Wydawnictwo Avalon

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Na wygnańczym szlaku z Polski do Polski Wspomnienia Laurety (Zofii) Wilczyńskiej z lat II wojny światowej i wczesnego powojnia, Książka | Joanna Lusek

  Na szlaku wygnańczym z Polski do Polski od roku 1940 do 1947, poprzez stepy i mroźny Sybir, upalny Uzbekistan i uroczą Persję, pustynie Iraku, cudowną i bogatą w pamiątki najdroższą sercu Ziemię Świętą (krainę niegdyś „mlekiem i miodem płynącą”), a obecnie uginającą się pod dużą ilością gajów (pardesów) pomarańczowo-cytrynowych, dalej przez Egipt, Atlantyk i Morze Północne, Szkocję i Anglię, kanał La Manche i Francję, Belgię, Niemcy i Włochy… S.M. Laureta Wilczyńska Zasadni...

  PromocjaNowość
  okładka Ten dzielny miś, Książka | Królikowski Bohdan

  Bohdan Królikowski, absolwent i emerytowany pracownik KUL, członek Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, tym razem opowiada nam o przygodach dzielnego misia przemierzającego z żołnierzami Wojska Polskiego szlak bojowy podczas II wojny światowej.

  PromocjaNowość
  okładka Mickiewicz Kategorie - idee - konteksty, Książka | Maria Cieśla-Korytowska

  Na tom składają się rozprawy powstałe na przestrzeni kilkudziesięciu lat niezależnie od siebie, ale w jakimś sensie tworzące całość. Były one wygłaszane i publikowane po polsku i za granicą (te zostały przetłumaczone), niektóre – połączone, przeredagowane i opatrzone ilustracjami, inne napisane ostatnio. Są one pogrupowane w duże rozdziały wedle ogólnych kategorii stworzonych na rzecz tej książki i dotyczą dzieł poety oraz ich bliższych lub dalszych kontekstów. Przedmiotem om...

  PromocjaNowość
  okładka Dziady, Książka | Adam Mickiewicz

  Niniejsze wydanie wszystkich części Dziadów Adama Mickiewicza poprzedza obszerny wstęp dotyczący między innymi kompozycji dramatu, najważniejszych idei romantycznych oraz świata wartości Poety: tekstowi towarzyszą liczne przypisy i komentarze. Jako uzupełnienie w Aneksie przytoczone zostały stanowiące kontekst dokumenty, miedzy innymi: plany powstania dalszych części Dziadów rozważania w wykładach paryskich n temat “dramatu słowiańskiego”, wstęp do wydania francuskiego, fragm...

  Promocja
  okładka Barnim I Książe Słowian na Pomorzu (ok. 1220/21-1278), Książka | Edward Rymar

  Pierwsza na polskim rynku wydawniczym biografia Barnima I, księcia Pomorza Zachodniego, zasługuje ze wszech miar na uwagę Czytelników. Jej bohater, wybitny władca pochodzący z rodu Gryfitów, panował bowiem w okresie przełomowym, kiedy krystalizował się przyszły status księstwa w obliczu koniecznych wówczas zmian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i etnicznych, w znacznej mierze będących rezultatem jego osobistego działania i zaangażowania. Rządząc w niespokojnej epoce, w...

  Promocja
  okładka Barnim I Książe Słowian na Pomorzu (ok. 1220/21-1278), Książka | Edward Rymar

  Pierwsza na polskim rynku wydawniczym biografia Barnima I, księcia Pomorza Zachodniego, zasługuje ze wszech miar na uwagę Czytelników. Jej bohater, wybitny władca pochodzący z rodu Gryfitów, panował bowiem w okresie przełomowym, kiedy krystalizował się przyszły status księstwa w obliczu koniecznych wówczas zmian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i etnicznych, w znacznej mierze będących rezultatem jego osobistego działania i zaangażowania. Rządząc w niespokojnej epoce, w...

  Promocja
  okładka Książęta i księżne raciborscy (1290/1291-1521), Książka | Sperka Jerzy

  Rozpad państwa polskiego w II połowie XII w. objawiający się upadkiem władzy centralnej, skutkował wyodrębnieniem się samodzielnych księstw, w których władzę przejmowali przedstawiciele rozradzającej się dynastii Piastów. W tych okolicznościach pojawiło się też księstwo raciborskie, jako jedno z tych, których geneza tkwiła w konfliktach dynastycznych powodowanych ambicją poszczególnych książąt. Prezentowana publikacja zawiera sylwetki 25 najważniejszych książąt i księżnych ra...

  Promocja
  okładka Wpływ Stref Aktywności Gospodarczej na zarządzanie w gminach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Książka | Artur Kozioł

  Problemem badawczym podjętym w publikacji jest zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, a także wpływ zarządzania na kształtowanie się Stref Aktywności Gospodarczej oraz ich wpływ na procesy zarządzania w gminie. W zaprezentowanych w książce założeniach autor proponuje własną definicję Strefy Aktywności Gospodarczej. W tej definicji przyjmuje się, że SAG-i realizują lokalne cele rozwojowe, takie jak: podniesienie konkurencyjności obszaru, zwiększenie liczby podmiot...

  Promocja
  okładka Wokół Synodu Zamojskiego 1720 Religia-Kultura-Nauka, Książka |

  Trzecia już publikacja poświęcona tematyce Synodu Zamojskiego, ukazująca się w Wydawnictwie Avalon, jest zbiorem tekstów, których autorami są studenci i młodzi naukowcy reprezentujący dwanaście uczelni z trzech krajów – Polski, Białorusi i Ukrainy. Podjęli oni własną refleksję nad Synodem Zamojskim sprzed trzystu lat, który na trwale wpisał się w historię i kulturę narodów, tworzących kiedyś wspólny dom – wielonarodową Rzeczpospolitą. Okazało się, że to ważne wydarzenie z his...

  Promocja
  okładka Skarbiec wiedzy. Studia społeczne i gospodarcze, Książka | Jerzy Wyrozumski

  W ciągu ponad sześćdziesięciu lat zawodowej aktywności Mistrz Historiografii, Profesor Jerzy Wyrozumski (1930-2018), opublikował 800 prac. Trzynastu wydań doczekał się bestsellerowy podręcznik historii polskiego średniowiecza. Trzykrotnie wznawiano znakomitą biografię Kazimierza Wielkiego, a dwukrotnie monumentalny pierwszy tom dziejów Krakowa. Obok tych sztandarowych tytułów Profesor opublikował też monografie poświęcone gospodarce solnej oraz rzemiosłu tkackiemu w Małopolsc...

  Promocja
  okładka Adelsbach 1762 Zapomniana porażka Fryderyka Wielkiego, Książka | Dawid Golik, Kryska Jarosław

  Bardzo rzadko zdarza się, żeby potyczki takie jak ta pod Strugą z 1762 r. doczekały się własnych monografii. Jeszcze rzadziej są one tak szczegółowe i dokładne, jak ta napisana przez Dawida Golika i Jarosława Kryskę. Czytelnik bez trudu dostrzeże skalę podjętego przez autorów trudu w ilości przedstawianych mu detali w zakresie opisywanych miejsc, osób, rodzajów broni, czy specyfikacji jednostek biorących udział w bitwie. Z niecierpliwością należałoby teraz oczekiwać kolejnej ...

  Promocja
  okładka Żywot bardzo cudowny świętej Małgorzaty córki króla Beli Czwartego, Książka | Piotr Stefaniak

  Święta Małgorzata Węgierska, żyjąca w XIII wieku królewna i mniszka dominikańska z klasztoru na Wyspie Zajęczej (dziś Wyspa Małgorzaty) na Dunaju, w dzisiejszym Budapeszcie, jest osobą niewątpliwie zasługującą w Polsce na bliższe poznanie jako młodsza siostra świętej Kingi i błogosławionej Jolenty – pobożnych małżonek piastowskich władców dzielnicowych. Małgorzata żyła zaledwie dwadzieścia osiem lat, z czego dwadzieścia pięć spędziła w klasztorze dominikanek, a jej postać na...

  Promocja
  okładka Służyć człowiekowi Ludzkie losy ukryte w archiwach, Książka |

  Niniejszy zbiór prac przedstawia sylwetki osób bądź wspólnot, które odznaczyły się w swojej działalności umiłowaniem bliźniego oraz ofiarną służbą drugiemu człowiekowi. Publikacja jest także upamiętnieniem pracy naukowej i dydaktycznej Magdaleny Marosz i Jana Masłyka – pracowników dydaktycznych Katedry Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prowadzących zajęcia na kierunku archiwistyka, infobrokerstwo i zarządzanie dokumentacją. Tom prezentuje ciekawy ...

  Promocja
  okładka Kreowanie marek kultury Historia, współczesność, perspektywy, Książka | Andrzej Giza

  Książka Kreowanie marek kultury składa się z trzech części. Pierwsza to lekcja historii sztuki, przeprowadzona pod kątem przemian historycznych i światopoglądowych od średniowiecza do XX wieku, komunikacji sztuki i idei oraz zarządzania marką przez znanych artystów na przestrzeni wieków. W drugiej części poruszono zagadnienia marketingowe, takie jak grupa odbiorcza, ambasadorzy marki, reklama, a także rola mediów i platform społecznościowych. W trzeciej omówiono kwestie związ...

  Promocja
  okładka Nagość i odzienie, Książka | Józef Marecki, Lucyna Rotter, Andrzej Giza

  W obszarze symboli i znaków – języku, którym posługuje się kod kulturowy – bardzo istotna jest odzież (lub jej brak). Od momentu swojego powstania zaczęła pełnić trojaką funkcję. Jako ubiór podlega przemianom kulturowym, estetycznym i technologicznym. To historia mody, kreatorów, a wcześniej arbitrów elegancji, którzy narzucali styl. To przystosowanie się ubioru do zmieniającego się poczucia estetyki. Uznanie, że określone trendy, kolory, formy – podobają się i są powtarzalne...

  Promocja
  okładka Co można opowiedzieć ubiorem? Tom 2 Leksykon strojów zakonnych, Książka | Lucyna Rotter

  „Nie habit czyni mnicha”. Trochę chyba jednak czyni… W szeroko rozumianym krajobrazie kulturowym bardzo istotną rolę pełni odzienie. Pierwszą i zasadniczą jego funkcją jest np. zabezpieczenie ciała przed warunkami klimatycznymi. Z czasem ubiór zaczął pełnić kolejne funkcje wynikające z przemian kulturowych. Osobną funkcją jaką pełni odzienie, niemal od zawsze, jest jego funkcja semiologiczna. Ubranie wypełnia przestrzeń w pozawerbalnej komunikacji społecznej będąc specyficzn...

  Promocja
  okładka Rewolucja w antroponimii, Książka | Agnieszka Seweryn

  Rewolucja Październikowa znacząco wpłynęła nie tylko na zmianę ustroju państwowego Rosji i niemal wszystkie aspekty życia mieszkańców kraju, lecz także na rosyjską antroponimię. Była to pierwsza tak gruntowna ingerencja w zasób nadawanych na terytorium Rosji imion od czasów przyjęcia przez Ruś Kijowską chrześcijaństwa i wprowadzenia sakramentu chrztu w X wieku. Niniejsza publikacja opisuje pierwszy etap rewolucji w antroponimii, która miała miejsce w pierwszej połowie lat 20....

  Promocja
  okładka Taboo in language, literature and culture, Książka |

  In every culture, society or community there are practices considered objectionable, topics likely to be shunned and words bound to be avoided in the official discourse. Yet they find their place in human interactions as important factors of life and are commonly labelled as taboo. An interesting aspect of taboos in the fact that they are by and large culture specific and they tend to change whit time – something that used to belong with taboo may become a standard a couple o...

  Promocja
  okładka Genealogia Piastów, Książka | Oswald Balzer

  Oswald Balzer, rozpoczynając pracę nad rozprawą O następstwie tronu w Polsce, nie zdawał sobie sprawy, że właśnie tworzy podwaliny badań nad genealogią pierwszej polskiej dynastii. Genealogia Piastów – dzieło, które powstało na marginesie badań nad następstwem tronu w Polsce przerosło oczekiwania Autora i przyniosło mu uznanie nie tylko współczesnych

  Promocja
  okładka Michał Boym 1612-1659, Książka | Andrzej Giza, Lucyna Rotter

  The numbers of Poles in Asia grew in the 19th century when deportees, including insurgents of the January Uprising, arrived in the Far East. In the late 19th and early 20th centuries, Polish culture was cultivated in the hubs of the Polish diaspora in Harbin and Shanghai. Their most illustrious forerunner was Father Michał Boym, the first Pole to have rendered great services for the Chinese state. POLISH EMIGRE HISTORY

  Promocja
  okładka Kronika z Roskilde Najstarsza historia Danii, Książka | Artur Foryt

  Dla polskiego odbiorcy dzieje Danii we wczesnym średniowieczu – w czasach tzw. ery wikingów oraz w okresie bezpośrednio po nim następującym – pozostają wciąż mało znane. Abstrahując od interpretacji wczesnych duńskich dziejów w kulturze masowej, wyrażonej np. w cieszącym się wielką popularnością serialu Wikingowie, zawsze warto wiedzieć, co średniowieczni Duńczycy mieli dopowiedzenia o własnych dziejach. Kiedy sięgamy do samych początków, naszą uwagę zwraca niepozorny anonimo...

  Promocja
  okładka Korespondencja Czesław Miłosz - Krystyna i Czesław Bednarczykowie, Książka | Leontij Wojtowycz

  Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy, na mocy testamentu Krystyny Bednarczykowej, trafiło do Uniwersytetu Jagiellońskiego i przechowywane jest w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki. Obejmuje liczącą kilkadziesiąt tysięcy listów korespondencję z wybitnymi pisarzami i artystami, materiały redakcyjne, książki wydane przez Oficynę, książki z dedykacjami dla Krystyny i Czesława Bednarczyków i wyposażenie drukarskie (ręczna prasa, materiał typograficzny). Zada...

  Promocja
  okładka Tabu w języku, literaturze i kulturze, Książka | Iwona Piechnik, Car Anna

  W niniejszym tomie zebranych zostało 11 artykułów, których autorzy są badaczami na Wydziale Filologicznym, na Wydziale Polonistyki oraz na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swych pracach przedstawili oni bogate obserwacje na temat tabu w różnych kulturach i różnych epokach. Artykuły dotyczą zarówno Dalekiego Wschodu (Japonia, Korea i Azja Południowa), jak i Bliskiego Wschodu (Iran) oraz Europy (Federacja Rosyjska, Ukraina, Polska...

  Promocja
  okładka Na Akwizgran! Na Paryż!, Książka | Banaszkiewicz Jacek

  Rok 978 nie pojawia się w wykładach dziejów Francji czy Niemiec jako data szczególnie istotna, choć taką jest. Doszło wówczas do zdarzeń, które sprawiły, że dwie główne części karolińskiego cesarstwa rozeszły się na zawsze. Król Lotar, władca Franków zachodnich, napadł latem 978 roku na rezydującego w Akwizgranie cesarza Ottona II, swego bliskiego krewnego, z zamiarem pochwycenia go. Ottonowi udało się w porę uciec; szybko zorganizował wyprawę odwetową i z wielką armią obległ...