IPN Historia najnowsza

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  PromocjaNowość
  okładka Od nadziei do niepodległości NSZZ „Solidarność” 1980-1989/90 Studia i szkice, Książka |
  PromocjaNowość
  okładka Od nadziei do niepodległości NSZZ „Solidarność” 1980-1989/90 Studia i szkice, Książka |

  Historia NSZZ „Solidarność” od lat przykuwa uwagę badaczy różnych dyscyplin naukowych. To nie tylko dzieje politycznej batalii zorganizowanego społeczeństwa o niepodległą Polskę, ale przede wszystkim fenomen wielkiego ruchu społecznego, który na trwałe odmienił sposób myślenia, a także działania wielu osób, wywarł znaczący wpływ na inne organizacje oraz instytucje, przyczyniając się do ich reformy i odnowy. To również ruch, który przez całą dekadę lat osiemdziesiątych XX w. p...

  PromocjaNowość
  okładka Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej. Dzieje niezależnej oficyny w latach 1982–1989, Książka | Marcin Krzek-Lubowiecki
  PromocjaNowość
  okładka Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej. Dzieje niezależnej oficyny w latach 1982–1989, Książka | Marcin Krzek-Lubowiecki

  Przedmiotem książki jest niezależna oficyna wydawnicza działająca w latach 1982-1989. Przedstawiono w niej dzieje i dokonania tytułowego wydawnictwa. W sposób chronologiczny została opisana historia Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej oraz omówiono wszystkie gazety oraz druki zwarte wydane w latach funkcjonowania. W pierwszych rozdziałach przedstawione zostały dzieje wydawnictwa począwszy od jego założenia, dalszy rozwój oficyny, rozpracowanie ze strony Służby Bezpieczeństwa ...

  PromocjaNowość
  okładka Post po „karnawale” Amerykańskie placówki dyplomatyczne w PRL wobec pierwszych tygodni stanu wojennego, Książka | Patryk Pleskot
  PromocjaNowość
  okładka Post po „karnawale” Amerykańskie placówki dyplomatyczne w PRL wobec pierwszych tygodni stanu wojennego, Książka | Patryk Pleskot

  W niedzielę 13 grudnia 1981 r. w Waszyngtonie dało się odczuć weekendowe pustki. Prezydent Ronald Reagan przebywał w rezydencji w Camp David. Również ambasada USA w Warszawie była pozbawiona „głowy”: ambasador Francis J. Meehan akurat wyjechał. Wieści o wprowadzeniu stanu wojennego w PRL potraktowano jednak bardzo poważnie. Wobec narzuconych przez ekipę gen. Wojciecha Jaruzelskiego ograniczeń komunikacyjnych warszawska ambasada, a także konsulaty USA w Krakowie i Poznaniu, st...

  PromocjaNowość
  okładka Kontekst konspiracyjny. Literatura a służba bezpieczeństwa w NRD, Książka | Joahim Walther
  PromocjaNowość
  okładka Kontekst konspiracyjny. Literatura a służba bezpieczeństwa w NRD, Książka | Joahim Walther

  Książka jest rezultatem badań, które autor przeprowadził jako pracownik naukowy w Instytucie Gaucka. Jej pierwsze niemieckie wydanie zostało zaprezentowane w 1996 r. na Targach Książki we Frankfurcie nad Menem i wywołało niemałe zainteresowanie mediów oraz dość gwałtowną debatę publiczną. Publikacja ukazuje, jaki wpływ na literaturę NRD miały kontrola i sterowanie ze strony Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Do pierwotnych tekstów literackich Joachim Walther dodaje ukry...

  Promocja
  okładka The Srebrnys on the Road to Independence, Książka | Michał Konarski
  Promocja
  okładka The Srebrnys on the Road to Independence, Książka | Michał Konarski

  The Srebrnys are an ordinary Polish family whose story overlaps with the history of Poland, artificially divided among three partitioning powers. Its members take part in successive independence uprisings - how could it be otherwise? Grandpa Melchior fought in the January Uprising of 1863. Three representatives of the young generation - Kacper, Mikołaj and Jan - also take part in the fight for Poland’s independence 120 years after its loss. In 1914-1920, each follows his own ...

  Promocja
  okładka Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948 – grudzień 1954 r.), Książka | Szyprowski P.Bartłomiej
  Promocja
  okładka Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948 – grudzień 1954 r.), Książka | Szyprowski P.Bartłomiej

  Opracowanie poświęcone II Inspektoratowi Zamojskiemu Armii Krajowej, jego powstaniu i działalności. Funkcjonował on jako zwarta struktura od marca 1948 r. do jego rozbicia przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) w kwietniu 1950 r. Później, mimo formalnego braku kierownictwa, żołnierze nadal uznawali się za członków zrzeszenia i podejmowali próby reaktywacji ośrodka dowodzenia. Całościowy obraz działalności tej dużej antykomunistycznej organizacji, ze wskazaniem jej celó...

  Promocja
  okładka Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919-1921, Książka | Michał Ceglarek
  Promocja
  okładka Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919-1921, Książka | Michał Ceglarek

  Trwająca w latach 1919–1921 wojna polsko-sowiecka spowodowała mobilizację wielu grup społecznych. Jedną z nich było duchowieństwo. Księża diecezjalni i zakonni podjęli zadania kapelanów wojskowych. W całym okresie wojny szeregi Wojska Polskiego zasiliło 631 księży. Stanowili oni czynnik budujący i utrzymujący morale żołnierzy na pierwszej linii frontu oraz społeczeństwa będącego na terytorium pozafrontowym.

  Promocja
  okładka Archiwa polskie i sowieckie w realiach systemu komunistycznego, Książka |
  Promocja
  okładka Archiwa polskie i sowieckie w realiach systemu komunistycznego, Książka |

  Tom jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Archiwa w państwach totalitarnych w Europie Środkowo-Wschodniej" zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Archiwum Państwowe w Lublinie, miasto Sandomierz i Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w Lublinie i Sandomierzu w dniach 5-7 września 2018 r. Zawiera kilkanaście studiów nad wpływem czynników polityczn...

  Promocja
  okładka Stefan Artwiński (1863-1939), Książka |
  Promocja
  okładka Stefan Artwiński (1863-1939), Książka |

  Seria wydawnicza „Życiorysy niepokornych” ma na celu zaprezentowanie postaci kielczan, którzy wyrośli z ziemi świętokrzyskiej, z Kielcami była związana ich młodość, w ciągu swojego dorosłego życia potwierdzali swoje związki z rodzinnym miastem W tomie I przedstawiona została postać Stefana Artwińskiego, ostatniego prezydenta Kielc przed wybuchem II wojny światowej, działacza społecznego, samorządowego i politycznego.

  Promocja
  okładka Księża i dyplomaci Spotkania pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych w PRL z przedstawicielami Kościoła w św, Książka |
  Promocja
  okładka Księża i dyplomaci Spotkania pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych w PRL z przedstawicielami Kościoła w św, Książka |

  Książka zawiera wybór źródeł: polskich tłumaczeń dokumentów sporządzonych przez amerykańskich dyplomatów pracujących w PRL w ostatnim piętnastoleciu jej istnienia. Źródła te dotyczą spotkań przedstawicieli USA z duchownymi Kościoła katolickiego w Polsce – od najważniejszych hierarchów po zwykłych księży.

  Promocja
  okładka Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i w październiku 1939 r., Książka | Romanek Jacek
  Promocja
  okładka Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i w październiku 1939 r., Książka | Romanek Jacek

  Kolaboracja z Armią Czerwoną na terenach woj. lubelskiego jest jednym z istotnych zagadnień związanych ze stosunkiem mniejszości narodowych do państwa polskiego w okresie II wojny światowej. Jej skala ale przede wszystkim skutki, stanowią bez wątpienia jeden z elementów wpływających na wzajemne relacje w całym okresie okupacji. W prosowieckie działania włączyli się również polscy komuniści, dla których przynależność do powstających komitetów rewolucyjnych czy też czerwonej mi...

  Promocja
  okładka Symon Petlura Przywódca niepodległej Ukrainy, Książka |
  Promocja
  okładka Symon Petlura Przywódca niepodległej Ukrainy, Książka |

  Symon Petlura odegrał czołową rolę w ukraińskiej rewolucji narodowej w latach 1917–1921, a następnie był przywódcą ukraińskiej emigracji politycznej. Jest z pewnością symbolem walk o niepodległość. Jednakże wokół jego postaci narosło wiele mitów i stereotypów. Ich źródłem była przede wszystkim sowiecka propaganda, która przez ponad 70 lat zwalczała zaciekle Petlurę i „petlurowców” jako synonim kontrrewolucji i zaprzedania się „polskim interwentom”. Stąd też po odzyskaniu niep...

  Promocja
  okładka Oskar Dirlewanger. SS-Sonderkommando „Dirlewanger”, Książka | Soraya Kuklińska
  Promocja
  okładka Oskar Dirlewanger. SS-Sonderkommando „Dirlewanger”, Książka | Soraya Kuklińska

  Na czym polegał fenomen Oskara Dirlewangera, że do dzisiaj opowieści o nim i jego jednostce „rozpalają wyobraźnię” tak wielu ludzi? Czy faktycznie był tylko zapijaczonym bandytą i rzezimieszkiem, którego nienawidzili nawet jego podwładni? Czy był „mentalnie niestabilnym, gwałtownie fanatycznym alkoholikiem, mającym skłonność do wybuchów przemocy pod wpływem narkotyków”, a jego Sonderkommando wsławiło się jedynie „nieustannym nadużywaniem alkoholu, grabieżami, sadystycznym okr...

  Promocja
  okładka Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej, Książka | Ryba Mieczysław
  Promocja
  okładka Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej, Książka | Ryba Mieczysław

  W książce zostały omówione niezwykle skomplikowane relacje religijne i narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Autor swoje zainteresowania koncentruje na terenach, gdzie występowała zacięta rywalizacja polsko-ukraińska o sympatie miejscowej ludności. W sensie terytorialnym chodzi tu o dawną Galicję Wschodnią łącznie z zachodnią Łemkowszczyzną oraz o część dawnego zaboru rosyjskiego, tj. Wołyń, południowe Polesie, Podlasie oraz Chełmszczyznę. To na tych obsza...

  Promocja
  okładka Polskie rehabilitacje Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953–1957, Książka | Arkadiusz Kutkowski
  Promocja
  okładka Polskie rehabilitacje Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953–1957, Książka | Arkadiusz Kutkowski

  Książka jest opisem polityki karnej władz PRL w latach 1953-1957. Jednym z jej wyznaczników były rehabilitacje. Rozumiano przez nie z jednej strony wyrównanie krzywd wyrządzonych działaniami funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a z drugiej – rozliczanie tych funkcjonariuszy na drodze dyscyplinarnej i prawnokarnej. Opis ten więc wpisuje się w dyskusję na temat charakteru przemian dokonujących się w Polsce w tamtym czasie. Autor podaje przykłady procesów rehabilitacyjnych, ...

  Promocja
  okładka Aby każdy okruch historii Archiwum Pełne Pamięci, Książka |
  Promocja
  okładka Aby każdy okruch historii Archiwum Pełne Pamięci, Książka |

  Książka składa się z 45 krótkich artykułów napisanych przez 43 autorów. Główną ideą, która przyświecała autorom podczas pracy nad tym wydawnictwem, była chęć uhonorowania wybranych bohaterów poprzez przedstawienie ich szerszemu gronu. Niektóre artykuły poświęcone są wydarzeniom czy momentom polskiej historii – najczęściej lokalnej – które warto przybliżyć i omówić z innej, niekiedy zaskakującej perspektywy. Zdecydowana większość tekstów zawartych w niniejszej publikacji to o...

  Promocja
  okładka Więźniowie Wronek w okresie stalinowskim Część I. Lata 1945–1948, Książka |
  Promocja
  okładka Więźniowie Wronek w okresie stalinowskim Część I. Lata 1945–1948, Książka |

  Praca otwiera cykl publikacji dotyczących więziennictwa okresu stalinowskiego w Wielkopolsce. Niniejszy tom poświęcony został początkom funkcjonowania Centralnego Więzienia we Wronkach, jednego z głównych miejsc izolacji więźniów politycznych i ważnego ogniwa systemu represji w pierwszym dwunastoleciu istnienia Polski Ludowej. Zawiera kompletną listę więźniów, którzy trafili do wronieckich kazamatów w latach 1945–1948 wraz z danymi o wyroku, wymiarze kary i okresie przebywani...

  Promocja
  okładka W polskiej Wandei Komunistyczna Partia Polski w województwie poznańskim w czasach II Rzeczypospolitej, Książka | Marcin Jurek
  Promocja
  okładka W polskiej Wandei Komunistyczna Partia Polski w województwie poznańskim w czasach II Rzeczypospolitej, Książka | Marcin Jurek

  Wielkopolska, przez samych komunistów określana (przez przyrównanie do najbardziej opornego wobec rewolucji regionu Francji) mianem "Wandei", w okresie dwudziestolecia międzywojennego zdawała się symbolizować ostoję konserwatyzmu i katolicyzmu - a tym samym miejsce wyjątkowo niesprzyjające prowadzeniu działalności rewolucyjnej. Niemniej, i tu w specyficznych warunkach, ze zmiennym szczęściem funkcjonowała Komunistyczna Partia Polski. Książka jest pierwszą próbą monografii ruc...

  Promocja
  okładka Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork Powrześniowa emigracja na mapie kultury nie tylko polskiej Wybitne postaci kobiece, Książka |
  Promocja
  okładka Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork Powrześniowa emigracja na mapie kultury nie tylko polskiej Wybitne postaci kobiece, Książka |

  W trzecim tomie pracy zbiorowej Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja na mapie kultury nie tylko polskiej autorzy skupili się na indywidualnej (artystycznej, pisarskiej, naukowej) oraz instytucjonalnej działalności kobiet reprezentujących powrześniowe wychodźstwo, podjęli także interesujący wątek kobiet, które funkcjonowały jako osoby twórcze w cieniu wybitnych czy uznanych mężczyzn (mężów, życiowych partnerów), nierzadko również realizowały się w męskim...

  Promocja
  okładka Historia. Pamięć. Świadomość, Książka |
  Promocja
  okładka Historia. Pamięć. Świadomość, Książka |

  Potrzeba ujęcia w szerszym kontekście problemu historii, pamięci i świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego, zrodziła pomysł na przeprowadzenie swego rodzaju próby ukazania mechanizmów zapamiętywania doświadczeń historycznych i ich wpływu z jednej strony na współczesny obraz dziejów narodowych, z drugiej – na psychologiczne, socjologiczne, kulturowe skutki traum narodowych, przejawiające się zarówno zbiorowo, jak i indywidualnie wśród Polaków i oddziałujące na współczesn...

  Promocja
  okładka Między Kamińskim i Kuroniem Ewolucja Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1956 1964., Książka |
  Promocja
  okładka Między Kamińskim i Kuroniem Ewolucja Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1956 1964., Książka |

  Książka poświęcona jest zmianom zachodzącym w ruchu harcerskim od odrodzenia ZHP w 1956 r. do roku 1964, kiedy to wprowadzono do przyrzeczenia słowa o „wierności sprawie socjalizmu”, co stanowiło symboliczny kres procesu ponownego podporządkowywania harcerstwa komunistycznej władzy. Na tom składają się teksty różnych autorów pokazujące z jednej strony entuzjazm związany z odrodzeniem i późniejszą, codzienną pracę wychowawczą ZHP, a z drugiej starania ówczesnych władz, by harc...

  Promocja
  okładka Wartheland Dzieje zbrodni, Książka | Adam Pleskaczyński
  Promocja
  okładka Wartheland Dzieje zbrodni, Książka | Adam Pleskaczyński

  Celem albumu jest upowszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu Reichsgau Wartheland, w którym prowadzona była najbardziej rasistowska i bezwzględna polityka narodowościowa spośród wszystkich obszarów Polski bezpośrednio wcielonych do Niemiec. W książce za pomocą obszernych opisów i tysiąca fotografii przedstawiono dzieje Kraju Warty z perspektywy ludności polskiej, żydowskiej i niemieckiej.

  Promocja
  okładka Oblicza zdrady?, Książka |
  Promocja
  okładka Oblicza zdrady?, Książka |

  Publikacja ukazująca plejadę najważniejszych zdrajców z szeregów niepodległościowych, ich motywacje, kulisy przejścia na stronę komunistyczną, wymiar strat jakie spowodowali wśród dotychczasowych współtowarzyszy broni. To także opowieść o kulisach działań operacyjnych bezpieki, które doprowadziły zasłużonych niegdyś działaczy podziemia do załamania i zmiany frontu. Część druga publikacji poświęcona jest postaciom niejednoznacznym, których postawy określone zostały przez niekt...

  Promocja
  okładka Władysław Siła-Nowicki Żołnierz i konspirator 1939–1956, Książka | Ewa Rzeczkowska
  Promocja
  okładka Władysław Siła-Nowicki Żołnierz i konspirator 1939–1956, Książka | Ewa Rzeczkowska

  Siła-Nowicki żył w kilku epokach: Polski międzywojennej, II wojny światowej, okresu komunizmu oraz ponownie wolnej Polski. Miał okazję poznać wielu ludzi, którzy odegrali kluczową rolę w historii Polski XX w. W zbiorowej pamięci Polaków zapisał się jako prawnik, obrońca w procesach politycznych PRL, chadek, działacz społeczno-polityczny. Niewiele osób pamięta, że przed wojną odbył służbę wojskową i zdobył patent oficerski. Wybuch II wojny światowej był w jego życiu wydarzenie...

Co znajdziesz w kategorii: Historia najnowsza

Historia najnowsza obejmuje okres od zakończenia nowożytności, czyli przełom XVIII i XIX wieku, aż do czasów współczesnych. Dlatego wiele książek z kategorii „Historia najnowsza” poświęconych jest wojnom światowym, powstaniu warszawskiemu czy okresowi PRL-u. Pozycje przedstawiające czasy II wojny światowej stanowią tak dużą część książek, że zostały umieszczone w odrębnej podkategorii „II wojna światowa”. Główny trzon kategorii „Historia najnowsza” stanowią książki oscylujące wokół tematyki wojen światowych („Legiony – droga do legendy” Marka A. Koprowskiego, „Niewygodny Polak” Macieja Bernatta-Reszczyńskiego), powstania warszawskiego („Duch ’44. Siła ponad słabością” Stanisława Zasady), PRL-u („»Ciekawe« życie w PRL-u. I co dalej?” Bogusława Homickiego) oraz Solidarności („Tu radio Solidarność” Pawła Pietkuna). Jednak znaleźć tu można także takie publikacje jak „Kobiety wywiadu” Przemysława Słowińskiego, który przedstawia biografie najsłynniejszych agentek i szpiegów, m.in. Mathilde Carré, Coco Chanel czy Krystyny Skarbek. W tej kategorii znajduje się też „Epilog do »Kamieni na szaniec«” profesora Grzegorza Nowika, ukazujący szerzej tło wydarzeń przedstawionych przez Aleksandra Kamińskiego w jego słynnej książce. Najnowszej historii poświęcona została chociażby „Polska 1945–2015. Historia polityczna” Andrzeja Piaseckiego i Ryszarda Michalaka – jedna z niewielu monografii przedstawiających w takiej formie losy współczesnej Polski. Nie może zabraknąć także opisów brawurowych ucieczek, m.in. z obozów śmierci – Auschwitz, Sobiboru, sowieckich łagrów czy pilnie strzeżonych twierdz, które w „Słynnych ucieczkach Polaków” opisał Andrzej Fedorowicz.