IPN

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Pułkownicy rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej, Książka | Hubner Mateusz
  Promocja
  okładka Pułkownicy rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej, Książka | Hubner Mateusz

  Praca łączy rys biograficzny członków grupy „pułkowników” – jednego z najciekawszych i najbardziej wpływowych środowisk politycznych II Rzeczypospolitej – z szeroko zakrojoną problematyką polityczną, obejmującą zarówno analizę mechanizmów walki o władzę, jak i kwestie ideologiczne. Tak obszerny zamiar badawczy wymagał ujęcia historycznego, politologicznego, a ze względu na specyficzny typ więzi łączących „pułkowników” także socjologicznego (teoria małych grup społecznych oraz...

  PromocjaNowość
  okładka Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia, Książka | Sikora Jerzy
  PromocjaNowość
  okładka Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia, Książka | Sikora Jerzy

  Autor książki pokazuje, że kard. Stefana Wyszyńskiego należy włączać grona pisarzy polskich. Jego pisarstwo jest dokumentem, świadectwem, ale również refleksją filozoficzną i religijną, medytacją, modlitwą, kazaniem. W publikacji pokreślono właśnie wielogatunkowość zapisów prymasa, a niejednokrotnie także ich pograniczność. Uwagę poświęcono też kwestiom językowym w piśmiennictwie prymasa. Książka pokazuje pisarstwo Wyszyńskiego z nowej optyce, dotychczas pomijanej przez badac...

  PromocjaNowość
  okładka Wojenna odyseja Zbigniewa Piaseckiego ps., Książka | Benken Przemysław
  PromocjaNowość
  okładka Wojenna odyseja Zbigniewa Piaseckiego ps., Książka | Benken Przemysław

  II wojna światowa na ziemiach polskich była okresem pełnym tragicznych, ale również niezwykłych ludzkich historii. Śmierć najbliższych, konieczność porzucenia domu rodzinnego i często bezsilnej obserwacji przez ofiary wojny ujawniania się najgorszych instynktów człowieczej natury przeplatały się z bohaterstwem, poświęceniem i patriotyzmem tych, którzy nie godzili się na okupacyjny terror i zdegradowanie do roli niewolniczej siły roboczej. Doskonałym tego przykładem są dzieje ...

  Promocja
  okładka Aparat bezpieczeństwa Studia nad działalnością i metodami pracy, Książka | null
  Promocja
  okładka Aparat bezpieczeństwa Studia nad działalnością i metodami pracy, Książka | null

  Wydaje się, że mimo upływu czasu i powstania wielu różnorodnych opracowań naukowych i popularnonaukowych badania komunistycznych służb specjalnych dalekie są jeszcze od wyczerpania... Odpowiedzi na pytanie, po co powstała bezpieka i dlaczego działała w taki, a nie inny sposób, nie można sprowadzić tylko do powielanej frazy o zabezpieczeniu budowy systemu komunistycznego. Nie odmawiając tej tezie prawdziwości, uważamy, że jest to w istocie rzeczy racjonalizowanie działań, zani...

  Promocja
  okładka Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939-1945) Studium historycznoprawne, Książka | Maciej Jan Mazurkiewicz
  Promocja
  okładka Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939-1945) Studium historycznoprawne, Książka | Maciej Jan Mazurkiewicz

  75 lat od zakończenia II wojny światowej wielu z nas wciąż nie potrafi jednoznacznie określić, jaki charakter miały zbrodnie popełnione wówczas przeciwko Polakom. Skupiając się zwykle na poszczególnych aktach okrucieństwa, liczni autorzy zdają się nie odnosić ich do całości zagadnienia. Niemcy, kierując się planem zagłady narodu polskiego, zorganizowały aparat eksterminacji i systematycznie realizowały ją do 1945 r. Ich wybór środków i metod wyniszczania Polaków pozostawał ni...

  Promocja
  okładka Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910-1915, Książka |
  Promocja
  okładka Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910-1915, Książka |

  Nowa edycja dwóch tomów tekstów wspomnieniowych (wyd. po raz pierwszy w 1927 i 1929 r.), napisanych przez uczestniczki walk o niepodległość Polski w latach 1910-1918, ukazująca się w ramach serii "Biblioteka Akademii Niepodległości". Książka opowiada o udziale kobiet, związanych m.in. ze Związkiem Strzeleckim, Legionami czy Ligą Kobiet, w działaniach na rzecz odzyskania niepodległości. Zapiski dziennikowe lub pamiętnikarskie zawarte w tej publikacji pokazują kobiety-żołnierki...

  Promocja
  okładka Kazania świętokrzyskie (1974-1976), Książka | Wyszyński Stefan
  Promocja
  okładka Kazania świętokrzyskie (1974-1976), Książka | Wyszyński Stefan

  Publikacja zawiera wygłaszane w latach 1974–1976 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie wystąpienia kard. Stefana Wyszyńskiego, nazywane "Kazaniami Świętokrzyskimi". W ramach tego cyklu Prymas odnosił się do kluczowych kwestii z zakresu katolickiej nauki społecznej. Teksty źródłowe zostały poprzedzone obszernym wstępem przybliżającym kontekst wygłaszanych wystąpień oraz umiejscawiającym je w nauczaniu kard. Wyszyńskiego

  Promocja
  okładka Ku niepodległości Kierunek północno-wschodni (1918-1923), Książka |
  Promocja
  okładka Ku niepodległości Kierunek północno-wschodni (1918-1923), Książka |

  Książka jest zbiorem artykułów naukowych, które dotyczą różnych aspektów (społecznego, politycznego, wojskowego) procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości, a koncentrują się na ziemiach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Teksty zawarte w tomie pokazują niepodległość w perspektywie lokalnej, opisują zbrojne i polityczne starania o ukształtowanie północno-wschodniej granicy państwa, przedstawiają także zagadnienia narodowościowe w tej części Europy w nowych rea...

  Promocja
  okładka Nowogródzki Okręg AK „Nów” w fotografii, Książka | Kazimierz Krajewski
  Promocja
  okładka Nowogródzki Okręg AK „Nów” w fotografii, Książka | Kazimierz Krajewski

  Nowogródzki Okręg Armii Krajowej należy do najciekawszych, a jednocześnie do niedawna najsłabiej zbadanych wielkich jednostek organizacyjnych Polskiego Państwa Podziemnego. Na ziemi nowogródzkiej rozgrywały się wydarzenia związane z walką z dwoma wrogami wolności naszego kraju – aparatem okupacyjnym narodowosocjalistycznej III Rzeszy Niemieckiej oraz komunistyczną partyzantką sowiecką, a po lipcu 1944 r. z Wojskami Wewnętrznymi NKWD i aparatem administracyjnym nowego okupanta...

  Promocja
  okładka Wilcze tropy Zeszyt 1 Zygmunt - Zygmunt Błażejewicz, Książka | Sławomir Zajączkowski, Krzysztof Wyrzykowski
  Promocja
  okładka Wilcze tropy Zeszyt 1 Zygmunt - Zygmunt Błażejewicz, Książka | Sławomir Zajączkowski, Krzysztof Wyrzykowski

  Kwiecień 1945 r. Młoda dziewczyna – „Krystyna” (Alicja Trojanowska) wstępuje do oddziału Zygmunta Błażejewicza „Zygmunta”, wchodzącego w skład 5. Brygady Wileńskiej majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Ponieważ Białostocczyzna, gdzie działa 5. Brygada, jest coraz silniej penetrowana przez wojska sowieckie, major „Łupaszka” decyduje się wysłać oddział „Zygmunta” na lewy brzeg Bugu z zadaniem rozpoznania nowych terenów, na których możliwe byłoby prowadzenie skutecznej walk...

  Promocja
  okładka Caudrony nad Francją Historia Dywizjonu Myśliwskiego GC 1/145 „Varsovie”, Książka | Belcarz Bartłomiej
  Promocja
  okładka Caudrony nad Francją Historia Dywizjonu Myśliwskiego GC 1/145 „Varsovie”, Książka | Belcarz Bartłomiej

  Historia polskiego lotnictwa w okresie kampanii francuskiej 1940 jest jak dotąd najmniej znanym epizodem naszych działań lotniczych z okresu II wojny światowej. Jedyną całkowicie polską jednostką użytą w trakcie walk był dywizjon myśliwski GC 1/145 „Varsovie”. Opracowanie to jest pierwszą książką w języku polskim całkowicie poświęconą tej jednostce, jej pilotom i uzbrojeniu – samolotom CR.714.

  Promocja
  okładka Słabe oberwij mocne obuduj Wspomnienia, Książka | Cyran Ludwik
  Promocja
  okładka Słabe oberwij mocne obuduj Wspomnienia, Książka | Cyran Ludwik

  Ludwik Cyran (ur. 1955) wspomina swoje dzieciństwo w wielopokoleniowej śląskiej rodzinie, młodość, kolejne miejsca pracy, narodziny zakładowej „Solidarności”, działalność o charakterze opozycyjnym w czasie stanu wojennego, a wszystko to w śląskiej scenerii Rybnika i okolic. Interesująca jest opowieść o próbie ucieczki przez granicę polsko-czechosłowacką, a także o przedsięwzięciu biznesowym, które stało się przyczyną osadzenia Cyrana w więzieniu. Dzięki zmysłowi obserwacji au...

  Promocja
  okładka Migawki z okupowanej Warszawy 1939, Książka |
  Promocja
  okładka Migawki z okupowanej Warszawy 1939, Książka |

  Książka jest pierwszą częścią siedmiotomowej serii popularnonaukowej, ukazującej różne aspekty życia społecznego i politycznego w okupowanej Warszawie w latach 1939–1945. Poruszono w niej przede wszystkim zagadnienia związane z wybuchem wojny i pierwszymi miesiącami okupacji niemieckiej w stolicy w 1939 r. Publikacja została przygotowana przez zespół historyków z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Lektura całości powinna stanowić p...

  Promocja
  okładka 1920 rok wojna światów Studia przypadków w stulecie Bitwy Warszawskiej, Książka |
  Promocja
  okładka 1920 rok wojna światów Studia przypadków w stulecie Bitwy Warszawskiej, Książka |

  Zbiór artykułów dotyczących wojny polsko-bolszewickiej ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej. Autorzy pochodzą z Polski, Ukrainy i Rosji. Wojna stoczona z sowiecką Rosją w latach 1919–1920 przeszła do pamięci Polaków jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii narodu. Dzisiaj wydaje się, że dobrze znamy przebieg działań na rozległym teatrze wojny z bolszewikami. Jednak okazuje się, że konflikt polsko-sowiecki 1920 r. tylko pozornie jest dobrze opisany przez hi...

  Promocja
  okładka Wybory czerwcowe 1989 r. w województwie poznańskim Wybór dokumentów, Książka |
  Promocja
  okładka Wybory czerwcowe 1989 r. w województwie poznańskim Wybór dokumentów, Książka |

  Wybory parlamentarne, które odbyły się w czerwcu 1989 r., są jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Wyniki przeprowadzonego 4 czerwca głosowania, zaskakujące zarówno dla PZPR, jak i „Solidarności”, stanowiły moment przełomowy w procesie rozkładu dyktatury komunistyczne nad Wisłą. W prezentowanej pracy, która zawiera dokumenty z województwa poznańskiego, ukazano to wydarzenie z trzech perspektyw: Służby Bezpieczeństwa, Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Z...

  Promocja
  okładka Kino pod okupacją Wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939-1945), Książka | Januszewski Bartosz
  Promocja
  okładka Kino pod okupacją Wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939-1945), Książka | Januszewski Bartosz

  Niniejsza publikacja przedstawia w syntetycznym ujęciu początki kina na ziemiach polskich oraz najważniejsze zjawiska i trendy w kinematografii II RP. Następnie przenosi nas w ponury czas II wojny światowej i próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jakiej sytuacji znalazły się kinematografia i teatr, zarówno na ziemiach okupowanych, jak i na uchodźstwie. Skala represji, jakie dotknęły polskich artystów filmowych i scenicznych z rąk obu okupantów, dramatyczne wybory, przed którymi...

  Promocja
  okładka Gdański Grudzień ’70 Rekonstrukcja – dokumentacja – walka z pamięcią, Książka | Cenckiewicz Śławomir
  Promocja
  okładka Gdański Grudzień ’70 Rekonstrukcja – dokumentacja – walka z pamięcią, Książka | Cenckiewicz Śławomir

  Nowe wydanie – rozszerzone o przedmowę Sławomira Cenckiewicza, który tym razem szczególnie podkreśla rolę Ludowego Wojska Polskiego w masakrze Grudnia ’70. Grudzień ’70 – poza buntem robotniczym oraz akcją porządkową milicji i działaniami operacyjnymi bezpieki – był również typową operacją wojskową, kierowaną z pozycji Ministerstwa Obrony Narodowej i dowodzoną przez Sztab Generalny, której nadano kryptonim „Wybrzeże”. Autorski album Sławomira Cenckiewicza to nie tylko nowator...

  Promocja
  okładka Pro memoria Tom 9 1962, Książka | Wyszyński Stefan
  Promocja
  okładka Pro memoria Tom 9 1962, Książka | Wyszyński Stefan

  Tło historyczne Pro memoria z 1962 r. to dwa wydarzenia z jesieni, które na dziejach świata i Kościoła: to rozwiązanie – nie bez pomocy papieża Jana XXIII – niemal w ostatniej chwili tzw. kryzysu kubańskiego. Drugie – inauguracja Soboru Watykańskiego II. Polskim tłem i składową tego pamiętnego roku były dawne i świeże zjawiska na płaszczyźnie relacji państwo–Kościół. Był to pierwszy pełny rok bez nauczania religii w szkołach i pierwszy rok katechizacji w sieci punktów kateche...

  Promocja
  okładka Pisarz który został papieżem Twórczość Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Książka | Dybciak Krzysztof
  Promocja
  okładka Pisarz który został papieżem Twórczość Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Książka | Dybciak Krzysztof

  Książka Krzysztofa Dybciaka to opowieść biograficzna o wyjątkowym człowieku Karolu Wojtyle – poecie, dramaturgu… kapłanie, potem biskupie, kardynale, papieżu Janie Pawle II. W recenzji prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek zaznacza, że prof. Dybciak jest najwierniejszym komentatorem dorobku pisarskiego Karola Wojtyły, bo pisze o nim od ponad czterdziestu lat. Zawsze dokonuje samodzielnych ocen i analiz, a o dziełach papieża Polaka pisze bez patosu. Prezentowana książka jest więc o...

  Promocja
  okładka Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego Słownik biograficzny, Książka | Leszczyński Mariusz
  Promocja
  okładka Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego Słownik biograficzny, Książka | Leszczyński Mariusz

  Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w 1939 r. liczyła 754 kapłanów diecezjalnych. W czasie II wojny światowej zginęło 92 kapłanów tej archidiecezji. Przez cały okres wojny i okupacji trwała eksterminacja i ekspatriacja Polaków, a wśród nich księży katolickich. Apogeum tych tragicznych procesów przypadło na lata 1945–1946 po decyzjach w kwestii granic państwowych podjętych przez wielkie mocarstwa w Jałcie w 1945 r. Duchowieństwo i wierni byli wywożeni głównie na Ziemie ...

  Promocja
  okładka Bez emocji Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim, Książka |
  Promocja
  okładka Bez emocji Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim, Książka |

  W tomie znajduje się 16 tekstów oraz zapis debaty ośmiu historyków z Polski i Litwy. Tematyka zawartych w tomie studiów i artykułów dotyczy przede wszystkim różnych aspektów z biografii Józefa Piłsudskiego. Jest to wydanie drugie, poprawione i rozszerzone.

  Promocja
  okładka Wielka improwizacja Delegacja Polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach w latach 1954-1973, Książka | Słowiak Jarema
  Promocja
  okładka Wielka improwizacja Delegacja Polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach w latach 1954-1973, Książka | Słowiak Jarema

  21 lipca 1954 r. podpisano w Genewie dokumenty kończące I wojnę indochińską. Do pilnowania zawartych wówczas układów wielkie mocarstwa powołały specjalną międzynarodową komisję, w skład której, obok Indii i Kanady, weszła także Polska, desygnowana przez Moskwę i Pekin. Dla ówczesnych władz PRL było to prestiżowe wyróżnienie, wiążące się jednak równocześnie z poważnymi trudnościami i wyzwaniami. Nikt wówczas nie zdawał sobie także sprawy, że komisja, mająca pierwotnie funkcjon...

  Promocja
  okładka Rozpad imperiów Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923, Książka |
  Promocja
  okładka Rozpad imperiów Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923, Książka |

  Prezentowana publikacja składa się z 26 artykułów i stanowi efekt współpracy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, organizatorów międzynarodowej konferencji naukowej „Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923”, która odbyła się jesienią 2018 roku. Punktem wyjścia do dyskusji była setna rocznica zakończenia wielkiej wojny oraz odzyskania przez Polskę niep...

  Promocja
  okładka Wysoka temperatura Od wolności do wolności 1980-1990, Książka | Rulewski Jan
  Promocja
  okładka Wysoka temperatura Od wolności do wolności 1980-1990, Książka | Rulewski Jan

  Wysoka temperatura to autobiograficzna opowieść o politycznym zaangażowaniu Jana Rulewskiego. W PRL był on działaczem opozycji demokratycznej, a wolnej Polsce posłem na sejm i senatorem. Czytelnik książki poznaje kolejne etapy jego życia obejmujące dorastanie w Bydgoszczy, próbę ucieczki z PRL, pobyt w więzieniach w Czechosłowacji i w Polsce, pracę w „Romecie”, działalność w „Solidarności” na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, internowanie w stanie wojennym, pobyt w areszc...