IPN

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Oblicza zdrady?, Książka |
  Promocja
  okładka Oblicza zdrady?, Książka |

  Publikacja ukazująca plejadę najważniejszych zdrajców z szeregów niepodległościowych, ich motywacje, kulisy przejścia na stronę komunistyczną, wymiar strat jakie spowodowali wśród dotychczasowych współtowarzyszy broni. To także opowieść o kulisach działań operacyjnych bezpieki, które doprowadziły zasłużonych niegdyś działaczy podziemia do załamania i zmiany frontu. Część druga publikacji poświęcona jest postaciom niejednoznacznym, których postawy określone zostały przez niekt...

  Promocja
  okładka Władysław Siła-Nowicki Żołnierz i konspirator 1939–1956, Książka | Ewa Rzeczkowska
  Promocja
  okładka Władysław Siła-Nowicki Żołnierz i konspirator 1939–1956, Książka | Ewa Rzeczkowska

  Siła-Nowicki żył w kilku epokach: Polski międzywojennej, II wojny światowej, okresu komunizmu oraz ponownie wolnej Polski. Miał okazję poznać wielu ludzi, którzy odegrali kluczową rolę w historii Polski XX w. W zbiorowej pamięci Polaków zapisał się jako prawnik, obrońca w procesach politycznych PRL, chadek, działacz społeczno-polityczny. Niewiele osób pamięta, że przed wojną odbył służbę wojskową i zdobył patent oficerski. Wybuch II wojny światowej był w jego życiu wydarzenie...

  Promocja
  okładka Chmielów nasz utacony raj, Książka | Czesława Panek-Wierzbińska
  Promocja
  okładka Chmielów nasz utacony raj, Książka | Czesława Panek-Wierzbińska

  Czesława Panek-Wierzbińska spisała po latach swoje wspomnienia. Ukazała w nich drogę, jaką przebyła jako dziecko z Chmielowa w woj. stanisławowskim (wysiedlona 10 lutego 1940 r.) do Nowej Zelandii. Chociaż w publikacji przeważają opisy niedoli, trudnych doświadczeń, również tych związanych ze stratą najbliższych osób, to można w niej także odnaleźć radosne akcenty. Książka została wydana w Nowej Zelandii w 2015 r. pod tytułem Chmielów. Our Paradise Lost.

  Promocja
  okładka Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi Obóz internowania w Potulicach 1981-1982, Książka | Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech
  Promocja
  okładka Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi Obóz internowania w Potulicach 1981-1982, Książka | Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech

  W okresie stanu wojennego utworzono 52 obozy internowania, najczęściej wydzielając bloki więzienne, czasem budynki na terenach wojskowych. Panowały tam zazwyczaj spartańskie warunki. Jedzenie było marne, cele zimne i zapluskwione. Przez obozy przeszło ok. 10 tys. osób, głównie opozycjonistów związanych z „Solidarnością”. Dzięki swojej postawie internowani szybko wywalczyli polepszenie warunków bytowania, prawo do kontaktu z kapelanem, organizowania prelekcji i wykładów, widze...

  Promocja
  okładka Władze Polski, Książka | Jarosław Durka
  Promocja
  okładka Władze Polski, Książka | Jarosław Durka

  Książka opisuje dzieje Jasnej Góry w okresie Polski „ludowej”, od zakończenia II wojny światowej aż do końca rządów Wojciecha Jaruzelskiego. Jasna Góra jest jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na świecie i najważniejszym w Polsce. Dla Polaków jest stolicą duchową i centrum licznych pielgrzymek. To tutaj często zapadają decyzje Episkopatu Polski. Od pierwszych lat powojennych była ośrodkiem obrony narodu polskiego i Kościoła katolickiego prze...

  Promocja
  okładka Centralna Agencja Fotograficzna 1951-1991, Książka | Paweł Miedziński
  Promocja
  okładka Centralna Agencja Fotograficzna 1951-1991, Książka | Paweł Miedziński

  Praca jest monografią poświęconą Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF). Instytucji stworzonej do dostarczania fotografii prasie. Obejmuje całokształt spraw związanych z „drogą zdjęcia od wydarzenia do czytelnika”. Opisuje tworzących ją ludzi – fotoreporterów, dziennikarzy, politycznych decydentów. Przedstawia zróżnicowane mechanizmy, które regulowały proces, którego finalnym efektem była publikacja zdjęcia. Czasem następowała ona wiele lat po jego wykonaniu. Przedstawione ...

  Promocja
  okładka Tywrowski memoriał męczenników katolickich na Ukrainie w XX wieku, Książka | Paweł Wyszkowski
  Promocja
  okładka Tywrowski memoriał męczenników katolickich na Ukrainie w XX wieku, Książka | Paweł Wyszkowski

  Przewodnik po Memoriale Męczenników Kościoła Katolickiego na Ukrainie w XX wieku, który znajduje się w miasteczku Tywrów k. Winnicy na Ukrainie. To miejsce pamięci i modlitwy, stworzone przez o. Pawła Wyszkowskiego. Umieszczono tam pamiątki po ofiarach komunistycznych prześladowań – zdjęcia więzionych księży i świeckich, szczątki pomordowanych, nagrane i spisane relacje świadków, nieznane dokumenty.

  Promocja
  okładka Dobosz Stefan Żeromski na drogach niepodległości, Książka | Wojciech Gruchała
  Promocja
  okładka Dobosz Stefan Żeromski na drogach niepodległości, Książka | Wojciech Gruchała

  Autor książki podejmuje temat miejsca Żeromskiego w kulturze – nie tylko, ale również europejskiej.
  Publikacja została oparta na bardzo ciekawym pomyśle interpretacyjnym, polegającym na wgłębieniu się w tekst Przedwiośnia, a zwłaszcza w treść jego ostatniej sceny. Wojciech Gruchała odczytuje ukryte tam treści i umiejscawia je w szeroko potraktowanym kontekście pozaliterackim.

  Promocja
  okładka „Dzień historyczny” Wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie, Książka | Grzelczak Piotr
  Promocja
  okładka „Dzień historyczny” Wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie, Książka | Grzelczak Piotr

  Wraz z osiągnięciem pokoju na wschodnich granicach Rzeczypospolitej Naczelnik Państwa i wódz zwycięskiej armii Józef Piłsudski często opuszczał rozpolitykowaną Warszawę. 10 lipca 1921 roku odwiedził stacjonujący w Koninie 18. Pułk Piechoty, któremu wręczył sztandar ufundowany przez mieszkańców trzech powiatów (Konin, Koło, Słupca). Autor książki zabiera Czytelnika do Konina u progu Niepodległej, rekonstruuje przebieg wizyty Józefa Piłsudskiego w mieście oraz wskazuje na główn...

  Promocja
  okładka Pozyskać przeciwnika Stosunki polityczne między państwem polskim a mniejszością i emigracją rosyjską w latach 1926–1935, Książka | Łukasz Dryblak
  Promocja
  okładka Pozyskać przeciwnika Stosunki polityczne między państwem polskim a mniejszością i emigracją rosyjską w latach 1926–1935, Książka | Łukasz Dryblak

  Książka ta stanowi próbę analizy stosunków między państwem polskim a mieszkającą w nim mniejszością i emigracją rosyjską w latach 1926–1935. Czytelnik znajdzie w tej książce analizę położenia społeczności rosyjskiej w Polsce, frakcji politycznych, na jakie się dzieliła, ewolucji polityki państwa na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz tajnego oblicza stosunków polsko-rosyjskich.

  Promocja
  okładka Polskie Wojska Lotnicze 1918-1920, Książka | Niestrawski Mariusz
  Promocja
  okładka Polskie Wojska Lotnicze 1918-1920, Książka | Niestrawski Mariusz

  Polskie lotnictwo od wielu dziesięcioleci wzbudza duże zainteresowanie. O ile jednak wychowane na Dywizjonie 303 Arkadego Fiedlera kolejne pokolenia Polaków mają podstawową wiedzę o Polskich Siłach Powietrznych w czasie II wojny światowej, o tyle od dłuższego czasu szwankuje znajomość historii polskiego lotnictwa w latach wcześniejszych. Niniejsza książka jest próbą propagowania wiedzy na temat polskiego lotnictwa w pierwszym okresie jego istnienia. Jest także próbą udowodnie...

  Promocja
  okładka Powszechna Wystawa Krajowa z 1929 r. w źródłach historycznych, Książka | Heruday-Kiełczewska Magdalena
  Promocja
  okładka Powszechna Wystawa Krajowa z 1929 r. w źródłach historycznych, Książka | Heruday-Kiełczewska Magdalena

  Powszechna Wystawa Krajowa została urządzona w Poznaniu w 1929 r., aby pokazać dorobek odrodzonej Rzeczypospolitej. Zgromadziła 4,5 miliona gości, a zaprezentowano na niej wszystkie gałęzie przemysłu, sztukę, kulturę i życie społeczne oraz dokonania polskiego rządu. Niniejsza edycja źródłowa prezentuje dokumenty, fotografie, rysunki i plany związane z jej organizacją, przebiegiem i likwidacją. Jednocześnie próbuje odtworzyć ówczesne nastroje, oddaje głos twórcom, gościom i fo...

  Promocja
  okładka Kanada i Szczecin 1945-1990 W cieniu granicy, Książka | Jacek Tebinka
  Promocja
  okładka Kanada i Szczecin 1945-1990 W cieniu granicy, Książka | Jacek Tebinka

  Na stosunki polsko-kanadyjskie po II wojnie światowej patrzy się zazwyczaj przez pryzmat losów skarbów wawelskich, które udało się wywieźć z kraju we wrześniu 1939 r. Powróciły one do Krakowa dopiero w 1959 r. Zamiarem autora jest dokonanie analizy stosunku dyplomacji kanadyjskiej do kwestii przynależności terytorialnej i przyszłości Szczecina w kontekście ewolucji polityki Ottawy wobec problemu polskiej granicy zachodniej. Nie bez znaczenia dla wspomnianego tematu jest równi...

  Promocja
  okładka Attachés i przedstawiciele misji wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL, Książka |
  Promocja
  okładka Attachés i przedstawiciele misji wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL, Książka |

  W prezentowanym tomie poznajemy głównie sylwetki oficerów i żołnierzy, ich działalność wywiadowczą, polityczną oraz dyplomatyczną. Publikacja jest zbiorem artykułów poświęconym attaché i przedstawicielom misji wojskowych, którzy pełnili swoje funkcje na przestrzeni XX w. zarówno w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej, jak i w Siłach Zbrojnych Polski Ludowej.

  Promocja
  okładka W cieniu Einsatzgruppen Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940, Książka |
  Promocja
  okładka W cieniu Einsatzgruppen Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940, Książka |

  Do tej pory ani polska, ani niemiecka historiografia nie wyeksponowały i nie przeanalizowały w pełni znaczenia Selbstschutzu w pierwszych miesiącach okupacji w Polsce. Dominuje refleksja nad aspektami militarnymi polskiej wojny obronnej oraz zbrodniami armii niemieckiej i funkcjonujących przy niej grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Niniejszy tom jest pierwszą polską monografią Selbstschutzu (1939–1940), a także pierwszym opracowaniem tego tematu...

  Promocja
  okładka Europa wielu prędkości Problemy, wyzwania, konsekwencje, Książka |
  Promocja
  okładka Europa wielu prędkości Problemy, wyzwania, konsekwencje, Książka |

  Europa, jako historyczna więź powstała z potrzeby ludów, które pomimo różnic chciały współpracy opartej na podobnym rozumieniu tradycji i bezpieczeństwa. Europejskie narody można uznać za małe w porównaniu z np. ludami Chin czy Indii. Podobnie z przestrzenią, którą zamieszkują. Jak wreszcie porównać długość historii Europy z dziejami na przykład Egiptu? Co wydaje się uderzające – w tych stosunkowo krótkich dziejach i niezbyt wielkich przestrzeniach miała miejsce niezwykła int...

  Promocja
  okładka Magna res libertas Ku Niepodległej Materiały z konferencji Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Polskiego w Rapperswilu w setną rocznic, Książka |
  Promocja
  okładka Magna res libertas Ku Niepodległej Materiały z konferencji Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Polskiego w Rapperswilu w setną rocznic, Książka |

  Książka zawiera studia historyków polskich i zagranicznych poświęcone kontaktom polsko-szwajcarskim w XIX i XX w. Zostały one przedstawione na międzynarodowej konferencji naukowej Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Polskiego w Rapperswillu zorganizowanej w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Promocja
  okładka Ile z nauki ile z ideologii Religioznawstwo w PRL, Książka |
  Promocja
  okładka Ile z nauki ile z ideologii Religioznawstwo w PRL, Książka |

  W zamierzeniu powojennych władz komunistycznych badania nad religią i religijnymi zjawiskami miały wspomagać działania prowadzące do laicyzacji życia społecznego i ograniczenia wpływów Kościoła. Z tego powodu w okresie tzw. demokracji ludowej rozwój religioznawstwa jako niezależnej dyscypliny naukowej niezmiernie utrudniano. Środowisko religioznawcze, instytuty badawcze, a także dydaktyka akademicka nie były wolne od ideologizacji i instrumentalnego wykorzystania do celów i...

  Promocja
  okładka Zamiast Twojego uśmiechu Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli Pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu, Książka | Wanda Barbara Kociuba
  Promocja
  okładka Zamiast Twojego uśmiechu Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli Pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu, Książka | Wanda Barbara Kociuba

  Drugie, tym razem albumowe, wydanie pamiętnika Wandy Kociuby dotyczącego deportacji na Syberię, ewakuacji z armią Andersa do Iranu, nauki w Isfahanie, a następnie pobytu w Libanie. Pamiętnik Wandy Kociuby dotyczący deportacji na Syberię, ewakuacji z armią Andersa do Iranu, nauki w Isfahanie, a następnie pobytu w Libanie. Pamiętnik jest źródłem historycznym do odtwarzania losów młodego pokolenia Polaków idących tym samym co autorka szlakiem. Są tu informacje o życiu codzien...

  Promocja
  okładka Władza a społeczeństwo Formowanie systemu komunistycznego w województwie białostockim w latach 1944, Książka | Kozikowski Jarosław
  Promocja
  okładka Władza a społeczeństwo Formowanie systemu komunistycznego w województwie białostockim w latach 1944, Książka | Kozikowski Jarosław

  Książka opisuje proces instalowania władzy komunistycznej w województwie białostockim po II wojnie światowej (do momentu utworzenia PZPR). Autor ukazał wpływ władzy na lokalne społeczeństwo przez pryzmat funkcjonowania wojewódzkich władz partyjnych i państwowych oraz aparatu represji: organów bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości.

  Promocja
  okładka Primate Stefan Wyszyński. A Biography, Książka | Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała
  Promocja
  okładka Primate Stefan Wyszyński. A Biography, Książka | Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała

  Anglojęzyczna wersja popularnej, ilustrowanej biografii prymasa Stefana Wyszyńskiego. “To the uncrowned king of Poland” read the letters on the sash of Cardinal Stefan Wyszyński’s funeral wreath. Thus the nation expressed its appreciation for the life and work of the Millennium Primate, who was one of the most outstanding Poles of the 20th century. It stemmed from the common opinion of his unique role in the life of the nation and of the Catholic Church. The life and activi...

  Promocja
  okładka Zostali na Wschodzie Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991, Książka |
  Promocja
  okładka Zostali na Wschodzie Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991, Książka |

  Słownik prezentuje sylwetki kapłanów, nauczycieli, naukowców i innych przedstawicieli elit polskich, którzy po 1945 r. pozostali na terenie ZSRS. Jedni nie chcieli, a inni nie mogli osiąść w powojennej Polsce. Podjęli misję przeciwstawiania się sowietyzacji, ocalenia języka, kultury, przechowania wiary ? choćby w niewielkim kręgu najbliższych. Nie zabiegali o honory, nie liczyli na ordery czy wyrazy uznania. Niczym żołnierze na straconych placówkach pełnili służbę, nie zważaj...

  Promocja
  okładka Przewrót komunistyczny w Czechosłowacji 1948 roku widziany z polskiej perspektywy, Książka | Wójtowicz Norbert
  Promocja
  okładka Przewrót komunistyczny w Czechosłowacji 1948 roku widziany z polskiej perspektywy, Książka | Wójtowicz Norbert

  Wybór źródeł przedstawiających polskie spojrzenie na wydarzenia w Czechosłowacji w lutym 1948 r., kiedy to w wyniku kilkudniowego przewrotu komunistom udało się przejąć władzę w kraju. W tomie zostały zaprezentowane przede wszystkim polskie dokumenty dyplomatyczne z okresu październik 1947 – luty 1949 oraz artykuły prasowe publikowane w ówczesnych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Sytuacja pierwszych lat powojennych w Polsce i w Czechosłowacji to dwa różne porządki polity...

  Promocja
  okładka Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia, Książka | Sikora Jerzy
  Promocja
  okładka Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia, Książka | Sikora Jerzy

  Autor książki pokazuje, że kard. Stefana Wyszyńskiego należy włączać grona pisarzy polskich. Jego pisarstwo jest dokumentem, świadectwem, ale również refleksją filozoficzną i religijną, medytacją, modlitwą, kazaniem. W publikacji pokreślono właśnie wielogatunkowość zapisów prymasa, a niejednokrotnie także ich pograniczność. Uwagę poświęcono też kwestiom językowym w piśmiennictwie prymasa. Książka pokazuje pisarstwo Wyszyńskiego z nowej optyce, dotychczas pomijanej przez badac...