Bony na Mikołajki

Antyk Marek Derewiecki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Stanisław Lisiecki (1872-1960) i jego Platon, Książka | Tomasz Mróz

  Otrzymujemy książkę,do której z pewnością zechcą siegnąć zarówno ci,którzy interesują się myślą Platona jako takiego,jak tez ci,którzy interesują się życiem naukowym i interpretacjami powstałymi w naszym kraju już niemal przed stu laty.Interpretacjami,które uległyby zapomnieniu,gdyby nie wysiłek T.Mroza,aby udostępnić i przybliżyć je współczesnemu czytelnikowi,a dzięki temu ocalić fragment naszej kultury i tradycji intelektualnej,tak niesprawiedliwie skazany przez okolicznośc...

  Promocja
  okładka Nowa Epoka czyli klucz do rozumu, Książka | Joanna Święcka

  Nowa epoka rozwoju ludzkości jest możliwa poprzez odrodzenie nauki,której patronować będzie rozum.Odwołując się do niepublikowanych jeszcze,pionierskich odkryć Krzysztofa Zawiszy,uczonego o wybitnie wysokim IQ,jak również do własnych przemyśleń i badań,Autorka omawia przyczyny współczesnego kryzysu nauki(przez to cywilizacji) pokazuje drogi jego przezwyciężenia oraz konieczność wyznaczenia przez ludzi nowego celu rozwoju.

  Promocja
  okładka Współczesne wprowadzenie do metafizyki, Książka | Crisp ThomasM., Loux MichaelJ.

  Stanowisko wyrażone w niniejszej monografii można streścić następująco:metafizyka stanowi niezbywalną część filozofii,obecną od samego jej początku.Punktem wyjścia rozstrzygnięć wypracowanych przez nią są podstawowe intuicje zawarte w myśleniu przedfilozoficznym,jak chociażby ta,że otaczają nas poszczególne przedmioty,które składają się z części,trwają pomimo upływu czasu,że w ich opisie posługujemy się pojęciami itd.Kłopot zaczyna się wtedy,gdy dążąc do precyzji,zaczynamy wy...

  Promocja
  okładka Trwanie i utrwalanie Problem poznania intelektualnego w filozofii Henriego Bergsona, Książka | Elżbieta Walerich

  W pracy starałam się uchwycić istotne cechy Bergsonowskiej teorii potocznego oraz naukowego poznania świata zewnętrznego.Z drugiej strony analizuję też w pewnej mierze zjawiska,które filozof przeciwstawia operacjom rozumu,chodzi oczywiście o aktywność głębokiej części ludzkiej psychiki i poznanie intuicyjne.W tym celu skupiam się na analizie kluczowych dla poznania intelektualnego kategorii:intelektu,trwania,przestrzeni i innych schematów działaniowych oraz pamięci. (fragment...

  Promocja
  okładka Kancelaria Sejmu w transformacji 1990-1993 Obrazy faktów,zdarzeń,ludzi, Książka | Stemplowski Ryszard

  Kancelaria Sejmu (urząd obsługi Sejmu) wykonuje wszystko to,co nie jest zastrzeżone dla posłów, lecz musi być zrobione w zakresie organizacyjnym,prawnym,eksperckim,informacyjnym,finansowym i technicznym,żeby Sejm mógł funkcjonować.Autor tej książki był szefem Kancelarii Sejmu od 1 czerwca 1990 r.do 15 grudnia 1993 r.

  Promocja
  okładka Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych, Książka | Święty TomaszzAkwinu

  Debatując o istotach duchowych,często popełniamy dwa błędy.Pierwszy to radykalna i aprioryczna negacja czystych duchów,prawie zawsze z poziomu nowożytnego pozytywizmu,drugi to ich przesadny kult,afirmacja,a czasem wręcz egzaltacja ich obecnością.Wszystko to sprawiło,że angelologia-racjonalny namysł nad bytem aniołów-nie wzbudza dzisiaj poważnego zainteresowania.Sytuacja ta wynika nie tylko z prześmiewczego stosunku do tego tematu,ale także z faktu,że wiedza ta wymaga sporo in...

  Promocja
  okładka Substancja i atrybut.Studium z ontologii, Książka | Loux MichaelJ.

  W niniejszej książce zajmuję się dychotomią,która jest jedną z najważniejszych w ontologii-dychotomią między zwykłymi przedmiotami bądż substancjami a różnymi atrybutami(tj.własnościami,rodzajami i relacjami),które z nimi kojarzymy.Moim celem jest wypracowanie prawidłowego filozoficznego opisu każdego członu tej dychotomii.Będę dowodził,że różne próby zrozumienia substancji lub atrybutów w kategoriach redukcyjnych zawodzą.
  (fragment Przedmowy Autora)

  Promocja
  okładka Ewangelikalizm w Rosji (XIX-XX wiek), Książka | Pełczyński Grzegorz

  Obszerna monografia dotycząca ewangelikalizmu w Rosji w XIX i XX wieku.

  Promocja
  okładka Pieśniarze na Szewskiej, Książka | Grzegorz Dąbrowski

  Klub Pieśniarze,którego genezę powstania oraz strukturę działania przedstawiam w pierwszym rozdziale pracy,funkcjonuje od przełomu sierpnia i wrzesnia 2013 roku.W gruncie rzeczy jest to rodzaj oddolnie powstałej tzw.instytucji kulturalnej,która może poszczycić się konsekwentnym działaniem przez okres więcej niż sześciu lat w chwili pisania tych słów.
  Fragment z Wprowadzenia autora.

  Promocja
  okładka Chrześcijaństwo a duch świata Zachodu, Książka | Maciej Łodyga

  Rewolucja XXI wieku zmierza do budowy w świecie zachodnim nowej cywilizacji,w której ,,wszystko jest cesarskie'',tzn.sprawom publicznym obca jest jakakolwiek religia,a fundamentem prawa nie ma być etyka chrześcijańska,dominująca w Europie od setek lat.ale etyka świecka-ustalona przez człowieka i przez niego dowolnie zmieniana.

  Promocja
  okładka Nieokiełznana namiętność, Książka | Kasperska HannaMariaJanina

  Opowieść o szalonej namiętności do morza-spokojnego,wzburzonego,nieprzwidywalnego w swym żywiole.To opowieść o fascynacji ciałem kobiecym i męskim,o namiętności i pożądaniu.Autorka w sposób subtelny opisuje sceny erotyczne na plaży i na pokładzie statku.Prozę uzupełnia wykonanymi szkicami z anatomii ciała ludzkiego.

  Promocja
  okładka Hegel-Kierkegaard Filozoficzno-teologiczna kontrowersja, Książka | Prokopski JacekAleksander

  Stosując zasady dialektyki Hegla,można by przyjąć,że antytezą wobec jego systemu jest myśl Kierkegaarda.Owa dialektyka dość często korzysta z argumentów historyzmu,który odmierza czas wiekami.Mogłoby się wydawać,że w takim pojmowaniu nie zostanie dostrzeżona jednostka-jej egzystencjalne uwikłanie i eschatologiczne spełnienie.

  Promocja
  okładka Rozmyślania, Książka | Marek Aureliusz

  Często powtarza się alegoryczne powiedzenie,że w osobie Marka Aureliusza,,filozofia zasiadła na tronie'':urzeczywistnił się Platoński ideał władcy-filozofa.W cesarskiej tytulaturze Marka Aureliusza obok tytułów związanych ze zdobyczami militarnymi pojawił się przydomek,,filozof''.

  Promocja
  okładka Prawdziwa Europa TOŻSAMOŚĆ I MISJA, Książka | Joseph Ratzinger

  Ostatni,żarliwy apel Benedykta XVI do Europy,aby na nowo odkryła i potwierdziła swoje prawdziwe pochodzenie i tożsamość,które uczniły ją wielką i dzięki którym stała się wzorem piękna i człowieczeństwa.

  Promocja
  okładka Kult błogosławionej Doroty w Prusach krzyżackich, Książka | Lech Łbik

  Błogosławiona Dorota ze wsi Mątowy Wielkie na Wielkich Żuławach Malborskich,żyła stosunkowo krótko,bo 47 lat,od roku 1347 do 1394,ale jak mało kto,wpłynęła na życie religijne,społeczne i nawet polityczne Prus krzyżackich,w jakich przyszło jej żyć.Fascynowała ludzi swoich czasów,fascynuje i dziś.Była ludową świętą,ale pociągała też wielkich tego świata i obrosła w legendy,dzięki którym jej dawny kult nic nie stracił ze swej atrakcyjności.

  Promocja
  okładka Traktat o miłości, Książka | Święty TomaszzAkwinu

  Przedstawiamy w tym tomie traktat etyczny,obejmujący kwestie 23-46 z ,,drugiej części drugiej części''(srcundo secundae) Summy teologii Tomasza z Akwinu mówi o czymś,co jest normatywną podstawą różnorakich teorii moralnych,odwołujących się do chrześcijaństwa.Tą fundamentalną normą wszelkiej chrześcijańskiej etyki jest potwierdzane z całą mocą w Ewnageliach,lecz podawane także w Starym Testamencie przykazanie miłości bliżniego.

  Promocja
  okładka Walonowie u Ducha Gór Podziemne skarby Karkonoszy i Gór Izerskich, Książka | Wiater Przemysław

  Dzieje walońskiej penetracji Karkonoszy i Gór Izerskich są ważnym,choć niezbyt docenianym fragmentem historii regionu.Działalność walonów w Sudetach pełna jest tajemnic niejasności i hipotez,co próbę poznania tych zdarzeń czyni tym bardziej pasjonującą.
  ze wstępu

  Promocja
  okładka Proces i rzeczywistość Esej kosmologiczny Wykłady Gifforda wygłoszone na Uniwersytecie w Edynburgu w sesji 1927–1928, Książka | Whitehead AlfredNorth

  Wykłady te opierają się na powrocie do tej fazy myśli filozoficznej, która rozpoczęła się od Kartezjusza, a zakończyła na Humie. System filozoficzny, który starają się wyjaśnić, jest nazywany „filozofią organizmu”. Nie istnieje koncepcja filozoficzna, która nie mogłaby na swoją obronę zacytować jakichś wyraźnych stwierdzeń któregoś z owej grupy myślicieli pomiędzy Kartezjuszem a Hume’em lub jednego z dwóch twórców całej myśli zachodniej, Platona i Arystotelesa. Jednakże filoz...

  Promocja
  okładka Dzienniki. Tom II: Lata 1960-1968, Książka | Władysław Tatarkiewicz

  Chronologicznie Dzienniki Władysława Tatarkiewicza obejmują lata 1944–1960 (tom I), 1960–1968 (tom II) i 1969–1977 (tom III), który ukaże się w roku 2022. Tom drugi ma charakter pamiętnikarski, jest dokumentem historycznym, relacją pisaną na bieżąco, z dnia na dzień, przez zarazem znakomitego obserwatora i sprawozdawcę, człowieka ukształtowanego w Polsce niepodległej, arystokratę ducha, filozofa i nauczyciela akademickiego, ponadto chrześcijanina. Lektura Dzienników to fascyn...

  Promocja
  okładka Filozofia po ciemnej stronie mocy Krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego. Część trzecia: Ostateczne starcie, Książka | Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak

  Komunistyczni decydenci, zaraz po objęciu władzy, zaczęli wprowadzać radzieckie, przestarzałe wzorce reformowania szkolnictwa wyższego. Przyszło się im zmagać z uczniami Twardowskiego, którzy stanowili imperialistyczną i burżuazyjną zaporę dla wprowadzenia marksizmu na wyższe uczelnie. Władze podjęły niemal od razu przeciwko nim szereg działań, najczęściej o charakterze represyjnym. Uznanym profesorom utrudniano pracę naukową, inwigilowano zajęcia i cenzurowano publikacje. Z ...

  Promocja
  okładka Kuchnia Ducha Gór czyli smaki Karkonoszy, Książka | Gryszel Piotr, Mendyk Emul, Wiater Przemysław

  Góry Olbrzymie, gdyż taką właśnie nazwę nosiły Karkonosze i Góry Izerskie do początków XIX wieku traktowane jako jedno pasmo.mają w sobie coś z bigosu. Wszystko jest w nich wymieszane: wpływy gospodarcze, kulturowe i polityczne-diś po śląskiej stronie polskie, a niegdyś czeskie, piastowskie, znowu czeskie, austriackie, pruskie i niemieckie. Odzwieciedleniem ich poplątanych dziejów jest regionalna kuchnia legendarnego władcy tej krainy-Ducha Gór.

  Promocja
  okładka Opowieść Tebańska, Książka | Stabryła Stanisław

  Najnowsza książka Stanisława Stabryły opowiada o dziejach Edypa,jego synów,córek i wnuków.

  Promocja
  okładka Dzienniki NB 31-NB 36 (26), Książka | Kierkegaard Soren

  ,,My ludzie wyobrażamy sobie:to,że Chrystus został zabity[...] przed 1800 laty,to dawno nieaktualne,zapomniane,teraz jesteśmy miłymi ludżmi:dla Boga wydarzyło się to dziś.''
  (fragment)

  Promocja
  okładka Polskie Kresy co nam obca moc wydarła!, Książka | Rajmund Pollak

  Natychmiast po zajęciu Stanisławowa Sowieci dali miejscowym Ukraińcom trzy dni ,,swobody'',aby tak zwane komitety rewolucyjne mogły robić z Polakami,co im się żywnie zachciało.Przeprowadzano zatem aresztowania,często przy udziale NKWD.Polaków przetrzymywano i głodzono w nieludzko przepełnionych i zimnych więzieniach,gdzie nękało ich robactwo,znęcano się nad nimi,szantażowano,stosując powszechnie przemoc i tortury.Mordowano więżniów bez jakiegokolwiek wyroku. (fragment rozdzia...