Wirtualne Targi Książki
okładka Zbiór karny PLUS
 książka | Opracowanie zbiorowe

Pobierz za darmo fragment ebooka

Zbiór karny PLUS książka

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Dodano do koszyka

Koszyk
Promocja -20%

Produkt dostępny Metody dostawy

Zamów teraz – wyślemy jeszcze dzisiaj

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Opis treści

Najważniejsze uwzględnione zmiany:

- ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
- ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
- ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339) zmiany:
- ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
- ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
- ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.W.R.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.
K.K. - uwzględniono zmiany dotyczące m.in. modyfikacji katalogu kar oraz zaostrzenia odpowiedzialności karnej za najpoważniejsze przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej, w szczególności na szkodę małoletnich, za przestępstwa drogowe popełniane w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a także przestępstwa popełniane w ramach zorganizowanych grup przestępczych.
K.P.K. - uwzględniono m.in. nowe przepisy związane z Prokuraturą Europejską; przewidujące wprowadzenie właściwości rzeczowej sądu okręgowego dla typów kradzieży z włamaniem lub kradzieży szczególnie zuchwałej; zmieniające regulacje poręczenia majątkowego, zabezpieczenia pojazdu mechanicznego na poczet jego przepadku oraz jego tymczasowego zajęcia; zaskarżania wydawanych w postępowaniu odwoławczym postanowień o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
K.K.W. - uwzględniono m.in. zmiany dotyczące elektronicznej kontroli miejsca pobytu w związku z udzieloną przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności.
K.K.S. - uwzględniono m.in. zmiany dotyczące przestępstw skarbowych, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu karnego, oraz kary łącznej.
K.W. - rozszerzono katalog przedmiotów wykonawczych wykroczenia z art. 65a; podwyższono górną granicę kary grzywny za czyn polegający na złośliwym wprowadzeniu w błąd lub w inny sposób złośliwym niepokojeniu innej osoby; zmieniono przepisy typizujące wykroczenia za zakłócanie przebiegu zdalnej komunikacji prowadzonej za pomocą systemów teleinformatycznych i za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów.
U.W.T.P.A. - uwzględniono m.in. zmiany dotyczące wprowadzenia postępowania uproszczonego w procedurze udzielenia zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu oraz zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.
U.P.N. - zmiany dotyczą zaostrzenia górnych granic kar m.in. za wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych albo przetwarzanie słomy makowej w znacznych ilościach.

Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany wraz z informacją, których przepisów dotyczą.

Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów zmieniających uwzględnione ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi zawierające najważniejsze przepisy intertemporalne.

Zmiany, które weszły w życie między 12 sierpnia 2022 r. a 1 stycznia 2023 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.

Szczegółowe informacje na temat książki Zbiór karny PLUS

Opinie i oceny książki Zbiór karny PLUS

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Zbiór karny PLUS

Zbiór karny PLUS

Opracowanie zbiorowe,

Moja ocena:
    • Zbiór karny PLUS

      Książka. Oprawa miękka

      99,00 zł  

    • bumerang