Historia

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Ostrołęka 1831, Książka | Leszczyński Michał
  Promocja
  okładka Ostrołęka 1831, Książka | Leszczyński Michał

  Polacy podczas wojny polsko-rosyjskiej z 1831 roku nie dali się łatwo pokonać liczniejszemu przeciwnikowi. Potrafili wygrywać potyczki i mniejsze bitwy, przegrywali jednak, gdy dochodziło do większych starć. Winą za ten stan rzeczy historycy i pisarze najczęściej obarczali polskie elity - rząd, sejm, ale przede wszystkim polską generalicję. Zarzucano jej bierność, brak wiary w zwycięstwo, czy po prostu mierne zdolności, które miały doprowadzić do zaprzepaszczenia szans powst...

  Promocja
  okładka Lwów 1918-1919, Książka | Klimecki Michał
  Promocja
  okładka Lwów 1918-1919, Książka | Klimecki Michał

  Promocja
  okładka Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej, Książka | Lewandowska Jadwiga (red.)
  Promocja
  okładka Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej, Książka | Lewandowska Jadwiga (red.)

  Publikacja ta jest zbiorem artykułów prezentujących dziedzictwo archeologiczne i historyczne północnej części ziemi dobrzyńskiej (szczególnie obszaru gminy Rypin i miasta Rypin). Znalazły się w niej najnowsze ustalenia badaczy, między innymi dotyczące miasta Rypina, zamków w Radzikach Dużych i Sadłowie, ważnych średniowiecznych stanowisk archeologicznych w Borzyminie, Starorypinie, czy też odnoszące się do starożytnych cmentarzy badanych wykopaliskowo w Mariankach i Sadłowie....

  Promocja
  okładka Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista, Książka |
  Promocja
  okładka Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista, Książka |

  Pokolenie jako kategoria pojęciowa w praktyce interpretacyjnej historyków może prowadzić do uproszczeń, a nawet do nadużyć, gdy oceny postaw oraz działań indywidualnych podmiotów nie dokonuje się z uwzględnieniem ich intencji, kontekstu sytuacyjnego oraz nie poszukuje się subiektywnej racjonalności i nie analizuje motywów działań podejmowanych przez owe podmioty, ale usiłuje się je wtłoczyć w z góry ustanowiony schemat, w którym operuje się kategorią zbiorowej świadomości pok...

  Promocja
  okładka Stowarzyszenie ludu polskiego na Litwie i Białorusi, Książka | Konarski Szymon
  Promocja
  okładka Stowarzyszenie ludu polskiego na Litwie i Białorusi, Książka | Konarski Szymon

  Promocja
  okładka Herbarz szlachty żmudzkiej Tom 5, Książka | Błaszczyk Grzegorz
  Promocja
  okładka Herbarz szlachty żmudzkiej Tom 5, Książka | Błaszczyk Grzegorz

  „Herbarz szlachty żmudzkiej” to program badawczy nad dzieja-mi szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu XIV w., kiedy można wyodrębnić zbiorowość bojarów (szlachty żmudzkiej) i trwa aż do końca XIX i początku XX w., kiedy ostatecznie znika szlachta jako grupa społeczna. Ze względu na tak obszerne ramy cały pro-gram został podzielony na dwa etapy: serię pierwszą i drugą. Z seri...

  Promocja
  okładka Herbarz szlachty żmudzkiej Tom 2, Książka | Błaszczyk Grzegorz
  Promocja
  okładka Herbarz szlachty żmudzkiej Tom 2, Książka | Błaszczyk Grzegorz

  Promocja
  okładka Herbarz szlachty żmudzkiej Tom 1, Książka | Błaszczyk Grzegorz
  Promocja
  okładka Herbarz szlachty żmudzkiej Tom 1, Książka | Błaszczyk Grzegorz

  Promocja
  okładka Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku, Książka |
  Promocja
  okładka Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku, Książka |

  Promocja
  okładka Wielkopolanie pod bronią 1766-1921 Udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych., Książka | Marek Rezler
  Promocja
  okładka Wielkopolanie pod bronią 1766-1921 Udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych., Książka | Marek Rezler

  Promocja
  okładka Władysław Hasior, Książka | Szczygieł-Gajewska Monika
  Promocja
  okładka Władysław Hasior, Książka | Szczygieł-Gajewska Monika

  Promocja
  okładka Uwięzione w KL Auschwitz - Birkenau Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych, Książka | Nikliborc Agnieszka
  Promocja
  okładka Uwięzione w KL Auschwitz - Birkenau Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych, Książka | Nikliborc Agnieszka

  Agnieszka Nikliborc, absolwentka socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce ludobójstwa, Holocaustu, gender oraz jakościowych metod badawczych, w szczególności metody biograficznej, feministycznych technik badawczych i etycznych aspektów badań społecznych. Egzemplifikacyjna część pracy daje świadectwo ważności kobiecego punktu widzenia oraz rol...

  Promocja
  okładka Wschodnie korzenie kultu Apollona Studium lingwistyczno - historyczne, Książka | Rosół Rafał
  Promocja
  okładka Wschodnie korzenie kultu Apollona Studium lingwistyczno - historyczne, Książka | Rosół Rafał

  Promocja
  okładka O sztuce gruzińskiej czasów królowej Tamary Krzyż z Kacchi, Książka | Mikeladze-Andreasen Nora
  Promocja
  okładka O sztuce gruzińskiej czasów królowej Tamary Krzyż z Kacchi, Książka | Mikeladze-Andreasen Nora

  Promocja
  okładka Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI-XVII wieku, Książka | Zbigniew Mirosław Osiński
  Promocja
  okładka Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI-XVII wieku, Książka | Zbigniew Mirosław Osiński

  Promocja
  okładka Zakon Maltański w Polsce, Książka | Jerzy Baranowski, Marcin Libicki, Rottermund
  Promocja
  okładka Zakon Maltański w Polsce, Książka | Jerzy Baranowski, Marcin Libicki, Rottermund

  Historia Zakonu Maltańskiego na ziemiach polskich od średniowiecza do współczesności. Udział Polaków w pracach Zakonu w XIX w. i po jego reaktywowaniu w okresie międzywojennym po dzień dzisiejszy (pełna lista kawalerów). Publikacja bogato ilustrowana.

  Promocja
  okładka Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226-363, Książka | Sińczak Tomasz
  Promocja
  okładka Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226-363, Książka | Sińczak Tomasz

  Pan Tomasz Sińczak dał się poznać środowisku naukowemu poprzez publikowane artykuły, poświęcone działaniom Rzymu na wschodnich rubieżach. Książka "Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226-363” wpisuje się w sferę zainteresowań Autora. Należy docenić olbrzymi wkład Autora w ponowną analizę przekazów źródłowych i przede wszystkim w przedstawienie szczegółowej chronologii poszczególnych konfliktów. Wprawdzie w literaturze przedmiotu są prace poświęcone wojnom ...

  Promocja
  okładka Jeremi Wiśniowiecki (1612-1651), Książka | Tomkiewicz Władysław
  Promocja
  okładka Jeremi Wiśniowiecki (1612-1651), Książka | Tomkiewicz Władysław

  Postać Jeremiego Wiśniowieckiego, popularna nie tyle dzięki historiografii, ile powieści historycznej, nie doczekała się dotychczas większej monografii naukowej. Wprawdzie historycy, zajmujący się wiekiem XVII, a zwłaszcza dziejami wojen kozackich, w pracach swych spotykali się z osobą Wiśniowieckiego, lecz, mając przed sobą inne zadania, nie mogli jej należycie uwypuklić i zająć się nią bliżej, toteż zjawia się ona na dalszym planie, naświetlana częstokroć jednostronnie, w z...

  Promocja
  okładka Legionista rzymski 161-284, Książka | Ross Cowan
  Promocja
  okładka Legionista rzymski 161-284, Książka | Ross Cowan

  Pomiędzy 161 a 284 r. legiony rzymskie brały udział w wojnach i bitwach toczonych na wielką skalę. Niektóre uległy zniszczeniu w walce, inne zostały rozwiązane za bunt. Powstały też nowe, sformowane zarówno z myślą o kolejnych podbojach, jak i obronie granic. Niniejsza książka poświęcona jest cesarskiemu legioniście, ze szczególnym uwzględnieniem legio II Parthica. Ten, utworzony przez Septymiusza Sewera w 193 lub 194 r., stacjonował w Albanum nieopodal Rzymu, i jako osobisty...

  Promocja
  okładka Wybory w Polsce 1989-2011, Książka | Andrzej Konrad Piasecki
  Promocja
  okładka Wybory w Polsce 1989-2011, Książka | Andrzej Konrad Piasecki

  To podstawowe w polskiej literaturze politologicznej kompendium wiedzy o wszystkich ogólnopolskich wyborach poczynając od 1989 r.: parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych oraz – od 2004 r. – także i europejskich. Od uważnej lektury tej książki powinien zaczynać każdy, kto chce zrozumieć zachowania wyborcze Polaków, ale także istotny aspekt historii minionego dwudziestolecia. Prof. Antoni Dudek

  Promocja
  okładka Powstanie Warszawskie 1944 Taktyka walki w mieście, Książka | Paweł Makowiec
  Promocja
  okładka Powstanie Warszawskie 1944 Taktyka walki w mieście, Książka | Paweł Makowiec

  W książce przedstawiono fragmenty najważniejszych podręczników taktycznych Państwa podziemnego. Na kanwie wydarzeń podczas Powstania Warszawskiego zaprezentowana została taktyka oddziałów powstańczych. Patroni medialni: Muzeum Powstania Warszawskiego, obronanarodowa.pl, Tobie Ojczyzno, Special OPS

  Promocja
  okładka Bój o Pomorze Ostatnie walki obronne na wschodzie, Książka | Murawski Erich
  Promocja
  okładka Bój o Pomorze Ostatnie walki obronne na wschodzie, Książka | Murawski Erich

  Bój o Pomorze - ostatnie walki obronne na wschodzie.

  Promocja
  okładka Wojna Hannibala Historia militarna drugiej wojny punickiej, Książka | John F. Lazenby
  Promocja
  okładka Wojna Hannibala Historia militarna drugiej wojny punickiej, Książka | John F. Lazenby

  Każdy, kto pisze książkę na temat podobny do wojny hannibalskiej, mieszczący się w ramach historii starożytnej, powinien mieć świadomość, że trudno - o ile w ogóle jest to możliwe - przedstawić całkowicie nową interpretację. Byłbym ostatnim, który upierałby się przy wielkiej oryginalności tej książki, z wyjątkiem, być może, kilku szczegółowych kwestii. W większości aspektów wojny bazuję na badaniach poprzedników.

Co znajdziesz w kategorii: Historia

„Historia” to bardzo obszerna oraz rozległa kategoria, w skład której wchodzą podkategorie takie jak „Historia najnowsza”, „Historia nowożytna”, „II wojna światowa” oraz „Starożytność i średniowiecze”. Do tego działu należą książki opisujące wydarzenia historyczne, przedstawiające je i skrupulatnie relacjonujące ich przebieg, pozycje oscylujące wokół kategorii takich jak państwo, polityka i władza, a także dzieła łączące nauki polityczne i historię z filozofią, socjologią, prawem czy psychologią. Książki z tej kategorii opowiadają o różnych epokach i okresach historycznych, skupiając się na oddaniu wiernego obrazu przeszłości. W księgarni internetowej Woblink.com jednym z najpoczytniejszych pisarzy skupionych na historii jest Norman Davies – autor wielu prac dotyczących historii Europy. Davies bardzo często pisze o Polsce, a także roli, jaka przypadła jej w udziale na europejskiej arenie. Dzieła napisane przez tego polsko-brytyjskiego historyka pochodzenia walijskiego mogą stanowić dobrą podstawę do zaznajamiania się z historią Polski. Wiele książek z kategorii „Historia / nauki polityczne” skupia się na II wojnie światowej, obozach zagłady, losach Żydów czy postaciach nazistów (zwłaszcza Hitlera) – znajdują się tutaj między innymi „Proces Eichmanna”, „Hitler i kobiety”, „Biedni ludzi z miasta Łodzi”, „Klub Auschwitz i inne kluby” oraz „Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne”. Warto sięgnąć także po publikacje Timothy’ego Snydera, takie jak „Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem” czy esej „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku”. Literatura historyczna porusza przeróżne tematy, więc znajdują się tu również publikacje poświęcone mafii („Niewidoczna siła. Mafia w społeczeństwach demokratycznych”) czy wokalistce nazywanej pierwszą damą jazzu („Lady Day śpiewa bluesa”). Kategoria „Historia” zawiera również publikacje poruszające takie aspekty jak życie seksualne w starożytności („Wieki bezwstydu”).