Wirtualne Targi

Platon - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Trafność wyszukiwania
  Promocja
  okładka Uczta, Ebook | Platon

  Dialog Platoński, obok „Państwa” uważany za jedno ze szczytowych osiągnięć literackich Platona. Głównym tematem dialogu jest miłość (eros). Dialog ma skomplikowaną konstrukcję ramową o kilku poziomach narracji – wydarzenia z uczty u Agatona referuje Apollodor na podstawie wieści zasłyszanych od innej osoby. Sedno stanowią przytoczone mowy uczestników uczty – każda z nich opowiada o Erosie z innej perspektywy, zależnie od zajęcia lub charakteru opowiadającego.

  Promocja
  okładka Phedon, czyli o nieśmiertelności duszy, Ebook | Platon

   Phedon przedstawia spokojność Sokratesa w więzieniu, z jaką oczekuje śmierci, którą uważa za wybawcę duszy swojej z więzów ciała moc jej krępujących, i niedozwalających tej dzielności, jaką by miała, gdyby się od nich uwolniła. Kiedy umrę, mówi, mam nadzieję, że znajdę na tamtym świecie lepszych ludzi, choć tego z pewnością twierdzić nie mogę, jednak że znajdę dobrych bogów, o tym każdego mogę zapewnić. W rozwinięciu tych myśli powiemy, że jest w nas bez wątpieni...

  Promocja
  okładka Fileb, Ebook | Platon

  „Fileb” zaliczany jest do późnych dialogów Platońskich. Tak jak w pozostałych główną postacią jest Sokrates, który tutaj dyskutuje z Filebem o tym, czy najwyższe dobro polega na przyjemności, czy na mądrości. Z dialogu wynika, że ani przyjemność, ani wiedza same w sobie nie mogą być dobre, a dobro stanowi połączenie obu. Rozmówcy spierają się o to, która składowa powinna dominować w tym połączeniu i je określać. Sokrates wyraża pogląd – zbieżny z przekonaniem samego Platona –...

  Promocja
  okładka Fedon, Ebook | Platon

  „Fedon” należy do „Dialogów” Platońskich – utworów stanowiących próbę zdefiniowania kluczowych pojęć filozoficznych. W „Fedonie” przebywającego w więzieniu Sokratesa odwiedzają przyjaciele i uczniowie, z którymi filozof dyskutuje o sprawach śmierci. W swoistej mowie pożegnalnej do uczniów filozof wyraża pogląd, jakoby śmierć stanowiła rozdzielenie duszy i ciała, i podkreśla, że to sprawami duszy powinien zajmować się filozof. Ustami Sokratesa wyraża też Platon przekonanie o n...

  Promocja
  okładka Lysis, Książka | Platon

  Lysis jest zazwyczaj zaliczany do wczesnych dialogów Platona, które określa się mianem sokratycznych ze względu na ich zarówno czasową, jak i przedmiotową bliskość wobec historycznego Sokratesa. Jest on pierwszą w europejskiej filozofii i kulturze próbą systematycznego ujęcia zagadnienia przyjaźni. Przeprowadzona rozmowa nie prowadzi jednak jej uczestników do żadnych wiążących wniosków – rozważywszy osiem definicji przyjaźni, Sokrates kończy dialog słowami, w których stwierdz...

  Promocja
  okładka Faidros, Książka | Platon

  Starożytny grecki filozof Platon (ok. 427 – ok. 347 p.n.e.) był domniemanym autorem kilkudziesięciu dialogów, a rzeczywistym (według stanu obecnej wiedzy) dwudziestu pięciu. Faidros należy do dialogów najbardziej znanych i od strony tematyki pokrewnych bodaj najsłynniejszemu: Uczcie. Oba pochodzą prawdopodobnie z okresu średniego twórczości Platona, a więc z lat 70. IV w. p.n.e. Fabuła jest kameralna, w cieniu platanu nad rzeczką za murami Aten Sokrates dyskutuje z młodym Fai...

  Promocja
  okładka Hippiasz Większy, Książka | Platon

  „Hippiasz większy” to drugi dialog Platona, w którym Sokrates dyskutuje z tytułowym bohaterem – cieszącym się uznaniem sofistą. Tematem ich rozmowy jest piękno. Obaj rozmówcy próbują je zdefiniować, nie znajdują jednak żadnej definicji, która stanowiłaby rozwiązanie podjętego przez nich zagadnienia. Z tego powodu Sokrates kończy rozmowę z Hippiaszem stwierdzeniem, że tym, co dzięki niej zrozumiał, jest znaczenie słów: „Trudne są [rzeczy] piękne”. Dialog ten warto zatem czytać...

  Promocja
  okładka Parmenides, Ebook | Platon

  Czym jest zagadkowe „Jedno”, nad którym zastanawiają się rozmówcy w drugiej części dialogu? Czy jest czysto językowym dlugi_cytatem, który błędnie traktują jak realnie istniejący byt? Dlaczego autor nie zajmuje stanowiska wobec licznych paradoksów, jakie wysnuwają z założeń na temat owego Jedna?Według niektórych Parmenides, napisany w późnym okresie twórczości Platona, stanowi rodzaj zgryźliwego żartu, splątanej łamigłówki dla czytelników, której rozwiązania sam autor nie zna...

  Promocja
  okładka Państwo, Ebook | Platon

  Dla Platona jedną z najistotniejszych idei była idea państwa doskonałego, rządzonego przez mędrców-filozofów, realizującego takie wartości jak: Sprawiedliwość, Prawda, Dobro i Piękno. Państwo stanowi gwarancję organizacji życia oraz stabilnej wspólnoty ludzi. Przypomina organizm o wyspecjalizowanych częściach. Każdy człowiek jest niezbywalnym elementem tego konstruktu i pracuje dla jego dobra. Jedno z najbardziej znanych dzieł Platona w cenionym przekładzie Władysława Witwick...

  Promocja
  okładka Uczta, Ebook | Platon

  „Uczta” Platona jest jednym z najważniejszych tekstów filozofii starożytnej. Platon wkłada w usta uczestników uczty elementy nauki o możliwościach poznania i prawdziwym bycie. Z rekonstrukcji owych okruchów rodzi się wykład o pojęciu idei. „Uczta” stanowi także źródło informacji biograficznych, wiedzy o kulturze i obyczajach starożytnej Grecji, zachwyca pięknem języka i formy literackiej. Większość postaci występujących w „Uczcie” jest autentyczna. Należą do...

  Promocja
  okładka Państwo, Ebook | Platon

  Zastanawiasz się czasem, jak mogłoby wyglądać państwo idealne? Poznaj jedno z najwybitniejszych dzieł greckiego filozofa Platona i dowiedz się, jak próbował odpowiedzieć na to pytanie. "Państwo" to nie tylko klasyczny traktat filozoficzny. To zapis rozważań ucznia Sokratesa na temat demokracji i polityki. Autor próbuje zaprojektować świat, w którym królują: sprawiedliwość, dobro, piękno i prawda. Czy ustrój demokratyczny jest w stanie spełnić te wymagania? Platon wskazuje na...

  Promocja
  okładka Uczta, Ebook | Platon

  Uczta to utwór Platona, filozofa greckiego, ateńczyka, twórcy tradycji intelektualnej znanej jako platonizm.Głównym tematem tego dialogu jest miłość (eros). Uczta, obok Państwa, uważana jest za jedno ze szczytowych osiągnięć literackich Platona.

Platon - książki, ebooki i audiobooki

Platon to jeden z najsłynniejszych filozofów starożytnej Grecji, urodzony w Atenach twórca platonizmu, tradycji intelektualnej zbierającej i - w późniejszych wiekach - kontynuującej myśl filozoficzną tego wielkiego myśliciela. Platon jest znany przede wszystkim z racji własnych nauk i osiągnięć, ale także towarzyszenia Sokratesowi, którego uczynił główną postacią swoich słynnych dialogów. Ateńczyk stworzył podstawy idealizmu oraz racjonalizmu - działał nie tylko w obszarze filozofii, ale także pedagogiki i literatury czy matematyki. Jednym z najbardziej znanych obrazów związanych z Platonem jest jego metafora jaskini, obrazująca relację dziedziny pozorów (cieni) do prawdy (słońca). Filozof był założycielem Akademii, uważanej za pierwszą zachodnią szkołę filozoficzną. Platon uważany jest także za osobę, która stworzyła podstawy zachodniej myśli politycznej, jak również niezwykle ważną personę w historii filozofii, nauki i duchowości. Polecamy szczególnie jego " Państwo", " Ucztę" i " Obronę Sokratesa", w których znajdziecie wiele ważnych myśli charakterystycznych dla filozofii Platona. Na Woblink możecie sięgnąć po nie w wygodnej formie ebooków w formatach epub, mobi lub pdf.

Życie Platona - co o nim wiemy ?

Urodzony w roku 424 lub 423 p.n.e. Platon był potomkiem znakomitego ateńskiego rodu - pochodzenie znacząco wpłynęło na późniejszą myśl polityczną filozofia, a przede wszystkim umożliwiło mu podjęcie elitarnej i kosztownej w tych czasach wszechstronnej edukacji. Pierwotnie uczył się u heraklitejczyka Kratlosa, by później zostać uczniem Sokratesa. Zgodnie z historią przekazaną przez Diogenesa Laertiosa prawdziwe imię Platona to Arystokles (nadane mu po dziadku). Przydomek pod którym poznał go cały świat według najbardziej popularnej hipotezy został mu nadany przez Aristona z Agros, nauczyciela gimnastyki, lub któregoś z współuczniów. Greckie platýs oznaczało bowiem "szeroki" i nawiązywało do atletycznej budowy ciała, szczególnie szerokich pleców i czoła. Niekiedy podaje się, że filozof został nazwany Platonem dla podkreślenia bogactwa oraz rozwlekłości jego mowy.

Poglądy Platona - źródła i wpływy

Platon spędził u boku Sokratesa osiem lat, aż do śmierci tego mistrza zachodniej filozofii starożytnej w 399 r. p.n.e. Jego poglądy miały decydując wpływ na myśl Platona, uważanego zresztą za najwybitniejszego ucznia Sokratesa. Po jego śmierci, Platon przez chwilę przebywał w Atenach, niedługo potem schronił się jednak u innego ze współuczniów, Euklidesa, by uniknąć prześladowań, jakie miały miejsce w tym mieście względem popleczników Sokratesa. Kolejne dwanaście lat filozof miał spędzić podróżując po Italii, Egipcie, Afryce i ówczesnej Wielkiej Grecji, które to wyprawy także wywarły pewien wpływ na poglądy Platona. Wśród jego dzieł wyróżniają się platońskie dialogi, których głównym bohaterem (w prawie wszystkich z trzydziestu pięciu) jest jego nauczyciel, Sokrates. Trudno ustalić, czy wypowiadane przez niego tezy są rzeczywistymi naukami Sokratesa, czy raczej są to poglądy Platona. Niewątpliwie jednak dialogi Platona stanowią do dziś jedną z najważniejszych pozycji w historii zachodniej myśli filozoficznej. " Dialog platoński" to zresztą osobna forma literacka, charakteryzująca się między innymi ironią, polemikami oraz zastosowaniem tzw. pytań sokratejskich.

Pisma Platona - Dialogi w obronie Sokratesa

Lista dzieł Platona obejmuje trzydzieści pięć dialogów oraz "Listy" - zostały one podzielone jeszcze przez starożytnych filozofów (z reguły przypisuje się ten podział Trazyllosowi) na dziewięć tetralogii. Wczesne platońskie dialogi, pozostające pod silnym wpływem Sokratesa, skupiają się na sporach o definicje ważnych pojęć. Tutaj znajdziecie na przykład dialog "Eutyfron" (o pobożności) czy "Lysis" (o przyjaźni). W późniejszych dialogach mniej jest już dramatyzmu, charakterystycznego dla wczesnych dzieł Platona. Do najbardziej znanych tytułów, jakie wyszły spod ręki tego słynnego Ateńczyka z pewnością należą "Państwo" oraz "Uczta". " Państwo" to swoista synteza jego myśli filozoficznej w obszarze tematów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa. Pojawiają się tutaj kwestie etyki, epistemologii, filozofii politycznej, ontologii czy etyki medycyny. To również tutaj znajdziecie słynną metaforę jaskini, historię będącą symbolem poglądów Platona na rzeczywistość i ilustracją platońskiej teorii idei. Z kolei "Uczta", uważana za kolejne z największych osiągnięć literackich tego myśliciela, skupia się na temacie miłości (eros). Jest to jedno z bardziej skomplikowanych literacko dzieł Platona - narracja prowadzona jest na kilku poziomach, Apollodor referuje bowiem wydarzenia, jakie miały miejsce na uczcie u Agatona przedstawiając rozmowy i poglądy wyrażone przez kilka obecnych tam osób. Ważnym spośród dzieł filozoficznych Platona jest także "Obrona Sokratesa". Choć zaliczana jest do dialogów, w rzeczywistości jest monologiem tytułowego filozofa. "Obrona Sokratesa" składa się z trzech mów, jakie myśliciel ten wygłosił na swoim procesie w 399 r. p.n.e., w którego efekcie skazany został na karę śmierci. Zarówno "Obrona Sokratesa", jak i "Uczta" oraz "Państwo" dostępne są na Woblink jako książki papierowe, ebooki i audiobooki.

Zachodnia szkoła filozoficzna - wpływ Platona

Myśl Platona wywarła znaczący wpływ na mu współczesnych - u schyłku życia filozof cieszył się dużą popularnością także poza granicami Aten. Nie oznaczało to jednak równie powszechnego zrozumienia jego idei. Dialogi Platona zostały poddane licznym późniejszym interpretacjom i oddziaływały na dalszy rozwój filozofii i teologii chrześcijańskiej, islamskiej oraz żydowskiej. DO dziś stanowią także przedmiot wielorakich komentarzy i badań. Pochylali się nad nimi przez wieki zarówno romantycy i idealiści niemieccy, jak i szkoła z Chartres, Augustyn z Hippony, Friedrich Nietzsche czy Martin Heidegger. Państwo Platona stanowi po dziś dzień przedmiot różnorakich sporów i dyskusji. Antyczny platonizm uznaje się za swoistą syntezę i zwieńczenie pierwszego okresu greckiej filozofii i równocześnie otwarcie tzw. okresu klasycznego, zdominowanego właśnie przez Platona i jego ucznia, Arystotelesa ze Stagiry. Szczególną rolę nauka Platona odegrała w okresie włoskiego renesansu, a także w oświeceniu i niemieckim romantyzmie. Metafora jaskini na stałe weszła nie tylko do klasyki filozofii, ale także kultury - pojawia się chociażby w filmie "Matrix". Dialogi filozoficzne Platona są także ważnym przedmiotem analizy literaturoznawczej - cechuje je bowiem wysoki kunszt nie tylko na poziomie treści, ale także formy. Warto dodać, że pisma Platona udało się zachować do czasów nowożytnych niemal bez szwanku, są to zatem pierwsze w pełni zachowane teksty zachodniej myśli filozoficznej. Podejmijcie się własnych interpretacji platońskich dialogów, sięgając po dostępne na Woblink książki papierowe, audiobooki i ebooki! "Kriton" (znany także jako "Kryton"), "Protagoras", "Powieść Era o życiu pozagrobowym", "Jon, czyli Rhapsodika" czy "Fileb. Dialog o rozkoszy" to tylko kilka z dzieł tego wielkiego filozofa, które czekają na Was w Woblinku!