Wydawnictwo Naukowe UAM - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Dawne i nowe metafory Internetu, Książka |

  W tytule książki pojawia się istotne rozróżnienie na dawniejsze i nowe metafory Internetu. Nie chodzi tu o dychotomiczne przeciwstawienie jednych drugim, lecz o dostrzeżenie różnicy, która dzieli Sieć z czasów jej XX-wiecznych początków i Sieć w postaci tak zróżnicowanej i technologicznie zaawansowanej, z jaką mamy do czynienia współcześnie, w trzeciej dekadzie XXI wieku. Jedne i drugie odkrywają i potwierdzają, że fenomen Internetu jako nowoczesnego medium – będącego od kil...

  Promocja
  okładka Energy Cooperatives in Selected Countries of the World Legal and Economic Aspects, Książka | Tomasz Marzec

  Bezpieczeństwo energetyczne jest ważne zarówno dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak i zrównoważonej gospodarki każdego kraju na świecie. Bieżące problemy związane z ciągłością dostaw i wyższymi cenami energii przynajmniej w pewnym stopniu mogą rozwiązać spółdzielnie energetyczne. Spółdzielnie zajmują się produkcją, dostarczaniem i dystrybucją energii. Mogą skutecznie wykorzystywać lokalnie dostępną zdecentralizowaną energię odnawialną, a także wspierać innowacje ...

  Promocja
  okładka Zatrzymane w obrazie Kadry Słowa Fotografie, Książka |

  Autorzy książki proponują spojrzenie na film, literaturę, fotografię (ujmowane także relacyjnie, z perspektywy korespondencji sztuk) jako na nośniki pamięci i nostalgii. Poddają analizie artystyczne próby utrwalenia, zapisania w różnych mediach i za pomocą różnych kodów obrazów tego, co ze swej natury ulotne, przemijające, impresyjne. Wśród przygotowanych tekstów można znaleźć takie, które za punkt wyjścia obierają wizualność, sensualność obrazu, pamięć, nostalgię, melancholi...

  Promocja
  okładka (Post)kolonialne wytwarzanie Jamajki Etnografia mobilności społecznej, Książka | Łukasz Kaczmarek

  Społeczeństwo Jamajki przeszło długą drogę od dominującej liczebnie, a podporządkowanej kolonialnej władzy, służebnej populacji osób zniewolonych i pozbawionych podmiotowości prawnej, do obywateli kraju skazanego na peryferyzację w ramach gospodarki światowej. Autor przedstawia etnohistoryczne aspekty kształtowania się rasistowsko-klasistowskiej dominacji grupki Europejczyków nad większością ukształtowaną wskutek gospodarczego obrotu ludźmi, wykorzystywania i konserwowania ic...

  Promocja
  okładka Podróż na Księżyc, Książka | Hendrykowska Małgorzata

  Monografia filmu przełomowego dla historii sztuki filmowej – Podróż na Księżyc (1902) pioniera światowego kina Georges’a Méliesa. Autorka przedstawia i analizuje film w szerokich kontekstach literackich, teatralnych, plastycznych, sytuując go w gustach i oczekiwaniach odbiorców europejskiej kultury popularnej przełomu XIX i XX stulecia. Książka jest kontynuacją serii Klasyka kina/Classics of Cinema wydawanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM, w której ukazało się dotąd ponad dwad...

  Promocja
  okładka Słowiański atlas chmur, Książka |

  Książka tematycznie poświęcona jest chmurom oraz wszystkim zjawiskom z nimi związanym – różnorodnym opadom, mgle, burzy, tęczy; pogodzie czy niepogodzie. Dla fizyków chmura to skupisko cząsteczek wody w postaci pary, zmieniające przy odpowiedniej temperaturze swój stan w ciekły lub stały, tworząc opady deszczu, gradu czy śniegu. A czym są zatem dla humanistów? Chmury nie są jednolite, stanowią całą gamę różnych tworów, które człowiek obserwuje i te obserwacje przetwarza zgodn...

  Promocja
  okładka Transpozycje stylów opery w dziełach kultury, Książka |

  W monografii podjęta została interdyscyplinarna refleksja nad literaturą, filmem, muzyką i obrazem w powiązaniu ze sztuką operową i jej kulturowymi kontekstami. Autorzy kolejnych rozdziałów punktem odniesienia uczynili dzieła, w których dochodzi do różnego typu transpozycji operowych stylów, zarówno w sztuce wcześniejszych epok, jak i w zjawiskach kultury współczesnej (m.in. poezji, powieści, teledysku, teatrze tańca, grze komputerowej). Pojęciową kotwicę dla poruszanych zaga...

  Promocja
  okładka Sztuczne raje Upojenia kulturą upojenia w kulturze Przypadek słowiański, Książka |

  Monografia ta to wielogłosowy projekt uchwycenia tytułowego fenomenu, rozpoznania jego form, przejawów i konsekwencji będących przedmiotem opisu kultury, jak też integralnym jej komponentem, źródłem ekstatycznych, euforycznych czy choćby hedonistycznych reakcji i zachowań. Jedną z funkcji kultury i sztuki niezaprzeczalnie pozostaje wszak wywoływanie emocji, nierzadko skrajnych (nie zawsze zresztą pozytywnych) dających w efekcie przeżycia porównywalne z narkotycznym czy alkoho...

  Promocja
  okładka Feminista Helmut Newton, Książka | Magdalena Szulc

  Feminista Helmut Newton to książka poświęcona twórczości Helmuta Newtona, który miał ogromny wpływ na rozwój feministycznej sztuki i fotografii. Fotografia od momentu wynalezienia w każdym kolejnym dziesięcioleciu nabierała coraz większego znaczenia. Można stwierdzić, że w zasadzie nigdy nie była wyłącznie formą sztuki czy działalności reporterskiej. Obraz zawsze wpływał na wszystkie obszary życia społecznego – od polityki po konsumpcję. Jednym z problemów społeczno-kulturow...

  Promocja
  okładka Political Science, Politische Wissenschaft, Politologija Literatura politologiczna, Książka |

  Niniejsza praca powstała w ramach sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu pt. „Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political Science, Politische Wissenchaft i Politologija w ujęciu porównawczym” (nr DEC-2012/05/B/HS5/00597). Starano się zarysować w niej – w sposób z natury rzeczy punktowy – kształt instytucjonalno-merytoryczny badań nad polityką oraz wyższej edukacji politologicznej w przestrzeni kultury anglosaskiej, niemieckiej ...

  Promocja
  okładka Historia, polityka i media. Rzecz o piłce nożnej w Hiszpanii 2, Książka | Kubiaczyk Filip

  W książce autor kontynuuje swoje badania nad hiszpańską piłką nożną, od której uciec nie sposób. Razem z poprzednią (Historia, nacjonalizm i tożsamość. Rzecz o piłce nożnej w Hiszpanii, 2020) składa się ona na swoisty dyptyk piłkarski. W tej skupia się na ukazaniu jak w kraju nad Ebro historia, polityka i media splatają się za sprawą piłki nożnej, która stała się działającym instrumentem oficjalnego dyskursu władzy. Kluczowe jest tu budowanie narodów (hiszpańskiego, katalońsk...

  Promocja
  okładka Potomkowie Lecha i Giedymina Stosunki polityczne między Litwą a Polską w pierwszych latach odrodzenia państwa litewskiego, Książka | Jacek Sobczak

  Od litewskiej deklaracji suwerenności państwowej 18 maja 1989 r. do Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia 26 kwietnia 1994 r.

  Promocja
  okładka Od gatunku do wizerunku Autokreacje b(v)logerów modowych w mediach społecznościowych, Książka | Magdalena Szulc

  Monografia podejmuje temat autokreacji wizerunkowej w mediach społecznościowych wśród blogerów modowych w perspektywie genologii literackiej. Jej celem jest wskazanie zależności gatunkowości wybranych kanałów mediów społecznościowych i kreowanego za ich pomocą wizerunku oraz potwierdzenie hipotezy, że każdy omawiany kanał social mediów może być definiowany jako osobny gatunek lub makrogatunek, co w efekcie wpływa na rodzaj podejmowanych w nim działań. Praca podzielona jest na...

  Promocja
  okładka Rzecznictwo wybranych problemów społecznych z perspektywy socjologicznej, Książka | Necel Ryszard

  Książka dotyczy zaangażowania organizacji pozarządowych i przedstawicieli instytucji pomocy społecznej w rzecznictwo praw społecznych. Jest to socjologiczna analiza praktyk społecznych podejmowanych w imię praw i interesów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób z niepełnosprawnością, długotrwale chorych oraz doświadczających przemocy domowej. Autor, sięgając do współczesnych teorii z obszaru nauk społecznych, przekonuje, że rzecznictwo jest aktywnością zaczynającą się...

  Promocja
  okładka Na obrzeżach polityki. Część jedenasta, Książka |

  Dobiega ćwierćwiecza istnienie w poznańskim ośrodku akademickim zespołu badań nad kulturą polityczną przy Wydziale (uprzednio Instytucie) Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza z udziałem przedstawicieli innych uczelni, zwłaszcza w latach 1997–2007 Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości (Instytut Historii Politycznej oraz Katedra Kultury Politycznej). Zespół o charakterze interdyscyplinarnym (przede wszystkim historycy i politolodzy, ale też socjol...

  Promocja
  okładka Political and economic activity of women, Książka |

  Today, gender equality between women and men is a necessary condition for the existence of a democratic culture. Political and economic activity of women in the twentieth and twenty-first century is of landmark proportions. For many women now, private space is becoming public and public space is becoming private space. (...) This publication presents examples of women active in both public and private sectors. I hope that the articles presented will contribute to a lively deb...

  Promocja
  okładka Double reunification through the European Union’s Education Policy, Książka |

  The publication represents the result of research carried out as part of the Jean Monnet project – EDUPOL Module “The European Integration Process. Double reunification through EU Education Policies (1948–2012).” The project was carried out at the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University in Poznan from 2013 to 2016. (...) The main objective of this publication is to draw public attention to the great impact of the European dimension of teachin...

  Promocja
  okładka Getting Europe back to work Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, Książka |

  Unemployment in the European Union seems to be one of the most important economic, social and political challenges nowadays. Young Europeans are particularly affected by this problem. The 2008 financial and economic crisis has undermined not only the economies of many of the member states, but also the integration project itself. The European Union and its capacity to create a “better world” has been called into question, especially by the young generation. Overcoming the cri...

  Promocja
  okładka Determinanty deficytu demokracji w Republice Białorusi, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, Książka |

  Problem rozwoju demokracji jest przedmiotem rozważań i analiz przede wszystkim politologów. Ma on jednak charakter interdyscyplinarny z uwagi na wielowymiarowość pojęcia demokracja. Wskazywanie na deficyt demokracji ma zawsze charakter subiektywny, uwarunkowany punktem odniesienia, a także specyfiką kulturową, która w decydującej mierze wpływa na pojmowanie demokracji. Inaczej definiują demokrację i pojęcie z nią związane takie, jak wolność, np. społeczeństwa zdominowane prze...

  Promocja
  okładka Unia Europejska w 2008 roku Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, Książka | Praca Zbiorowa

  Współczesna Europa to kontynent pełen różnorodności o charakterze nie tylko politycznym, ale również społecznym czy etnicznym. Różnice te często są przyczyną powstawania wielorakich problemów czy konfliktów, dotyczących wielu dziedzin życia współczesnego człowieka. (…) Teksty zamieszczone w niniejszej książce włączają się w aktualny dyskurs na temat bieżących wyzwań Europy i dotyczą zarówno spraw ogólnych, jak i zagadnień bardziej szczegółowych. Artykuły są rezultatem badań ...

  Promocja
  okładka Na obrzeżach polityki Część siódma, Książka |

  Prezentowany tom zawiera pozostałą część materiałów zaprezentowanych na konferencji zorganizowanej przez Zakład Kultury Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w listopadzie 2008 r. oraz dalsze teksty, które w znacznym stopniu dotyczą związków między politologią i historią. Obok przyczynków znajdujemy tu rozprawy pióra wytrawnych badaczy o charakterze metodologicznym, poszerzające wydatnie naszą wiedzę o obrzeżach ...

  Promocja
  okładka Zmiany na rynkach pracy państw OECD ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, Książka | Hajder Krzysztof

  Rynek pracy jest kategorią ekonomiczną, która stanowi jeden z kluczowych elementów decydujących o rozwoju gospodarki rynkowej. Badania rynku pracy sprowadzają się do wieloaspektowej analizy poszczególnych determinantów jego funkcjonowania. Analiza politologiczna koncentruje się głównie na badaniach: zasad i efektywności funkcjonowania poszczególnych modeli rynku pracy w świetle teorii; analizie skuteczności polityki przeciwdziałania bezrobociu; badaniu stosunków pracy, a w sz...

  Promocja
  okładka Logistyka sił zbrojnych USA w konfliktach o niskiej intensywności Grenada 1983 i Panama 1989, Książka | Skarżyński Mirosław

  Siły zbrojne mogą być skierowane do udziału w misjach „niższej klasy”, potocznie nazywanych operacjami „z dolnej półki”, prowadzonymi w ograniczonym zakresie i stosunkowo krótkim czasie, które w przyszłości będą przebiegały w podobny sposób jak np. operacja „Just Cause”, dlatego amerykańskie doświadczenia szczególnie z interwencji w Panamie w 1989 r. mogą wyjaśnić niektóre z kluczowych czynników odgrywających nadal istotne znaczenie w przebiegu operacji tego rodzaju. Pod koni...

  Promocja
  okładka Człowiek Gospodarka Społeczeństwo Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Babiakowi, Książka |

  Profesor zw. dr hab. Jerzy Babiak (profesor nauk humanistycznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych) urodził się 27 maja 1943 r. w Kępnie. Szkołę Podstawową ukończył w 1957 roku w Krążkowach. Uczęszczał do Technikum Kolejowego w Ostrowie Wlkp. w latach 1957–1962, gdzie uzyskał maturę. Studia wyższe odbył w latach 1963–1968 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (WSE, a obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) uzyskując stopień zawodowy magistra ekonomii. Stopień naukowy doktor...