Czytaj PL

Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  Promocja
  okładka Szczeciński Teatr Miejski Zarys dziejów (1849-1944), Książka | Tylkowska-Drożdż Joanna
  Promocja
  okładka Szczeciński Teatr Miejski Zarys dziejów (1849-1944), Książka | Tylkowska-Drożdż Joanna

  Historia powstania i działalności Stadttheater Stettin przy dostojnym Königsplatz 13 została gwałtownie zakończona w czasie nalotów dywanowych w 1944 roku. Z zachowanej dokumentacji wynika, że uszkodzone zostały jedynie górne partie teatru, który pierwotnie przeznaczono do odbudowy. Ostatecznie w wyniku licznych dyskusji i współcześnie trudnej do zrozumienia argumentacji podjęto decyzję o jego wyburzeniu. […] miasto pozbawiono nie tylko cennego architektonicznego dziedzictwa,...

  Promocja
  okładka Annie Wood in the web of puzzles, Książka | Kawa Zuzanna
  Promocja
  okładka Annie Wood in the web of puzzles, Książka | Kawa Zuzanna

  Annie Wood in the web of puzzles - Kawa Zuzanna

  Promocja
  okładka Czerwony Zachód. Plemię Jastrzębi, Książka | Lipiński Wiktor
  Promocja
  okładka Czerwony Zachód. Plemię Jastrzębi, Książka | Lipiński Wiktor

  Lipiński Wiktor - Czerwony Zachód. Plemię Jastrzębi

  Promocja
  okładka Blask prawdy o człowieku, rodzinie i społeczeństwie. W kręgu myśli św. Jana Pawła II, Książka | Mazur Jan
  Promocja
  okładka Blask prawdy o człowieku, rodzinie i społeczeństwie. W kręgu myśli św. Jana Pawła II, Książka | Mazur Jan

  Niniejszy szkic nie jest całościową syntezą nauczania św. Jana Pawła II, lecz jedynie wprowadzeniem i zachętą do lektury jego encyklik, adhortacji i listu apostolskiego, w których poruszane są sprawy społeczne w świetle misji zbawczej Kościoła. Aby właściwie odczytać myśl społeczną Papieża z Polski, nie sposób nie uwzględnić jej wymiaru religijnego, duchowego i nadprzyrodzonego. Cały jego pontyfikat odznaczał się bowiem głębokim zdumieniem wobec wartości i godności człowieka....

  Promocja
  okładka Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych, Książka | Zygo Anna
  Promocja
  okładka Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych, Książka | Zygo Anna

  ależy podkreślić, że zarówno konstrukcja metodologiczna badań, jak i zgromadzony oraz zaprezentowany przez Autorkę materiał empiryczny budzą uznanie. [...] Tak skomponowana struktura badań zasługuje na pochwałę ze względu na jej logikę, a jednocześnie otwartość oraz adekwatność wobec założonych celów badawczych. [...] Uzyskane wyniki skłoniły ponadto Autorkę do wyprowadzenia kilku interesujących wniosków dotyczących możliwości praktycznego dosko...

  Promocja
  okładka Państwo środka Chrześcijaństwo w Chinach wczoraj i dziś, Książka | Koprowski Andrzej S.I. o.
  Promocja
  okładka Państwo środka Chrześcijaństwo w Chinach wczoraj i dziś, Książka | Koprowski Andrzej S.I. o.

  Znawcy problematyki współczesnych Chin są zgodni w opisie sytuacji duchowej kraju w kategoriach dwuznacznych, ambiwalentnych. Z jednej strony podkreślają skutki długiego okresu propagowania ideologii ateistycznej i antyreligijnej, rozbicie tradycyjnych wartości społecznych i moralnych prowadzi do gonitwy za rozwojem ekonomicznym, szerzącej mentalność nie mniej materialistyczną jak poprzednio. Także tradycyjna więź rodzinna i równowaga demograficzna zostały mocno zakłócone prz...

  Promocja
  okładka Więź i synteza Projekt filozofii intualnej, Książka | Wadowski Jan
  Promocja
  okładka Więź i synteza Projekt filozofii intualnej, Książka | Wadowski Jan

  Praca J. Wadowskiego jest zarówno interesująca, jak i oryginalna. Po pierwsze, dlatego że w osobisty sposób porusza ważne problemy filozoficzne, zwracając uwagę na rosnące zagrożenie związane z dominacją myślenia naturalistycznego, sprowadzającego człowieka do roli „egoistycznego genu” czy też „nagiej małpy”, której cała aktywność sprowadza się do pogoni za kolejną rozrywką, będącą w istocie inną formą „zabijania czasu”. Po wtóre, Autor spróbował przedstawić własną koncepcję,...

  Promocja
  okładka The State Security Policy in National Security Strategies of the Republic of Poland in the Years 200, Książka |
  Promocja
  okładka The State Security Policy in National Security Strategies of the Republic of Poland in the Years 200, Książka |

  Security is one of the fundamental human needs in the contemporary world. Not only citizens, but also political elites should have this awareness because it is them who are largely responsible for developing a sense of security in the state. The fulfilment of the need for security not only determines the development of individuals, but is also conducive to the progress of the whole society and state institutions. The security of the state should be viewed in the systemic-poli...

  Promocja
  okładka Rosyjski dyskurs przestępczy. Księga druga. Paradygmatyka rosyjskiego dyskursu przestępczego, Książka | Zubkow Jewgienij
  Promocja
  okładka Rosyjski dyskurs przestępczy. Księga druga. Paradygmatyka rosyjskiego dyskursu przestępczego, Książka | Zubkow Jewgienij

  Rosyjski dyskurs przestępczy. Księga druga. Paradygmatyka rosyjskiego dyskursu przestępczego oraz analiza krajobrazu antropogenicznego w działalności przestępczej w Federacji Rosyjskiej - Zubkow Jewgienij

  Promocja
  okładka Rosyjski dyskurs przestępczy Księga pierwsza. Dyskurs przestępczy jako fenomen skomplikowanej, Książka | Zubkow Jewgienij
  Promocja
  okładka Rosyjski dyskurs przestępczy Księga pierwsza. Dyskurs przestępczy jako fenomen skomplikowanej, Książka | Zubkow Jewgienij

  Rosyjski dyskurs przestępczy. Księga pierwsza. Dyskurs przestępczy jako fenomen skomplikowanej działalności semiotycznej - Jewgienij Zubkow

  Promocja
  okładka Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym, Książka | Czornik Katarzyna
  Promocja
  okładka Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym, Książka | Czornik Katarzyna

  Tradycyjna definicja interesów i celów w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu koncentruje się na zagwarantowaniu im swobodnego dostępu do zasobów surowców naturalnych i utrzymywaniu relacji z kluczowymi sojusznikami w regionie (zarówno z Izraelem, jak również z państwami arabskimi), a także na zapewnieniu im ochrony przed zewnętrznymi zagrożeniami, co częściowo łączy się z obecnością amerykańskiej floty i sił zbrojnych w regionie bliskowschodnim. Cele te był...

  Promocja
  okładka Wiochmen, Książka | Kłusak Miron
  Promocja
  okładka Wiochmen, Książka | Kłusak Miron

  Wybór wolności i porządek z tego wynikający sprzyjają rozwojowi i umożliwiają budowanie warunków do przetrwania, dają szansę na stabilność i dobrobyt. Liberalizm to strategia kompromisu, dyscypliny i odpowiedzialności. Jest wyborem o najwyższym stopniu trudności; pokazuje, że nie może być gwarancji sukcesu, zawsze jest tylko szansa, która zależy od tego, jak się sprawisz Ty, Obywatelu, bo Ty musisz się po nią schylić i jak będzie trzeba, to się spocić. Odpowiedzialność jest i...

  Promocja
  okładka Mój fragment nieba, Książka | Sumera Stanisław
  Promocja
  okładka Mój fragment nieba, Książka | Sumera Stanisław

  Lotnictwo to stosunkowo młody, ale niezwykle dynamicznie rozwijający się rodzaj sił zbrojnych i jedno z najbardziej doniosłych osiągnięć technicznych człowieka, który wreszcie spełnił odwieczne marzenie o lataniu na podobieństwo ptaków. Czy dziś podróżując szybkim, komfortowym i niezawodnym samolotem pasażerskim, zdajemy sobie sprawę, że lotnictwo to dziedzina, która niedawno obchodziła studziesięciolecie istnienia, a w 2018 roku obchodziliśmy jubileusz stulecia lotnictwa pol...

  Promocja
  okładka My naród..., Książka | Michalski Ryszard
  Promocja
  okładka My naród..., Książka | Michalski Ryszard

  "My naród..." - Michalski Ryszard

  Promocja
  okładka Historia rzeki Jangcy, Książka |
  Promocja
  okładka Historia rzeki Jangcy, Książka |

  Historia rzeki Jangcy- (red.) Płotka Bartosz

  Promocja
  okładka Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa Aspekty geopolityczne i militarne., Książka | Zenon Trejnis, Luiza Trzcińska
  Promocja
  okładka Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa Aspekty geopolityczne i militarne., Książka | Zenon Trejnis, Luiza Trzcińska

  Przedmiotem rozważań w przekazywanej Państwu monografii są podlegające ciągłym przeobrażeniom uwarunkowania bezpieczeństwa i obronności państwa w aspekcie geopolitycznym i militarnym. Zmieniająca się sytuacja na arenie międzynarodowej wymaga zmiany podejścia do bezpieczeństwa i obronności, natomiast niestały charakter zagrożeń stanowi wyzwanie dla systemów obronnych poszczególnych państw.

  Promocja
  okładka Historia chińskiej cywilizacji Historia tradycyjnej chińskiej medycyny, Książka | Płotka Bartosz (red.)
  Promocja
  okładka Historia chińskiej cywilizacji Historia tradycyjnej chińskiej medycyny, Książka | Płotka Bartosz (red.)

  Historia chińskiej cywilizacji. Historia tradycyjnej chińskiej medycyny - (red.) Płotka Bartosz

  Promocja
  okładka Między Azją i Europą, Książka |
  Promocja
  okładka Między Azją i Europą, Książka |

  Między Azją i Europą
  wydanie w języku rosyjskim

  Promocja
  okładka Logos, ethos, pathos III i IV RP. Dyskurs komunikacyjny polityki, Książka | Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Ma Sokołowski
  Promocja
  okładka Logos, ethos, pathos III i IV RP. Dyskurs komunikacyjny polityki, Książka | Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Ma Sokołowski

  Książka autorstwa Wojciecha Krzysztofa Szalkiewicza i Marka Sokołowskiego to bardzo interesująca praca, dająca świadectwo rzetelnej znajomości tematyki dominującej we współczesnej polskiej polityce i jej medialnych reprezentacjach: procesy polityczne odzwierciedlane są każdorazowo w języku, w jakim mówi się do wyborców oraz w jaki politycy rozmawiają z przedstawicielami mediów masowych. Czytając pracę, widać, że mamy do czynienia z książką interesującą pod względem merytorycz...

  Promocja
  okładka Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich, Książka | Babić Marko
  Promocja
  okładka Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich, Książka | Babić Marko

  Prezentowana monografia obejmuje swoim zakresem uwarunkowania historyczne, geopolityczne, ustrojowo-prawne oraz polityczne, a także analizę ich wpływu na politykę bezpieczeństwa poszczególnych państw Bałkanów Zachodnich w latach 2000–2018. Przyjęto, że rok 2000 stanowi cezurę zakończenia konfliktów zbrojnych w regionie (w 1999 roku w Kosowie zakończył się ostatni międzypaństwowy/międzynarodowy konflikt zbrojny w regionie), ale jednocześnie oznacza rozpoczęcie autentycznego i ...

  Promocja
  okładka Savonarola i inne, Książka | Kłusak Miron
  Promocja
  okładka Savonarola i inne, Książka | Kłusak Miron

  Pisać trzeba wierszem i prozą o losie, co nas nie oszczędza. A Ty musisz przetrwać. A żeby przetrwać, musisz się przystosować. Masz do tego tylko rozum i trochę doświadczenia. Masz też złudzenie o wolnej woli, którą jednak ogranicza stan umysłu, co skutkuje pragnieniem wolności, ale takiej prawdziwej, bez odpowiedzialności. I taki stan nie jest taki zły. Zawsze możesz nadrabiać głupotą. I wcale nie będziesz sam. Ci od głupoty wpędzają się w siłę, bo jak nie ma rozumu, to coś ...

  Promocja
  okładka Prawa człowieka w polityce zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego, Książka | Brzuszczak Przemysław
  Promocja
  okładka Prawa człowieka w polityce zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego, Książka | Brzuszczak Przemysław

  „Tekst opiera się na imponująco rozległej bazie źródłowej, na dokumentach, artykułach prasowych epoki, pamiętnikach i wywiadach, ale także na opracowaniach. Materia pracy została dobrze zorganizowana, wywód sprawnie przeprowadzony i rzecz dobrze napisana”

  prof. dr hab. Roman Kuźniar
  fragment uzasadnienia przyznania I nagrody w VII edycji Konkursu im. Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej

  Promocja
  okładka Zarys chińskiego prawa cywilnego w dobie kodyfikacji, Książka | Grzegorz Lebedowicz, Igor Szpotakowski, Wiśni
  Promocja
  okładka Zarys chińskiego prawa cywilnego w dobie kodyfikacji, Książka | Grzegorz Lebedowicz, Igor Szpotakowski, Wiśni

  W ostatnich latach w Chińskiej Republice Ludowej ponownie pojawiły się ożywione dyskusje i zaawansowane prace legislacyjne nad kształtem nowej całościowej chińskiej kodyfikacji prawa cywilnego. Rozpoczęła się doba kodyfikacji, czyli okres przejściowy pomiędzy starym, a nowym porządkiem prawnym. Konfucjańskie zwyczaje, wywodząca się z prawa rzymskiego tradycja i marksistowska spuścizna są obecnie zestawiane z innowacyjnymi rozwiązaniami będącymi wynikiem rewolucji technologicz...

  Promocja
  okładka Zakątki Chin. Sekrety pola kukurydzy, Książka | Wei Zhang
  Promocja
  okładka Zakątki Chin. Sekrety pola kukurydzy, Książka | Wei Zhang

  Zakątki Chin. Sekrety pola kukurydzy - Wei Zhang

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.