Neriton

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Carmina Selecta Poezje wybrane, Książka |
  Promocja
  okładka Carmina Selecta Poezje wybrane, Książka |

  Zawarte w tomie utwory mało znanego poety są różnorodne zarówno pod względem genologii, jak i tematyki. Interesujące jest ich głębokie osadzenie w XVI-wiecznym środowisku naukowo-literackim Krakowa, Przemyśla czy Lwowa. Łacińskim tekstom towarzyszy współczesny polski przekład.

  Promocja
  okładka Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej 1831-1864, Książka | Widerszal Ludwik
  Promocja
  okładka Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej 1831-1864, Książka | Widerszal Ludwik

  Widerszal swoimi badaniami wpisał się w szerokie plany seminarium M. Handelsmana zmierzające do ukazania dyplomatycznych zabiegów Hotelu Lambert w celu przywrócenia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej - stąd podjęcie problematyki kaukaskiej, zwłaszcza walki tamtejszych ludów z rosyjską dominacją , także w nadziei na przekształcenie się tych wojen regionalnych w konflikt zbrojny o chrakterze międzynarodowym, który przyniósłby Polsce upragnioną niepodległość. Praca Widers...

  Promocja
  okładka Tracona moc obrazu czyli epizody nowoczesnego realizmu, Książka | Pieńkos Andrzej
  Promocja
  okładka Tracona moc obrazu czyli epizody nowoczesnego realizmu, Książka | Pieńkos Andrzej

  Tematyka książki obejmuje zjawiska artystyczne od początków XVIII do początków XX wieku i opisuje fundamentalną zmianę statusu sztuki i jej relacji wobec świata. Koncentruje się wokół przypadków newralgicznych w historii malarstwa, rzeźby, architektury, „nowych mediów”: grafiki, fotografii, panoram. Na ich przykładach omawiane są problemy nowoczesnego autotematyzmu; obrazowania współczesności; multiplikacji obrazów; nawiązywania do historycznej tradycji na zasadzie powtórzeni...

  Promocja
  okładka Antropologia metapoetyki Muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e., Książka | Mojsik Tomasz
  Promocja
  okładka Antropologia metapoetyki Muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e., Książka | Mojsik Tomasz

  Muzy są uniwersalnym i wciąż żywym symbolem w kulturze europejskiej. Jednak czy ich obraz znany nam z tekstów literackich i podręczników mitologii był zawsze taki sam? Książka próbuje wskazać na różne aspekty obrazu Muz w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej, odwołując się do tekstów literackich, ikonografii i danych archeologicznych. Analiza objęła takie zagadnienia, jak rola i funkcje bogiń w kulcie, rozbieżności w genealogii, imionach i liczbie Muz, sceny inicj...

  Promocja
  okładka Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku Studium prawno-historyczne, Książka | Kitowski Piotr
  Promocja
  okładka Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku Studium prawno-historyczne, Książka | Kitowski Piotr

  Model sukcesji spadkowej stanowił jeden z najważniejszych elementów różniących prawo chełmińskie od innych obowiązujących we wczesnonowożytnej Polsce systemów prawnych. W oparciu o szeroką bazę źródłową autor ukazał skomplikowaną problematykę spadkobrania i spadku w mniejszych miastach Prus Królewskich w drugiej połowie XVII i w XVIII w. na przykładzie wybranych ośrodków województwa pomorskiego. Monografia naświetla zarówno teoretyczne podstawy prawa spadkowego, jak i jego pr...

  Promocja
  okładka Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich, Książka |
  Promocja
  okładka Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich, Książka |

  Książka jest kolejną publikacją powstałą i w wyniku prac historyczek i historyków skupionych wokół Komisji Historii Kobiet PAN. Prezentowane studia przedstawiają przede wszystkim uwikłanie kobiet w różnego rodzaju podziały polityczne, zależności lokalne czy rozdarcie między realizację w strefie publicznej i prywatnej, których granice w polskim kontekście kulturowym nierzadko były płynne.

  Promocja
  okładka Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655 Część 2 Listy, Książka |
  Promocja
  okładka Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655 Część 2 Listy, Książka |

  Listy Janusza Radziwiłła zawierają niezwykle bogaty materiał faktograficzny, co wynika z roli, jaką hetman odgrywał w życiu publicznym Rzeczypospolitej (zwłaszcza zaś Litwy) oraz w wydarzeniach militarnych (powstanie Chmielnickiego, najazdy moskiewski i szwedzki). Edycję zrealizował zespół świetnych znawców epoki, życia publicznego i wojskowości litewskiej. Są to badacze o wieloletnim już doświadczeniu, którzy potrafili dotrzeć do wielu mało znanych listów Radziwiłła, bezbłęd...

  Promocja
  okładka Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, Książka |
  Promocja
  okładka Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, Książka |

  „Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego”, który powstał z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to publikacja wyjątkowa, a jej celem jest próba rzetelnego oddania fundamentalnego znaczenia katolicyzmu społecznego w najnowszej historii Polski minionego stulecia. Nie tylko w dziejach politycznych, ale także kulturalnych i społecznych naszego kraju. Słownik ma pokazać poprzez konkretne biogramy, że te...

  Promocja
  okładka Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego, Książka |
  Promocja
  okładka Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego, Książka |

  Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego”, który powstał z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to publikacja wyjątkowa. Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym ukazuje się naukowe kompendium wiedzy zawierające biogramy osób związanych z najliczniejszym nurtem politycznym II Rzeczpospolitej. W słowniku przedstawione zostały sylwetki działaczy obozu narodowego od jego powstania do schyłku XX wieku. To ...

  Promocja
  okładka Szlachta ziemi bielskiej wobec bezkrólewi w XVI-XVII wieku, Książka | Kalinowski Emil
  Promocja
  okładka Szlachta ziemi bielskiej wobec bezkrólewi w XVI-XVII wieku, Książka | Kalinowski Emil

  Staropolskie bezkrólewia stanowiły okres wzmożonej aktywności obywatelskiej szlachty, przejęcia przez nią pełnej odpowiedzialności za losy państwa, ale też lokalnych wspólnot. Szczególną wagę miały dla szlachty ziemi bielskiej na Podlasiu, świeżo włączonej do Korony i niejako na nowo kształtującej swoją tożsamość. Północna część przedrozbiorowego województwa podlaskiego jest to niezwykle interesujący teren badawczy o zróżnicowanym tle społecznym: z mnóstwem drobnoszlacheckich...

  Promocja
  okładka Ojcowie "wskrzeszonej" ojczyzny Senat w rzeczywistości społeczno-politycznej Księstwa Warszawskiego, Książka | Getka-Kenig Mikołaj
  Promocja
  okładka Ojcowie "wskrzeszonej" ojczyzny Senat w rzeczywistości społeczno-politycznej Księstwa Warszawskiego, Książka | Getka-Kenig Mikołaj

  Książka stanowi monografię Senatu Księstwa Warszawskiego (1807–1813/1815), ukazanego w szeroko pojmowanym kontekście epoki. Autor skupia się nie tylko na aspektach polityczno-prawnych, lecz traktuje je jako podstawę do narracji o społecznych funkcjach tej instytucji i jej znaczenia dla ówczesnego pojęcia elity. Specyficzna sytuacja Senatu, zachowującego ambiwalentny status staropolskiego zabytku i zarazem filaru napoleońskiego porządku, postrzegana jest jako punkt odniesienia...

  Promocja
  okładka Karmelitańskie adaptacje Pia Desideria Hermana Hugona z XVII i XVIII w., Książka | Grześkowiak Radosław, Jolanta Gwioździk, Anna Nowicka-Struska
  Promocja
  okładka Karmelitańskie adaptacje Pia Desideria Hermana Hugona z XVII i XVIII w., Książka | Grześkowiak Radosław, Jolanta Gwioździk, Anna Nowicka-Struska

  Wydany w 1624 r. tom Pia desideria autorstwa jezuity Hermana Hugona, przestawiający drogę wiernego do Boga w kategoriach erotyki oblubieńczej, okazał się najpopularniejszą książką emblematyczną o tematyce religijnej. W XVII i XVIII w. była ona bestsellerem również w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dotąd znane były jedynie spolszczenia łacińskich elegii i poetyckie komentarze do atrakcyjnych rycin zbioru. W oryginale jezuickiego tomu poszczególne emblematy zaopatrzone zostały ...

  Promocja
  okładka Gorais/Goraida, Książka | Sebastian Fabian Klonowic
  Promocja
  okładka Gorais/Goraida, Książka | Sebastian Fabian Klonowic

  Pierwszy tom serii Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova to edycja krytyczna poematu Gorais (ok. 1594?1596) Sebastiana Fabiana Klonowica. Współcześnie mało znany poemat zachował się w jednym egzemplarzu ? rękopisie z XVII w. Edycji towarzyszy przekład na język polski. Łacińskie dzieło, dedykowane Adamowi Gorajskiemu „młodszemu”, w formie wizerunków (imagines) opiewa rodzinę Gorajskich (h. Korczak), należącą do jednego z najstarszych polskich rodów szlacheckich. Prezent...

  Promocja
  okładka Umysł filologa Studia o literaturze, Książka | Grodecka Aneta
  Promocja
  okładka Umysł filologa Studia o literaturze, Książka | Grodecka Aneta

  Neuronauka stopniowo odkrywa złożoność umysłu, zmienia dawne relacje pomiędzy ciałem a duchem, wpływa na ustalenia tyczące psychiki i nieświadomości. Jej odkrycia kształtują obecnie nową orientację światopoglądową, która otwiera rozległe horyzonty również przed naukami o kulturze, kieruje uwagę humanistów ku badaniom nad sposobami pracy percepcji, emocjonalności i świadomości. Z tych tendencji wyrasta książka Umysł filologa, na którą składa się dwanaście obszernych studiów st...

  Promocja
  okładka Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski Studia i szkice, Książka | Łatka Rafał
  Promocja
  okładka Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski Studia i szkice, Książka | Łatka Rafał

  Przekazywana do rąk czytelnika książka Rafała Łatki dotyczy różnych aspektów działalności najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego w okresie Polski ludowej. Tom składa się z czternastu pogłębionych studiów. Zostały one celowo zgromadzone w jednym miejscu żeby pokazać jak wiele można jeszcze napisać o roli biskupów w trudnej rzeczywistości społeczno-politycznej Polski pod rządami komunistów. Autor przygotował analizy poświęcone m.in.: kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, abp....

  Promocja
  okładka Philtron / Filtron, Książka | Sebastian Fabian Klonowic
  Promocja
  okładka Philtron / Filtron, Książka | Sebastian Fabian Klonowic

  Książka niniejsza jest pierwszą krytyczna edycją łacińskiego poematu Sebastiana Fabiana Klonowica Philtron (1582), propagującego idee miłości chrześcijańskiej (charitas)wśród członków mieszczańskiego bractwa literackiego w Lublinie. Sytuujące się na przecięciu różnych estetyk i konwencji gatunkowych dzieło odsłania autora jako uzdolnionego filologa, humanistę, wreszcie zdeklarowanego konfesyjnie moralistę chrześcijańskiego, który tradycję biblijną, antyczną i renesansową (w d...

  Promocja
  okładka Między tradycją a nowoczesnością Architektura Lwowa lat 1893-1918, Książka | Lewicki Jakub
  Promocja
  okładka Między tradycją a nowoczesnością Architektura Lwowa lat 1893-1918, Książka | Lewicki Jakub

  Monografia analizuje pojawienie się i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań w architekturze na przykładzie Lwowa w oparciu o szczegółowe badania archiwalne i terenowe w Lwowie. Szeroko zaprezentowano różne zagadnienia dotyczące architektury lwowskiej: działających tam środowisk architektonicznych i architektów oraz różnych nurtów architektury historyzmu, secesji i modernizmu. Pozwoliło to uchwycić przekształcanie się historyzującej lwowskiej architektury XIX-wiecznej w nowoc...

  Promocja
  okładka Biblijne kody sacrum w kościele św. Andrzeja Boboli w Lublinie, Książka | Rupiewicz Romana
  Promocja
  okładka Biblijne kody sacrum w kościele św. Andrzeja Boboli w Lublinie, Książka | Rupiewicz Romana

  Historia ta opowiedziana jest przy użyciu oryginalnego języka sztuki współczesnej. Dzieło, w przeważającej mierze stworzone przez Dobrosława Bagińskiego pozwala odkryć wyjątkowość miejsca, którą człowiek wierzący utożsamia ze świętością. Artysta zbudował przekaz ideowy w oparciu o typologię biblijną, uwzględniając najstarsze, często zapomniane, kody symboliki chrześcijańskiej. Nowoczesna plastyka wnętrza odsłania opowieść osnutą wokół przemyślanej wizji teologicznej, tworzącą...

  Promocja
  okładka Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939), Książka | Bukowska-Marczak Ewa
  Promocja
  okładka Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939), Książka | Bukowska-Marczak Ewa

  Książka stanowi próbę spojrzenia na jedną z najprężniej działających uczelni II Rzeczpospolitej z perspektywy studentów. W okresie międzywojennym na Uniwersytecie Jana Kazimierza doszło do zaostrzenia konfliktów pomiędzy słuchaczami różnych narodowości. Wpływ na taki stan rzeczy wywarła nie tylko kampania środowisk nacjonalistycznych, ale i ogólna sytuacja społeczno-polityczna w mieście i kraju. Autorka, odwołując się do wątków dotyczących życia codziennego i problemów lwowsk...

  Promocja
  okładka Z dziejów pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wiek, Książka |
  Promocja
  okładka Z dziejów pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wiek, Książka |

  Książka, na którą składają się teksty siedemnastu badaczy z różnych dziedzin i ośrodków naukowych, jest przedsięwzięciem ambitnym i rzadkim w polskiej historiografii. Szczupłość krajowych wzorców skłaniała do uwzględnienia szerokich kontekstów zachodnioeuropejskich, a złożoność problematyki wymuszała interdyscyplinarne podejście i spojrzenie również z perspektywy językoznawczej. Tom jest zjawiskiem nowatorskim nie tylko pod względem tematyki, ale również metodologii badawczej...

  Promocja
  okładka British Empire Na drodze do drugiej wojny światowej 1919-1939., Książka | Balcerak Wiesław
  Promocja
  okładka British Empire Na drodze do drugiej wojny światowej 1919-1939., Książka | Balcerak Wiesław

  Niniejsza praca poświęcona została zaprezentowaniu drogi przebytej przez Imperium Brytyjskie (British Empire) w okresie między dwoma wojnami światowymi. Był to czas wielkości tegoż imperium potwierdzonej w czasie I wojny światowej, który możemy zaliczyć do do jego splendid isolation. Wymagało to cofnięcia się do momentu narodzin tego imperium w wiekach wcześniejszych, ponieważ wszystko, co się rodzi, to kiedyś obumiera. Tak jest nie tylko w wypadku żywych organizmów, ale i pa...

  Promocja
  okładka Od Honoratki do Wierzbowej Życie szachowe w Warszawie w latach 1829–1939, Książka | Tadeusz Wolsza
  Promocja
  okładka Od Honoratki do Wierzbowej Życie szachowe w Warszawie w latach 1829–1939, Książka | Tadeusz Wolsza

  Życie szachowe w Warszawie rozpoczęło się na dużą skalę pod koniec lat dwudziestych XIX w. Mistrzowie gry królewskiej spotykali się w kawiarni “Honoratka”. Przez ponad 100 lat rozwijało się na tyle dynamicznie, że pod koniec 1899 r. powstało Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej, z docelową siedzibą w lokalu przy ul. Wierzbowej. Wśród czołowych zawodników, w drugiej połowie XIX oraz na początku XX w., zwracali na siebie uwagę: Aleksander Hoffman, Szymon Winawer, J...

  Promocja
  okładka Peomer, król meseński, Książka | Sadowski Stanisław
  Promocja
  okładka Peomer, król meseński, Książka | Sadowski Stanisław

  Wprowadzenie i opracowanie Małgorzata Mieszek “Proponowana edycja naukowa dramatu jezuickiego napisanego już nie po łacinie, a w języku polskim, i co więcej wystawianego oraz drukowanego w Lublinie w połowie stulecia osiemnastego będzie w serii ważnym dopełnieniem tworzonej poprzez kolejne tomy panoramy osiągnięć współtworzących kulturę literacką miasta. […] Tragedia Stanisława Sadowskiego w opracowaniu Małgorzaty Mieszek pozwala poznać warsztat dramaturgiczny nie byle jakie...

  Promocja
  okładka Studia nad konfederacją tarnogrodzką i Sejmem Niemym, Książka | Praca Zbiorowa
  Promocja
  okładka Studia nad konfederacją tarnogrodzką i Sejmem Niemym, Książka | Praca Zbiorowa

  Na niniejszy tom składa się sześć studiów badaczy z Polski, Litwy i Rosji, którzy podjęli trud zbadania okoliczności zawarcia traktatu warszawskiego 7 listopada 1716 r. oraz wypracowania refom skarbowo-wojskowych, przyjętych na jednodniowym Sejmie Niemym 1 lutego 1717 r. Pewien wpływ na omawiane wydarzenia miały sukcesy militarne konfederatów w Wielkopolsce, które jednak ostatecznie zakończyły się ich klęską i rozbiciem bardzo aktywnego od wiosny do początków jesieni 1716 r. ...