IPN

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Książka | Jakimek-Zapart Elżbieta
  Promocja
  okładka Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Książka | Jakimek-Zapart Elżbieta

  Grypsy Łukasza Cieplińskiego, pisane przez niego podczas prawie pięciu miesięcy spędzonych w celi śmierci więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, są prawdopodobnie jedynym tak dużym i w swojej treści tak niezwykłym zachowanym zbiorem nieoficjalnych listów osoby skazanej w latach reżimu komunistycznego. To, że dziś można je oglądać i odczytywać, wydaje się graniczyć z cudem. Już samo pisanie ich w celi, zapewne naszpikowanej donosicielami UB, wymagało wiele trudu, aby cał...

  Promocja
  okładka Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki Polska 1953-1956 Studia, Książka |
  Promocja
  okładka Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki Polska 1953-1956 Studia, Książka |

  Tematem przewodnim tomu jest potencjalnie odróżniający się (domniemany) „międzyokres” wyznaczony dwiema cezurami pokrywającymi się z istotnymi wydarzeniami w historii Polski: śmiercią Józefa Stalina i przemianami wywołanymi dojściem do władzy częściowo nowej ekipy w październiku 1956 r. Chociaż nasza wiedza na temat stalinizmu oraz samego Października jest już dość obszerna i systematycznie pogłębiana, co uwidacznia się w powstających publikacjach naukowych, to problem przeob...

  Promocja
  okładka W poszukiwaniu programu Studia i szkice z dziejów opozycji politycznej w PRL 1956-1989, Książka |
  Promocja
  okładka W poszukiwaniu programu Studia i szkice z dziejów opozycji politycznej w PRL 1956-1989, Książka |

  Opozycja polityczna w Polsce przez cały okres PRL poszukiwała zarówno najbardziej efektywnych form prowadzenia działalności, jak i możliwości formułowania alternatywnego programu. Niniejszy tom szkiców i studiów zawiera 11 artykułów przybliżających wybrane aspekty związane z kształtowaniem się niezależnej myśli politycznej środowisk opozycji. Autorzy przybliżyli formy działania oraz założenia programowe formułowane zarówno przez liderów opozycji, jak i organizacje, środowiska...

  Promocja
  okładka Warszawa wieku mego, Książka | Babiński Leon
  Promocja
  okładka Warszawa wieku mego, Książka | Babiński Leon

  Umiłowanie rodzinnego, stołecznego miasta przebija z wielu wspomnień. Szczególnie widoczne jest u Leona Babińskiego, uczonego, dyplomaty, varsavianisty, który pozostawił trzy tomy wspomnień. W tomie I, w pełni poświęconym Warszawie, z pietyzmem, podbudowanym fenomenalną pamięcią, odtworzył centrum miasta z początków XX wieku, z pewnymi odniesieniami do czasów międzywojennych. Opisał kolejne kamienice i pałace oraz ich mieszkańców. Przybliżył czytelnikowi znane i mniej znane r...

  Promocja
  okładka Stocznia Szczecińska, Książka | Dąbrowski Ryszard, Mateusz Lipko, Miedziński Paweł
  Promocja
  okładka Stocznia Szczecińska, Książka | Dąbrowski Ryszard, Mateusz Lipko, Miedziński Paweł

  Album poświęcony stoczni szczecińskiej opowiada o stoczni nie tylko jako o "fabryce statków" ale także o pewnej wspólnocie, funkcjonującej w różnorodnych warunkach i kontekście. Stąd też obok fotografii przedstawiających proces budowy kadłuba, znajdują się zdjęcia z wydarzeń ważnych dla ludzi tworzących zakład. I nie tylko dla nich, gdyż stocznia oddziaływała bardzo szeroko - na miasto, region a czasem i na cały kraj jak w lecie 1980 r. Album oparty jest głównie na nieznanych...

  Promocja
  okładka Rozkaz nr 001353. Operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941 Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych., Książka |
  Promocja
  okładka Rozkaz nr 001353. Operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941 Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych., Książka |

  Książka przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Instytutu Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Opublikowano w niej dokumenty dotyczące represji dokonanych na okupowanych po 17 września 1939 r. przez Sowietów wschodnich województwach II RP. Są one powiązane z tytułowym rozkazem zastępcy ministra spraw wewnętrznych ZSRS Wsiewołoda Mierkułowa z jesieni 1939 r. dotyczącym likwidacji tzw. bazy...

  Promocja
  okładka Sondergericht Kattowitz Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945, Książka | Graczyk Konrad
  Promocja
  okładka Sondergericht Kattowitz Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945, Książka | Graczyk Konrad

  Prezentowana książka została poświęcona działalności Sondergericht Kattowitz, czyli Sądu Specjalnego w Katowicach. Był to niemiecki sąd karny utworzony we wrześniu 1939 r., po zajęciu obszaru przedwojennego województwa śląskiego przez Wehrmacht. Działał do stycznia 1945 r. w rejencji katowickiej, gdzie okupant prowadził specyficzną politykę narodowościową (folkslista). Sytuacja narodowościowa na tym terenie znalazła swoje odbicie w orzecznictwie sądowym. Sondergericht funkcjo...

  Promocja
  okładka O niepodległość i socjalizm Studia i szkice z dziejów polskiej Partii Socjalistycznej., Książka |
  Promocja
  okładka O niepodległość i socjalizm Studia i szkice z dziejów polskiej Partii Socjalistycznej., Książka |

  Książka "O niepodległość i socjalizm. Studia i szkice z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej" to propozycja nowego spojrzenia na dzieje ruchu socjalistycznego i zarazem zaproszenie do podjęcia nowych, pogłębionych badań źródłowych nad złożoną historią niepodległościowego nurtu polskiego socjalizmu. Publikacja zawiera czternaście artykułów- prezentujących oryginalne ustalenia i opartych w dużej mierze na mniej znanych lub pomijanych dotychczas materiałach źródłowych.

  Promocja
  okładka Oberschlesien in der Volksrepublik Polen Umbrüche und Wendungen, Książka |
  Promocja
  okładka Oberschlesien in der Volksrepublik Polen Umbrüche und Wendungen, Książka |

  Wydawnictwo stanowi tłumaczenie na język niemiecki wydanej w 2016 r. przez IPN Katowice i Instytut Śląski w Opolu publikacji pt. "Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Tom 1. Przełomy i zwroty",red. Adam Dziurok i Bernard Linek, zawierającej 14 tekstów opisujących górnośląską specyfikę, regionalne uwarunkowania oraz reperkusje kluczowych wydarzeń w dziejach systemu komunistycznego i Polski w latach 1945–1989. Znajdziemy tu m.in. teksty o „polskich miesiącach” (1956, 1968, 1970, 1980,...

  Promocja
  okładka Oddział Wywiadowczy Sztabu Głównego ludowego Wojska Polskiego 1944-1945 Organizacja i działalność. Studium historyczno-wojskowe., Książka | Nogaj Adam
  Promocja
  okładka Oddział Wywiadowczy Sztabu Głównego ludowego Wojska Polskiego 1944-1945 Organizacja i działalność. Studium historyczno-wojskowe., Książka | Nogaj Adam

  Prezentowane opracowanie to historia Oddziału Wywiadowczego Sztabu Głównego ludowego Wojska Polskiego i jego 21 grup wywiadowczych, desantowanych na terenach III Rzeszy w latach 1944–1945. Został w nim także przedstawiony w zarysie model organizacji i prowadzenia wywiadu operacyjnego w Armii Czerwonej w ostatnich dwóch latach II wojny światowej, który stał się wzorem funkcjonowania opisywanego oddziału. O podobieństwach decydują nie tylko etat organizacyjny, regulaminy i inst...

  Promocja
  okładka Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Kombinacie Metalurgicznym Huty im. Lenina (1956-1970), Książka | Mazur Paweł
  Promocja
  okładka Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Kombinacie Metalurgicznym Huty im. Lenina (1956-1970), Książka | Mazur Paweł

  Niniejsza publikacja, oparta na szerokim materiale źródłowym, jest zwieńczeniem wieloletnich badań poświęconych funkcjonowaniu partii komunistycznej w krakowskiej Hucie im. Lenina, mającej przecież status zakładu specjalnego znaczenia dla gospodarki PRL. Opracowanie dotyczy działalności Komitetu Fabrycznego PZPR w HiL w okresie rządów Władysława Gomułki, zarówno w czasach względnego spokoju, jak i w momentach napięć społecznych związanych z wydarzeniami Marca ’68 czy Grudnia ...

  Promocja
  okładka Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 w porównaniu, tom 1, Książka |
  Promocja
  okładka Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 w porównaniu, tom 1, Książka |

  Książka zawiera dziesięć studiów przygotowanych przez specjalistów zajmujących się problematyką okupacji niemieckiej i sowieckiej na ziemiach polskich w latach 1939–1941 oraz pięć krótkich podsumowań, które w zamyśle wydawców miały stanowić porównanie obu okupacji. Autorami studiów są wybitni historycy, z dużym dorobkiem naukowym oraz nie mniejszą orientacją w literaturze przedmiotu.

  Promocja
  okładka Przepraszam Czechów i Słowaków (65 dni Operacji Dunaj) Relacja oficera wojsk inżynieryjnych,uczestnika zbrojnej agresji na Czechosł, Książka | Paweł Szuszczyński
  Promocja
  okładka Przepraszam Czechów i Słowaków (65 dni Operacji Dunaj) Relacja oficera wojsk inżynieryjnych,uczestnika zbrojnej agresji na Czechosł, Książka | Paweł Szuszczyński

  Wspomnienia uczestnika inwazji sił zbrojnych Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Ich autor w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 r. w składzie wojsk 2 Armii przekroczył granicę tego państwa i spędził na jego terenie 65 dni. Choć był tylko jednym z ponad 25 tys. polskich żołnierzy (do tego na najniższym szczeblu dowodzenia), choć nie miał żadnego wpływu na przebieg wydarzeń, to do dziś odczuwa wyrzuty sumienia. Postanowił zatem złożyć świadectwo i w pierwszoosobowym przekazie hi...

  Promocja
  okładka Prasa brytyjska a Polska w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku, Książka | Micygała Natalia
  Promocja
  okładka Prasa brytyjska a Polska w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku, Książka | Micygała Natalia

  Książka jest próbą ukazania, w jaki sposób pisano o Polsce i konflikcie polsko-niemieckim na łamach prasy brytyjskiej przed, w trakcie i bezpośrednio po kampanii wrześniowej 1939 r. Autorka najpierw przybliża rynek prasowy na Wyspach w latach trzydziestych XX w. i sytuację polityczną w Europie po zakończeniu I wojny światowej. Następnie analizuje postawę rządu Wielkiej Brytanii, który w połowie marca 1939 r. tj. po wypowiedzeniu przez Niemcy układu monachijskiego wyrzekł się ...

  Promocja
  okładka Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej Kinematografia – muzyka – literatura – publicystyka, Książka |
  Promocja
  okładka Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej Kinematografia – muzyka – literatura – publicystyka, Książka |

  Na tomik składają się artykuły os´miu autoro´w z ro´z˙nych dyscyplin naukowych (historii, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, nauk teologicznych, sztuk muzycznych). Wszystkie ukazuja? obraz powstan´ s´la?skich i plebiscytu go´rnos´la?skiego w literaturze, muzyce, kinematografii oraz prasie.

  Promocja
  okładka Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w województwie łomżyńskim (1980-1981) Legalnie i zgodnie z prawem, Książka | Sychowicz Krzysztof
  Promocja
  okładka Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w województwie łomżyńskim (1980-1981) Legalnie i zgodnie z prawem, Książka | Sychowicz Krzysztof

  Publikacja, będąca pierwszą częścią historii NSZZ „Solidarność” i oporu społecznego w województwie łomżyńskim, jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy na ten temat. Nie wyczerpuje jednak zagadnienia i nie odpowiada na wszystkie pytania, gdyż nie to było jej celem. Przedstawia realistyczny obraz tamtych lat, kiedy mieszkańcy młodego jeszcze województwa, bardzo zróżnicowanego pod względem społecznym, historycznym oraz gospodarczym, zetknęli się z nowym ruchem społecznym....

  Promocja
  okładka Leksykon bezpieki Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956, tom I., Książka |
  Promocja
  okładka Leksykon bezpieki Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956, tom I., Książka |

  Pierwszy tom publikacji "Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (1944–1956)" zawiera pięćdziesiąt artykułów biograficznych dotyczących funkcjonariuszy centrali RBP, MBP, KdsBP i MSW, którzy w latach 1944–1956 pełnili w nich funkcje kierownicze. Publikowane biogramy opracowane zostały na podstawie szerokiej kwerendy archiwalnej oraz dostępnej literatury przedmiotu. Dzięki temu, oprócz szczegółowych informacji na temat przebiegu służby tych osób, czytelnik ...

  Promocja
  okładka Prześladowania komunistyczne w Pieszycach 1945-1956 Studium terroru i prowokacji, Książka | Kęsik Jan
  Promocja
  okładka Prześladowania komunistyczne w Pieszycach 1945-1956 Studium terroru i prowokacji, Książka | Kęsik Jan

  Nie będzie to całościowy wykład dziejów Pieszyc w tym okresie. Autor postanowił skoncentrować się przede wszystkim na tych działaniach lokalnej społeczności, które były zorganizowanymi próbami obrony niepodległego bytu oraz reakcjach na to ze strony komunistycznego aparatu władzy.

  Promocja
  okładka Epistolografia w Polsce Ludowej (1945-1989) List i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego, Książka | Anna Maria Adamus, Noszczak Bartłomiej
  Promocja
  okładka Epistolografia w Polsce Ludowej (1945-1989) List i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego, Książka | Anna Maria Adamus, Noszczak Bartłomiej

  Niniejsza publikacja udowadnia, że szeroko rozumiane źródła epistolarne są cennym materiałem do poznania przeszłości komunistycznej Polski. List i jego pochodne nie tylko służyły do komunikacji społecznej i instytucjonalnej, lecz były także narzędziem politycznym, formą protestu i interwencji, a nawet „bronią słabych” w walce z opresyjnym reżimem. Mimo ograniczeń systemowych wpływały na ówczesną rzeczywistość polityczną, społeczną, kulturalną i gospodarczą. Czytając tę książk...

  Promocja
  okładka Księża dla władzy groźni Duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989). Tom II, Książka |
  Promocja
  okładka Księża dla władzy groźni Duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989). Tom II, Książka |

  Przekazywane dzieło jest kontynuacją podjętych wcześniej rozważań – w roku 2019 ukazał się tom I książki. W publikacji znalazły się teksty w różnorodny sposób ujmujące zagadnienie współpracy duchowieństwa z opozycją. Zaprezentowano w niej sylwetki poszczególnych kapłanów, opisy parafii, a także portrety zbiorowe.

  Promocja
  okładka Żołnierze wolnej Polski Wyklęci odnalezieni w Małopolsce, t. 1, Książka |
  Promocja
  okładka Żołnierze wolnej Polski Wyklęci odnalezieni w Małopolsce, t. 1, Książka |

  Praca zbiorowa Żołnierze wolnej Polski. Wyklęci odnalezieni w Małopolsce, to opowieść o piętnastu osobach, które zostały zamordowane w Krakowie za prowadzoną po 1945 r. działalność niepodległościową. Każda z tych postaci, niezależnie od tego z jakim nurtem powojennej konspiracji była związana i jaką odgrywała w podziemiu rolę, stała się rozpoznawalnym w regionie symbolem niezgody na komunistyczne zniewolenie. Każdą udało się też odnaleźć i zidentyfikować w ramach prac poszuki...

  Promocja
  okładka Refleksje, Książka | Gurgacz Władysław
  Promocja
  okładka Refleksje, Książka | Gurgacz Władysław

  Publikowany po raz pierwszy w całości dziennik duchowy Władysława Gurgacza SJ, kapelana Żołnierzy Wyklętych – działającej na terenie Sądecczyzny Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Skazany i zamordowany w 1949 r. w krakowskim więzieniu przy ul. Montelupich. Zapiski zawierają głównie treści biograficzne i obrazują duchową drogę o. Gurgacza przed jego przystąpieniem do oddziału PPAN. Krytyczne wydanie uzupełnia bogaty materiał ilustracyjny.

  Promocja
  okładka Wydarzenia 26 czerwca 1959 roku w Kraśniku Fabrycznym Przyczyny – przebieg – represje, Książka | Dąbrowki Marcin
  Promocja
  okładka Wydarzenia 26 czerwca 1959 roku w Kraśniku Fabrycznym Przyczyny – przebieg – represje, Książka | Dąbrowki Marcin

  Monografia poświęcona konfliktowi, do jakiego doszło 26 czerwca 1959 r. w Kraśniku Fabrycznym na Lubelszczyźnie między mieszkańcami a władzą komunistyczną na tle starań o budowę kościoła katolickiego w tym przyfabrycznym mieście.

  Promocja
  okładka Uczestnicy konspiracji uczniowskiej w województwie białostockim w latach 1947-1956 Informator personalny, Książka | Andrzej Jarosław Pauliński
  Promocja
  okładka Uczestnicy konspiracji uczniowskiej w województwie białostockim w latach 1947-1956 Informator personalny, Książka | Andrzej Jarosław Pauliński

  Działalność konspiracyjna polskiej młodzieży szkół średnich, a nawet podstawowych, w okresie powojennym stanowi pewien fenomen społeczny. Celem niniejszego informatora jest nie tylko przedstawienie owego zjawiska w aspekcie działalności konkretnych tajnych organizacji uczniowskich, ale także ukazanie losów poszczególnych uczestników tego ruchu w województwie białostockim.