Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Od Achenatona do Mojżesza Starożytny Egipt a przemiany religijne, Książka | Assmann Jan

  Przejście od politeizmu do monoteizmu zmieniło świat na zawsze. Achenaten i Mojżesz – postać historyczna oraz postać poświadczana tylko tradycją – prezentują to przejście w jego początkowych, rewolucyjnych fazach. Reprezentują dwie cywilizacje, które weszły w ścisłe relacje już w czasach Księgi Wyjścia, gdzie Egipt symbolizuje stary świat, który musi zostać odrzucony by można było wejść do nowego. Jan Assmann podejmuje zagadnienie z nieco kontrowersyjnej perspektywy, cz...

  Promocja
  okładka Bóg i tajemnica czlowieka Antropologia teologiczna św. Jana Damasceńskiego na podstawie, Książka | Sordyl Krzysztof

  Prezentowana publikacja dotyczy jednego z największych autorów patrystycznych i bizantyńskich, Jana Damasceńskiego, skupiając się na jego głównym dziele. Podejmuje ważną i zarazem wieloaspektową problematykę, wchodzącą w zakres badawczy patrologii, bizantynologii, teologii i filozofii jednocześnie. Autor wyczerpująco przedstawia zarówno samego Jana Damasceńskiego i jego dorobek, jak też myśl antropologiczną zawartą w jego Wykładzie wiary prawdziwej. Praca dotyczy tematu, któ...

  Promocja
  okładka Imperium szamba, ścieku i wychodka Przyczynek do historii życia codziennego w starożytności, Książka | Andrzej Wypustek

  Pośród imponujących budowli, które dokumentują wielkość antyku, archeolodzy na obszarach cesarstwa rzymskiego odnajdują także pozostałości toalet i latryn. Nie wspomina się o nich w opracowaniach typu „życie codzienne”, a przecież to właśnie grecko-rzymskie miasta, jako pierwsze w historii, zostały wyposażone w zadziwiająco zaawansowane systemy sanitarne, niedoścignione w swych wyrafinowanie skutecznych rozwiązaniach aż do XIX i XX wieku. Nie tylko innowacje technologiczne b...

  Promocja
  okładka Od lex Iulia municipalis do flawijskich leges municipales Rozwój rzymskiej administracji municypalnej w okresie od Juliusza Cezara do Domicjana. Problematyk, Książka | Emilia Twarowska-Antczak

  Schyłek republiki rzymskiej (I w. przed Chr.) oraz początek i rozkwit Cesarstwa Rzymskiego (I w. po Chr.) to okres boomu gospodarczego, politycznego i militarnego; to czas spokojnego współistnienia – w ramach jednego imperium – wielu zróżnicowanych kulturowo społeczności. Ta sytuacja niewątpliwie sprzyjała ich rozwojowi na poziomie lokalnym. Książka poświęcona jest zjawisku, które nieodłącznie towarzyszyło kształtowaniu się takich społeczności – ciągłej ewolucji administracji...

  Promocja
  okładka Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych Tragedia attycka, Książka | Bielawski Krzysztof

  Niniejsza monografia ma na celu uzupełnienie poważnej luki, jaką jest brak całościowego studium źródłowego z pełnym zestawieniem rzeczywistych nawiązań do ofiary krwawej w zachowanych tekstach tragicznych piątego wieku. Celem publikacji jest stworzenie źródłowej podstawy do ewentualnego krytycznego przeglądu dotychczasowych interpretacji zjawiska ofiary, które dominują w nauce od lat sześćdziesiątych. Stanowi ona filologiczną fenomenologię ofiary w greckiej tragedii, obejmuj...

  Promocja
  okładka Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych Stara komedia attycka, Książka | Bednarek Bartłomiej

  Niniejsza monografia została opracowana w ramach projektu badawczego Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych, zrealizowanego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jedenaście rozdziałów poświęconych jest zachowanym komediom Arystofanesa, zaczynając od Ptaków i Pokoju – dwóch najistotniejszych utworów z punktu widzenia badań nad ofiarą krwawą. Pozostałe teksty cytowane są z zachowaniem kryterium chronologicznego...

  Promocja
  okładka Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych Corpus Platonicum Corpus Hippocraticum, Książka | Biernat Przemysław

  Niniejsza monografia została opracowana w ramach projektu badawczego Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych, zrealizowanego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przedmiotem zawartych w niniejszym tomie komentarzy są wzmianki o rytuałach ofiarniczych w dziełach pochodzących ze zbioru określanego tradycyjnie jako Corpus Platonicum, zawierającego pisma Platona i anonimowych naśladowców jego myśli i stylu....

  Promocja
  okładka Animal Sacrifice in Ancient Greece Proceedings of the First International Workshops in Kraków (12-14.11.2015), Książka |

  Table of Contents Robert Parker (University of Oxford) Introductory Remarks Scott Scullion (University of Oxford) Penal Sacrifice Włodzimierz Lengauer (University of Warsaw) Piety and Sacrifice in Greek Religion Gunnel Ekroth (Uppsala University) Holocaustic sacrifices in ancient Greek religion: Some comments on practice and theory Vinciane Pirenne-Delforge (University of Liege) Pure and Impure Ancestors at Selinous: a note on Greek theology Richard...

  Promocja
  okładka Pogańskie zmartwychwstania Studium wyobrażeń o powrocie do życia w grecko-rzymskiej literaturze okresu cesarstwa, Książka | Sławomir Poloczek

  W greckiej i łacińskiej „pogańskiej” literaturze okresu I-IV w. spotykamy kilka intrygujących scen przywrócenia do życia osoby uznanej za zmarłą. Najsłynniejszą zawiera fikcyjna biografia legendarnego mędrca i filozofa Apolloniosa z Tiany autorstwa Flawiusza Filostratosa. Wokół nich od dawna toczy się ożywiona dyskusja badawcza: czy i na ile można je opisać wypracowaną na gruncie tradycji biblijnej i chrześcijańskiej kategorią „zmartwychwstania”, a nawet, czy przypadkiem nie...

  Promocja
  okładka Clepsydra 2/2020 Naukowe czasopismo historyczne, Książka |

  W tym numerze piszemy o fenomenie działkownictwa, na temat którego tekst Konrada Rokickiego otwiera numer. Jaka była idea przyświecająca twórcom ogródków działkowych? Jak to się stało że zaczęliśmy wyjeżdżać „na działki”? To są pytania, które stawia sobie okładkowy artykuł, i na które stara się wyczerpująco odpowiedzieć. Właściwa lektura na chłodny wieczór pełen tęsknoty do wiosennego słońca i relaksującej pracy w ogródku! Ale tym razem mamy także drugi temat numeru – polit...

  Promocja
  okładka Toruńskie nocy Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej Tom 32, Książka | Stanisław Grochowski

  Toruńskie nocy (1610) to nieduży zbiór seniliów Grochowskiego. Tom zawiera skierowaną do Piotra Skargi dedykację, pieśń poranną, listy poetyckie do różnych osób, pouczenia dla synów opiekuna pisarza, utwory funeralne, paszkwile na autora protestanckiego dzieła polemicznego oraz jego chwalcę itp. Całość uznać należy za sylwę poetycką. Swoboda, z jaką autor zmienia formy podawcze, łącząc laudacje z celami dydaktycznymi i polemicznymi oraz informacjami autobiograficznymi, w spos...

  Promocja
  okładka Dwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego, Książka | Bartłomiej Sylwiusz, Marek Korona

  Śmierć Tomasza Zamoyskiego, jednego z najbardziej wpływowych magnatów Rzeczypospolitej, dała asumpt do publikacji wielu utworów okolicznościowych. Niniejszy tom prezentuje dwa kazania pogrzebowe: Kopije Zamoyskich zostały wygłoszone w dniu pochowku przez Bartłomieja Sylwiusza; Pallas trzykopijną wygłosił podczas egzekwii Marek Korona. Obie oracje cechuje podobna budowa i charakter. Ich struktura wyraźnie podporządkowana została elementom widocznym w godle Jelita, przez co te...

  Promocja
  okładka Clepsydra 2/2020 Naukowe czasopismo historyczne, Książka |

  W tym numerze piszemy o fenomenie działkownictwa, na temat którego tekst Konrada Rokickiego otwiera numer. Jaka była idea przyświecająca twórcom ogródków działkowych? Jak to się stało że zaczęliśmy wyjeżdżać „na działki”? To są pytania, które stawia sobie okładkowy artykuł, i na które stara się wyczerpująco odpowiedzieć. Właściwa lektura na chłodny wieczór pełen tęsknoty do wiosennego słońca i relaksującej pracy w ogródku! Ale tym razem mamy także drugi temat numeru – polit...

  Promocja
  okładka Clepsydra 1/2020 Naukowe czasopismo historyczne, Książka |

  Ideą czasopisma jest niespotykane dotąd przekazywanie efektów najświeższych badań historycznych naukowców polskich i zagranicznych w formie dostosowanej do odbioru także czytelników niespecjalistów. Nasze badania staramy się upowszechniać równocześnie z otrzymaniem ich wyników, a do wspólnej refleksji nad przeszłością zapraszamy nie tylko profesjonalnych badaczy, ale także wszystkich innych zainteresowanych historią. Służy temu zarówno specyficzny układ treści (w tym powiększ...

  Promocja
  okładka Rzymskie graffiti seksualne erotyczne i miłosne z Pompejów i Herkulanum, Książka | Andrzej Wypustek

  Niniejsza publikacja dotyczy ciekawego aspektu badań nad rzymskim antykiem. Graffiti zachowane na murach zniszczonych przez Wezuwiusz Pompejów i Herkulanum budzą w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie badaczy, stanowią bowiem unikalną kopalnię wiedzy na temat życia codziennego, funkcjonowania społeczeństwa, uwarunkowań ekonomicznych oraz przemian kulturowych na terenie Cesarstwa Rzymskiego w I wieku n.e. Szczególnie interesująco prezentują się liczne napisy dotyc...

  Promocja
  okładka Dionizos Mit i Kult, Książka | F. Otto Walter

  "Dionizos" Otta to bez wątpienia jedna z najważniejszych książek w humanistyce XX wieku. Popularność, jaką się obecnie cieszy, można zaś chyba tłumaczyć podobnym czynnikiem, jak ten, o którym pisał Kerényi: badania starożytnicze, jak i może cała współczesna humanistyka, znajdują się obecnie w stanie głębokiego kryzysu spowodowanego dezintegracją i atomizacją badań, ograniczonych zresztą do jakoby wyłącznie naukowego poszukiwania „materialnej prawdy”, co jest rzekomo możliwe t...

  Promocja
  okładka Varietas delectat Wybór tekstów łacińskich, Książka | Gładowska Beata, Agnieszka Stachowicz-Garstka, Magdalena Zawadzka

  Wybór tekstów łacińskich Varietas delectat powstał z myślą o uczniach i studentach rozpoczynających naukę języka łacińskiego oraz kontynuujących ją na poziomie średniozaawansowanym. Atutem zbioru jest oparcie wszystkich tekstów na fragmentach oryginalnych dzieł autorów łacińskich z różnych epok – począwszy od I wieku p.n.e., poprzez średniowiecze i renesans, aż po wiek XX. Dzięki temu uczniowie już od samego początku nauki mogą obcować z żywą tradycją antyczną. Zbiór Variet...

  Promocja
  okładka Acrostichis własnego wyobrażenia Kniaża Wielkiego Moskiewskiego, Książka | Neothebel Walenty

  Acrostichis (1581), pierwszy polskojęzyczny druk, jaki ukazał się w Toruniu, to najosobliwszy utwór reprezentujący antymoskiewską literaturę propagandową z czasów Stefana Batorego. Jest on blisko w połowie swej objętości wierszowaną, dialogiczną adaptacją najsłynniejszego łacińskiego pamfletu na cara Iwana Groźnego: De magni Moschoviae ducis Ioannis Basiliadis tyrannide (Srogie i niesłychane okrucieństwo Iwana Wasilewicza, wielkiego kniazia moskiewskiego) Aleksandra Gwagnina ...

  Promocja
  okładka Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. Tom 26, Książka | Andrzej Patrycy Nidecki

  Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami (Gratulationum triumphalium ex Moscovitis orationes III) to wydany w 1582 lub 1583 r. zbór oracji wygłoszonych przez Nideckiego w katedrze św. Jana w Warszawie po kolejnych kampaniach Stefana Batorego przeciw Iwanowi IV Groźnemu: 21 listopada 1579 r. w imieniu kleru witał humanista króla powracającego po odzyskaniu Połocka, 18 stycznia 1581 r. po wyprawie wielkołuckiej, wreszcie 8 sierpnia 1582 r. po oblężeniu Pskowa...

  Promocja
  okładka Arystofanes w Oxfordzie, Książka |

  "Arystofanes w Oxfordzie" to dramat opublikowany w 1894 roku. Jego autorzy, wykorzystując cechy gatunkowe komedii staroattyckiej, napisali satyrę na postać Oscara Wilde’a. Z czasem udało się zidentyfikować, że tajemnicze inicjały: Y.T.O. – to ostatnie litery nazwisk trzech autorów: Amery, Hirst oraz Cruso. (Leopold Stennett Amery po ukończeniu studiów zaangażował się w politykę z ramienia Partii Konserwatywnej, Francis Wrigley Hirst zasłynął jako biograf Thomasa Jeffersona or...

  Promocja
  okładka The Dismissal of the Greek Envoys Odprawa posłów greckich, Książka | Jan Kochanowski

  Poetycki przekład utworu Jana Kochanowskiego na język angielski. Barry Keane jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i uznanym tłumaczem polskiej literatury dawnej. Dzięki jego pracy w języku angielskim dostępne są m.in. "Treny" Jana Kochanowskiego i utwory Anny Stanisławskiej. A country that once dominated central Europe, and led the European resistance to Ottoman invasions in the sixteenth and seventeenth centuries, Poland later suffered terrible reversals: it was obli...

  Promocja
  okładka Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w "O ślachetności a zacności płci niewieściej" Macieja Wirzbięty, Książka | Wojtkowska-Maksymiuk Marta

  Wiek XVI był czasem polemik i potyczek nie tylko politycznych czy religijnych, lecz także literackich. Wśród tych ostatnich ważne miejsce zajął „spór o kobiety” (querelle des femmes), w którym uczestniczył Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, niemiecki filozof, znawca magii i sztuk tajemnych, całe życie przemierzający Europę w poszukiwaniu pracy i stabilizacji. W 1529 r. ogłosił on w Antwerpii De nobilitate et praecellentia foeminei sexus, utwór będący zarówno pochwałą ...

  Promocja
  okładka Czytane pod skreśleniem. Sienkiewiczowskie bruliony nowel jako wskazówki do analizy procesu twórczego, Książka | Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz

  Rozprawa Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz poświęcona rękopisom Sienkiewiczowskiej nowelistyki, należy do prac, które łączą dokładną wiedzę o pisarzu z wysoką świadomością metodologiczną (…). Otrzymaliśmy wnikliwą, kompetentną i oryginalną rozprawę pod wieloma względami odkrywającą zupełnie nowe aspekty twórczości Sienkiewicza i jego pracy nad tekstem. Co więcej, potwierdzającą – dotychczas raczej intuicyjne i jednostronne – przekonania o warsztacie twórcy, w którym na plan pi...

  Promocja
  okładka Wtargnienie w moskiewski kraj Mikołaja Radziwiłła w roku 1568 Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej Tom 34, Książka | Głuchowski Jan

  Jan Głuchowski (zm. przed 1604), proboszcz płocki, o którym mamy nader skąpe wiadomości. Znany jest przede wszystkim jako autor wydanego w 1605 r. albumu Ikones książąt i królów polskich, zawierającego ryciny i wiersze przedstawiające w układzie chronologicznym władców polskich, oraz publicystycznego poematu Interregnum ... do wszystkich stanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 1572 po śmierci najaśniejszego książęcia Zygmunta Augusta. Do tej krótkiej list...