Wirtualne Targi

Ośrodek Myśli Politycznej - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Książka | Bronisław Łagowski

  Nowe wydanie klasycznej książki o jednym z najważniejszych polskich myślicieli politycznych okresu zaborów. Ukazuje ona związki filozofii i polityki w myśli Mochnackiego, analizuje jego rozważania o narodzie i samowiedzy narodowej, koncepcję władzy rewolucyjnej, stosunek do powstania listopadowego i poglądy społeczne. Stawia też pytanie o to, czy Mochnacki był makiawelistą, podporządkowującym moralność wymogom skuteczności w realizowaniu stawianych polityce narodowej celów. T...

  Promocja
  okładka Państwo antyczne i jego renesansy, Książka |

  Wybór pism wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uczestnika toczonych w II RP dyskusji o ideach politycznych i ustroju. Znajduje się wśród nich jego najważniejsze dzieło Państwo antyczne i jego renesansy. Analizuje w nim cechy państw starożytnych – zwłaszcza greckich państw-miast oraz republiki rzymskiej i cesarstwa rzymskiego – i późniejszą ewolucję zasad i praktyk ustrojowych aż po ich oblicze z międzywojennej Europy. Pokazuje, jak idee...

  Promocja
  okładka O kwestii społecznej, socjalizmie i złudzeniach demokratycznych, Książka |

  Wybór pism czołowego myśliciela socjalistycznego schyłku okresu zaborów i II RP, ukazujący główne wątki jego refleksji politycznej i społecznej. „Ludwik Krzywicki do dziś pozostaje […] myślicielem niepokornym. Kiedyś rewolucyjność jego myśli skierowana była przede wszystkim przeciw siłom zachowawczym, które hamowały postęp społeczny, nie chcąc wziąć na swe sztandary postępowych haseł walki o poprawę bytu najuboższych. Dziś jego niepokorność może drażnić zarówno bezkrytycznyc...

  Promocja
  okładka Kryzys demokratyzmu, Książka |

  Wybór pism publicysty i polityka narodowo-demokratycznego, analizującego m.in. wyzwania związane z jednoczeniem Polski po okresie zaborów, kryzys demokratyzmu pierwszych dekad XX w., zagrożenie bolszewickie, zagadnienia ustrojowe i problemy z praworządnością w II RP oraz postępującą w niej radykalizację nastrojów społecznych i politycznych.

  Promocja
  okładka Lenin Wybór pism, Książka | Ossendowski FerdynandA.

  Tom zawierający wielki międzynarodowy bestseller gwiazdy literatury II RP Ferdynanda Ossendowskiego – słynną powieściową biografię wodza bolszewików, a także osiem innych tekstów tego zagorzałego antykomunisty, który pisał w nich nie tylko o rzeczywistości sowieckiej, ale i o degenerujących świat prądach ideowych, których komunizm w wydaniu sowieckim był najbardziej zbrodniczym wyrazem.

  Promocja
  okładka Nowa Rosja Wybór pism, Książka |

  Wybór pism jednego z czołowych publicystów i dziennikarzy zajmujących się w II RP Rosją sowiecką, znanego też pod pseudonimem Otmar, korespondenta prasowego w Moskwie i w czasie wojny fińsko-sowieckiej. W tomie znalazły się trzy jego książki o tej tematyce: Nowa Rosja, Kreml na biało i Sowieckie zbrojenia moralne oraz inne jego teksty o sowieckiej polityce zagranicznej i sytuacji wewnętrznej w ZSRS w latach 30. oraz o wojnie Sowietów z Finami. To wszechstronny obraz ówczesnej...

  Promocja
  okładka Konserwatyzm na nowo odkrywany, Książka |

  Książka o konserwatywnych ideach, ich źródłach i ewolucji w tradycji anglosaskiej, o pożytkach z twórczego nawiązywania do dziedzictwa i potrzebie pracy, by nie zostało ono zaprzepaszczone oraz o konserwatywnym życiu. Jej autor należy do czołowych współczesnych myślicieli politycznych. Ukazuje on dawne sukcesy konserwatystów w USA i Wielkiej Brytanii – i wskazuje, dlaczego w ostatnich kilkudziesięciu latach znaleźli się oni (nie tylko) tam w defensywie, nawet jeśli czasem zna...

  Promocja
  okładka O rewolucji i bolszewizmie, Książka | Marian Zdziechowski

  Wybór pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli politycznych, przenikliwego krytyka komunizmu w wydaniu sowieckim, opisującego bolszewizm jako przejaw głębokiego kryzysu Europy. W swych tekstach pokazywał duchowe i intelektualne korzenie ideologii i praktyki bolszewików, opisywał ich zbrodnicze czyny i wskazywał, jak wielkie zagrożenie stanowią nie tylko dla poszczególnych państw i narodów, ale także dla samej cywilizacji zachodniej. Ukazywał zarazem krótkowzroczność...

  Promocja
  okładka Półksiężyc i gwiazda czerwona, Książka |

  Wybór pism autora, który jako jeden z pierwszych w Polsce zrozumiał zagrożenie, jakie stanowi komunizm w bolszewickim wydaniu – polityczne, gospodarcze, kulturowe i duchowe. Rozkładowy i niszczycielski charakter bolszewizmu poznał jako mieszkaniec Rosji i świadek rewolucji bolszewickiej. Po osiedleniu się w Polsce w 1920 r. przez kilka lat ukazywał i analizował kolejne etapy instalowania się władzy bolszewików, ich walkę z przeciwnikami wewnętrznymi, zwłaszcza w czasie wojny ...

  Promocja
  okładka Jak się nie dać 'strawić' Imperium? Polski realizm i idealizm polityczny wobec Rosji 1815-1921, Książka | Głębocki Henryk

  Książka o zmaganiach Polaków z Rosją w XIX i na początku XX wieku – i o próbach porozumienia się z nią. Studium przypadków, ukazujących polskie myślenie i działanie polityczne w zderzeniu z myśleniem i działaniem politycznym Rosjan – analiza konfrontacji polsko-rosyjskiej na polu idei i praktyki politycznej, której dzieje wciąż dają wiele do myślenia. „Nie możecie przeszkodzić, by was nie połknęli [potężni sąsiedzi] – postarajcie się przynajmniej, by nie mogli was strawić. [...

  Promocja
  okładka Idea prawa Wybór pism, Książka |

  Wybór pism znanego prawnika II RP, rozważającego zagadnienia idei prawa, jego wykładni i stosowania, idei prawa narodów, tendencji w prawie konstytucyjnym i systemów prawnych państw totalitarnych.

  Promocja
  okładka O komunizmie i faszyzmie, Książka | Jaworski WładysławLeopold

  Wybór pism czołowego polityka i publicysty konserwatywnego, ważnego uczestnika dyskusji o ustroju i prawie w ostatnich dekadach okresu zaborów i w II RP. Tom zawiera jego teksty z lat 20., w których analizował różne aspekty komunizmu i faszyzmu – jako ideologii i praktyki rządów w Rosji sowieckiej i Włoszech. Stanowiły one dla niego wyraz tendencji ideowych, kulturowych, społecznych i politycznych, które dotykały także inne kraje i narody Europy, choć tam nie przybierały jesz...

  Promocja
  okładka Od Lenina do Hitlera, Książka | Kazimierz Zakrzewski

  Wybór pism czołowego publicysty II RP, cenionego badacza Bizancjum, przedstawiciela ruchu syndykalistycznego, który analizował różne aspekty faszyzmu, hitleryzmu, bolszewizmu i polskiej rzeczywistości po zamachu majowym. Przedstawiał je na tle powojennego kryzysu Europy i w obliczu zmierzchu, jak sądził, demokracji liberalnej. To prowokujący do myślenia, wiele razy mogący zaskoczyć Czytelnika zapis dylematów, z jakimi mierzyli się myśliciele polityczni jednego z najbardziej b...

  Promocja
  okładka Pisma sowietologiczne, Książka |

  Wybór pism czołowego polskiego sowietologa, wybitnego znawcy polityki sowieckiej, zawierający jego najważniejsze teksty o komunizmie i ZSRS. „Jeszcze nigdy na świecie żadne państwo tak jak ZSRR nie mogło zamaskować swoich nacjonalistyczno-imperialistycznych tendencji i uzasadnić hasłem rzekomo oderwanym od interesów własnego kraju i narodu zainteresowania wszelkimi zagadnieniami politycznymi, ekonomicznymi, socjalnymi i kulturalnymi na terenie całego świata”. (Sowiety grożą ...

  Promocja
  okładka W kręgu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Wielkiej Emigracji Studia i szkice, Książka |

  Książka o miejscu i losie sprawy polskiej w polityce międzynarodowej XIX wieku. Autor ukazuje wpływ wielkich politycznych gier tego stulecia na czynione przez Polaków próby odzyskania niepodległości, a przynajmniej poprawienia położenia zniewolonego narodu. Pokazuje również, jak czynione przez Wielką Emigrację – zwłaszcza środowisko skupione wokół księcia Adama Jerzego Czartoryskiego – zakulisowe zabiegi, aby pozyskać wsparcie polityków z mocarstw zachodnich, a także inspirow...

  Promocja
  okładka Medyceusz Znamienity Jan Gwalbert Pawlikowski (1860-1939), Książka | Adam Wątor, Sikorski Tomasz

  Książka o jednej z najwybitniejszych osobistości polskiego życia intelektualnego, politycznego i społecznego ostatnich dekad okresu zaborów i II RP. „Postać Jana Gwalberta Pawlikowskiego, reprezentanta polskiej popowstaniowej (1863 r.), galicyjskiej inteligencji, jest dziś wciąż jeszcze mało znana. Wszechstronnie wykształcony, obecny na salonach intelektualnych, całe swoje życie poświęcił działalności społecznej, ekonomicznej i politycznej. Był bez wątpienia „człowiekiem ren...

  Promocja
  okładka Napaść ze Wschodu, Książka |

  Wybór pism ważnego publicysty II RP i powojennej emigracji politycznej, w młodości endeka, potem piłsudczyka, w czasie II wojny światowej więźnia sowieckiego i żołnierza armii gen. Andersa, po wojnie mieszkającego w Anglii. Tom zawiera jego analizy komunizmu i polityki Związku Sowieckiego oraz reakcji na nią świata zachodniego. Podejmuje w nich polemiki z poglądami znanych komentatorów spraw sowieckich, m.in. George’a Kennana, Zbigniewa Brzezińskiego i Józefa Marii Bocheńskie...

  Promocja
  okładka Filozof w jaskini cieni, Książka | Zbigniew Stawrowski

  „Sytuacja filozofa nie wygląda [...] zachęcająco. To, o czym naprawdę wie i co poznał – idea państwa i jej konieczne składowe – nie przekłada się bezpośrednio na praktykę polityczną. Aby te rozumne elementy mogły być wcielane w życie, muszą najpierw zostać zaakceptowane przez ogół, a przynajmniej przez większość ludzi, których umysły wpatrzone w cienie takiej czy innej jaskini poddane są wpływom takich czy innych sofistów – kreatorów wirtualnej rzeczywistości. Filozof, przeby...

  Promocja
  okładka Geokultura czyli o związkach geopolityki z kulturą, Książka | Grosse TomaszGrzegorz

  „Kultura jest fundamentem zarówno dla niezależności, jak i dla zniewolenia. [...] Kultura tworzy geopolitykę, ale jest też jej produktem, a dokładnie instrumentem realizacji geopolityki". (z Zakończenia) Wojna na Ukrainie – perspektywa Unii Europejskiej. Geopolityka w Europie Środkowej. Kulturowe spojrzenie na geopolitykę. Lewicowa ofensywa w Europie. Unia Europejska wobec Chin. Tożsamość europejska. Geokultura gazociągów. Geoekonomia i geokultura. Tomasz Grzegorz Grosse,...

  Promocja
  okładka O przemianach demokracji i konstytucji sowieckiej Tom 15, Książka | Wacław Makowski

  Zodpowiednimi zmianami zależnymi od szczególnych warunków historycznych mm lokalnych wszystkie ustroje demokratyczne współczesne, powiedzmy ogólnie demokracja nowożytna przeżywa okres krytyczny - okres niezadowolenia. Towarzyszy mu rozkład i lekceważenie instytucji demokratycznych, próby mniej lub więcej przypadkowe ła-tahia bardziej wyraźnych braków. Dopóki jakieś stanowcze i wyraźnie pozytywne hasło nie potrafi przekształcić tego niezadowolenia w entuzjazm, dopóty stan ferm...

  Promocja
  okładka W poszukiwaniu nowego ustroju społecznego, Książka | Kulczycki Ludwik

  Wybór tekstów na temat faszyzmu i komunizmu w wydaniu sowieckim czołowego pisarza politycznego schyłku okresu zaborów i II RP. Analizuje w nich założenia ideowe i praktykę funkcjonowania. Przedstawia je na tle przemian kulturowych, politycznych i społecznych pierwszych dekad XX wieku, prezentując zarazem swoją wizję właściwego ustroju i właściwej polityki. „Bolszewicy zamiast wzmocnić, jak tego żąda marksizm, siły wytwórcze – osłabili je znacznie. Zamiast stworzyć jakąś żywo...

  Promocja
  okładka Socjalizm a komunizm i faszyzm, Książka | Czapiński Kazimierz

  Wybór pism działacza socjalistycznego, krytyka faszyzmu i komunizmu. Nie tylko ukazują one stanowisko ważnego uczestnika dyskusji publicystycznej II RP, ale również obrazują zmiany, jakie zachodziły w tej dyskusji w latach trzydziestych w miarę rosnącego zagrożenia ze strony Niemiec i zmian zachodzących w ZSRS.

  Promocja
  okładka Polska w obozie aktywizmu, Książka | Włodzimierz Bączkowski

  Wybór tekstów z lat 30. XX wieku. Ich autor, czołowy polski sowietolog, rozważał w nich drogi do wzmocnienia Polski w obliczu rosnącego napięcia w polityce międzynarodowej i zdobywających wówczas coraz większą popularność w Europie prądów „totalizujących” życie polityczne i społeczne – faszyzmu włoskiego, komunizmu sowieckiego i hitleryzmu. Wskazywał, jakie miejsce powinna Polska zająć w grze mocarstw i jak mobilizować się i konsolidować wewnętrznie w celu sprostania wyzwanio...

  Promocja
  okładka Upadek cywilizacji zachodniej, Książka | Florian Znaniecki

  Słynne dzieło czołowego polskiego socjologa, który w 1921 r. przedstawił kompleksową diagnozę stanu duchowego i cywilizacyjnego świata zachodniego, ukazując jego kryzys i zagrożenia, jakie przed nim stoją, zwłaszcza bolszewickie. Jego analiza zasad komunizmu należy do najbardziej przenikliwych prac na ten temat.