Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981-1992, Książka | Milena Kindziuk
  Promocja
  okładka Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981-1992, Książka | Milena Kindziuk

  Monografia ukazująca dokonania prymasa Józefa Glempa w przełomowych latach 1981-1992 w zakresie relacji z władzami państwowymi i ówczesną opozycją, rozwiązywania problemów społecznych, obchodów rocznic kościelnych i narodowych, upamiętniania wielkich postaci z dziejów Polski.

  Promocja
  okładka Cyprian Norwid Estetyka Teologiczna, Książka | Kuczera-Chachulska Bernadetta
  Promocja
  okładka Cyprian Norwid Estetyka Teologiczna, Książka | Kuczera-Chachulska Bernadetta

  Praca wprowadzająca nowe narzędzia analityczne i otwierająca nowe konteksty interpretacyjne dla dzieł Norwida. Autorka wprowadza nowe pojęcia określające poetykę Norwida i nowe kategorie znaczeniowe (estetyka teologiczna).

  Promocja
  okładka Powrót Dziadów i inne szkice teatralne, Książka | Jacek Kopciński
  Promocja
  okładka Powrót Dziadów i inne szkice teatralne, Książka | Jacek Kopciński

  W szkicach Kopcińskiego uważna interpretacja łączy się z osobistym stosunkiem autora do prezentowanych spektakli. Myśl Kierkegaarda, który uważał, że subiektywne życie jest najlepszym sprawdzianem dla prawd ogólnych, znajduje tu swoje odzwierciedlenie.

  Promocja
  okładka Air Survey and Remote Sensing in Archeology, Książka | Gojda Martin
  Promocja
  okładka Air Survey and Remote Sensing in Archeology, Książka | Gojda Martin

  Książka na temat badań powietrznych i teledetekcji w archeologii.

  Promocja
  okładka Komentarz do Apokalipsy świętego Jana Expositio Apocalypseos, Książka | Beda Czcigodny
  Promocja
  okładka Komentarz do Apokalipsy świętego Jana Expositio Apocalypseos, Książka | Beda Czcigodny

  73 tom serii Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy

  Promocja
  okładka O Bożym dziele stworzenia, Książka | Cecyliusz Firmian Laktancjusz
  Promocja
  okładka O Bożym dziele stworzenia, Książka | Cecyliusz Firmian Laktancjusz

  72 tom serii Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy.

  Promocja
  okładka Starożytne życiorysy Platona, Książka | Pawłowski Kazimierz
  Promocja
  okładka Starożytne życiorysy Platona, Książka | Pawłowski Kazimierz

  Poprzedzone obszernym wstępem cztery życiorysy Platona: Apulejusza z Madaury, Olimpiodora z Aleksandrii, Diogenesa Laertiosa oraz anonimowego autora, w przekładzie znakomitego znawcy filozofii średniego platonizmu.

  Promocja
  okładka Metody prognozowania gospodarczego z pakietem R, Książka | Piotr Śliwka, Anna Świstowska
  Promocja
  okładka Metody prognozowania gospodarczego z pakietem R, Książka | Piotr Śliwka, Anna Świstowska

  W książce scharakteryzowano podstawowe metody modelowania statystycznego wraz z ilustrującymi je przykładami oraz zadaniami do samodzielnego wykonania. Do każdego z przykładów dołączono implementacje w języku R. Skrypt może stanowić pomoc dydaktyczną w praktycznym opanowaniu podstawowych metod modelowania i prognozowania gospodarczego.

  Promocja
  okładka Znaczenie wybranych czasowników mówienia w opisie słownikowym Diagnoza i perspektywy, Książka |
  Promocja
  okładka Znaczenie wybranych czasowników mówienia w opisie słownikowym Diagnoza i perspektywy, Książka |

  Dziewięć opracowań o charakterze mataleksykograficznym. Podejmują one próbę oceny adekwatności logicznej rozwiązań definicyjnych zaproponowanych w siedmiu powojennych słownikach ogólnych polszczyzny. Z opracowania można dowiedzieć się m.in., który ze słowników jest najbardziej innowacyjny pod względem propozycji definicyjnych, a także które wyrażenia są najczęstszym elementem opisu znaczenia leksemów z wybranych pól znaczeniowych. Zgromadzone dane pozwalają wstępnie stwierdzi...

  Promocja
  okładka Świat naturalny, Książka | Patocka Jan
  Promocja
  okładka Świat naturalny, Książka | Patocka Jan

  Przekład autorskiego komentarza do powtórnego wydania (po 34 latach) pracy habilitacyjnej wybitnego czeskiego filozofa, przedstawiciela nurtu fenomenologicznego, sygnatariusza Karty 77.

  Promocja
  okładka Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu, Książka |
  Promocja
  okładka Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu, Książka |

  12 tom serii Bielańskie Prace Językoznawcze (do tomu 11 - Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW)

  Promocja
  okładka Idźcie i głoście nowe życie w Chrystusie, Książka |
  Promocja
  okładka Idźcie i głoście nowe życie w Chrystusie, Książka |

  Publikacja jest kontynuacją serii "Studia z biblistyki", w nowej odsłonie, z nowym zespołem redakcyjnym.

  Promocja
  okładka Simo Heikkilä Designer's Life and Work, Książka | Wiśnicka Anna
  Promocja
  okładka Simo Heikkilä Designer's Life and Work, Książka | Wiśnicka Anna

  Simo Heikkilä jest fińskim projektantem i architektem wnętrz. Karierę rozpoczął od projektowania sklepów i wystaw dla Marimekko, a następnie zajął się projektowaniem mebli. Książka ma na celu przedstawienie życia i twórczości Simo Heikkilä w szerszym kontekście historycznym i stylistycznym.

  Promocja
  okładka Kościół i wolność Analiza pojęcia wolności w nauczaniu Kościoła od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do Soboru Watykański, Książka | Chaberek Michał
  Promocja
  okładka Kościół i wolność Analiza pojęcia wolności w nauczaniu Kościoła od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do Soboru Watykański, Książka | Chaberek Michał

  Książka stanowi zwięzłe wprowadzenie do badań historyczno-teologicznych poświęconych historii nauczania Kościoła katolickiego na temat wolności człowieka.

  Promocja
  okładka Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Książka | Wiraszka Marta
  Promocja
  okładka Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Książka | Wiraszka Marta

  Monografia stanowi dopełnienie opublikowanego w 2017 r. tomu pod tym samym tytułem. Skatalogowano w nim budowle grobowe wzniesione na dziewięciu warszawskich cmentarzach chrześcijańskich przed wybuchem drugiej wojny światowej.

  Promocja
  okładka Etyka cnót środowiskowych, Książka | Dzwonkowska Dominika
  Promocja
  okładka Etyka cnót środowiskowych, Książka | Dzwonkowska Dominika

  "...praca jest interesującym, porządkującym i twórczym wkładem do dyskursu na temat możliwości sensownego uprawiania etyki cnót środowiskowych."

  Promocja
  okładka Tłumaczenie poezji - negocjowanie wyobraźni Poszukiwania formy, Książka |
  Promocja
  okładka Tłumaczenie poezji - negocjowanie wyobraźni Poszukiwania formy, Książka |

  Tłumaczenie form, tyleż nieuniknione, co i oczywiste, jawi się jako efekt uboczny tłumaczenia poezji, jak gdyby te dwie wartości były rozdzielne. Oczywistość tłumaczenia formy podlega jednak polaryzacji pomiędzy stanowiskiem określającym formę jako czynnik tożsamy w wielu językach, a zatem niepodlegający przekładowi i przekładu niewymagający, a stanowiskiem, że każda realizacja formy w innym języku jest inwariantem abstrakcyjnego wzorca, zatem jest „przekładem” nie tylko form...

  Promocja
  okładka Komentarze do Księgi Przysłów, Książka | Orygenes
  Promocja
  okładka Komentarze do Księgi Przysłów, Książka | Orygenes

  LXXI tom serii "Studia Starochrześcijańskich Pisarzy".

  Spuścizna literacka Orygenesa jest olbrzymia, a największą jej część stanowią komentarze do Pisma Świętego oraz homilie. Komentarze do Księgi Przysłów są jednymi z ostatnich dzieł mistrza z Aleksandrii o tematyce biblijnej, które czytelnik polski otrzymuje w przekładzie na język ojczysty.

  Promocja
  okładka Teologia i apostolat laikatu, Książka | Kowalczyk Marian
  Promocja
  okładka Teologia i apostolat laikatu, Książka | Kowalczyk Marian

  Teologia laikatu, to historia roli osób świeckich we współtworzeniu Kościoła, spojrzenie na ich zadania z perspektywy Nowego Testamentu i pism pierwszych Ojców Kościoła. Jest to przede wszystkim wskazówka dla współczesnych wiernych, w jaki sposób mogą współuczestniczyć w budowaniu Kościoła na Ziemi, nie rezygnując jednocześnie z obranej drogi życiowej, a wykorzystując jej odmienność wobec stanu duchownego.

  Promocja
  okładka Piękne przedmioty Ozdoba ciała i dekoracja wnętrz sakralnych i świeckich, Książka |
  Promocja
  okładka Piękne przedmioty Ozdoba ciała i dekoracja wnętrz sakralnych i świeckich, Książka |

  Monografia jest kolejnym tomem w serii wydawniczej opracowywanej przez Katedrę Muzeologii Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Publikacja prezentuje materiały dotyczące historii rzemiosła artystycznego, wzornictwa przemysłowego i szeroko pojętej kultury materialnej na przestrzeni dziejów.

  Promocja
  okładka Pokazać niewidzialne Film religijny w perspektywie teologii środków społecznego przekazu i języka mediów, Książka |
  Promocja
  okładka Pokazać niewidzialne Film religijny w perspektywie teologii środków społecznego przekazu i języka mediów, Książka |

  Kino jako dzieło artystyczne, a zarazem przekaz medialny, zrewolucjonizowało nie tylko sferę rozrywki, sztuki, przemysłu, ale również zmieniło sposób poznawania i postrzegania świata. Znacząco przyczyniło się do przewagi współczesnej cywilizacji wizualnej nad kulturą werbalną. Rozwój i cyfryzacja techniki filmowej stworzyły nowe możliwości artystycznego wyrazu, co utwierdziło pozycję kina jako medium wyjątkowo atrakcyjnego, popularnego i lubianego. (...) Stosunek Kościoła do ...

  Promocja
  okładka Populizm a sfera publiczna Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie, Książka | Dejneka Piotr
  Promocja
  okładka Populizm a sfera publiczna Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie, Książka | Dejneka Piotr

  Próba powtórnego przyjrzenia się problematyce kulturowych możliwości integracji europejskiej w kontekście niepewnej przyszłości zjednoczonej Europy, w czasach, kiedy interesy poszczególnych państw tworzących wspólnotę są coraz bardziej odległe od siebie lub wręcz ze sobą sprzeczne. Praca ma duże walory dydaktyczne, pozwalające uwolnić się od potocznego, stereotypowego rozumienia populizmu.

  Promocja
  okładka Polskie formacje etapowe w Galicji Wschodniej na Wołyniu i Ukrainie w latach 1918-1920, Książka | Odziemkowski Janusz
  Promocja
  okładka Polskie formacje etapowe w Galicji Wschodniej na Wołyniu i Ukrainie w latach 1918-1920, Książka | Odziemkowski Janusz

  Wojska etapowe to zapomniana dzisiaj formacja Polskich Sił Zbrojnych. W latach 1918-1920 osłaniały zaplecze frontu wojen Rzeczypospolitej z Ukraińską Republiką Ludową i Rosją bolszewicką. Niniejsza książka jest pierwszym opracowaniem poświęconym historii wojsk etapowych w Galicji, na Wołyniu i Ukrainie; krótka monografia tegoż autora o wojskach etapowych na Litwie i Białorusi ukazała się w Krakowie w 2011 r.

  Promocja
  okładka Przeciw listowi Parmeniana, Książka | Aureliusz Augustyn
  Promocja
  okładka Przeciw listowi Parmeniana, Książka | Aureliusz Augustyn

  Tom LXX z serii Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy.
  Fragment rozległej polemiki z donatystami prowadzonej przez św. Augustyna, zawarty w formie krytyki listu donatystycznego biskupa Parmeniana do Tykoniusza.