Prawo

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Nowość
  okładka Podatek od spadków i darowizn. Komentarz (pdf), Ebook | Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski, Grzegorz Liszewski, Paweł Smoleń, Jan Szczygieł
  Nowość
  okładka Podatek od spadków i darowizn. Komentarz (pdf), Ebook | Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski, Grzegorz Liszewski, Paweł Smoleń, Jan Szczygieł

  W komentarzu poddano analizie regulacje ustawy o podatku od spadków i darowizn, której przepisy nadal sprawiają liczne trudności interpretacyjne.Autorzy przedstawiają konkretne rozwiązania ustawodawcze oraz dostrzegają, że połowa zdarzeń powodujących powstanie obowiązku w podatku od spadków i darowizn nie ma jakiegokolwiek związku ze spadkobraniem czy darowizną. Istnieje zatem rozbieżność pomiędzy zakresem opodatkowania a tytułem omawianej ustawy, dlatego bardziej właściwe by...

  Nowość
  okładka Etyka w administracji publicznej (pdf), Ebook | Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski
  Nowość
  okładka Etyka w administracji publicznej (pdf), Ebook | Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski

  Etyka w administracji publicznej to podręcznik, w którym Autorzy dokonali analizy aspektów etycznych pracy urzędnika administracji publicznej oraz najważniejszych standardów i wartości związanych z pełnioną przez niego funkcją społeczną. Omawiane zagadnienia wskazują przenikanie się wymogów stawianych urzędnikom przez prawo i zasady etyki zawodowej.Praca jest napisana jasnym i zrozumiałym językiem, stanowi cenną pomoc zarówno dla studentów, jak i urzędników oraz inn...

  Nowość
  okładka Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Filip Grzegorczyk, Ambroży Mituś
  Nowość
  okładka Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Filip Grzegorczyk, Ambroży Mituś

  W komentarzu szczegółowo i praktyczne omówiono:• zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych• obowiązki podmiotów publicznych w tej materii, w tym przygotowanie planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego,• warunki funkcjonowania stref czystego transportu,• krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i sposób ich realizacji.Poruszana problematyka jest jedną z kluczowych w zakresie ochrony powietrz...

  Nowość
  okładka Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (pdf), Ebook | Marek Nowicki
  Nowość
  okładka Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (pdf), Ebook | Marek Nowicki

  Ósme wydanie najbardziej aktualnego na rynku komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przedstawia wyczerpująco aspekty formalne i praktyczne obowiązującego mechanizmu kontroli jej przestrzegania oraz dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dotyczy on zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji i protokołach do niej, jak i wszystkich istotnych kwestii odnoszących się do procedury kontrolnej na podstawie skarg indywidualnych i międzypaństwowyc...

  Nowość
  okładka Zamówienia publiczne (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Piotr Bielarczyk, Wojciech Gonet, Anna Wójtowicz-Dawid
  Nowość
  okładka Zamówienia publiczne (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Piotr Bielarczyk, Wojciech Gonet, Anna Wójtowicz-Dawid

  W książce omówiono regulacje nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustaw związanych z szeroko rozumianymi zamówieniami publicznymi, w tym: o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.Analizie poddano m.in.:• najważniejsze instytucje Prawa zamówień publicznych,• poszczególne stanowiska przedstawiane w wybranych orzeczeniach sądów oraz doktrynie prawa.Autorzy poruszają zagadnienia związane z wyborem podmiotu do realizac...

  Nowość
  okładka Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stanowienie polskiego prawa podatkowego (pdf), Ebook | Dominik Mączyński
  Nowość
  okładka Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stanowienie polskiego prawa podatkowego (pdf), Ebook | Dominik Mączyński

  Podstawowym celem publikacji jest ustalenie wpływu rozstrzygnięć podejmowanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na jakość polskiej legislacji podatkowej.W swoich rozważaniach autor wykazuje, że orzeczenia kreują przesłanki będące podstawą zmiany krajowego prawa podatkowego i w istotny sposób oddziałują na system prawny. Przedmiotem analizy niniejszego opracowania są dwie ich grupy:• orzeczenia wydane w sprawach zainicjowanych skargą Komisji,&n...

  Nowość
  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Anna Gerecka-Żołyńska
  Nowość
  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Anna Gerecka-Żołyńska

  Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego w tym m.in. zagadnienia dotyczące postępowania wykonawczego oraz wpływ zobowiązań międzynarodowych na kształt krajowych rozwiązań w zakresie prawa karnego wykonawczego ze szczególnym podkreśleniem zasady humanitaryzmu. W opracowaniu zaprezentowano m.in.:• uczestników postępowania wykonawczego wraz z omówieniem ich pozycji w tym postępowaniu,• wyczerpujące informacje doty...

  okładka Przekształcenie działalności, połączenia, przejęcia – skutki dla rozliczeń VAT, Ebook | Marcin Jasiński
  okładka Przekształcenie działalności, połączenia, przejęcia – skutki dla rozliczeń VAT, Ebook | Marcin Jasiński

  Wybór formy prowadzonej działalności zależy od podatnika. Decydują o tym różne względy, rozmiar działalności, kwestie podatkowe, rodzinne itp. Wybór formy przy rozpoczęciu działalności nie oznacza, że jesteśmy nim związani. Można zawsze go zmienić. W publikacji omawiamy skutki takich zmian dla rozliczeń VAT zarówno dla poprzednika, jak i następcy tj. zasady: • odliczania VAT naliczonego i korzystania z nadwyżki podatku naliczonego przez następcę • korekt s...

  okładka Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach, Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja jest praktycznym objaśnieniem istotnych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, z których część obowiązuje już od 18 września 2021 r., a część wejdzie w życie od 2022 r. W odniesieniu do każdej zmiany nie tylko wyjaśniono, na czym ona polega, lecz także podano jej ocenę – jako pozytywnej, negatywnej lub neutralnej dla podmiotów, których dotyczy. Ponadto poszczególne zmiany zostały opatrzone komentarzem eksperta. Celem tej nowelizacji jest: • u...

  okładka Slim VAT 2 zmiany od 7 września i 1 października 2021, Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Slim VAT 2 zmiany od 7 września i 1 października 2021, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  W publikacji przystępnie przedstawiono wszystkie zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT 2. W odniesieniu do każdej zmiany nie tylko wyjaśniono, na czym ona polega, lecz także podano jej ocenę – jako pozytywnej, negatywnej lub neutralnej dla podatników. Ponadto poszczególne zmiany zostały opatrzone komentarzem eksperta. Zmiany dotyczą: • ulgi na złe długi u wierzyciela i dłużnika, • korzystania z rachunku VAT, • odliczania VAT naliczonego, w ty...

  okładka Pakiet VAT e-commerce z nowym modelem rozliczania VAT, Ebook | Ewa Sławińska, Mirosław Siwiński
  okładka Pakiet VAT e-commerce z nowym modelem rozliczania VAT, Ebook | Ewa Sławińska, Mirosław Siwiński

  Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje pakiet VAT e-commerce. Wprowadza on zupełnie nowy model rozliczania VAT przez podatników dokonujących sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich UE oraz podatników, którzy sprzedają na terenie UE towary importowane sprowadzane z zagranicy. Nowością jest uznanie interfejsów elektronicznych za sprzedawców odpowiedzialnych za zapłatę należnego VAT. Do rozliczeń według nowego modelu niezbędna jest rejestracja d...

  okładka JPK_VAT, GTU oraz oznaczenia transakcji – po zmianach od 1 lipca 2021 r., Ebook | Bartosz Szefler
  okładka JPK_VAT, GTU oraz oznaczenia transakcji – po zmianach od 1 lipca 2021 r., Ebook | Bartosz Szefler

  Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami. W niniejszej publikacji zwrócono w szczególności uwagę na: • zmiany w zakresie oznaczania transakcji (procedur szczególnych) oraz grup towarów i usług w pliku JPK_VAT (kody GTU), • rozszerzenie za...

  okładka Świadcząc jakie usługi można od 1 lipca 2021 r. korzystać z procedury OSS, Ebook | Marcin Jasiński
  okładka Świadcząc jakie usługi można od 1 lipca 2021 r. korzystać z procedury OSS, Ebook | Marcin Jasiński

  Od 1 lipca 2021 r. usługi wykonywane na rzecz niepodatników, których miejsce świadczenia jest w kraju konsumpcji, mogą być rozliczane w unijnej procedurze OSS. Są to usługi, których miejsce świadczenia jest ustalane na szczególnych zasadach i znajduje się w innym kraju UE niż Polska. W publikacji Czytelnik znajdzie informacje dotyczące zasad korzystania z unijnej procedury OSS, m.in.: • do jakich usług procedura OSS ma zastosowanie; • czy limit, poniżej...

  okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., P.A.S.C., K.W.H., K.S.H., U.K.S., U.K.K.K.C. – uwzględniono oczekującą na podpis Prezydenta RP nowelizację ustanawiającą prawidłową podstawę normatywną dla odpowiedzialności cywilnej za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego, która polega na niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego trwałego i ciężkiego uszko...

  okładka Zbiór karny PLUS (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Zbiór karny PLUS (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronnyOchrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomaniiOddawany do rąk Czytelników zbiór przepis...

  okładka Rzymskie prawo publiczne (pdf), Ebook | Anna Tarwacka, Jan Zabłocki
  okładka Rzymskie prawo publiczne (pdf), Ebook | Anna Tarwacka, Jan Zabłocki

  W publikacji omówiono zagadnienia rzymskiego prawa publicznego w ujęciu chronologicznym: od założenia Rzymu, poprzez okres królewski, republikański, pryncypat i dominat, aż do czasów cesarza Justyniana I Wielkiego. Rzymskie prawo publiczne stanowi nieocenione źródło wiedzy na temat różnych ustrojów, zasad administrowania państwem, organizacji armii, a także relacji między państwem a jednostką i państwem a rodziną.Rzymscy juryści stworzyli definicje, podziały i typologie ...

  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska
  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska

  Kolejne, 6. wydanie popularnego podręcznika do Prawa karnego wykonawczego.Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, zaktualizowane i uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.:źródeł oraz zasad prawa karnego wykonawczego,postępowania wykonawczego,wykonywania środków karnych i zabezpieczających,wykonywania kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności, także w systemie ...

  okładka Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym (pdf), Ebook | Piotr Wróbel
  okładka Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym (pdf), Ebook | Piotr Wróbel

  Problematyka prawa do zwrotu podatku stanowi przykład wzajemnego oddziaływania i przenikania się prawa unijnego oraz prawa krajowego.W publikacji przedstawiono zakres i treść prawa do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym, obejmującego oprócz kwoty głównej podatku także dodatkowe elementy, takie jak odsetki czy kwoty zapłacone na rzecz państwa lub pobrane przez państwo w bezpośrednim związku z tym podatkiem. Autor omawia ponadto:zagadnienia dotyc...

  okładka Wykładnia prounijna Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (pdf), Ebook | Roman Wiatrowski
  okładka Wykładnia prounijna Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (pdf), Ebook | Roman Wiatrowski

  W publikacja przedstawiono, w jaki sposób i z jakim skutkiem Naczelny Sąd Administracyjny zapewnia efektywność prawa unijnego, realizując obowiązek wykładni zgodnej przy rozstrzyganiu spraw w zakresie krajowego podatku od towarów i usług, oraz w jakim stopniu wykorzystuje do tego celu wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości zasady orzecznicze podatku od wartości dodanej.Autor, omawiając bieżące orzecznictwo TSUE oraz NSA, wskazuje na zasady dotyczące sporządzania...

  okładka Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy (pdf), Ebook | Olaf Włodkowski
  okładka Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy (pdf), Ebook | Olaf Włodkowski

  W publikacji zaprezentowano zagadnienia prawa karnego skarbowego w sposób umożliwiający przygotowanie się do egzaminu.Podręcznik pomoże w:• przyswojeniu wiedzy oraz uporządkowaniu informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i orzecznictwu;• sprawdzeniu i powtórzeniu znajomości zagadnień – dzięki testom;• utrwaleniu zdobytej wiedzy – dzięki kazusom i pytaniom kontrolnym.Czwarte wydanie zostało zaktualizowane, uzupełnione i poprawione. Uwzględnia zm...

  okładka Socjologia prawa. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Małgorzata Stefaniuk, Antoni Pieniążek
  okładka Socjologia prawa. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Małgorzata Stefaniuk, Antoni Pieniążek

  Podręcznik przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu socjologii prawa. Omawia m.in:• dorobek naukowy prekursorów socjologii prawa i ich następców;• kwestię społecznego działania prawa i powszechnej świadomości prawnej;• politykę prawa, jego tworzenie i stosowanie;• funkcje prawa i ich modyfikacja w zależności od zmiany sytuacji społeczno-politycznej;• pojęcie prestiżu prawa i zawodów prawniczych. Publikacja prezentuje również wyniki badań empirycznych, w tym b...

  okładka Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS CYWILNY:8 października 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1740)PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:19 listopada 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przek...

  okładka Prawo własności intelektualnej (pdf), Ebook | Krzysztof Czub
  okładka Prawo własności intelektualnej (pdf), Ebook | Krzysztof Czub

  W publikacji usystematyzowano i przystępnie omówiono zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.Zakres opracowania obejmuje m.in.:• utwory w rozumieniu prawa autorskiego,• przedmioty praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania programów, pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne),• przedmioty własności przemysłowej (w szczególności wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, ozn...

  okładka Proces karny (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Jarosław Zagrodnik
  okładka Proces karny (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Jarosław Zagrodnik

  W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące:• teorii procesu karnego,• międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,• zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego, a także• przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian.W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Omawiane zagadnienia, w tym te najbardziej złożone, zostały przedstawione jasno i zrozumiale.Trzecie wydanie podręcznika&nb...

Co znajdziesz w kategorii: Prawo

Publikacje znajdujące się w kategorii „Prawo” w księgarni internetowej Woblink.com dotyczą przede wszystkim systemu norm prawnych, dyrektyw postępowania, funkcjonowania państwa, działania społeczeństwa, ustaleń organów władzy, odpowiedzialności publicznej oraz działania służb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem państwa. Znajdują się tu również kodeksy prawne, zbiory przepisów czy ustaw, informacje dotyczące spraw kadrowych i prawa pracy, a także wszelkie publikacje opisujące znaczące zmiany zachodzące w prawie. Kategoria „Prawo” zawiera takie pozycje jak „Świadczenia dla pracowników – podatki, ZUS, ewidencja”, „Jakie są konsekwencje wycofania środka trwałego z prowadzonej działalności gospodarczej”, „Jakie są skutki zastosowania nieprawidłowej stawki podatku u sprzedawcy i nabywcy”, „KPA Komentarz – Kodeks Postępowania Administracyjnego”, „RODO w szkole i przedszkolu. Praktyczny przewodnik wdrażania nowych przepisów krok po kroku”, „Jak udzielać urlopu dla poratowania zdrowia od stycznia 2018. Wskazówki, procedury, wzory dokumentów”, „Perspektywa rozwoju podejścia procesowego. Szanse i ograniczenia”, „Prawa człowieka i ich granice”, „Polskie interpretacje ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy (1933–1989)”, „Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości” czy „Nagroda jubileuszowa oraz dodatek za wysługę lat w oświacie. Jak prawidłowo wyliczyć staż pracy”. Znalazły się tu również następujące publikacje: „7 powodów, dla których warto podpisać z pracownikiem umowę o powierzeniu mienia” Piotra Szulczewskiego, „Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe” Sebastiana Kryczki oraz „Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym” Agnieszki Skóry.