Wirtualne Targi

Oficyna Naukowa - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych Mechanizmy, uzasadnienia, strategie dyskursywne, Książka | Małgorzata Skowrońska

  Wspólnie z autorką pochylamy się z jednej strony nad odmiennością społeczności LGBT+, a z drugiej – nad dystansem społecznym, aż nazbyt bezpardonowo manifestowanym wobec osób nieheteronormatywnych w Polsce, i to w czasach, kiedy w całym świecie euro-amerykańskim  mamy do czynienia z wielką zmianą postaw. Książka przynosi szeroko zakrojoną wiedzę na temat sytuacji osób homoseksualnych i postaw społeczeństwa polskiego wobec tej mniejszości społecznej, a także wobec dążeń społe...

  Promocja
  okładka Macedonia 2 Czarownictwo Porecza Macedońskiego Mit i rzeczywistość u Słowian Południowych, Książka |

  W skład II części Macedonii wchodzą monografie Józefa Obrębskiego Czarownictwo Porecza Macedońskiego oraz Mit i rzeczywistość u Słowian Południowych, zrekonstruowane z materiałów archiwalnych. Znajduje się tu również bogaty korpus źródeł ustnych (w oryginalnej wersji macedońskiej i polskim przekładzie), w tym rzadkie teksty epickie i liryczne, a także studium Struktura społeczna i rytuał we wsi macedońskiej – jedyna praca dotycząca kultury Porecza, jaką Obrębski napisał po dr...

  Promocja
  okładka Macedonia 1 Giaurowie Macedonii Opis magii i religii pasterzy z Porecza na tle zbiorowego życia ich wsi, Książka |

  I część Macedonii Józefa Obrębskiego zawiera materiały do monografii Giaurowie Macedonii. Opis magii i religii pasterzy z Porecza na tle zbiorowego życia ich wsi. Książka ta, przygotowana do druku, uległa zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego. Redaktorzy tomu opracowali zachowane w spuściźnie archiwalnej uczonego rozdziały, fragmenty i warianty tekstu, a także macedońskie notatki terenowe, które zaopatrzyli w polski przekład. Publikowane ponad 80 lat po badaniach teren...

  Promocja
  okładka Cywilizowanie dzieci Społeczno-kulturowe badania dzieciństwa w perspektywie teorii Norberta Eliasa, Książka |

  Cywilizowanie dzieci to swoiste projektowanie dzieci za pomocą norm, wzorców i wartości uważanych w określonych momentach kulturowo-historycznych za pożądane.   Przekonanie, że dziecko musi zostać poddane społecznej i kulturowej „obróbce” dotyczącej jego umysłu, emocji i ciała – czyli tytułowemu „cywilizowaniu” – towarzyszy zachodnim praktykom wychowawczym przynajmniej od czasów Oświecenia. Choć procesy te nie są zjawiskiem nowym, ich intensyfikacja i wieloaspektowość — reali...

  Promocja
  okładka Rue Lukasiewicz z płytą CD, Książka |

  Promocja
  okładka Christiana i Goethe studium, Książka |

  Promocja
  okładka Anegdoty Limeryki Epitafia o socjologii i socjologach, Książka | Andrzej Kojder

  Promocja
  okładka Widzialność obrazu Historia i perspektywy estetyki formalnej, Książka |

  Promocja
  okładka Cele naturalne, Książka | Robert Spaemann

  Promocja
  okładka Aestetetica i anaestetica rozważania filozoficzne, Książka | Marquard Odo

  Promocja
  okładka Aestetetica i anaestetica, Książka | Marquard Odo

  Promocja
  okładka Kłamstwo jako metoda Esej o społeczeństwie i kłamstwie 2, Książka | Wojciech Chudy

  Promocja
  okładka Społeczeństwo zakłamane Esej o społeczeństwie i kłamstwie - 1, Książka | Wojciech Chudy

  Promocja
  okładka Terminus T.42 Wielkie pytania TW, Książka |

  Człowiek jest swego rodzaju nieszczęśliwą amfibią, która żyje w dwóch światach, ale nie jest zadomowiona w żadnym z nich. Próbujemy uwolnić się myślowo od naszych zwierzęcych warunków życia, ale mimo to nadal pozostajemy w nie uwikłani.

  Promocja
  okładka Wielkie pytania Rozważania filozoficzno - teologiczne, Książka |

  Promocja
  okładka Filozofia znaku, Książka |

  Promocja
  okładka Absolutna teraźniejszość, Książka | Bohrer KarlHeinz

  Promocja
  okładka Wymykanie się uniwersaliom, Książka | Kmita Jerzy

  Promocja
  okładka Katolickie mniejszości wyznaniowe w Polsce i Ukrainie Studia porównawcze, Książka |

  Studia zawarte w monografii ukazują społeczności dwóch wyludniających się, peryferyjnych miasteczek: Murafy na ukraińskim Podolu, gdzie wśród prawosławnych zamieszkują od wieków rzymscy katolicy, oraz Białego Boru, gdzie po drugiej wojnie światowej osiedlono deportowanych z Bieszczad grekokatolików. Dla obu mniejszości wyznaniowych religia pozostaje ważnym zwornikiem tożsamości, a ich życie nadal koncentruje się wokół świątyń. Murafscy katolicy, wraz ze zmianą języka liturgii...

  Promocja
  okładka Kuchnia średniowieczna 125 przepisów, Książka | René Husson, Philippe Galmiche

  Drodzy Smakosze! Przedstawiając wam te średniowieczne przepisy kuchenne, zapraszamy do odbycia podroży w czasie w poszukiwaniu naszych korzeni. Nasi przodkowie używali obficie przypraw korzennych, gotowali wielobarwne potrawy o smakach budzących dziś czasem zaskoczenie. Nie znali pomidorów, ziemniaków ani papryki, które miały się pojawić znacznie później. Nie mieli talerzy ani widelców, posługiwali się tylko łyżkami i nożami. Jedli palcami, a jedzenie nakładali na drewnianą d...

  Promocja
  okładka Śledztwa i spiski, Książka | Boltanski Luc

  Gdzie naprawdę znajduje się władza i do kogo w rzeczywistości należy? Czy rządzą nami ludzie, którzy pełnią funkcje państwowe, czy też ci, którzy pozostają w cieniu bankierzy, komuniści, anarchiści, tajne organizacje, elity światowe? Zadając sobie to pytanie, zakładamy, że istnieją dwie rzeczywistości - rzeczywistość jawna, widoczna, oficjalna, ale pozorna oraz rzeczywistość ukryta, nieformalna, złowroga, ale o wiele bardziej realna i mająca faktyczny wpływ na nasze życie. P...

  Promocja
  okładka Od Hrabala do Eco Szkice nie tylko o granicach przekładu, Książka | Wojciech Soliński

  Bohumila Hrabala i Umberta Eco łączyć może bodaj tylko późny debiut. Obaj weszli w świat literackiej prozy narracyjnej u progu tak zwanego wieku Abrahamowego. Hrabal (rocznik 1914), wyraźnie starszy od Eco (rocznik 1932), próbował wcześniej, bez większego powodzenia, zostać poetą; Eco dał się najpierw poznać jako autor ksiąg uczonych. Kiedy pisałem i redagowałem zebrane tu szkice, nie sądziłem, że dojdzie do spotkania Włocha z Czechem w jednym tomie, i nie wiem, kiedy wpadł ...

  Promocja
  okładka Nowy duch kapitalizmu / Oficyna Naukowa, Książka | Boltanski Luc, Chiapello Eve

  „Luc Boltanski i Eve Chiapello piszą o trzech duchach kapitalizmu. Duch mieszczański powstał pod koniec XIX wieku i dominowały w nim małe, rodzinne firmy. Charakterystyczne dla niego są relacje paternalistyczne. Duch menedżerski przypadający na lata 1940?1970 to czas wielkiego przemysłu, produkcji masowej, planowania, merytokracji i możliwości awansu. Realizowane w tych latach polityki publiczne miały na uwadze nierówności klasowe. Nowy, trzeci duch kapitalizmu pojawił się w ...

  Promocja
  okładka Uczucia w dobie kapitalizmu, Książka | Eva Illouz

  Eva Illouz w sposób śmiały i twórczy, nadto klarowny, porusza podstawowe zagadnienia współczesnej kultury. Wychodzi w swoich rozważaniach od zaskakującej tezy, że kapitalizm ukształtował intensywną kulturę uczuć i emocji – w miejscu pracy, w rodzinie i we wszelkich rodzajach więzi społecznych. Co więcej, jeśli stosunki ekonomiczne w coraz to większej mierze determinowane są przez czucia, to również o sferze uczuć da się stwierdzić, że wszechogarniająca sfera ekonomii odcisk...