Antyk Marek Derewiecki - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Embriologia w epoce baroku i rokoko, Książka |

  Lektura Bilikiewicza pokazuje, że wartości teoretyczne, jakie współdzieli społeczność naukowa baroku, były silnie związane z ideałem empiryzmu. Embriolodzy cenili więc między innymi dokładność, pomysłowość w projektowaniu doświadczeń, owocność, obszerność danych, powtarzalność i spójność wewnętrzną. Ponieważ w epoce tej całą dostępną wiedzę usiłowano przedstawić w postaci systemu, na liście wartości teoretycznych musiały znajdować się spójność zewnętrzna oraz szeroki zasięg. ...

  Promocja
  okładka Izydora Dąmbska (1904-1983) Mądrość i prawda, Książka |

  Związek wolności z odpowiedzialnością był i jest przedmiotem wyczerpu­jących analiz etyków i filozofów prawa. Rzadziej bierze się pod uwagę podstawowy – jak mi się wydaje – związek denotacji słowa „wolność” z denotacjami słowa „prawda”. Związek ten przybiera różną postać w zależności od tego: po pierwsze, o jaki sens słowa „prawda” chodzi, po drugie, jaka jest natura owej relacji. O jednym powiązaniu, na które zwrócili uwagę stoicy była już mowa. Podstawową wolnością człowiek...

  Promocja
  okładka Psychologia tłumu, Książka |

  Z Wprowadzenia autora: Pobieżne przyjrzenie się życiu wszystkich narodów wykaże nam gwałtowny wzrost potęgi tłumów. Fakt ten, dobry czy zły, musimy uznać. Wszelkie przeciwko niemu kierowane oskarżenia są pustymi frazesemi. Być może, wystąpienie na widownię tłumów będzie jedną z ostatnich faz cywilizacji Zachodu, zapowiedzią powrotu do pierwotnej anarchii, która poprzedza każde kiełkowanie nowych form społecznych. Ale czy istnieją środki, by temu zapobiec? Nie od dziś tłum prz...

  Promocja
  okładka Chrześcijaństwo i spotkanie religii świata, Książka | Paul Tillich

  Książka Paula Tillicha Chrześcijaństwo i spotkanie religii świata, zawiera cztery prelekcje o tym samym tytule, wygłoszone jesienią 1961 r. w Low Memorial Library Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, w ramach Wykładów Bamptona. Filozof przedstawia w nich kilka punktów widzenia istotnych dla zrozumienia relacji chrześcijaństwa z pozostałymi wielkimi religiami świata, takimi jak judaizm, islam, buddyzm czy hinduizm, jako „religiami właściwymi”. A także z quasi-religiami, do któ...

  Promocja
  okładka Millenium czyli Narodziny Solidarności Narodu Polskiego w Gdańsku podczas strajku 1980 roku, Książka | Wierzchowski Leszek

  Dramat ,,Millenium''...ukazuje losy bohaterów na tle przełomowych wydarzeń w dziejach naszego narodu,stanowiących jednocześnie cząstkę światowego procesu rozkładu komunizmu.Dlatego bez zastrzeżeń można mu nadać rangę narodowej epopei naszych czasów.(...)Akcja utworu rozgrywa się w Gdańskiej stoczni w,, najgorętszych''dniach 1980 roku.

  Promocja
  okładka Dzieje religii filozofii i nauki Tom 4 Od soboru Trydenckiego do Kartezjusza, Książka | Sady Wojciech

  Tom obecny dotyczy okresu między połową XVI w. a połową XVII wieku. W ciągu wcześniejszych dziesięcioleci Europę Zachodnią rozdarły religijnie ruchy reformacyjne, a do 1555 r. kontynent podzielono na trwałe sfery wpływów. Wtedy zabrano się za porządki: kodyfikację doktryn poszczególnych kościołów, dokładne ustalanie tekstów Biblii, a wreszcie za te, które skutkowały ponadwyznaniową falą polowań na czarownice. Około 1600 r. skończyła się epoka renesansu, a zaczął barok. Muzykę...

  Promocja
  okładka Księga reguł Komentarz do Apokalipsy, Książka |

  Tekst Księgi reguł przedstawia siedem zasad, którymi „niczym kluczami można otwierać tajemnice Pisma Świętego”, jak pisał Augustyn, naśladując słownictwo samego Tykoniusza (...). Te reguły zaproponowane przez teologa podzielonego Kościoła opisują sytuację afrykańskiego chrześcijaństwa w taki sposób, by ówczesny stan rzeczy nie przekreślił tego, co w Kościele jest najważniejsze: Kościół to przede wszystkim ciało Jezusa Chrystusa. Dlatego tajemnicy tego ciała poświęcone są trzy...

  Promocja
  okładka Synostwo Boże Łów mądrości Szczyt kontemplacji, Książka | Mikołaj zKuzy

  Zestawienie tych trzech tekstów pozwala przdstawić najważniejsze problemy,które przenikały myśl Mikołaja Kuzańczyka,a także strategię prowadzonych przez niego rozważań,zorientowanych na poszukiwanie niepojętego Boga.W traktacie Synostwo Boże autor ukazuje chrystologiczny wymiar swoich rozważań filozoficznych,w traktacie Łów mądrości przedstawia swój stosunek do tradycji filozoficznej,z kolei tekst Szczyt kontemplacji stanowi nowatorską próbę poszukiwań Boga jako Posse ipsum,c...

  Promocja
  okładka Relokacja przybyszów z Ukrainy Listy bez odpowiedzi, Książka | Goworzycki SławomirN.

  Dawniej było tak,że najpierw postępowały wojska,złożone ze zbrojnych mężczyzn-ta uwaga ma znaczenie-które dokonywały podboju jakiegoś terytorium.Zależnie od sytuacji miejscowa ludność poddawana była rzezi większej,mniejszej lub nawet wcale.
  (fragment wprowadzenia)

  Promocja
  okładka O powrót na Ukrainę wołanie o pokój Część 2 Listy bez odpowiedzi, Książka | Goworzycki SławomirN.

  Część druga Listów bez odpowiedzi.

  Promocja
  okładka Metafizyczna odyseja Filozofia Jana Szkota Eriugeny, Książka | Agnieszka Kijewska

  Człowiek jest punktem centralnym dzieła stworzenia,ale też jest odpowiedzialny za jego upadek,a w następstwie tego za powrót.Z winy człowieka całość rzeczywistości stworzonej popadła w gorszy,bo opisany podziałami,czasem i miejscem,sposób istnienia.Człowiek powinien zatem przywrócić całość kreacji do Boga.Nauka o powrocie,jego uwarunkowaniach,meandrach i etapach jest zasadniczym celem Periphyseonu.
  (fragment Wprowadzenia)

  Promocja
  okładka Kant, Książka | Karl Jasper

  Monografia Karla Jaspersa,Kant napisana została przez klasyka filozofii,ale też jednego z najwybitniejszych współczesnych znawców filozofii Kanta.Jej wyjątkowość polega na tym,że prezentuje poglądy ojca nowoczesnej filozofii,nie tylko niemieckiej;jest pracą z zakresu historii filozofii,których w swym dorobku Jaspers popełnił niewiele;większość jego dzieł jest bardzo obszerna,natomiast monografia o filozofie z Królewca zawiera kondensację opini,sądów i własnych koncepcji autor...

  Promocja
  okładka Roman Witold Ingarden 1893-1970 Fenomenolog ze szkoły Edmunda Husserla, Książka | Ingarden Krzysztof, Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura

  Opracowanie powstało z okazji 130-lecia urodzin filozofa.Zawiera kalendarium życia i twórczości,dokumenty rodzinne:dwa teksty napisane przez synów filozofa:Jerzego i Stanisława,przedwojenne listy Władysława Witwickiego,mało znane teksty samego Ingardena,wspomnienia o Ingardenie pióra Władysława Tatarkiewicza i Izydory Dąmbskiej oraz ponad 160 zdjęć,nieznanych i niepublikowanych dotychczas.

  Promocja
  okładka O znakomitych mężach czyli co pisarze wczesnochrześcijańscy pisali o pisarzach wczesnochrześcijański, Książka |

  Tytuł tego tomu może wydawać się dziwny.Z jednej strony termin,,znakomity mąż'',z drugiej strony historia literatury chrześcijańskiej.Taka jednak jest treść książki:,,znakomici mężowie'',jej bohaterowie,tp głównie pisarze wczesnochrześcijańscy,tak jak ich widzieli inni pisarze wczesnochrześcijańscy Zachodu i Wschodu.

  Promocja
  okładka Filozofia Form Symbolicznych Część trzecia, Książka | Ernst Cassirer

  W trzecim i ostatnim tomie Filozofii form symbolicznych przedstawione zostały najważniejsze elementy,niejako szkielet misternego systemu stworzonego przez Ernsta Cassirera.Pierwszorzędnym zagadnieniem tego tomu jest ogólnie pojęta świadomość rozumiana jako specyficzna funkcja poznawczo-syntetyzująca,kształtująca różnorodność świata kultury.

  Promocja
  okładka Rozmyślania, Książka | Marek Aureliusz

  dodruk

  Promocja
  okładka Dzienniki NB-NB 5(20), Książka | Kierkegaard Soren

  Niniejszy tom Dzienników zawiera notatki dzienne,jakie Kierkegaard pisał w latach 1846-1848.Rozpoczynają one drugi okres twórczości duńskiego myśliciela,okres,w którym wyrażniej zrozumiał i realizował swoje filozoficzne zadanie.

  Promocja
  okładka Straszliwa symetria Studium twórczości Williama Blake'a, Książka | Northop Frye

  W literaturze europejskiej-a może i swiatowej-niewielu jest autorów,którzy pośmiertnie cieszyliby się tak wielkim i wciąż niesłabnącym zainteresowaniem,a którzy jednocześnie wzbudzaliby tak wiele kontrowersji,skrajnych opinii i ocen,i którzy generowaliby nieustannie tyle rozbieżności interpretacyjnych.

  Promocja
  okładka Periphyseon Księga V, Książka | Eriugena SzkotJan

  Księga V Periphyseonu podejmuje kluczową kwestię powrotu całej rzeczywistości stworzonej do jej żródła,który to powrót ma się dokonać w człowieku i przez niego,i to zarówno na planie ontologicznym,jak i świadomościowym.

  Promocja
  okładka Władysław Tatarkiewicz (1886-1980) Pamięć i wspomnienie, Książka |

  Nazwał ktoś niedawno Profesora Tatarkiewicza „uczonym warszawskim”. Jest to prawda. Profesor Tatarkiewicz związany jest nie tylko od pół wieku z Uniwersytetem Warszawskim, związany jest też z samą Warszawą: Warszawą Zamku, Wilanowa, Łazienek, Pałacu pod Blachą, Arsenału i Reduty Ordona. Ale myślę, że z równą prawdą nazwać można Profesora Tatarkiewicza uczonym świata. Jest bowiem jednym z najznamienitszych obywateli tej wielkiej społeczności świata uczonych, w której rządzą je...

  Promocja
  okładka Dzienniki Tom 3 Lata 1969-1977, Książka | Władysław Tatarkiewicz

  Polska filozofia współczesna otrzymujew postaci Dzienników Tatarkiewicza ważny,obszerny dokument osobisty.Warto,naszym zdaniem,pójść śladami filozofii nie tylko w samej jego opowieści biograficznej,ale także w metodzie postępowania.

  Promocja
  okładka Pisma wybrane (Studia o Kasjodorze), Książka | Kasjodor

  Krótkie wjaśnienia do Apokalipsy,O duszy,O muzyce,Sentencje

  Promocja
  okładka Pasażer Bezpamięci, Książka | Rafał Fronia

  Początek Pasażera Bezpamięci,aż do katastrofy ma w sobie atmosferę niezwykłości-świetny.Jest tutaj dużo ładnych fragmentów-drobiazgów.Rafał ma dar widzenia sczegółu.

  Promocja
  okładka Stanisław Lisiecki (1872-1960) i jego Platon, Książka | Tomasz Mróz

  Otrzymujemy książkę,do której z pewnością zechcą siegnąć zarówno ci,którzy interesują się myślą Platona jako takiego,jak tez ci,którzy interesują się życiem naukowym i interpretacjami powstałymi w naszym kraju już niemal przed stu laty.Interpretacjami,które uległyby zapomnieniu,gdyby nie wysiłek T.Mroza,aby udostępnić i przybliżyć je współczesnemu czytelnikowi,a dzięki temu ocalić fragment naszej kultury i tradycji intelektualnej,tak niesprawiedliwie skazany przez okolicznośc...