Visa Mobile

FNCE - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Przekop Mierzei Wiślanej oraz port morski w Elblągu, Książka | RED.NAUK. JEREMCZUKEDWARDJAN

  Polska część Zalewu Wiślanego powinna być dla naszego kraju jednym z podstawowych obszarów współpracy międzynarodowej z Rosją, a konkretnie obwodem kaliningradzkim. W tym kontekście należy bezwzględnie pamiętać, że granica między RP a FR jest również granicą Unii Europejskiej. Jest to bardzo istotne – bowiem ostatnie doświadczenia Polski związane z sytuacją na granicy z Białorusią są bardzo niepokojące. Mimo tego politycznie i gospodarczo nie wolno nam się odciąć od Bałtyku (...

  Promocja
  okładka Rodzina w społeczeństwie i kulturze, Książka |

  Przemiany społeczno-kulturowe, gospodarcze i demograficzne stawiają przed współczesną rodziną wyzwania nieznane wcześniejszym pokoleniom. Cywilizacja zachodnia przeżywa dziś kryzys systemu wartości, objawiający się, z jednej strony, rosnącą akceptacją dla indywidualizmu, relatywizmu, konsumpcjonizmu, z drugiej - zagrożeniem, depersonalizacją i umasowieniem. Wobec powyższego, rozważania o rodzinie nie mogą toczyć się w oderwaniu od diagnozy rzeczywistości społecznej. W dobie g...

  Promocja
  okładka Zarządzanie i innowacyjność, Książka |

  Współczesne organizacje działają w warunkach coraz bardziej dynamicznych zmian, które wymuszają ciągłe poszukiwania źródeł wzrostu efektywności zarządzania oraz wdrażania innowacji. Posługując się metaforą można twierdzić, że zarządzanie i innowacyjność to dwie strony tego samego medalu. Odpowiednie zarządzanie tworzy warunki do rozwoju zasobów ludzkich poprzez właściwy klimat pracy i wspieranie kreatywności kadry oraz postaw innowacyjnych. Innowacje odgrywają niezmiernie ist...

  Promocja
  okładka Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych implikacji geopolitycznych m, Książka | Praca Zbiorowa

  Redakcja naukowa: Andrzej Sęk, Paweł Soroka, Julian Maj, Marta Kapusta Niniejsza monografia składa się z 18 artykułów nadesłanych przez uczestników konferencji „Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych implikacji geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych”. W czasie organizacji i opracowywania tytułu oraz zakresu tematycznego, nikt nie spodziewał się, że w omawianej części świata dojdzie do otwartego konfliktu zbrojnego. Zagadnienia poruszane...

  Promocja
  okładka Nauka a praktyka społeczna Inicjacja, Książka |

  Publikacja jest efektem działań Wydziałowego Zespołu Badawczego „Pro Tibi”, powołanego dla upowszechniania i propagowania wiedzy naukowej z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dla praktyki społecznej. Misją zespołu jest zgłębienie i rozwinięcie związku między wiedzą naukową i jej zastosowaniem w procesach decyzyjnych, racjonalizacji decyzji i strategii zmian oraz społecznej mobilizacji rozwojowej. Przedstawiona dyskusja ma zainicjować poznawcze i aksjologiczne uzasadni...

  Promocja
  okładka Koncepcja socjologii religii Roberta Wuthnowa, Książka | Anna Daszewska

  Przedmiotem moich badań socjologicznych jest próba rekonstrukcji koncepcji socjologii religii Roberta Wuthnowa, którą chcę odszukać i ustalić poprzez analizę jego twórczości i materiału badawczego. Motywacja podjętych przeze mnie badań socjologicznych ma przede wszystkim naukowo-badawczy charakter.
  Fragment wstępu

  Promocja
  okładka 800 lat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na ziemiach polskich Dzieje - postacie - literatura, Książka | Alojzy Marian Pańczak

  W 2021 r. zakony i zgromadzenia zakonne należące do wielkiej rodziny franciszkańskiej uroczyście obchodziły 800. Rocznicę założenia prze św. Franciszka Trzeciego Zakonu. W ramach obchodów zorganizowano konferencję pt. 800 lat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na ziemiach polskich, która odbyła się 12–13 listopada 2021 roku w Centrum Edukacyjno-Informacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie. Do wzięcia udziału zostali zaproszeni profesorowie, wykładowcy polskich wyższy...

  Promocja
  okładka Ewolucja systemu politycznego Pierwszej i Drugiej Republiki Litewskiej, Książka | Martinas Malużinas

  Problemem badawczym podjętym w niniejszej rozprawie są przekształcenia systemu politycznego Litwy z szczególnym uwzględnieniem okresów 1918–1940 (od sejmokracji do ugruntowania rządów Antanasa Smetony i systemu jednopartyjnego) oraz 1990–2020 (od rozpoczęcia procesu transformacji do wyborów parlamentarnych w 2020 r.). Głównym celem pracy jest analiza ewolucji systemu politycznego, jego uwarunkowań i poszczególnych czynników wpływających na przemiany na Litwie w latach 1918–19...

  Promocja
  okładka Człowiek w perspektywie personalistyczno-fenomenologicznej, Książka | Bombała Bronisław

  Refleksja nad człowiekiem, ujętym jako osoba w perspektywie własnej metody fenomenologicznej, pozwala zaliczyć autora do grona myślicieli rozwijających wątki współczesnej, polskiej antropologii filozoficznej, starających się to czynić w nowy, oryginalny sposób – i przez to często dyskusyjny i nierzadko kwestionowany przez profesjonalnych filozofów. Podziwu godny jest jednak trud włożony w pracę, swoiste myślodzieło autora. Świadczy już o tym choćby sam spis treści, który prze...

  Promocja
  okładka Środowisko bezpieczeństwa zdrowotnego w badaniach transdyscyplinarnych. Doświadczenia pandemii COVID-19. Determinanty projektu badawczego, Książka | Jerzy Konieczny

  Do grudnia 2021 r. na całym świecie odnotowano ponad 250 milionów potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 i ponad 5 milionów zarejestrowanych zgonów – choć faktyczna liczba zgonów może być znacznie wyższa. Rozprzestrzeniająca się pandemia wywołała niepokój i dramat polityczny, przytłoczyła systemy opieki zdrowotnej i wywołała potencjalnie trwałą zmianę geopolityczną. Na całym świecie podejmowane są z jednej strony desperackie wysiłki, aby powstrzymać to, co stało się...

  Promocja
  okładka Narodowa rewolucja O nazizmie i wojnie na podstawie materiałów biograficznych z powiatu ełckiego, Książka | Marcinkiewicz StefanMichał

  Nie da się zrozumieć życia jednostki bez kontekstu historycznego, nie da się poznawać historii bez biografii. Społeczeństwo, kultura i polityka muszą być analizowane z perspektywy określonego miejsca i czasu. Główną kanwą książki są dwie historie rodzinne, które łączy wspólny czas przeżywany: Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Obraz ten uzupełniają świadectwa historyczne, dokumenty i wycinki prasowe dotyczące powiatu ełckiego, w tym dyplom honorowego obywatelstwa przyznawany...

  Promocja
  okładka Aktualne Problemy Badawcze Tom 2 Nauki Społeczne i Humanistyczne / FNCE, Książka | Praca Zbiorowa

  Oddajemy w Państwa ręce publikację, która jest wynikiem interdyscyplinarnej debaty nad pytaniem w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na innowacyjne rozwiązania różnych sfer aktywności człowieka. Książka jest zbiorem artykułów uczestników 51. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Seminarium innowacyjnych rozwiązań w dobie pandemii”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2022 r. a w którym udział wzięli autorzy z całe...

  Promocja
  okładka 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Książka | Artur Fronczyk

  Niniejsza książka jest kontynuacją poprzedniego wydania o bliźniaczym tytule dotyczącym 105. Kresowego Szpitala Wojskowego. Opisany 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest kolejnym szpitalem, który postanowiono przedstawić w wybranych aspektach funkcjonowania na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego żołnierzy zawodowych w powszechnym systemie służby zdrowia. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny realizuje między innymi przewidziane przepisami zadania na potrzeby obronne państwa i ...

  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo żywnościowe i transport wojenny w polityce obronnej Polski w latach 1919-1939, Książka | Rodziewicz Dariusz

  Potrzeby wojska i prowadzonych przezeń działań legły u podstaw rozwoju wiedzy logistycznej. Planowanie i kontrola przepływu materiałów, osób, finansów etc. postrzegane są dziś jako elementy zarządzania stricte businessowego pozbawionego jakichkolwiek inklinacji militarnych. Związek między armią a gospodarowaniem środkami i potencjałem ulega coraz wyraźniej zatarciu. Z nieukrywanym entuzjazmem i radością chwyciłem do ręki maszynopis pracy, która już tytułem sięga do korzeni ba...

  Promocja
  okładka Imiennik Lenina, Książka | Pronobis Witold

  Choć wydaje się to niemożliwe, to jednak historia opowiedziana przez Witolda Pronobisa wydarzyła się naprawdę. Ucieczka tytułowego Imiennika Lenina z najgłębszych kręgów sowieckiego piekła lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku została w tej książce osnuta fabuła?, tylko w niewielkim stopniu ubarwioną talentem narracyjnym autora. Włodzimierz Ziomek, bohater tego niezwykłego, powieściowego reportażu, rzucony w tryby zbrodniczego systemu stalinowskiej Rosji, okrutnych wyda...

  Promocja
  okładka Nowa zimna wojna Konfrontacja i odstraszanie / FNCE, Książka | Jerzy Zalewski, Najdzik Krzysztof

  Rok 2014 stanowi przełom dla świata postzimnowojennego. Zaznaczyła się faza nowej globalnej i regionalnej konfrontacji ideo-politycznej i gospodarczej z udziałem dwóch autokratycznych graczy: Rosji, Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Zimna wojna 2.0 to: redivivus znanych form, metod działania i nowe, wynikające z charakteru zagrożeń społeczno-politycznych, gospodarczych, militarnych, technologicznych, kulturalnych. Postęp technologiczny – prometejski dar innowacyjności, rodzi z...

  Promocja
  okładka Rzeczywistość gospodarcza w ekonomii i zarządzaniu / FNCE, Książka |

  Zespół autorski przekazuje Czytelnikom monografię prezentującą wnioski płynące z rozważań na temat rzeczywistości gospodarczej w ekonomii i zarządzaniu w kontekście turbulencyjnych zmian otoczenia. Zmiany, z którymi na przestrzeni ostatnich lat mierzą się przedsiębiorstwa, zachodzą z coraz większą dynamiką i w sposób trudny do przewidzenia. Skutkuje to potrzebą ciągłej obserwacji otoczenia z bardzo szerokiej perspektywy, zastosowania nieoczywistych rozwiązań, szybkości reagow...

  Promocja
  okładka Historia końców świata oraz przepowiednie Apokaliptyka w datach Część druga XIII-XVIII w., Książka | Ireneusz Kamiński

  Współczesny człowiek jest przekonany o swym racjonalnych podejściu do życia i jego problemów. Tymczasem nawet w środowisku akademickim można spotkać się z pewnym irracjonalizmem. Rzekomo tak racjonalny i logiczny homo sapiens XXI w., szczycący się naukowym podejściem do świata i człowieka, niejednokrotnie ulega nierozumnym lękom i daje posłuch przeróżnym jasnowidzom i przepowiadaczom przyszłości. W tym kontekście na uznanie zasługuje już sama inicjatywa podjęcia przez autora ...

  Promocja
  okładka Socjalizacja prawa pracy / FNCE, Książka | Janusz Żołyński

  Niniejsza książka jest opowieścią o prawie pracy, próbą intelektualnej podróży opartej o aksjologię, filozofię i prakseologię, a także o sferę polityki społecznej, politologii, socjologii i doktryny prawa oraz doktryny praw człowieka, w celu poszerzenia percepcji i horyzontów myślenia, jak również ułatwienia czytelnikowi poznania istotnych instytucji prawa oraz zachodzących w nim procesów. Poznania przestrzeni prawa pracy opartego i zbudowanego na twardym gruncie, którym jest...

  Promocja
  okładka Kweńskie przebudzenie, Książka | Sylwia Hlebowicz

  Książka jest studium nad procesami rewitalizacyjnymi i tożsamościotwórczymi przebiegającymi obecnie w Norwegii. W zbiorowej świadomości Norwegia jawi się jako paradygmat liberalizmu. Postrzega się ją jako miejsce zamożne, bezpieczne, otwarte na różnorodność, egalitarne. Współcześnie ludność kweńska ma status mniejszości, a obecnie jej przedstawiciele walczą o status narodu indygennego. Jednakże w przeszłości, Kwenowie, podobnie jak Saamowie, podlegali aktywnej polityce norweg...

  Promocja
  okładka Rozwój kompetencji dl agospodarki 4.0 / FNCE, Książka | Aldona Andrzejczak

  Pandemia COVID-19, podczas której nastąpiło gwałtowne zintensyfikowanie zmian w różnych sferach życia, unaoczniła, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od technologii informacyjnych. W ten sposób w pewnym stopniu większości ludzi przybliżyła ideę czwartej rewolucji przemysłowej i koncepcję gospodarki 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa jest kojarzona ze sztuczną inteligencją, czyli zastępowaniem człowieka w podejmowaniu wielu decyzji przez maszyny. Jest też łączona ze zmianami tech...

  Promocja
  okładka Psychologia we wczesnej twórczości Karla Poppera, Książka | Włodzisław Zeidler

  Książka ta nie jest podręcznikiem historii psychologii, nie chce także znanych poglądów historyków psychologii uzupełniać lub korygować. Ta książka nie jest także monografią – ani na temat życiorysu Karla Poppera, ani na temat jego twórczości! W tej książce opisuję pierwsze prace Poppera, dotyczące psychologii, które zaprowadziły go na teren filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem teorii poznania i metodologii. Respektuję znaczenie i wielkość jego idei, które odkrywał w różn...

  Promocja
  okładka Morska szachownica, Książka | Piotr Mickiewicz

  Przyjętym celem publikacji jest prezentacja współczesnej roli akwenów morskich w globalnej polityce. Ukazane zostało ich znaczenie ekonomiczne i polityczne ze szczególnym uwzględnieniem wpływu formy ich wykorzystania przez graczy państwowych do realizacji interesów regionalnych i globalnych. Zaprezentowano w niej także oddziaływanie tej polityki na stan stosunków polityczno-gospodarczych w zlewiskach poszczególnych akwenów przy uwzględnieniu wpływu na jej kształt zapisów międ...

  Promocja
  okładka Szkoły Doktorskie Aktualne problemy i wyzwania, Książka |

  Monografia jest przeznaczona dla doktorantów, promotorów oraz praktyków, którzy zajmują się funkcjonowaniem szkół doktorskich. Ze względu jednak na dużą uniwersalność rozważań książka może być skierowana do stosunkowo szerokiego grona odbiorców zainteresowanych omawianą problematyką. Opracowanie to jest dziełem kompletnym, objaśniającym wiedze z zakresu wszystkich zagadnień związanych z wymiarem funkcjonalnym i doktrynalnym szkół doktorskich - bez potrzeby sięgania do innych...