IPN

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Ruch Wolność i Pokój we Wrocławiu, Książka | Kamil Dworaczek, Grzegorz Waligóra
  Promocja
  okładka Ruch Wolność i Pokój we Wrocławiu, Książka | Kamil Dworaczek, Grzegorz Waligóra

  Ruch „Wolność i Pokój” był niewątpliwie jedną z najprężniejszych inicjatyw opozycyjnych końca lat osiemdziesiątych. Wniósł on nową jakość do niezależnej działalności. Jako jeden z pierwszyych zdecydował się na jawne akcje, świadomie rezygnując z konspiracyjnych reguł rządzących podziemiem solidarnościowym. Jego twórcy trafnie odczytywali aktualne tendencje i dostrzegali, że system jest coraz mniej represyjny; powstające w nim szczeliny starali się maksymalnie poszerzać. Stali...

  Promocja
  okładka Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody, Książka | Benken Przemysław
  Promocja
  okładka Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody, Książka | Benken Przemysław

  Śmierć Jana Rodowicza, uczestnika Powstania Warszawskiego, jednego z bohaterów Kamieni na szaniec, wciąż wzbudza kontrowersje. Według oficjalnej wersji wydarzeń, „Anoda”, po aresztowaniu w związku z podejrzeniami o nielegalne przechowywanie broni z okresu Powstania, 7 stycznia 1949 r. wyskoczył z okna czwartego piętra budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i poniósł śmierć na miejscu. Istnieją jednak poszlaki sugerujące, że był torturowany podczas przesłuchań i zosta...

  Promocja
  okładka Oblicza totalitaryzmu Polskie doświadczenie z agresją III Rzeszy i ZSRR, Książka |
  Promocja
  okładka Oblicza totalitaryzmu Polskie doświadczenie z agresją III Rzeszy i ZSRR, Książka |

  Totalitaryzm jako ustrój polityczny, w którym wszelkie zachowania społeczne nadzoruje autorytarna władza, opiera się na ścisłej doktrynie. Oficjalnej ideologii podporządkowane jest społeczeństwo, którym zarządza monopolistyczna partia polityczna, prowadzona przez wodza-dyktatora. Hierarchia partyjna, wspierana terrorem tajnej policji, całkowicie kontroluje środki masowego przekazu, siły zbrojne i centralnie planowaną gospodarkę. System arbitralnie definiuje zło: grupy etniczn...

  Promocja
  okładka Cywilizacja komunizmu Odmiana nadwiślańska 1944-1956, Książka | Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski
  Promocja
  okładka Cywilizacja komunizmu Odmiana nadwiślańska 1944-1956, Książka | Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski

  Nie zważając na kultywowane wciąż w środowisku historyków polskich przesądy, Mariusz Mazur i Sebastian Ligarski pokusili się o śmiałą rekonstrukcję wizji przeobrażeń społecznych, politycznych, gospodarczych i tożsamościowych, którą w pierwszej dekadzie istnienia Polski Ludowej rządzący z nadania Kremla komuniści usiłowali wprowadzić w życie. Celem Autorów nie było wszak ukazanie realnych skutków opartej na bolszewickich wzorach inżynierii. Zamiast odwzorowywać (całkiem nieźle...

  Promocja
  okładka Dziennikarka Gry paragrafowe, Książka | Paweł Celiński, Zuzanna Grębecka
  Promocja
  okładka Dziennikarka Gry paragrafowe, Książka | Paweł Celiński, Zuzanna Grębecka

  Seria gier paragrafowych osadzona jest w realiach dwóch ostatnich dekad Polski Ludowej. Charakter i losy postaci, m.in. dziennikarki, działaczki partyjnej, robotnika czy kaowca, w które mogą się wcielać gracze, określone są przede wszystkim przez ich aktywność zawodową i polityczną. Decyzje podejmowane przez gracza w imieniu danej postaci dotyczą najczęściej wyborów życiowych lub dylematów etycznych. Bohaterką gry „Dziennikarka” jest młoda kobieta, która po studiach polonist...

  Promocja
  okładka Nie umiem się nisko kłaniać Zapiski wrocławskiego lekarza z lat 1944–1945, 1957, 1972–1990, Książka | Eugeniusz Piotrowski
  Promocja
  okładka Nie umiem się nisko kłaniać Zapiski wrocławskiego lekarza z lat 1944–1945, 1957, 1972–1990, Książka | Eugeniusz Piotrowski

  Dziennik Piotrowskiego jest zapisem wrażeń zwykłego obywatela z końcowych lat wojny, okresu odwilży, zagranicznych wojaży, a zwłaszcza z życia w ciekawo-nudnej, ponuro-groteskowej, nade wszystko zaś przejmująco irytującej i ograniczającej (nie tylko w wymiarze politycznym, ale także cywilizacyjno-kulturowym) rzeczywistości „ludowej” Polski. Nie przeczytamy tu dużo o wielkiej polityce. Dzięki zapiskom możemy poznać poglądy lekarza, któremu rzeczywistość PRL jest dana, ale on a...

  Promocja
  okładka Przewodnia siła stolicy Komit Warszaw PZPR Komitet Warszawski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1975–1990, Książka | Andrzej Boboli
  Promocja
  okładka Przewodnia siła stolicy Komit Warszaw PZPR Komitet Warszawski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1975–1990, Książka | Andrzej Boboli

  Książka jest pierwszą próbą opisania Komitetu Warszawskiego PZPR – jego historii, struktury i działalności: od reformy administracyjnej w 1975 r. przez załamanie gierkowskiego przyspieszenia, dramatyczne wydarzenia pierwszej połowy lat osiemdziesiątych aż do upadku całej partii w 1990 r. Stara się ukazać zakulisowe mechanizmy działania totalitarnego aparatu władzy. Przybliża ponadto sylwetki przywódców warszawskiej organizacji partyjnej i metody stosowane przez nich w realiza...

  Promocja
  okładka Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku Tom 3 Rolnicza „Solidarność” w Polsce 1980–1989, Książka |
  Promocja
  okładka Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku Tom 3 Rolnicza „Solidarność” w Polsce 1980–1989, Książka |

  Niniejszy tom stanowi próbę poszerzenia naszej wiedzy o „Solidarności” rolników. Instytut Pamięci Narodowej jest jednym z ośrodków naukowych szczególnie predysponowanych do badania tej sfery historii ruchu ludowego, zwłaszcza pod kątem jego relacji z władzami PRL. Ze względu na specyfikę badań prowadzonych przez instytut, w części artykułów istotny, choć nie dominujący jest właśnie ten aspekt dziejów rolniczych związków. Tom składa się z dwu części: ogólnopolskiej i regional...

  Promocja
  okładka Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989, Książka |
  Promocja
  okładka Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989, Książka |

  Niniejsze opracowanie, obejmujące okres od powstania NSZZ „Solidarność” do upadku systemu komunistycznego w 1989 r., kończy wspólny projekt poznańskiego Oddziału IPN i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu pt. „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1989”. Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów podejmują różnorodne aspekty tej problematyki, m.in. przedstawiają relacje między władza...

  Promocja
  okładka Brama na bliski Wschód Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym, Książka | Łazor Jerzy
  Promocja
  okładka Brama na bliski Wschód Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym, Książka | Łazor Jerzy

  W okresie międzywojennym do kontrolowanej przez Wielką Brytanię Palestyny masowo wyjeżdżali europejscy Żydzi. Celem zainspirowanej przez ruch syjonistyczny migracji było odtworzenie żydowskiej siedziby narodowej na historycznym obszarze starożytnego Izraela. Najliczniejszą grupę przyjezdnych tworzyli Żydzi z Polski, których głównym skupiskiem stało się pierwsze żydowskie miasto – Tel Awiw. Jerzy Łazor rozważa zależność między tym wielkim ruchem migracyjnym a wymianą gospodarc...

  Promocja
  okładka Solidarność walcząca w dokumentach Tom 2 Część 1 Materiały własne, Książka | Kamil Dworaczek, Grzegorz Waligóra
  Promocja
  okładka Solidarność walcząca w dokumentach Tom 2 Część 1 Materiały własne, Książka | Kamil Dworaczek, Grzegorz Waligóra

  Solidarność Walcząca była jedną z największych struktur antykomunistycznej opozycji po 13 grudnia 1981 r. Powstała w wyniku rozłamu w dolnośląskim Regionalnym Komitecie Strajkowym, szybko rozszerzyła swoją działalność na inne obszary kraju. Publikowane w niniejszym tomie dokumenty stanowią wybór z ocalałych od zniszczenia akt Służby Bezpieczeństwa dotyczących rozpracowania Solidarności Walczącej. Obrazują one metody stosowane w walce z konspiratorami, opisują lokalne sukcesy ...

  Promocja
  okładka Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim, Książka | Szulc Paweł
  Promocja
  okładka Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim, Książka | Szulc Paweł

  Po brutalnej rozprawie z podziemiem niepodległościowym, legalną opozycją, a także przeciwnikami we własnych szeregach, władze komunistyczne skupiły się na szeroko rozumianej sowietyzacji społeczeństwa. Po walce zbrojnej, po walce politycznej, przyszedł czas na walkę psychologiczną – walkę o umysły Polaków. Miała spowodować w społeczeństwie trwałe zmiany. W okresie stalinowskim stopień działań propagandowych, które miały przekonać ludzi do nowego ustroju, zaangażować ich w prz...

  Promocja
  okładka Komunikacja i polityka Transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko–niemieckich w latach 1918–1939, Książka | Przegiętka Marcin
  Promocja
  okładka Komunikacja i polityka Transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko–niemieckich w latach 1918–1939, Książka | Przegiętka Marcin

  Nie tylko pracy o takim zakresie jeszcze nie było, ale i – szerzej ujmując – zagadnienia komunikacyjne nie cieszą się żywszym zainteresowaniem historyków (a szkoda). Rozprawa jest ważnym uzupełnieniem dawnych ustaleń, nierzadko polemicznym i prostującym pomyłki […]. A już na pewno uzupełniającym i porządkującym konstatacje dotyczące tranzytu niemieckiego przez Polskę i problemu „korytarza” pomorskiego. Ukazuje nowe, czasem zaskakujące tło przebadanych już wydarzeń. Może dziwi...

  Promocja
  okładka Wina i kara Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956, Książka | Patryk Pleskot
  Promocja
  okładka Wina i kara Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956, Książka | Patryk Pleskot

  Czy totalitaryzmy mogą zostać rozliczone ze zbrodni? Bestialstw popełnionych przez narodowych socjalistów i komunistów nie da się ani cofnąć, ani wymazać – choć pamięć o nich i ich ocena, zwłaszcza w świecie zachodnim, nie jest jednolita. Jednocześnie w świadomości społecznej na całym świecie funkcjonują obecnie najróżniejsze stanowiska odnoszące się do dziedzictwa totalitaryzmów, doświadczanego bezpośrednio lub pośrednio. Do dziś wiele państw boryka się także, mimo rosnącego...

  Promocja
  okładka Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 Tom 1 część 1 i 2, Książka |
  Promocja
  okładka Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 Tom 1 część 1 i 2, Książka |

  Nowe wydanie „Armii Krajowej w dokumentach 1939–1945”, fundamentalnego dzieła, którego redaktorami byli żołnierze Armii Krajowej, zawiera, oprócz znanych już dokumentów, również te dotychczas niepublikowane. Mamy nadzieję, że podobnie jak pierwsze wydanie, także obecna edycja będzie służyła przez długie lata zarówno historykom, jak i wszystkim miłośnikom historii Polski, a zwłaszcza dziejów Polskiego Państwa Podziemnego. Opublikowane w tomie I dokumenty przedstawiają w miarę...

  Promocja
  okładka Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945, Książka | Pietrzykowski Jan
  Promocja
  okładka Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945, Książka | Pietrzykowski Jan

  Książka ks. dr. hab. Jana Pietrzykowskiego SDB (profesora UKSW, pracownika Instytutu Historycznego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych) jest pierwszym całościowym ujęciem dziejów polskich salezjanów w latach okupacji. Autor ukazał w niej struktury i życie codzienne zgromadzenia zakonnego, proces przygotowywania do służby w Kościele kleryków i braci zakonnych, prowadzenie działalności wychowawczej i edukacyjnej wśród młodzieży, zaangażowanie w duszpasterstwo. Specyfic...

  Promocja
  okładka Z dziejów walk o niepodległość Tom 3, Książka |
  Promocja
  okładka Z dziejów walk o niepodległość Tom 3, Książka |

  W sierpniu 2014 r. przypadła setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów na rozkaz Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie to dało początek Legionom Polskim, które odegrały trudną do przecenienia rolę w wybiciu się Polski na niepodległość w listopadzie 1918 r., a następnie w stworzeniu struktur państwa i Wojska Polskiego, które broniło odrodzoną Rzeczpospolitą i wywalczyło jej granice. Wymarsz kompanii kadrowej Legionów w sierpniu 1914 r. jest tym ważn...

  Promocja
  okładka Bez wątpienia było warto Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako, Książka |
  Promocja
  okładka Bez wątpienia było warto Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako, Książka |

  Marek Adamkiewicz to jedna z najbardziej znanych postaci zarówno szczecińskiej, jak i ogólnopolskiej opozycji demokratycznej okresu PRL. Przez pryzmat jego biografii można poznać historię najważniejszych młodzieżowych środowisk opozycyjnych w Polsce począwszy od lat siedemdziesiątych, po końcówkę lat osiemdziesiątych. Rola, którą w tej historii odegrał, była przy tym w wielu przypadkach niebagatelna, w jednym zaś wręcz kluczowa, dla rozwoju wydarzeń w całym kraju. Współzałoż...

  Promocja
  okładka Okupowana Europa Podobieństwa i różnice, Książka |
  Promocja
  okładka Okupowana Europa Podobieństwa i różnice, Książka |

  Książka zawiera rozszerzone i uzupełnione referaty wygłoszone na międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w dniach 10–11 maja 2011 r. w Warszawie. Jej celem była próba porównania – na przykładzie Belgii, Francji i Polski – okupacji niemieckiej w zachodniej i środkowo-wschodniej Europie podczas II wojny światowej. Teksty zostały zgrupowane w czterech blokach tematycznych. W pierwszym ukazano warunki życia codziennego w Belgii, w...

  Promocja
  okładka Działacze i Pismaki Aparat bezpieczeństwa wobec katolików świeckich w Krakowie w latach 1957-1989, Książka | Cecylia Kuta
  Promocja
  okładka Działacze i Pismaki Aparat bezpieczeństwa wobec katolików świeckich w Krakowie w latach 1957-1989, Książka | Cecylia Kuta

  Książka „»Działacze« i »Pismaki«. Aparat bezpieczeństwa wobec organizacji katolików świeckich w Krakowie w latach 1957–1989” jest monografią opisującą działania bezpieki wobec środowisk katolickich w Krakowie po 1957 r. Składa się z dwóch części. Część pierwszą poświęcono środowiskom tzw. łagodnej opozycji. Kolejne rozdziały dotyczą „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” (Rozdział I), Klubu Inteligencji Katolickiej (Rozdział II), krakowskiego Oddziału Polskiego Związku Katolicko...

  Promocja
  okładka Tadeusz Dziechciowski Dziennik z internowania: Goleniów-Wierzchowo Pomorskie-Strzebielinek 1981-1982, Książka | Marcinkiewicz Marta
  Promocja
  okładka Tadeusz Dziechciowski Dziennik z internowania: Goleniów-Wierzchowo Pomorskie-Strzebielinek 1981-1982, Książka | Marcinkiewicz Marta

  Dziennik Tadeusza Dziechciowskiego w wyjątkowym stopniu zasługuje na publikację. Po pierwsze, zawiera on ogromną ilość informacji dotyczących wszelkich aspektów życia internowanych - warunków codziennego bytowania, walki o polepszenie tych warunków i zliberalizowanie regulaminu, akcji protestacyjnych organizowanych w obozach, sposobu spędzania wolnego czasu, wykładów i akcji samokształceniowych, praktyk religijnych, kontaktów ze światem zewnętrznym. Po drugie, wnosi bardzo wi...

  Promocja
  okładka Twarze szczecińskiej bezpieki Informator personalny, Książka |
  Promocja
  okładka Twarze szczecińskiej bezpieki Informator personalny, Książka |

  Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa województwa szczecińskiego.
  Informator personalny.

  Promocja
  okładka Wbrew partii i cenzurze Media podziemne w PRL. Studia i artykuły., Książka |
  Promocja
  okładka Wbrew partii i cenzurze Media podziemne w PRL. Studia i artykuły., Książka |

  Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój badań naukowych nad prasą drugoobiegową. Dzięki temu zmitologizowany obraz podziemnego rynku wydawniczego jest zastępowany coraz rzetelniejszymi opisami tego zjawiska. Bezimienni do tej pory autorzy, redaktorzy, drukarze i kolporterzy odzyskali swoją twarz i tożsamość. Ich odwaga i wiara w...

  Promocja
  okładka Kryzys bydgoski 1981 Dokumenty Tom 2, Książka | Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk
  Promocja
  okładka Kryzys bydgoski 1981 Dokumenty Tom 2, Książka | Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk

  Lokalny incydent, do jakiego doszło 19 marca 1981 r. w Bydgoszczy, spowodował kryzys społeczno-polityczny, który objął swoim zasięgiem całą Polskę. W trzeciej dekadzie marca 1981 r. przez kraj przetoczyła się fala strajków przeciwko bezkarności władzy. Żądano ukarania winnych wyrzucenia przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej delegacji „Solidarności” z sali posiedzeń Wojewódzkiej Rady Narodowej i pobicia trzech związkowców. Dramatyzm sytuacji potęgowały odbywające się w t...