Czytaj PL

Kultura, Sztuka, Design

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  Promocja
  okładka Wnętrze do noszenia Interior to wear, Książka | Fertała-Harlender Beata
  Promocja
  okładka Wnętrze do noszenia Interior to wear, Książka | Fertała-Harlender Beata

  Promocja
  okładka Historia sztuki w dobie globalizacji Art history in the age of globalization, Książka |
  Promocja
  okładka Historia sztuki w dobie globalizacji Art history in the age of globalization, Książka |

  Promocja
  okładka Problematyka wizualizacji w prozie Miodraga Bulatovicia, Książka | Szukalska Aldona
  Promocja
  okładka Problematyka wizualizacji w prozie Miodraga Bulatovicia, Książka | Szukalska Aldona

  Książka Problematyka wizualizacji w prozie Miodraga Bulatovicia podejmuje znaną już od dawien dawna badaczom literatury kwestię korespondencji sztuk. Jednak, jak się okazuje, w warunkach znaczącego wzrostu liczby obrazów i ich roli we współczesnym świecie pozwala ona również w inspirujący sposób ukazać prozę jako niezwykle czułą kliszę utrwalającą ślady przemian następujących w kształtowanej przez nowe media ludzkiej percepcji. Autorka przede wszystkim zgłębia problematykę wi...

  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Książka | Agata W. Ziętek
  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Książka | Agata W. Ziętek

  Promocja
  okładka Nadawać znaczenie Uwagi o filozofii kultury, Książka |
  Promocja
  okładka Nadawać znaczenie Uwagi o filozofii kultury, Książka |

  Książka "Nadawać znaczenie. Uwagi o filozofii kultury" jest tomem jubileuszowym, wydanym z okazji czterdziestopięciolecia pracy badawczej, pisarskiej i dydaktycznej Profesor Katarzyny Rosner. Tematyka książki pozostaje w ścisłym związku z Jej zainteresowaniami badawczymi. Można powiedzieć, że pewną nicią przewodnią tych zainteresowań jest rola badań językoznawczych, semiotycznych czy też hermeneutycznych w studiach nad kulturą i jej poszczególnymi wytworami. Jest to książka s...

  Promocja
  okładka Czas Apokalipsy Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII, Książka |
  Promocja
  okładka Czas Apokalipsy Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII, Książka |

  W tomie zebrano artykuły historyków, teologów, historyków sztuki, badaczy literatury oraz życia religijnego. Autorzy podejmują kwestie funkcjonowania w literaturze i sztuce wątków, symboli i obrazów zaczerpniętych z najwcześniejszych apokalips, niezmiennie fascynujących czytelników i widzów oraz przygotowujących ich na wielki finał dziejów. Wszystkie artykuły składają się na różnorodną panoramę zjawisk zachodzących w kulturze europejskiej od jej zarania do okresu nowożytnego.

  Promocja
  okładka Hermann Fischer Rzeźbiarz z Nysy, Książka | Jagiełło Jakub
  Promocja
  okładka Hermann Fischer Rzeźbiarz z Nysy, Książka | Jagiełło Jakub

  W pierwszej ćwierci XVII w. Nysa była jednym z istotniejszych środowisk rzeźbiarskich na Dolnym Śląsku, tuż po Wrocławiu i Legnicy. Konkurowała z nimi z pomocą rzeźbiarzy biskupich oraz miejskich. Do tych drugich należał Hermann Fischer, który wykonywał prace przede wszystkim na zlecenie śląskiej szlachty z okolic Nysy, Niemodlina i Opola. Swoje dzieła pozostawił także w głównych kościołach Nysy i Grodkowa. Książka prezentuje informacje archiwalne o życiu Fischera, jego dorob...

  Promocja
  okładka Geografia wyobrażona Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku, Książka | Skrabec Simona
  Promocja
  okładka Geografia wyobrażona Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku, Książka | Skrabec Simona

  Książka, która próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest Europa Środkowa i dlaczego tak trudno ją zdefiniować, zwłaszcza z perspektywy wydarzeń rozgrywających się w wieku XX. Geografia wyobrażona Europy Środkowej, i równie wyobrażona spoistość zamieszkujących ją narodów, dopuszcza wiele koncepcji rozważających złożoność kulturową regionu. Wszystkie jednak, jak zauważa autorka, wychodzą z błędnego założenia wspólnej historii formującej tożsamość Europy Środkowej. Simona Škrab...

  Promocja
  okładka Przełom czy kontynuacja? Polska krytyka artystyczna 1917-1930 wobec tradycji młodopolskiej, Książka | Wasilewska Diana
  Promocja
  okładka Przełom czy kontynuacja? Polska krytyka artystyczna 1917-1930 wobec tradycji młodopolskiej, Książka | Wasilewska Diana

  Książka ukazuje polską krytykę artystyczną lat 1917-1930 w relacji do młodopolskiego piśmiennictwa o sztuce. Autorka rezygnuje w niej z pokutującej wciąż wśród badaczy metody streszczania tekstów i poglądów ich autorów na rzecz charakterystyki krytycznego dyskursu. Omawia proces narodzin nowoczesnego języka krytycznego, wskazując jednocześnie na długie funkcjonowanie licznych klisz językowych i utrwalonych sposobów interpretacji. Analizuje wypowiedzi metakrytyczne, śledzi zmi...

  Promocja
  okładka Panowie bądźmy Czechami ale nikt nie musi o tym wiedzieć Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX wieku, Książka | Filipowicz Marcin
  Promocja
  okładka Panowie bądźmy Czechami ale nikt nie musi o tym wiedzieć Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX wieku, Książka | Filipowicz Marcin

  Celem książki Marcina Filipowicza jest prześledzenie konstrukcji czeskiej XIX-wiecznej męskości z uwzględnieniem różnych uwikłań kulturowych czeskiego projektu narodowego. […] Problematyka czeskiej kultury XIX wieku została w niej ukazana od strony dotychczas nieprezentowanej w spójnym, całościowym tekście. To zdecydowanie duży walor książki, której Autor zdecydował się na sięgnięcie, po części, do materiału wydawałoby się już wyeksploatowanego, ale zarazem uzupełnił go o tek...

  Promocja
  okładka Lucky Kunst Rozkwit i upadek Young British Art, Książka | Muir Gregor
  Promocja
  okładka Lucky Kunst Rozkwit i upadek Young British Art, Książka | Muir Gregor

  Kiedy na początku lat osiemdziesiątych Gregor Muir przyjeżdża do Londynu, by zostać artystą, wie jedno: sztuka nie ma przyszłości. Miasto, podobnie jak cały kraj, jest pogrążone w stagnacji, zewsząd zionie nudą, której nie są w stanie uśmierzyć nawet uliczne zamieszki. Zamykane są fabryki, szpitale, a relikty przemysłu wyprzedawane na złom. Świat sztuki jest snobistyczny i prowincjonalny, w mieście działa zaledwie kilka galerii skłonnych wystawiać młodych. W tej apokaliptyczn...

  Promocja
  okładka Telewizja na pograniczach, Książka | Zdrodowska Magdalena
  Promocja
  okładka Telewizja na pograniczach, Książka | Zdrodowska Magdalena

  Promocja
  okładka Polacy w świecie wielkiej opery, Książka | Czopek Adam
  Promocja
  okładka Polacy w świecie wielkiej opery, Książka | Czopek Adam

  Promocja
  okładka Kustosze księgozbiorów polskich za granicą, Książka |
  Promocja
  okładka Kustosze księgozbiorów polskich za granicą, Książka |

  Promocja
  okładka Notatki, Książka | Fleischer Michael
  Promocja
  okładka Notatki, Książka | Fleischer Michael

  W trakcie ostatnich wydarzeń i czasów nazbierało się wiele pomysłów, idei, cudzych powiedzonek, zasłyszanych cytatów lub przez siebie samego wyprodukowanych sformułowań, które posiadają jedną wspólną cechę, a mianowicie tę, że nie mają ze sobą nic wspólnego i się ze sobą nie wiążą. Jeśli jednak chwilę pomyśleć, okazuje się, że w rzeczy samej wspólnego mają dość wiele, generalnie tyle, że pochodzą z tej samej parafii, reprezentują ten sam styl myślenia, tę samą perspektywę poz...

  Promocja
  okładka Ekotopie ekspansja technokultury, Książka | Jelewska Agnieszka
  Promocja
  okładka Ekotopie ekspansja technokultury, Książka | Jelewska Agnieszka

  „Ekotopie” rejestrują moment narodzin technokulturowego paradygmatu nowoczesności, który okazał się fundamentalną zmianą w myśleniu o obopólnych relacjach człowieka wobec otoczenia i jednocześnie głównym filarem pojęciowo-teoretycznym najnowszej humanistyki. Autorka analizuje konsekwencje fenomenów kulturowych, naukowych i technologicznych, takich jak loty kosmiczne, sieci wymiany danych, demokratyzowanie się mediów, ale też projektowanie antropo- i naturotechnik czy nuklear...

  Promocja
  okładka Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości, Książka | Konstanty A. Jeleński
  Promocja
  okładka Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości, Książka | Konstanty A. Jeleński

  Blisko związany ze środowiskiem surrealistów Jeleński znał osobiście Bellmera i w 1963 roku, z okazji jego paryskiej wystawy, napisał esej, który wzbudził zainteresowanie nie tylko artystów i krytyków, ale także filozofów, między innymi Claude’a Lévi-Straussa i Michela Foucault. Podejmując wyzwanie Lalki Bellmera, entuzjastycznie powitanej przez surrealistów, Jeleński zinterpretował ją w perspektywie „nieświadomości ciała”, tego niedostrzeżonego przez psychoanalizę aspektu ni...

  Promocja
  okładka Ponowoczesne losy obrazów Miejsce obrazów. O fotografiach muzealnych Thomasa Strutha / Fotografia między archiwum a opowieścią. Materializm Allana Sekuli, Książka | Pijarski Krzysztof
  Promocja
  okładka Ponowoczesne losy obrazów Miejsce obrazów. O fotografiach muzealnych Thomasa Strutha / Fotografia między archiwum a opowieścią. Materializm Allana Sekuli, Książka | Pijarski Krzysztof

  (Po)nowoczesne losy obrazów Cena: 55,00 PLN - Kup Teraz Autor: Krzysztof Pijarski ISBN: 978 83 87870 56 0 język: polski (Po)nowoczesne losy obrazów Publikacja Krzysztofa Pijarskiego składa się z dwóch niezależnych esejów: - Miejsce obrazów. O Fotografiach muzealnych Thomasa Strutha - Fotografia między archiwum a opowieścią. Materializm Allana Sekuli Z wprowadzenia: "Pierwszy esej jest interpretacją projektu fotograficznego Thomasa Strutha, Museumsbilder (1989-2001), ja...

  Promocja
  okładka Chińska droga Podróż w głąb Państwa Środka, Książka | Gifford Rob
  Promocja
  okładka Chińska droga Podróż w głąb Państwa Środka, Książka | Gifford Rob

  Promocja
  okładka Ikony Najpiękniejsze ikony w zbiorach polskich, Książka | Dąb-Kalinowska Barbara
  Promocja
  okładka Ikony Najpiękniejsze ikony w zbiorach polskich, Książka | Dąb-Kalinowska Barbara

  Album prezentujący najpiękniejsze ikony w polskich kolekcjach. Arcydzieła sztuki Kościoła Wschodniego pochodzące z okresu od XV do XVIII wieku, niezwykłe przedstawienia Chrystusa Pantokratora, Matki Boskiej, wizerunki świętych. Usystematyzowany tematycznie zbiór opatrzony został wstępem przez prof. Barbarę Dąb-Kalinowską, wybitnego znawcę bizantologa. Album wydany został na najwyższym poziomie edytorskim, odpowiadającym wielkości sztuki, którą przedstawia.

  Promocja
  okładka Kultura w edukacji międzykulturowej Konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, Książka |
  Promocja
  okładka Kultura w edukacji międzykulturowej Konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, Książka |

  Promocja
  okładka Słynne muzea i galerie, Książka | Sobczyk-Podleszańska Ewelina
  Promocja
  okładka Słynne muzea i galerie, Książka | Sobczyk-Podleszańska Ewelina

  Sztuka odzwierciedla ducha czasu, w jakim się rodzi. Szczęście, że na przestrzeni wieków powstawały miejsca, których przeznaczeniem było i jest gromadzenie, konserwacja i upowszechnianie najcenniejszych dzieł, niemych świadków historii. Prezentowana książka to wyprawa po muzeach i galeriach świata przechowujących najznamienitsze wytwory artystyczne. To także wyjątkowa fotorelacja przedstawiająca najbardziej charakterystyczne zbiory.

  Promocja
  okładka Appreciating diversity gender and cultural issues, Książka |
  Promocja
  okładka Appreciating diversity gender and cultural issues, Książka |

  This is the second volume of a two volumes series on cultural and gender issues. While the first volume concentrated mainly on the different manifestations of cultural encounters (e.g. acculturation processes of immigrants and cultural differences in close interpersonal relationships) this book places gender issues into the focus in an exciting and original way. Are there, in fact, gender differences or they are the result of perceptional illusion or social construction? How ...

Co znajdziesz w kategorii: Kultura, Sztuka, Design

W kategorii „Kultura / Sztuka / Design” znajdują się książki, podręczniki, monografie, albumy i reportaże poświęcone głównie filmowi, teatrowi i innym ciekawym elementom kultury. Wśród książek i e-booków z tej kategorii znajdują się wywiady z aktorami, reżyserami, pisarzami i projektantami, zapiski z ich podróży, pamiętniki i wspomnienia. Punktem łączącym wszystkie pozycje są szeroko pojęte kultura i sztuka. Dlatego znajdą tutaj coś dla siebie zarówno fani malarstwa, sztuk wizualnych, teorii kultury, jak i miłośnicy książek ogólnie podejmujących tematykę twórczości artystycznej. Z pozycji dotyczących kina warto wyróżnić książki wydawnictwa słowo/obraz terytoria poświęcone różnym gatunkom i zagadnieniom filmowym – między innymi „Kino bezpośrednie”, „Seks na ekranie”, „Polska szkoła animacji”, „Historia myśli filmowej”, „Kino włoskie”, „Kino nieme” itp. Interesujące książki proponuje także Instytut Studiów nad Sztuką Świata, pod którego szyldem ukazały się między innymi publikacje o historii Japonii, malarstwie Luciana Freuda, sztuce ubioru, Oriencie, średniowieczu czy rzeźbie. Z kolei tematykę okołoliteracką podejmuje krakowska Korporacja Ha!art, dzięki której czytelnicy mogą poznać „Życie literackie w Krakowie”, „Krótką historię kuratorstwa”, „Literaturę polską po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu” czy „Nowe formy opowieści”. Jednym z czołowych wydawców specjalizujących się w książkach o designie jest inne krakowskie wydawnictwo – Karakter. Pod ich szyldem ukazały się między innymi książki o polskiej sztuce krytycznej, Bauhausie, polskiej szkole ilustracji, architekturze czy projektowaniu oraz o tym, jak uczyć designu.