Ośrodek Myśli Politycznej

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Unia Jagiellońska i misja dziejowa Polski, Książka | Halecki Oskar
  Promocja
  okładka Unia Jagiellońska i misja dziejowa Polski, Książka | Halecki Oskar

  Wybór dziewiętnastu pism jednego z najwybitniejszych polskich historyków, poświęconych dziejom unii Polski z Litwą: jej uwarunkowaniom politycznym i kulturowym, kolejnym kształtującym ją układom, ewolucji ustrojowej, chwilach chwały i kryzysom zagrażającym jej spójności i trwaniu, wybitnym postaciom (m.in. królowej Jadwidze i Witoldowi), znaczeniu dziejowym i cywilizacyjnym, a także jej miejscu w polskiej historiografii. Seria: Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej W...

  Promocja
  okładka Piłsudski Studium fenomenu Komendanta, Książka | Kloc Krzysztof
  Promocja
  okładka Piłsudski Studium fenomenu Komendanta, Książka | Kloc Krzysztof

  „By jednak na scenie mogła pojawić się ta generacja, którą jak wspomniałem przezwano – i sama też się tak nazwała – piłsudczykami, musiał narodzić się i sam Piłsudski. Ale ten Piłsudski, od którego określenie piłsudczyk brało swą genezę – Komendant Piłsudski. Moje refleksje to zatem nic innego, jak opowieść o przeobrażaniu się Piłsudskiego w Komendanta. To historia powstawania fenomenu, którego najbardziej charakterystyczną cechą będzie absolutny i niekwestionowany przez niko...

  Promocja
  okładka O bolszewizmie i nazizmie, Książka | Ignacy Czuma
  Promocja
  okładka O bolszewizmie i nazizmie, Książka | Ignacy Czuma

  Wybór pism prawnika, publicysty, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posła na Sejm RP (1930-1935), uczestnika prac nad Konstytucją kwietniową, czołowej postaci debaty naukowej i publicystycznej w II RP, m.in. na temat filozofii prawa i reżimów totalitarnych, więzionego przez Niemców w czasie II wojny światowej i przez władze komunistyczne w latach 50-tych. Jego analizy komunizmu i nazizmu ukazują nie tylko ich praktyczne przejawy i skutki, ale także ideowe korze...

  Promocja
  okładka Edmund Burke Trwałość i zmiana, Książka | Rafał Olszowski
  Promocja
  okładka Edmund Burke Trwałość i zmiana, Książka | Rafał Olszowski

  Książka o działalności i myśli jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych myślicieli politycznych XVIII wieku, słynnego krytyka rewolucji francuskiej, uczestnika wielu innych istotnych sporów politycznych i intelektualnych jego czasów (np. o ideach oświeceniowych, polityce angielskiej wobec kolonii amerykańskich, Irlandii i Indii, roli partii politycznych, relacji czynników trwałości i zmiany w życiu politycznych i społecznym), do dziś inspirującego autorów nie tylko ...

  Promocja
  okładka Wobec rodzących się totalitaryzmów, Książka | Roman Dmowski
  Promocja
  okładka Wobec rodzących się totalitaryzmów, Książka | Roman Dmowski

  Tom z tekstami czołowego ideologa polskiej myśli narodowo-demokratycznej, ukazujący jego refleksję o hitleryzmie, faszyzmie, komunizmie i tendencjach autorytarnych w Polsce po zamachu majowym.  "Zjednoczenia narodu nie osiąga się przez żądanie, by wszyscy jednakowo myśleli. Ta droga prowadzi do rozbicia. Nigdy wszyscy ludzie nie nauczą się jednakowo myśleć, a gdyby się nauczyli, naród zastygłby w martwocie myśli, stałby się skamieniałością. Dojrzałość polityczna narodu poleg...

  Promocja
  okładka Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie powstania listopadowego 1830-1831 w świetle prasy powstańczej, Książka | Przemysław Żurawski vel Grajewski
  Promocja
  okładka Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie powstania listopadowego 1830-1831 w świetle prasy powstańczej, Książka | Przemysław Żurawski vel Grajewski

  Książka o miejscu i roli tradycji Konstytucji 3 maja w dobie powstania listopadowego – związanych z nią ideach politycznych, poezji, publicystyce, propagandzie i walce stronnictw. „W świadomości powszechnej tradycje związane z Konstytucją 3 maja miały wydźwięk zdecydowanie pozytywny. Właśnie fakt, że taki był powszechny odbiór historycznego dziedzictwa epoki Sejmu Wielkiego, pozwalał różnym ugrupowaniom politycznym na tworzenie własnego jej obrazu, podkreślanie i eksponowani...

  Promocja
  okładka Faszyzm i komunizm, Książka | Sobolewski Marek
  Promocja
  okładka Faszyzm i komunizm, Książka | Sobolewski Marek

  Tom zawierający analizy faszyzmu i komunizmu autorstwa związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim historyka doktryn politycznych i prawnych, prawnika i konstytucjonalisty (żyjącego w latach 1925-1983), wśród nich wydaną w 1983 r. w drugim obiegu głośną pracę O granicach reformowalności systemu komunistycznego, zawierającą analizę wydarzeń 1981 r., studia relacji władza-społeczeństwo w systemie komunistycznym, genezy i skutków komunistycznego antydemokratyzmu oraz związku ideolo...

  Promocja
  okładka Nasze stronnictwa skrajne, Książka | Erazm Piltz
  Promocja
  okładka Nasze stronnictwa skrajne, Książka | Erazm Piltz

  Wybór pism jednego z najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych publicystów ostatnich dekad okresu zaborów, redaktora ukazującego się w Petersburgu tygodnika „Kraj", współtwórcy Stronnictwa Polityki Realnej, w tym okresie znanego zwolennika ugody z Rosją i głośnego krytyka obozów socjalistycznego i narodowo-demokratycznego, w czasie I wojny światowej współpracownika środowiska endeckiego w ramach Komitetu Narodowego Polskiego, dyplomaty w II RP. W tomie zawarte są prace Pi...

  Promocja
  okładka O równowadze politycznej w Europie Wybór pism, Książka | Friedrich von Gentz
  Promocja
  okładka O równowadze politycznej w Europie Wybór pism, Książka | Friedrich von Gentz

  Friedrich von Gentz (1764-1832) był czołowym myślicielem burzliwych czasów rewolucji francuskiej, wojen napoleońskich i dominacji Świętego Przymierza. W młodości z sympatią odnosił się do idei liberalnych, jednak pod wpływem wydarzeń w rewolucyjnej Francji i myśli Edmunda Burke'a stał się jednym z najgłośniejszych konserwatywnych piór Europy. Zasłynął zwłaszcza analizami polityki Napoleona Bonaparte, uznawanej przez niego za wielkie zagrożenie. Doskonale znał kulisy gier poli...

  Promocja
  okładka Idea króla-patrioty, Książka | Henry St John Bolingbroke
  Promocja
  okładka Idea króla-patrioty, Książka | Henry St John Bolingbroke

  Wybór pism czołowego myśliciela politycznego XVIII w., jednego z pierwszych teoretyków instytucji partii i opozycji politycznej, rozważającego też m.in. idee podziału władzy, wolności i patriotyzmu. W tomie znalazło się najsłynniejsze dzieło Bolingbroke’a – Idea króla-patrioty, zawierające rozważania o dobrym władcy, będące swego rodzaju odpowiedzią na Księcia Machiavellego – a także inne jego ważne prace, łączące refleksję teoretyczną z analizą praktycznej polityki, wśród ni...

  Promocja
  okładka Cierpliwość czy rewolucja, Książka | Stefan Buszczyński
  Promocja
  okładka Cierpliwość czy rewolucja, Książka | Stefan Buszczyński

  Wybór pism czołowego działacza politycznego i publicysty związanego ze środowiskami demokratycznymi i niepodległościowymi, odgrywającego dużą rolę w dyskusjach politycznych i ideowych w przededniu powstania styczniowego oraz w sporach toczących się po upadku insurekcji, w których zasłynął zwłaszcza jako nieprzejednany polemista i krytyk krakowskich 'stańczyków'.

  Wyboru dokonał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Karol Daszyk.

  Promocja
  okładka Socjalizm jako religia, Książka | Urban Jan
  Promocja
  okładka Socjalizm jako religia, Książka | Urban Jan

  Wybór pism czołowego krytyka komunizmu w II RP, autora ważnych prac o bolszewizmie i innych prądach ideowych epoki, walce z religią oraz losach Kościoła w Rosji carskiej i sowieckiej. „Do socjalizmu może należeć jutro, ale przyszłość w znaczeniu długiego trwania – nie! Socjalizm jako pożar, jako katastrofa, może przejść po całej kuli ziemskiej, ogarniając kraj za krajem, naród za narodem. Zdaje się, że zbyt wiele nagromadziło się w dzisiejszej ludzkości palnego materiału, a ...

  Promocja
  okładka Balkan Express, Książka | Ćosić Dominika
  Promocja
  okładka Balkan Express, Książka | Ćosić Dominika

  Opowieść o regionie, którego obraz obrósł wieloma stereotypami, gdyż choć budzi zainteresowanie, to wciąż pozostaje słabo znany. Dominika Ćosić zna go od podszewki. W swej książce zaprasza za kulisy bałkańskiej polityki, kreśli sylwetki tamtejszych artystów, dziennikarzy, ekspertów, ale też przedstawia galerię postaci nieznanych, tzw. zwykłych Serbów, Chorwatów, Słoweńców, Bośniaków, Albańczyków, Macedończyków i... Jugosłowian. Ukazuje ich obyczaje, troski, nadzieje – ich życ...

  Promocja
  okładka Monteskiusz i pułkownik Sławek, Książka | Adolf Bocheński
  Promocja
  okładka Monteskiusz i pułkownik Sławek, Książka | Adolf Bocheński

  Pierwszy tom Pism Zebranych czołowego myśliciela politycznego II RP, autora słynnego traktatu Między Niemcami a Rosją. Rozważania o polskiej polityce lat 30-tych XX wieku – jej źródłach oraz największych dylematach i kontrowersjach, m.in. problemach i specyfice rządów pomajowych, sporach o konstytucję, rusyfikacji życia politycznego, sprawie Berezy Kartuskiej. To książka, której koncepcję nakreślił sam Adolf Bocheński. „Bardzo dziękuję Wam za przesłanie mi korekty mojego ...

  Promocja
  okładka O potrzebie twórczego antykomunizmu, Książka | Dzielski Mirosław
  Promocja
  okładka O potrzebie twórczego antykomunizmu, Książka | Dzielski Mirosław

  Wybór pism czołowego publicysty drugiego obiegu w latach 80-tych XX wieku, redaktora pism podziemnych „13 Grudnia” (następnie „13. Pismo Chrześcijańsko-Liberalne), proponującego idee chrześcijańskiego liberalizmu, autora koncepcji rozwoju wolności gospodarczej w realiach państwa autorytarnego i warunkowego kompromisu na tym polu zwartego z pragmatyczną częścią obozu władzy.

  Promocja
  okładka Literatura i polityczność, Książka | Andrzej Waśko
  Promocja
  okładka Literatura i polityczność, Książka | Andrzej Waśko

  Studia łączące perspektywy badawcze literaturoznawstwa z historią idei politycznych, ukazujące różne przejawy polityczności literatury polskiej na przestrzeni ostatnich 250 lat, od czasów konfederacji barskiej do dziś. Zawierają one wszechstronną analizę twórczości i znaczenia autorów – między innymi Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Zbigniewa Herberta – którzy w burzliwych czasach kształtowali polską ku...

  Promocja
  okładka Pisma sowietologiczne, Książka | Sukiennicki Wiktor
  Promocja
  okładka Pisma sowietologiczne, Książka | Sukiennicki Wiktor

  Wybór pism czołowego polskiego sowietologa, analizującego różne aspekty doktryny i praktyki funkcjonowania komunizmu w Rosji i Związku Sowieckim. Tom zawiera teksty: Ustrój radziecki a konstytucja stalinowska; Marksowsko-leninowska teoria prawa; Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR w latach 1929-1930; Historia rosyjskich ruchów rewolucyjnych; Społeczno-polityczna doktryna marksizmu-leninizmu-stalinizmu; Teoria i metody „rewolucji światowej”; Partia, jej rola i znaczenie w ZSSR; Us...

  Promocja
  okładka Gospodarstwo narodowe, Książka | Fryderyk Skarbek
  Promocja
  okładka Gospodarstwo narodowe, Książka | Fryderyk Skarbek

  Wybór pism myśliciela uważanego za jednego z polskich prekursorów liberalizmu gospodarczego, porównywanego niekiedy w tym względzie do Adama Smitha, zajmującego się również szeroko ujętą problematyką polityczną i społeczną, piszącego także o historii Polski. Tom zawiera najważniejsze prace Skarbka z każdego z tych głównych nurtów jego twórczości intelektualnej, mającej duży wpływ na naszą myśl w XIX wieku.

  Promocja
  okładka Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki, Książka |
  Promocja
  okładka Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki, Książka |

  Studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze koncepcje geopolityczne formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Adama Czartoryskiego, Juliana Klaczki, Adolfa Bocheńskiego, Stanisława Stommy, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. „Pokusa, aby większość niepowodzeń Polski na arenie międzynarodowej w minionych stuleciach tłumaczyć jej położeniem geopolitycz...

  Promocja
  okładka Demokracja i totalitaryzm Wybór pism, Książka | Starzewski Maciej
  Promocja
  okładka Demokracja i totalitaryzm Wybór pism, Książka | Starzewski Maciej

  Wybór tekstów czołowego znawcy zagadnień prawnych i ustrojowych II RP, który w swych pracach dokonał gruntownej analizy ustroju Państwa Polskiego, odnosząc go do aktualnych trendów panujących w myśli politycznej i filozofii prawa. Spod jego pióra wyszły należące do najbardziej wnikliwych studia na temat Konstytucji marcowej i Konstytucji kwietniowej – ich podstaw teoretycznych, dyskusji prowadzących do ich opracowania i uchwalenia, wreszcie praktycznych dylematów związanych z...

  Promocja
  okładka Wokół idei wspólnoty, Książka | Zbigniew Stawrowski
  Promocja
  okładka Wokół idei wspólnoty, Książka | Zbigniew Stawrowski

  Wokół idei wspólnoty to książka o kluczowych pytaniach filozofii politycznej, na które próbowali odpowiedzieć najwięksi myśliciele w dziejach – Platon, Hobbes, Schmitt, Hegel i wielu innych – a które wciąż pozostają aktualne i nadal wpływają na naszą rzeczywistość, często znacznie bardziej niż skłonni bylibyśmy przyznać. „W dziedzinie polityki, wbrew temu co się potocznie o niej sądzi, chodzi o sprawy absolutne: albo wprost o realizację – rozmaicie zresztą rozumianego – najw...

  Promocja
  okładka Polska Solidarności Kontrowersje, oblicza, interpretacje, Książka |
  Promocja
  okładka Polska Solidarności Kontrowersje, oblicza, interpretacje, Książka |

  Książka o ideowym i politycznym obliczu zrywu solidarnościowego lat 1980-1981, o ewolucji ruchu w latach 80. i jego odpowiedzialności za sukcesy i porażki III RP, o politycznym wymiarze sporu o dziedzictwo „S” po 1989 r., o kontrowersjach wokół naukowych i publicystycznych interpretacji Solidarności oraz o jej miejscu w polskiej historii i tradycji intelektualnej. Autorzy: Elżbieta Ciżewska, Antoni Dudek, Dariusz Gawin, Jacek Kloczkowski, Maciej Korkuć, Piotr Koryś, Zdzisław...

  Promocja
  okładka Naród. Idee polskie Antologia, Książka | Kloczkowski Jacek
  Promocja
  okładka Naród. Idee polskie Antologia, Książka | Kloczkowski Jacek

  Antologia tekstów o narodzie – jego różnych teoretycznych koncepcjach i ideowych interpretacjach oraz związanych z nimi praktycznych politycznych dylematach – autorstwa czołowych polskich myślicieli XIX i pierwszej połowy XX wieku. "O tyle tylko świat potrzebuje Polski, o ile Polska jest i pozostaje rzeczywistą potęgą czyli narodem". - Zygmunt Krasiński "Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawi...

  Promocja
  okładka Temat polemiki Polska Tom 17 Najważniejsze polskie spory ideowo-polityczne, Książka |
  Promocja
  okładka Temat polemiki Polska Tom 17 Najważniejsze polskie spory ideowo-polityczne, Książka |

  Książka o najważniejszych sporach ideowo-politycznych w polskiej historii. Spis treści: - Marek A. Cichocki, Problem sukcesji jako problem ustrojowy w refleksji politycznej Mistrza Wincentego - Monika Wasilewska, Gaude Mater Polonia - o żywotach i poglądach Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica - Dorota Pietrzyk-Reeves, Spór o źródła i piastuna najwyższej władzy w polskim dyskursie politycznym XVI wieku - Jan Maciejewski, Tożsamość czy trwanie - Tomasz Gąsowski, Wokó...