Wydawnictwo Naukowe PWN

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Coaching kadry kierowniczej, Książka | Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter
  Promocja
  okładka Coaching kadry kierowniczej, Książka | Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter

  Wobec coraz bogatszej oferty coachingowej specjaliści HR i ich firmy, stojąc, mają coraz większe trudności z dokonaniem właściwego wyboru metod działania. Książka stanowi cenną pomoc dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czego mają oczekiwać od coacha. Coaching kadry kierowniczej czyli executive coaching to zindywidualizowany proces rozwoju przywództwa, który zwiększa zdolności lidera w zakresie osiągania krótko- i długoterminowych celów organizacji. Organizacja, kierow...

  Promocja
  okładka Psychologia wychowawcza Tom 1, Książka | Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemow Włodarski
  Promocja
  okładka Psychologia wychowawcza Tom 1, Książka | Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemow Włodarski

  Wydanie siódme znakomitego podręcznika psychologii wychowawczej autorstwa dwojga wybitnych polskich psychologów. Tom pierwszy obejmuje zagadnienia psychologii nauczania. Przedstawione w nim zostały współczesne poglądy na temat istoty, przebiegu, uwarunkowań zewnętrznych, motywacji i systemu wzmocnień, planu i programu nauczania. Omówiono różne koncepcje nauczania, nauczanie przygotowawcze w powiązaniu z edukacją permanentną, aktywizowanie poznawcze uczniów, dojrzałość szkoln...

  Promocja
  okładka Historia literatury hiszpańskiej, Książka | Baczyńska Beata
  Promocja
  okładka Historia literatury hiszpańskiej, Książka | Baczyńska Beata

  Książka jest długo oczekiwaną i jedyną na polskim rynku aktualną syntezą historii literatury hiszpańskiej. Autorka w ciekawy i chronologiczny sposób przedstawia najważniejsze epoki literackie w odniesieniu do Hiszpanii – autorów, dzieła oraz gatunki literackie – nie pomijając odpowiedniego kontekstu społeczno-politycznego oraz powiązań z literaturą światową, w tym podkreślając związki i podobieństwa Hiszpanii z Polską oraz szerzej omawiając autorów lepiej znanych w Polsce. Na...

  Promocja
  okładka Po człowieku, Książka | Braidotti Rosi
  Promocja
  okładka Po człowieku, Książka | Braidotti Rosi

  W przystępnie i fascynująco napisanej książce o prowokującym tytule Po człowieku Rosi Braidotti, jedna z najważniejszych i najciekawszych postaci we współczesnej filozofii, kreśli wizję nauki i świata po końcu niepodzielnej dominacji człowieka jako pana natury i twórcy techniki. Braidotti analizuje przenikanie się świata zwierząt, ludzi i maszyn, argumentując, że rzeczywistości tych nie można już od siebie dłużej oddzielać. Jest to zarazem pełna wrażliwości refleksja nad kond...

  Promocja
  okładka Psychoterapia poznawczo-behawioralna ADHD nastolatków i dorosłych Praktyczny przewodnik po terapii, Książka | Susan Young, Jessica Bramham
  Promocja
  okładka Psychoterapia poznawczo-behawioralna ADHD nastolatków i dorosłych Praktyczny przewodnik po terapii, Książka | Susan Young, Jessica Bramham

  Książka Susan Young i Jessiki Bramham to praktyczny przewodnik, który wskazuje, jak za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej radzić sobie z objawami ADHD występującymi u młodzieży i osób dorosłych. Program Young i Bramham: · dostarcza praktycznych strategii radzenia sobie z codziennymi trudnościami wynikającymi z ADHD (impulsywność, kłopoty ze snem, zarządzanie czasem), · pomaga zwalczać zarówno osiowe objawy ADHD, jak i problemy towarzyszące, · zawiera kompletne plany ter...

  Promocja
  okładka Przestępstwa w obrocie gospodarczym, Książka | Nitkowski Krzysztof
  Promocja
  okładka Przestępstwa w obrocie gospodarczym, Książka | Nitkowski Krzysztof

  W książce poruszono m. in. problematykę obrotu gospodarczego oraz przestępczości gospodarczej ze wskazaniem roli organów ścigania w jej zwalczaniu, a przede wszystkim udziału samych przedsiębiorców w jej zapobieganiu. Niezbędne było przy tym przedstawienie pojęć funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Ogólnej charakterystyce poddano również pojęcie oraz formy popełnienia przestępstwa, przy czym w niektórych miejscach omawiane zagadnienie odniesiono do przestępczości gospodarc...

  Promocja
  okładka Konstytucja 3 Maja 1791, Książka | Kowecki Jerzy
  Promocja
  okładka Konstytucja 3 Maja 1791, Książka | Kowecki Jerzy

  Nowe wydanie Konstytucji 3 Maja 1791 oraz związanych z nią wybranych ustaw Sejmu Wielkiego, a także statutu Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej - pierwszego w Polsce nowoczesnego stronnictwa politycznego.

  Promocja
  okładka Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta na przestrzeni 95 lat, Książka | Alicja Nowak
  Promocja
  okładka Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta na przestrzeni 95 lat, Książka | Alicja Nowak

  Książka Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta na przestrzeni 95 lat to jedyna pozycja na rynku, która w sposób niezwykle czytelny, a zarazem zwięzły prezentuje historię zawodu biegłego rewidenta w Polsce. Prezentuje mięzy innymi chronologiczną analizę zdarzeń związanych z próbą wprowadzenia obligatoryjnego badania sprawozdań finansowych przez niezależnych ekspertów z dziedziny rewizji finansowej, zestawienie aktualnie obowiązujących wymagań kwalifikacyjnych oraz powrów...

  Promocja
  okładka Psychologia rodziny, Książka |
  Promocja
  okładka Psychologia rodziny, Książka |

  Rozwijamy się i jesteśmy kształtowani w rodzinie. Doświadczenia z niej wyniesione – dobre lub złe – wywierają niezatarty wpływ na nasze życie. By zrozumieć drugiego człowieka, odwołujemy się do jego historii rodzinnej. Żadnej sferze naszej egzystencji nie przypisujemy tak wielkiego znaczenia, jak życiu rodzinnemu. A jednak odpowiedź na pozornie proste pytanie: czym właściwie jest rodzina?, nie jest łatwa, zwłaszcza współcześnie. Obserwujemy różnorodność form życia rodzinnego...

  Promocja
  okładka Performans, Książka | Marvin Carlson
  Promocja
  okładka Performans, Książka | Marvin Carlson

  Autor, znany amerykański badacz teatru i literatury porównawczej, tworzy ciekawą syntezę, w której przez pryzmat performansu ukazuje przemiany współczesnej kultury i sztuki. Analizuje historię powstania i rozwoju tego zjawiska artystycznego w kontekście przemian społecznych, politycznych i obyczajowych. W badaniach wykorzystuje metody zaczerpnięte z etnografii, antropologii, socjologii, psychologii, lingwistyki oraz kulturoznawstwa. Wykazując ścisłe związki między tymi dziedz...

  Promocja
  okładka Historia ustroju Polski, Książka | Kallas Marian
  Promocja
  okładka Historia ustroju Polski, Książka | Kallas Marian

  Nowa seria podstawowych podręczników akademickich PWN! Książka prezentuje: zwięzły wykład historii ustroju Polski od czasów najdawniejszych do współczesności; wykład oparty na wynikach najnowszych badań naukowych; charakterystykę instytucji ustrojowych w ich dynamicznym rozwoju; omówienie ustawy zasadniczej z 1997 roku; wewnętrzny układ podręcznika oparty na cezurze lat 1795 i 1918; liczne ilustracje, mapy poglądowe i zestawienia tabelaryczne....

  Promocja
  okładka Zaufanie Szkice teoretyczne, Książka | Żółkowska Teresa
  Promocja
  okładka Zaufanie Szkice teoretyczne, Książka | Żółkowska Teresa

  Tematyka pracy jest niezwykle istotna, porusza bowiem problematykę, która stanowi przedmiot zainteresowania wielu dziedzin humanistyki, nie tylko socjologii, ale również psychologii i filozofii. Podejmując taki rodzaj problematyki badawczej, Autorka tomu stawia sobie ambitne zadanie łączenia perspektyw i proponowania interdyscyplinarnego podejścia w spoglądaniu na zjawiska społeczne. Ten rodzaj optyki jest szczególnie istotny, ponieważ oferuje atrakcyjną wielowątkową wizję św...

  Promocja
  okładka Niezwykłe początki znanych firm, Książka | Sergiusz Prokurat
  Promocja
  okładka Niezwykłe początki znanych firm, Książka | Sergiusz Prokurat

  Książka przybliża historie powstania marek takich firm, jak: Kodak, Coca-Cola, Gillette, Wrigley, Cadbury, H.J.Heinz, Johnson&Johnson, J.P.Morgan, oraz tłumaczy, w jaki sposób stały się globalnie rozpoznawalne. Nazwiska właścicieli tych firm są symbolem gigantycznych korporacji. Warto jednak pamiętać, że tworzyli je ludzie z krwi i kości, z własnymi problemami i marzeniami. Kiedy po raz pierwszy zaczęli zarabiać pieniądze, okazało się, ile wyrzeczeń wymaga osiągnięcie sukces...

  Promocja
  okładka Laboratorium w szufladzie Chemia, Książka | Angelika Gumkowska
  Promocja
  okładka Laboratorium w szufladzie Chemia, Książka | Angelika Gumkowska

  „Laboratorium w szufladzie” to cykl przeznaczony dla osób ciekawych świata, pasjonatów, hobbystów… a przede wszystkim praktyków. Czytelnicy znajdą wiele inspiracji do prowadzenia własnych doświadczeń i eksperymentów. Każda książka jest bogato ilustrowana materiałami graficznymi i zdjęciami. Każdy poruszony temat zawiera wyczerpujący, praktyczny opis zjawiska, doświadczenia, przyrządu czy aktywności. Autorzy nie stronią od wejścia na poziom wyższy, niż tylko popularne ujęcie t...

  Promocja
  okładka Laboratorium w szufladzie Elektrotechnika, elektronika, miernictwo, Książka | Zasław Adamaszek
  Promocja
  okładka Laboratorium w szufladzie Elektrotechnika, elektronika, miernictwo, Książka | Zasław Adamaszek

  „Laboratorium w szufladzie” to cykl przeznaczony dla osób ciekawych świata, pasjonatów, hobbystów… a przede wszystkim praktyków. Czytelnicy znajdą wiele inspiracji do prowadzenia własnych doświadczeń i eksperymentów. Każda książka jest bogato ilustrowana materiałami graficznymi i zdjęciami. Każdy poruszony temat zawiera wyczerpujący, praktyczny opis zjawiska, doświadczenia, przyrządu czy aktywności. Autorzy nie stronią od wejścia na poziom wyższy, niż tylko popularne ujęcie t...

  Promocja
  okładka Bliźni, Książka | Slavoj Żiżek, Eric L. Santner, Kenneth Reinhard
  Promocja
  okładka Bliźni, Książka | Slavoj Żiżek, Eric L. Santner, Kenneth Reinhard

  Książka zawiera trzy filozoficzne eseje znanych współczesnych autorów na temat pojęcia Innego. Jest to nieco przewrotna, ponowoczesna rewizja tego pojęcia (w tym między innymi przykazania „Kochaj bliźniego, jak siebie samego”), często zaskakująca i przeciwna dotychczasowym sposobom interpretowania Innego. Jest to też wizja inna w każdym z trzech esejów. Każdy z autorów przyjmuje bowiem inną perspektywę: od Lacanowskiej neopsychoanalizy, przez psychopolitykę i teorię polityki ...

  Promocja
  okładka Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych, Książka | Elżbieta Jędrych
  Promocja
  okładka Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych, Książka | Elżbieta Jędrych

  Potrzeby i wyzwania społeczne stają się coraz bardziej "naglące" i nie mogą być już zaspokajane tylko przez innowacje techniczne, które często generują i pogłębiają te potrzeby. Globalny kryzys pokazał, że coraz więcej wyzwań stojących przed społeczeństwem ma wymiar społeczny. Dotyczy to także przedsiębiorstw. W niektórych z nich pogłębiają się zjawiska związane z dehumanizacją pracy, co stanowi swoisty paradoks naszych czasów, w których dalszy postęp ma się opierać na kapita...

  Promocja
  okładka Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Studium systemu, Książka | Hubert Witczak
  Promocja
  okładka Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Studium systemu, Książka | Hubert Witczak

  Przedmiotem studium są: całość Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SZZL) w dowolnych systemach z udziałem ludzi, zwłaszcza w przedsiębiorstwach; najwyższy poziom struktury wewnętrznej SZZL; jego rola w otoczeniu. Książka jest próbą syntezy wiedzy o kształtowaniu SZZL na poziomie między zarządzaniem politycznym a taktycznym i operacyjnym. Twierdzenia zawarte w publikacji są dedykowane wszystkim zainteresowanym specjalistom branżowym, w tym naukowcom i studentom. Szer...

  Promocja
  okładka Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Książka | Maria Kosek-Wojnar, Krzysztof Surówka
  Promocja
  okładka Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Książka | Maria Kosek-Wojnar, Krzysztof Surówka

  Książka w sposób usystematyzowany przedstawia problematykę finansów samorządu terytorialnego. W części pierwszej zawarto definicje podstawowych pojęć oraz wskazano problemy procesów decentralizacji, omówiono zasady wydatkowania środków publicznych, problematykę dotyczącą operacji pożyczkowych i często z nimi związanego długu lokalnego, a także kwestię ryzyka i jego aspektów. Część druga podręcznika poświęcona została charakterystyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w P...

  Promocja
  okładka Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Książka | Froese Wolfgang
  Promocja
  okładka Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Książka | Froese Wolfgang

  Książka jest syntezą dziejów krajów i narodów Europy wschodniej i północnej skupionych wokół Morza Bałtyckiego. Autor przedstawia historię aktywności ludzkiej w strefie Bałtyku od zarania dziejów do czasów współczesnych. Prezentuje wspólne elementy losów, powinowactwo kulturowe i ideowe regionu. Ogromnym atutem książki są liczne fotografie archiwalne. Pozycja przeznaczona jest dla studentów historii, prawa i administracji, nauk politycznych, filologii obcych (niemieckiej, ro...

  Promocja
  okładka Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Książka | Jan Jacek Sztaudynger
  Promocja
  okładka Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Książka | Jan Jacek Sztaudynger

  Książka wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym w zakresie ekonometrycznego pomiaru wpływu prywatyzacji i kapitału społecznego na wzrost gospodarczy. Autor porusza aktualne problemy wzrostu gospodarczego okresu transformacji, takie jak: kapitał społeczny, inflacja i prywatyzacja. Czynniki te powszechnie uznaje się jako kluczowe w niwelowaniu różnicy rozwoju gospodarczego, która dzieli Polskę od krajów wysoko rozwiniętych. Ważnym celem publikacji jest próba przekonania teor...