Ośrodek Myśli Politycznej

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka O postępie i wolności, Książka | Kasparek Franciszek
  Promocja
  okładka O postępie i wolności, Książka | Kasparek Franciszek

  Wybór pism konserwatywnego myśliciela, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, publikującego m.in. na łamach stańczykowskiego „Przeglądu Polskiego”. W swych erudycyjnych tekstach zajmował się on m.in. zagadnieniami wolności, postępu, narodu i władzy politycznej. Ukazywał idee, które dominowały w myśleniu o polityce i państwie w drugiej połowie XIX wieku, do wielu z nich odnosząc się krytycznie, poszukując – wzorem wielu konserwatywnych myślicieli epoki – równowagi między woln...

  Promocja
  okładka O rewolucji suwerenności i konstytucji politycznej, Książka | Maistre Joseph de
  Promocja
  okładka O rewolucji suwerenności i konstytucji politycznej, Książka | Maistre Joseph de

  Wybór pism Josepha de Maistre'a (1754-1821), jednego z najważniejszych i najbardziej inspirujących myślicieli konserwatywnych. W tomie znajdują się jego klasyczne dzieła o suwerenności, konstytucjach politycznych i rewolucji francuskiej. To ponadczasowe traktaty o przyczynach i konsekwencjach wprowadzania w życie błędnych i niebezpiecznych zasad ideowych. "Dziwne to zaślepienie ludzi w naszym stuleciu! Chełpią się swoim oświeceniem, nie znają się jednak na niczym, bo nie zn...

  Promocja
  okładka Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004, Książka | Stefanowicz Małgorzata
  Promocja
  okładka Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004, Książka | Stefanowicz Małgorzata

  Małgorzata Stefanowicz, Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004 „Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004 charakteryzowała się pewnym dualizmem. Z jednej strony jej celem było umocnienie na wielu polach narodu litewskiego jako narodu państwowotwórczego, z drugiej zaś – osłabienie pozycji kulturalno-politycznych wielkich etnicznych grup mniejszościowych. Polityka etniczna w omawianym okresie miała charakter ad hoc, to znaczy państwo nie wypracowało jednolitej wizji stos...

  Promocja
  okładka Wieczni prezydenci Dwa przypadki trójmiejskie, Książka | Drzonek Maciej
  Promocja
  okładka Wieczni prezydenci Dwa przypadki trójmiejskie, Książka | Drzonek Maciej

  Maciej Drzonek, Wieczni prezydenci. Dwa przypadki trójmiejskie „Książka Macieja Drzonka poświęcona długowiecznym prezydentom jest przykładem bardzo cennego podejścia, które konfrontuje analizy oficjalnych rezultatów wyborów, wyników głosowania, poparcia dla poszczególnych ogólnopolskich i lokalnych partii, z pogłębionym obrazem uzyskanym dzięki wywiadom z uczestnikami samych wydarzeń. (…) Opowieści o Gdańsku, Gdyni i kluczowych aktorach politycznych dwóch minionych dekad są...

  Promocja
  okładka Demokracja i przywództwo, Książka | Babbitt Irving
  Promocja
  okładka Demokracja i przywództwo, Książka | Babbitt Irving

  Irving Babbitt, Demokracja i przywództwo Irving Babbitt (1865-1933), wykładowca Uniwersytetu Harvarda, twórca – wraz z Paulem Elmerem More’em – ruchu zwanego „nowym humanizmem”, był jednym z najciekawszych amerykańskich myślicieli XX wieku. Jego najsłynniejsza książka Demokracja i przywództwo zajmuje istotne miejsce w kanonie myśli konserwatywnej. To imponująca rozmachem, inspirująca opowieść o głównych prądach politycznych Zachodu – ich źródłach, ewolucji oraz związkach z ...

  Promocja
  okładka O mesjanizmie i konserwatyzmie polskim, Książka | Gwalbert Jan Pawlikowski
  Promocja
  okładka O mesjanizmie i konserwatyzmie polskim, Książka | Gwalbert Jan Pawlikowski

  Jan Gwalbert Pawlikowski, O mesjanizmie i konserwatyzmie polskim Wybór pism ekonomisty, historyka literatury, publicysty i działacza politycznego związanego z ruchem narodowym, znanego propagatora ochrony przyrody, miłośnika Tatr. W tomie zostały zawarte jego krytyki polityki i ideologii Stańczyków, uwagi o taktyce działania i ideach obozu endeckiego w różnych okresach jego działalności (u schyłku okresu zaborów, w czasie I wojny światowej i w II RP) oraz rozważania o polsk...

  Promocja
  okładka O władzy najwyższej, Książka | Louis Gabriel Ambroise de Bonald
  Promocja
  okładka O władzy najwyższej, Książka | Louis Gabriel Ambroise de Bonald

  Pierwszy polski wybór pism czołowego myśliciela politycznego końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, klasyka myśli konserwatywnej i kontrrewolucyjnej, prekursora francuskiej socjologii, autora inspirujących rozważań o władzy, społeczeństwie, rewolucji i stanie Europy w burzliwej epoce zmian, których był przenikliwym krytykiem i interpretatorem. „Uważam zatem za błędną opinię, zgodnie z którą prawa powinny być dostosowane do niedoskonałości ludzi i zniżać się do ich słabośc...

  Promocja
  okładka Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956-1980, Książka | Rafał Matyja
  Promocja
  okładka Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956-1980, Książka | Rafał Matyja

  Książka ukazująca stanowiska najważniejszych polskich myślicieli politycznych okresu PRL, od nieprzejednanych przeciwników komunizmu po autorów, którzy zdecydowali się na kolaborację z systemem. „Pytanie „czym był PRL” stawiano sobie – zwłaszcza w ostatnich latach, po jego upadku – bardzo często. Spór o państwowość PRL jest dziś istotnym elementem debaty publicznej w Polsce. Często próbuje się oddzielić w nim materię „czysto historyczną” od „politycznej”, tak jakby uznawano,...

  Promocja
  okładka Bariera bliskowschodnia Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942, Książka | Krzysztof Zdulski
  Promocja
  okładka Bariera bliskowschodnia Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942, Książka | Krzysztof Zdulski

  Krzysztof Zdulski, Bariera bliskowschodnia. Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942 • Oficjalne zabiegi dyplomatyczne i zakulisowe rozgrywki. • Polityczne i gospodarcze uwarunkowania. • Wojenne zwroty akcji. Jakie czynniki determinowały brytyjską politykę wobec Turcji? Jakie cele chciał osiągnąć Londyn i jakich używał do tego instrumentów? Dlaczego Wielka Brytania zdecydowała się zawrzeć z Ankarą układ o wzajemnej pomocy? Czego Londyn oczekiwał po przymierz...

  Promocja
  okładka Konstytucja racji stanu Wybór pism, Książka | Eustachy Sapieha
  Promocja
  okładka Konstytucja racji stanu Wybór pism, Książka | Eustachy Sapieha

  Eustachy Sapieha, Konstytucja racji stanu. Wybór pism Tom z najważniejszymi dziełami konserwatywnego polityka i myśliciela, jednej z najbarwniejszych postaci polskiego życia intelektualnego i politycznego pierwszej połowy XX wieku. W tomie znajdzie się wydana w 1930 r. Konstytucja racji stanu oraz pisana po II wojnie światowej, gdy Sapieha przebywał na emigracji Analiza polityczna stosunków światowych. Pierwsze z tych dzieł stanowi jedną z najbardziej przekrojowych i orygina...

  Promocja
  okładka Rewolucja i regres, Książka | Kunicki Wojciech
  Promocja
  okładka Rewolucja i regres, Książka | Kunicki Wojciech

  Wznowienie po ponad dwudziestu latach książki, będącej charakterystyką wczesnej twórczości Ernsta Jüngera, uzupełnionej o kilka dodatkowych tekstów poświęconych temu słynnemu pisarzowi, autorstwa jego czołowego badacza i tłumacza. „W postaci Jüngera skupia się historia późnego nihilizmu, a więc zniszczeń poczynionych przez socjalizmy XX stulecia i ruin pozostawionych przez moce wobec tych socjalizmów reaktywne. Jünger jest autorem sprzyjającym ukazaniu tego problemu głównie d...

  Promocja
  okładka Wolność i polityka Myśl społeczno-polityczna Mirosława Dzielskiego, Książka | Plichta Adam
  Promocja
  okładka Wolność i polityka Myśl społeczno-polityczna Mirosława Dzielskiego, Książka | Plichta Adam

  Adam Plichta "Wolność i polityka. Myśl społeczno-polityczna Mirosława Dzielskiego" Monografia o myśli społeczno-politycznej czołowej postaci opozycyjnych środowisk liberalnych i konserwatywnych lat 70-tych i 80-tych. Autor ukazuje jej fundamenty i źródła inspiracji. Prezentuje metodę badawczą Mirosława Dzielskiego, formułowaną przez niego koncepcję wolności, jego rozważania o znaczeniu, funkcjach i celach religii oraz roli Kościoła katolickiego i katolickiej nauce społeczne...

  Promocja
  okładka Socjalizm i kwestia kobieca Wybór pism, Książka | Daszyńska-Golińska Zofia
  Promocja
  okładka Socjalizm i kwestia kobieca Wybór pism, Książka | Daszyńska-Golińska Zofia

  Wybór pism na temat szeroko rozumianej problematyki socjalizmu i kwestii kobiecej, których autorka należała do najciekawszych publicystek schyłku okresu zaborów i II RP w nurcie polskiej myśli socjalistycznej.

  Promocja
  okładka Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej Aspekty instytucjonalno-prawne, Książka | Walczuk Konrad
  Promocja
  okładka Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej Aspekty instytucjonalno-prawne, Książka | Walczuk Konrad

  Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty instytucjonalno-prawne Przedmiotem niniejszej publikacji jest otoczenie prawne oraz działalność wspólnot religijnych o uregulowanej sytuacji prawnej na Słowacji, zaś jej celem – ukazanie systemu relacji państwo-związki wyznaniowe w Republice Słowackiej w jego całościowym aspekcie oraz najbardziej charakterystycznych i oryginalnych jego cech. Są w niej przedstawione najistotniejsze elementy tego systemu, takie jak:...

  Promocja
  okładka W cieniu statutu Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji publicznej z 1998 r., Książka | Wołek Artur
  Promocja
  okładka W cieniu statutu Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji publicznej z 1998 r., Książka | Wołek Artur

  Red. Artur Wołek, W cieniu statusu. Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji publicznej z 1998 r. Zmiany administracyjne dokonywane po wojnie, w ramach obecnych granic Polski, zachodziły w odstępach dwudziestoparoletnich: układ województw wprowadzony w roku 1950 został zmieniony w 1975, a ten z kolei – w 1998. Niniejsza analiza powstała w dziewiętnastym roku obowiązywania nowego układu administracyjnego. Nie jest jednak naszą intencją wzywanie do radyka...

  Promocja
  okładka Konserwatywny umysł. Od Burke'a do Eliota, Książka | Kirk Russell
  Promocja
  okładka Konserwatywny umysł. Od Burke'a do Eliota, Książka | Kirk Russell

  Russell Kirk Konserwatywny umysł. Od Burke'a do Eliota Jedna z najważniejszych dwudziestowiecznych książek o ideach politycznych i polityce. Kanon myśli konserwatywnej. „Dla zdrowego funkcjonowania każdego społeczeństwa potrzebny jest zarówno impuls skłaniający do naprawy, jak i impuls skłaniający do konserwowania. To, czy swoim zapałem będziemy wspierać partię postępu, czy partię broniącą ciągłości, musi być uwarunkowane aktualną sytuacją. Zdaje się, że w latach kończących...

  Promocja
  okładka Demokracja nacjonalistyczna O myśli politycznej Zygmunta Cybichowskiego, Książka | Danek Adam
  Promocja
  okładka Demokracja nacjonalistyczna O myśli politycznej Zygmunta Cybichowskiego, Książka | Danek Adam

  „Był bodaj jedynym profesorem uniwersyteckim w II Rzeczypospolitej, który publicznie deklarował poparcie dla działającego nielegalnie Obozu Narodowo-Radykalnego, w tym dla jego najskrajniejszego odłamu – Falangi. Wielu polskich uczonych, publicystów, działaczy politycznych, a nawet urzędników państwowych tamtej doby fascynowały, w różnym stopniu, faszystowskie Włochy i III Rzesza, lecz niewielu posunęło się w apologii państw Mussoliniego i Hitlera równie daleko, co on. Jego ś...

  Promocja
  okładka Władysław Konopczyński 1880-1952 Człowiek i dzieło, Książka | Biliński Piotr
  Promocja
  okładka Władysław Konopczyński 1880-1952 Człowiek i dzieło, Książka | Biliński Piotr

  „Władysław Konopczyński to »ojciec założyciel« nowoczesnej historiografii XVIII wieku, znawca archiwaliów tego okresu na niespotykaną skalę, autor z górą 60 książek naukowych, twórca Polskiego słownika biograficznego, promotor 46 doktorów, działacz polityczny Narodowej Demokracji i poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, aktywny członek wielu gremiów społeczności historyków, więzień Sachsenhausen, inspirujący kolegów z Sonderaktion Krakau do wytrwania, nauczyciel na tajnym Uniwers...

  Promocja
  okładka O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie, Książka |
  Promocja
  okładka O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie, Książka |

  Pierwszy w Polsce wybór pism Juana Donoso Cortésa (1809-1853), słynnego krytyka liberalizmu, socjalizmu i rewolucji, zawierający jego najważniejsze prace: Esej o katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie, rozważanych w ich fundamentalnych zasadach, Mowę o dyktaturze, Mowę o położeniu Europy i Mowę o położeniu Hiszpanii. Te arcydzieła myśli konserwatywnej – szeroko dyskutowane i interpretowane w XIX i XX wieku, m.in. przez Carla Schmitta – wciąż mogą inspirować dyskusje polityc...

  Promocja
  okładka Dzieje parlamentaryzmu angielskiego, Książka | Władysław Konopczyński
  Promocja
  okładka Dzieje parlamentaryzmu angielskiego, Książka | Władysław Konopczyński

  Parlamentaryzm angielski uchodzi za jedno z największych osiągnięć myśli i praktyki politycznej w Europie. Władysław Konopczyński przedstawia jego burzliwe dzieje, konfrontując stereotypowe opinie na jego temat z faktami, które niekoniecznie odpowiadają wyobrażeniom o tym, jak Anglicy rozwijali swe instytucje polityczne. Jest to frapująca opowieść o rywalizacji wielkich obozów ideowych, potężnych grup interesów, wybitnych jednostek – ale też o błędach, zaniechaniach i przyzie...

  Promocja
  okładka Anatomia nazizmu, Książka |
  Promocja
  okładka Anatomia nazizmu, Książka |

  Anatomia nazizmu Co kierowało ludźmi popierającymi nazistowski reżim? Jaka była geneza nazistowskiej ideologii i jak uzasadniano przed masami jej słuszność? Czy nazizm popierano „z wiary”, czy „z konieczności”? Jak wyglądał codzienny terror wobec podbitej przez Niemców ludności? Jak Niemcy rozliczyły swą nazistowską przeszłość? Na te i na inne pytania odpowiadają w zamieszczonych w tym tomie tekstach pracownicy krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, uwzględniając...

  Promocja
  okładka Geopolityka i zasady Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, Książka |
  Promocja
  okładka Geopolityka i zasady Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, Książka |

  Promocja
  okładka Idea Polski Wybór pism, Książka | Grabski Władysław
  Promocja
  okładka Idea Polski Wybór pism, Książka | Grabski Władysław

  Wybór pism czołowego polityka II RP, dwukrotnego premiera rządu, autora wielkiej reformy finansów publicznych m.in. wprowadzającej złotówkę, zarazem cenionego publicysty, który w swych książkach i artykułach prasowych podejmował tematykę niezależności gospodarczej, sprawnego państwa, roli rolnictwa w życiu społecznym i gospodarczym państwa i wielu innych kluczowych zagadnień dla debaty publicznej w tamtych czasach. Rozważał również ideowe fundamenty II RP, analizując – na ogó...

  Promocja
  okładka Pożądanie, Książka | Roger Scruton
  Promocja
  okładka Pożądanie, Książka | Roger Scruton