Akcja Czytaj na okrągło

Adam Marszałek

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Goniąc marzenia, Książka | Prakseda Dybowska

  Poezja

  Promocja
  okładka Reportaż - między tradycją a postmodernizmem, Książka | Kazimierz Wolny-Zmorzyński

  Bez przesady można powiedzieć, iż niniejsza książka stanowi szczególną pozycję w dorobku prof. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, autora wielu znaczących monografii i artykułów poświęconych polskiemu i światowemu reportażowi oraz jego twórcom. Tym bowiem razem badacz jakże zwięźle, błyskotliwie, a zarazem rzeczowo zreasumował wcześniejsze – i nie tylko własne – rozpoznania o tym bodaj najważniejszym dziennikarskim gatunku, za główny punkt odniesienia i estetyczno-etyczny probi...

  Promocja
  okładka Rzeki ogniste Antologia polskiej poezji katastroficznej (XIX-XX wiek), Książka | Jeżewski KrzysztofAndrzej

  W prezentowanej antologii Krzysztof Andrzej Jeżewski, poeta, tłumacz, eseista, norwidolog i pisarz muzyczny, gromadzi polskie utwory poetyckie z ostatnich dwóch stuleci, w których mniej lub bardziej wyraźnie pobrzmiewają echa katastrofizmu. Jak zauważa autor zbioru: „Cechą charakterystyczną katastrofizmu polskiego jest jego doniosłość uniwersalna. Obejmował on zawsze całość problemów ludzkich, był wyczulony na wielkie przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne, psychologicz...

  Promocja
  okładka Wszyscy złapaliśmy wiatr w żagle, Książka |

  Książka pokazuje najważniejsze osobistości i ich dzieje, które przyczyniły się do powstania międzynarodowych przedsiębiorstw zmieniających w rewolucyjny sposób nasze dzisiejsze funkcjonowanie.

  Pokazuje, że warto marzyć.

  Centrum Badań Wschodnich

  Promocja
  okładka XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. Tom 2 Inrastruktura krytyczna-analizy-cas, Książka |

  Monografia XX-lecie walki z terroryzmem – bilans i konsekwencje. Tom II: Infrastruktura krytyczna – analizy – case study pod redakcją Barbary Wiśniewskiej-Paź i Damiana Szlachtera jest publikacją interesującą i poruszającą aktualne wyzwania związane ze specjalistycznymi aspektami infrastruktury krytycznej i problemów oraz analiz z zakresu case study. Tom drugi monografii zawiera łącznie dwanaście rozdziałów, jego struktura jest przemyślana i spójna, a dobór tekstów pozwala c...

  Promocja
  okładka XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. Tom pierwszy. Współczesne zagrożenia-strategie, Książka |

  Monografia XX-lecie walki z terroryzmem – bilans i konsekwencje. Tom I: Współczesne zagrożenia – strategie reagowania – edukacja pod redakcją Barbary Wiśniewskiej-Paź i Damiana Szlachtera jest publikacją interesującą i poruszającą aktualne wyzwania związane z bezpieczeństwem państwa. Szczególnie ważna jest problematyka dotycząca analiz antyterroryzmu w warstwie jego przyczyn oraz przebiegu wybranych aktów terrorystycznych. Pozwala to czytelnikowi na spojrzenie na walkę z anty...

  Promocja
  okładka Polacy w Namibii Pierwsza nowoczesna operacja pokojowa ONZ, Książka | Andrzej Adamowicz

  Idea powstania tej ksiązki chodziła za mną od lat. Misja UNTAG w Namibii była dla mnie prawdziwym wyjściem na świat, co w czasach PRL nie było przedsięwzięciem osiągalnym dla żołnierz zawodowego. Nie tylko zobaczyłem wtedy jak jak ten świat naprawdę wygląda, ale przy tym miałem okazję zrobić jeszcze coś pozytywnego dla świata. Cóż za wspaniałe uczucie !

  Fragment wstępu

  Promocja
  okładka Chińskie wartości. Tradycyjna kultura i współczesne wartości, Książka | Bartosz Płotka

  Podstawowe wartości narodu chińskiego ewoluowały w całej historii kraju - kult niebiańskiej mocy w czasach prymitywnych, propagowanie etykiety i muzyki w społeczeństwie niewolniczym, a następnie feudalne kodeksy etyczne, które dominowały w Chinach przez ponad 2000 lat, które można podsumować jako życzliwość, sprawiedliwość, przyzwoitość, inteligencję i wiarygodność. Łączą one przeszłość z teraźniejszością, rozszyfrowując związek między etosem współczesnego społeczeństwa a duc...

  Promocja
  okładka Komisarz Praw Człowieka Rady Europy jako podmiot oddziałujący na ochronę praw człowieka w państwach, Książka | Królak SylweriuszM.

  Choć na temat Komisarza ukazało się wiele opracowań cząstkowych, to jednak brakowało dotychczas monografii, która kompleksowo wypełniłaby tę lukę. W swej analizie Autor szeroko wykorzystał piśmiennictwo naukowe, sięgając do licznych publikacji angielskojęzycznych. Co warte uwagi, Autor dokonał oryginalnych ocen działalności Komisarza, niewolnych od krytycznych uwag i wskazywania na czynniki, które osłabiają efektywność działania tej instytucji. Nie ulega wątpliwości, że książ...

  Promocja
  okładka Dimensions of Dialogicality from Text to Real-Life Interaction, Książka | Grabowska Magdalena, Grzegorczyk Grzegorz, Piotr Kallas

  It has been nearly fifty years since Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) put forward the term "dialogic imagination" in the title of his four essays on language and the novel, thereby announcing a new direction in linguistic and literary research. In the present volume, we revisit Bakhtinian (and marginally Buberian) thought from three perspectives: discourse, literary text, and interaction in educational settings. It is how we intend to pay tribute and homage to the div...

  Promocja
  okładka Obrona przeciwlotnicza okrętów nawodnych marynarki wojennej RP Część 2 Uzbojenie przeciwlotnicze, Książka | Wiśniewski Gaweł

  "Obrona przeciwlotnicza okrętów nawodnych marynarki wojennej RP. Część II. Uzbojenie przeciwlotnicze współczesnych okrętów nawodnych" Opracowana przez Autora książka o uzbrojeniu przeciwlotniczym okrętów nawodnych stanowi cenny materiał poznawczy, naukowy, dydaktyczny i rozwojowy. (...) Bogata wiedza Autora w poruszanej problematyce, dobry warsztat badawczy i umiejętności formowamia myśli dały możliwość opracowania recenzowanego materiału na wysokim poziomie merytorycznym. ...

  Promocja
  okładka Przypływy, Książka | Wasilewski Ryszard

  Tomik poezji

  Promocja
  okładka Dramaty 2022, Książka | Kazimierz Braun

  "Dramaty 2022" to zbiór sztuk Kaziemierza Brauna napisanych lub przepracowanych na początku lat dwudziestych XXI W. Zbiór zawiera trzy dramaty biograficzne o wielkich Polakach, ukazujące ich postaci na szerokim tle historycznym: "Powrót Norwida", "Księga świętego Maksymiliana", "Lancokorońska" oraz trzy sztuki o wielkich przemianach "Niewyznane zwierzenia" - o transformacji komedii dell'arte w teatr literacki, "Wiatr niepodległości - o odzyskaniu przez Polskę niepodległości ...

  Promocja
  okładka Szpula poplątanych nici. Opowiadania, Książka | Anna Dragan

  Szpula poplątanych nici. Opowiadania - Anna Dragan

  Promocja
  okładka Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2020 w kontekście kultury strategicznej, Książka | Michał Piekarski

  Proces transformacji polityki bezpieczeństwa Polski oraz przemiany zachodzące w obrębie systemu bezpieczeństwa państwa oraz w szczególności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich trzydziestu latach były już przedmiotem licznych analiz i badań. Podobnie kultura strategiczna Polski doczekała się szeregu opracowań. Autor w swoich wcześniejszych badaniach, jak również aktywności publicystycznej zajmował się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz zagad...

  Promocja
  okładka Szczecińskie salony muzyczne XIX wieku, Książka | Joanna Tylkowska-Drożdż

  Omawiając działalność szczecińskich salonów muzycznych, należy przede wszystkim odróżnić rodzinne muzykowanie domowe od reprezentacyjnych koncertów salonowych. Pierwsze z nich – muzykowanie domowe – było znane na długo przed ukształtowaniem się mieszczańskiej kultury muzycznej i miało bogate tradycje, dla drugiej formy, bardziej otwartej, najbardziej reprezentacyjnym obrazem stał się salon muzyczny. Zamiarem autorki jest ukazanie realizacji idei towarzyskości na gruncie pomor...

  Promocja
  okładka Zapis pamięci Toruńska Scena Młodych Studio P, Książka | Lucyna Sowińska

  Książka Zapis pamięci Lucyny Sowińskiej ukazuje Toruńską Scenę Młodych Studia P od strony inspirujących działań twórczych, które rozwijają wyobraźnię i pomysłowość sceniczną uczestników zdarzeń. Poszukiwania teatralne są niepowtarzalne, osiągają wymiar święta w przestrzeniach przyrody, obiektów zabytkowych oraz różnych pór dnia i nocy. Autorka podkreśla, że we współpracy z młodzieżą otwarta jest na propozycje, aby dotrzeć do myśli i wewnętrznego głosu aktora. Zrealizowano dz...

  Promocja
  okładka Zapis pamięci Toruńska Scena Młodych Studio P, Książka | Lucyna Sowińska

  Książka Zapis pamięci Lucyny Sowińskiej ukazuje Toruńską Scenę Młodych Studia P od strony inspirujących działań twórczych, które rozwijają wyobraźnię i pomysłowość sceniczną uczestników zdarzeń. Poszukiwania teatralne są niepowtarzalne, osiągają wymiar święta w przestrzeniach przyrody, obiektów zabytkowych oraz różnych pór dnia i nocy. Autorka podkreśla, że we współpracy z młodzieżą otwarta jest na propozycje, aby dotrzeć do myśli i wewnętrznego głosu aktora. Zrealizowano dz...

  Promocja
  okładka Instrumenty wsparcia rozwoju lokalnego - perspektywa nauk o zarządzaniu, Książka | Piotrowska-Puchała Agnieszka, Puchała Jacek, Monika Jaworska

  Niniejsza monografia umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z róznymi aspektami zarządzania, które jest złożonym i niełatwym procesem.
  Autorzy mają nadzieję, że czytelnik znalazł to, czego oczekiwał od niniejszej publikacji.

  Promocja
  okładka Człowiek - Społeczeństwo - Świat Informacja, Książka |

  Niniejsza monografia to drugi tom z serii wydawniczej "The Peculiarity of Man" związany z interdyscyplinarnym projektem pod ogólnym tytułem: Człowiek-Społeczeństwo-Świat. Jego celem jest zbadanie ludzkiej działalności w obrębie komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem takich jej składowych, jak: podmiot, informacja oraz proces kreowania, przekazywania i odbioru komunikatów, a także zestawienie i usystematyzowanie istniejących koncepcji komunikacji.

  Promocja
  okładka Pierwotność dobra, Książka | MariaZofia Lewandowska

  Właśnie, dobro jest pierwotne, ale nie przychodzi samo. Trzeba o nie zabiegać. Można walczyć, chociaż walka kojarzy się tak często ze złem. Nie wystarczy spocząć na laurach, liczyć ślepo na słuszne przepisy, nawet tłumaczyć się wyrokami losu, czymkolwiek… Sumienie bez wsparcia kultury, religii bywa chwiejne, bezradne, ale bez sumienia dobro w ogóle przepada. Piszę, oczywiście, dużo o Rosji, o wojnie w Ukrainie. Nie zawsze wprost. Chciałam rzecz potraktować wszechstronnie. I n...

  Promocja
  okładka W kręgu rynku pracy i polityki społecznej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zenonowi Wiśni, Książka | (red.) KamilZawadzki, Wojdyło Monika, Agata Sudolska

  "W kręgu rynku pracy i polityki społecznej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zenonowi Wiśniewskiemu z okazji 50-lecia pracy akademickiej" Niniejsza monografia składa się z dwóch części. Pierwsza jej odsłona poświęcona jest Profesorowi Zenonowi Wiśniewskiemu. Przebieg Jego kariery naukowej naszkicowała prof. Agata Sudolska, której Jubilat jesienią 2021 r. przekazał kierowanie Katedrą Gospodarowania Zasobami Pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersy...

  Promocja
  okładka Autopsja lustracji t.w., Książka | Bogusław Górka

  Zapraszam czytelnika do przebycia intrygującej drogi, w czasie której zbieram argumenty na rzecz uwolnienia o. Stefana Filipowicza SJ od zmazy wspólpracy z tajną milicją PRL w latach 1965-1969/1970. Zastosowana procedura badawcza uwalniania go od ciężaru niezasłużonej winy, jest najskuteczniejszą formą autopsji jego pierwszej lustracji. Wartość mojej metody oraz jej rezultaty będzie mógł czytelnik sam zweryfikować dzięki umieszczeniu w aneksie źródłowym zawartości obydwu tec...

  Promocja
  okładka Zgromadzenia w Polsce Teoria, praktyka i komentarz do ustawy, Książka |

  Prezentowane dzieło w sposób kompleksowy omawia zagadnienie zgromadzeń w Polsce zarówno w aspekcie prawnym, jak i politologicznym oraz z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, co czyni opracowanie wartościowym i godnym polecenia. Może być ono adresowane do szerokiej rzeszy czytelników, do której należy zaliczyć nie tylko pracowników naukowych czy studentów takich kierunków, jak: prawo, administracja, politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, ale też osoby zatrudnione w sektorze pu...