IPN

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Komendant Bury Biografia kapitana Romualda Adama Rajsa (1913-1949), Książka | Ostapiuk Michał
  Promocja
  okładka Komendant Bury Biografia kapitana Romualda Adama Rajsa (1913-1949), Książka | Ostapiuk Michał

  Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa „Burego” dzięki szerokiej kwerendzie źródeł i rzetelnej analizie archiwaliów przeprowadzonej przez autora, prezentuje nowe fakty, które są niezwykle istotne m.in. dla odtworzenia przebiegu pacyfikacji pięciu wsi białoruskich przeprowadzonej przez plutony 3. Wileńskiej Brygady NZW. Autor rekonstruuje rozkazodawstwo „Burego” dotyczące tych działań, analizuje zakres jego odpowiedzialności za ich przebieg. Wiele miejsca poświęca powodom pozbawi...

  Promocja
  okładka Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku, Książka |
  Promocja
  okładka Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku, Książka |

  Polskie tajne służby powstawały już w czasie pierwszej wojny światowej. Restytucja państwa w 1918 roku, pomimo wielu trudności, umożliwiła ich znaczącą i szybką rozbudowę. Był to godny podziwu wysiłek organizacyjny i konsekwentna praca wielu oficerów, przy wsparciu polityków, przez wiele lat zaangażowanych w tworzenie tajnych struktur. Działalność wywiadu i kontrwywiadu Polski odrodzonej zasługuje na szczególne uznanie. Prezentowana praca, stanowiąca rezultat wieloletnich wn...

  Promocja
  okładka Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939 Struktury, działalność, wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy., Książka | Kania Marcin
  Promocja
  okładka Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939 Struktury, działalność, wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy., Książka | Kania Marcin

  W dotychczasowej literaturze poświęconej Zawierciu, mimo upływu kilkudziesięciu lat od opisywanych wydarzeń, dzieje Policji Państwowej zostały bądź to w ogóle pominięte, bądź też ukazane w formie nad wyraz szczątkowej. Celem publikacji jest uzupełnienie wspomnianej luki poprzez przedstawienie stanu organizacyjnego Policji Państwowej w powiecie zawierciańskim w latach 1927-1939, prowadzonych przez nią działań związanych z utrzymaniem porządku i zwalczaniem przestępczości, i wr...

  Promocja
  okładka Przedszkola Polski "ludowej" Ideologizacja instytucji 1944-1965, Książka | Monika Wiśniewska
  Promocja
  okładka Przedszkola Polski "ludowej" Ideologizacja instytucji 1944-1965, Książka | Monika Wiśniewska

  Książka Moniki Wiśniewskiej jest dobrą lekcją pozwalającą zrozumieć współczesność i nasze dzisiejsze zmagania o właściwe wychowanie i kształcenie dzieci, nie tylko przedszkolaków.

  Promocja
  okładka Dziennik 1981-1983, Książka | Kapczyński Włodzimierz
  Promocja
  okładka Dziennik 1981-1983, Książka | Kapczyński Włodzimierz

  Włodzimierz Kapczyński (1929–2018) – w 1947 r. organizator grupy Związek Walki z Komunizmem, w 1948 r. aresztowany, skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach na 7 lat więzienia, osadzony w Sosnowcu-Radosze, Wronkach, Potulicach, Raciborzu, Obozie Pracy Więźniów w Jelczu, zwolniony w 1953 r. na mocy amnestii. Od września 1980 r. w „Solidarności”; przewodniczący Komisji Zakładowej w Budostalu-4; w lipcu i grudniu 1981 r. delegat na I i II Walny Zjazd Delegatów (w...

  Promocja
  okładka Dni które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r., Książka |
  Promocja
  okładka Dni które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r., Książka |

  Prezentowany tom studiów koncentruje się wokół trzech wątków przewodnich: okresu 1917–1922 na obszarze byłego państwa carów; politycznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji obalenia monarchii w Rosji i utrwalenia w niej władzy bolszewików, i w końcu funkcjonowania rewolucji rosyjskich w dwudziestowiecznych społeczeństwach. Rewolucja oznaczała radykalne zerwanie z wcześniejszym okresem w rosyjskiej historii, odrzucenie podstaw cywilizacji europejskiej na gruncie prawa, ...

  Promocja
  okładka Kustosz Pamięci. Ksiądz Leon Stępniak (1913-2013). Więzień Dachau i Mauthausen-Gusen., Książka | Jagodzińska Anna
  Promocja
  okładka Kustosz Pamięci. Ksiądz Leon Stępniak (1913-2013). Więzień Dachau i Mauthausen-Gusen., Książka | Jagodzińska Anna

  Publikacja jest biografią księdza kanonika Leona Stępniaka – ocalonego więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen, w których spędził pięć lat. Powstała ze spisanych przez autorkę wielogodzinnych, osobistych z nim rozmów i relacji innych osób.

  Promocja
  okładka Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowiska prawniczych?, Książka |
  Promocja
  okładka Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowiska prawniczych?, Książka |

  W wyniku podjętej współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej Delegaturą w Kielcach a Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, przy współudziale Winnickiego Instytutu Kooperatywnego w Winnicy, podjęte zostały badania naukowe, które miały na celu pogłębienie wiedzy z zakresu tematycznego odnoszącego się do „Zbrodni sądowych w latach 1944–1989”. W ramach wymienionej inicjatywy naukowej szukano odpowiedzi na pytanie czy był t...

  Promocja
  okładka Stefan Wyszyński, Pro memoria, Tom 6: 1959, Książka |
  Promocja
  okładka Stefan Wyszyński, Pro memoria, Tom 6: 1959, Książka |

  Rok 1959 w Polsce był trzecim rokiem po odwilży październikowej, uwidocznionej w relacjach państwo–Kościół uwolnieniem z internowania Prymasa Tysiąclecia i ponownym nawiązaniem wzajemnych kontaktów przez stworzenie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Jednakże ten krótki okres normalizacji dawno już się zakończył, o czym informował również w swoich zapiskach kard. Wyszyński. Początek roku to przede wszystkim czas dzielenia się prymasa z wiernymi wrażeniami z dwumiesięcznego p...

  Promocja
  okładka Mord w Lesie Katyńskim. Tom 3. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951–1952., Książka | Wasilewski Witold
  Promocja
  okładka Mord w Lesie Katyńskim. Tom 3. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951–1952., Książka | Wasilewski Witold

  Trzeci tom polskiej edycji dorobku dochodzenia Specjalnej Komisji Śledczej do Zbadania Faktów, Dowodów i Okoliczności Mordu w Lesie Katyńskim. Powołana przez Izbę Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych 18 września 1951 r. komisja, na której czele stał Ray Madden, przeprowadziła szeroko zakrojone śledztwo. Jego wyniki podsumowała w raporcie złożonym 22 grudnia 1952 r. Głównym celem tej części obrad komisji Maddena było wyświetlenie amerykańskich konotacji sprawy katyński...

  Promocja
  okładka Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej 1939-1945, Książka | Michał Kalisz, Elżbieta Rączy
  Promocja
  okładka Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej 1939-1945, Książka | Michał Kalisz, Elżbieta Rączy

  Publikacja jest pierwszą książką opisującą w sposób syntetyczny zagładę Żydów i złożone relacje polsko-żydowskie w powiecie gorlickim w latach 1939 – 1945. Jej pierwsze wydanie ukazało się w 2015 r. i spotkało się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Nakład rozszedł się w dwa miesiące. W pierwszej części publikacji przedstawiono aspekty związane z sytuacją Żydów w powiecie gorlickim pod niemiecką okupacją oraz ich zagładę. Ukazano w niej także negatywne postawy polskich mi...

  Promocja
  okładka Kalwaryjska rebelia Z historii wybranych sanktuariów Pomorza Gdańskiego w okresie Polski ludowej., Książka | Gucewicz Daniel
  Promocja
  okładka Kalwaryjska rebelia Z historii wybranych sanktuariów Pomorza Gdańskiego w okresie Polski ludowej., Książka | Gucewicz Daniel

  Na Pomorzu Gdańskim od stuleci panowała głęboko zakorzeniona tradycja pielgrzymowania do miejsc świętych. Po II wojnie światowej nieuchronnie musiała się ona skonfrontować z systemem komunistycznym, dążącym do laicyzacji i ateizacji polskiego społeczeństwa, co oznaczało również walkę z publicznymi przejawami religijności. Z punktu widzenia władz szczególnym zagrożeniem były doroczne odpusty przyciągające tysiące osób, organizowane w sanktuariach kaszubsko-pomorskich: w Święt...

  Promocja
  okładka The Great Terror in Soviet Georgia 1937 - 1938. Repressions against Poles, Książka |
  Promocja
  okładka The Great Terror in Soviet Georgia 1937 - 1938. Repressions against Poles, Książka |

  Niniejsza publikacja źródłowa (w języku angielskim) została przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Dotyczy fragmentu historii zapomnianego ludobójstwa Polaków w ZSRS – sowieckich represji okresu 1937–1938. Zawiera m.in. protokoły posiedzeń tzw. Trójek z zasądzonymi wyrokami śmierci wobec Polaków zamieszkujących w tym czasie Gruzińską Socjalistyczną Republikę Sowiecką.

  Promocja
  okładka Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”, Książka |
  Promocja
  okładka Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”, Książka |

  Książka ma za zadanie przybliżyć podejście hierarchii kościelnej do rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”. Celem publikacji realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989” jest przedstawienie sytuacji biskupów w realiach politycznych Polski „ludowej”. Chodzi nie tylko o zaprezentowanie poglądów hierarchów kościelnych dotyczących sytuacji powojennej Polski, lecz także omówienie, w jaki spo...

  Promocja
  okładka Przesiedleni znad Sanu - zamordowani nad Horyniem Losy Polaków deportowanych przez Sowietów z obwodu drohobyckiego w ramach „oczyszczania” pasa przygr, Książka | Bereza Tomasz
  Promocja
  okładka Przesiedleni znad Sanu - zamordowani nad Horyniem Losy Polaków deportowanych przez Sowietów z obwodu drohobyckiego w ramach „oczyszczania” pasa przygr, Książka | Bereza Tomasz

  Przeprowadzona przez Sowietów wiosną 1940 r. operacja „oczyszczania” z ludzi i budynków przygranicznego pasa strefy okupacyjnej o szerokości 800 m miała charakter przymusowy. W obwodzie drohobyckim planowano usunięcie ponad 36 tys. osób z blisko 90 miejscowości i przysiółków (z wyłączeniem miast). Około 13 tys. mieszkańców, w tym około cztery tysiące Polaków, przesiedlono na Wołyń, lokując ich w domach po deportowanych na Sybir polskich osadnikach albo po dawnych niemieckich ...

  Promocja
  okładka W służbie państwu i społeczeństwu Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919–2019), Książka | Szpakowicz Wiesław
  Promocja
  okładka W służbie państwu i społeczeństwu Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919–2019), Książka | Szpakowicz Wiesław

  W 2019 r. upłynęło 100 lat od przyjęcia przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o Policji Państwowej. W roku 2020 mija 30 lat działalności polskiej policji, powołanej na nowo po odzyskaniu przez Polskę suwerenności. Obie te rocznice dały asumpt do przygotowania kilkunastu artykułów, których autorzy, reprezentujący różne środowiska, przybliżają współczesnym Czytelnikom historię i zadania formacji policyjnych na Podkarpaciu od czasów ich tworzenia u progu Niepo...

  Promocja
  okładka Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, tom 4: 1979-1989/1990, Książka |
  Promocja
  okładka Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, tom 4: 1979-1989/1990, Książka |

  Na tom składają się artykuły poświęcone działalności Kościoła katolickiego i relacji państwo–Kościół w Polsce i na Pomorzu Zachodnim w ostatniej dekadzie PRL. W październiku 2018 r. została zorganizowana na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego czwarta ogólnopolska konferencja naukowa, poświęcona historii Kościoła ka-tolickiego na Pomorzu Zachodnim. Prezentowana Czytelnikom praca powstała na podstawie wygłoszonych wówczas referatów. Jest to czwarty tom wydany we w...

  Promocja
  okładka Między katolicyzmem i nacjonalizmem Związek Niemieckich Katolików w Polsce w województwie śląskim 1923–1939, Książka | Sebastian Rosenbaum
  Promocja
  okładka Między katolicyzmem i nacjonalizmem Związek Niemieckich Katolików w Polsce w województwie śląskim 1923–1939, Książka | Sebastian Rosenbaum

  Monografia śląskich struktur Związku Niemieckich Katolików w Polsce, najważniejszej niemieckiej organizacji katolickiej, działającej w latach 1923–1939 w całej Rzeczpospolitej, z siedzibą w Katowicach.

  Promocja
  okładka Światowe harcerstwo. Związek Harcerstwa Polskiego na obczyźnie w latach 1918-2018. Studia, szkice i materiały., Książka |
  Promocja
  okładka Światowe harcerstwo. Związek Harcerstwa Polskiego na obczyźnie w latach 1918-2018. Studia, szkice i materiały., Książka |

  W ostatnim stuleciu harcerstwo odegrało poważną rolę w podtrzymywaniu polskiej świadomości narodowej, co było szczególnie widoczne i ważne na emigracji. W latach 1918-2018 w najważniejszych ośrodkach emigracyjnych działały drużyny harcerskie, które krzewiły patriotyzm wśród młodszych pokoleń emigrantów. Szczególne zasługi ma pod tym względem – powstały w 1946 r. - Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju, który działa nieprzerwanie aż do czasów współczesn...

  Promocja
  okładka Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, tom 2, Książka |
  Promocja
  okładka Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, tom 2, Książka |

  Publikacja wyników badań dotyczących problematyki społeczno-politycznej i gospodarczej Warmii i Mazur po 1945 r. Tom podzielony jest na trzy bloki tematyczne: Życie społeczne i polityczne Warmii i Mazur, Komunistyczny aparat represji oraz Varia. W pierwszej części znalazły się cztery artykuły, w których autorzy poruszyli zagadnienia szeroko rozumianego życia społecznego i politycznego na Warmii i Mazurach. W drugiej części zamieszczono pięć tekstów dotyczących funkcjonowania...

  Promocja
  okładka Moda patriotyczna w Polsce. Od konfederacji barskiej do powstania warszawskiego., Książka | Sola-Sałamacha Nadia
  Promocja
  okładka Moda patriotyczna w Polsce. Od konfederacji barskiej do powstania warszawskiego., Książka | Sola-Sałamacha Nadia

  Album ukazuje jak Polacy wyrażali uczucia patriotyczne przez strój i jego dodatki. Głównym założeniem było opisanie procesu świadomego stylizowania wyglądu zewnętrznego w ten sposób, aby epatował on uczuciami miłości do ojczyzny lub wrogości wobec jej przeciwników. Proces ten został ujęty w szerokim kontekście i długich ciągach czasowych, poczynając od narodzin mody narodowej na przełomie XVI i XVII w. po koniec II wojny światowej. Naświetlone zostały okoliczności, w których ...

  Promocja
  okładka Fakir Sergiusz Kościałkowski t2 Wojna i śmierć na Wileńszczyźnie t. 2: Wojna i śmierć na Wileńszczyźnie, Książka | Balbus Tomasz
  Promocja
  okładka Fakir Sergiusz Kościałkowski t2 Wojna i śmierć na Wileńszczyźnie t. 2: Wojna i śmierć na Wileńszczyźnie, Książka | Balbus Tomasz

  Biografia wywodzącego się z rodziny polsko-francuskiej, urodzonego na Litwie, wychowanego w polsko-żydowskim Wilnie Sergiusza Kościałkowskiego prezentuje losy i walkę pokolenia Polski niepodległej zniszczonego przez totalitaryzmy niemieckich nazistów i rosyjskich bolszewików. Tom drugi przedstawia aktywność wywiadowczą AK, siatki agenturalne Abwehry i ich rozpracowywanie przez kontrwywiad AK, odbijanie więźniów gestapo, działalność bojową brygad „Łupaszki” i „Juranda”. Autor ...

  Promocja
  okładka Antykomunizm socjalistów Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Po, Książka |
  Promocja
  okładka Antykomunizm socjalistów Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Po, Książka |

  Tom zawiera wybór artykułów z prasy socjalistycznej oraz dokumentów PPS z lat 1918–1938 obrazujących wieloaspektowy stosunek socjalistów do działających na ziemiach międzywojennej Polski organizacji komunistycznych.

  Promocja
  okładka Propaganda w PRL i NRD / Propaganda in der Volksrepublik Polen Tematy, instytucje, kampanie / Themen, Institutionen, Kampagnen., Książka |
  Promocja
  okładka Propaganda w PRL i NRD / Propaganda in der Volksrepublik Polen Tematy, instytucje, kampanie / Themen, Institutionen, Kampagnen., Książka |

  Dwujęzyczny tom studiów jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a zatytułowanej „Propaganda w PRL i NRD – tematy, instytucje, kampanie”. Konferencja odbyła się we Wrocławiu jesienią 2015 r. Propaganda jest z natury rzeczy zagadnieniem wymagającym badań interdyscyplinarnych, wykorzystuje bowiem wszystkie media i wszystkie kanały oddziaływania na odbiorcę. Dlatego też publi...