Anna Maria Adamus

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Epistolografia w Polsce Ludowej (1945-1989) List i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego, Książka | Anna Maria Adamus, Noszczak Bartłomiej
  okładka Epistolografia w Polsce Ludowej (1945-1989) List i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego, Książka | Anna Maria Adamus, Noszczak Bartłomiej

  Niniejsza publikacja udowadnia, że szeroko rozumiane źródła epistolarne są cennym materiałem do poznania przeszłości komunistycznej Polski. List i jego pochodne nie tylko służyły do komunikacji społecznej i instytucjonalnej, lecz były także narzędziem politycznym, formą protestu i interwencji, a nawet „bronią słabych” w walce z opresyjnym reżimem. Mimo ograniczeń systemowych wpływały na ówczesną rzeczywistość polityczną, społeczną, kulturalną i gospodarczą. Czytając tę książk...

  okładka Listy do władzy 1945-1989 Studia przypadków, Książka | Anna Maria Adamus, Krzysztof Gajewski, Dariusz Jarosz, Csaba Kovacs, Grzegorz Miernik, Ewelina Szpak
  okładka Listy do władzy 1945-1989 Studia przypadków, Książka | Anna Maria Adamus, Krzysztof Gajewski, Dariusz Jarosz, Csaba Kovacs, Grzegorz Miernik, Ewelina Szpak

  Przekazywany Czytelnikowi tom studiów to jeden z efektów trzyletniej pracy zespołu, który zajmował się listami „zwyczajnych obywateli” do władz jako źródłem do badań historii społecznej. Jego członkowie próbowali ustalić metodologiczne reguły wykorzystywania tych listów oraz dokonać analizy ich treści. Przedmiotem zainteresowania zespołu była korespondencja, która napływała do czterech wybranych instytucji państwowych: Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni...

  okładka Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych, Książka | Anna Maria Adamus
  okładka Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych, Książka | Anna Maria Adamus

  Publikacja odpowiada na pytanie, o jakich problemach polskiej wsi pisali jej mieszkańcy w listach kierowanych do władz centralnych PRL w latach 1956–1980. Istotą pracy jest przedstawienie wielowątkowego charakteru problemów wsi, które ukazano w tekście takimi, jakie były prezentowane w korespondencji do władz państwowych. Wybór listów na materiał źródłowy książki wynikał z przekonania, że dzięki nim można „usłyszeć głos” ludzi z okresu PRL, a także skonfrontować je z oficjaln...