Józef Czechowicz

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Poezje, Książka | Józef Czechowicz
  Promocja
  okładka Poezje, Książka | Józef Czechowicz

  którego wzywam tak rzadko Panie bolesny
  skryty w firmamentu konchach
  nim przyjdzie noc ostatnia
  od żywota pustego bez muzyki bez pieśni
  chroń nas

  Józef Czechowicz (1903-1939) - wybór wierszy jednego z najlepszych poetów XX-lecia międzywojennego.

  Promocja
  okładka Poezje, Ebook | Józef Czechowicz
  Promocja
  okładka Poezje, Ebook | Józef Czechowicz

  Tom zawiera wybór poezji Józefa Czechowicza, polskiego poety awangardowego dwudziestolecia międzywojennego. Po latach odkrywany jest jako jeden z najbardziej oryginalnych i indywidualnych poetów swego okresu. Poeta stosował fonostylistykę dopiero później odkrytą w wierszach Mirona Białoszewskiego. W swoich wczesnych utworach tworzy atmosferę oniryczną i spokojną, niepozwalającą jednak zatopić się do szczętu w sensualistycznym świecie. W wierszach, które powstawały przed dru...

  okładka Jak groch wędrował, Audiobook | Józef Czechowicz
  okładka Jak groch wędrował, Audiobook | Józef Czechowicz

  Historia o wędrującym grochu to krótka opowieść dla dzieci, tłumacząca mechanizmu wolnego rynku i handlu. Tytułowy groch pokonuje długą drogę od rolnika do sklepikarza. Przekazywany z rąk do rąk przez kolejnych pośredników znacznie zyskuje na wartości. Każda wykonana praca to dodatkowy wzrost ceny. Ta ostateczna znacznie różni się od początkowej. Niestety, za wszystko trzeba płacić. Letni klimat osiedlowego warzywniaka sprzed lat spodoba się nie tylko dzieciom, ale i dorosłym...

  okładka Jak groch wędrował, Ebook | Józef Czechowicz
  okładka Jak groch wędrował, Ebook | Józef Czechowicz

  Historia o wędrującym grochu to krótka opowieść dla dzieci, tłumacząca mechanizmu wolnego rynku i handlu. Tytułowy groch pokonuje długą drogę od rolnika do sklepikarza. Przekazywany z rąk do rąk przez kolejnych pośredników znacznie zyskuje na wartości. Każda wykonana praca to dodatkowy wzrost ceny. Ta ostateczna znacznie różni się od początkowej. Niestety, za wszystko trzeba płacić. Letni klimat osiedlowego warzywniaka sprzed lat spodoba się nie tylko dzieciom, ale i dorosłym...

  Promocja
  okładka Wiersze, Ebook | Józef Czechowicz
  Promocja
  okładka Wiersze, Ebook | Józef Czechowicz

  Józef Czechowicz to słynny polski poeta awangardowy dwudziestolecia międzywojennego, uznany za jednego z najbardziej oryginalnych twórców swoich czasów. Do najbardziej charakterystycznych elementów jego twórczości należy asyndeton – konstrukcja składniowa zaliczana do figur retorycznych polegająca na łączeniu zdań lub ich części bez użycia spójnika. Poezja Czechowicza jeszcze przed II wojną poruszała tematy katastrofy, strachu, przeczucia nadchodzącego niebezpieczeństwa....

  Promocja
  okładka Prowincja noc, Książka | Józef Czechowicz
  Promocja
  okładka Prowincja noc, Książka | Józef Czechowicz

  Każda próba złożenia tomu wierszy wybranych Józefa Czechowicza jest próbą szczególną. To poniekąd zaklinanie jego inności raz jeszcze, od początku – tak, aby dla czytelników okazywała się ona innością wyzwalającą z cierpienia, rutyny lirycznej, pustych, pseudopoetyckich zazwyczaj pogłosów. W zbiorze "Prowincja noc" wierszom towarzyszą rękopisy, odręczne rysunki poety, odcinki trudnych do rozpoznania partytur, które sporządzał, fotografie – tak, jakby były zwierciadłem, „szkłe...

  Promocja
  okładka Pisma zebrane Tom 4 Proza, Książka | Józef Czechowicz
  Promocja
  okładka Pisma zebrane Tom 4 Proza, Książka | Józef Czechowicz

  ,,Proza" Józefa Czechowicza jest pierwszą książką z planowanej dziewięciotomowej, krytycznej edycji ,,Pism zebranych". Czechowicz, istniejący w świadomości czytelniczej przede wszystkim jako wybitny poeta, swoimi utworami prozatorskimi wyrażał ogromne ambicje artystyczne. Dzisiejszego Czytelnika mogą razić młodopolskie cechy stylu wczesnych utworów, utwory późniejsze, związane z doświadczeniami 1920 roku, są świadectwem społecznej i psychologicznej wrażliwości autora.

  Promocja
  okładka Wiersze i poematy, Książka | Józef Czechowicz
  Promocja
  okładka Wiersze i poematy, Książka | Józef Czechowicz

  Tom drugi "Pism zebranych" zawiera wiersze powiązane z nazwiskiem Czechowicza, choć prawie na pewno nie jego autorstwa lub w stopniu niewystarczającym posiadające świadectwo jego autorstwa; niektóre z tych quasi-czechowiczianów tak już zrosły się z nazwiskiem poety, że trudno będzie je oderwać od jego legendy. Tom zawiera również Aparat krytyczny: uwagi wstępne, ustalenia edytorskie i objaśnienia.

  Promocja
  okładka Pisma zebrane Tom 8 Listy, Książka | Józef Czechowicz
  Promocja
  okładka Pisma zebrane Tom 8 Listy, Książka | Józef Czechowicz

  Tom listów Józefa Czechowicza, który Czytelnik otrzymuje do rąk, obejmuje całą obecnie dostępną spuściznę epistolarną poety. Potrzeba jej ponownego wydania nie wymaga uzasadnienia, choćby ze względu na stałe miejsce autora "nuty człowieczej" w literaturze, a zwłaszcza w poezji polskiej XX wieku oraz wzmożone zainteresowanie całą jego spuścizną zarówno od strony czytelników, jak i badaczy literatury. Zainteresowanie to ma wymiar ogólnopolski, o czym świadczy między innymi stal...

  Promocja
  okładka Dopóki niebo nie płacze, Książka | Iwona Chmielewska, Józef Czechowicz, Abram Zylberberg
  Promocja
  okładka Dopóki niebo nie płacze, Książka | Iwona Chmielewska, Józef Czechowicz, Abram Zylberberg

  W swojej najnowszej książce Iwona Chmielewska, artystka znana i doceniana w wielu krajach poza granicami Polski, zmierzyła się z tematem, który jest – jak się wydaje – niemożliwy do uniesienia. „Dopóki niebo nie płacze” to obraz świata, który za chwilę zostanie unicestwiony - świata żydowskich mieszkańców Lublina sprzed wybuchu II wojny światowej. Jednak dzięki niespotykanej wrażliwości autorki otrzymujemy dzieło, które zamiast budzić nostalgię przywraca utraconą pamięć i rod...

  Promocja
  okładka Wiersze i poematy, Książka | Józef Czechowicz
  Promocja
  okładka Wiersze i poematy, Książka | Józef Czechowicz

  Tom pierwszy "Pism zebranych" wypełniają oryginalne wiersze Czechowicza, drukowane i niedrukowane, także fragmenty wierszy lub bruliony.

  Promocja
  okładka Utwory dla dzieci, Książka | Józef Czechowicz
  Promocja
  okładka Utwory dla dzieci, Książka | Józef Czechowicz

  Niniejszy tom to pierwsze wydanie gromadzące najobszerniejszy, jaki udało się zgromadzić, zbiór twórczości Józefa Czechowicza dla dzieci.

  Promocja
  okładka Varia, Książka | Józef Czechowicz
  Promocja
  okładka Varia, Książka | Józef Czechowicz

  Niniejszy tom zamyka edycję krytyczną "Pism zebranych" Józefa Czechowicza. Znalazły się tutaj przede wszystkim różnorodne teksty niewłączone do tomów poprzednich ze względu na ich ulotny lub zgoła paraliteracki charakter. Niemniej stanowią one niezwykle istotny kontekst twórczości Czechowicza, odsłaniając szerokie tło jego poszukiwań literackich, na które składały się między innymi bieżące sprawy ówczesnego życia literackiego, społecznego i obyczajowego. Szerokie spectrum zai...