Wirtualne Targi

Petrus - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Mięsiwo. Krótka historia mięsożerstwa, Książka |

  Andrzej Kozioł, krakowski pisarz i dziennikarz, od lat konsekwentnie oprowadza swoich czytelników po kuchniach i restauracjach, po historii widzianej poprzez kulinaria. Tym razem – po książkach o ziemniakach, chlebie oraz rybach – zaprasza na prawdziwą mięsną ucztę. Na przechadzkę po związanych z mięsem obyczajach, nakazach, zakazach i przesądach. Jak zawsze – mnóstwo anegdot, niezwykłych opowieści oraz niezwykłych przepisów, starych, ale ciągle do wykorzystania w kuchni....

  Promocja
  okładka Stosowanie przemocy wobec dziecka. Przyczyny, skutki, diagnozowanie i profilaktyka wyd. 2024, Książka | Lubińska-Bogacka Magdalena

  Książka analizuje problem przemocy wobec dzieci. Umieszcza zagadnienie przemocy domowej wobec dziecka w obrębie zainteresowań pedagogiki społecznej.Opublikowano wiele książek na temat przemocy, ale ta jest inna, gdyż przedstawia zagadnienia krzywdzenia dziecka w rodzinie w sposób syntetyczny, uwzględniając perspektywy społeczno - edukacyjne, psychologiczne, socjalne, medyczne i prawne.Autorka w rozdziałach teoretycznych analizuje zagadnienia maltretowania dzieci w rodzinie, z...

  Promocja
  okładka Spis rzeczy, których już nie ma. Leksykon, Książka |

  Książka ta ma przywołać to, co minęło bezpowrotnie. Niektóre przedmioty, obyczaje, zjawiska i słowa trwały przez pokolenia, aby zniknąć w czasie ostatniego trzydziestolecia. Małym, prywatnym sklepikom nie dał rady komunizm, chociaż prowadził bitwę o handel, jednak szybko rozprawił się z nimi kapitalizm wraz ze swymi galeriami handlowymi. Dziadek Mróz nie miał najmniejszych szans na pokonanie Świętego Mikołaja – prawdziwego, w ornacie, infule, z pastorałem. Bez trudu dokonał t...

  Promocja
  okładka Religia zapisana w ugaryckim poemacie Kirta, Książka |

  Tabliczki z Ugarit, „pogrzebane” podczas zburzenia miasta w trakcie najazdów tzw. Ludów Morza w XII w. p.n.e. a odkryte niespełna wiek temu, prowokują pytania badaczy i rozpalają wyobraźnię zwykłych czytelników.Odsłaniają bowiem literacki świat z okresu przełomowego dla cywilizacji, jakim było wynalezienie pisma alfabetycznego. Zapisane tak zwanym alfabetem klinowym teksty literackie budzą duże zainteresowanie znawców Biblii, będąc świadkiem kultury, religii i piśmiennictwa r...

  Promocja
  okładka Pieśni wielkopostne i pasyjne na fortepian, Książka | Piotrowski Paweł

  Wielki Post w kościele katolickim jest czasem pokuty i nawrócenia. To czas refleksji nad sobą, swoim życiem i podejmowania duchowych decyzji zmieniania swojego życia na lepsze. Wielki Post winien także przygotować do Świąt Wielkanocnych, podczas których brzmi w kościołach radosne Alleluja! Grę organową w czasie wielkopostnym ogranicza się raczej do akompaniowania ludziom, biorącym udział w liturgii.Niniejszy tom jest jedną z wielu propozycji opracowania pieśni, śpiewanych i g...

  Promocja
  okładka Pieśni wielkopostne i pasyjne. Harmonizacje organowe, Książka | Piotrowski Paweł

  Wielki Post w kościele katolickim jest czasem pokuty i nawrócenia. To czas refleksji nad sobą, swoim życiem i podejmowania duchowych decyzji zmieniania swojego życia na lepsze. Wielki Post winien także przygotować do Świąt Wielkanocnych, podczas których brzmi w kościołach radosne Alleluja! Grę organową w czasie wielkopostnym ogranicza się raczej do akompaniowania ludziom, biorącym udział w liturgii.Niniejszy tom jest jedną z wielu propozycji opracowania pieśni, śpiewanych i g...

  Promocja
  okładka Czuły Pasterz, Książka | Łysień Leszek

  Tak! – czuły jestem, silny jestem i rozumny.– Nigdym nie czuł, jak w tej chwili –[…]    O Ty! o którym mówią, że czujesz na niebie![…] Jeżeli serce czułe było w liczbie zwierząt,Któreś Ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi; -Jeśli to serce nie jest potwór, co się rodziPrzypadkiem, ale nigdy lat swych nie dochodzi; -Jeśli pod rządem Twoim czułość nie jest bezrządJeśli w milion ludzi krzyczącychNie patrzysz jak w zawiłe zrównanie rachunku, -                                      ...

  Promocja
  okładka Rzymscy namiestnicy Judei czasów biblii, Książka | Czesław Bosak

  Instytucja namiestników rzymskich w Judei była owocem wielu przyczyn historii królestwa. Aby zrozumieć jej genezę i zakres działania trzeba wyjść przynajmniej od czasów hasmonejskich. W większości przypadków głównym, a czasami jedynym źródłem tego okresu są opowiadania Józefa ben Mattiasa czyli Józefa Flawiusza zawarte w jego Dawnych dziejach Izraela, Wojnie żydowskiej i Autobiografii. Trudno powiedzieć, w jakiej mierze opowiadania te są historyczną prawdą, w jakiej odzwierci...

  Promocja
  okładka 365 rozważań na każdy dzień roku, Książka |

  Autor prowadzi czytelnika przez Rok Liturgiczny w niezwykłej refleksji i zadumie nad wybranym fragmentami Pisma Świętego, którymi posługuje się liturgia w danym dniu. Rozważania te są swoistą katechezą.Ponad trzydzieści jeden lat kapłaństwa i doświadczenie zdobyte w świadczeniu opieki duszpasterskiej różnym społecznościom z wielu środowisk i grup etnicznych nadają inny klimat tym rozważaniom, niestandardowy. Łączą się w nich i przeplatają konteksty biblijne, historyczne, patr...

  Promocja
  okładka Pieśni ku czci świętych i błogosławionych Polaków i Polek, Książka |

  Większość zamieszczonych w zbiorze Pieśni ku czci Świętych Polek i Polaków, oprócz tekstów pieśni z przeszłości znanych ze śpiewników, pochodzi z czasów współczesnych, z uwagi na ilość kanonizacji i beatyfikacji naszych Rodaków wyniesionych do chwały Ołtarzy w ostatnich dziesięcioleciach. Pochodzą one od uznanych poetów i kompozytorów, co odnotowano w przypisach, łącznie ze wskazaniem proweniencji źródeł, a także instytucji kościelnych, jak kurie diecezjalne czy zakony, oraz ...

  Promocja
  okładka Tajemnice Ewangelii. Listy do młodych, Książka | ks. Leszek Mateja

  Publikacja, to niezwykle oryginalny, bo napisany w formie listów, komentarz biblijny wprowadzający w lekturę Ewangelii św. Marka.  Książka stanowi zapis korespondencji pomiędzy przygotowującą się do bierzmowania, nastoletnią Marią a Markiem - jej przewodnikiem na drodze odkrywania tajemnic zawartych w Słowie Bożym. Lektura prowokuje młodych ludzi do odkrycia, że są już na tyle dorośli, aby zrozumieć Ewangelię, jednocześnie pomagając im wejść w osobistą relację z Jezusem. List...

  Promocja
  okładka Aniołowie blisko nas Siedmiu wspaniałych Archaniołów i Dziewięć Chórów Anielskich, Książka | Lidia Frydzińska-Świątczak

  W praktyce modlitewnej  Kościoła, we  wspólnotach  parafialnych, zwłaszcza  w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się prośby  do św. Michała Archanioła.  W repertuarze modlitw, pomimo narastającej laicyzacji rodzin, znajduje się modlitwa do Anioła Stróża, którego wizerunek umieszcza się często nad łóżeczkiem małego dziecka. Wielu chrześcijan ponadto jednoczy się w południowej porze na modlitwie Anioł Pański. Te i inne pobożne praktyki  potwierdzają wciąż trwającą więź po...

  Promocja
  okładka Piosenki oazowe na fortepian, Książka | Piotrowski Paweł

  Oazy w latach 80. i 90. były jednym z największych ruchów w Polsce. Gromadziły setki tysięcy ludzi w różnym wieku. Były udziałem głównie dzieci i młodzieży.Piosenki oazowe z czasem weszły do muzyki liturgicznej mimo, że nie wszystkie są liturgicznym śpiewem kościoła.Bez względu na wyrażane opinie o nich, ten tom zawiera opracowanie religijnych piosenek młodzieżowych, zwanych powszechnie oazowymi; piosenek i pieśni, które mocno zaistniały w świadomości muzycznej Polaków. Piose...

  Promocja
  okładka Co w Biblii π-szczy?
, Książka | Jacek Pędziwiatr

  Biblii się nie czyta, Biblię się spożywa. Żeby się w niej rozsmakować, nie wystarczy przebiec oczami tekst. Są fragmenty, które trzeba rozgryźć, przełknąć i przetrawić. Jak widzę i słyszę, Biblię częściej się traktuje dzisiaj jako źródło pobożnych memów, niż superkaloryczną strawę duchową. Dlatego pozwoliłem sobie wziąć na warsztat kilkadziesiąt fragmentów, zdań a nawet pojedynczych słów i przyjrzeć się im wzrokiem nieco bardziej przenikliwym. Zaznaczyć jednak muszę, że mój ...

  Promocja
  okładka Konkordacja wyrazowa koranu
, Książka | Czesław Bosak

  Święte Księgi wielkich religii monoteistycznych są odwiecznym i ogólnoludzkim przekazem Słowa Bożego, będącym zarówno wskazaniem drogi przeznaczonej dla wszelkiego stworzenia, jak i samą drogą, po której należy kroczyć od urodzenia aż do śmierci. Dlatego tak ważne jest zastanawianie się nad znaczeniem ich treści, nie wyłącznie dla samej wiedzy, lecz głównie po to, aby wcielać ją w życie i zgodnie z nią postępować na tym świecie, wierząc, że zaowocuje to w życiu przyszłym. Każ...

  Promocja
  okładka Tworzenie kultury refleksyjnego dialogu zawodowego nauczycieli, Książka |

  Tworzenie kultury refleksyjnego dialogu zawodowego nauczycieli

  Promocja
  okładka Nie jesteśmy samotnymi wyspami. Antropodramatyka, Książka | Jan Galarowicz

  Już niemal sto lat temu Max Scheler pisał: Jeśli istnieje jakieś zadanie filozoficzne, którego rozwiązania nasza epoka domaga się wyjątkowo pilnie, to jest nim [opracowanie] filozoficznej antropologii. W Polsce podjęli się tego zadania w drugiej połowie XX wieku przede wszystkim dwaj myśliciele: Karol Wojtyła, autor Osoby i czynu, oraz Józef Tischner, autor Filozofii dramatu i Sporu o istnienie człowieka. Wykształcony w środowisku krakowskim Jan Galarowicz, kontynuuje ich pos...

  Promocja
  okładka Komentarz duchowy do Księgi Rodzaju (Rdz. 1 – 11), Książka |

  Książka zrodziła się z wieloletnich naukowych studiów i medytacji nad początkowymi jedenastoma rozdziałami Biblii, które są uwerturą do całego Pisma Świętego. Zawarte w nich motywy będą powracać na dalszych stronnicach Biblii. Obecne w nich postaci i wydarzenia stały się duchową inspiracją nie tylko dla wyznawców trzech wielkich religii monoteistycznych, lecz także dla literatów, malarzy, muzyków i innych artystów wszystkich czasów. Nie da się bez zrozumienia tej części Bibli...

  Promocja
  okładka Muzyczne inspiracje. Przygody z muzyką i wyobraźnią, Książka |

  (...). Zaprezentowana w książce Muzyczne inspiracje metoda Romualdy Ławrowskiej nazwaną Metodą Aktywnego Słuchania Muzyki zarówno w warstwie teoretycznej (założenia, cele, wskazówki do realizacji), jak i praktycznej (13 scenariuszy) uwzględnia twórczo najnowsze osiągnięcia nauki dotyczącej dziecka, w tym wiedzy: pedagogicznej, psychologicznej, teorii poznania i neurodydaktyki, oraz miejsca edukacji muzycznej w paradygmacie edukacji zintegrowanej w przedszkolu i w klasach 1-3...

  Promocja
  okładka Człowiek istota religijna i rodzinna, Książka | Franciszek Adamski

  Oddawana do rąk Czytelnika książka była pisana na przestrzeni około ćwierćwiecza; nie została bowiem napisana jako jednorazowe przedsięwzięcie naukowe autora zajmującego się problematyką religii, rodziny i kultury. Szczegółowe studia autora podejmujące tę problematykę, realizowane w ciągu jego kariery naukowej, znalazły swój wyraz w kilku książkach opublikowanych w różnych oficynach wydawniczych. Obok materiału badawczego stanowiącego podstawę w przygotowaniu kilku monografii...

  Promocja
  okładka Powrót do wartości, Książka | Jan Galarowicz

  Jesteśmy świadkami konfrontacji dwóch przeciwstawnych procesów: odchodzenia od wyższych wartości i – co jest tego konsekwencją – inwazji nowych form barbarzyństwa oraz – z drugiej strony – głębokiej tęsknoty za nimi, a nawet powrót do nich. Publikacja Jana Galarowicza – kontynuatora antropologiczno-etycznego myślenia Romana Ingardena, Karola Wojtyły i Józefa Tischnera – jest w pewnym sensie dalszym ciągiem Nowego elementarza etycznego” i stanowi zachętę do zakorzeniania się w...

  Promocja
  okładka Złoto oczyszcza się w ogniu, Książka | Polak Marian

  Nie od dziś wiadomo, że złoto oczyszcza się w tyglu ognia. To porównanie złota do człowieka a jego duchowości do ognia w pełni uzasadnia wydanie tej książki i jej fenomen. Człowiek jest w pełni człowiekiem tylko wtedy, kiedy jego duchowość i życie wewnętrzne są odpowiednio ukierunkowane i bynajmniej nie chodzi tu tylko o chrześcijaństwo ale i człowieczeństwo. Być człowiekiem i żyć w pełni człowieczeństwem to nie tylko posiadanie odpowiedniego systemu wartości i szacunek do dr...

  Promocja
  okładka Mesjanizm / Historia literacka Biblii Pakiet, Książka | Tomasz Jelonek

  Pakiet dwóch tytułów wydawnictwa Petrus:
  Mesjanizm
  Historia literacka Biblii

  Promocja
  okładka Za Rodziną Z Rodzina pod prąd, Książka | Michał Wojciechowski

  Książka ta dotyczy sytuacji rodziny w kontekście obecnego życia społecznego. Pokazuje, jak działania władz osłabiają rodzinę na płaszczyźnie ekonomicznej, pchając do kryzysu demograficznego. Prawodawstwo Europy ułatwia rozwody i aborcję, a utrudnia wychowanie. Państwo przejmuje tradycyjne funkcje rodziny. Poddaje ją nadzorowi biurokratycznemu. Rodzina jest jednak wspólnotą naturalną, która wyprzedza państwo. Miłość małżeńska i rodzinna pozostaje kluczowym czynnikiem szczęścia...