Towarzystwo Naukowe KUL

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Prawda w literaturze, Książka |
  Promocja
  okładka Prawda w literaturze, Książka |

  Problematyka prawdy w literaturze nawiązująca do teorii Ingardena nie budzi już dziś tak żywych dyskusji literaturoznawczych, wydaje się pojęciowo opanowana i ustabilizowana, przynajmniej w zakresie zarysowanych stanowisk. Inaczej rzecz się przedstawia w przypadku toczonych ostatnimi laty krytycznych dyskusji nad rolą prawdy w badaniach literackich, a w szczególności nad statusem poznawczym interpretacji, krytykowanym ze strony różnych współczesnych stanowisk metodologicznych...

  Promocja
  okładka Progymnasmata Greckie ćwiczenia retoryczne, Książka |
  Promocja
  okładka Progymnasmata Greckie ćwiczenia retoryczne, Książka |

  Po opublikowanej w 2012 r. Sztuce retorycznej Hermogenesa z Tarsu prof. Henryk Podbielski obecnie przybliża polskiemu czytelnikowi w swoim przekładzie i naukowym opracowaniu podstawowe dla szkolnej retoryki wszystkie zachowane z okresu cesarstwa rzymskiego „Progymnasmata", czyli „Wstępne ćwiczenia retoryczne". Były one w powszechnym użyciu jako podręczniki stosowane w szkolnej dydaktyce retorycznej nie tylko w greckich prowincjach cesarstwa rzymskiego, ale również przez całe ...

  Promocja
  okładka Formy świadomości społecznej, Książka |
  Promocja
  okładka Formy świadomości społecznej, Książka |

  Mimo że od wielu dziesiątków lat funkcjonuje ona w literaturze przedmiotu oraz w prowadzonych przez gremia uczonych dyskusjach, to dotychczas nie doczekała się systematycznego i wieloaspektowego omówienia. Prezentowana publikacja jest próbą wyjścia naprzeciw tym zaniedbaniom. Dzielą się w niej swoją wiedzą z czytelnikiem znawcy problematyki z ośrodków akademickich z całego kraju: Katowic, Krakowa, Lublina, Poznania, Warszawy, Wrocławia. Opracowanie będzie przydatną lekturą ni...

  Promocja
  okładka Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, Książka |
  Promocja
  okładka Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, Książka |

  Treść Wyznania wiary przypomina dzieło stworzenia i odkupienia, rolę Ducha Świętego i Kościoła, który odpuszcza grzechy i prowadzi do życia wiecznego, zaś modlitwa słowami symbolu jest odpowiedzią człowieka wierzącego na zbawcze działanie Boga. Wśród różnych formuł zawierających wyznanie wiary chrześcijańskiej szczególne miejsce zajmuje Symbol Apostolski, uznawany za wierne streszczenie wiary apostołów. Przez wieki wierzono także, że każdy z nich ułożył osobiście jedno zdanie...

  Promocja
  okładka Natura wszechświata Czas i jego rodzaje Rachuba czasu, Książka | Czcigodny Będą
  Promocja
  okładka Natura wszechświata Czas i jego rodzaje Rachuba czasu, Książka | Czcigodny Będą

  Beda Czcigodny nie doczekał się wśród Polaków czci i zainteresowania, na które zasłużył. A przecie ten ostatni Ojciec Kościoła zachodniego, prawdziwy polihistor, w swych licznych pismach zachował nam osiągnięcia starożytnej nauki w wielu dziedzinach (...).Dlatego szczególna wdzieczność należy się Katedrze Literatury Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych Instytutu Filologii Klasycznej KUL, że z jej inicjatywy ukazuje się tłumaczenie trzech dzieł Bedy: De nat...

  Promocja
  okładka Bóg czas i wolność, Książka |
  Promocja
  okładka Bóg czas i wolność, Książka |

  Spis treści: TASE OF CONTENTS..... - 6 WSTĘP (Anna Maria Karczewska i Anna Starościc) – 7 MARCIN TKACZYK, Antynomia przyszłych zdarzeń przygodnych – 13 Simo KNUUTTILA, Średniowieczne ujęcia problemu przyszłych zdarzeń przygodnych – 45 Max JOHN CRESSWELL, Džem... nigdy dzisiaj. Co Boecjusz powiedziałby Arthurowi N. Priorowi o kwestii przyszłych zdarzeń przygodnych? - 65 DARIUSZ ŁUKASIEWICZ, Ockhamizm Marcina Tkaczyka, czyli o tym czy teoria contingentia praeterita jest j...

  Promocja
  okładka Silentium, Książka | Paszkowska Teresa
  Promocja
  okładka Silentium, Książka | Paszkowska Teresa

  To pierwsze na polskim rynku wydawniczym tak wieloaspektowe opracowanie kwestii związanych z ciszą i milczeniem. [...] Opracowanie, poza niewątpliwymi walorami naukowymi, może stanowić inspirację do przemyślenia nie tylko własnych postaw wobec natury i kultury, ale nawet wobec Boga, stanowiąc swoiste wprowadzenie w meandry pogłębionej duchowości. Z recenzji ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka, UPJPII Podobnie jak kard. R. Sarah, Autorka diagnozuje dyskredytowanie ciszy prze...

  Promocja
  okładka Dechrystianizacja współczesnej Europy, Książka | Wojciech Roszkowski
  Promocja
  okładka Dechrystianizacja współczesnej Europy, Książka | Wojciech Roszkowski

  Wykład wygłoszony przez prof. dr. hab. Wojciecha Roszkowskiego 8 czerwca 2018 roku na dorocznym publicznym zebraniu Towarzystwa Naukowego KUL z okazji otrzymania Nagrody im. Księdza ldziego Radziszewskiego.

  Promocja
  okładka Leksykon etyki zawodu psychologa 101 podstawowych pojęć, Książka | Marian Zdzisław Stepulak
  Promocja
  okładka Leksykon etyki zawodu psychologa 101 podstawowych pojęć, Książka | Marian Zdzisław Stepulak

  Leksykon etyki zawodu psychologa. 101 podstawowych pojęć obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z etyką zawodu psychologa. Ten zawód jest zaliczany do grupy zawodów zaufania społecznego, w których ważna jest odpowiedzialność za słowa i czyny, prawdomówność, uczciwość, a także lojalność i solidarność zawodowa. Psychologowie udzielają profesjonalnego wsparcia oraz pomocy swoim pacjentom/klientom. Tego typu aktywność zawodowa psychologa wymaga wszechstronnych kompetencji za...

  Promocja
  okładka Sztaluga i pióro Księga jubileuszowa ku czci profesora Wacława Pyczka, Książka | Kruszewski Wojciech
  Promocja
  okładka Sztaluga i pióro Księga jubileuszowa ku czci profesora Wacława Pyczka, Książka | Kruszewski Wojciech

  Księga jubileuszowa to zwyczajny sposób wyrażania wdzięczności w środowisku uczonych. "Festschrift", jak z niemiecka nazywa się w środowisku naukowym takie wydawnictwa, to zbiór publikacji o różnym charakterze, od lekkich esejów po obszerne i bardzo specjalistyczne rozprawki, od przyczynków po teksty o charakterze syntetycznym, od przedruków po prace przygotowane specjalnie, by uhonorować zasłużonego uczonego, kolegę, współpracownika, nauczyciela czy mistrza. (fragment wstępu...

  Promocja
  okładka Dzieje duszpasterstwa i duszpasterzy w Biegonicach Od powstania parafii do wybuchu drugiej wojny św, Książka | Wojciech Witkowski
  Promocja
  okładka Dzieje duszpasterstwa i duszpasterzy w Biegonicach Od powstania parafii do wybuchu drugiej wojny św, Książka | Wojciech Witkowski

  Wśród parafii diecezji tarnowskiej jedną ze starszych na Sądecczyźnie jest parafia św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach, założona w 1269 roku dzięki fundacji św. Kingi, hojnej dobrodziejki ziemi sądeckiej. Monografia, na podstawie źródeł historycznych, przedstawia informacje na temat historii duszpasterstwa prowadzonego w parafii od jej założenia do wybuchu drugiej wojny światowej. Dla autora ważne było nie tylko przedstawienie faktów z przeszłości parafii, ale także ukaza...

  Promocja
  okładka Sakrament święceń Święcenia biskupa, Książka | Krakowiak Czesław
  Promocja
  okładka Sakrament święceń Święcenia biskupa, Książka | Krakowiak Czesław

  Wiara katolicka uczy, że biskupstwo to podstawowy święty urząd Kościoła, wypływający z ofiarnego i zbawczego Krzyża Chrystusa, ale i z Jego Zmartwychwstania, mający za zadanie kontynuować w historii świata calość dzieła Odkupiciela w Duchu Świętym. Według Soboru Watykańskiego II jest "pełnią kapłaństwa" (KK 21). W tym dogmatycznym duchu Autor ukazuje święcenia biskupa, wszelako z jasną deklaracją, że kapłanem jest zarówno prezbiter, jak i biskup ale nie diakon. Dzieło Sakra...

  Promocja
  okładka Człowiek i zwierzęta Szkice teologicznomoralne, Książka | Smykowski Krzysztof
  Promocja
  okładka Człowiek i zwierzęta Szkice teologicznomoralne, Książka | Smykowski Krzysztof

  Podjęte badania, których efektem jest niniejsza monografia, pozwalają na sformułowanie szeregu istotnych wniosków. Źródłem dla kształtowania właściwych odniesień człowieka wobec innych istot żywych jest uznanie praw zwierząt. Obejmują one obowiązek poszanowania dzieła stworzenia, możliwość wykorzystania zwierząt jedynie w zgodzie z ich naturą oraz powinność odniesienia się z życzliwością i wrażliwością wobec wartości właściwych ich naturze. Za sprzeczne z godnością człowieka ...

  Promocja
  okładka Wiara i niewiara / Towarzystwo Naukowe KUL Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, Książka | Praca Zbiorowa
  Promocja
  okładka Wiara i niewiara / Towarzystwo Naukowe KUL Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, Książka | Praca Zbiorowa

  Tom Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady jest zbiorem dwunastu szkiców prezentujących wyniki badań nad powstałą w latach 1939—2018 literaturą polską. [...] Autorzy opracowań eksplorują zarówno twórczość autorów, którym poświęcono wiele miejsca, jak i teksty zupełnie nowe (np. powstająca po 2000 roku literatura dla dzieci i młodzieży) - nie wyczerpują zagadnienia [...], ale otwierają nowe perspektywy badawcze i wskazują wątki, które warto podjąć ...

  Promocja
  okładka Przygotowanie do małżeństwa w nauczaniu religii katolickiej w szkole, Książka | Janiec Roman
  Promocja
  okładka Przygotowanie do małżeństwa w nauczaniu religii katolickiej w szkole, Książka | Janiec Roman

  W niniejszej rozprawie główny problem, jaki został postawiony, to kwestia przygotowania do małżeństwa w nauczaniu religii katolickiej w szkole. Aby można było sformułować wnioski, należało najpierw zarysować naukowe i teologiczne tło obszaru badawczego. Na początek opisano współczesne nauczanie Kościoła dotyczące przygotowania do małżeństwa. Nauka Kościoła w tym temacie ogniskuje się w trzech zagadnieniach: biblijnych i dogmatycznych podstawach nauki o małżeństwie, kwestii do...

  Promocja
  okładka Postulaty Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, Książka | Słowikowska Anna
  Promocja
  okładka Postulaty Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, Książka | Słowikowska Anna

  Główna teza badawcza niniejszej publikacji dotyczy aspektów bezpośrednich i pośrednich źródeł inspiracji dla kościelnego prawa konstytucyjnego i publicznego. Jednym z celów promulgowania Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. było przeniesienie soborowej eklezjologii na język prawny. Wynika z tego, że Sobór Watykański II był bezpośrednim źródłem inspiracji dla prawa kanonicznego, w tym także dla kościelnego prawa konstytucyjnego i publicznego. W książce usystematyzowano zagadn...

  Promocja
  okładka Miłosierdzie czy opieka społeczna od starożytności do oświecenia, Książka | Surdacki Marian
  Promocja
  okładka Miłosierdzie czy opieka społeczna od starożytności do oświecenia, Książka | Surdacki Marian

  Publikacja ujmuje całokształt działalności instytucji opiekuńczych i innych pozainstytucjonalnych inicjatyw dobroczynnych podejmowanych przez środowiska kościelne i świeckie, w tym państwowe, na rzecz rozmaitych kategorii potrzebujących, w tym także inicjatyw obejmujących opiekę medyczną. Składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia zagadnienia opieki społecznej w starożytnym Egipcie i na Bliskim Wschodzie oraz w całej chrześcijańskiej Europie, druga - w Polsce.

  Promocja
  okładka Aby świat uwierzył Wybrane aspekty ekumenicznej teologii politycznej, Książka | Składanowski Marcin
  Promocja
  okładka Aby świat uwierzył Wybrane aspekty ekumenicznej teologii politycznej, Książka | Składanowski Marcin

  W niniejszej publikacji wskazano wybrane aspekty ekumenicznej teologii politycznej. Autor wyraża zdecydowane przekonanie, że chrześcijanie potrzebują ekumenicznej teologii politycznej. Powinna ona unikać błędów, wskutek których ruch ekumeniczny w przeszłości uwikłał się w zależność od ideologii dalekich od chrześcijańskiej wizji świata i człowieka, pozwalając na to, aby w niektórych przejawach działalności publicznej Kościoły niebezpiecznie upodobniły się do zaangażowanych po...

  Promocja
  okładka Dojrzałość uczuciowa w formacji do kapłaństwa, Książka | Plata Łukasz
  Promocja
  okładka Dojrzałość uczuciowa w formacji do kapłaństwa, Książka | Plata Łukasz

  Książka składa się z czterech rozdziałów. Każda część tematyczna została poprzedzona wstępem zawierającym uzasadnienie podjęcia danego zagadnienia oraz omówienie układu referowanej treści. Pierwszy rozdział ma charakter ogólnego wprowadzenia w tematykę emocji i uczuć, wiedza bowiem na temat ich natury, pochodzenia i zakresu oddziaływania może być pomocna w kształtowaniu dojrzałości uczuciowej. Rozdział drugi w całości poświęcony jest głównemu przedmiotowi badań niniejszej pra...

  Promocja
  okładka Dziedzictwo językowe przeszłości - w stulecie odzyskania niepodległości, Książka |
  Promocja
  okładka Dziedzictwo językowe przeszłości - w stulecie odzyskania niepodległości, Książka |

  Monografia znakomicie wpisuje się w nurt ogólnopolskich obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski. Ze względu na znaczące walory poznawcze, wiele ciekawych, często odkrywczych interpretacji, będzie interesującą lekturą nie tylko dla badaczy języka czy studentów, ale dla wszystkich humanistów, którym bliska jest refleksja nad zjawiskami językowymi i kulturowymi, mającymi związek z tak ważnym dla wszystkich Polaków wydarzeniem rocznicowym. Z recenzji dr hab. Leonardy ...

  Promocja
  okładka Społeczeństwo w teologicznej refleksji organizacji ekumenicznych Panorama ujęć, Książka | Kopiec Piotr
  Promocja
  okładka Społeczeństwo w teologicznej refleksji organizacji ekumenicznych Panorama ujęć, Książka | Kopiec Piotr

  Głównym zamierzeniem publikacji jest dokonanie możliwie szerokiego i reprezentatywnego przedstawienia społecznego nauczania organizacji ekumenicznych. W książce stosuje się kilka metod badawczych. Jest to przede wszystkim analiza źródeł, jakimi są najważniejsze dokumenty ekumeniczne poszczególnych organizacji. Kluczowe dla nich raporty, uzgodnienia oraz deklaracje są podstawowym i reprezentatywnym źródłem refleksji społecznej ruchu ekumenicznego. Ich dokładne prześledzenie, u...

  Promocja
  okładka Mneme w epoce przedsokratyków, Książka | Narecki Krzysztof
  Promocja
  okładka Mneme w epoce przedsokratyków, Książka | Narecki Krzysztof

  Autor analizuje znaczenie słowa mneme (pamięci) w epoce przedsokratyków: we wczesnych źródłach literackich, w dramacie greckim, u Herodota, Tukidydesa i sofistów, dając pierwszą monografię tego zagadnienia w literaturze naukowej. Każdemu zagadnieniu poświęcony jest osobny rozdział, pokazujący specyfikę użycia mneme wynikającą z charakteru danego dzieła i myśli przewodniej danego autora. Każde z 65 miejsc występowania mneme poddano badaniu kontekstualnemu, dzięki czemu można z...

  Promocja
  okładka Dzieła wszystkie XII Listy 3 Cyprian Norwid, Książka |
  Promocja
  okładka Dzieła wszystkie XII Listy 3 Cyprian Norwid, Książka |

  Dzieła wszystkie. Cyprian Norwid. Tom 12. Listy cz. 3. 1862-1866 - Cyprian Kamil Norwid, Jadwiga Rudnicka, Elżbieta Lijewska

  Promocja
  okładka Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Książka | Praca Zbiorowa
  Promocja
  okładka Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Książka | Praca Zbiorowa

  Tematyka zawarta w tytule niniejszej publikacji - Tradycje ludowe w kulturze muzycznej - to bardzo szeroki obszar badawczy. Obejmuje większość problemów, którymi zajmuje się współczesna etnomuzykologia. Teksty zostały zamieszczone przez specjalistów w zakresie muzykologii, etnomuzykologii i folklorystyki i uporządkowane w pięć grup tematycznych obejmujących badania nad śpiewami religijnymi, problematykę tradycyjnych śpiewów wybranych regionów Polski i Kresów Wschodnich, trady...