Ruszyła akcja Czytaj PL 2021

Instytut Pileckiego

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Korespondencja Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie Tom I 1940-1941, Książka |
  Nowość
  okładka Korespondencja Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie Tom I 1940-1941, Książka |

  Celem niniejszej edycji źródłowej, obejmującej depesze Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie, jest ukazanie zaangażowania i rozmaitej pomocy niesionej przez tę placówkę w czasie II wojny światowej. Na jej czele od 31 maja 1940 do lipca 1945 r. stał Aleksander Ładoś. Był on kluczowym członkiem grupy polskich dyplomatów oraz działaczy żydowskich, którzy wspólnie opracowali system produkcji paszportów polegający na nielegalnym zakupie i sporządzaniu paszportów oraz poświa...

  okładka Pionierzy w stepie?, Książka | Jerzy Rohoziński
  okładka Pionierzy w stepie?, Książka | Jerzy Rohoziński

  Kazachstańscy Polacy jako element sowieckiego projektu modernizacyjnego Kazachstan, zamieszkały obecnie przez ponad 100 narodowości, odgrywał w okresie sowieckim rolę swoistego laboratorium, w którym przeprowadzano gigantyczne eksperymenty społeczne. Po brutalnej kolektywizacji i sedentaryzacji koczowników w latach 1931–1933 do kraju kierowano kolejne deportacje: Polaków i Niemców z Ukraińskiej SRS w 1936 roku, Koreańczyków z Dalekiego Wschodu w 1937 roku i „narodów ukaranych...

  okładka Plan londyński Niezrealizowana wizja odbudowy Warszawy 1945-1946, Książka | Getka-Kenig Mikołaj
  okładka Plan londyński Niezrealizowana wizja odbudowy Warszawy 1945-1946, Książka | Getka-Kenig Mikołaj

  Plan londyński odbudowy Warszawy stanowi cenne, choć do niedawna całkiem zapomniane świadectwo głębokiej refleksji nad restytucją zniszczonej stolicy Polski w kręgu bliskim rządowi polskiemu na uchodźstwie. Ta kompleksowa koncepcja urbanistyczna, utrzymana w typowym dla tej epoki duchu modernizmu, powstała na przełomie lat 1945 i 1946 w wyniku współpracy emigracyjnego Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z działającym w Londynie Komitetem Obywatelskim Odbudowy...

  okładka Outlines of Memory, Książka |
  okładka Outlines of Memory, Książka |

  The “Outlines of Memory” are an album containing the accounts of people who during the Second World War suffered at the hands of the German and Soviet totalitarian regimes. Seven Polish artists took up the challenge of illustrating their heart-wrenching stories. These testimonies reflect the experiences of specific individuals ? victims of Nazism and Communism. By presenting personal accounts and almost 100 illustrations executed utilizing various graphic means, the “Outline...

  okładka Zapisy Terroru Tom 9. Represje sowieckie na Kresach 1939-1941, Książka |
  okładka Zapisy Terroru Tom 9. Represje sowieckie na Kresach 1939-1941, Książka |

  Dziewiąty tom serii wydawniczej "Zapisy Terroru" został w całości poświęcony losom cywilnych ofiar sowieckiej okupacji Kresów Wschodnich w latach 1939-1941. Wybór relacji zebranych przez Referat Historyczny i Biuro Dokumentów II Korpusu obejmuje wszystkie główne rodzaje represji stosowane wobec polskich obywateli w Związku Sowieckim. Świadkowie opisują warunki masowych deportacji, aresztowań, przesłuchań i tortur, a także to czego doświadczyli w miejscu zesłania lub odbywania...

  okładka Urząd Nadzoru Bankowego dla Generalnego Gubernatorstwa, Książka | Andrzej Gójski
  okładka Urząd Nadzoru Bankowego dla Generalnego Gubernatorstwa, Książka | Andrzej Gójski

  W publikacji ukazano losy bankowości na terenie Generalnego Gubernatorstwa w czasie II wojny światowej z perspektywy okupacyjnego Urzędu Nadzoru Bankowego. Jego zadaniem była kontrola bieżącej działalności banków. Ze względu na szerokie uprawnienia oraz powiązania z bankiem centralnym Generalnego Gubernatorstwa – Bankiem Emisyjnym w Polsce (nadzorowanym jednocześnie przez kierownika Urzędu, Fritza Paerscha) – miał on decydujący wpływ na kształt oraz zakres działania banków w ...

  okładka Chronicles of terror volume 9 Soviet repression in Poland’s Eastern Borderlands 1939-1941, Książka |
  okładka Chronicles of terror volume 9 Soviet repression in Poland’s Eastern Borderlands 1939-1941, Książka |

  The 9th volume of the "Chronicles of Terror" series is entirely devoted to the fates of civilian victims of the Soviet occupation of Polish Eastern Borderlands in the years 1939–1941. The selected testimonies from among those gathered by the Historical Division and the Documents Bureau of the Polish II Corps cover all main methods of repression employed against Polish citizens in the Soviet Union. The witnesses describe the conditions of mass deportations, arrests, interroga...

  okładka Deportacja i praca przymusowa Dzieci z Polski i ZSRS w nazistowskich Niemczech i okupowanej Europie Wschodniej w latach 1939-1945, Książka | Johannes-Dieter Steinert
  okładka Deportacja i praca przymusowa Dzieci z Polski i ZSRS w nazistowskich Niemczech i okupowanej Europie Wschodniej w latach 1939-1945, Książka | Johannes-Dieter Steinert

  Szacuje się, że do pracy przymusowej w nazistowskich Niemczech wywieziono od miliona do półtora miliona dzieci z Polski i Związku Sowieckiego. Uznane za podludzi doświadczyły brutalnego traktowania w czasie deportacji oraz tragicznych warunków życia i pracy. Musiały pracować na rzecz zarówno niemieckiej machiny wojennej, jak i całej gospodarki III Rzeszy. Zatrudniano je w warsztatach naprawczych Wehrmachtu i SS, przy rozbudowie infrastruktury, koszar, lotnisk czy umocnień, dl...

  okładka Dyktatura totalitarna i autokracja / Instytut Pileckiego, Książka | Carl J. Friedrich, Zbigniew K. Brzeziński
  okładka Dyktatura totalitarna i autokracja / Instytut Pileckiego, Książka | Carl J. Friedrich, Zbigniew K. Brzeziński

  Dyktatura totalitarna i autokracja przedstawia podstawowe cechy państwa totalitarnego i omawia zagadnienie trwałości systemów totalitarnych oraz ich dalszej ewolucji. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 1956 roku. Szybko uznano ją za jeden z najważniejszych głosów w intelektualnej debacie dotyczącej zagadnienia totalitaryzmu. W 1963 roku praca została zaktualizowana i gruntownie przeredagowana. Ta druga edycja stała się podstawową niniejszego wydania, zawierającego p...

  okładka Proskrypcja w nowej odsłonie Niemieckie listy gończe w przededniu i początkach II wojny światowej, Książka | Bębnik Grzegorz
  okładka Proskrypcja w nowej odsłonie Niemieckie listy gończe w przededniu i początkach II wojny światowej, Książka | Bębnik Grzegorz

  Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa III Rzeszy stworzyli odpowiednio wcześniej alfabetyczny wykaz nazwisk Polaków potencjalnie groźnych dla przyszłej władzy okupacyjnej, przeznaczonych do szybkiego aresztowania i likwidacji, w który wyposażono m.in. Einsatzgruppen. Wykaz ten przetrwał w formie „Sonderfahndungsbuch Polen”, czyli „Specjalnej księgi gończej dla Polski”, wiemy jednak, że nie była to pierwsza tego typu lista. Zachowały się bowiem informacje o wcześniejszej, zagin...

  okładka Akcja Gestapo przeciwko polskiej inteligencji w rejencji ciechanowskiej, Książka | Przegiętka Marcin
  okładka Akcja Gestapo przeciwko polskiej inteligencji w rejencji ciechanowskiej, Książka | Przegiętka Marcin

  5 kwietnia 1940 roku Gestapo rozpoczęło w rejencji ciechanowskiej akcję masowych aresztowań wymierzoną w „ruch oporu polskiej inteligencji”. Zatrzymano wówczas 1259 mężczyzn i kobiet, którzy trafili następnie do obozów koncentracyjnych w Dachau lub Ravensbrück. Niemal co trzecia osoba z tej grupy została zamordowana bądź zmarła w obozie, a los co czwartej pozostaje nieznany. Pojęcie narodowości polskiej Gestapo rozumiało w sensie ściśle etnicznym. Nie było jednak konsekwentn...

  okładka Przestrzenie totalitarnego zniewolenia Doświadczenie wojny i okupacji w twórczości Józefa Mackiewicza, Książka | Bałżewska Katarzyna
  okładka Przestrzenie totalitarnego zniewolenia Doświadczenie wojny i okupacji w twórczości Józefa Mackiewicza, Książka | Bałżewska Katarzyna

  Dzieła Józefa Mackiewicza ukazują dramatyczną historię Europy Środkowo-Wschodniej nie tylko w ujęciu faktograficznym, ale też za pomocą sugestywnie oddanych scen, opisów krajobrazu, rozmów bohaterów, ich gestów czy zachowań. Uzupełniają je opisy codziennych ludzkich zmagań w ukształtowanej przez komunizm i nazizm przestrzeni semantycznej oraz symbolicznej. Wszystko to w plastyczny sposób oddaje autentyzm totalitarnego piekła. Katarzyna Bałżewska potraktowała twórczość Mackie...

  okładka Ofiary dwóch totalitaryzmów, Książka | Joanna Kurczab
  okładka Ofiary dwóch totalitaryzmów, Książka | Joanna Kurczab

  Zamordowanie wiosną 1940 roku przez Sowietów ponad 20 tys. polskich obywateli – oficerów, funkcjonariuszy i urzędników państwowych – przez pół wieku było w Polsce tematem tabu. W ostatnich latach badacze wykonali ogromną pracę nad odkłamywaniem prawdy o Katyniu. Mniej uwagi poświęcano natomiast krewnym ofiar katyńskich. Tymczasem wrzesień 1939 roku rozpoczął dramat nie tylko jeńców, lecz także ich bliskich. Przeżycie okupacji było wielkim wyzwaniem zwłaszcza dla tych rodzin,...

  okładka Ludobójstwa Stalina, Książka | Norman M. Naimark
  okładka Ludobójstwa Stalina, Książka | Norman M. Naimark

  Józef Stalin był odpowiedzialny za śmierć milionów obywateli Związku Sowieckiego oraz innych państw. Ginęli oni w egzekucjach, umierali w wyniku pracy przymusowej, deportacji czy z głodu. Czy jednak jego zbrodnie popełnione na rzekomych „wrogach ludu” można zaklasyfikować jako ludobójstwa, rozumiane nie w sposób potoczny, ale jako celowe zabijanie określonych grup ze względu na takie cechy, jak rasa, narodowość czy wyznawana religia? Autor, porównując stalinowskie zbrodnie z ...

  okładka Żelazny wiatr Europa pod władzą Hitlera, Książka | Fritzsche Peter
  okładka Żelazny wiatr Europa pod władzą Hitlera, Książka | Fritzsche Peter

  Peter Fritzsche przedstawia w swej książce przez pryzmat różnorodnych świadectw historię okupowanej Europy. Wykorzystując dzienniki, listy i rozmaite relacje, zarysowuje realia życia codziennego w podbitych przez Niemców krajach. Pokazuje, w jaki sposób ich mieszkańcy starali się funkcjonować w obliczu coraz brutalniejszych represji oraz nasilającej się wojny totalnej, jak usiłując przetrwać konflikt, jednocześnie próbowali zrozumieć nową, ukształtowaną przez nazistów rzeczyw...

  okładka Zapisy Terroru Tom 8 Polscy żołnierze w niewoli sowieckiej, Książka |
  okładka Zapisy Terroru Tom 8 Polscy żołnierze w niewoli sowieckiej, Książka |

  Tom jako pierwszy w serii wydawniczej „Zapisy Terroru” jest w całości poświęcony losom ofiar represji sowieckich. Zawiera świadectwa polskich żołnierzy przebywających w niewoli sowieckiej w latach 1939–1941, którzy wstąpili do armii Andersa i w 1943 roku na Bliskim Wschodzie odpowiedzieli na kwestionariusz przygotowany przez jej Referat Historyczny. Relacje stanowią fascynujący zapis osobistej konfrontacji obywateli polskich ze stalinowskim, totalitarnym reżimem od 17 wrześn...

  okładka Zapisy terroru Tom 7 Ofiary zbrodniczej medycyny, Książka |
  okładka Zapisy terroru Tom 7 Ofiary zbrodniczej medycyny, Książka |

  Niniejszy tom „Zapisów Terroru” jest ostatnim spośród poświęconych Auschwitz-Birkenau. Zgromadzone relacje dotyczą losów ofiar niemieckich lekarzy pracujących w obozie W zeznaniach poruszono nie tylko temat przeprowadzanych na ludziach eksperymentów, ale także udziału niemieckiego personelu medycznego w mordowaniu więźniów oraz selekcji osób przeznaczonych do zagazowania. Jednocześnie świadkowie przedstawiają wysiłki polskich lekarzy i sanitariuszy, którzy po trafieniu do obo...

  okładka Chronicles of Terror Vol 6 Auschwitz-Birkenau The fate of women and children, Książka |
  okładka Chronicles of Terror Vol 6 Auschwitz-Birkenau The fate of women and children, Książka |

  The 6th volume of “Chronicles of Terror” is the second dedicated to the Auschwitz-Birkenau camp complex. Former inmates, male and female citizens of pre-war Poland as well as witnesses from other European nations, talk about the fate of the women and children interned at the camp. They reveal the details of the atrocious living conditions in the women’s camp, the crimes committed by their German overseers, the experiments into mass sterilization and the extermination of Jews ...

  okładka Totalitaryzm, Książka |
  okładka Totalitaryzm, Książka |

  Materiały z konferencji zorganizowanej przez Amerykańską Akademię Sztuk i Nauk w marcu 1953 roku. W marcu 1953 roku świat był ogarnięty zimną wojną, a w Korei wciąż trwał konflikt między siłami komunistów a wojskami ONZ. W tym czasie kilkudziesięciu uczonych zgromadziło się w Bostonie, by podjąć próbę analizy zjawiska totalitaryzmu, pozostającego wtedy zagrożeniem dla całej ludzkości. Do rangi symbolu może urastać fakt, że rozpoczęcie konferencji przypadło na dzień po śmierci...

  okładka Zapisy Terroru Tom 6 Auschwitz-Birkenau Los kobiet i dzieci, Książka |
  okładka Zapisy Terroru Tom 6 Auschwitz-Birkenau Los kobiet i dzieci, Książka |

  Niniejszy tom „Zapisów Terroru” jest drugim z poświęconych Auschwitz-Birkenau. O tragicznym losie przebywających w obozie kobiet i dzieci opowiadają byłe więźniarki i więźniowie. Są wśród nich zarówno obywatele przedwojennej Polski, jak i świadkowie z innych krajów Europy. Opisują oni m. in. ciężkie warunki życia w oddziale kobiecym, zbrodnie niemieckich nadzorczyń, eksperymenty nad masową sterylizacją oraz eksterminację Żydów i więźniów innych narodowości - w tym dzieci. Pr...

  okładka Lęk przed Holocaustem Republika Federalna Niemiec a amerykańska pamięć o Holocauście od lat 70. XX wieku, Książka | Jacob S. Eder
  okładka Lęk przed Holocaustem Republika Federalna Niemiec a amerykańska pamięć o Holocauście od lat 70. XX wieku, Książka | Jacob S. Eder

  Rozwój kultury upamiętniania Holocaustu w Stanach Zjednoczonych jeszcze w latach 80. i 90. XX wieku bywał odczytywany w Niemczech jako zagrożenie. Jacob Eder jako pierwszy przeanalizował między innymi potężny zbiór dokumentów dotyczących polityki historycznej rządu Helmuta Kohla. W swojej książce ujawnia obawy niemieckich urzędników – w tym byłych nazistów lub weteranów II wojny światowej – o wpływ pamięci o zagładzie Żydów na reputację i interesy Republiki Federalnej. Auto...

  okładka Nieoficjalny Autobiografia Rafała Lemkina, Książka |
  okładka Nieoficjalny Autobiografia Rafała Lemkina, Książka |

  Rafał Lemkin (1900–1959) – polski prawnik żydowskiego pochodzenia, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wiceprokurator i warszawski adwokat. W czasie II wojny światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Był twórcą pojęcia ludobójstwa i autorem projektu Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjętej przez Narody Zjednoczone 9 grudnia 1948 roku. Życie Lemkina naznaczyły dramatyczne doświadczenia z czasów wojny: zetknię...

  okładka Zarysy Pamięci, Książka |
  okładka Zarysy Pamięci, Książka |

  „Zarysy Pamięci” to album zawierający relacje osób, które w czasie II wojny światowej doświadczyły cierpienia ze strony dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego. Siedmioro rysowników podjęło się wyzwania zilustrowania ich przejmujących doświadczeń. Świadectwa stanowią zapis przeżyć konkretnych osób – ofiar komunizmu i nazizmu. Oto dramatyczna historia podwójnej okupacji w Polsce, złożona z indywidualnych głosów i niemal 100 ilustracji, wykonanych za pomocą różnorodny...

  okładka Chronicles of Terror Vol. 3 German occupation in the Radom District, Książka |
  okładka Chronicles of Terror Vol. 3 German occupation in the Radom District, Książka |

  In the subsequent volume of the “Chronicles of Terror” series we give voice to the eyewitness who survived the tragedy of war. It is from the perspective of their experiences that we show the history of Kielce, Radom and other smaller towns and villages under German occupation. The Radom District was a kind of laboratory of German occupation policy in Poland. The testimonies of the residents of the Radom, Kielce and Częstochowa regions contained in the present volume paint a...