Księgarnia Akademicka

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Garnizon Wojska Polskiego w Krakowie w latach 1918-1939, Książka | Wywiał Przemysław
  Promocja
  okładka Garnizon Wojska Polskiego w Krakowie w latach 1918-1939, Książka | Wywiał Przemysław

  W publikacji przypomniano dzieje garnizonu krakowskiego Wojska Polskiego w okresie II Rzeczypospolitej. Szeroko omówiono problematykę tworzenia się w Krakowie terytorialnych władz wojskowych (Polskiej Komendy Wojskowej, Dowództwa Okręgu Generalnego i Komendy Miasta), a także udział formacji z Krakowa w walkach o niepodległość i granice w latach 1918–1921. W książce przedstawiono strukturę terytorialnych władz wojskowych w Krakowie w okresie pokojowym (Dowództwa Okręgu Korpusu...

  PromocjaNowość
  okładka Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej, Książka | Iwona Janowska
  PromocjaNowość
  okładka Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej, Książka | Iwona Janowska

  […] monografia naukowa Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej pod red. Iwony Janowskiej i Michaliny Biernackiej stanowi bardzo cenną i wyjątkową pozycję, długo oczekiwaną na gruncie glottodydaktyki polonistycznej. Tworzy spójną i przemyślaną całość, opracowaną w sposób rzetelny i bardzo staranny. Chociaż omawiana pozycja ma charakter stricte naukowy, to zawiera wiele przydatnych wskazówek dydaktycznych, które – co jest nie do przecenienia – są silnie ugruntowane w ba...

  PromocjaNowość
  okładka Prawybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Książka | Maciej Turek
  PromocjaNowość
  okładka Prawybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Książka | Maciej Turek

  Książka stanowi analizę przebiegu i konsekwencji reform procesu wyłaniania nominatów na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapoczątkowanych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku przez Partię Demokratyczną. W ich rezultacie dominującym sposobem wyłaniania kandydatów do prezydentury stały się prawybory. Co więcej, ustanowione przez Komisję McGoverna-Frasera reguły sprawiły, że podmiotem mającym największy wpływ na to, kto uzyska status nominata, stali się wyborcy, choć przez ...

  Promocja
  okładka Zosia, Książka | Balbus Stanisław
  Promocja
  okładka Zosia, Książka | Balbus Stanisław

  Zastanawiałem się, jak jednym słowem określić największą zaletę Zosi? Niezawodność. Była niezawodna tam, gdzie trzeba było komuś pomóc. Niezwykle wiele pomagała mojej mamie i trwało to latami. Była więc też wytrwała. Niczego nie chciała w zamian. Bezinteresowność też była jej ważną cechą. Pomaganie było u niej jak oddychanie. Dlatego nigdy nie czułem się jej dłużnikiem, którym na pewno zawsze byłem, jestem i będę. Moi rodzice przyjaźnili się z Tadeuszem Nowakiem i z jego żoną...

  Promocja
  okładka Świadek przekonań podmiot sumienia Paul Ricoeur i filozofia świadectwa, Książka | Grzywacz Robert
  Promocja
  okładka Świadek przekonań podmiot sumienia Paul Ricoeur i filozofia świadectwa, Książka | Grzywacz Robert

  Monografia Roberta Grzywacza jest ważnym wkładem w rozumienie nie tylko filozofii Paula Ricouera, lecz także w zarys filozofii nadziei proponowanej w środowisku polskim chociażby przez prof. Józefa Tischnera czy prof. Karola Tarnowskiego. Nadzieja, jak zauważa autor, „dostarcza głębokiego uzasadnienia wyboru podejścia hermeneutycznego, wskazując na semantyczną otwartość dyskursu w ogóle i korelatywne otwarcie jego podmiotu. Ona też czyni możliwą niekonfliktową wersję relacji ...

  Promocja
  okładka Punkty krystalizacji Szkice o literaturze staropolskiej, Książka | Krzysztof Koehler
  Promocja
  okładka Punkty krystalizacji Szkice o literaturze staropolskiej, Książka | Krzysztof Koehler

  To, czym zajmuję się w tych szkicach, nazwać można próbą włączenia się do refleksji na temat tekstów, które powstawały w naszej literaturze najdawniejszej, a których autorzy wpływali na samorozumienie wspólnoty odbiorców kultury piśmienniczej, początkowo zapewne nielicznej, a z czasem coraz liczniejszej, żyjącej w ramach organizacji państwowej na pewnym określonym terenie w Europie. Na tym terenie (i w tej to wspólnocie) stopniowo artykułowało się, tak samo pod wpływem różnyc...

  Promocja
  okładka Etyka a polityka, Książka | Justyna Miklaszewska red., Przemysław Spryszak red.
  Promocja
  okładka Etyka a polityka, Książka | Justyna Miklaszewska red., Przemysław Spryszak red.

  Niniejszy zbiór rozpraw stanowi rezultat konferencji naukowej „Etyka a polityka. Pamięci profesora Miłowita Kunińskiego (1946–2018)”, która odbyła się w Krakowie, w Collegium Broscianum, 7 czerwca 2019 roku, pod auspicjami Zakładu Historii Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Konferencja zgromadziła filozofów z wielu ośrodków akademickich w Polsce; wśród Referentek i Referentów znaleźli się badacze rekrutujący si...

  Promocja
  okładka Na morzach i oceanach pod wojenną banderą Wczoraj dziś jutro, Książka | Roman Kochnowski red., Jarosław Jastrzębski red.
  Promocja
  okładka Na morzach i oceanach pod wojenną banderą Wczoraj dziś jutro, Książka | Roman Kochnowski red., Jarosław Jastrzębski red.

  Z prawdziwą satysfakcją oddajemy do rąk Czytelnika czwarty już tom autorstwa naszego zespołu zajmującego się przeszłością i teraźniejszością konfliktów morskich. Ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie unaoczniają nam, jak dalece szlaki żeglugowe – najbardziej opłacalna ekonomicznie forma transportu – podlegają rozmaitym zagrożeniom wynikającym z wciąż napiętej sytuacji politycznej wokół Iranu oraz Syrii. Do tego dochodzi prawdziwy wyścig zbrojeń morskich na Dalekim Wschodzi...

  Promocja
  okładka Szkoła poetycka Józefa Czechowicza, Książka | Gawliński Stanisław
  Promocja
  okładka Szkoła poetycka Józefa Czechowicza, Książka | Gawliński Stanisław

  Stanisław Gawliński, nawiązując do prac Janusza Stradeckiego, Janusza Sławińskiego, Michała Głowińskiego poświęconych zagadnieniom grupy literackiej, w swej dysertacji podjął rzadko i okazjonalnie opracowywaną problematykę szkoły poetyckiej (w tym przypadku Czechowicza). Autor przede wszystkim zajął się opisem i rekonstrukcją tych składników życia literackiego i modeli poetykich, które zaliczać by można w poczet czynników szkołotwórczych. Rozstrzyganie kwestii dokonuje się t...

  Promocja
  okładka Współpraca amerykańsko-meksykańska w zwalczaniu handlu ludźmi na przełomie XX i XXI wieku, Książka | Głuszek Alicja
  Promocja
  okładka Współpraca amerykańsko-meksykańska w zwalczaniu handlu ludźmi na przełomie XX i XXI wieku, Książka | Głuszek Alicja

  Współpraca międzynarodowa pełni funkcję wzmacniającą, ułatwia realizację trzech elementów polityki antytraffickingowej. Innymi słowy służy zwiększeniu skuteczności prewencji, ścigania i karania sprawców oraz niesienia pomocy pokrzywdzonym, przybliżając w ten sposób osiągnięcie ostatecznego celu, jakim jest wyeliminowanie procederu handlu ludźmi. To sprawia,że współpraca międzynarodowa jest znaczącym elementem działań zwalczających to przestępstwo – i na tej tezie opiera się p...

  Promocja
  okładka Przybylski i inni Część 2, Książka | Dąbrowski Roman
  Promocja
  okładka Przybylski i inni Część 2, Książka | Dąbrowski Roman

  Książka stanowi kontynuację tomu Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia (2019), przygotowanego z okazji dwóchsetlecia śmierci Jacka Idziego Przybylskiego (1756-1819). Przynosi kolejne szczegółowe studia nad częścią pisarskiego dorobku jednej z najważniejszych i najciekawszych postaci życia intelektualnego Krakowa w okresie oświecenia, a także opracowania innych zagadnień istotnych dla pokazania kultury tego miasta i regionu w osiemnastym i na p...

  Promocja
  okładka Życzenie w gwarze i kulturze wsi, Książka | Sikora Kazimierz
  Promocja
  okładka Życzenie w gwarze i kulturze wsi, Książka | Sikora Kazimierz

  Zamykający się przed nami z wolna świat wiejskiej kultury i chłopskich wartości wytworzył w znacznej mierze odrębny, patriarchalny model grzeczności, który pożądane normy zachowań społecznych odniósł do relacji rodzinnych. Oparty jest on na kulturze dobrego słowa. Słowa życzliwego, rozumianego jako szczególny dar, dobro, którym dzielono się chętnie, w nadziei na jego spełnienie – zarówno w czasie wielkich świąt agrarnych (w wyszukanych retorycznie i pieśniowo formułach), żniw...

  Promocja
  okładka Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902 - 1938, Książka | Krzyżowski Tomasz
  Promocja
  okładka Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902 - 1938, Książka | Krzyżowski Tomasz

  Kościół ormiańskokatolicki w Polsce pod kierownictwem abp. Józefa Teodorowicza przeżył w pierwszych czterech dziesięcioleciach XX wieku odrodzenie. Pierwsze w jego dziejach media (czasopisma, audycje radiowe), renesans organizacji świeckich wiernych w nowoczesnej formie, wspaniała katedra, w której sacrum uzyskało niezwykłą kreację artystyczną, odnowienie kontaktów z macierzystą wspólnotą ormiańskich katolików w innych krajach - to niezaprzeczalne osiągnięcia, które mogły prz...

  Promocja
  okładka Nauczanie języka polskiego jako obcego w perspektywie refleksyjnej i kulturowej, Książka | Monika Nawracka
  Promocja
  okładka Nauczanie języka polskiego jako obcego w perspektywie refleksyjnej i kulturowej, Książka | Monika Nawracka

  Kultura i kultury przykuwają uwagę wielu osób, nie tylko profesjonalnie zajmujących się naukową refleksją nad nimi, lecz także tych, które na co dzień spotykają się z różnorodnością. Kiedy dochodzi do spotkań z Innym/Inną bądź Obcym/Obcą, gdy zaczynają się rozmowy czy obserwacje (szerzej: interakcje) w kontakcie osobistym, ale i zapośredniczonym – np. poprzez film, książkę, media – odbywają się swoiste spotkania z odmiennością i różnorodnością. Powstają pytania, na które odpo...

  Promocja
  okładka Pułapki i wędrówki, Książka | Marek Pruchniewski
  Promocja
  okładka Pułapki i wędrówki, Książka | Marek Pruchniewski

  Marek Pruchniewski – dramatopisarz, scenarzysta, wykładowca w Szkole Laboratorium Dramatu oraz w Warszawskiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej. Urodził się w 1962 roku w Poznaniu, gdzie ukończył studium oligofrenopedagogiki. Pracował jako sprzedawca, nauczyciel i wychowawca w szkole specjalnej oraz jako bibliotekarz. Laureat wielu nagród, trzykrotny finalista Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Zdobywca Grand Prix IV i XI Festiwalu Dwa Teatry za sztuki Łucja i jej dzie...

  Promocja
  okładka Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Książka | Poliszczuk Wiktor
  Promocja
  okładka Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Książka | Poliszczuk Wiktor

  Wiktor Poliszczuk całą swoją postawą reprezentował taki typ Ukraińców, który powinien nam być bliski. Z prac Wiktora Poliszczuka wyziera też pewna wizja nowych stosunków polsko-ukraińskich, zbliżająca oba narody dawniej związane wspólnotą historii, a potem rozdzielone przez antagonizmy społeczne i krecią robotę zaborców, wrogich niepodległości i Polski, i Ukrainy. Poliszczuk jako historyk i jako humanista, odrzucając skrajny nacjonalizm ukraiński, odsłaniał wszystkie przejawy...

  Promocja
  okładka Podróże po cmentarzach Ukrainy Tom 2 - dawnej Małopolski Wschodniej, Książka | Hauser Zbigniew
  Promocja
  okładka Podróże po cmentarzach Ukrainy Tom 2 - dawnej Małopolski Wschodniej, Książka | Hauser Zbigniew

  Tom 2 - dawna Małopolska Wschodnia (woj. tarnopolskie)

  Promocja
  okładka Podróże po cmentarzach Ukrainy dawnej Małopolski Wschodniej Tom 3, Książka | Hauser Zbigniew
  Promocja
  okładka Podróże po cmentarzach Ukrainy dawnej Małopolski Wschodniej Tom 3, Książka | Hauser Zbigniew

  Kolejny tom materiałów zebranych i opracowanych przez Zbigniewa Hausera, będący swoistym przewodnikiem po cmentarzach części wschodniej dawnego województwa lwowskiego.

  Promocja
  okładka Okno na przeszłość Szkice z historii wizualnej, t.2, Książka | Jacek Szymala red.
  Promocja
  okładka Okno na przeszłość Szkice z historii wizualnej, t.2, Książka | Jacek Szymala red.

  Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, t.2 jest wartościowym i potrzebnym wydawnictwem na naszym rynku książek naukowych. Co ciekawe i ważne, nie jest pierwszą publkikacją w tym zakresie, gdyz stanowi kontynuacje tomu wydanego w 2014 r., zatytułowanego identycznie, zredagowanego samodzielnie przez Dorotę Skotarczak. Została włączona do serii wydawniczej "Histtoria w Mediach", prowadzonej przez Jacka Szymalę, której wcześniejszy etap wyznacza tom Film a historia. Szk...

  Promocja
  okładka Podróże po cmentarzach Ukrainy Tom 1 - dawnej Małopolski Wschodniej, Książka | Hauser Zbigniew
  Promocja
  okładka Podróże po cmentarzach Ukrainy Tom 1 - dawnej Małopolski Wschodniej, Książka | Hauser Zbigniew

  Tom 1 - dawna Małopolska Wschodnia (woj. stanisławowskie)

  Promocja
  okładka Między słowem a obrazem, Książka | Justyna Winiarska red., Aneta Załazińska red.
  Promocja
  okładka Między słowem a obrazem, Książka | Justyna Winiarska red., Aneta Załazińska red.

  Oddajemy w Państwa ręce tom Między słowem a obrazem: trzeci z serii Obrazowanie w komunikacji. Składające się nań teksty dążą do uchwycenia różnych aspektów zjawisk komunikacyjnych, pokazując ich wielowymiarowość – czy to w sensie wielomodalności komunikacji, czy to w sensie osadzenia języka w percepcyjnym: wzrokowym i słuchowym doświadczeniu. Przeplatające się perspektywy badawcze językoznawstwa kognitywnego oraz lingwistyki antropologicznej pozwalają na ogląd fascynujących ...

  Promocja
  okładka Społeczeństwo otwarte, społeczeństwo zamknięte Eseje i szkice, Książka | Beata Polanowska-Sygulska red.
  Promocja
  okładka Społeczeństwo otwarte, społeczeństwo zamknięte Eseje i szkice, Książka | Beata Polanowska-Sygulska red.

  Cóż za wspaniała, skrząca się od wnikliwych rozważań książka! Niestety, przygnębiająco aktualna, tu i teraz. Podczas gdy w pierwszej części młodzi uczeni krakowscy rozsądnie i z wielkimi talentami analizują szlachetne ideały „społeczeństwa otwartego” – a także zbliżone klimaty ideologiczne, np. ideę ładu spontanicznego lub bezstronności światopoglądowej państwa – o tyle w drugiej części ich znakomita Mentorka przygląda się ciemniejszym stronom podważenia liberalizmu i otwarto...

  Promocja
  okładka Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia, Książka | Levchuk Pavlo
  Promocja
  okładka Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia, Książka | Levchuk Pavlo

  Największą zaletą tego opracowania, oprócz jego aktualności, jest szeroki zakres badań, obejmujący różne grupy społeczne, a także rzetelna i drobiazgowa interpretacja bogatego materiału gromadzonego przez kilka lat, a w wypadku studiów przypadków – obserwacji sięgających wstecz nawet ponad 20 lat. Jestem pewien, że zainteresuje nie tylko językoznawców, ale i przedstawicieli innych dyscyplin, a także odbiorców nienaukowych, np. będzie to cenne źródło wiedzy dla dziennikarzy sp...

  Promocja
  okładka Gramatyka osetyjska (Dialekt Iroński), Książka | Pisowicz Andrzej
  Promocja
  okładka Gramatyka osetyjska (Dialekt Iroński), Książka | Pisowicz Andrzej

  Osetyjczyków można by nazwać Irańczykami (w szerokim sensie lingwistycznym), którzy (…) nigdy nie byli w Iranie. Bowiem praojczyzna ludów irańskich mieściła się w starożytności poza państwem zwanym Iranem, na terenach rozciągających się od dolnego Dunaju poprzez dorzecza Dniestru, Dniepru i Donu aż po Azję Środkową. Wymienione tu nazwy rzek zawierają irański pierwiastek oznaczający wielką wodę (awestyjskie: danu-). Do dziś Osetyjczycy na „wodę” mówią don.(…)Przodkami Osetyjcz...