UMCS

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Jak chłop u diabła pieniądze pożyczał. Polska demonologia ludowa w przekazach ustnych, Książka | Anna Michalec, Stani Niebrzegowska-Bartmińska
  Promocja
  okładka Jak chłop u diabła pieniądze pożyczał. Polska demonologia ludowa w przekazach ustnych, Książka | Anna Michalec, Stani Niebrzegowska-Bartmińska

  Opublikowanie zbioru (podobnie jak poprzednich tomów) ma kapitalne znaczenie dla osób zainteresowanych polskimi wierzeniami ludowymi: umożliwia szeroki dostęp do materiału dotychczas funkcjonującego w postaci nagrań. Upowszechniona zostaje w ten sposób baza, z której w różnorodny sposób mogą korzystać nie tylko etnolingwiści, ale także wszystkie osoby zainteresowane polską kulturą ludową, zwłaszcza rodzimą demonologią i mechanizmami powstawania wyobrażeń mitologicznych w kult...

  Promocja
  okładka Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919-2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach polityczny, Książka | Kozyra Waldemar
  Promocja
  okładka Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919-2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach polityczny, Książka | Kozyra Waldemar

  Dzieje struktur administracyjnych, jak też poszczególnych instytucji administracyjnych działających na ziemiach polskich w XX w., a zwłaszcza na przełomie wieków XX/XX […], są bardzo słabo rozpoznane; badania na ich temat są dopiero w fazie początkowej. Dlatego też dobrze stało się, że Waldemar Kozyra podjął się ambitnego, trudnego zadania przedstawienia dziejów urzędu wojewody lubelskiego w ostatnich stu latach jego funkcjonowania, czyli od momentu jego powstania w Polsce Ni...

  Promocja
  okładka ????? ??????????? ? ??????????? ?????????? ?????? - Olga Iakovleva, Książka | Iakovleva Olga
  Promocja
  okładka ????? ??????????? ? ??????????? ?????????? ?????? - Olga Iakovleva, Książka | Iakovleva Olga

  Monografia dr Olgi Jakowlewej podejmuje temat niezwykle istotny dla współczesnej praktyki badań rusycystycznych. Jest to praca niezmiernie potrzebna, ponieważ przedstawia materiał nie do końca poznany; mimo bogatej literatury przedmiotu zarówno w językoznawstwie polskim, jak i rosyjskim brak jest opracowań, które by w sposób kompleksowy, syntetyczny ujmowały problematykę zawartą w tytule [...]. Recenzowana praca z powodzeniem stara się wypełnić tę lukę, co czyni ją (pracę) ak...

  Promocja
  okładka Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu, Książka | Domańska Ada
  Promocja
  okładka Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu, Książka | Domańska Ada

  Praca stanowi zwartą treściowo i kompleksową monografię poświęconą systemowi wspierania przedsiębiorczości w regionie. (…) Problematyka modelowego ujęcia wpływu instytucji otoczenia biznesu na wzrost poziomu przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych nie jest wystarczająco omówiona w literaturze polskiej. Przeprowadzone badania i analiza literatury przedmiotu pozwalają rozszerzyć wiedzę w tym temacie. Praca stanowi autorskie, wartościowe ujęcie ważnego problemu ekonomicznego....

  Promocja
  okładka Współczesne media Tom 1: Problemy i metody badań nad mediami, Książka |
  Promocja
  okładka Współczesne media Tom 1: Problemy i metody badań nad mediami, Książka |

  Uznając, że nauki o mediach wchodzą w okres dojrzałości metodologicznej i chcąc uczcić jubileusz naszej serii, dziesiąty jej tytuł – Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami – zaplanowałyśmy jako swoiste podsumowanie. Ważnym powodem wyboru problematyki było przejście od etapu opisu wnętrza dyscypliny nauki o mediach (przedmioty badań i ich geneza) do poziomu dyskusji o metodologii (jak badać, czerpiąc z multigenetyczności dyscypliny). Na nasze zaproszenie odpow...

  Promocja
  okładka Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Książka | Wójcicka Marta
  Promocja
  okładka Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Książka | Wójcicka Marta

  Autorka podjęła się monograficznego ujęcia memu internetowego z perspektywy pamięcioznawcy oraz mediologa. Cieszę się, że mogłam być pierwszym czytelnikiem takiego opracowania, którego Autorka jak mało kto w środowisku mediologiczno-kulturoznawczo-językoznawczym ma kompetencje, oczytanie, zasób poznawczy wystarczający do zamieszczenia na rynku wydawniczym monografii memu internetowego.

  Z recenzji prof. dr hab. Iwony Loewe

  Promocja
  okładka Projekt, program i portfel w praktyce gospodarczej, Książka | Jan Chadam, Łukasz Kański
  Promocja
  okładka Projekt, program i portfel w praktyce gospodarczej, Książka | Jan Chadam, Łukasz Kański

  „W dynamicznie zmieniającym się świecie potrzeb i technologii doskonalenie systemu zarządzania projektami przedsiębiorstwa, w tym zarządzania programami i portfelami projektów, staje się koniecznością (...). Zagadnienia poruszane w monografii są ważne zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Książka może być z powodzeniem wykorzystana do projektowania badań naukowych dotyczących efektywności rozwiązań użytkowych systemów zarządzania projektami w jednostkach go...

  Promocja
  okładka Ewolucja roli podatków i systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach, Książka |
  Promocja
  okładka Ewolucja roli podatków i systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach, Książka |

  Monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru teorii opodatkowania oraz polityki podatkowej. Jej głównym celem jest ukazanie ewolucji w postrzeganiu roli podatków oraz systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach. Należy podkreślić, że istnieje wiele powodów, dla których warto zajmować się tą problematyką. Podatki mają zasadnicze znaczenie dla istnienia i funkcjonowania państwa oraz społeczeństwa. Oznacza to, że podatki, a więc także realizowana p...

  Promocja
  okładka Słownik stereotypów i symboli ludowych t. 2, z. IV, Rośliny: zioła, Książka |
  Promocja
  okładka Słownik stereotypów i symboli ludowych t. 2, z. IV, Rośliny: zioła, Książka |

  Tom Słownika stereotypów i symboli ludowych poświęcony Roślinom objął już trzy zeszyty: Zboża, Warzywa, przyprawy i rośliny przemysłowe oraz Kwiaty. Obecnie oddajemy w ręce Czytelnika kolejny, czwarty zeszyt, który zawiera językowo-kulturowe obrazy Ziół. Jest to rodzaj ludowego „zielnika”, gatunku mającego w Polsce wieloletnie tradycje, sięgające słynnego Zielnika Syreniusza, wydanego w Krakowie w roku 1613. Nasz „zielnik” zawiera informację o kilkudziesięciu (dokładnie – 7...

  Promocja
  okładka Rzeczy drobne i zabawne, Książka | Choynowski Piotr
  Promocja
  okładka Rzeczy drobne i zabawne, Książka | Choynowski Piotr

  Istotny jest walor ponadczasowy większości tekstów Choynowskiego, które, niezależnie od minionych lat, poruszają wciąż aktualne problemy. Dlatego słuszna wydaje się ponowna publikacja książki, zwłaszcza iż edycja z roku 1964, okrojona przez cenzurę i dostosowana do postulatów literatury zaangażowanej zgodnie z rozumieniem ówczesnych władz, została opublikowana niejako wbrew koncepcjom samego autora, który w wydaniu z 1930 wyraźnie przeredagował swoją książkę, tak aby zerwać z...

  Promocja
  okładka Luka podatkowa - jej przyczyny, problemy pomiaru, sposoby ograniczania, Książka |
  Promocja
  okładka Luka podatkowa - jej przyczyny, problemy pomiaru, sposoby ograniczania, Książka |

  Recenzowane opracowanie dotyczy niezwykle istotnego problemu, problemu luki podatkowej. Autorzy podjęli próbę zdefiniowania przyczyn zjawiska luki podatkowej, naszkicowali problemy wynikające z jej pomiaru oraz sposobów ograniczania jej rozmiarów. Luka podatkowa definiowana jest jako różnica pomiędzy podatkiem rzeczywiście zapłaconym a podatkiem, który powinien być zapłacony, jeśli wszystkie osoby fizyczne i prawne zadeklarowałyby swoje czynności i transakcje we właściwy spos...

  Promocja
  okładka Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii i praktyce, Książka | Szołno-Koguc Jolanta
  Promocja
  okładka Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii i praktyce, Książka | Szołno-Koguc Jolanta

  Recenzowana publikacja składa się z dwunastu tekstów różnych autorów. Dobór tematów poszczególnych opracowań oraz treść kolejnych rozdziałów pozwalają uznać dzieło za monografię naukową z zakresu finansów publicznych z dominującymi wątkami ekonomicznej analizy prawa podatkowego. Redaktorowi naukowemu monografii udało się skompletować i uporządkować teksty o zróżnicowanej problematyce. Jako oś rozważań przyjęto identyfikację oraz ocenę ryzyka implementacji poszczególnych podat...

  Promocja
  okładka Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące, Książka |
  Promocja
  okładka Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące, Książka |

  Recenzowana monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru finansów lokalnych, tj. zagadnień podatków samorządowych jako źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST). Autonomia fiskalna i lokalne władztwo podatkowe stanowią filary samodzielności dochodowej JST, a wydajność fiskalna związanych z nimi lokalnych źródeł dochodów podatkowych to kluczowa determinanta nie tylko kondycji finansowej samorządu terytorialnego, ale również ilośc...

  Promocja
  okładka Współczesne media t.2: Problemy i metody badań nad mediami, Książka |
  Promocja
  okładka Współczesne media t.2: Problemy i metody badań nad mediami, Książka |

  Tom jest osiągnięciem naukowym. […] Będzie dobrze służył wielu dyscyplinom polskiej humanistyki […], pomnaża w stopniu wysokim nasza wiedzę o mediach i języku „medialnym”. Zagadnienie jest fascynujące poznawczo zarówno dla lingwistyki, jak i nauk społecznych (medioznawstwa, teorii kultury, psychologii społecznej, politologii) z kilku powodów. Po pierwsze, media stały się we współczesnym świecie dominującą siłą napędową cywilizacji, a internet, korona mediów, podstawą funkcjon...

  Promocja
  okładka Projekt: Media. Wyobrazić sobie media i stworzyć świat, Książka | Jan P. Hudzik, Marcin Sanakiewicz, Piotr Celiński
  Promocja
  okładka Projekt: Media. Wyobrazić sobie media i stworzyć świat, Książka | Jan P. Hudzik, Marcin Sanakiewicz, Piotr Celiński

  Książkę uznaję za bardzo wartościową. Z pewnością okaże się ona ważną lekturą dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnych przeobrażeń rzeczywistości społecznej za sprawą nowych technologii. Będzie pożytecznym źródłem wiedzy i wzorców analitycznego myślenia w tym polu dla studentów filozofii, komunikowania i mediów, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, socjologii. Ryszard W. Kluszczyński Trawestując znane powiedzenie, można rzec, iż to nie my używamy mediów, lecz ...

  Promocja
  okładka Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów Tom 6: Jedność w różnorodności., Książka |
  Promocja
  okładka Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów Tom 6: Jedność w różnorodności., Książka |

  Tom Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. t. 6. Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery (2019) jest kolejną pozycją aksjologiczną przygotowaną przez międzynarodowy zespół etnolingwistów.

  Promocja
  okładka Religijność seniorów. Uwarunkowania i funkcje, Książka | Elżbieta Rydz, Anna Tychmanowicz
  Promocja
  okładka Religijność seniorów. Uwarunkowania i funkcje, Książka | Elżbieta Rydz, Anna Tychmanowicz

  Badania psychologicznych aspektów religijności należą do głównych zadań psychologii religii. Wynika to z faktu, że psychologia religii jest nauką „praktyczną”, której wyniki – bazujące na naukowych metodach badań – służą różnym formom pomocy ludziom. Staje się to szczególnie ważne obecnie, gdy mamy do czynienia z postępującym procesem wydłużania się życia człowieka, a wraz z tym związanym wzrastającym segmentem ludzi starszych. Z tego względu książka Elżbiety Rydz i Anny Tych...

  Promocja
  okładka Słowo - Historia, historie w słowach, Książka |
  Promocja
  okładka Słowo - Historia, historie w słowach, Książka |

  Tematem recenzowanej monografii są dwa wielkie pojęcia obecne w rozważaniach humanistycznych „od zawsze” i ściśle ze sobą zespolone. To historia i język. Autorzy definiują i redefiniują te pojęcia, poruszają tematy znane oraz opisują zjawiska nowe, wykorzystują dobrze zakotwiczone teorie i koncepcje naukowe, sięgają po najnowsze ujęcia, by objaśniać i interpretować lub reinterpretować dane, wchodząc w dialog z przeszłością naukowej refleksji historycznej i językowej, a także ...

  Promocja
  okładka Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach. Podmiotowe uwarunkowania, Książka | Kosacka Kalina
  Promocja
  okładka Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach. Podmiotowe uwarunkowania, Książka | Kosacka Kalina

  Rozprawa Kaliny Kosackiej Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach. Podmiotowe uwarunkowania jest książką wyjątkową w polskiej literaturze naukowej dotyczącej emocji. Autorka prezentuje bowiem wiarygodne modele psychologicznych i społecznych uwarunkowań wyboru rozmaitych wzorców ekspresji, które wydobyła z zachowań współczesnej społeczności Polaków. Są one wynikiem precyzyjnej, budowanej ze znawstwem problemu, analizy językowych i parajęzykowych zjawisk, zawartych w narracyjny...

  Promocja
  okładka Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego, Książka | Orzełek Ariel
  Promocja
  okładka Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego, Książka | Orzełek Ariel

  Aleksander Bocheński (1904–2001), bohater monografii dr. Ariela Orzełka, to bez wątpienia jeden z najciekawszych i najbardziej oryginalnych myślicieli politycznych minionego wieku [...] Niemal zawsze trzeźwo i beznamiętnie oceniając polskie przywary, pisał odważnie o polskich fantazmatach, mitotwórczej egzaltacji, uderzając w to, co dla Polaków święte. I choć nie zawsze miał rację, to jednak nie sposób było odmówić mu politycznego zmysłu, odwagi w wyrażaniu poglądów na sprawy...

  Promocja
  okładka Człowiek jako podmiot dyskursu w psychologii i wybranych ujęciach filozoficzno-humanistycznych, Książka | Grażyna E. Kwiatkowska
  Promocja
  okładka Człowiek jako podmiot dyskursu w psychologii i wybranych ujęciach filozoficzno-humanistycznych, Książka | Grażyna E. Kwiatkowska

  Najnowsza myśl psychologiczna nie daje się ująć w proste schematy. Brakowi wielkich szkół psychologicznych […] towarzyszy przenikanie się rozbieżnych tendencji i podejść już nie tylko psychologicznych, ale i filozoficznych, socjologicznych, antropologicznych czy kulturoznawczych i politycznych. […] Dobrym przykładem wielości sposobów podejścia i przenikania się problemów są badania uprawiane pod zbiorczą nazwą cognitive science. […] Psychologia, która obecnie weszła w okres p...

  Promocja
  okładka Praktyki społeczne elit politycznych na Ukrainie w latach 2002 - 2016, Książka | Iwaniuk Oleksandra
  Promocja
  okładka Praktyki społeczne elit politycznych na Ukrainie w latach 2002 - 2016, Książka | Iwaniuk Oleksandra

  […] książka jest efektem wieloletnich badań prowadzonych przez autorkę w ukraińskim parlamencie – Radzie Najwyższej. Pokazuje fascynujący wewnętrzny obraz nie tylko świata parlamentarzystów, ale i osób z ich otoczenia, ujawniając nie-formalne reguły, dynamikę oraz logikę funkcjonowania najważniejszej instytucji państwowej. Publikacja przedstawia unikalny materiał dający wgląd za kulisy działania ukraińskiego parlamentu oraz mechanizmy działania ukraińskiego systemu polityczne...

  Promocja
  okładka Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Książka | Szwed-Walczak Anna
  Promocja
  okładka Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Książka | Szwed-Walczak Anna

  Autorka opracowania wywiązała się z postawionego zadania wręcz wzorcowo. Temat Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej nie budzi zastrzeżeń. (…) Na uwagę zasługuje wręcz benedyktyńska praca w odniesieniu do źródeł. Przeanalizowano około 1000 artykułów z 22 periodyków, a także publicystykę i opracowania naukowe. Taka szeroka baza źródłowa umożliwiła sformułowanie niebudzących wątpliwości wniosków. Zastosowany sposób narracji z użyciem wykresów i grafów ...

  Promocja
  okładka Gawędy o kulturach IV, Książka |
  Promocja
  okładka Gawędy o kulturach IV, Książka |

  Niniejszy tom składa się z 13 artykułów.