IPN Historia najnowsza

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Książka | Joanna Lubecka
  Promocja
  okładka Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Książka | Joanna Lubecka

  Książka przedstawia krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, w których sądzono niemieckich zbrodniarzy wojennych. Stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w kraju, w którym trwała ostra walka o przejęcie władzy przez komunistów, mogły odbywać się sprawiedliwe, względnie niezależne od nacisków nowej władzy procesy? Ukazana została ówczesna atmosfera wokół procesów, sylwetki uczestników i codzienne warunki ich funkcjonowania w trudnych powojennych realiach oraz ...

  Promocja
  okładka Węzeł gordyjski Katolicy świeccy w PRL (1956-1989), Książka | Sikorski Tomasz
  Promocja
  okładka Węzeł gordyjski Katolicy świeccy w PRL (1956-1989), Książka | Sikorski Tomasz

  Monografia poświęcona jest środowiskom katolików świeckich w PRL w latach 1956–1989. Książka składa się poniekąd z dwóch części. W pierwszej przedstawiono historię środowisk, w drugiej zaś poszczególnych postaci z nimi związanych, czasami mniej znanych bądź po prostu zapomnianych. Książkę uzupełniają w większości dotąd niepublikowane fotografie pozyskane ze zbiorów prywatnych.

  Promocja
  okładka PZPR na Warmii i Mazurach 1948-1990. Struktury, organizacja, ludzie, Książka | Mariusz Tomasz Korejwo
  Promocja
  okładka PZPR na Warmii i Mazurach 1948-1990. Struktury, organizacja, ludzie, Książka | Mariusz Tomasz Korejwo

  Książka jest pierwszą tego typu analizą organizacji PZPR, skupia się bowiem nie na sprawach polityki czy ideologii, ale na rozpoznaniu wewnętrznej struktury partii, zależności pomiędzy poszczególnymi jej jednostkami i komórkami organizacyjnymi, kompetencji funkcjonujących organów – formalnych i nieformalnych. Wszystko to z uwzględnieniem zmian dokonujących się w czasie. Innym istotnym zagadnieniem poruszonym w książce są sposoby oddziaływania PZPR na instytucje państwowe, spo...

  Promocja
  okładka Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Struktury - kadry - działalność, Książka | Paweł Piotr Warot
  Promocja
  okładka Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Struktury - kadry - działalność, Książka | Paweł Piotr Warot

  Monografia WUBP w Olsztynie w latach 1945–1956. Praca została podzielona na pięć rozdziałów w układzie problemowym, przy zachowaniu chronologii wewnątrz poszczególnych rozdziałów. W kolejnych częściach autor omawia: powstanie, struktury i kadry komunistycznego aparatu represji na Warmii i Mazurach, udział WUBP w walce o kształt nowego ładu politycznego, udział WUBP w procesie kształtowania stosunków narodowościowych i społecznych, działania UB wobec sfery gospodarczej, dział...

  Promocja
  okładka Pontyfikat wielu zagrożeń Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy „Kapella” 1979–1990, Książka |
  Promocja
  okładka Pontyfikat wielu zagrożeń Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy „Kapella” 1979–1990, Książka |

  Publikacja Pontyfikat wielu zagrożeń. Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy „Kapella” 1979–1990 to unikatowy zbiór dokumentów jednej z operacji sowieckiego wywiadu, prowadzonej pod nadzorem Moskwy przez I Wydział KGB Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Stanowi interesujący przyczynek do zbadania relacji między ZSRS a Stolicą Apostolską i ważne źródło informacji, dotyczących wiedzy i wyobrażeń KGB na temat poczynań Jana Pawła II.

  Promocja
  okładka Kto wygrał bitwę pod Grunwaldem? Tradycja grunwaldzka wśród narodów Europy Środkowo-Wschodniej, Książka | Mačiulis Dangiras, Petrauskas Rimvydas, Staliunas Darius
  Promocja
  okładka Kto wygrał bitwę pod Grunwaldem? Tradycja grunwaldzka wśród narodów Europy Środkowo-Wschodniej, Książka | Mačiulis Dangiras, Petrauskas Rimvydas, Staliunas Darius

  Bitwa pod Grunwaldem jest głęboko zakorzeniona w świadomości historycznej Polaków, Litwinów i Białorusinów – dla tych narodów jest to szczególnie ważne miejsce pamięci. Niniejsza książka jest owocem pierwszych porównawczych badań nad tym, jak kształtował się i z biegiem czasu zmieniał historyczny obraz bitwy pod Grunwaldem w pamięci zbiorowej narodów zamieszkujących Europę Środkowo-Wschodnią.

  Promocja
  okładka Żołnierze wolnej Polski Wyklęci odnalezieni w Małopolsce, t. 1, Książka |
  Promocja
  okładka Żołnierze wolnej Polski Wyklęci odnalezieni w Małopolsce, t. 1, Książka |

  Praca zbiorowa Żołnierze wolnej Polski. Wyklęci odnalezieni w Małopolsce, to opowieść o piętnastu osobach, które zostały zamordowane w Krakowie za prowadzoną po 1945 r. działalność niepodległościową. Każda z tych postaci, niezależnie od tego z jakim nurtem powojennej konspiracji była związana i jaką odgrywała w podziemiu rolę, stała się rozpoznawalnym w regionie symbolem niezgody na komunistyczne zniewolenie. Każdą udało się też odnaleźć i zidentyfikować w ramach prac poszuki...

  Promocja
  okładka Dęby i burzany Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem, Książka | Joanna Karbarz-Wilińska
  Promocja
  okładka Dęby i burzany Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem, Książka | Joanna Karbarz-Wilińska

  Książka uzupełnia obecną w nauce polskiej lukę w zakresie opracowań dotyczących ukraińskiego nurtu chrześcijańskiego związanego z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem. Ukazuje jego funkcjonowanie oraz zasięg oddziaływania w życiu politycznym Ukraińców. Prezentuje rolę, jaką w nim odegrał duchowny, a także działalność organizacji i partii chrześcijańskich, które wspierał. W książce przedstawiono m.in. proces powstawania tych ugrupowań oraz przybliżono ich oblicze id...

  Promocja
  okładka Egzamin studenta i obywatela Rzecz o strajku studentów łódzkich w 1981 r, Książka |
  Promocja
  okładka Egzamin studenta i obywatela Rzecz o strajku studentów łódzkich w 1981 r, Książka |

  Publikacja jest relacją ze strajku studenckiego w Łodzi, zorganizowanego w styczniu i lutym 1981 r. Jadwiga Kowalczyk, wówczas studentka czwartego roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, opisuje rzeczywistość, której doświadczali studenci tej uczelni. Jest to tym bardziej cenne, że dotychczas w większym stopniu uwaga badaczy skupiała się na protestach organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim.

  Promocja
  okładka Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej, Książka |
  Promocja
  okładka Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej, Książka |

  Niniejszy tom pokonferencyjny poświęcony jest młodzieżowemu oporowi antykomunistycznemu w okresie Polski Ludowej, które to zjawisko zaprezentowane zostało w sposób przekrojowy. Wśród dwunastu tekstów składających się na publikację znajdują się szkice poświęcone działalności wybranych tajnych organizacji młodzieżowych, jak również represjom grożącym młodym konspiratorom ze strony totalitarnego państwa. Publikację uzupełniają dwa indeksy oraz aneks ikonograficzny.

  Promocja
  okładka Oficjalna prasa w PRL. T. 1, Książka |
  Promocja
  okładka Oficjalna prasa w PRL. T. 1, Książka |

  Badania nad prasą oficjalnie wydawaną w PRL w ostatnich latach zamarły. Na rynku wydawniczym pojawiały się ledwie jeden-dwa tytuły na ten temat raz na jakiś czas, a gazety czy tygodniki publikowane w tamtym okresie zazwyczaj stanowiły wdzięczny temat do obśmiewania lub ilustrowania innych książek. Nadszedł czas, aby to zmienić i przywrócić właściwe proporcje, gdyż w dobie radia i często raczkującej telewizji to prasa stanowiła główne źródła kształtowania świadomości społeczeń...

  Promocja
  okładka Problemy archiwalnych systemów informatycznych Symposia Archivistica, t. V, Książka |
  Promocja
  okładka Problemy archiwalnych systemów informatycznych Symposia Archivistica, t. V, Książka |

  Zebrane w książce teksty przedstawiają problemy archiwalnych systemów informatycznych w trzech aspektach: teoretycznym, praktycznym i technicznym. W części teoretycznej zostały ukazane zależności między archiwalnym systemem informacyjnym a archiwalnym systemem informatycznym, zwrócono też uwagę na rolę organizacji obiegu informacji i jej wykorzystanie. W kontekście spożytkowania danych omówiono metody badań potrzeb informacyjnych użytkowników. W części poświęconej praktyce pr...

  Promocja
  okładka Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach Symposia Archivistica t. 6, Książka |
  Promocja
  okładka Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach Symposia Archivistica t. 6, Książka |

  W szóstym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach” zorganizowanego w dniach 25–26 października 2018 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

  Promocja
  okładka Między PRL a III RP (1989-1990) Legalizm czy kontynuacja?, Książka |
  Promocja
  okładka Między PRL a III RP (1989-1990) Legalizm czy kontynuacja?, Książka |

  Studia i materiały oparte na konferencji „Od PRL do III RP” (28 listopada 2019 r.). Tematyka publikacji oscyluje wokół historyczno-prawnych aspektów polskiej transformacji ustrojowej, ze szczególnym naciskiem na dziedzictwo II RP i legalistyczną ciągłość uosabianą przez władze RP na uchodźstwie.

  Promocja
  okładka Międzynarodówka antykościelna Współpraca polskiego Urzędu do spraw Wyznań z jego odpowiednikami w państwach komunistycznych (1954-, Książka | Noszczak Bartłomiej
  Promocja
  okładka Międzynarodówka antykościelna Współpraca polskiego Urzędu do spraw Wyznań z jego odpowiednikami w państwach komunistycznych (1954-, Książka | Noszczak Bartłomiej

  Publikacja ukazuje współpracę UdsW z analogicznymi instytucjami z krajów demokracji ludowej. Spotkania dwu- i wielostronne były dla zatrudnionych w nich towarzyszy okazją do wymiany doświadczeń oraz projektowania wspólnych działań antykościelnych.

  Promocja
  okładka Łódzcy bohaterowie wojen o granice odrodzonej Polski 1918-1920, Książka | Jarno Witold
  Promocja
  okładka Łódzcy bohaterowie wojen o granice odrodzonej Polski 1918-1920, Książka | Jarno Witold

  W książce, będącej swoistym zbiorowym konterfektem łódzkich bohaterów, zawarto dziewiętnaście artykułów biograficznych dotyczących nietuzinkowych oficerów. Pochodzili oni z różnych środowisk, lecz wychowani byli w patriotycznym przekonaniu o konieczności walki o suwerenną Polskę. Wszyscy uczestniczyli w latach 1918–1920 w wojnach o granice Odrodzonej Polski, walcząc na różnych jej frontach.

  Promocja
  okładka Rok 1939 w Łodzi i w województwie łódzkim Losy ludności cywilnej, Książka |
  Promocja
  okładka Rok 1939 w Łodzi i w województwie łódzkim Losy ludności cywilnej, Książka |

  Zbiór artykułów będących poszerzoną wersją referatów wygłoszonych na konferencji „Wrzesień 1939 r. w Łodzi i regionie łódzkim – losy ludności cywilnej”, która odbyła się 4 września 2019 r. w Łodzi.

  Promocja
  okładka Aby utrzymać porządek Raporty wojsk francuskich z okresu II powstania śląskiego (lipiec-wrzesień 1920 roku), Książka |
  Promocja
  okładka Aby utrzymać porządek Raporty wojsk francuskich z okresu II powstania śląskiego (lipiec-wrzesień 1920 roku), Książka |

  Publikacja zawiera 24 dokumenty, wytworzone latem 1920 r. przez wojska francuskie i przedstawicielstwa Komisji Międzysojuszniczej. Powstały w okresie II powstania śląskiego i dotyczą niemieckich zamieszek z 17 VIII 1920 r. oraz późniejszych działań powstańczych, jak również okresu po wygaśnięciu powstania.

  Promocja
  okładka Grudniowa kolęda Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia '70, Książka | Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz
  Promocja
  okładka Grudniowa kolęda Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia '70, Książka | Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz

  Książka stanowi pierwszą próbę kompleksowego przedstawienia reakcji Kościoła katolickiego na rewoltę grudniową 1970 r. w Trójmieście. Opisano w niej również działania władz komunistycznych, które w obliczu kryzysu starały się wykorzystać autorytet duchowieństwa do własnych celów.

  Promocja
  okładka Łódź czerwona Prawda czy mit? Studia i szkice., Książka | Toborek Tomasz
  Promocja
  okładka Łódź czerwona Prawda czy mit? Studia i szkice., Książka | Toborek Tomasz

  Zbiór artykułów będących poszerzoną wersję referatów wygłoszonych na konferencji "Łódź czerwona. Prawda czy mit?", która odbyła się w dniach 10-11 czerwca 2019 r. w Łodzi. Przygotowano 9 esejów obejmujących lata 1905-1989.

  Promocja
  okładka Normatywy Departamentu III oraz Departamentu Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa MSW (1956-1990), Książka | Cyprian Wilanowski
  Promocja
  okładka Normatywy Departamentu III oraz Departamentu Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa MSW (1956-1990), Książka | Cyprian Wilanowski

  Niniejszy tom zawiera dokumenty wytworzone w centrali aparatu represji w latach 1956–1989, regulujące funkcjonowanie jednego z głównych pionów Służby Bezpieczeństwa – Departamentu III MSW. Ostatnie zamieszczone normatywy dotyczą jego następcy – Departamentu Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa MSW, istniejącego od 1989 do 1990 r. W przekonaniu edytora i redaktorów serii oddawany do rąk Czytelników tom daje przegląd najważniejszych zmian strukturalnych zachodzących w pioni...

  Promocja
  okładka Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980-1983, Książka | Świder Małgorzata
  Promocja
  okładka Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980-1983, Książka | Świder Małgorzata

  Gdy w sierpniu 1980 r. na polskim Wybrzeżu wybuchły strajki, zapewne niewiele osób liczyło się ze zwycięstwem robotników. Zapewne nikt wówczas nie przypuszczał, że zakończenie dekady lat osiemdziesiątych XX w. nastąpi przy okrągłym stole, dojdzie do transformacji politycznej i częściowo wolnych wyborów, a także nominowania na premiera Polski człowieka stojącego w opozycji do komunizmu. A jednak… W tym dziesięcioleciu miały miejsce wydarzenia, które wpłynęły nie tylko na społe...

  Promocja
  okładka Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Tom 4: Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa, Książka |
  Promocja
  okładka Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Tom 4: Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa, Książka |

  W tomie zamieszczone zostały dokumenty dotyczące pomocy udzielanej przez Polaków Żydom na terenie dystryktu radomskiego Generalnego Gubernatorstwa. W większości są to protokoły przesłuchań świadków, sporządzone przez pracowników Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Polsce i jej oddziałów terenowych. Towarzyszą im listy kierowane przez ratowników do GKBZHwP, a także relacje ocalonych. Dokumenty dotyczą najróżniejszych for pomocy, począwszy od wsparcia żywnościowego,...

  Promocja
  okładka Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 Album, Książka |
  Promocja
  okładka Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 Album, Książka |

  Album został opracowany w ramach, realizowanego od kilku lat, projektu stworzenia syntezy dziejów Lubelszczyzny w XX w. Inspiracją dla autorów było interesujące zjawisko kulturowe, jakim jest niesłabnące zainteresowanie przeszłością "małej ojczyzny". W wizualnej formie chcieliśmy pokazać specyfikę regionu w latach międzywojennych. Mamy nadzieję, że nasza propozycja będzie wartościowym dopełnieniem pracy specjalistów różnych dziedzin, którzy wspólnym wysiłkiem opracowali dwuto...

Co znajdziesz w kategorii: Historia najnowsza

Historia najnowsza obejmuje okres od zakończenia nowożytności, czyli przełom XVIII i XIX wieku, aż do czasów współczesnych. Dlatego wiele książek z kategorii „Historia najnowsza” poświęconych jest wojnom światowym, powstaniu warszawskiemu czy okresowi PRL-u. Pozycje przedstawiające czasy II wojny światowej stanowią tak dużą część książek, że zostały umieszczone w odrębnej podkategorii „II wojna światowa”. Główny trzon kategorii „Historia najnowsza” stanowią książki oscylujące wokół tematyki wojen światowych („Legiony – droga do legendy” Marka A. Koprowskiego, „Niewygodny Polak” Macieja Bernatta-Reszczyńskiego), powstania warszawskiego („Duch ’44. Siła ponad słabością” Stanisława Zasady), PRL-u („»Ciekawe« życie w PRL-u. I co dalej?” Bogusława Homickiego) oraz Solidarności („Tu radio Solidarność” Pawła Pietkuna). Jednak znaleźć tu można także takie publikacje jak „Kobiety wywiadu” Przemysława Słowińskiego, który przedstawia biografie najsłynniejszych agentek i szpiegów, m.in. Mathilde Carré, Coco Chanel czy Krystyny Skarbek. W tej kategorii znajduje się też „Epilog do »Kamieni na szaniec«” profesora Grzegorza Nowika, ukazujący szerzej tło wydarzeń przedstawionych przez Aleksandra Kamińskiego w jego słynnej książce. Najnowszej historii poświęcona została chociażby „Polska 1945–2015. Historia polityczna” Andrzeja Piaseckiego i Ryszarda Michalaka – jedna z niewielu monografii przedstawiających w takiej formie losy współczesnej Polski. Nie może zabraknąć także opisów brawurowych ucieczek, m.in. z obozów śmierci – Auschwitz, Sobiboru, sowieckich łagrów czy pilnie strzeżonych twierdz, które w „Słynnych ucieczkach Polaków” opisał Andrzej Fedorowicz.