Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Księga Tobiasza, Książka | z Vendome Mateusz
  Promocja
  okładka Księga Tobiasza, Książka | z Vendome Mateusz

  Kolejny tom serii Bibliotheca litterarum medii aevi wydawanej przez Pracownię literatury Średniowiecza IBL PAN zawiera tekst łaciński i przekład poematu biblijnego pt. Księga Tobiasza autorstwa Mateusza z Vendôme (XII w.). Poeta ten znany był w średniowieczu przede wszystkim jako autor popularnego podręcznika sztuki poetyckiej Ars versificatoria (ok. 1175). Nieco później powstała Księga Tobiasza (ok. 1185) stanowi nie tylko wierszowane opracowanie historii biblijnego Tobiasza...

  Promocja
  okładka Od Sasa do Lasa... i Paca Rozprawy, artykuły, przyczynki (wybór), Książka | Świerczyńska Dobrosława
  Promocja
  okładka Od Sasa do Lasa... i Paca Rozprawy, artykuły, przyczynki (wybór), Książka | Świerczyńska Dobrosława

  Dobrosława Świerczyńska – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych, od 1968 roku związana „etatowo” z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, obecnie emerytka. Główne kierunki zainteresowań naukowych: historia literatury, bibliografia i biografistyka, folklor (paremiografia i paremiologia), pseudonimy oraz pseudonimologia, edytorstwo. Autorka lub współautorka m.in. słowników pseudonimów, różnych edycji zbiorów przysłów, licznych artyku...

  Promocja
  okładka Boginie bohaterki syreny pajęczyce Polskie pisarki współczesne wobec mitów, Książka |
  Promocja
  okładka Boginie bohaterki syreny pajęczyce Polskie pisarki współczesne wobec mitów, Książka |

  Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie o znaczenie, miejsce i rolę mitu w twórczości polskich pisarek współczesnych. Pojęcie „mitu” rozumiane jest tu jako zestaw wątków, figur i symboli pochodzących przede wszystkim z kultur starożytnych i z opowieści biblijnych, na stale zakorzenionych we wspólnej wyobraźni literackiej i w tradycji europejskiej. Nie brakuje jednak szerszego rozumienia mitu jako stereotypu kulturowego, tak jak w przypadku obrazu Czarnej Afryki, który uciele...

  Promocja
  okładka Klik-klak Dramaty, Książka | Abramow-Newerly Jarosław
  Promocja
  okładka Klik-klak Dramaty, Książka | Abramow-Newerly Jarosław

  Jarosław Abramow-Newerly (ur. 1933) – pisarz, dramatopisarz, redaktor, satyryk i kompozytor. Współtwórca Studenckiego Teatru Satyryków i jeden z czołowych twórców „polskiej szkoły słuchowisk”. Napisał kilkadziesiąt sztuk teatralnych, z czego większość doczekała się realizacji w Teatrze Polskiego Radia, wiele opublikowanych zostało w „Dialogu”, a spora część była inscenizowana w polskich teatrach oraz w Teatrze Telewizji. W PRL jako satyryk krytykował społeczeństwo „z awansu”...

  Promocja
  okładka Karol Irzykowski - człowiek sporu, postać sporna, Książka | redakcją Mateusza Chmurskiego Pod, Sadkowskiej Katarzyny, Siatkowskiej-Callebat Kingi
  Promocja
  okładka Karol Irzykowski - człowiek sporu, postać sporna, Książka | redakcją Mateusza Chmurskiego Pod, Sadkowskiej Katarzyny, Siatkowskiej-Callebat Kingi

  Ogląd dorobku naukowego poświęconego Irzykowskiemu skłania przede wszystkim do pytania o aktualność tego pisarza, krytyka i myśliciela. Czy poświęcone kulturze polskiej pisma stanowią nadal źródło inspiracji, czy przynależą już raczej do modelowych ujęć problematyki odległej, osadzonej w określonym kontekście historycznym? Czy Irzykowski, człowiek sporu i niezliczonych literackich agonów, pozostaje nadal postacią sporną, czy – jak chciał Stefan Kisielewski – „maniak. Dziwak i...

  Promocja
  okładka Holokaust i Hiroszima w perspektywie porównawczej Pamięć o II wojnie światowej w Polsce i Japonii, Książka |
  Promocja
  okładka Holokaust i Hiroszima w perspektywie porównawczej Pamięć o II wojnie światowej w Polsce i Japonii, Książka |

  Zestawienie Hiroszima–Nagasaki i Holokaust budzi odmienne reakcje w Japonii i na Zachodzie. (…) Artykuły zawarte w książce poruszają następujące zagadnienia: 1) pamięć i narracja o Zagładzie w Polsce, 2) recepcja Holokaustu i innych wydarzeń wojennych w Japonii, 3) dyskurs społeczno-polityczny na temat zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki. Biorąc za punkt wyjścia te dwa wydarzenia: Zagładę oraz zrzucenie bomby atomowej, zamierzamy stworzyć platformę do poszukiwani...

  Promocja
  okładka Odnajdywanie języka dyscypliny Literaturoznawstwo wileńskie i warszawskie 1809-1830, Książka | Markowska-Fulara Helena
  Promocja
  okładka Odnajdywanie języka dyscypliny Literaturoznawstwo wileńskie i warszawskie 1809-1830, Książka | Markowska-Fulara Helena

  Helena Markowska-Fulara opisuje w swej książce warunki, które pozwoliły narodzić się w Polsce temu, co dzisiaj nazywamy literaturoznawstwem. Autorka posługuje się różnymi narzędziami metodologicznymi, ale najbliższe jej pozostaje spojrzenie historyka nauki. Takiego historyka, który nie szuka jednej, determinującej badane zjawisko przyczyny (czysto konceptualnej lub społecznej, gospodarczej, politycznej…), lecz pokazuje splot różnych okoliczności (łącznie z biograficznymi), kt...

  Promocja
  okładka Flaubert w poszukiwaniu opowieści, Książka | Piotr Śniedziewski
  Promocja
  okładka Flaubert w poszukiwaniu opowieści, Książka | Piotr Śniedziewski

  Piotr Śniedziewski czyni z pisarskich narzędzi Flauberta kanwę dla przejmującej opowieści o byciu pisarzem, który całą swoją egzystencję chciał sprowadzić do gestu zaczerniania białej kartki. Flaubert - w poszukiwaniu opowieści ukazuje złożoność tego gestu, jego obsesyjne rozgrywanie w listach, ale i w powieściach. Opowiadając o piórze czy kałamarzu, Śniedziewski daje fascynujące świadectwo o tworzeniu, jakiego już nie uświadczymy - o tym, kim był Flaubert jako archetyp pisar...

  Promocja
  okładka Jak (nie) być pisarzem Literatura we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej, Książka | Lachman Magdalena
  Promocja
  okładka Jak (nie) być pisarzem Literatura we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej, Książka | Lachman Magdalena

  Skoro pisarza w tradycyjnych, ale nadal głęboko zakorzenionych wizjach spowijać ma nimb wielkości, to aktualnie literat będzie programowo poprzestawał na minimalizmie i preferował niewyszukane środki wyrazu. Skoro grafomanowi zwyczajowo odmawia się wstępu w szeregi pisarskie, to współczesny przedstawiciel sztuki słowa będzie konsekwentnie nobilitował tę kategorię i z grafomanii uczyni swoją podstawową wizytówkę. Skoro twórca literatury posługuje się materią językową i pielęgn...

  Promocja
  okładka Znaki katastrofy spacje ocalenia O twórczości W. G. Sebalda, Książka | redakcją Przemysława Czaplińskiego i Katarzyny Kończal Pod
  Promocja
  okładka Znaki katastrofy spacje ocalenia O twórczości W. G. Sebalda, Książka | redakcją Przemysława Czaplińskiego i Katarzyny Kończal Pod

  Książki, które stoją w mojej Sebaldowskiej biblioteczce bardzo często odwołują się do obrazów wędrówki, podróży, poszukiwania, tropienia, chodzenia po śladach. Jakby myślenie o Sebaldzie i Sebaldem nie mogło być statyczne, jakby wymagało ruchu, przemieszczenia. Zebrane przez Przemysława Czaplińskiego i Katarzynę Kończal szkice odpowiadają na ten impuls, odszukując nowe ścieżki przez nieoczywiste, ruchome terytorium dzieła Sebalda, podkreślając zarazem, że po Sebaldzie, po doś...

  Promocja
  okładka Parnas oświeconych Studia o poezji polskiej epoki oświecenia, Książka | Kaliszewski Wojciech
  Promocja
  okładka Parnas oświeconych Studia o poezji polskiej epoki oświecenia, Książka | Kaliszewski Wojciech

  Na rozprawę składają się interpretacje kilkunastu wierszy, wybranych, jak chce Autor, nieprzypadkowo, bo mających szczególne znaczenie w twórczości mieszkańców oświeconego Parnasu i otwierających perspektywę na nowe odczytanie ich poezji. Kaliszewski wybrał wiersze, układające się w szczególny obraz oświeceniowego klasycyzmu, który jawi się tu nie tylko jako prąd estetyczny otwarty na wyznania nowoczesności, ale także jako całościowy pogląd na świat i postawa etyczna. Jej dec...

  Promocja
  okładka Lyotard Derrida Hillis Miller i inni Kalifornijska Teoria Krytyczna, Książka |
  Promocja
  okładka Lyotard Derrida Hillis Miller i inni Kalifornijska Teoria Krytyczna, Książka |

  Uniwersytet Kalifornijski stał się pod koniec XX wieku znaczącym punktem na mapie rozwoju amerykańskiej i światowej teorii krytycznej, filozofii nieanalitycznej i dekonstrukcji; w szczególności oddział UC Irvine odegrał bardzo istotną rolę w formowaniu się fenomenu amery-kańskiej teorii krytycznej. Na konstatację tę należy spojrzeć z punktu widzenia znaczącej roli, jaką formująca się wtedy teoria krytyczna odgrywa dziś w badaniach z zakresu humanistyki, pro-wadzonych obecnie...

  Promocja
  okładka Cenzura wobec literatury polskiej w latach osiemdziesiątych XX w., Książka | Gardocki Wiktor
  Promocja
  okładka Cenzura wobec literatury polskiej w latach osiemdziesiątych XX w., Książka | Gardocki Wiktor

  Książka […] jest cenną pozycją wśród tych opracowań, które związki literatury z cenzurą w latach powojennych badają w kluczowych okresach i obszarach, zapisując tym samym niemałe „rozdziały” w historii tychże związków. […] Cenzura wobec literatury polskiej w latach osiemdziesiątych XX wieku […] zbiera w jednym miejscu syntetyczne opisy urzędowych ingerencji w wybrane obszary produkcji literackiej – i konfrontuje je z opisem ich prawnych i politycznych uwarunkowań; proponuje, ...

  Promocja
  okładka Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym, Książka | redakcją Aleksandry Wójtowicz i Jacka Paulinka Pod
  Promocja
  okładka Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym, Książka | redakcją Aleksandry Wójtowicz i Jacka Paulinka Pod

  Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym, pod redakcją naukową Aleksandry Wójtowicz i Jacka Paulinka Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym to jeden z trzech tomów trylogii, przygotowanych w ramach grantu NPRH MNiSW Literaturoznawstwo architektoniczne (nr 0176/NPRH4/H2a/83/2016). Zaakcentowana jest tu rola badań multidyscyplinarnych, gdzie istotna jest równorzędność analiz, podejmujących ten sam temat i prowadzonych przez przedstawicieli różnych dziedz...

  Promocja
  okładka Listy do Zenona Przesmyckiego z lat 1887-1901, Książka | Trzeszczkowska Zofia
  Promocja
  okładka Listy do Zenona Przesmyckiego z lat 1887-1901, Książka | Trzeszczkowska Zofia

  Inicjatywę wydania Listow Trzeszczkowskiej do Miriama należy uznać za słuszna i potrzebną. To zwarty, dobrze zachowany i duży blok epistolarny, dający możliwość pokazania życia, osobowości oraz twórczości poetki i tłumaczki dziś już niemal zupełnie zapomnianej. Ale i dziś właśnie – z wielu powodów – niezwykle interesującej (…) Wstęp ma charakter biograficzny i historycznoliteracki. Jest zwarty i komunikatywny, dobrze wprowadza do edycji. Autorka opracowania – głównie na pods...

  Promocja
  okładka Anonim Księgi, które zową Język, Książka | z Rottterdamu Erazm
  Promocja
  okładka Anonim Księgi, które zową Język, Książka | z Rottterdamu Erazm

  „Księgi, które zową Język” – przekład dzieła Lingua (1525) Erazma z Rotterdamu, dokonany przez anonimowego tłumacza i wydany w roku 1542 w krakowskiej oficynie Hieronima Wietora. Oryginalną wersję dzieła Erazm zadedykował Krzysztofowi Szydłowieckiemu, kasztelanowi krakowskiemu i kanclerzowi wielkiemu koronnemu, Wietor uzupełnił tom przedmową skierowaną do Jana Amora Tarnowskiego, męża Zofii Szydłowieckiej herbu Odrowąż, córki Krzysztofa Szydłowieckiego. Jest to pierwszy i je...

  Promocja
  okładka Sen nieboszczyka Polski hoffmanizm w XIX wieku, Książka | Rudkowska Magdalena
  Promocja
  okładka Sen nieboszczyka Polski hoffmanizm w XIX wieku, Książka | Rudkowska Magdalena

  Z wielkim zainteresowaniem i przyjemnością przeczytałam książkę Magdaleny Rudkowskiej. Przedstawia ona nurt hoffmanizmu jako zjawisko w kulturze polskiej oryginalne, odmienne od dominującego tonu martyrologiczno-patriotycznego, nurt mocno związany z europejskim dyskursem. W tej książce równie ważna jak teksty literackie jest krytyka: dyskusje i polemiki rozwijające się przez cały wiek. Przekonuje mnie dobrze udokumentowana teza Autorki, że nurt hoffmanizmu pozwalał wyrazić tr...

  Promocja
  okładka Spojrzenie z ukosa Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej, Książka |
  Promocja
  okładka Spojrzenie z ukosa Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej, Książka |

  Niniejszy zbiór obszernych, szczegółowych i wyczerpujących studiów, subtelnych analiz i kreślących nowe perspektywy podsumowań – to wynik przekonania ich autorów, że warto zrewidować stan „polskiej wiedzy” o Rosji, tej międzywojennej, jak i dzisiejszej; że warto zatrzymać się zarówno przy wypieranym ze świadomości Polaków rusofilstwie, jak i przy polskiej rusofobii, by poznać uwarunkowania i znaczenia wpisane w polsko-rosyjskie spotkania i konflikty. Prześledzenie podejmowa...

  Promocja
  okładka Całość i sens Ćwiczenia historycznoliterackie, Książka | Kulesza Dariusz
  Promocja
  okładka Całość i sens Ćwiczenia historycznoliterackie, Książka | Kulesza Dariusz

  Monografia Dariusza Kuleszy dzieli się na trzy części: Rozgrzewka, Proza, Poezja. W części pierwszej autor sięga po teksty z końca dziewiętnastego stulecia oraz pierwszej połowy kolejnego, choć punktem odniesienia jest ich powojenna recepcja. Ten fragment publikacji obejmuje artykuły: Wprowadzenie albo ćwiczenia historycznoliterackie: plan zajęć, Między romantyzmem i socjalizmem. Młodzi pozytywiści z „Przeglądu Tygodniowego w powojennych syntezach historycznoliterackich oraz ...

  Promocja
  okładka Freud logika doświadczenia Spekulacje marańskie, Książka | Lipszyc Adam
  Promocja
  okładka Freud logika doświadczenia Spekulacje marańskie, Książka | Lipszyc Adam

  Adam Lipszyc - eseista tłumacz, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Ciyitas oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Laureat nagrody „Literatury na Świecie” im. Andrzeja Siemka, nagrody Allianz Kulturstiftung i Nagrody Literackiej Gdynia. Ostatnio opublikował Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej (Kraków, 2018). To jest filozoficzna książka o Freudzie. Staram się w niej pokazać, że z pism twó...

  Promocja
  okładka Wielkie poruszenie Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej, Książka | Siewior Kinga
  Promocja
  okładka Wielkie poruszenie Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej, Książka | Siewior Kinga

  Kinga Siewior - dr, literaturoznawczyni, polonistka i slawistka. Współpracuje z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka monografii Odkrywcy i turyści na afrykańskim szlaku. O fotografii w polskim reportażu podróżniczym (Kraków 2012), współredaktorka Głuchego brudnopisu. Antologii manifestów awangard Europy Środkowej (Kraków 2015). Zajmuje się geopoetyką i kulturowymi studiami nad migracjami oraz środkowoeuropejskimi politykami i...

  okładka Noce i dnie Tom 1-4, Ebook | Maria Dąbrowska
  okładka Noce i dnie Tom 1-4, Ebook | Maria Dąbrowska

  Nowe, krytyczne wydanie "Nocy i dni" w opracowaniu, ze wstępem i komentarzami prof. Ewy Głębickiej. Czterotomowa powieść Dąbrowskiej ukazuje się w niniejszej edycji w trzech wolumenach, w następującym układzie: Vol. 1: Tom I - Bogumił i Barbara, Tom II - Wieczne zmartwienie; Vol. 2: Tom III - Miłość; Vol. 3: Tom IV - Wiatr w oczy. Każdy z tomów zawiera również wkładkę z kolorowymi zdjęciami z dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie....

  Promocja
  okładka Wojna i okolice, Książka | Buryła Sławomir
  Promocja
  okładka Wojna i okolice, Książka | Buryła Sławomir

  SŁAWOMIR BURYŁA - profesor w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się współczesną literaturą polską, a zwłaszcza prozą wojny i okupacji, Holokaustu oraz edytorstwem i kulturą popularną. Jest autorem m.in. Opisać Zagładę (Wrocław 2006), Tematy (nie)opisane (Kraków 2013), Wokół Zagłady (Kraków 2016), Rozrachunki z wojną (Warszawa 2017). W 2012 roku w IBL PAN ukazała się pod jego redakcją, Doroty Krawczyńskiej oraz Jacka Le...

  Promocja
  okładka Materialność i sensualność tekstu, Książka | Magdalena Abramczyk, al. et
  Promocja
  okładka Materialność i sensualność tekstu, Książka | Magdalena Abramczyk, al. et

  Odnajdujemy w tomie rozmaite próby badawczego ujęcia materialności i sensualności. Podejmowane analizy, niekiedy wsparte odwołaniami do myślicieli i twórców operujących tymi pojęciami, uwzględniają różnorakie eksplikacje: zazwyczaj niuansują albo potwierdzają uznane stanowiska. Niektóre ujawniają także potoczne i niepozbawione trafności intuicje. „Odczytania” materialności dotyczą kilku poziomów dzieła literackiego. [...] Czasem mowa o kwestiach związanych z tzw. warstwą brzm...