Zazdrość

Adam Marszałek

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Nowość
  okładka Dohak the Neo-Confucianism of the Joseon Dynasty Its Theoretical Foundation and Main Issues, Książka | Haesung Lee
  Nowość
  okładka Dohak the Neo-Confucianism of the Joseon Dynasty Its Theoretical Foundation and Main Issues, Książka | Haesung Lee

  Haesung Lee - Dohak, the Neo-Confucianism of the Joseon Dynasty Its Theoretical Foundation and Main Issues

  Nowość
  okładka Wyspy Cooka Wielowymiarowy obraz państwa i społeczeństwa, Książka | (red.) BartłomiejH.Toszek
  Nowość
  okładka Wyspy Cooka Wielowymiarowy obraz państwa i społeczeństwa, Książka | (red.) BartłomiejH.Toszek

  Pomysł napisania „biografii” Wysp Cooka kiełkował we mnie od dawna. Kraj ten jest bowiem niemal zupełnie nieznany polskiemu czytelnikowi, a w najlepszym razie budzi pocztówkowe skojarzenia z egzotycznym krajobrazem, w którym palmy kokosowe pochylają się nad plażami pokrytymi białym piaskiem i oblewanymi lazurowymi wodami Oceanu Spokojnego. Obrazek ten, aczkolwiek do pewnego stopnia prawdziwy, stanowi jednak zaledwie niewielki fragment wyspiarskiej rzeczywistości. A ponieważ z...

  okładka Zawartość mediów masowych od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania, Książka |
  okładka Zawartość mediów masowych od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania, Książka |

  Niniejszy tom charakteryzuje niejednorodny dobór tematów. Poszczególne artykuły różni nie tylko tematyka, ale także metodologia, co pozwala zaprezentować heterogeniczne spojrzenie na środki masowego przekazu i przypuszczalnie przyczyni się do zwiększenia kręgu potencjalnych czytelników.
  Ze Wstępu

  okładka Województwo jako region europejski, Książka | Piotr Jankowski
  okładka Województwo jako region europejski, Książka | Piotr Jankowski

  Głównym celem niniejszej publikacji jest próba ustalenia pozycji województwa jako regionu europejskiego, jego roli i znaczenia w świetle dorobku prawnego Unii Europejskiej i Rady Europy oraz rozwiązań istniejących w innych państwach europejskich. Taka kompleksowa interpretacja ma pomóc w zrozumieniu istoty regionu europejskiego jako samodzielnej jednostki prowadzącej politykę i będącej równoprawnym partnerem dla szczebla centralnego i podmiotem współpracy zagraniczej. Celem k...

  okładka Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku, Książka | Agnieszka Zielińska
  okładka Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku, Książka | Agnieszka Zielińska

  Jest to studium demograficzno-historyczne o ludności Torunia, a dokładniej toruńskich parafiach chrześcijańskich i gminy żydowskiej w latach 1793-1914, a więc niemal całej populacji miasta.
  Przedstawia analizę trendów, kierunków zmian w stosunkach ludnościowych oraz społeczno-gospodarczych.
  Fragment Wstępu

  okładka Między pragmatyzmem a idealizmem Polityka europejska gen. Charles'a de Gaulle'a w latach 1958-1969, Książka | Aneta Pazik
  okładka Między pragmatyzmem a idealizmem Polityka europejska gen. Charles'a de Gaulle'a w latach 1958-1969, Książka | Aneta Pazik

  Prezentowana praca stanowi udaną próbę dokonania bilansu dotychczasowych badań nad myślą polityczną gen. de Gaulle'a. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż autorka w sposób całościowy zajęła się tą problematyką. Publikacja jest więc ważnym studium z dziejów europejskiej myśli politycznej i zasługuje na uwagę. Oparta na wartościowym materiale źródłowym wzbogaca naszą wiedzę na wyżej wymieniony temat. Charakteryzuje się dużymi wartościami poznawczymi. Fragment recenzji wydawnicze...

  okładka Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich, Książka |
  okładka Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich, Książka |

  Celem niniejszego opracowania była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak na tym tle wygląda sytuacja w państwach azjatyckich. Ich gospodarki w ostatnich latach były postrzegane jako prężne, dynamiczne, szybko i efektownie rozwijające się. Potocznie nazywano je „azjatyckimi tygrysami”. [...] można poczynić spostrzeżenie, że zachodzące w gospodarkach państw azjatyckich dynamiczne przeobrażenia prowadzą jeśli nie do powstania nowych mocarstw globalnych, to państw, które ju...

  okładka Cicer cum caule czyli łaciński Groch z kapustą, Książka | Jerzy Bronisławski
  okładka Cicer cum caule czyli łaciński Groch z kapustą, Książka | Jerzy Bronisławski

  Przedstawiamy kolejny fascynujący zbiór esejów autorstwa Jerzego Bronisławskiego. Zachęcamy do lektury!

  okładka Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa, Książka |
  okładka Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa, Książka |

  W zamierzeniu Redakcji przygotowana publikacja miała za cel uzupełnić istniejącą literaturę przedmiotu w zakresie polityki bezpieczeństwa wielu państw azjatyckich. Dzisiaj bowiem istotne jest, aby dostrzegając różnice wynikające m.in. z przyjęcia różnych strategii politycznych i militarnych, wielkości potencjałów produkcyjnych oraz obronnych, uwarunkowań regionalnych, analizować sytuację polityczną i gospodarczą Azji z uwzględnieniem, w większym niż dotychczas stopniu, właśni...

  okładka Środkowy Wschód w latach II Wojny światowej Relacje i działania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Iranie, Iraku i Afganistanie, Książka | Krzysztof Walaszczyk
  okładka Środkowy Wschód w latach II Wojny światowej Relacje i działania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Iranie, Iraku i Afganistanie, Książka | Krzysztof Walaszczyk

  Książka, którą dostaje do ręki Czytelnik, stanowi analizę działalności polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Iranie, Iraku i Afganistanie, poszerzoną o wiadomości z zakresu historii tych państw. Intencją autora było ukazanie złożonej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej w regionie Środkowego Wschodu, która powstała w wyniku działań militarnych w latach II wojny światowej – była efektem walki o wpływy toczonej pomiędzy mocarstwami: Wielką Brytanią, Związkiem Rad...

  okładka Polacy w Norwegii 1940-2010, Książka | Edward Olszewski
  okładka Polacy w Norwegii 1940-2010, Książka | Edward Olszewski

  Celem książki jest ukazanie w formie monografii dziejów Polaków w Norwegii w latach 1940–2010. Wprowadzenie do tematu stanowi rozdział pierwszy, w którym odniesiono się do jednostkowych przypadków emigracji Polaków do Norwegii w XIX i na początku XX wieku. Książka adresowana jest do kręgów akademickich zainteresowanych problematyką polskiej emigracji i Polonii, w tym szczególnie uczonych i studentów skandynawistyki, ale także w nie mniejszym stopniu do szeroko pojętego odbior...

  okładka Dynamika procesów politycznych i społecznych w państwach południowej i wschodniej Azji, Książka |
  okładka Dynamika procesów politycznych i społecznych w państwach południowej i wschodniej Azji, Książka |

  (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Andrzej Stelmach - Dynamika procesów politycznych i społecznych w państwach południowej i wschodniej Azji

  okładka Dwa teatry Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Książka | Pleszkun-Olejniczak Elżbieta, Bachura Joanna, Aleksandra Pawlik
  okładka Dwa teatry Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Książka | Pleszkun-Olejniczak Elżbieta, Bachura Joanna, Aleksandra Pawlik

  [...] to istne kompendium wiedzy na temat słuchowiska radiowego, poczynając od jego początków, a na dzisiejszej wiedzy kończąc. To doskonała monografia tematu, łącząca wzgląd historyczny z teoretycznym, uzgadniająca w wielu interpretacjach arkany warsztatowe sztuki radiowej z literaturoznawstwem. Profesjonalni medioznawcy i studenci dziennikarstwa znajdą wiele dociekliwych i kompetentnych analiz i interpretacji, z których wnioski odnieść będzie można nie tylko do medium radio...

  okładka Nowa gospodarka Uwarunkowania polityczne i konsekwencje społeczne, Książka | Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz
  okładka Nowa gospodarka Uwarunkowania polityczne i konsekwencje społeczne, Książka | Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

  Nowa gospodarka to zjawisko silnie oddziałujące na współczesną gospodarkę światową i jako takie z pewnością zasługuje na wieloaspektową analizę. Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie część aspektów rzeczonej analizy, a mianowicie wymiar społeczny i systemowy. Wybór problemów determinowały: charakter pracy (humanistyczny, politologiczny), zainteresowania autorki oraz fakt, że społeczno–polityczne aspekty fenomenu są w literaturze przedmiotu poruszane rzadziej aniżeli zagadnie...

  okładka Kultura w edukacji międzykulturowej doświadczenia i propozycje praktyczne, Książka |
  okładka Kultura w edukacji międzykulturowej doświadczenia i propozycje praktyczne, Książka |

  54 tom z serii „Edukacja Międzykulturowa” został poświęcony problematyce kultury w edukacji międzykulturowej, a przede wszystkim doświadczeniom i propozycjom praktycznym. W trzech częściach publikacji – (1) Komunikacja i dialog między kulturami, (2) Uczestnictwo społeczności lokalnych w kulturze regionu oraz (3) Dawne i nowe oblicza kultury w edukacji międzykulturowej – autorzy poszczególnych opracowań zwracają szczególną uwagę na kwestie związane z kompetencjami do komunikac...

  okładka Bigos polski Rozmowy i szkice, Książka | Krzysztof Lubczyński
  okładka Bigos polski Rozmowy i szkice, Książka | Krzysztof Lubczyński

  Wywiad, niezależnie od awansu, który w ostatnich latach obserwujemy (choć nie mówię tu o wywiadach z podrzędnymi i efemerycznymi celebrytami, znanymi z tego, że są znani), nie był szczególnie cenionym gatunkiem dziennikarskim. Ale właśnie w naszej nowej rzeczywistości awansował - dzięki kilku, a może kilkunastu autorom, którzy dokonywali wielkiej pracy przygotowawczej: zapoznawali się dokładnie z biografiami interlokutorów, ich dorobkiem, miejscem w życiu społecznym niegdyś i...

  okładka Ptak i ryba oraz inne opowiadania, Książka | Li Jingze
  okładka Ptak i ryba oraz inne opowiadania, Książka | Li Jingze

  Li Jingze - Ptak i ryba oraz inne opowiadania

  okładka Orszak Trzeciego Syna, Książka | Shaogong Han
  okładka Orszak Trzeciego Syna, Książka | Shaogong Han

  Han Shaogong - Orszak Trzeciego Syna

  okładka Wybory parlamentarne i prezydenckie 2019-2020 w państwach europejskich, Książka | (red.) ZuzannaSielska, Anna Robak, Karolina Kaczmarczyk
  okładka Wybory parlamentarne i prezydenckie 2019-2020 w państwach europejskich, Książka | (red.) ZuzannaSielska, Anna Robak, Karolina Kaczmarczyk

  (red.) Zuzanna Sielska, Anna Robak, Karolina Kaczmarczyk - Wybory parlamentarne i prezydenckie 2019-2020 w państwach europejskich

  okładka Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej, Książka |
  okładka Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej, Książka |

  (red.) Ewelina Dziwak, Anna Robak, Zuzanna Sielska - Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej

  okładka Japońskie fascynacje. Sylabus kultury współczesnej, Książka | Mikołaj Melanowicz
  okładka Japońskie fascynacje. Sylabus kultury współczesnej, Książka | Mikołaj Melanowicz

  Prezentowany sylabus japońskiej kultury współczesnej można też określić mianem vademecum („pójdź ze mną”), czyli niestandardowego podręcznika, w którym autor zaprasza do pełnej emocji i intelektualnej przygody z niezwykłą kulturą wytworzoną przez Japończyków u brzegów Azji Wschodniej. Zaproszenie to kieruje nie tylko do studentów japonistyki, lecz przede wszystkim do licealistek i licealistów interesujących się literaturą, mangą, anime i filmem, a nawet rzemiosłem i kuchnią j...

  okładka Ścieżki radykalizacji i działalność dżihadystycznych organizacji terrorystycznych, Książka | Karolina Wojtasik
  okładka Ścieżki radykalizacji i działalność dżihadystycznych organizacji terrorystycznych, Książka | Karolina Wojtasik

  Książka stanowi cenny wkład w naukową refleksję na temat radykalizacji, porządkując definicje, modele i paradygmaty, których można użyć do analizy zjawiska. Jest publikacją oryginalną i na rynku wydawniczym dotąd nieobecną. Jest ogromnym ułatwieniem dla dydaktyka, który szuka nowych sposobów na sprawdzenie wiedzy kursanta. [...] Napisana w sposób ciekawy i niestandardowy książka wyznacza nowy kierunek dla publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Dr Daria Hofman Kierown...

  okładka Project Management in Public Administration The Case of Metropolis GZM, Książka | null
  okładka Project Management in Public Administration The Case of Metropolis GZM, Książka | null

  “We present a book entitled Project Management in Public Administration. The Case of Metropolis GZM. The monograph concerns an important task which is project management as an element of organization management system and a factor that will ensure an efficiency increase of an organization as a whole. Efficiency is a criterion that is increasingly more frequently used for the evaluation of a public organization's operativity. Efficient and effective functioning of such an orga...

  okładka Ład społeczny a istotne zmiany we współczesnych Chinach, Książka | (red.) PeilinLi
  okładka Ład społeczny a istotne zmiany we współczesnych Chinach, Książka | (red.) PeilinLi

  Książka ta to najbogatszy zbiór danych statystycznych dotyczących Chin i analiz naukowych prowadzonych na podstawie tych informacji dostępny na polskim rynku wydawniczym. To pozycja unikatowa, opracowana przez ekspercki zespół, oparta na bogactwie źródłowych materiałów empirycznych. Jej treść przedstawia obiektywny obraz współczesnych Chin oraz ich rozwoju społecznego, ekonomicznego i politycznego.

  Centrum Badań Wschodnich