Antyk Marek Derewiecki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Nowość
  okładka Opowieść Tebańska, Książka | Stabryła Stanisław
  Nowość
  okładka Opowieść Tebańska, Książka | Stabryła Stanisław

  Najnowsza książka Stanisława Stabryły opowiada o dziejach Edypa,jego synów,córek i wnuków.

  okładka Dzienniki NB 31-NB 36 (26), Książka | Kierkegaard Soren
  okładka Dzienniki NB 31-NB 36 (26), Książka | Kierkegaard Soren

  ,,My ludzie wyobrażamy sobie:to,że Chrystus został zabity[...] przed 1800 laty,to dawno nieaktualne,zapomniane,teraz jesteśmy miłymi ludżmi:dla Boga wydarzyło się to dziś.''
  (fragment)

  okładka Reguły Teologii, Książka | Alan zLille
  okładka Reguły Teologii, Książka | Alan zLille

  Alan wydaje się z jednej strony mieć ambicje stworenia teologii jako nauki,która spełnia warunki formalne logicznej dowodliwości i precyzji-niemal more geometrico-jak u Boecjusza,ale z drugiej strony domunujący treściowo kompnent filozofii i teologii neoplatońskiej stawia go raczej w gronie myślicieli właśnie neoplatońskich.
  (fragment Wprowadzenia tłumacza)

  okładka Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Władysławem Tatarkiewiczem, Książka |
  okładka Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Władysławem Tatarkiewiczem, Książka |

  Na kartach pożółkłego papieru ujawnia się wypracowana przez lata zażyłość filozoficzna oraz relacje przyjacielskie łączące obu myslicieli.Przeczy to tezie,jakoby istniał między nimi jakiś dystans.Listy obu filozofów pokazują,że pozostawali oni ze sobą nie tylko w poprawnych stosunkach,lecz łączyły ich zażyłe relacje przyjacielskie,utrwalane podczas wzajemnych odwiedzin,uroczystości,wyjazdów i konferencji naukowych.Tatarkiewicz okazał się dla Ingardena istotnym wsparciem na po...

  okładka Język i mit Przyczynek do zagadnienia imion bogów, Książka | Ernst Cassirer
  okładka Język i mit Przyczynek do zagadnienia imion bogów, Książka | Ernst Cassirer

  Pod względem swojej treści książka przedstawia silną korelację języka i mitu,słowa i magii,biorąc za punkt wyjścia twierdzenie o zasadniczej zgodności istoty bóstwa z jego imieniem.Opisuje przykłady sprawczej siły słowa w świecie opanowanym przez myślenie mityczne i przez to wskazuje na zasady i swoistą,,logikę''mitu.

  okładka O Platonie, Arystotyelesie i o sobie samym, Książka | Lisiecki Stanisław
  okładka O Platonie, Arystotyelesie i o sobie samym, Książka | Lisiecki Stanisław

  Rozprawy Lisieckiego rzucają światło na ówczesny dobór zagadnień badawczych związanych z filozofią grecką i pokazują to,co stanowiło dla ludzi tamtego czasu tematy zasadnicze.

  okładka Lwowskie wykłady o Krytyzmie Kanta z roku akademickiego 1935/1936, Książka | Roman Witold Ingarden
  okładka Lwowskie wykłady o Krytyzmie Kanta z roku akademickiego 1935/1936, Książka | Roman Witold Ingarden

  Autor podjął temat trudny,związany z rozpoznaniem głównych znamion filozofii Kantowskiej.

  okładka Mały Patriota Wiersze rocznicowe, Książka | Zygmunt Marek Miszczak
  okładka Mały Patriota Wiersze rocznicowe, Książka | Zygmunt Marek Miszczak

  Wiersze zawarte w tomie,w sposób harmonijny łączą współczesne kanony poezji przeznaczonej dla dzieci z klasycznymi wzorcami liryki o tematyce patriotycznej.Poeta piękną polszczyzną,pogodnym,ciepłym słowem,mądrym i delikatnym pouczeniem,wprowadza dziecko w świat historii.

  okładka Jezus Chrystus Królem Polski, Książka | Kordas Mieczysława
  okładka Jezus Chrystus Królem Polski, Książka | Kordas Mieczysława

  II tom Orędzi Trój-Jedynego Boga,Matki Bożej,Aniołow i Świętych,zapisanych przez Mieczysławę Kordas w Chicago w latach 2019-2021.

  okładka Biblia w pigułce Paszport do Nowej Ziemi, Książka | Rabiega Ryszard
  okładka Biblia w pigułce Paszport do Nowej Ziemi, Książka | Rabiega Ryszard

  Zbiór wersetów biblijnych rzucających wyraziste światło na Dzieło Zbawienia prowadzone przez Stwórcę na przestrzeni wieków,od czasów Adama i Ewy aż po czasy ostateczne.

  okładka Apokalipsa Księga nie z tego świata, Książka | Rabiega Ryszard
  okładka Apokalipsa Księga nie z tego świata, Książka | Rabiega Ryszard

  Rozważania na temat Apokalipsy św. Jana.

  okładka Teologia systematyczna Tom 3, Książka | Paul Tillich
  okładka Teologia systematyczna Tom 3, Książka | Paul Tillich

  Książka jest tak zbudowana, że każda z jej części zawiera dwa skorelowane ze sobą działy: jeden, w którym stawia się filozoficzno-egzystencjalne pytania, i drugi, w którym udziela się teologicznych odpowiedzi. Głębokie i oryginalne dociekania teologiczne idą tu w parze z dużą przejrzystością wywodu i literacką umiejętnością prezentacji niełatwych często tez.

  okładka Faber fortunae, Książka | Bochenek Kinga
  okładka Faber fortunae, Książka | Bochenek Kinga

  Zbiór opowiadań

  okładka Lwowskie wykłady akademickie Tom 2 Część 2, Książka | Twardowski Kazimierz
  okładka Lwowskie wykłady akademickie Tom 2 Część 2, Książka | Twardowski Kazimierz

  Kolejny tom wykładów K. Twardowskiego

  okładka Teologia kultury, Książka | Paul Tillich
  okładka Teologia kultury, Książka | Paul Tillich

  Książka omawia religię w jej relacji do egzystencjalizmu,sztuki,psychoanalizy,nauki,edukacji i polityki.Sprzeciwia się duchowemu i intelektualnemu prowincjonalizmowi poprzez porównanie kultur europejskiej z amerykańską,amerykańskiej z rosyjską,wreszczie filozofii protestantyzmu z judaizmem.

  okładka Filozofia form symbolicznych Część 2, Książka | Ernst Cassirer
  okładka Filozofia form symbolicznych Część 2, Książka | Ernst Cassirer

  Druga część przedstawia filozoficzną analizę form mitu i myslenia mitycznego,ujmując mit jako jako jeden z wyrazów aktywności ludzkiego ducha.

  okładka Jestem filozofem świata Część 2, Książka | Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura
  okładka Jestem filozofem świata Część 2, Książka | Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura

  Druga częśc biografii Romana Witolda Ingardena.

  okładka Studia z klasycznej etyki greckiej, Książka | Galewicz Włodzimierz
  okładka Studia z klasycznej etyki greckiej, Książka | Galewicz Włodzimierz

  Zbiór dwunastu tekstów poświęconych pewnym wybranym zagadnieniom etycznym,zaczerpnietym z Platona(5 tekstów) i Arystotelesa(7 artykułów)

  okładka Chrześcijańscy intelektualiści wobec Żydów w średniowieczu, Książka | Dahan Gilbert
  okładka Chrześcijańscy intelektualiści wobec Żydów w średniowieczu, Książka | Dahan Gilbert

  Polski przekład dzieła stanowi wkład w dyskusję historyczną o roli Żydów w społeczeństwach europejskich i stosunku do nich intelektualnych elit.

  okładka Państwo, Książka | Platon
  okładka Państwo, Książka | Platon

  W świecie idei Platona jedną z najistotniejszych była idea państwa doskonałego,rządzonego przez mędrców-filozofów,realizującego takie wartości jak:Sprawiedliwość,Prawda,Dobro i Piękno.Warunkiem realizacji tych szczytnych celów było odrzucenie demokracji.Cóż bowiem miała i ma do zaoferowania demokracja,która zabiła tak prawego i uczciwego człowieka jak Sokrates,która podporządkowuje-tkwiącej w ciemnej jaskini-większości racje wykształconych elit i jednostek,która niweluje różn...

  okładka Polska-Dania Na pograniczu dwóch kultur, Książka | Herman Włodzimierz
  okładka Polska-Dania Na pograniczu dwóch kultur, Książka | Herman Włodzimierz

  Włodzimierz Herman wnosi istotny wkład w poszerzenie polskiej i duńskiej humanistyki na wielu polach:literatury,teatrologii i filozofii,główniw za sprawą przekładów i opracowań scenicznych sztuk i dzieł Szymona Anskiego,Sorena Kierkegaarda czy Ludviga Holberga.

  okładka Lwowskie Seminarium Arystotelesowskie Romana Witolda Ingardena z lat 1937-1938, Książka | Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura
  okładka Lwowskie Seminarium Arystotelesowskie Romana Witolda Ingardena z lat 1937-1938, Książka | Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura

  Próba przedstawienia dziejów lwowskich badań nad Metafizyką Arystotelesa.

  okładka Żywoty historyczne, Książka |
  okładka Żywoty historyczne, Książka |

  Rozmowy z historykami:Aleksandrem Gieysztorem,Tadeuszem Łepkowskim,Marianem Małowistem i Januszem Tazbirem.

  okładka Roman Witold Ingarden we Wrocławiu Zapomniana historia Uniwersytetu Wrocławskiego z 1945 roku, Książka | Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura
  okładka Roman Witold Ingarden we Wrocławiu Zapomniana historia Uniwersytetu Wrocławskiego z 1945 roku, Książka | Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura

  Zanim lwowiacy osiedli we Wrocławiu musieli prejść drogę przez Warszawę,Lublin,Kraków i inne polskie miasta.Gdy jednak okazało się,że Warszawa całkowicie została zrównana z ziemią,Lublin zaś wydawał się być położony za daleko od innych ośrodków naukowych,a krakowska elita intelektualna albo zapomniała,albo nie potrafiła odwzajemnić wsparcia i gościnności okazanych jej przez Lwów w 1939 roku,lwowscy naukowcy podjęli szereg starań,aby udać się na Ziemie Odzyskane,tam osiedlić s...