Czytaj PL

Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  Promocja
  okładka Gruzja po Rewolucji Róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018, Książka | Brodowski Jan
  Promocja
  okładka Gruzja po Rewolucji Róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018, Książka | Brodowski Jan

  Jan Brodowski łączy kilka perspektyw: rzetelność i pasję badacza z zacięciem publicysty (to nie zarzut, a komplement – nikt nie powiedział, że naukowa rozprawa musi być nudna i nieprzystępnie napisana); pozycje teoretyka i praktyka (jako ten ostatni jeździł do Gruzji m.in. w charakterze członka wyborczych misji obserwacyjnych OBWE); spojrzenia z zewnątrz i od środka (przez kilka lat mieszkał na Kaukazie). Jego praca to kolejny dowód, że o Gruzji da się pisać bezstronnie, ale ...

  Promocja
  okładka Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji, Książka | Nadskakuła-Kaczmarczyk Olga
  Promocja
  okładka Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji, Książka | Nadskakuła-Kaczmarczyk Olga

  Książka napisana przez znakomitą znawczynię wewnętrznych spraw Rosji dr Olgę Nadskakułę-Kaczmarczyk w pełni zasługuje na publikację. (… ) ma bowiem szereg pozytywnych cech, które wyróżniają ją na tle wielu innych polskich publikacji dotyczących Rosji. Po pierwsze, rozprawa ta jest oparta na wielu różnorodnych źródłach, nie tylko zastanych (materiały prasowe, oficjalne strony internetowe itd.), ale również wywołanych (głównie są to wywiady ze znaczącymi osobami ze środowisk op...

  Promocja
  okładka Zapis przeszłości w Indiach. Dworska kultura literacka języka bradź, Książka | Piotr Borek
  Promocja
  okładka Zapis przeszłości w Indiach. Dworska kultura literacka języka bradź, Książka | Piotr Borek

  Czy historia – idiosynkratyczny produkt wielowiekowej tradycji Zachodu – miała swój ekwiwalent na subkontynencie indyjskim? Czy to dopiero Zachód odsłonił przed Indusami wartość, jaką przeszłość może mieć dla teraźniejszości? Marathowie posiadali długą i bogatą tradycję własnego języka i jego formy literackiej, a mimo to ich wódz Śiwadźi w przededniu królewskiej konsekracji (1674) zlecił kompozycję dzieła poecie przynależącemu do innej kultury literackiej. Czy świadome wkrac...

  Promocja
  okładka Legitymizacja ustroju politycznego państw pojugosłowiańskich, Książka | Ewa Bujwid-Kurek
  Promocja
  okładka Legitymizacja ustroju politycznego państw pojugosłowiańskich, Książka | Ewa Bujwid-Kurek

  Naczelnym celem badawczym prezentowanej monografii jest analiza konstytucji państw pojugosłowiańskich, przede wszystkim mając na względzie legitymizację/uprawomocnienie w ich zapisie ustroju politycznego. Zagadnienie to jest szczególnie interesujące dla politologa zajmującego się przemianami ustrojowymi państw współczesnych. Powstanie samodzielnych siedmiu państw: Republiki Słowenii, Republiki Chorwacji, Republiki Macedonii,Bośni i Hercegowiny, Republiki Serbii, Czarnogóry, R...

  Promocja
  okładka Siedem nieprzyjemnych sztuk teatralnych, w tym trzy o Żydach, Książka | Małgorzata Sikorska-Miszczuk
  Promocja
  okładka Siedem nieprzyjemnych sztuk teatralnych, w tym trzy o Żydach, Książka | Małgorzata Sikorska-Miszczuk

  Wszystkie postaci z tych dramatów wygenerowały się w mojej wyobraźni, jakbym była nie człowiekiem, lecz wielomaciczną humanoidalną kreatywnicą, dającą życie giganto-matką, czerpiącą ze źródła niekończącej się płodności. Nie wydaje wam się bezwstydne, że tak wprost mówię o tym, co wypłynęło z mojego wielomacicznego brzucha? Mówię wprost, bo jestem już u kresu sił. Któregoś dnia obudzę się pod troskliwą opieką pielęgniarek, które będą mówiły „pani Małgorzato, te czterdzieści cz...

  Promocja
  okładka Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych do współczesności. La ville et le processus de transition de l'epoque moderne a nos jours, Książka |
  Promocja
  okładka Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych do współczesności. La ville et le processus de transition de l'epoque moderne a nos jours, Książka |

  Niniejsza publikacja jest efektem międzynarodowej konferencji naukowej Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych do współczesności / La ville et le processus de transition de l’époque moderne ŕ nos jours, która odbyła się w Instytucie Historycznym i Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Historii Zajezdnia w dniach 8-10 czerwca 2017 roku. Przedstawiane wyniki badań stanowią ważny głos w toczonym nieprzerwanie od czasów starożytnych do d...

  Promocja
  okładka Przybylski i inni O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia, Książka |
  Promocja
  okładka Przybylski i inni O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia, Książka |

  Dwóchsetlecie śmierci Jacka Idziego Przybylskiego (1756-1819), postaci zajmującej jedno z czołowych miejsc w panoramie życia intelektualnego Krakowa w epoce oświecenia, skłania do refleksji nad jego wieloraką aktywnością i niezwykle bogatym dorobkiem, który pozostawił. Jako m.in. prefekt Biblioteki Szkoły Głównej Koronnej, profesor „starożytności”, języka i literatury greckiej, tłumacz wielu bardzo ważnych dzieł z literatury powszechnej, a także autor utworów oryginalnych, wy...

  Promocja
  okładka Fikcje jako metoda Strategie kontr(f)aktualne w pisaniu historii, literaturze i sztukach, Książka | Sugiera Małgorzata
  Promocja
  okładka Fikcje jako metoda Strategie kontr(f)aktualne w pisaniu historii, literaturze i sztukach, Książka | Sugiera Małgorzata

  W ostatnich latach myślenie kontrfaktualne najczęściej nie było już profilowane przez narrację hegemoniczną, czyli uznaną domenę niezbitych faktów, jak zakładała najstarsza z nich, strategia "jak gdyby". (...) niezależnie od stosowanej strategii konieczny punkt wyjścia dla prowadzonej narracji stanowi aktualność, tu-i-teraz twórcy i jego odbiorców. (...) To prawda, zebrane w niniejszym tomie teksty zajmują się – zgodnie z podtytułem – przede wszystkim strategiami kontr[f]aktu...

  Promocja
  okładka Państwowotwórcza rola Polskiego Radia w II Rzeczypospolitej w świetle pisma Radio, Książka | Kaszuba Elżbieta
  Promocja
  okładka Państwowotwórcza rola Polskiego Radia w II Rzeczypospolitej w świetle pisma Radio, Książka | Kaszuba Elżbieta

  Elżbieta Kaszuba – historyk, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się m.in. w problematyce kształtowania opinii publicznej, środków masowego przekazu oraz propagandy w systemach autorytarnych i totalitarnych. Reprezentatywne dla tego nurtu jej zainteresowań badawczych są monografie: "Między propagandą a rzeczywistością. Polska ludność Wrocławia 1945-1947" (1997) oraz "System propagandy obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1939" (2004). Państwowotwórcza rola P...

  Promocja
  okładka Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, Książka |
  Promocja
  okładka Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, Książka |

  „W pracy uwagę zwraca przede wszystkim aktualność poruszanej tematyki związanej z istotnymi aspektami funkcjonowania Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Jedynie dla przykładu wymienić można wpływ Parlamentu Europejskiego na ustrój Unii Europejskiej, reprezentację interesów narodowych w Parlamencie czy też jego rolę w kreowaniu aksjologii Unii Europejskiej. Nie mniejsze znaczenie przypisać wypadnie wpływowi Parlamentu Europejskiego VIII kadencji na kształtowanie wybranych ...

  Promocja
  okładka Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa, Książka | Regla Josep Aguilo, Robert Alexy, Man Atienza
  Promocja
  okładka Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa, Książka | Regla Josep Aguilo, Robert Alexy, Man Atienza

  Książka zawiera wybór artykułów poświęconych neokonstytucjonalizmowi oraz jego wpływowi na filozofię, teorię prawa i prawo konstytucyjne. Antologia ma charakter wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze ukazuje szczególne zjawisko, jakim w prawoznawstwie jest neokonstytucjonalizm. Po drugie ilustruje zjawisko konstytucjonalizacji systemów prawa, jego wielopłaszczyznowość przejawiającą się w filozofii, teorii i dogmatyce prawa. Po trzecie wskazuje, jak duży wpływ na podstawowe ka...

  Promocja
  okładka Gołębnik Historia miejsca, Książka | Klich-Kluczewska Barbara
  Promocja
  okładka Gołębnik Historia miejsca, Książka | Klich-Kluczewska Barbara

  Historia budynków przy ul. Gołębiej 14-20, stanowiących dziś główną siedzibę Wydziału Polonistyki UJ, jest fascynująca od samego początku i znakomicie obrazuje, niczym w pigułce, dzieje Krakowa. Teren, należący wcześniej w fazie lokacyjnej do gminy żydowskiej, zaczął zmieniać swą przynależność wraz z działalnością Akademii Krakowskiej. Przy bezimiennej ulicy, następnie zwanej Garncarską, zmienionej później na Gołębią znalazły pomieszczenie dwie bursy: Sysyniusza i Starnigiels...

  Promocja
  okładka Jadwiga Andrzejewska na scenie i ekranie, Książka | Włodek Roman
  Promocja
  okładka Jadwiga Andrzejewska na scenie i ekranie, Książka | Włodek Roman

  Powstał wszechstronny portret aktorki, uwzględniający nie tylko jej role teatralne i filmowe, ale także występy kabaretowe, współpracę z radiem, telewizją… Powstał także ciekawy portret kobiety (wraz ze wszystkimi jej słabościami), która zaznała niedostatku, poznała smak ogromnej popularności, ale największe role teatralne stworzyła u schyłku życia, zupełnie zapomniana przez kino, które ją wykreowało. […] Praca jest świetnie napisana, perfekcyjnie opracowana od strony bibliog...

  Promocja
  okładka Niebo rozwianych nadziei Zachodni sojusznicy wobec wojny powietrznej we wrześniu 1939 roku, Książka | Mazur Wojciech
  Promocja
  okładka Niebo rozwianych nadziei Zachodni sojusznicy wobec wojny powietrznej we wrześniu 1939 roku, Książka | Mazur Wojciech

  Wiedza o tym, że zaatakowana 1 września 1939 roku Rzeczpospolita daremnie oczekiwała obiecanej jej lotniczej pomocy zachodnich aliantów, jest w Polsce powszechna. Choć jednak od dramatycznych wydarzeń tego okresu minęło już niemal osiem dziesięcioleci, informacje o mechanizmach decyzji podejmowanych wówczas w Paryżu i Londynie wciąż pozostawały zaskakująco niepełne, oparte na ograniczonej podstawie źródłowej. Oddawana w ręce czytelnika praca umożliwić ma częściowe przynajmnie...

  Promocja
  okładka Marcin Paszkowski i jego, Książka | Paszkowski Marcin
  Promocja
  okładka Marcin Paszkowski i jego, Książka | Paszkowski Marcin

  Księga pierwsza składa się z dwunastu rozdziałów i w przeważającej części ma charakter epopei. Rozdziały I-IX są bowiem poświęcone losom szlachcica Jakuba Kimikowskiego, który pojmany przez Tatarów w jasyr ok. 1580 r., kilka lat spędził w niewoli tureckiej, na terenach Azji Mniejszej i Afryki, z krótką przerwą, kiedy zdołał uciec i w szeregach kozaków zaporoskich walczył z Turkami i Tatarami19. Pod koniec księgi pierwszej Paszkowski – na krótko – rezygnuje z poetyckiego chara...

  Promocja
  okładka Studia z Międzyepoki Literatura wobec przemian cywilizacyjnych i społecznych lat 1764-1863, Książka |
  Promocja
  okładka Studia z Międzyepoki Literatura wobec przemian cywilizacyjnych i społecznych lat 1764-1863, Książka |

  Zmiana kulturowa, za sprawą której utwory literackie niegdyś będące w szerokim obiegu i pisarze niegdyś wysoko cenieni przesuwają się w strefę społecznej niepamięci, jest dla historyków literatury prawdziwym wyzwaniem. Historia literatury musi, w miarę możliwości, powstrzymywać i ograniczać ten proces zapominania. Społeczne zadanie badacza jest więc podobne do zadań stojących przed konserwatorem zabytków. Obaj mają na celu utrwalenie wybranych obiektów dziedzictwa przeszłości...

  Promocja
  okładka Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim XIX wieku, Książka |
  Promocja
  okładka Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim XIX wieku, Książka |

  Oddajemy czytelnikom kolejny tom z serii „Orientalia Polonica: polskie tradycje badań nad Orientem”, zawierający wybór dziewiętnastowiecznych tekstów polskich, dotyczących literatur Iranu, Indii i Chin (marginalnie wykraczając poza ten obszar w przypadku Szujskiego). Teksty ułożone zostały w porządku chronologicznym ich publikacji: krótkie artykuły z otwierającego tom zbioru O rymotwórstwie i rymotwórcach Krasickiego pierwotnie ukazywały się drukiem w latach 1798-1799, a zamy...

  Promocja
  okładka Muzyka w okolicznościach lirycznych Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku, Książka | Puchalska Iwona
  Promocja
  okładka Muzyka w okolicznościach lirycznych Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku, Książka | Puchalska Iwona

  „Okoliczności liryczne” muzyki, o których mowa w książce, to okoliczności jej odbioru przez szczególną grupę słuchających, jaką stanowią poeci. Głównym przedmiotem zainteresowania stały się więc wiersze, które przedstawiają rozmaite sytuacje obcowania ze sztuką dźwięków: teksty, w których sytuacja liryczna jest tożsama z sytuacją muzyczną lub też przez nią warunkowana. Praca opiera się na założeniu, że utwory poetyckie, niezależnie od typowego dla nich subiektywnego charakter...

  Promocja
  okładka Arsenał królewski, Książka | Czekalski Tadeusz
  Promocja
  okładka Arsenał królewski, Książka | Czekalski Tadeusz

  Prezentowana książka jest pierwszą próbą przedstawienia w możliwie kompleksowy sposób dziejów krakowskiego Arsenału zarówno w okresie uniwersyteckim, jak też przeduniwersyteckim, z uwzględnieniem przekształceń architektonicznych samego gmachu. Położony peryferyjnie w stosunku do innych budynków uniwersyteckich Arsenał Królewski zajmował w przeszłości pozycję strategiczną z punktu widzenia obronności miasta. Sąsiadujące ze wzgórzem wawelskim miejsce, w którym znajduje się opis...

  Promocja
  okładka Podróżnik i orientalista, Książka | Witold Władysław Rajkowski
  Promocja
  okładka Podróżnik i orientalista, Książka | Witold Władysław Rajkowski

  W prezentowanej publikacji przytacza się głównie relacje W. Rajkowskiego z odbytych podróży po Egipcie, Libii, Syrii, Libanie, Transjordanii oraz Iraku. Zakres tematyczny tekstów jest szeroki. Wzbogacone są o liczne fotografie, które w większości nie były nigdy publikowane, wykonane przez orientalistę, a pozyskane z prywatnych zbiorów W. Rajkowskiego.

  Promocja
  okładka Retoryka polityczna Richarda Nixona, Książka | Kuś Rafał
  Promocja
  okładka Retoryka polityczna Richarda Nixona, Książka | Kuś Rafał

  Chociaż dokonania retoryczne Richarda Nixona rzadko bywają zestawiane w dyskursie popularnym z przemówieniami tak uznanych oratorów jak John F. Kennedy, Martin Luther King czy Ronald Reagan, zdolność do elokwentnego wyrażania swych racji i skutecznego osiągania założonych celów komunikacyjnych stawia go niewątpliwie pośród najwybitniejszych mówców XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Oratorska spuścizna Nixona jawi się jako niezwykle interesujący przedmiot studiów tym bardziej, ...

  Promocja
  okładka Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego Podejście integracyjno-inkluzyjne, Książka | Przemysław E. Gębal
  Promocja
  okładka Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego Podejście integracyjno-inkluzyjne, Książka | Przemysław E. Gębal

  Książka Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne jest pracą interdyscyplinarną. (… ) Łączy więc wiele dziedzin nauki takich jak glottodydaktyka, językoznawstwo polonistyczne, kulturoznawstwo, komunikacja, ale też pedagogika i socjologia. (… ) Przedstawione cele pracy są bardzo ambitne. Monografia ma być z jednej strony „nową” dydaktyką języka, z drugiej – zakreślać obszary wiedzy interdyscyplinarnej, koniecznej do realizacji tego ce...

  Promocja
  okładka Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach, Książka | Marcin S. Przybyła
  Promocja
  okładka Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach, Książka | Marcin S. Przybyła

  Kilka lat temu mur wijący się w poprzek stoku Góry Zyndrama znów ujrzał światło dzienne. Tym razem nie było to jednak dziełem przypadku, tylko zaplanowanych badań archeologicznych. Niniejsza książka opowiada o rezultatach tych prac. Jej prawdziwym bohaterem nie jest wszak wyłącznie jedno specyficzne miejsce, lecz cała dziedzina nauki, która z poszanowaniem dla praw rządzących zrodzonymi w wyobraźni legendami próbuje zbliżyć się do przeszłości takiej, jaka istniała naprawdę. N...

  Promocja
  okładka Człowiek, przyroda, moralność, Książka | Janusz A. Majcherek
  Promocja
  okładka Człowiek, przyroda, moralność, Książka | Janusz A. Majcherek

  W swojej najnowszej książce podjął się krytycznej analizy niektórych trendów we współczesnej ekologii, ekofilozofii i etyce środowiskowej, zmierzających do stworzenia znaturalizowanej koncepcji człowieka i wypracowania – a nawet narzucenia – nowych form jego relacji ze środowiskiem naturalnym, opartych na odrzuceniu specyficznej pozycji homo sapiens. Nie sprzeciwiając się postulatom szacunku dla przyrody, jej ochrony i szerszego uwzględniania w ludzkich planach i działaniach,...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.