okładka Jak przygotować się do zmian 2021.Podatki,rachunkowość,prawo pracy,ZUSebook | pdf | Praca Zbiorowa

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Jak przygotować się do zmian 2021.Podatki,rachunkowość,prawo pracy,ZUS ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści


Autorzy omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy. Przystępnie przedstawiają działania i decyzje, jakie należy podjąć, aby optymalnie dostosować się do nowych regulacji. Zakres planowanych i już uchwalonych zmian jest szeroki.


W przepisach podatkowych zmiany dotyczą m.in.:

• wprowadzenia tzw. estońskiego CIT,

• zwiększenia liczby podatników uprawnionych do stosowania stawki 9%,

• wprowadzenia opodatkowania CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych,

• uszczelnienia przepisów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania i opodatkowania dochodów z dywidend,

• ograniczenia możliwości rozliczania strat,

• dostosowania amortyzacji podatkowej do rachunkowej,

• ograniczenia optymalizacji amortyzacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z CIT,

• doprecyzowania przepisów o limitowaniu kosztów finansowania dłużnego,

• zwiększenia obowiązków w zakresie cen transferowych.


UWAGA! Rewolucyjne zmiany zostały wprowadzone w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej.

W 2021 r. w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym:

• podniesiono limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 2 mln euro oraz limit przychodów uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu do 200 tys. euro,

• zniesiono zakaz stosowania opodatkowania ryczałtowego w odniesieniu do niektórych form działalności,

• obniżono stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

• umożliwiono stosowanie opodatkowania kartą podatkową także w przypadku prowadzenia takiej działalności przez małżonka.


Planowane i już przyjęte zmiany w VAT dotyczą m.in.:

• zasad korygowania faktur (wprowadzenia regulacji zasad korygowania faktur „in plus” i rezygnacji z potwierdzania korekty „in minus”),

• stosowania stawki 0% przy eksporcie (wydłużenia terminu wywozu towarów do 6 miesięcy),

• wprowadzenia możliwości stosowania wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym,

• wydłużenia terminu, w jakim dopuszczalne jest odliczanie VAT naliczonego na bieżąco,

• wprowadzenia możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,

• zwiększenia limitu na prezenty o małej wartości do 20 zł,

• rozszerzenia ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU i ograniczenia ochrony, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,

• JPK_VAT – w zakresie dostosowania przepisów Ordynacji podatkowej do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT

• płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych,

• mechanizmu podzielonej płatności – w zakresie wypłat z rachunku VAT na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT,

• wykazu podatników VAT w zakresie ochrony danych osobowych,

• przepisów w zakresie stawek VAT (np. w definicji rolnika ryczałtowego, w definicji czasopism regionalnych lub lokalnych czy w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT).


Planowane zmiany w akcyzie dotyczą:

• wprowadzenia obowiązku składania przez podmioty gospodarcze wszystkich deklaracji akcyzowych w formie elektronicznej,

• nowych obowiązków dokumentacyjnych w przypadku samochodów ciężarowych,

• rozszerzenia zakresu opodatkowania akcyzą samochodów,

• zasad ewidencjonowania i opodatkowania akcyzą alkoholu etylowego,

• wydawania i obowiązywania wiążących informacji akcyzowych,

• zmniejszenia obowiązków dokumentacyjnych przy sprzedaży wyrobów węglowych.


Publikacja omawia także krok po kroku, jak przygotować się do zmian prawa pracy i ZUS, które wejdą w życie w 2021 r. Z książki można się m.in. dowiedzieć, jak przygotować się na zmiany w przepisach dotyczące:

• minimalnego wynagrodzenia i świadczeń od niego zależnych w 2021 r.,

• nowego obowiązku raportowania do ZUS w sprawie zawartych umów o dzieło,

• stosowania programu PPK dla sfery budżetowej oraz pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób,

• ustalania wymiaru czasu pracy w 2021 r.ATUTY PUBLIKACJI:

Publikacja przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów. Zawiera:

• omówienie każdej zmiany;

• omówienie przepisów przejściowych, które wskazują, od kiedy i w jaki sposób należy stosować nowe przepisy na przełomie dotychczasowego i nowego stanu prawnego;

• wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do stosowania nowych przepisów

Szczegółowe informacje na temat ebooka Jak przygotować się do zmian 2021.Podatki,rachunkowość,prawo pracy,ZUS

Opinie i oceny ebooka Jak przygotować się do zmian 2021.Podatki,rachunkowość,prawo pracy,ZUS

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Jak przygotować się do zmian 2021.Podatki,rachunkowość,prawo pracy,ZUS

Jak przygotować się do zmian 2021.Podatki,rachunkowość,prawo pracy,ZUS

Praca Zbiorowa,

Moja ocena:
full