Akcja Czytaj na okrągło

Darmowe Ebooki do Pobrania - pełne wersje

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Le comique de phrases autonymiques polonaises et françaises, Ebook | Magdalena Lipińska

  [...] Ce travail est basé sur un matériel très large, parfaitement interprété et étayé par des arguments convaincants. La comparaison avec le livre du même auteur Komizm polskich i francuskich zdań cytowanych. Analiza semantyczna, stylistyczna i pragmatyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (2016), montre que [...] le texte n’est pas une simple traduction de la version polonaise antérieure mais il a été adapté, par endroits, en vue d’une meilleure réception par un le...

  okładka Global business networks, Ebook | Magdalena Rosińska-Bukowska

  The monograph is focused on the issue of the global economy of the 21st century and an ongoing transformation of typical enterprises, based on the division of functions and hierarchical structures, into network organisations with hybrid, globally-dispersed connections. The author argues that the most powerful corporations (Top-TNCs), in their strive to maintain the position of sector-specific leaders and the associated long-term competitiveness, pursue the model of business i...

  okładka Uszyte z klasą, Ebook | Agata Rudnicka, Małgorzata Koszewska

  Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat społecznych i środowiskowych wyzwań, jakie stoją przed branżą odzieżową. Jej autorkami są ekspertki zajmujące się problematyką z zakresu zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności i branży odzieżowej._x000D_ W monografii omówiono różne aspekty funkcjonowania przemysłu odzieżowego oraz wiele możliwości praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju firm odzieżowych. Zaprezentowano zestaw narzędzi i inicjatyw, ...

  okładka Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  This monograph is an outcome of research completed within the Visegrad Grant “Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia” – WhistlePro (2020–2021), financed from the International Visegrad Fund. The project aims to contribute to the improvement of the legal framework in the Visegrad countries concerning the protection of workplace whistleblowers and, indirectly, to the change of workers’ attitudes towards whistleblowing._x000D_ Contributions p...

  okładka Vade Nobiscum, tom XXIII/2021, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Vade Nobiscum to cyklicznie wydawana monografia wieloautorska pod auspicjami Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ. Trzymają Państwo w dłoniach XXIII tom tego cyklu. W każdym tomie studenci i doktoranci z całej Polski poruszają inną, wybraną tematykę z zakresu historii i nauk pokrewnych. W tej części znajdują się artykuły dotyczące wybranych problemów badawczych XIX i XX stulecia. Teksty zawarte w publikacji mają charakter interdyscyplinarny i stanowią cenne przyczynki dl...

  okładka Komunikacja naukowa w Polsce, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  zaangażowania opartego na wielokierunkowej komunikacji, kokreacji i wszechstronnej współpracy. W tym duchu rozwija się model nauki obywatelskiej, która zakłada włączanie obywateli we współtworzenie wiedzy (citizen science). W przekonaniu autorów publikacji stwarza to szansę na zapobieganie rozprzestrzenianiu się dezinformacji i pseudonauki, a także może odegrać znaczącą rolę zarówno w przeciwdziałaniu wykluczeniu naukowemu, jak i w procesie demokratyzacji nauki._x000D_ Książk...

  okładka The Role of Regions in EU-China Relations, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  More and more regions are cooperating with their Chinese counterparts in many different areas: economy, environment, culture, academic exchange. Although the subnational dimension has started to be a visibly important element of EU-China relations, this trend is not reflected in the academic literature on EU-China relations. Until now, we have not known what the network of contacts with China at the regional level looks like and what the determinants and institutional forms o...

  okładka Humanizacja opieki okołoporodowej warunkiem zdrowego społeczeństwa, Ebook | Alicja Łaska-Formejster, Paulina Adamczyk, Aneta Muzioł

  Publikacja dotyczy opieki okołoporodowej i jej roli w tworzeniu zdrowego społeczeństwa. Atutem tej monografii jest uwzględnienie interkulturowego charakteru analizy odwołującego się do Polski i Chile. Kontekstualizacja problemu w paradygmacie holistycznej medycyny zorientowanej na podmiotowe traktowanie rodzącej kobiety i dziecka została wzbogacona aktualnymi badaniami z zakresu prawa do opieki okołoporodowej i stosowania procedur instytucjonalno-medycznych._x000D_ Książka po...

  okładka Berichterstattung deutschsprachiger Lokalzeitungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts - die Lodzer Zeitung und der Gießener Anzeiger im Vergleich, Ebook | Marcin Michoń

  Die vergleichende Analyse historischer Pressetexte aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert bietet die Möglichkeit, die Entwicklung der Textkategorie des Berichts zu beobachten, und zeigt auch die Entwicklung der Struktur der Zeitung, in diesem Fall zwei deutschsprachiger Zeitungen, der Lodzer Zeitung und des Gießener Anzeigers, die unter verschiedenen historischen und sprachlichen Bedingungen erschienen sind. Die Lodzer Zeitung war die erste deutsche Zeitung in dem im r...

  okładka Sperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti letterari e culturali, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  La presente monografia si propone di raccogliere la sfida di riuscire a parlare dell’italianità attraverso l’intervento di vari autori – studiosi e appassionati dell’Italia – che la descrivono e ne analizzano gli aspetti sotto svariati punti di vista: a partire da quello storico-culturale (i misteri della sua tormentata storia) arrivando a quello letterario-artistico (i mille risvolti della sua letteratura, del cinema, dell’arte figurativa e del teatro), passando ovviamente a...

  okładka Germanistinnen und Germanisten im Beruf – zwischen Ausbildung und Realität, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Die berufliche Positionierung der angehenden Germanist(inn)en auf dem gegenwärtigen Arbeitsmarkt ist mittlerweile Gegenstand zahlreicher Diskussionspanels, Tagungen und Beiträge. Im Mittelpunkt der Debatte steht zum einen die Frage nach aktueller gesellschaftlicher Relevanz der Germanistik und nach deren möglicher inhaltlicher Ausrichtung auf andere als traditionell bewährte Fächer (Literatur oder Sprachwissenschaft), z. B. Fachkommunikation, Fachsprachenunterricht, Fachdolme...

  okładka Gleby orne makro- i mezoregionów fizycznogeograficznych Polski, Ebook | Wojciech Tołoczko

  W książce przedstawiono rezultaty badań własnych, które umożliwiły ujęcie zagadnień gleboznawczych w ramach regionalizacji fizycznogeograficznej Polski. Uwzględniając granice makroregionów, zaprezentowano charakterystykę podłoża, właściwości użytkowe gleb i udziały procentowe kolejnych kompleksów przydatności rolniczej gruntów ornych. W granicach mezoregionów opisano występowanie oraz położenie w rzeźbie terenu dominujących typów gleb użytków rolnych. Dla porównania makroregi...

  okładka Moving between Modes, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Professor Alina Kwiatkowska’s untimely departure prevented her from seeing this publication project through to the end. This book is dedicated to her memory and it is only suitable to have the volume summarised in Professor Kwiatkowska’s own words, coming from a draft of the former editor’s introductory chapter:_x000D_ “The present collection of papers was inspired by the international conference on lntersemiotic Translation held at the University of Łódź in 2013. Organized b...

  okładka Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy, Ebook | Iwa Kuchciak, Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak

  Książka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska starzenia się całego społeczeństwa, w książce opisano wybrany element koncepcji silver economy, jakim jest aktywne uczestnictwo osób w wieku powyżej 50. roku życia w życiu społecznym, warunkowane świadomym i odpowiedzialnym korzystaniem z dostępnych produkt...

  okładka Sztuka i kultura Afryki Południowej, Ebook | Aneta Pawłowska

  Książka jest pierwszą pozycją, omawiającą sztukę i kulturę tego kraju, przykładając do niej normy europejskie i odcinając się od podejścia etnograficznego, jakie jest stosowane zazwyczaj w odniesieniu do Czarnego Lądu. Zjawiska artystyczne opisywane są na szerokim tle społeczno-historycznym, ukazującym złożoną przeszłość i współczesność kraju. Pozwala to na zaakcentowanie odrębności i specyfiki sztuki południowoafrykańskiej. _x000D_ Obejmuje okres od momentu wylądowania żegla...

  okładka Emocje społeczne w pracy nauczyciela i przedstawiciela handlowego, Ebook | Beata Pawłowska

  Badanie emocji (odczuwanych uczuć) nie jest procesem łatwym i oczywistym. Pytanie o naturę emocji zostaje wciąż otwarte. Ze względu na fakt, że emocje pozostają w sferze indywidualnych doświadczeń jednostki, są naturalnym i spontanicznym wyposażeniem, do dziś nie ma jednoznacznych wskazań, czym są emocje, kiedy powstają, od czego zależą i jak nimi zarządzać. Celem pracy jest opis emocji towarzyszących w codziennej pracy nauczycielom i przedstawicielom handlowym. Główny nacisk...

  okładka Łódzkie festiwale teatralne, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Książka dotyczy łódzkich festiwali teatralnych i obejmuje wydarzenia organizowane w teatrach dramatycznych, offowych, lalkowych, dziecięcych i młodzieżowych oraz w teatrze operowym, a także w innych instytucjach kultury. Przeglądy te odbywały się w Łodzi od lat 60. XX wieku po rok 2016._x000D_ Festiwalom, powstałym z inicjatywy regionalnych środowisk artystycznych i wpisującym się w dzieje łódzkiej i polskiej kultury, przyglądają się studenci/studentki – dziś absolwenci/absol...

  okładka Traduttologia e Traduzioni, vol. II, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  “Questo volume [...] offre un ricco panorama di contributi su un tema di grande attualità: l’identità linguistica e culturale nel campo delle traduzioni. Il libro offre aggiornamenti preziosi e stimolanti sia per gli studiosi di linguistica, sia per i traduttologi più interessati airambito letterario. Chi in futuro si occuperà del tema deU’identità linguistica e culturale non potrà non tenere conto delle ricerche raccolte in questo volume”._x000D_ (dalla recensione del prof. ...

  okładka O Syberii i Kamczatce, Ebook | Benedykt Dybowski

  W S T Ę P_x000D_ Nie ma chyba na całym lądzie naszym drugiego kraju takiego, jak Syberia, któryby mógł dotąd jeszcze dawać temat do wygłaszania zdań najsprzeczniejszych, a pomimo to do pewnego stopnia słusznych. Ze zdaniami rzeczonemi spotykamy się bardzo często wśród publiczności europejskiej; konstatując sam fakt, dziwić się mu atoli nie mamy powodu, gdy zważymy że miano „Syberia" jest nazwą zbiorową. Pod nią rozumieją zwykle olbrzymią część lądu azjatyckiego w którym miesz...

  okładka Convergence processes in the European housing markets, Ebook | Ewa Kucharska-Stasiak, Ewa Kusideł, Magdalena Załęczna

  The goal of this monograph is to assess the course of convergence processes occurring in European housing markets and to identify the effects of this convergence. The publication is part of research on the housing sector carried out in many countries. However, it presents not only the most frequently conducted studies on price convergence but is also characterised by a broader perspective, taking into account real and institutional convergence of housing markets. An attempt h...

  okładka Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie, Ebook | Dariusz M. Trzmielak

  Podjęcie tematu Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie wynika z trendów na rynkach międzynarodowych, które sprawiają, że badania naukowe są w centrum zainteresowań firm, szczególnie w takich branżach, jak: biotechnologia, nanotechnologia, energetyka odnawialna, medycyna, bioinformatyka, inżynieria materiałowa, elektronika, paliwa energetyczne. Rozwój nowych technologii staje się priorytetem strategii Unii Europejskiej, Polski, regionów, ośrodków badaw...

  okładka Baśnie. Psalmodie, Ebook | Maria Komornicka

  Jak dotąd szczegółowego opracowania literaturoznawczego doczekały się obie baśnie i wszystkie psalmy Ko-mornickiej. Dlatego celem niniejszej pracy nie jest powtarzanie czy wtórne przetwarzanie już powiedzianych rzeczy, ale zwrócenie uwagi na te aspekty Baśni. Psalmodii, które jeszcze nie zostały dokładnie opisane. Uwagę skupia się na określeniu atmosfery, jaka panowała przed ukazaniem się tomiku i po tym wydarzeniu, oczekiwań samej autorki oraz na dyskusjach na łamach czasopi...

  okładka Trade creation and trade diversion under NAFTA, Ebook | Justyna Wieloch

  The monograph is devoted to an in-depth and multithreaded analysis of the effects of trade integration of countries with different levels of economic development. It presents the results of research on the profitability of international trade liberalization from the perspective of a less developed country. An example is the North American Free Trade Agreement – unique in the world due to the asymmetry of development of the economies of the participating countries. An assessme...

  okładka Zastosowanie oprogramowania komputerowego w prowadzeniu badań jakościowych, Ebook | Jakub Niedbalski, Izabela Ślęzak

  W książce przedstawiono sześć niezwykle przydatnych funkcji NVivo, które stanowią przykład rozwoju i ewaluowania oprogramowania. Przy wyborze kierowano się walorami użytkowymi, związanymi m.in. ze specyfiką pracy badaczy jakościowych oraz kierunkami rozwoju współcześnie realizowanych studiów. Wszystkie opisane w publikacji narzędzia cechuje nie tylko szerokie spektrum zastosowań, ale także wysoce uniwersalny charakter. Z tego względu możliwości NVivo powinni docenić zarówno p...

Co oznacza, że ebook jest darmowy?

Darmowe ebooki to książki w pełnej wersji, które każdy zarejestrowany użytkownik może nieodpłatnie dodać do swojej wirtualnej półki. Obecnie w ofercie księgarni Woblink.com znajduje się ponad tysiąc bezpłatnych ebooków.

Książki znajdujące się w kategorii darmowych ebooków w sklepie internetowym Woblink.com poruszają wiele różnych tematów. Są tutaj zarówno klasyczne utwory literackie, literatura współczesna, magazyny tematyczne, jak i literatura specjalistyczna. Mieszczą się tutaj na przykład takie pozycje jak „Murzyn z załogi Narcyza” Josepha Conrada, „Wariat i zakonnica” Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Poranek dygnitarza” i „Pamiętnik szaleńca” Mikołaja Gogola, „Historia żółtej ciżemki” Antoniny Domańskiej, powieść poetycka „Arab” Juliusza Słowackiego, „Szepty zgładzonych” oraz „Echo zgasłego świata” Polskich Fanów Metra 2033, „Dziecięce koszmary i fantazje” będące zbiorem dziecięcych opowiadań H. P. Lovecrafta czy też wiele numerów „Magazynu Histeria” poświęconego szeroko pojętej grozie. Nie zabrakło tutaj również książek specjalistycznych jak między innymi „Psychologia inwestowania, czyli o niedoskonałych ludziach, uniwersalnych zasadach i efektywnym działaniu” oraz „Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy”.

Wszystkie ebooki znajdujące się w tej kategorii można pobrać zupełnie bezpłatnie – wystarczy wcześniej założyć konto w księgarni internetowej Woblink.com, wybrać konkretny tytuł i dodać go do swojej wirtualnej półki, klikając w przycisk „Pobierz”.

Pobierając darmowe ebooki w księgarni Woblink.com masz gwarancję tego, że korzystasz z całkowicie legalnych źródeł, w przeciwieństwie do serwisów takich jak chomikuj czy torrenty, których należy unikać.

Mobi na Kindle

MOBI jest formatem plików dedykowanym dla publikacji elektronicznych stworzonym przez francuską firmę Mobipocket S.A., a obecnie obsługującym głównie czytniki Kindle stworzone przez Amazona. Częstym problemem podczas korzystania z Kindle i plików w formacie MOBI jest przesyłanie ich na urządzenie. Opcji przesłania ebooków na ten konkretny czytnik jest kilka. Można posłużyć się opcją „Send to Kindle Apps”, aplikacją Calibre, przesłać pliki w wiadomości e-mail, skonfigurować automatyczną wysyłkę plików, a także wgrać ebooki przy pomocy kabla USB.

Epub na telefon (smartfona)

EPUB jest nowoczesnym formatem, który obecnie stał się standardem publikacji ebooków. Format ten umożliwia zmienianie wielkości czy rodzaju fontu, a także pozwala na dopasowanie wyświetlanego tekstu do ekranu, na którym jest odczytywany. To duża zaleta podczas czytania ebooków na ekranie smartfona, ponieważ tekst pozostaje czytelny. EPUB najlepiej ze wszystkich formatów sprawdza się przy czytaniu książek na telefonach komórkowych (zwłaszcza smartfonach). Aby odtworzyć pliki w tym formacie, należy pobrać na urządzenie odpowiednią aplikację obsługującą pliki EPUB.