Wydawnictwo Poznańskie Filozofia

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Życie w pełni logos Księga I. Metafizyka Nowego Oświecenia, Książka | Anna Teresa Tymieniecka
  okładka Życie w pełni logos Księga I. Metafizyka Nowego Oświecenia, Książka | Anna Teresa Tymieniecka

  Anna Teresa Tymieniecka jest jednym z czołowych współcześnie aktywnych filozofów nurtu fenomenologicznego. Studiowała pod kierunkiem m.in. Romana Ingardena i Józefa Marii Bocheńskiego. Sama także wykładała na renomowanych amerykańskich uczelniach. Założycielka (w 1976 r.) i prezes Światowego Instytutu Fenomenologii (The World Phenomenology Institute z siedzibą w Hanover, New Hampshire, USA). Od początku istnienia Instytutu redaguje serię książkową „Analecta Husserliana” oraz ...

  okładka Dlaczego Polska jest wartością Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki, Książka | Andrzej Przyłębski
  okładka Dlaczego Polska jest wartością Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki, Książka | Andrzej Przyłębski

  Książka profesora Andrzeja Przyłębskiego nie tylko stanowi znakomite, kompetentne, a zarazem jasne i klarowne wprowadzenie do filozofii hermeneutycznej, lecz także przedstawia ją jako żywą i aktualną filozofię polityczną, która może pomóc nam rozeznać się we współczesnych sporach i uzbroić w argumenty. Dowiemy się z niej, jak Hans-Georg Gadamer i inni filozofowie tego nurtu opisywali świat i kondycję ludzką, ale również dlaczego nie powinniśmy i nie możemy zrezygnować z Polsk...

  okładka Ponad kulturami Uniwersalizm Edyty Stein, Książka | Anna Grzegorczyk
  okładka Ponad kulturami Uniwersalizm Edyty Stein, Książka | Anna Grzegorczyk

  Szczególną wartość omawianej książki stanowi przekonująca i bogata erudycyjnością argumentacja, że postawa filozoficzna Edyty Stein ma charakter interkulturowy. Anna Grzegorczyk wykazuje, że nakreślona przez Stein, a przez nią rozwijana, droga filozoficzna znaczona jest etapami występującymi we wszystkich kulturach, opisanymi we wszystkich księgach mądrościowych.

  Prof. dr hab. Jerzy Kopania

  okładka Zarys negatywistycznej metafizyki unitarnej, Książka | Kiedrowski Krzysztof
  okładka Zarys negatywistycznej metafizyki unitarnej, Książka | Kiedrowski Krzysztof

  Metafilozofia, metody stosowane w negatywistycznej metafizyce unitarnej i idea unitaryzmu
  Uniwersum unitarne model I
  Istnienie i istotność model II
  Przyczynowość i modalność model III
  Zmienność podstawy bytowości model IV
  Epifenomenalna koncepcja czasu model V
  Paralelizm temporalno-eternalny model VI
  Absolut, sytuacje formalne i enigma bytowości model VII
  Rzeczywistość unitarna model VIII
  Ciała proste model IX

  okładka Polityka poza formą Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki, Książka | Joanna Bednarek
  okładka Polityka poza formą Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki, Książka | Joanna Bednarek

  Obszar poststrukturalistycznej filozofii polityki można podzielić zgodnie z różnymi kryteriami. Przyjęte przeze mnie kryterium podziału na ontologię transcendencji i ontologię immanencji stanowi tylko jedną z możliwych systematyzacji. Jego zaletą jest to, że pozwala ukazać zależność między przy-jętymi założeniami dotyczącymi natury bytu, znaczenia podmiotu czy języka a konstruowanymi na podstawie tych założeń teorii polityczności, w których skład wchodzi określenie roli przyp...

  okładka Etyka a ewolucja Metaetyczny kontekst etyki ewolucyjnej, Książka | Weiss Mariusz
  okładka Etyka a ewolucja Metaetyczny kontekst etyki ewolucyjnej, Książka | Weiss Mariusz

  Historyczna oraz współczesna postać etyki ewolucyjnej
  Etyka ewolucyjna a problem determinizmu, wolnej woli i odpowiedzialności moralnej
  Metaetyczny status przeżyć a etyka ewolucyjna
  Etyka ewolucyjna a filozofia moralności

  okładka Semantyka historyczna, Książka | Reinhart Koselleck
  okładka Semantyka historyczna, Książka | Reinhart Koselleck

  Z wprowadzenia Huberta Orłowskiego: „Powróćmy jednak do tomu Vergangene Zukunft, stanowiącego przecież podstawę niniejszego zbioru. Studia zebrane w tym tomie tworzą spektrum historycznych znalezisk i teoretycznych perspektyw, wywodzących się bez wyjątku z jednej podstawowej tezy, mianowicie że również zaistnienie 'czasu historycznego' jest historycznie limitowane. Nie tylko według Gumbrechta posługuje się Koselleck terminem czasu historycznego dwojako. Niekiedy stanowi on ka...

  okładka W sprawie Agambena Konteksty krytyki, Książka |
  okładka W sprawie Agambena Konteksty krytyki, Książka |

  Zamieszczone w niniejszym tomie artykuły są efektem zorganizowanego przez Pracownię Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i „Krytykę Polityczną” cyklu „Projekt Agamben”, którego celem było ukazanie szerokiego spektrum implikacji filozofii Agambena oraz uprzystępnienie jej polskiej humanistyce. W trakcie trwania projektu stworzono warunki umożliwiające odczytanie dzieł włoskiego filozofa zarówno jako oryginalnej i ciekawej propozycji teoretycznej, jak...

  okładka Artes Liberales O nauczycielach i uczniu, Książka | Krzysztof Rutkowski
  okładka Artes Liberales O nauczycielach i uczniu, Książka | Krzysztof Rutkowski

  Książka jest wynikiem wieloletniego namysłu nad źródłami mądrości, nad pochodzeniem mowy, nad sensem sensu uprawiania sztuk i nauk oraz nad możliwościami "dobrego bycia", które dąży do jedności "słowa i czynu". Eseje w niej pomieszczone to rodzaj rozmowy z mistrzami duchowymi autora: mędrcami starożytnymi (Heraklitem, Platonem, Sokratesem, Hezjodem, Homerem) i współczesnymi (Giorgio Agambenem, Giorgio Collim, Aby Warburgiem, Walterem Benjaminem, Pascalem Quignardem). Krzysz...

Co znajdziesz w kategorii: Filozofia

Filozofia jako nauka ma na celu poznanie danego przedmiotu w sposób prawdziwy i obiektywny. Tak pojmowana filozofia była podstawą współczesnych, szczegółowych dyscyplin naukowych – tak również prezentuje się znaczna część współczesnej akademickiej filozofii. Kategoria „Filozofia” w serwisie Woblink.com obejmuje pozycje, w których autorzy podejmują rozbudowane i krytyczne rozważania o podstawowych problemach oraz ideach. Filozofowie dążą do próby zrozumienia świata i dotarcia do pewnej wiedzy o nim. W tej kategorii znajdują się książki napisane przez najwybitniejsze umysły wszystkich epok: Platona, Michela Foucault, księdza Józefa Tischnera, Aldousa Huxleya, Fryderyka Nietzschego czy Immanuela Kanta. Jest tu większość podstawowych dzieł i rozpraw filozoficznych, poczynając od „Obrony Sokratesa” Platona, przez „Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo” Fryderyka Nietzschego, po „Filozofię a nadzieję na lepsze społeczeństwo” Richarda Rorty’ego. Warto zwrócić uwagę na „Krótki przewodnik po życiu” czy „Historię filozofii po góralsku” księdza Józefa Tischnera, polskiego filozofa, profesora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Znajdują się tu również obszerne, wielotomowe dzieła poświęcone historii filozofii autorstwa Władysława Tatarkiewicza, historia filozofii zebrana przez Tadeusza Gadacza, a także „Ułamki filozofii” Leszka Kołakowskiego, „Pisma teoretyczne” Friedricha Schillera oraz książki przedstawiające wschodnie filozofie, jak na przykład „Historia klasycznej filozofii indyjskiej” Piotra Balcerowicza.