Darmowe Ebooki do Pobrania - pełne wersje

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Teatr lęków André de Lorde’a, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Cierpiący na nerwicę lękową André de Lorde (1871–1942) napisał wiele sztuk, które jeszcze w latach 20. XX wieku przejmowały paryżan szczerym strachem. Jego utwory na stałe weszły do repertuaru teatru Grand-Guignol (1897–1962), znanego przede wszystkim dzięki mrożącym krew w żyłach widowiskom. Tryskająca krew, wydłubywanie oczu, wbijanie na pal, skalpowanie czy przebijanie nożem serca stały się typowymi składnikami nowego makabrycznego gatunku. Owa scena, która szybko zyskała ...

  okładka Incentives to Attract FDI: Evidence from the Łódź Province, Ebook | Tomasz Dorożyński

  Internationalisation is an important process currently observed in the contemporary global economy. It consists in creating and developing diverse forms of cross-border ties between enterprises and foreign direct investment is an example of these. Multinational enterprises are looking for optimal locations in almost all (politically and economically safe) countries and regions across the globe._x000D_ Most governments actively compete for investors by offering different incen...

  okładka Adaptacja i postrzeganie imigrantów w państwach europejskich, Ebook | Jakub Krzysztof Adamski

  Książka porusza problematykę migracji, koncentrując się na czynnikach mających wpływ na proces adaptacji imigrantów do społeczeństwa przyjmującego oraz na kształtowanie się określonego nastawienia do przybyszów wśród jego członków. Przedstawiono w niej szeroki historyczny, teoretyczny i polityczny kontekst współczesnej mobilności międzynarodowej w Europie. Zaprezentowane wyniki analiz obejmują porównania w czasie i przestrzeni, pokazując: co wpływa na poziom zaadaptowania imi...

  okładka Toponimia powiatu tureckiego, Ebook | Ewelina Zając

  Tom stanowi teoretyczne uzupełnienie publikacji Eweliny Zając Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016). Zawiera analizę zebranego materiału słownikowego dotyczącą zjawisk semantycznych i strukturalnych zapisanych w onimach. Autorka (będąc autochtonką) zebrała wszelkie toponimy z powiatu tureckiego (1725 nazw) – nie tylko pochodzące ze źródeł historycznych, lecz także zgromadzone podczas eksploracji terenowej – a następnie wzbo...

  okładka Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Oddajemy do rąk czytelników publikację dotyczącą szeroko pojętej kwestii związanej z uzależnieniem od alkoholu. Prezentowana książka jest pokło-siem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym zorganizowanej przez Pracownię Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 23 maja 2019 roku. Celem konferencji była wymiana doświadczeń przedstawicieli środowiska...

  okładka Jednostka wobec globalnego wymiaru stosunków międzynarodowych, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Szanowni Czytelnicy,_x000D_ oddajemy do Waszych rąk książkę – owoc współpracy studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowaliśmy wspólnie tę pracę, aby uczcić dwudziestolecie naszego Wydziału. Zainteresowania badawcze skoncentrowane na trzech głównych regionach (Europa, Azja, Ameryka) wiążą się z naszymi seminariami magisterskimi i metodami badawczymi typowymi dla studiów nad relacjami międzynarodowymi. Wydanie tej publikacj...

  okładka New Challenges Facing the Global Economy, Ebook | Miron Wolnicki, Ryszard Piasecki

  This publication was written for a Global Political Economy course taught in business schools offering undergraduate or graduate levels of education. The textbook focuses on select countries and regions which, in our opinion, will be the most important consumer and export markets in the next two decades.

  okładka Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja zawiera aktualnie podejmowaną problematykę badawczą zarówno w zakresie prac naukowych, jak i ich praktycznych zastosowań. Prezentowane zagadnienia stanowią kompendium wiedzy na temat badań nad jakością i ilością wód podziemnych (obejmują także ich poszukiwania i charakterystykę filtracyjną wodonośca), optymalnych technologii ujmowania wód w odniesieniu do wodociągów, odwodnień oraz prawa dotyczącego gospodarowania wodą. […] Bez wątpienia można uznać, że niniejsza m...

  okładka O historii adwokatury w Polsce i na świecie, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Studiowanie dziejów adwokatury okazuje się świetną perspektywą badawczą w rozważaniach nad historią prawa sądowego, a nawet nad historią ustrojów państwowych. Z perspektywy pełnomocnika proces karny lub cywilny postrzegany jest przede wszystkim od strony gwarancji praw jednostki, co prowadzi do fundamentalnych pytań o zakres ochrony praw podstawowych. Traktowanie adwokatury przez władze państwowe staje się swego rodzaju wyznacznikiem ich stopnia demokratyzmu._x000D_ Siedemdzi...

  okładka Organizacyjne i marketingowe aspekty internacjonalizacji przedsiębiorstw, Ebook | Agnieszka Dorożyńska, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek

  Celem monografii jest przedstawienie najważniejszych aspektów organizacyjnych i marketingowych procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw zarówno na etapie przygotowania strategii wejścia, jak i obecności na rynku docelowym. Publikacja łączy ujęcie teoretyczne z praktyką życia gospodarczego. Zawiera liczne przykłady i rekomendacje dotyczące zachowania firm dokonujących ekspansji za granicą. Odbiorcą książki może być szerokie grono Czytelników, m.in. akademicy, studenci kieru...

  okładka Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim, Ebook | Agnieszka Golczyńska-Grondas, Magdalena Błaszczyk

  Autorki podjęły się analizy ważnego i nietracącego na aktualności tematu, jakim jest organizacja systemu opieki nad dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej (…). Praca jest cenna z kilku powodów. Opisuje procesy realizacji zasady dobra dziecka pozbawionego opieki i wsparcia osób najbliższych. Po drugie, lokuje ten proces na poziomie lokalnym, na którym zgodnie z zasadą pomocniczości wsparcie to powinno być systemowo organizowane. Wreszcie, działania dedykowane dziecku i ro...

  okładka New Dynamics in Asia, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  The monograph illustrates different aspects of profound shifts in the economic, societal, political, and cultural landscapes of Asia. In three thematic blocks, it analyzes the US and the EU’s changing position in East Asia, China’s growing political and economic influence in the world, as well as the evolution of the Japanese democracy. By examining various dimensions of the politics, foreign policies, societies, and economics of selected Asian countries, it contributes to be...

  okładka Determinants of operational budgeting success in manufacturing enterprises, Ebook | Żaneta Pietrzak

  The book aims to measure and evaluate the use/success of operational budgeting in Polish companies and to identify and measure the determinants of success, based on the suggested model. It focuses mainly on: (a) the role of operational budgeting in the process of managing a company, (b) the variables that influence how the use/success of operational budgeting is assessed, to present factors that determine individual variables, and to identify the relationships and links betwe...

  okładka Języki specjalistyczne w komunikacji interkulturowej, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja stanowi próbę szerszego spojrzenia na problematykę języków specjalistycznych. Wychodzi ona poza ramy badawcze wyznaczane tradycyjnie przez lingwistykę, glottodydaktykę czy translatorykę. W prezentowanym zbiorze przedmiotem refleksji oraz obiektem analizy jest użycie języka w różnych kontekstach komunikacyjnych, zwłaszcza instytucjonalnych, ukazywanych z perspektywy międzykulturowej._x000D_ Rozdziały zostały przygotowane przez pracowników powstałej w 2018 roku Kated...

  okładka Badanie rynków zagranicznych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, Ebook | Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek, Justyna Wieloch

  Współcześnie przedsiębiorcy coraz odważniej definiują swoje cele biznesowe w skali międzynarodowej. Aby je skutecznie realizować, a także sprostać potrzebom i oczekiwaniom konsumentów, muszą dokładnie rozpoznać zarówno własne zasoby i możliwości, jak i otoczenie zewnętrzne – zjawiska oraz procesy, które mają wpływ na realizowanie podstawowych funkcji przedsiębiorstwa. Do podjęcia decyzji o kierunku umiędzynarodowienia kluczowe są informacje o strukturze i cechach charakteryst...

  okładka Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Współczesna gospodarka zmienia się w dotychczas niespotykanym tempie, wyznaczanym przez dwa wzajemnie napędzające się zjawiska – usieciowienie i cyfryzację. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem w warunkach cyfrowej gospodarki sieciowej stanowi ogromne wyzwanie dla menedżerów, bowiem wymaga od nich m.in. nowego sposobu myślenia, dostępu do specyficznych zasobów i umiejętności oraz innego postrzegania potencjału strategicznego przedsiębiorstwa w „zdigitalizowanym” świecie...

  okładka Komunikacja naukowa w Polsce, Ebook | Aneta Krzewińska, Małgorzata Dzimińska, Izabela Warwas

  W monografii zaprezentowano wyniki jakościowego badania przeprowadzonego w projekcie H2020 CONCISE – Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science, którego celem było zbadanie roli komunikacji naukowej w kształtowaniu wiedzy, opinii i przekonań obywateli Unii Europejskiej na tematy związane z nauką. W Polsce, Hiszpanii, Portugalii, na Słowacji i we Włoszech przeprowadzono jednodniowe konsultacje społeczne, w których brało udział stu odpowiednio dob...

  okładka Migracja w języku, literaturze i kulturze, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Migracja w języku, literaturze i kulturze to monografia zbiorowa podsumowująca spotkanie młodych naukowców, które miało miejsce w maju 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prezentowany tom zawiera rozważania koncentrujące się na niezwykle aktualnym i wciąż powracającym zagadnieniu migracji. W swoich badaniach Autorzy poszczególnych rozdziałów główną problematykę traktują różnorodnie, odnosząc się do niej bezpośrednio lub jedynie nawiązując do metaforycz...

  okładka Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 11, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Niniejszy tom zatytułowany „Turystyka i krajoznawstwo” jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem dotyczącym publikowania prac zgłoszonych na VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego, podjętym w 2020 r. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Z uwagi na duże zainteresowanie Kongresem i zgłoszenie bardzo wielu artykułów postanowiono, aby dwa tomy (10. i 11.) monografi...

  okładka The Ładoś List, Ebook | Monika Maniewska, Jędrzej Uszyński, Bartłomiej Zygmunt

  During the Second World War, an unofficial group of Polish diplomats from Polish Legation i Bern, led by that counry's envoy to Switzerland Aleksander Ładoś, cooperated with representatives of Jews. From at least the beginning of 1941 until the end of 1943, the members illegaly purchased and issued passports and citizenship certificates of four South and Central American states: Paraguay, Honduras, Haiti and Peru. These wewe delivered to people under threat of death in the Ho...

  okładka Kobieta – przestrzeń konfliktów, pole walk, Ebook | Inga B. Kuźma, Edyta B. Pietrzak

  Autorki, korzystając z wielu różnych teorii oraz metodologii wyrastających z nauk społecznych i humanistycznych, demaskują źródła i mechanizmy opresji ze względu na płeć oraz rolę, jaką w reprodukcji nierówności odgrywa sposób opowiadania historii. W swoich esejach dowodzą, że ów sposób nigdy nie jest niewinny politycznie. Praca Autorek uderza w „czułą strunę” wielu osób zajmujących się formalną i nieformalną edukacją historyczną, którzy chcą opowiadać dzieje ludzkości z uwzg...

  okładka Efekty obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego dla akcji kredytowej banków przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania, Ebook | Dorota Iwona, Czechowska Czesław, Lipiński Jacek

  Publikacja ma charakter monografii opisującej kompleksowo kwestię obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego i ich konsekwencje dla poziomu kredytowania w perspektywie czasowej – przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania. Stanowi kompendium wiedzy z dziedziny szeroko pojętych finansów, o istocie i mechanizmach funkcjonowania zewnętrznych obciążeń sektora bankowego oraz wiążących się z nimi problemach. Autorzy podejmują próbę ukazania tego typu regulacji w kon...

  okładka Komunikacja naukowa w Polsce, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  zaangażowania opartego na wielokierunkowej komunikacji, kokreacji i wszechstronnej współpracy. W tym duchu rozwija się model nauki obywatelskiej, która zakłada włączanie obywateli we współtworzenie wiedzy (citizen science). W przekonaniu autorów publikacji stwarza to szansę na zapobieganie rozprzestrzenianiu się dezinformacji i pseudonauki, a także może odegrać znaczącą rolę zarówno w przeciwdziałaniu wykluczeniu naukowemu, jak i w procesie demokratyzacji nauki._x000D_ Książk...

  okładka Berichterstattung deutschsprachiger Lokalzeitungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts - die Lodzer Zeitung und der Gießener Anzeiger im Vergleich, Ebook | Marcin Michoń

  Die vergleichende Analyse historischer Pressetexte aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert bietet die Möglichkeit, die Entwicklung der Textkategorie des Berichts zu beobachten, und zeigt auch die Entwicklung der Struktur der Zeitung, in diesem Fall zwei deutschsprachiger Zeitungen, der Lodzer Zeitung und des Gießener Anzeigers, die unter verschiedenen historischen und sprachlichen Bedingungen erschienen sind. Die Lodzer Zeitung war die erste deutsche Zeitung in dem im r...

Co oznacza, że ebook jest darmowy?

Darmowe ebooki to książki w pełnej wersji, które każdy zarejestrowany użytkownik może nieodpłatnie dodać do swojej wirtualnej półki. Obecnie w ofercie księgarni Woblink.com znajduje się ponad tysiąc bezpłatnych ebooków.

Książki znajdujące się w kategorii darmowych ebooków w sklepie internetowym Woblink.com poruszają wiele różnych tematów. Są tutaj zarówno klasyczne utwory literackie, literatura współczesna, magazyny tematyczne, jak i literatura specjalistyczna. Mieszczą się tutaj na przykład takie pozycje jak „Murzyn z załogi Narcyza” Josepha Conrada, „Wariat i zakonnica” Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Poranek dygnitarza” i „Pamiętnik szaleńca” Mikołaja Gogola, „Historia żółtej ciżemki” Antoniny Domańskiej, powieść poetycka „Arab” Juliusza Słowackiego, „Szepty zgładzonych” oraz „Echo zgasłego świata” Polskich Fanów Metra 2033, „Dziecięce koszmary i fantazje” będące zbiorem dziecięcych opowiadań H. P. Lovecrafta czy też wiele numerów „Magazynu Histeria” poświęconego szeroko pojętej grozie. Nie zabrakło tutaj również książek specjalistycznych jak między innymi „Psychologia inwestowania, czyli o niedoskonałych ludziach, uniwersalnych zasadach i efektywnym działaniu” oraz „Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy”.

Wszystkie ebooki znajdujące się w tej kategorii można pobrać zupełnie bezpłatnie – wystarczy wcześniej założyć konto w księgarni internetowej Woblink.com, wybrać konkretny tytuł i dodać go do swojej wirtualnej półki, klikając w przycisk „Pobierz”.

Pobierając darmowe ebooki w księgarni Woblink.com masz gwarancję tego, że korzystasz z całkowicie legalnych źródeł, w przeciwieństwie do serwisów takich jak chomikuj czy torrenty, których należy unikać.

Mobi na Kindle

MOBI jest formatem plików dedykowanym dla publikacji elektronicznych stworzonym przez francuską firmę Mobipocket S.A., a obecnie obsługującym głównie czytniki Kindle stworzone przez Amazona. Częstym problemem podczas korzystania z Kindle i plików w formacie MOBI jest przesyłanie ich na urządzenie. Opcji przesłania ebooków na ten konkretny czytnik jest kilka. Można posłużyć się opcją „Send to Kindle Apps”, aplikacją Calibre, przesłać pliki w wiadomości e-mail, skonfigurować automatyczną wysyłkę plików, a także wgrać ebooki przy pomocy kabla USB.

Epub na telefon (smartfona)

EPUB jest nowoczesnym formatem, który obecnie stał się standardem publikacji ebooków. Format ten umożliwia zmienianie wielkości czy rodzaju fontu, a także pozwala na dopasowanie wyświetlanego tekstu do ekranu, na którym jest odczytywany. To duża zaleta podczas czytania ebooków na ekranie smartfona, ponieważ tekst pozostaje czytelny. EPUB najlepiej ze wszystkich formatów sprawdza się przy czytaniu książek na telefonach komórkowych (zwłaszcza smartfonach). Aby odtworzyć pliki w tym formacie, należy pobrać na urządzenie odpowiednią aplikację obsługującą pliki EPUB.