FNCE

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Ujęcie syntetyczne, Książka | Jankiewicz Sławomir
  Promocja
  okładka Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Ujęcie syntetyczne, Książka | Jankiewicz Sławomir

  Przedłożona do recenzji monografia zawiera łącznie 173 strony. Jej treści zebrane zostały w 13 punktach merytorycznych, właściwie wyodrębnionych w stosunku do zaproponowanego tematu. Dostrzec można przemyślany, logiczny główny wątek rozważań, przeplatający się przez cały układ strukturalny pracy. W sposób syntetyczny – zgodnie z częścią tytułu – Autor dokonał przeglądu i analizy uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, wskazując najważniejsze aspekty ...

  Promocja
  okładka Modele biznesowe przedsiębiorstw związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych w Polsce, Książka | Katarzyna A. Jabłońska-Przywecka
  Promocja
  okładka Modele biznesowe przedsiębiorstw związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych w Polsce, Książka | Katarzyna A. Jabłońska-Przywecka

  „Monografia stanowi aktualne, interesujące i oryginalne studium wiedzy w zakresie modeli biznesowych przedsiębiorstw działających w obszarze energetyki wiatrowej. Podjęta tematyka jest bardzo istotna w kontekście problematyki ochrony środowiska i poprawy konkurencyjności sektora energetycznego. Na odpowiednią jakość naukową i wysoką wartość poznawczą przedstawionych rozważań wpływ ma szeroki zakres przeprowadzonych badań własnych, popartych dobrym rozeznaniem podstaw teorety...

  Promocja
  okładka Rozmowy z ideą, Książka |
  Promocja
  okładka Rozmowy z ideą, Książka |

  Książkę pod redakcją I. Kijewskiego należy traktować jako niezwykły zbiór rozmów (i wspomnień) ze świadkami najnowszej historii Polski. Są to bowiem swoiste spotkania z uczestnikami najbardziej kluczowych zdarzeń związanych z kształtowaniem się zrębów III RP, budową systemu politycznego po przełomie 1989 roku, przystąpieniem Polski do struktur NATO i UE. Przeprowadzone wywiady wiodą czytelnika w świat dokonań, których osiągnięcie nie zawsze było oczywiste w chwili podejmowani...

  Promocja
  okładka Policja Uwarunkowania karier zawodowych funkcjonariuszy, Książka | Kołodziej Tomasz
  Promocja
  okładka Policja Uwarunkowania karier zawodowych funkcjonariuszy, Książka | Kołodziej Tomasz

  „Podjęta w monografii analiza problematyki funkcjonowania wyjątkowej i największej zmilitaryzowanej formacji w Polsce oraz działających w jej ramach jednostek zasługuje na szczególną uwagę naukową. Monografia stanowi wyjątkowe, wielowymiarowe studium socjologiczne Policji w Polsce uwzględniające subiektywną perspektywę funkcjonariuszy oraz trajektorie ich karier zawodowych.” Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Jana Maciejewskiego Tomasz Kołodziej jest adiunktem w Instyt...

  Promocja
  okładka Świadome przywództwo, Książka | Damian Krasnosielski, Martin Nowak
  Promocja
  okładka Świadome przywództwo, Książka | Damian Krasnosielski, Martin Nowak

  „Niniejsze opracowanie ukazuje różne modele przywództwa w organizacji, a które mogą zostać wdrożone lub stanowić inspirację dla wprowadzenia modyfikacji już funkcjonujących zasad zarządzania. Autorzy nie zapomnieli również o roli człowieka i relacjach międzyludzkich jako podstawie efektywnego zarządzania oraz maksymalizacji zysków przy jednoczesnym poczuciu zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.”

  Z recenzji dr hab. Tomasza Hoffmana

  Promocja
  okładka Droga Kurta Lewina z Mogilna, Książka | Kardaś Tomasz
  Promocja
  okładka Droga Kurta Lewina z Mogilna, Książka | Kardaś Tomasz

  Recenzowana książka wpisuje się w sferę badań regionalnych historii Polski. Świadomość historyczna, która kształtowała mentalność i tożsamość minionych pokoleń, została zastąpiona „kultem współczesności”. Jesteśmy świadkami procesu, którego nie sposób zrozumieć bez odwołań do historycznych, lokalnych precedensów. Wielu badaczy opisuje jednostkowe doświadczenia wybitnych współmieszkańców swoich rodzinnych stron (np. Kurta Lewina z Mogilna pod Poznaniem). Imperatyw deskrypcji i...

  Promocja
  okładka How to be a successful organization, Książka |
  Promocja
  okładka How to be a successful organization, Książka |

  The growing importance of the third sector is connected, among others, with a change in the scope of its operation, including the performance of public tasks or the increase of its market activity. Becoming part of the civic administration and social service providers, non-governmental organisations are facing the challenges of professionalisation and quality management. Many of them are at the crossroads between traditional thinking derived from the principles of social ethi...

  Promocja
  okładka Rozgrywanie świata Filozoficzne aspekty grywalizacji., Książka | Kleszczyński Kamil
  Promocja
  okładka Rozgrywanie świata Filozoficzne aspekty grywalizacji., Książka | Kleszczyński Kamil

  Ze wstępu: "Najważniejszą przyczyną powstania tej książki jest silna potrzeba zrozumienia przemian, jakim w wyniku cyfryzacji ulega ludzkie życie. Jestem przedstawicielem pokolenia, które dorastało w momencie przełomu, czyli upowszechniania się internetu i komputerów jako technologii codziennego użytku. Pamiętam doskonale świat analogowy, w którym potrzeba informacji na temat tego, co słychać u znajomych była jednym z podstawowych mechanizmów napędzających codzienną aktywność...

  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Książka | Piotr Mickiewicz
  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Książka | Piotr Mickiewicz

  Zakres tematyczny ujętych zagadnień jest rzadko podejmowany w Polsce. Stanowi to niewątpliwie jeden z walorów recenzowanej monografii. Wspólnym mianownikiem opracowania są mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym. Każde działanie człowieka, ze swej natury, powinno zmierzać do osiągania wcześniej wyznaczonych celów. Koncepcja taka, rozszerzona o postulat rozumności człowieka, była obecna w teorii i praktyce ludzkiego działania od wieków. Nie inaczej jest w p...

  Promocja
  okładka Buddyzm w III Rzeczpospolitej - struktury i działalność, Książka | Tokarz Grzegorz
  Promocja
  okładka Buddyzm w III Rzeczpospolitej - struktury i działalność, Książka | Tokarz Grzegorz

  Autor przedstawił panoramę buddyjskich związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji, portali internetowych, jak również Polską Unię Buddyjską, instytucję aspirującą do bycia reprezentantem szerokiego spektrum życia buddyjskiego w Rzeczypospolitej m.in. przed władzami publicznymi. Z kart książki dowiemy się także o osobach ważnych dla nauczania buddyzmu w naszym kraju, kontaktach międzynarodowych oraz formach aktywności poszczególnych ośrodków działających w wielu miejscach P...

  Promocja
  okładka Katalończycy od budowy własnej tożsamości do independentyzmu w regionie, Książka | Husar-Poliszuk Wioletta
  Promocja
  okładka Katalończycy od budowy własnej tożsamości do independentyzmu w regionie, Książka | Husar-Poliszuk Wioletta

  W prezentowanej Czytelnikom książce Autorka omawia znaczenie dla ukształtowania dzisiejszej tożsamości Katalończyków kultury bądź futbolu, a także historycznych uwarunkowań rozwoju tytułowego independentyzmu katalońskiego, związanego z bolesną kartą frankizmu, który zakładał m.in. jednolity charakter Hiszpanii, prowadząc do zanegowania wszelkich różnic regionalnych. Monografia ma za przedmiot również prezentację postaw partii politycznych wobec postulatów niepodległościowych ...

  Promocja
  okładka Konferencje Monachijskie ds. Bezpieczeństwa (2009-2019), Książka | Kruk Aleksandra
  Promocja
  okładka Konferencje Monachijskie ds. Bezpieczeństwa (2009-2019), Książka | Kruk Aleksandra

  Konferencje Monachijskie, postrzegane początkowo jako kameralne spotkania ekspertów zajmujących się polityką bezpieczeństwa, rodzaj familijnego spotkania państw NATO, stały się wydarzeniem porównywanym do wielkich konferencji międzynarodowych w Nowym Jorku, Wiedniu, Genewie, Helsinkach czy Davos. Szeroka formuła konferencji, podczas której toczą się dyskusje m.in. na temat bezpieczeństwa militarnego, demograficznego, zdrowotnego, dotyczącego ochrony środowiska oraz poszerzani...

  Promocja
  okładka Tylko ziemia się nie zmienia / FNCE Wyobrażenia geopolityczne w polskiej muzyce popularnej po 1989 roku., Książka | Macała Jarosław
  Promocja
  okładka Tylko ziemia się nie zmienia / FNCE Wyobrażenia geopolityczne w polskiej muzyce popularnej po 1989 roku., Książka | Macała Jarosław

  Przedstawiona do recenzji książka dotyka bardzo aktualnej i interesującej problematyki relacji kultury popularnej, w tym wypadku polskiej muzyki pop, identyfikowanej poprzez wskazane tropy i kody geopolityczne. … Jest to pierwsza tak całościowa publikacja na ten temat na polskim rynku wydawniczym, dlatego też bardzo wysoko należy ocenić nie tylko sam pomysł, ale również jego realizację. Z recenzji dr hab. Łukasza Młyńczyka, prof. UZ Uważam, że monografia stanie się pożyt...

  Promocja
  okładka Federacja rosyjska wobec północnokaukaskiego terroryzmu, Książka | Kardaś Jarosław
  Promocja
  okładka Federacja rosyjska wobec północnokaukaskiego terroryzmu, Książka | Kardaś Jarosław

  "Praca jest ciekawym studium przypadku. Autor wykazuje się kompetencją, przedstawiając problematykę północnokaukaskich konfliktów…." Z recenzji wydawniczej dr hab. Piotra Grochmalskiego, prof. ASzWoj, znawcy problematyki czeczeńskiej. "Interesująca i godna polecenia książka. Monografia stanowi ważne uzupełnienie polskojęzycznych opracowań na temat Federacji Rosyjskiej i problemu terroryzmu. Lektura obowiązkowa dla osób prowadzących naukowe badania nad zagadnieniami bezpiecze...

  Promocja
  okładka Dialog i uprzedzenie Islam w III Rzeczypospolitej, Książka | Tokarz Grzegorz
  Promocja
  okładka Dialog i uprzedzenie Islam w III Rzeczypospolitej, Książka | Tokarz Grzegorz

  „Dialog i uprzedzenie…” podejmuje bardzo nośną ostatnimi czasy problematykę obecności islamu w Polsce. Popularność tego tematu nie znajduje jednak odzwierciedlenia w jakości publikacji. Dominują pozycje, które w celu przyciągnięcia uwagi czytelników eksponują przykłady ekstremalne. W konsekwencji kreowane są i utrwalane stereotypy dotyczące wyznawców tej religii. Niestety powielane są one także przez przedstawicieli środowisk akademickich, którzy w imię popularności i koniunk...

  Promocja
  okładka Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie, Książka | Absi Jamil
  Promocja
  okładka Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie, Książka | Absi Jamil

  Autor w sposób oryginalny, odmienny niż w naszym kręgu kulturowym, postrzega problematykę cyberbezpieczeństwa, co ewidentnie jest wartością dodaną tej publikacji. To niestandardowe podejście komplementarnie uzupełnia znane nam interpretacje i ujęcia problematyki. Czytelnik zyskuje możliwość porównywania prezentowanych treści z poglądami pozytywnie zweryfikowanymi, upowszechnionymi oraz akceptowanymi w kręgu ekspertów zajmujących się problematyką cyberbezpieczeństwa. Publikac...

  Promocja
  okładka W cieniu czerwonej gwiazdy, Książka | Eugeniusz Januła, Agnieszka Rogalewicz
  Promocja
  okładka W cieniu czerwonej gwiazdy, Książka | Eugeniusz Januła, Agnieszka Rogalewicz

  Historia zaczyna się w Moskwie, w późne listopadowe popołudnie...

  Promocja
  okładka Broń nieśmiercionośna, Książka | Świętochowski Norbert
  Promocja
  okładka Broń nieśmiercionośna, Książka | Świętochowski Norbert

  Wzrastające zastosowanie środków obezwładniających przez służby mundurowe, a nawet przez osoby fizyczne, powinno skłaniać do refleksji, czy zjawisko to ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo obywateli i państwa. W jakim zakresie broń nieśmiercionośna ogranicza ryzyko śmierci? Wobec kogo jest ona używana i jaka jest jej skuteczność? Czy jej zastosowaniem przyniesie poprawę naszego bezpieczeństwa czy tez przeciwnie, stanie się ona narzędziem w rękach przestępców i terrorystów, st...

  Promocja
  okładka Iran Śladami polskich uchodźców, Książka | Fiedler Radosław
  Promocja
  okładka Iran Śladami polskich uchodźców, Książka | Fiedler Radosław

  Książka reprezentuje niezbyt często spotykany na naszym rynku wydawniczym rodzaj literatury podróżniczej. Łączy bowiem opis wyprawy, jej epizodów, spotkań, rozmów i impresji z pogłębioną refleksją historyczną i politologiczną. Autor, podróżnik kontynuujący tradycje swej rodziny oraz uznany badacz problematyki bliskowschodniej wykorzystuje swą wiedzę i umiejętności do zrelacjonowania efektów projektu Iran śladami polskich uchodźców. W jego ramach przedsięwzięta została wyprawa...

  Promocja
  okładka Powstaniec i obywatel z Wielkopolski, Książka | Furier Andrzej
  Promocja
  okładka Powstaniec i obywatel z Wielkopolski, Książka | Furier Andrzej

  Zdzisław Orłowski zapisał chlubną kartę w walce o niepodległość Polski, jako uczestnik Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, wojny z bolszewicką Rosją 1919-1920 i III Powstania Śląskiego w 1921 r. Po odejściu z wojska odniósł sukces w pracy cywilnej, co umożliwiło mu założenie rodziny i włączenie się w życie społeczne II Rzeczypospolitej. Okres sukcesów zawodowych i osobistych przerwał wybuch II wojny światowej. Jako oficer Wojska Polskiego wziął we wrześniu 1939 r. udział w w...

  Promocja
  okładka Przemiany polityczne w Azerbejdżanie Od republiki radzieckiej do współczesnego państwa., Książka | Kwiatkiewicz Piotr
  Promocja
  okładka Przemiany polityczne w Azerbejdżanie Od republiki radzieckiej do współczesnego państwa., Książka | Kwiatkiewicz Piotr

  "Z wielką drobiazgowością kreśli niełatwą drogę tej zakaukaskiej republiki do zbudowania podstaw postradzieckiej państwowości, ukazując liczne, piętrzące się na niej przeszkody, ujawniające się zarówno w ramach systemu politycznego, jak i w jego zewnętrznym otoczeniu. Pracę charakteryzuje przede wszystkim bogactwo faktografii, zrekonstruowanej na szerokiej bazie źródłowej." Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławs...

  Promocja
  okładka W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej, Książka |
  Promocja
  okładka W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej, Książka |

  "W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej" to nader oryginalna propozycja. Spośród licznych prac z zakresu nauk społecznych podejmujących kwestie bezpieczeństwa oraz teorii polityki, które ukazały się ostatnimi czasy, wyróżnia ją pozorny brak spójności tematycznej. Nietrudno jednak w tym zabiegu dostrzec znamiona działań celowych. Wyeksponowane w tytule pracy "poszukiwania istoty" pozostawiają autorom opracowania znaczącą swobodę doboru przestrzeni badawczej. ...

  Promocja
  okładka Tożsamość kulturowa a migracje, Książka | Edward J. Jaremczuk
  Promocja
  okładka Tożsamość kulturowa a migracje, Książka | Edward J. Jaremczuk

  "(...) Opracowanie wnosi wiele nowych i ważnych elementów - zarówno w wymiarze metodologicznym, poznawczym, jak i utylitarnym - w obszarze nauki o polityce, internacjologii oraz sekuritologii. Podkreślić należy dobrze przemyślaną i w efekcie spójną konstrukcję pracy, a także dbałość wszystkich autorów o wnikliwą analizę podejmowanych problemów: od repatriacji, przez zderzenie demograficzne , bezpieczeństwo demograficzne, bezpieczeństwo migracyjne, procesy dechrystianizacji i...

  Promocja
  okładka Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935-1939, Książka | Chłopecki Tomasz
  Promocja
  okładka Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935-1939, Książka | Chłopecki Tomasz

  "Poprzedzające wybuch II wojny światowej pięć lat to pod wieloma względami niezwykle interesujący okres dziejów naszego państwa. Nic w tym dziwnego. Jest to czas, w którym losy Polski i Europy oraz mającego nastąpić konfliktu nie były jeszcze przesądzone. Dla współczesnego odbiorcy przekazu dotyczącego ówczesnych wydarzeń recepcja ich jest bardzo jednoznaczna. Każdorazowo są one analizowane i oceniane przez pryzmat kataklizmu, jaki miał wkrótce miejsce. Postawa ta łączy badac...