Usługa wob.link

IPN

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Drugi obieg wydawniczy w PRL na tle historii samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, Książka |

  Drugi obieg w PRL do niedawna należał do tematów rzadko poruszanych przez badaczy. Zazwyczaj był tylko krótko wzmiankowany przy okazji opisu historii poszczególnych grup opozycyjnych, a odrębne artykuły na jego temat miały najczęściej charakter faktograficzny i przyczynkarski. […] Chcąc przyczynić się do rozwoju badań nad tym zagadnieniem, Biuro Edukacji Publicznej IPN zorganizowało wiosną 2012 r. międzynarodową konferencję naukową "Drugi obieg wydawniczy w PRL na tle histor...

  Promocja
  okładka Socjalistyczna alternatywa na emigracji Polska Partia Socjalno-Demokratyczna i jej krąg, Książka | Tarka Krzysztof

  Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku opozycja w Polskiej Partii Socjalistycznej na emigracji oskarżała władze partii o zdradę ideałów socjalizmu i demokracji. Partyjna lewica negowała sens współpracy z „reakcją” (zwłaszcza ze Stronnictwem Narodowym), odrzucała również emigracyjny legalizm, opowiadając się za współdziałaniem z Polskim Stronnictwem Ludowym. W 1955 roku secesjoniści założyli własne ugrupowanie: Polską Partię Socjalno-Demokratyczną. Miała by...

  PromocjaNowość
  okładka Andrzej Niesiołowski (1899-1945) Z dziejów nurtu chrześcijańsko-społecznego w polskiej socjologii, Książka | Urszula Kozłowska, Sikorski Tomasz

  Andrzej Niesiołowski przez wiele lat był postacią albo zapomnianą, albo przemilczaną, co może dziwić, bo przecież należał do czołowych reprezentantów polskiej inteligencji katolickiej. Był znanym i cenionym uczonym, publicystą oraz myślicielem, mocno zakorzenionym w ideach płynących z katolickiej nauki społecznej. Jego nazwisko jednak rzadko występuje w opracowaniach słownikowych, leksykonach socjologii, filozofii, pedagogiki. Ma on jedynie swój biogram w kilku słownikach ogó...

  PromocjaNowość
  okładka Ukradzione dzieciństwo, Książka | Łabuszewski Tomasz, Adamus AnnaMaria, Dyngosz Ewa, Gula Edyta

  Album "Ukradzione dzieciństwo" jest poświęcony najbardziej bezbronnym polskim ofiarom II wojny światowej – czyli dzieciom. Spośród około 6 milionów Polaków, którzy zginęli w latach 1939–1945, stanowiły one aż 1/3 wszystkich ofiar. Były takim samym celem akcji represyjnych obydwu reżimów totalitarnych, jak i ich rodzice. Ginęły w czasie wysiedleń, deportacji, pacyfikacji, w obozach koncentracyjnych i w obozach zagłady. Pracowały w nieludzkich warunkach w ZSRS i III Rzeszy. Ich...

  Promocja
  okładka Eksterminacja polskiego duchowieństwa w niemieckich obozach koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gus, Książka |

  „Przez długie lata prawda o martyrologii duchowieństwa polskiego w czasie drugiej wojny światowej była umyślnie przemilczana na podobieństwo prawdy o ofiarach Katynia. Druga wojna światowa pozostawiła po sobie dwie nazwy-symbole: na wschodzie Katyń, na zachodzie Dachau” – przypomniał w 1999 r. abp Kazimierz Majdański, były więzień KL Dachau. Od momentu napaści Niemiec na Polskę jednym z ideowych celów agresora stało się zniszczenie polskiej inteligencji, w tym organizacji koś...

  Promocja
  okładka Z powrotem w Krakowie 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018), Książka |

  Książka "Z powrotem w Krakowie" zawiera 15 artykułów naukowych poświęconych aktywności jezuitów krakowskich od momentu ich powrotu do miasta w 1867 roku aż po czasy współczesne. Wielowymiarowa aktywność krakowskich jezuitów (duszpasterska, naukowo-kulturalna, wychowawcza, wydawnicza, społeczna) została zaprezentowana w kontekście dynamicznych przemian społeczno-politycznych XIX i XX wieku.

  Promocja
  okładka Gdy człowiek był numerem Losy obozowe Juliana Szczotki w latach 1942-1945 w świetle wspomnień oraz korespondencji obozowej, Książka | Krzysztof Kiereś

  ublikacja Gdy człowiek był numerem pragnie przybliżyć Czytelnikowi losy osobowe Juliana Szczotki opisanen a podstawie jego osobistych przeżyć oraz korespondencji więziennej z obozów Auchwitz i Buchenwald, aby wielee z tego, co się wówczas działo nie popadło w zapomnienie. Julian Szczotka urodził się 14 lutego 1913 r. w Milówce. Po ukończeniu Państwowego Gimnazjum w Żywcu podjął naukę w Seminarium Nauczycielskim im. Grzegorza Piramowicza w Białej Krakowskiej. Służbę wojskową r...

  Promocja
  okładka Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim, Książka | Jarosław Pałka

  W publikacji przedstawiono plany operacyjne przygotowywane dla Ludowego Wojska Polskiego, protokoły jego rozwoju w ramach sojuszniczych uzgodnień oraz przykładowe wspólne ćwiczenia, które były sprawdzianem gotowości do działań w ramach Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego. Książka powstała na podstawie dokumentów opracowanych przez polski Sztab Generalny i Generalny Inspektorat Szkolenia, które przygotowywały wojsko do ewentualnej III wojny światowej zgodnie ze sz...

  Promocja
  okładka Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego, Książka | Wąsowicz Jarosław

  "Arcybiskup Antoni Baraniak jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego episkopatu okresu powojennego. W latach 1953–1956 był więziony przez władze komunistyczne na Rakowieckiej w Warszawie, a następnie w miejscach odosobnienia w Marszałkach i Krynicy. Okazał się hierarchą niezłomnym, który pomimo uciążliwych przesłuchań, wyrafinowanych tortur psychicznych i fizycznych nie dał się złamać. Pewną lukę w badaniach nad biografią arcybiskupa stanowiło jak dotąd jego...

  Promocja
  okładka Akcja „Góral”. 12 sierpnia 1943 „W imieniu Polski Walczącej”, t. 5, Książka | Sławomir Zajączkowski, Wyrzykowski Krzysztof

  12 sierpnia 1943 roku w centrum Warszawy przy ulicy Senatorskiej, po trwającym zaledwie 2 i pół minuty ataku na samochód bankowy, Armia Krajowa zdobyła ponad 105 milionów okupacyjnych złotych.
  Komiks przedstawia przygotowania do akcji „Góral”, jej przebieg i uczestników.
  Powszechnie uznaje się ją za jedną z najlepiej przeprowadzonych akcji zbrojnych ruchu oporu w okupowanej Europie.

  Promocja
  okładka Polscy ziemianie w obronie ojczyzny podczas wojny z bolszewikami 1919-1921, Książka | Marcin K. Schirmer

  Udział ziemian w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1921 wciąż jest słabo znany i niedoceniany.
  Niniejsza publikacja powstała, aby udokumentować wkład ziemiaństwa w odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz podkreślić jego znaczenie w przełomowych dla Polski chwilach. Materiał ilustracyjny, w dużej mierze dotąd niepublikowany, pochodzi w większości z archiwów rodzinnych.

  Promocja
  okładka Powstanie Warszawskie Tom I, komiks paragrafowy, Książka | Jan Madejski, Czuba Sławomir, Kucharski Roman, Czaplicki Maciej

  Komiksy paragrafowe są nowością na polskim rynku wydawniczym. Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego wspólnie przygotowały taką właśnie publikację poświęconą warszawskiemu zrywowi w 1944 roku. Nowoczesna formuła pozwala czytelnikowi stać się uczestnikiem prawdziwych wydarzeń rozgrywających się na ulicach stolicy. Bo komiks paragrafowy to coś więcej niż typowy komiks. Nie czyta się go w tradycyjny sposób, lecz daje on możliwość wyboru własnej...

  Promocja
  okładka Twarze Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie (1946-1955), Książka | Patryk Pleskot

  Sanacyjny sędzia, wójt przedwojennej wsi, strażnik więzienny, potomek marszałka królowej Bony, damski bokser, adwokat okupowanej Warszawy, księgowy w mleczarni, kierownik w fabryce czekolady, oficer polityczny Armii Czerwonej i reprezentant Polski w szachach, rekwizytor w wytwórni filmowej, ledwo piśmienny politruk po podstawówce, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, kandydat na żywiciela wszy, szczerbaty olbrzym zwany „Krwawym Edziem”, rezydent wywiadu wojskowego, skorumpowany ...

  Promocja
  okładka Referat szczegółowy o sytuacji ogólnej w Persji i Afganistanie i o stanie organizacji wywiadu polskiego, Książka | Adam Szymanowicz

  Publikacja jest wartościowym opracowaniem dla historyków zajmujących się problematyką funkcjonowania Oddziału II SG WP w działaniach realizowanych przeciwko Sowietom w latach 1921–1933, w tym wypadku zaś placówki wywiadowczej „Nabuchodonozor” w Teheranie. Zasadniczą częścią pracy jest niezwykle wartościowy referat autorstwa płk. Jerzego Grobickiego, kierownika placówki, na temat sytuacji ogólnej w Persji i Afganistanie (warunki topograficzne i etnograficzne, stosunki politycz...

  Promocja
  okładka Ze wsi do miasta. Polskie Stronnictwo Ludowe w Warszawie 1945-1947-1949, Książka | Noszczak Bartłomiej

  "Monografia ""Ze wsi do miasta. Polskie Stronnictwo Ludowe w Warszawie 1945-1947-1949"" wpisuje się w zachodzący w ostatnim czasie „zwrot ludowy” w polskiej humanistyce. Zaskoczeniem może być jednak to, że dotyczy ona historii ludowców z Warszawy – mieszczan z krwi i kości, którzy w organizacji stołecznej mikołajczykowskiego PSL dostrzegli szansę na pokonanie komunizmu w ramach demokratycznych reguł. Czy eksperyment związany z budową partii chłopskiej w wielkomiejskiej przes...

  Promocja
  okładka Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (1946-1955), Książka | Patryk Pleskot

  "Monografia – powstała w ramach miniserii „Temida tyranów” – stanowi pierwszy krok do całościowego ujęcia historii i funkcjonowania Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie w latach 1946–1955. Ten największy i najważniejszy z sieci WSR nie doczekał się dotychczas osobnego opracowania, m.in. z racji ogromu, a jednocześnie niekompletności zachowanego materiału źródłowego. Książka proponuje spojrzenie na warszawski WSR od wewnątrz: skupia się na wewnętrznych mechanizmach jego funk...

  Promocja
  okładka Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych, Książka | Rafał KościańskiEdwardSkibińskiPawełStróżyk

  W ramach współpracy pomiędzy UAM w Poznaniu a IPN Oddział w Poznaniu obyły się trzy konferencje naukowe z nauk pomocniczych historii oraz rekonstrukcji historycznej. Przygotowana publikacja zawiera teksty wygłoszone podczas konferencji sfragistycznej. Materiał został uzupełniony o przygotowane w okresie późniejszym m.in. podczas badań studentów zmierzających do przygotowania prac licencjackich i magisterskich z zakresu sfragistyki.

  Promocja
  okładka Samozwańczy oficer Zygmunt Augustowski Z dziejów „Wachlarza”, Okręgu Wileńskiego AK i komunistycznej bezpieki, Książka | Tochman KrzysztofA.

  Losy samozwańczego oficera WP, kawatermistrza V Odcinka Wachlarza, dowódcy Ośrodka Dywersyjego Nr 24 i dowódcy oddziału Specjalnego Garnizonu Miasta Wilna w Okręgu Wileńskim na Wileszczyźnie, a od 1945 r. w Polsce centralnej. Po aresztowaniu przez UB w 1949 r. poszedł na współpracę jako informator i TW, którą kontynuował do 1990.

  Promocja
  okładka Tajni księża Historia nielegalnego pobytu słowackich werbistów w Polsce w latach 1957-1964, Książka | Szumiło Mirosław

  Niniejsza monografia przedstawia sensacyjną historię trzech młodych Słowaków ze Zgromadzenia Słowa Bożego (zakonu werbistów): Štefana Horváth, Jozefa Šaby i Róberta Borika, którzy uciekli do Polski. Dokończyli tu studia teologiczne i zostali potajemnie wyświęceni w Gnieźnie przez bp. Lucjana Bernackiego. Musieli jednak ukrywać się przed komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa, która kilkakrotnie wpadała na ich trop.

  Promocja
  okładka Komuniści w Warszawie Działalność Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP (1918–1938), Książka | Elżbieta Kowalczyk

  Monografia opowiada historię zawodowych funkcjonariuszy partii komunistycznej w Warszawie oraz grup robotników, którzy dali się uwieść ideologii komunistycznej. Historia warszawskich komunistów ukazana jest przez pryzmat wydarzeń i spraw ogólnopolskich, dziejów KPP i Kominternu. Dzięki szerokiemu ujęciu i bogatej bazy źródłowej udaje się odpowiedzieć na kluczowe pytania stawiane we wstępie książki.

  Promocja
  okładka Z ułańskim rodowodem Wspomnienia własne, Książka | Surmiak Czesław

  Czesław Szurmiak (1917-1993) - w 1939 r. ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Wziął udział w kampanii wojennej w składzie 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich w Armii Odwodowej "Prusy". Podczas II wojny światowej był oficerem szkoleniowym i dywersji w Komendzie Obwodu ZWZ-AK Łańcut. Po wkroczeniu Armii Czerwonej nie zgłosił się do poboru, co w połączeniu z przynależnością do AK spowodowało, że został aresztowany przez komunistyczny aparat represji. W celi więzienia ...

  Promocja
  okładka Spętana akademia Tom 2 Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały partyjne 1950-1986, Książka | Patryk Pleskot, Rutkowski TadeuszPaweł

  Polska Akademia Nauk w zamyśle komunistycznych władz partyjno-państwowych była główną instytucją naukową PRL. Z tego powodu pozostawała pod ścisłym nadzorem politycznym, sprawowanym zarówno od wewnątrz – przez kadrę kierowniczą i aparat administracyjny nominowane przez władze, jak i od zewnątrz – przez poszczególne instancje partyjne, rząd i Służbę Bezpieczeństwa. Prezentowana w pierwszym tomie wydawnictwa aktywność operacyjna SB wobec PAN stanowiła jednak tylko drugą linię i...

  Promocja
  okładka Górny Śląsk to wielka rzecz Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego I kadencji (1922-1929), Książka | Wojciech Korfanty

  Publikacja zawiera 41 przemówień Wojciecha Korfantego, wygłoszonych w Sejmie Śląskim I kadencji, obradującym w latach 1922-1929. To wybór jego najważniejszych mów z tego parlamentu w edycji krytycznej, poprzedzone wstępem charakteryzującym doświadczenia parlamentarne tego polityka. A Korfanty był doświadczonym posłem/senatorem - od 1903 r. do 1935 r. zasiadał w różnych parlamentach Niemiec i Polski. Był też wybitnym mówcą, dobrze poruszającym się w wielu sferach tematycznych....

  Promocja
  okładka Triduum Historicum, Książka | red.

  II wojna światowa to jedna z najistotniejszych cezur w historii. Największy w dziejach konflikt i towarzyszące mu zbrodnie pochłonęły życie milionów istot ludzkich. Doświadczenie lat 1939–1945 odciska swoje piętno na kolejnych pokoleniach, które żyją w świecie politycznie i mentalnie ukształtowanym przez wynik tamtych zmagań. Te sześć lat od ponad osiemdziesięciu jest stale obecne w ludzkiej pamięci. Nawiązania do czasu Zagłady pojawiają się w literaturze, filmie, muzyce. Bad...