Prawo finansowe - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Jak rozliczać zakupy od rolników po zmianach od 1 września 2019 r., Ebook | Tomasz Krywan

  Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia zasady rozliczeń zakupów od rolników po zmianach od 1 września 2019 r. Znajdziemy w niej informacje: • Jak stosować szczególną procedurę rozliczenia zakupów od rolników • jak wystawiać faktury VAT RR • jak powinna być wypłacona kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikowi ryczałtowemu • kiedy można odliczyć kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku przez nabywcę • jak dokumentować i rozliczać zakupy p...

  PromocjaNowość
  okładka Odpowiedzialność osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Ujęcie publicznoprawne (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Jadwiga Glumińska-Pawlic, Marek Mikuła, Artur Oleś

  Odpowiedzialność osób fizycznych zarządzających podmiotami zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego uregulowana jest w szeregu ustaw obowiązujących w ramach polskiego porządku prawnego. Zaniechania lub działania tych osób mogą rodzić konsekwencje nie tylko cywilnoprawne, ale także karne, karno-skarbowe, administracyjne, czy też podatkowe. Monografia stanowi kompendium wiedzy dla kadry zarządzającej o zasadach odpowiedzialności i sankcjach za naruszenie przepisów – niez...

  PromocjaNowość
  okładka Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – zatwierdzanie, składanie, przechowywanie i odpowiedzialność, Ebook | Irena Pazio

  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację przez organ zatwierdzający (tj. właścicieli jednostki) prawdziwości zawartych w nim danych o stanie majątkowym, finansowym i wyniku działalności jednostki w minionym roku obrotowym. Zaakceptowanie sprawozdania finansowego musi zostać poprzedzone: • zbadaniem sprawozdania przez biegłego rewidenta, o ile jednostka podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego na p...

  PromocjaNowość
  okładka Rozliczenia podatkowe prosumentów energii odnawialnej – po zmianach, Ebook | Tomasz Krywan

  Z dniem 1 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy określające nowy system rozliczania nadwyżek energii elektrycznej produkowanej przez prosumentów. W publikacji zostały przedstawione podatkowe aspekty związane z produkowaniem energii elektrycznej z wykorzystaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych. Opisane w niej zostały zagadnienia: • związane ze skutkami podatkowymi sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przy użyciu mikroinstalacji w podatku dochodowym...

  PromocjaNowość
  okładka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanie 2, Ebook | Adam Sroga

  W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania. Zmiany te dotyczą m.in.: • zakresu obowiązkowego stosowan...

  PromocjaNowość
  okładka Opodatkowanie CIT spółki komandytowej i jawnej wyd.2, Ebook | Radosław Kowalski

  Publikacja objaśnia problemy podatkowe, jakie pojawiają się w związku ze sporządzeniem zeznania podatkowego przez spółki za rok podatkowy 2021. Autor – doradca podatkowy, wykorzystując swe długoletnie doświadczenia zawodowe, wskazuje, jakie przedsięwziąć działania, aby zminimalizować błędy z tym związane. Czytelnik w książce znajdzie odpowiedzi m.in. na pytania:  • Kiedy spółka musi sporządzać dokumentację cen transferowych? • Jak prawidłowo rozliczyć u...

  PromocjaNowość
  okładka Odpowiedzialność księgowych-cywilna,pracownicza i karna, Ebook | Krzysztof Janczukowicz

  Książka jest lekturą obowiązkową dla księgowych, osób zarządzających firmami i prawników. Wyczerpująco przedstawia reguły odpowiedzialności w zawodzie księgowego – zarówno podatkowej, jak i cywilnej, pracowniczej czy karnej. Opracowanie uwzględnia wszystkie wchodzące w grę układy formalne między księgowym a firmą: od księgowego będącego pracownikiem firmy do księgowego prowadzącego własne biuro rachunkowe. Reguły odpowiedzialności księgowego często wpływają na...

  PromocjaNowość
  okładka Ustawa o rachunkowosci z komentarzem do zmian, Ebook | Takats Gyongyver

  W książce przedstawiono najnowsze zmiany dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i trybu składania e-sprawozdań finansowych. Uwzględniono przy tym zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 czerwca 2022 r. Autorka – właścicielka biura rachunkowego – wskazuje, jakie ułatwienia wprowadzono dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków. Wyjaśnia też, jakie są moż...

  PromocjaNowość
  okładka Kontrola zarządcza. metody, techniki, koncepcje (pdf), Ebook | Zbysław Dobrowolski

  W publikacji przedstawiono problematykę organizacji, metod oraz technik służących rozwiązywaniu problemów zarządzania. Zawarto w niej omówienie m.in. następujących zagadnień:• istota, cele, funkcje i zasady kontroli zarządczej,• rozwiązania służące sprawnej realizacji celów kontroli zarządczej,• wytyczne dotyczące standardów tej kontroli.Autor wskazał problemy związane z funkcjonowaniem organizacji w nieprzewidywalnym otoczeniu, a także sformułował kierunkowe propozycje ich r...

  Promocja
  okładka Samochód w firmie, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych. Publikacja w szczegółowy i usystematy...

  Promocja
  okładka Prawo bankowe. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka

   Książka Prawo bankowe. Komentarz to kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa. Autorami są sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, byli i obecni prezesi banków, pracownicy nadzoru finansowego, pracownicy bankowego funduszu gwarancyjnego i b...

  Promocja
  okładka Jakie wnioski i oświadczenia należy składać pracodawcy lub zleceniodawcy w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, Ebook | Agata Pinzuł

  Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Oprócz wprowadzenia nowej kwoty zmniejszającej podatek dochodowy i podwyższenia progów podatkowych zlikwidowano możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podatku dochodowego (do końca 2021 r. było to nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej). W konsekwencji podatnik zapłaci pełną kwotę podatku (17% lub 32% podstawy opodatkowania) ora...

  Promocja
  okładka Skala podatkowa, ryczałt czy podatek liniowy – jaką formę opodatkowania wybrać w 2022 r., Ebook | Grzegorz Ziółkowski

  Wybór formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej PIT na 2022 r. nie jest sprawą prostą. Wszystko przez zmiany wprowadzone przez Polski Ład. Jednym z decydujących czynników przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania stała się bowiem składka zdrowotna, której w 2022 r. nie odliczymy od podatku. Nie można jednak zapomnieć o stawce podatku, kwocie wolnej od podatku czy ulgach przysługujących przy danej formie opodatkowania. Ważne jest również...

  Promocja
  okładka Jak po zmianach rozliczać wynagrodzenia w 2022 r, Ebook | Mariusz Pigulski

  W 2022 r. zmieniły się rozliczenia podatkowo-składkowe świadczeń (w tym wynagrodzeń) otrzymywanych przez zatrudnione osoby. Zmiany wprowadzono w ramach programu reform zwanych Polskim Ładem, którego przepisy zawarto w ustawie z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Polski Ład przesądza m.in. o: • wyższej kwocie zmniejszającej miesięczne zalicz...

  Promocja
  okładka PIT-y i ulgi podatkowe 2021, Ebook | Grzegorz Ziółkowski

  W rozliczeniu za 2021 r. podatnicy skorzystają z ulgi abolicyjnej, ulgi rehabilitacyjnej i ulgi na dziecko na nowych zasadach. W publikacji „PIT-y i ulgi podatkowe 2021” pokazujemy, jak zrobić to w prawidłowy sposób. Omawiamy również zasady sporządzania wszystkich zeznań, w tym zasady odliczania darowizn przekazywanych w trakcie 2021 r. w związku z epidemią COVID-19. Publikacja została wzbogacona o konkretne przykłady liczbowe wraz z wypełnionymi zeznaniami...

  Promocja
  okładka PIT, CIT, Ryczałt 2022, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Zamieszczone w publikacji ujednolicone wersje przepisów obejmują wszystkie zmiany, które z dniem 1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone do ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym. Szczególnie ważnym elementem publikacji jest przewodnik po zmianach w wyżej wymienionych przepisach. Dzięki temu przeglądowi można w najbardziej dogodny sposób zapoznać się z katalogiem zmian,...

  Promocja
  okładka Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój, Ebook | Radosław Kowalski

  W ramach Polskiego Ładu zmieniono przepisy dotyczące istniejących już rozwiązań podatkowych związanych z innowacyjnością firm, jak również wprowadzono kilka nowych. Z początkiem 2022 r. wchodzą w życie nowe regulacje, których stosowanie jest znacznie łatwiejsze w kontekście tzw. estońskiego CIT.  Zarówno podatnicy CIT, jak i PIT odnajdą w publikacji praktyczne informacje o tym, jak efektywnie korzystać z ulg o charakterze innowacyjnym, tj. ulgi B+R oraz I...

  Promocja
  okładka Polski ład w praktyce Przewodnik po zmianach 2022. Podatki , rachunkowość, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Przewodnik po zmianach 2022 to publikacja zawierająca omówienie wszystkich zmian wprowadzanych w podatkach i rachunkowości z początkiem 2022 r., opublikowanych do dnia 10 stycznia 2022 r. Większość z nich została wprowadzona pakietem tzw. Polskiego Ładu, a ich zakres dosięga każdej dziedziny rozliczeń podatkowych. Właśnie ze względu liczbę zmian i szybkie tempo ich wprowadzenia warto skorzystać z kompendium informacji o zmianach zawartym w przewodniku. Przew...

  Promocja
  okładka Ordynacja podatkowa, NIP 2022, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Od 2022 r. obowiązują ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Mają temu służyć znowelizowane przepisy, w których określono m.in.: • kto odpowiada za raportowanie transakcji dokonanych z nierezydentami, • jak prawidłowo sporządzić porozumienie inwestycyjne, • do kiedy można cofnąć wniosek o wydanie decyzji zabezpieczającej, • jak uzupełnić braki formalne wniosku złożonego do urzędu ska...

  Promocja
  okładka VAT 2022, Ebook | Praca Zbiorowa

  W publikacji zamieszczono komplet przepisów VAT na rok 2022 – ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług oraz wszystkie obowiązujące rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Uwzględniono przy tym zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw do 7 stycznia 2022 r. Cenną pomocą w zapoznaniu się z nowym regulacjami jest „Przewodnik po zmianach”, w którym zmiany wchodzące w życie w 2022 r. przedstawiono w układzie tematycznym. W tej części publikacji Czy...

  Promocja
  okładka Ryczałt ewidencjonowany, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób opisuje sytuacje oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie w tej formie. Wskazuje również, kto nie może z niego skorzystać, ponieważ dla pewnych podmiotów wybór opodatkowania w tej formie jest niedopuszczalny. Publikacja pomaga w podjęciu decyzji, czy ryczałt...

  Promocja
  okładka Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wiesława Maria Miemiec

  W książce autorzy omówili m.in.:pojęcie i funkcję finansów publicznych,zasady odpowiedzialności i kontroli w sektorze finansów publicznych (w tym: kompetencję i zadania NIK oraz audyt wewnętrzny),problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych,procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, budżet środków europejskich),dług publiczny i deficyt budżetowy państwa,specyfikę fina...

  Promocja
  okładka Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce (pdf), Ebook | Anna Wójtowicz-Dawid

  Autorka w praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W publikacji omówiono mechanizmy zapewnienia zgodności działalności jednostek sektora finansów publicznych z przepisami prawa. Wskazano procedury wewnętrzne, sposoby zapewnienia ich skuteczności i efektywności działania.Przedstawiono również zagadnienia ochrony zasobów jednostki, przestrzegania i promowania zasad etycznego...

  Promocja
  okładka Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Anna Kościńska-Paszkowska

  Komentarz zawiera kompleksowe omówienie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym orzecznictwa organów orzekających w tych sprawach oraz orzecznictwa sądów. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:• podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności,• kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,• postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,• zasady powoływania organów właściwych...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.