której fundamentem jest ontologia. Wolność wyrażona przez pojęcia spontaniczności, niezależności, suwerenności, niepodległości i samostanowienia ma u ...

  Promocja
  okładka Powiedziane po krakowsku Słownik regionalizmów krakowskich, Książka | Dorota Ochman, Renata Przybylska
  Promocja
  okładka Powiedziane po krakowsku Słownik regionalizmów krakowskich, Książka | Dorota Ochman, Renata Przybylska

  Z jednej strony są to istniejące już opracowania cząstkowe w postaci słowniczków, artykułów, prac dialektologicznych, a z drugiej ? teksty lokalne, krakowskie, o zróżnicowanym charakterze. Należą tu m.in. teksty z lokalnej prasy, teksty internetowe, ale też zanotowane żywe wypowiedzi krakowian. Szczególną jednak pozycję zajmują teksty literackie, pamiętnikarskie, autorstwa przedstawicieli inteligencji krakowskiej, w tym wybitnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie m...

  Promocja
  okładka Znaki na uwięzi Od semiologii do semiotyki mediów, Książka | Małgorzata Lisowska-Magdziarz
  Promocja
  okładka Znaki na uwięzi Od semiologii do semiotyki mediów, Książka | Małgorzata Lisowska-Magdziarz

  Opis semiotyki wszystkich mediów i całej komunikacji masowej jest niemożliwy, bo musiałaby to być semiotyka wszystkiego. Można jednak badać media przy pomocy narzędzi semiologicznych, odkrywając w ten sposób wewnętrzne mechanizmy i prawidłowości, a także błędy, niekonsekwencje, sprzeczności i manipulacje. Ta książka to zarys semiologii i semiotyki mediów. Opowiada o znakach w naszym życiu, kodach i konwencjach komunikacyjnych, narracjach i retoryce, mitach i ideologiach. Dost...

  Promocja
  okładka Poeta w operze, Książka | Puchalska Iwona
  Promocja
  okładka Poeta w operze, Książka | Puchalska Iwona

  Książka jest próbą ukazania na wybranych przykładach, w jaki sposób, w jakich okolicznościach i w jakim celu pojawiają się w operze postaci ludzi pióra oraz ich sztuka. Zaprezentowani bohaterowie- poeci są bardzo różni pod względem charakteru scenicznego, nurtu literackiego, który reprezentują, oraz funkcji, jaką pełnią w obrębie świata przedstawionego – celem pracy jest bowiem, poprzez konfrontację jak najbardziej odmiennych przykładów, naszkicowanie modelu operowej „histori...

  Promocja
  okładka Sex machine i inne, Książka | Tomasz Man
  Promocja
  okładka Sex machine i inne, Książka | Tomasz Man

  Tomasz Man to człowiek bardzo zajęty. Pisze dramaty i słuchowiska. Reżyseruje. Gra na gitarze. Wykłada i prowadzi warsztaty. Wychowuje troje dzieci. Podróżuje po świecie. Należy do najaktywniejszych i najbardziej kreatywnych artystów w polskim teatrze współczesnym.W jego twórczości problemy uniwersalne bardzo sprawnie ukazywane są z perspektywy lokalnej, z perspektywy małych detali i banalnych szczegółów. Jak każdy wielki artysta, Man przekuwa w sztukę własne życie, żongluje ...

  Promocja
  okładka Księga Psa, Książka | Mariusz Bieliński
  Promocja
  okładka Księga Psa, Książka | Mariusz Bieliński

  Mariusz Bieliński to jeden z nielicznych dramatopisarzy, którzy szukają okruchów czy śladów sacrum w bólu, beznadziei i rozpaczy codzienności. W swoich utworach pyta o sens życia, cel cierpienia, nie waha się pytać o ukrytego Boga. Bohater jego dramatów – niczym biblijny Zacheusz – żyje na granicy wiary i zwątpienia, jest człowiekiem obrzeży, z pewnego oddalenia wypatruje znaków, które pomogłyby mu wytyczyć drogę. W chwilach, gdy – wydawałoby się – popada w rozpacz, odnajduje...

  Promocja
  okładka Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek), Książka | Kaźmierczyk Adam, Zarubin Przemysław
  Promocja
  okładka Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek), Książka | Kaźmierczyk Adam, Zarubin Przemysław

  Wydawnictwo powstało w wyniku realizacji projektu badawczego NPRH Żydowski samorząd ziemski w Koronie w XVII-XVIII wieku, którego celem było zebranie korpusu dokumentów dotyczących żydowskiego samorządu terytorialnego, znajdujących się w różnych zespołach archiwalnych w okresie od jego powstania (ok. 1580 r.) do likwidacji przez sejm konwokacyjny w 1764 r. Żydzi aszkenazyjscy, którzy osiedlili się w Koronie Polskiej, a następnie rozwinęli najliczniejszą diasporę żydowską w ów...

  Promocja
  okładka Wojny totalne i kształtowanie się współczesnej Ukrainy 1914-1954, Książka | O. Liber George
  Promocja
  okładka Wojny totalne i kształtowanie się współczesnej Ukrainy 1914-1954, Książka | O. Liber George

  W książce Wojny totalne i kształtowanie się współczesnej Ukrainy 1914-1954 George O. Liber dowodzi, że doświadczenie nieustannej przemocy i brutalności dwóch wojen światowych i dekad powojennych przekształciło ukraińskojęzyczną ludność Europy Środkowo- -Wschodniej w świadomych Ukraińców. Wojny, masowe zbrodnie oraz przymusowe deportacje ludności przyczyniły się do ukształtowania granic Ukrainy, zinstytucjonalizowania tożsamości narodowej jej mieszkańców, a także formowania je...

  Promocja
  okładka Kościół rzymskokatolicki w Bełzie 1867-1939, Książka | Grzegorz Chajko
  Promocja
  okładka Kościół rzymskokatolicki w Bełzie 1867-1939, Książka | Grzegorz Chajko

  Do podjęcia badań nad życiem i działalnością rzymskokatolickiej parafii w Bełzie skłoniło autora kilka czynników, które w dużej mierze stały się wynikiem wieloletnich własnych obserwacji i badań naukowych w zakresie historii archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w XIX i XX w. Zauważył on, że zarówno współczesna, jak i wydawana do 1939 r. literatura przedmiotu, w niewielkim tylko stopniu przedstawia podstawy funkcjonowania i egzystencji wiernych łacińskich w społeczeńst...

  Promocja
  okładka Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji, Książka | Nadskakuła-Kaczmarczyk Olga
  Promocja
  okładka Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji, Książka | Nadskakuła-Kaczmarczyk Olga

  Książka napisana przez znakomitą znawczynię wewnętrznych spraw Rosji dr Olgę Nadskakułę-Kaczmarczyk w pełni zasługuje na publikację. (… ) ma bowiem szereg pozytywnych cech, które wyróżniają ją na tle wielu innych polskich publikacji dotyczących Rosji. Po pierwsze, rozprawa ta jest oparta na wielu różnorodnych źródłach, nie tylko zastanych (materiały prasowe, oficjalne strony internetowe itd.), ale również wywołanych (głównie są to wywiady ze znaczącymi osobami ze środowisk op...

  Promocja
  okładka Zapis przeszłości w Indiach. Dworska kultura literacka języka bradź, Książka | Piotr Borek
  Promocja
  okładka Zapis przeszłości w Indiach. Dworska kultura literacka języka bradź, Książka | Piotr Borek

  Czy historia – idiosynkratyczny produkt wielowiekowej tradycji Zachodu – miała swój ekwiwalent na subkontynencie indyjskim? Czy to dopiero Zachód odsłonił przed Indusami wartość, jaką przeszłość może mieć dla teraźniejszości? Marathowie posiadali długą i bogatą tradycję własnego języka i jego formy literackiej, a mimo to ich wódz Śiwadźi w przededniu królewskiej konsekracji (1674) zlecił kompozycję dzieła poecie przynależącemu do innej kultury literackiej. Czy świadome wkrac...