Prawo pracy i kodeks pracy - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Umowy zlecenia  i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. Problemy praktyczne, Ebook | Praca zbiorowa
  okładka Umowy zlecenia  i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. Problemy praktyczne, Ebook | Praca zbiorowa

  Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Omówiono w niej ponadto ważne zmiany dotyczące obowiązków pracodawców wynikających z prowadzenia działalności socjalnej wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. Praktyczne wyjaśnienia dotyczące rezygnacji z zfśs lub ze świadczenia...

  okładka ZFŚS 2017. Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka ZFŚS 2017. Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski

  Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Omówiono w niej ponadto ważne zmiany dotyczące obowiązków pracodawców wynikających z prowadzenia działalności socjalnej wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. Praktyczne wyjaśnienia dotyczące rezygnacji z zfśs lub ze świadczenia...

  okładka ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA korzyści i zagrożenia, Ebook | Przemysław Jeżek
  okładka ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA korzyści i zagrożenia, Ebook | Przemysław Jeżek

  Publikacja wskazuje, jaką formę zatrudnienia warto zastosować, jeżeli pracodawca nie chce zawierać umowy o pracę. W publikacji zostały omówione plusy i minusy zatrudnienia na podstawie:- umowy zlecenia,- umowy o dzieło,- kontraktu menedżerskiego,- umowy o pracę tymczasową,- umowy o staż.Z publikacji Czytelnik dowie się również, jakie są obowiązki zleceniodawców od 1 stycznia 2017 r. w zakresie zapewniania płacy minimalnej osobom pracującym na podstawie umowy zlecenia lub...

  okładka WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCÓW rozliczanie po zmianach, Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCÓW rozliczanie po zmianach, Ebook | Mariusz Pigulski

  Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy muszą stosować minimalną stawkę godzinową w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Wynosi ona 13 zł brutto za godzinę. Jeśli wysokość wynagrodzenia nie zapewnia tego minimum, wówczas osobie realizującej umowę przysługuje wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem gwarantowanej ustawowo stawki. Publikacja w praktyczny sposób omawia kwestie związane z wynagradzaniem zleceniobiorców i osób świadczących usługi, nie brak w niej przykła...

  okładka POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW po zmianie przepisów w 2017 r., Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW po zmianie przepisów w 2017 r., Ebook | Praca Zbiorowa

  Publikacja w praktyczny sposób opisuje zagadnienia dotyczące potrąceń z przysługujących pracownikom i zleceniobiorcom - wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń chorobowych - po zmianach, jakie obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Omawia obowiązki zatrudniających związane z dokonywaniem potrąceń i rozstrzyganiem zbiegu tytułów egzekucyjnych od 8 września 2016 r. Ponadto przedstawia nowe zasady dokonywania potrąceń z zasiłków, jakie zaczną obowiązywać od 1 marca i 1 li...

  okładka Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017, Ebook | Praca zbiorowa
  okładka Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017, Ebook | Praca zbiorowa

  Publikacja zawiera wykaz zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych od 1 września 2016 r. i w 2017 r. Zostały one przedstawione w unikatowy sposób przez porównanie treści przepisu przed nowelizacją i po nowelizacji oraz komentarz eksperta do każdego zmienionego artykułu. W publikacji zawarte zostały zmiany dotyczące m.in.:● wydawania świadectw pracy,● płacy minimalnej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych,● tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS,● obniż...

  okładka REGULAMINY PRACY po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r., Ebook | Praca zbiorowa
  okładka REGULAMINY PRACY po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r., Ebook | Praca zbiorowa

  Publikacja omawia tryb sporządzenia regulaminu pracy i jego treść.

  okładka KONTROLA PIP 2017 prawa i obowiązki pracodawcy, Ebook | Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
  okładka KONTROLA PIP 2017 prawa i obowiązki pracodawcy, Ebook | Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

  W publikacji zostały szczegółowo omówione takie zagadnienia jak: przebieg kontroli, powody przeprowadzenia kontroli, prawa i obowiązki inspektorów pracy oraz pracodawcy, treść protokołu pokontrolnego, wniesienie zastrzeżenia do protokołu, procedura odwoławcza, kary za wykroczenia przeciwko prawom pracowników. Publikacja zawiera także wzory dokumentów i pism składanych w związku z kontrolą przeprowadzaną przez organy PIP.

  okładka Zmiany przepisów i obowiązki pracodawców w 2017 r. - instrukcja postępowania, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Zmiany przepisów i obowiązki pracodawców w 2017 r. - instrukcja postępowania, Ebook | Praca Zbiorowa

  Publikacja przygotowuje pracodawców do zmian przepisów jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obowiązków jakie mają pracodawcy na przełomie roku. Można się z niej dowiedzieć m.in.- ile wyniosą wymiary czasu pracy w 2017 r.,- jak ustalać plan urlopów na 2017 r.- jakie obowiązki mają przedsiębiorcy w związku z wprowadzeniem płacy minimalnej dla zleceniobiorców,- co zmieni się w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia z...

  okładka Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami, Ebook | INFOR PL SA

  Publikacja „Kodeks pracy 2017” zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian, które weszły w życie w 2017 r. Komentarz został przygotowany przez autorów-praktyków. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.Od 1 września 2017 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy spowodowane reorganizacją struktury s...

  okładka Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r., Ebook | praca zbiorowa
  okładka Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r., Ebook | praca zbiorowa

  W wyniku zmian w zakresie umów zlecenia, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Będzie ona corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto (będzie powiększona o wskaźnik wzrostu minima...

  okładka Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – obowiązki i prawa pracodawcy, Ebook | Maurycy Organa
  okładka Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – obowiązki i prawa pracodawcy, Ebook | Maurycy Organa

  Publikacja opisuje prawa i obowiązki pracodawców związane z dokształcaniem pracowników. Czytelnik dowie się z niej m.in. z jakich świadczeń obowiązkowych i dobrowolnych (ustalonych przez strony w drodze porozumienia) może korzystać pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe, które świadczenia, w jakiej wysokości i terminie należy zwrócić pracodawcy w przypadku nierealizowania obowiązku dokształcania.

  okładka Dowóz pracowników do pracy - w podatkach i rachunkowości, Ebook | Tomasz Krywan, Paweł Muż
  okładka Dowóz pracowników do pracy - w podatkach i rachunkowości, Ebook | Tomasz Krywan, Paweł Muż

  Pracodawcy nie mają obowiązku zapewniania pracownikom dowozu do i z miejsca pracy. Mimo tego część z nich decyduje się na organizowanie dla swoich pracowników takiego dowozu. Zazwyczaj ma to na celu pozyskanie pracowników z odległych miejscowości. W opracowaniu wyjaśniamy jak rozliczyć koszty związane z organizacją dowozu pracowników do i z miejsca pracy, czy po stronie pracowników korzystających z dowozu należy rozpoznać przychód ze stosunku pracy oraz czy tego rodzaju świad...

  okładka Rozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych – odpowiedzi na pytania z praktyki, Ebook | praca zbiorowa
  okładka Rozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych – odpowiedzi na pytania z praktyki, Ebook | praca zbiorowa

  Publikacja zawiera odpowiedzi na nietypowe i trudne pytania dotyczące naliczania i wypłaty zasiłków. Można dowiedzieć się z niej, jakie zasady ustalania prawa do poszczególnych zasiłków i ich wysokości.

  okładka Nowe Prawa Rodziców - zasilki, urlopy, zwolnienia, Ebook | INFOR PL SA
  okładka Nowe Prawa Rodziców - zasilki, urlopy, zwolnienia, Ebook | INFOR PL SA

  Nowe prawa rodziców - pierwszy i jedyny na rynku kompleksowy poradnik wskazujący rodzicom jak w praktyce korzystać z nowych przepisów po 1 stycznia 2016 r., a firmom – jak je stosować. Nowe przepisy zostały wyjaśnione na praktycznych przykładach. Każdy rodzic może sprawdzić, jak od 2 stycznia 2016 r. będzie mógł skorzystać z przysługującego mu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub wychowawczego. Będzie mógł zastosować znajdujące się w publikacji wzory w...

  okładka 100 pytań o zmiany w przepisach ZUS.                                        Składki, Zasiłki, e-zwolnienia, emerytury, świadczenia rodzinne, Ebook | INFOR PL SA
  okładka 100 pytań o zmiany w przepisach ZUS.                                        Składki, Zasiłki, e-zwolnienia, emerytury, świadczenia rodzinne, Ebook | INFOR PL SA

  Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące zmian dotyczących m.in.: nowego katalogu ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym i warunków objęcia tymi ubezpieczeniami, zniesienia niektórych obowiązków płatników związanych z dokumentacją rozliczeniową, zasad oskładkowania przychodów z umowy zlecenia. „100 pytań o zmiany w ZUS” to zebrane i kompleksowo opracowane odpowiedzi na najczęściej zadawane przez płatników pytania, których znajomość jest niezbędna,...

  okładka Przyczyny rozwiązywania umów o pracę - praktyka i orzecznictwo, Ebook | Aleksander P. Kuźniar
  okładka Przyczyny rozwiązywania umów o pracę - praktyka i orzecznictwo, Ebook | Aleksander P. Kuźniar

  Publikacja wskazuje jak podać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę oraz rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, żeby nie mógł zakwestionować jej pracownik. Periodyk zawiera liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie oraz przykłady z praktyki. Całość została wzbogacona o liczne przykłady.

  okładka Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów - PDF (wersja elektroniczna), Ebook | INFOR PL SA
  okładka Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów - PDF (wersja elektroniczna), Ebook | INFOR PL SA

  Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych, mogą korzystać z wielu form bezpośredniego wsparcia finansowego z urzędu pracy. Wsparcie może dotyczyć zarówno kosztów kursów i szkoleń takich osób, jak i kosztów ich wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracodawcę. Ponadto w przypadku bezrobotnych do 30. roku życia oraz 50+ pracodawca może uzyskać 12-miesięczne zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Praco...

  okładka Kodeks pracy 2015 z komentarzem (PDF), Ebook | INFOR PL SA
  okładka Kodeks pracy 2015 z komentarzem (PDF), Ebook | INFOR PL SA

  Aktualna ustawa - Kodeks pracy ze szczegółowym komentarzem eksperta do każdego działu. Wyjaśnienia na przykładach. Komentarz do wszystkich zagadnień uregulowanych w Kodeksie pracy, w tym: - czasu pracy, - zmienionych przepisów w zakresie badań lekarskich, - urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, - urlopów wypoczynkowych, - zawierania i rozwiązywania umów o pracę. Najtrudniejsze zagadnienia zostały wyjaśnione na praktycznych przykładach. Publikacja zawiera również...

  okładka Zwolnienie ze składek ZUS.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Zwolnienie ze składek ZUS.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS, Ebook | Praca Zbiorowa

  W ramach tzw. tarczy antykryzysowej dla najmniejszych płatników składek przewidziano 3-miesięczne zwolnienie z obowiązku ich opłacenia. Zwolnienie dotyczy nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, którzy opłacają składki tylko za siebie, jeśli spełniają kryterium dochodowe określone w ustaw...

  okładka Odroczenie, rozłożenie na raty składek ZUS.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Odroczenie, rozłożenie na raty składek ZUS.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS, Ebook | Praca Zbiorowa

  Odroczenie terminu płatności składek i rozłożenie zadłużenia składkowego na raty to ulgi w spłacie ZUS, które przysługują na ogólnych zasadach wskazanych w ustawie systemowej. Uzyskanie jednej z wyżej wymienionych ulg wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku opłacenia odsetek od zadłużenia. Na mocy tzw. tarczy antykryzysowej – w przypadku odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia zadłużenia składkowego na raty nie będzie pobierana opłata prolongacyjna. Pub...

  okładka Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS, Ebook | Praca Zbiorowa

  W ramach tzw. tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia epidemii, mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnienia na konkretnych przykładach, wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze ...

  okładka Zmiany w czasie pracy.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Zmiany w czasie pracy.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS, Ebook | Praca Zbiorowa

  W ramach tzw. tarczy antykryzysowej po spełnieniu określonych warunków przewidziano dla pracodawców udogodnienia w zakresie czasu pracy. Zgodnie z tymi rozwiązaniami pracodawca dotknięty skutkami pandemii koronawirusa może m.in. skrócić dobowy czas odpoczynku dla pracownika czy wprowadzić równoważny system czasu pracy. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnienia na konkretnych przykładach oraz procedurę krok po kroku zawarcia porozumienia o równoważnym ...

  okładka Świadczenie postojowe.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Świadczenie postojowe.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS, Ebook | Praca Zbiorowa

  W ramach tzw. tarczy antykryzysowej osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych po spełnieniu warunków określonych w ustawie mogą otrzymać z ZUS świadczenie postojowe. Jest to rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wprowadzenia stanu epidemii. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnienia na konkretnych przykładach oraz wypełnione wzory wniosków o świadczenie postojowe: dla osoby prowadzącej działalno...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.