FNCE

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  PromocjaNowość
  okładka Unilateralny i multilateralny wymiar polityk zdrowotnych państw w warunkach globalnej pandemii SARS-CoV-2, Książka |
  PromocjaNowość
  okładka Unilateralny i multilateralny wymiar polityk zdrowotnych państw w warunkach globalnej pandemii SARS-CoV-2, Książka |

  Data 31 grudnia 2019 roku jest dniem przełomowym — wtedy właśnie komisja ds. zdrowia w Wuhan, w chińskiej prowincji Hubei, oficjalnie poinformowała o przypadkach nowego wirusowego zapalenia płuc. Na początku stycznia 2020 roku znanych było zaledwie kilka przypadków COVID-19, 7 marca liczba chorych osiągnęła sto tysięcy, a 4 kwietnia — przekroczyła milion. (…) W zaledwie kilka miesięcy ochrona zdrowia stała się kwestią priorytetową dla rządów państw narodowych. Błyskawiczne pr...

  Promocja
  okładka Ochrona danych osobowych Perspektywa krajowa i międzynarodowa, Książka |
  Promocja
  okładka Ochrona danych osobowych Perspektywa krajowa i międzynarodowa, Książka |

  W warunkach globalizacji przepływ informacji, również zawierających poufne dane osobowe, staje się poważnym wyzwaniem zarówno dla organów stanowiących, jak i stosujących prawo. Sytuacja ta stanowi też poważne zagrożenie dla praw człowieka. Zarazem stale pojawiają się nowe technologiczne możliwości gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. W tych okolicznościach próba poddania tych zjawisk obszernej prawniczej refleksji naukowej zasługuje na duże uznanie. ...

  Promocja
  okładka Służby Bezpieczeństwa Polski Ludowej i PRL wobec jezuitów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, Książka | Ihnatowicz Mateusz
  Promocja
  okładka Służby Bezpieczeństwa Polski Ludowej i PRL wobec jezuitów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, Książka | Ihnatowicz Mateusz

  Książka ta jest analizą działań aparatu bezpieczeństwa PRL wobec zakonu jezuitów, stanowiącego faktyczną awangardę intelektualną Kościoła Rzymskokatolickiego. Taki status czynił z nauczania jezuitów największe wyzwanie dla ideologii marksistowskiej oraz ruchu ateistycznego. Autor wnikliwie i rzetelnie zbadał możliwie wszystkie mechanizmy oraz szczegółowe rozwiązania pracy operacyjnej realizowanej przez MBP, KdSBP i MSW/SB wobec prowincjałów, placówek jezuickich, misjonarzy, r...

  Promocja
  okładka Portret hybrydowy, Książka | Speichert-Zalewska Beata
  Promocja
  okładka Portret hybrydowy, Książka | Speichert-Zalewska Beata

  Termin "zabójca" zazwyczaj ma silnie negatywny wydźwięk i już samo jego pojawienie się w mediach wywołuje natychmiastową reakcję, przybierającą postać wzburzonej dyskusji społecznej dotyczącej okoliczności sprawy. W takiej sytuacji pojawia się presja wymierzenia stosowanej kary dla sprawcy popełnionego czynu. W organach ścigani karnego panuje pewnego rodzaju kult śledztwa w sprawach zabójstw, wyrażający się w nadawaniu priorytetu i szczególnej rangi tego rodzaju sprawom. (......

  Promocja
  okładka Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej Między geopolityką a konstruktywizmem, Książka | Żęgota Krzysztof
  Promocja
  okładka Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej Między geopolityką a konstruktywizmem, Książka | Żęgota Krzysztof

  Jednym z zasadniczych determinantów kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe – i to zarówno na poziomie globalnym, jak i regionalnym czy w bilateralnych relacjach międzypaństwowych – są przemiany międzynarodowego ładu politycznego, zmierzające w kierunku wyodrębnienia się nowej hierarchii państw oraz nowych układów integracji regionalnej. Przeobrażeniom międzynarodowego ładu politycznego towarzyszą zmiany uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego, występujące nie ...

  Promocja
  okładka Stosunki polsko-szwajcarskie Przeszłość i teraźniejszość, Książka | Żejmo Marek
  Promocja
  okładka Stosunki polsko-szwajcarskie Przeszłość i teraźniejszość, Książka | Żejmo Marek

  Największą zaletą monografii jest to, iż oddaje specyfikę stosunków polsko-szwajcarskich przez pryzmat wyjątkowości Szwajcarii w różnych kontekstach stosunków międzynarodowych. Autor skutecznie dowodzi, że praktycznie w każdym wymiarze – a przede wszystkim: politycznym, gospodarczym i kulturowym – jest to państwo istotnie wyróżniające się pośród innych demokratycznych państw Europy Zachodniej, a jego głównymi emblematami są neutralność i niezależność od organizacji międzynaro...

  Promocja
  okładka Energetyka i jej przyszłość w państwach Kaukazu Południowego a stosunki międzynarodowe w regionie, Książka | Kwiatkiewicz Piotr
  Promocja
  okładka Energetyka i jej przyszłość w państwach Kaukazu Południowego a stosunki międzynarodowe w regionie, Książka | Kwiatkiewicz Piotr

  Piotr Kwiatkiewicz wychodzi naprzeciw owemu wyzwaniu w znaczącym stopniu wypełniając lukę badawczą w danym zakresie. W monografii odwołując się do bogatych, niekiedy mało znanych lub nieznanych danych źródłowych z detalami opisuje i wyjaśnia procesy zachodzące w sektorach energetycznych państw regionu. W analizie uwzględnia bogate spektrum uwarunkowań tych procesów wskazując na ich konteksty geopolityczne. W rezultacie kreśli diagnozę sektorów energetycznych w Armenii, Azerbe...

  Promocja
  okładka Migracje zewnętrzne młodzieży z liceów i techników z miasta Olsztyna. Studium społeczno-ekonomiczne, Książka | Przybyszewska Joanna
  Promocja
  okładka Migracje zewnętrzne młodzieży z liceów i techników z miasta Olsztyna. Studium społeczno-ekonomiczne, Książka | Przybyszewska Joanna

  Młodzież jest specyficzną grupą społeczną, którą wyznacza kryterium wieku. Zagadnienia dotyczące młodzieży ? tak w układzie ogólnopolskim, jak i regionalnym ? są istotne poznawczo choćby ze względu na jej znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość czy zmieniające się wraz z upływem lat życia w warunkach demokracji postawy. Taka dynamiczna grupa społeczna, jednocześnie zróżnicowana wewnętrznie, stwarza duże możliwości badawcze.Problemem młodzieży zajmują się przedstawiciele wi...

  Promocja
  okładka Rywalizacja chińsko-amerykańska po zimnej wojnie Wymiar geopolityczny, Książka | Kaczmarek Piotr
  Promocja
  okładka Rywalizacja chińsko-amerykańska po zimnej wojnie Wymiar geopolityczny, Książka | Kaczmarek Piotr

  Książkę cechuje bogata pod względem ilościowym oraz właściwie pod względem jakościowym dobrana literatura, transparentność wywodu oraz umiejętności autorskiej diagnozy, oceny i prognozy. Wielowątkowa i udana pod kątem metodologicznym i merytorycznym monografia autorstwa dr Piotra Kaczmarka jest dziełem dojrzałym, interesującym poznawczo i przydatnym studentom wybranych kierunków, szczególnie stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie i nauk politycznych. Może też wzbu...

  Promocja
  okładka Meandry integracji Polski z Unią Europejską w latach 2004-2020, Książka | Piwnicki Grzegorz
  Promocja
  okładka Meandry integracji Polski z Unią Europejską w latach 2004-2020, Książka | Piwnicki Grzegorz

  Książka oddana do rąk Czytelników stanowi efekt wieloplanszowych rozważań nad najważniejszymi - zarówno z perspektywy Polski, jak i innych państw Europy Środkowej i Wschodniej - wyzwaniami, przed którymi stoją współczesna Europa i Unia Europejska. Uważam, że walory jakościowe niniejszej pracy wzmacnają dojrzałe diagnozy i wnioski, które leżą u podstaw poszczególnych rozdziałów, co w moim przekonaniu czyni ninejszą publikację niewykle ciekawym i wartościowych opracowaniem....

  Promocja
  okładka Kultura granicy Społeczne światy przejścia granicznego, Książka | Michał Dąbrowski
  Promocja
  okładka Kultura granicy Społeczne światy przejścia granicznego, Książka | Michał Dąbrowski

  Książką „Kultura granicy – społeczne światy przejścia granicznego” jest wyjątkową pozycją na rynku wydawniczym z obszaru nauk społecznych. Jest znakomicie umocowana teoretycznie i empirycznie, zawiera również oryginalny program metodologiczny inspirowany teorią ugruntowaną. Przejścia graniczne, zwłaszcza te istniejące na wschodniej i północnej granicy Polski, zarówno przed wejściem do Unii Europejskiej jak i po nim stały się swoistym laboratorium społecznym. Oprócz głównej f...

  Promocja
  okładka Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji, Książka |
  Promocja
  okładka Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji, Książka |

  Przedstawiona monografia jest ze wszech miar zasługującym na uwagę nowatorskim i kompleksowym spojrzeniem na rosyjską politykę bezpieczeństwa morskiego w regionie Morza Bałtyckiego. Ukazuje ona, przez pryzmat retrospektywnych rozwiązań i aktywności politycznej, nie tylko genezę kształtowania rosyjskiej strategii morskiej ale również prezentuje mechanizmy decyzyjne i kreśli możliwe scenariusze potencjalnych działań sił morskich w relacji do najważniejszych, geostrategicznych p...

  Promocja
  okładka Personalistyczna wizja organizowania jako alternatywa technopolu, Książka | Bombała Bronisław
  Promocja
  okładka Personalistyczna wizja organizowania jako alternatywa technopolu, Książka | Bombała Bronisław

  …..Prezentowana książka zawiera w pierwszej części krytyczną analizę (hermeneutyczno-fenomenologiczną) aplikacji nauk o zarządzaniu do praktyki życia politycznego, gospodarczego i społecznego, a w drugiej – personalistyczną wizję organizowania w różnych sferach aktywności człowieka. Przyjęta przeze mnie metoda badawcza jest właściwa dla humanistycznego nurtu zarządzania. Książka jest swoistą syntezą badań i analiz dotyczących świa¬ta organizacji jako środowiska życia współcze...

  Promocja
  okładka Świat bez równowagi bezpieczeństwa, Książka |
  Promocja
  okładka Świat bez równowagi bezpieczeństwa, Książka |

  Programowanie przyszłości odbywa się z udziałem ekstrapolowania dotychczasowych trendów, monitorowania i analizowania przesłanek nowych wyzwań, zwłaszcza wydarzeń wyjątkowych związanych z rywalizacją mocarstw, protekcjonizmem, nacjonalizmami i populizmami, postępującą nierównością społeczną, konfliktami pojawiającymi się nigdy out of the blue (jak grom z nieba), kryzysem klimatyczno-energetycznym, lękami i niepewnością towarzyszącym pandemiom (np. SARS-CoV2[1]) oraz obecności...

  Promocja
  okładka Słownik Powstań Śląskich 1920 Tom 2, Książka |
  Promocja
  okładka Słownik Powstań Śląskich 1920 Tom 2, Książka |

  Z okazji rocznicy stulecia powstań śląskich Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach oddaje do rąk czytelników drugi tom „Słownika Powstań Śląskich, poświęcony tym razem wydarzeniom 1920 roku. Współpraca wielu badaczy, reprezentujących związane z Górnym Śląskiem placówki akademickie, biblioteczne, muzealne i naukowe, pozwoliła na przygotowanie zestawu obszernych haseł problemowych oraz biogramów osób związanych z dziejami kampanii plebiscytowej i z drugim ...

  Promocja
  okładka Bieżące dylematy i wyzwania w ekonomii, Książka | Elżbirta Gąsiorowska, Katarzyna Szymańska
  Promocja
  okładka Bieżące dylematy i wyzwania w ekonomii, Książka | Elżbirta Gąsiorowska, Katarzyna Szymańska

  Monografia zawiera aktualne i interesujące pod względem poznawczym zagadnienia, dotyczące zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Jest ona interesującą propozycją dla innych badaczy, studentów kierunków ekonomicznych, ale także dla przedstawicieli życia publicznego w obszarze administracji rządowej i samorządowej. Różnorodna tematyka poszczególnych części tej pracy, daje czytelnikowi możliwość zapoznania się z szerokim aspektem dociekań na...

  Promocja
  okładka Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Ujęcie syntetyczne, Książka | Jankiewicz Sławomir
  Promocja
  okładka Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Ujęcie syntetyczne, Książka | Jankiewicz Sławomir

  Przedłożona do recenzji monografia zawiera łącznie 173 strony. Jej treści zebrane zostały w 13 punktach merytorycznych, właściwie wyodrębnionych w stosunku do zaproponowanego tematu. Dostrzec można przemyślany, logiczny główny wątek rozważań, przeplatający się przez cały układ strukturalny pracy. W sposób syntetyczny – zgodnie z częścią tytułu – Autor dokonał przeglądu i analizy uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, wskazując najważniejsze aspekty ...

  Promocja
  okładka Modele biznesowe przedsiębiorstw związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych w Polsce, Książka | Katarzyna A. Jabłońska-Przywecka
  Promocja
  okładka Modele biznesowe przedsiębiorstw związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych w Polsce, Książka | Katarzyna A. Jabłońska-Przywecka

  „Monografia stanowi aktualne, interesujące i oryginalne studium wiedzy w zakresie modeli biznesowych przedsiębiorstw działających w obszarze energetyki wiatrowej. Podjęta tematyka jest bardzo istotna w kontekście problematyki ochrony środowiska i poprawy konkurencyjności sektora energetycznego. Na odpowiednią jakość naukową i wysoką wartość poznawczą przedstawionych rozważań wpływ ma szeroki zakres przeprowadzonych badań własnych, popartych dobrym rozeznaniem podstaw teorety...

  Promocja
  okładka Rozmowy z ideą, Książka |
  Promocja
  okładka Rozmowy z ideą, Książka |

  Książkę pod redakcją I. Kijewskiego należy traktować jako niezwykły zbiór rozmów (i wspomnień) ze świadkami najnowszej historii Polski. Są to bowiem swoiste spotkania z uczestnikami najbardziej kluczowych zdarzeń związanych z kształtowaniem się zrębów III RP, budową systemu politycznego po przełomie 1989 roku, przystąpieniem Polski do struktur NATO i UE. Przeprowadzone wywiady wiodą czytelnika w świat dokonań, których osiągnięcie nie zawsze było oczywiste w chwili podejmowani...

  Promocja
  okładka Policja Uwarunkowania karier zawodowych funkcjonariuszy, Książka | Kołodziej Tomasz
  Promocja
  okładka Policja Uwarunkowania karier zawodowych funkcjonariuszy, Książka | Kołodziej Tomasz

  „Podjęta w monografii analiza problematyki funkcjonowania wyjątkowej i największej zmilitaryzowanej formacji w Polsce oraz działających w jej ramach jednostek zasługuje na szczególną uwagę naukową. Monografia stanowi wyjątkowe, wielowymiarowe studium socjologiczne Policji w Polsce uwzględniające subiektywną perspektywę funkcjonariuszy oraz trajektorie ich karier zawodowych.” Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Jana Maciejewskiego Tomasz Kołodziej jest adiunktem w Instyt...

  Promocja
  okładka Świadome przywództwo, Książka | Damian Krasnosielski, Martin Nowak
  Promocja
  okładka Świadome przywództwo, Książka | Damian Krasnosielski, Martin Nowak

  „Niniejsze opracowanie ukazuje różne modele przywództwa w organizacji, a które mogą zostać wdrożone lub stanowić inspirację dla wprowadzenia modyfikacji już funkcjonujących zasad zarządzania. Autorzy nie zapomnieli również o roli człowieka i relacjach międzyludzkich jako podstawie efektywnego zarządzania oraz maksymalizacji zysków przy jednoczesnym poczuciu zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.”

  Z recenzji dr hab. Tomasza Hoffmana

  Promocja
  okładka Droga Kurta Lewina z Mogilna, Książka | Kardaś Tomasz
  Promocja
  okładka Droga Kurta Lewina z Mogilna, Książka | Kardaś Tomasz

  Recenzowana książka wpisuje się w sferę badań regionalnych historii Polski. Świadomość historyczna, która kształtowała mentalność i tożsamość minionych pokoleń, została zastąpiona „kultem współczesności”. Jesteśmy świadkami procesu, którego nie sposób zrozumieć bez odwołań do historycznych, lokalnych precedensów. Wielu badaczy opisuje jednostkowe doświadczenia wybitnych współmieszkańców swoich rodzinnych stron (np. Kurta Lewina z Mogilna pod Poznaniem). Imperatyw deskrypcji i...

  Promocja
  okładka Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej Polska na tle państw regionu, Książka |
  Promocja
  okładka Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej Polska na tle państw regionu, Książka |

  Przemiany demokratyczne, jakie miały miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 80. i 90.XX stulecia, wpłynęły zasadniczo na oblicze nie tylko regionu, ale i świata, oddziałując na porządek wewnętrzny każdego z państw bloku wschodniego z jednej strony oraz kończąc zimnowojenny podział świata z drugiej. Demokratyzacja w rejonie środkowoeuropejskim doprowadziła tym samym do fundamentalnych i wieloaspektowych przeobrażeń politycznych, gospodarczych oraz społecznych, ...

  Promocja
  okładka Rozgrywanie świata Filozoficzne aspekty grywalizacji., Książka | Kleszczyński Kamil
  Promocja
  okładka Rozgrywanie świata Filozoficzne aspekty grywalizacji., Książka | Kleszczyński Kamil

  Ze wstępu: "Najważniejszą przyczyną powstania tej książki jest silna potrzeba zrozumienia przemian, jakim w wyniku cyfryzacji ulega ludzkie życie. Jestem przedstawicielem pokolenia, które dorastało w momencie przełomu, czyli upowszechniania się internetu i komputerów jako technologii codziennego użytku. Pamiętam doskonale świat analogowy, w którym potrzeba informacji na temat tego, co słychać u znajomych była jednym z podstawowych mechanizmów napędzających codzienną aktywność...