Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Badanie towarów spożywczych, Ebook | Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz Niekurzak, Wiktor Kubiński
  okładka Badanie towarów spożywczych, Ebook | Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz Niekurzak, Wiktor Kubiński

  Profesor AGH Wiktor Kubiński z zespołem naukowców przedstawia kolejną książkę z towaroznawstwa i badania towarów – tym razem praktyczne kompendium wiedzy dotyczące zastosowania metod badania towarów spożywczych._x000D_ Obecna książka zawiera przegląd bardzo wielu metod badania takich towarów spożywczych, jak np.:_x000D_ -mięso, podroby i przetwory, -drób, jaja i przetwory, -tłuszcze roślinne i zwierzęce -warzywa i owoce czy -przetwory zbożowe. Publikacja kierowana jest ...

  okładka Środki unijne jako czynnik rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przeds iębiorstw w województwie śląskim, Ebook | Maciej Woźniak, Anna Nehring, Ewa Siudyka
  okładka Środki unijne jako czynnik rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przeds iębiorstw w województwie śląskim, Ebook | Maciej Woźniak, Anna Nehring, Ewa Siudyka

  Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają niezwykle istotną rolę w gospodarce Polski i innych krajów europejskich. Konkurencyjność i rozwój tej grupy przedsiębiorstw decyduje o rozwoju całej gospodarki i jej pozycji na rynkach międzynarodowych._x000D_ Jednocześnie istnieją pewne bariery, które znacząco utrudniają rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim z reguły małe i średnie firmy cierpią na brak środków na inwestycje. Nie mając kapitałów zabezpiec...

  okładka Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje, Ebook | Ewa Marynowicz-Hetka, Elżbieta Skoczylas-Namielska
  okładka Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje, Ebook | Ewa Marynowicz-Hetka, Elżbieta Skoczylas-Namielska

  Siódmy tom serii „Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej”, który oddajemy do rąk Czytelników, ma dla nas szczególne znaczenie. Został bowiem wyróżniony przez Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu poprzez włączenie do zestawu publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego przygotowanych z okazji jubileuszu 70. rocznicy powstania Uczelni. Jest to dla nas fakt bardzo znaczący bo podkreśla dokonania Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ, która również, w sensie symbolicznym (z uwagi na ...

  okładka Filozofia prawa Immanuela Kanta, Ebook | Ewa Wyrębska-Dermanović
  okładka Filozofia prawa Immanuela Kanta, Ebook | Ewa Wyrębska-Dermanović

  Ostatecznym celem nauki prawa wedle Kanta jest ustanowienie i zagwarantowanie trwałego pokoju na świecie. Chociaż filozof w Metafizycznych podstawach nauki prawa zajmuje się wieloma innymi kwestiami, to jednak wszystkie jego ustalenia są ukierunkowane na jeden cel - przyjęcie powszechnego stanu prawnego, który ma położyć kres wszelkim wojnom, a każdemu człowiekowi zapewnić wrodzoną wolność. Jeśli chodzi o praktyczne użycie rozumu, nie ma dla Kanta zagadnienia istotniejszego i...

  okładka Szczepienia ochronne. Obowiązkowe i zalecane od A do Z, Ebook | Paweł Grzesiowski, Ewa Bernatowska
  okładka Szczepienia ochronne. Obowiązkowe i zalecane od A do Z, Ebook | Paweł Grzesiowski, Ewa Bernatowska

  III uaktualnione wydanie praktycznego przewodnika dla lekarzy rodzinnych i pediatrów dotyczącego szczepień ochronnych._x000D_ Książka zawiera informacje na temat:_x000D_ - ogólnych zasad i bezpieczeństwa wykonywania szczepień z uwzględnieniem aspektów prawnych,_x000D_ - szczepień ochronnych obowiązkowych oraz zalecanych dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych,_x000D_ - roli, jaką odgrywają lekarze i pielęgniarki pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej w realizacji pro...

  okładka Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia, Ebook | Krystyna Dzwonkowska-Godula, Ewa Malinowska, Joanna Brzezińska, Julita Czernecka, Emilia Garncarek
  okładka Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia, Ebook | Krystyna Dzwonkowska-Godula, Ewa Malinowska, Joanna Brzezińska, Julita Czernecka, Emilia Garncarek

  W książce ukazano wpływ czynników kulturowych na postawy ludzi wobec własnego zdrowia i wyglądu. Koncepcja hierarchicznego uporządkowania relacji między płcią kulturową a kulturowo definiowanym wiekiem oraz ich oddziaływania na siebie pozwoliła na wprowadzenie i zastosowanie w badaniach nowej kategorii socjologicznej, tj. upłciowionego wieku (gendered age). Dało to możliwość pogłębionej analizy przekonań, ocen i zachowań kobiet oraz mężczyzn w różnym wieku w odniesieniu do wł...

  okładka Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu, Ebook | Ewa Śnieżek
  okładka Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu, Ebook | Ewa Śnieżek

  Książka zawiera wieloaspektowe przedstawienie problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu i jej raportowania oraz propozycję struktury modelu raportu środowiskowo-społecznego, osadzonego w nurcie nowoczesnych trendów raportowania biznesowego, dla specyficznego podmiotu gospodarczego, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Podmiot ten posłużył jako doskonałe studium przypadku w zakresie możliwości i konieczności raportowania społeczeństwu działań środowi...

  okładka Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej, Ebook | Ewa Śnieżek, Sylwia Doroba, Filip Czechowski
  okładka Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej, Ebook | Ewa Śnieżek, Sylwia Doroba, Filip Czechowski

  Sprawozdawczość finansowa podlega w ostatnich latach nieustającej krytyce. Uważa się, że nie jest ona w stanie sprostać rosnącym potrzebom i wymaganiom inwestorów, którzy nie zadowalają się już suchą informacją z raportów finansowych. Decyzje o lokowaniu kapitału wymagają obecnie danych o charakterze finansowym i niefinansowym, dobrowolnych ujawnień informacji niewymaganych prawem, o znacząco rozszerzonym zakresie, pozwalających na przewidywanie sytuacji finansowej i wy...

  okładka Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe, Ebook | Ewa Ciszewska, Mikołaj Góralik
  okładka Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe, Ebook | Ewa Ciszewska, Mikołaj Góralik

  W tomie ukazano kontakty filmowe między kinematografiami polską, czeską i słowacką. Autorzy - filmoznawcy, a zarazem bohemiści z kraju i zagranicy - podjęli zagadnienia współpracy instytucjonalnej, historii pojedynczych wspólnych projektów, a także kwestie adaptacji, edukacji filmowej czy wizerunku służb specjalnych w filmach._x000D_ Książka ma charakter naukowy, ale satysfakcję z jej lektury odniesie także odbiorca niezajmujący się profesjonalnie relacjami polsko-słowacko-cz...

  okładka Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 7. Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, Ebook | Ewa Walińska
  okładka Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 7. Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, Ebook | Ewa Walińska

  W książce opisano wiele aspektów zarządzania finansami, w tym zarządzanie wartością firmy, wycenę marki, finansowanie firm rodzinnych, instrumenty finansowe i źródła finansowania działalności różnych przedsięwzięć. Zarządzanie wartością firmy (VBM) stanowi wciąż aktualną koncepcję, podlegającą badaniom empirycznym prowadzonym na szeroką skalę zarówno Polsce, jak i na świecie. Kluczowym jej elementem jest ekonomiczna wartość dodana (EVA), pozwalająca zmierzyć wartość przedsięb...

  okładka Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego, Ebook | Ewa Wilczek-Rużyczka
  okładka Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego, Ebook | Ewa Wilczek-Rużyczka

  Kompendium wiedzy z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego. W przystępny sposób omówiono zarówno zagadnienia ogólne: etyczne, prawne aspekty opieki nad pacjentem psychicznie chorym, modele relacji międzyludzkich, a także szczegółowe praktyczne, jak opieka nad osobami chorymi, stosowanie różnych metod leczenia – od biologicznych, poprzez psychoterapię kreatywną, do postępowania rehabilitacyjnego._x000D_ _x000D_ Publikacja przydatna będzie w kształceniu zawodowym, a także może...

  okładka Apetyt na rzeczywistość, Ebook | Ewa Kobyłecka-Piwońska, Agnieszka Kłosińska-Nachin
  okładka Apetyt na rzeczywistość, Ebook | Ewa Kobyłecka-Piwońska, Agnieszka Kłosińska-Nachin

  Publikacja jest zbiorem artykułów eksplorujących relacje między dziennikarstwem a literaturą z różnych perspektyw i w różnych obszarach językowych. Wobec postępującej w ostatnich dziesięcioleciach kontaminacji między dziennikarstwem a literaturą autorzy tekstów pochylają się nad historycznymi związkami między badanymi dziedzinami (począwszy od starożytności do czasów najbardziej współczesnych), stawiają pytania dotyczące kontekstów kulturowych determinujących badaną ekspresję...

  okładka Gender, Age, and Gendered Age in Relation to Attitudes to One's Own Appearance and Health (Chosen Aspects), Ebook | Krystyna Dzwonkowska-Godula, Ewa Malinowska, Joanna Brzezińska, Julita Czernecka, Emilia Garncarek
  okładka Gender, Age, and Gendered Age in Relation to Attitudes to One's Own Appearance and Health (Chosen Aspects), Ebook | Krystyna Dzwonkowska-Godula, Ewa Malinowska, Joanna Brzezińska, Julita Czernecka, Emilia Garncarek

  The book presents the influence of cultural factors on people’s attitudes towards their own health and appearance. lnnovative concept of hierarchical organization of gender and culturally detined age and their influence on each other applied in the study allowed for application of a new sociological category, i.e. gendered age. Such an approach gave an opportunity to conduct an in-depth analysis of beliefs, opinions and behaviours of men and women of different ages regarding ...

  okładka Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości, Ebook | Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski
  okładka Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości, Ebook | Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski

  Niewątpliwym walorem poznawczym niniejszego opracowania jest bogactwo prezentowanych w nim treści opracowanych przez Autorów na podstawie bardzo zróżnicowanych, oryginalnych, bogatych materiałów źródłowych. Monografia stanowi interesujący i oryginalny dorobek Autorów, który z pewnością znajdzie wielu czytelników w różnych ośrodkach akademickich oraz z praktyki gospodarczej zajmujących się bezpośrednio i/lub pośrednio rynkiem nieruchomości oraz jego finansowaniem. Stanowić będ...

  okładka Tekst, słowo, obraz, Ebook | Ewa Mikuła
  okładka Tekst, słowo, obraz, Ebook | Ewa Mikuła

  Punktem wyjścia dla autorów publikacji jest tekst, który w naukach humanistycznych stwarza szerokie możliwości analizy związanej zarówno z literaturoznawstwem, jak i edytorstwem naukowym, translatoryką czy designem. Kategorie uzupełniające to „słowo” i „obraz” - autorzy postawili sobie za cel przyjrzeć się tekstowi z nieoczywistych stron._x000D_ „Tom przynosi nie tylko wiele nowych ustaleń, lecz także świeże spojrzenie na prezentowane zagadnienia. Na uwagę zasługuje szeroki k...

  okładka Różne kraje – ta sama rachunkowość?, Ebook | Ewa Śnieżek, Sylwia Doroba, Joanna Piłacik
  okładka Różne kraje – ta sama rachunkowość?, Ebook | Ewa Śnieżek, Sylwia Doroba, Joanna Piłacik

  Współczesna rachunkowość zmienia się wraz z rozwojem rzeczywistości gospodarczej, a jej metody i rozwiązania odzwierciedlają nowe potrzeby ekonomiczne i informacyjne otoczenia społeczno-gospodarczego. Nowa rzeczywistość gospodarcza XXI w. spowodowała ewolucję potrzeb kadry zarządzającej, a wzrost przejrzystości i jakościowo poprawnej zawartości informacyjnej raportów jest dziś przedmiotem badań oraz intensywnych prac organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za tworzenie ...

  okładka Prawo pracy w systemie prawa, Ebook | Ewa Staszewska, Izabela Barańczyk
  okładka Prawo pracy w systemie prawa, Ebook | Ewa Staszewska, Izabela Barańczyk

  Przedsiębiorca jako pracodawca i jego pracownicy oraz rozważenie interesów tych podmiotów, pojawia się w każdym stadium działania przedsiębiorcy. Kluczowe jest tu pojęcie przedsiębiorcy i pojęcie pracodawcy. Pojawia się problem wyodrębnienia odcinkowej zdolności pracowniczej w stosunkach holdingowych. Pozostaje jeszcze określenie relacji pojęcia przedsiębiorstwa i zakładu pracy. Ważnym tematem jest zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych. Podstawa zatrudnienia ...

  okładka Metamorfoza, czyli terapia jednego spotkania, Ebook | Ewa Klepacka-Gryz
  okładka Metamorfoza, czyli terapia jednego spotkania, Ebook | Ewa Klepacka-Gryz

  Jak zaakceptować własne ciało? Dlaczego jestem sama? Czy optymizmu można się nauczyć? Co sprawia, że odkładam wszystko na później?Terapia jednego spotkania to przewrotny i autorski pomysł. Zamiast wielu godzin spędzonych na kozetce, autorka proponuje jedno spotkanie, podczas którego można odkryć sedno problemu i otrzymać konkretne wskazówki i narzędzia, które staną się impulsem do zmian. Autorka na przykładach z życia bohaterów, w kilku krokach przedstawia proces myślenia i u...

  okładka Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego, Ebook | Ewa Walińska, Anna Rzetelska, Anna Jurewicz
  okładka Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego, Ebook | Ewa Walińska, Anna Rzetelska, Anna Jurewicz

  W literaturze często stwierdza się, że „kapitał” jest pojęciem wieloznacznym. Spotyka się takie określenia, jak: „kapitał trwały”, „kapitał społeczny”, „kapitał ludzki”, „kapitał intelektualny”. Uzasadnia to podjęcie pogłębionej analizy, czym jest kapitał własny jako kategoria ekonomiczna, z uwzględnieniem tego, jakie czynniki go kształtują, według jakich kryteriów może być odnoszony do kategorii normatywnych kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego oraz z...

  okładka Odkupienie, Ebook | Ewa Pirce
  okładka Odkupienie, Ebook | Ewa Pirce

  „Gdyby nie Brian, nie poznałabym smaku szczęścia, nie dowiedziałabym się, czym jest prawdziwa miłość. (...) Ale również nie poczułabym goryczy odrzucenia i samotności gorszej od tej, której doświadczałam od najmłodszych lat. Nie zaznałabym prawdziwego bólu – takiego odczuwalnego każdą cząstką ciała i umysłu. Takiego, który uniemożliwia oddychanie, wyzuwa z chęci do życia, doprowadza na skraj obłąkania. Wpycha cię w ramiona czarnej rozpaczy. Pozbawia wiary i nadziei na lepsze ...

  okładka Dziadek Władek. O Broniewskim, Ance i rodzinie, Ebook | Ewa Zawistowska
  okładka Dziadek Władek. O Broniewskim, Ance i rodzinie, Ebook | Ewa Zawistowska

  Ewa Zawistowska, wnuczka Władysława Broniewskiego, przez lata rozdzielała jego postać na "prywatnego" dziadka Władka i "oficjalnego" poetę ze szkolnych podręczników. Swojej matki Anki, młodo zmarłej ukochanej córki Broniewskiego, nie pamiętała zupełnie. Po pamięć i wiedzę o nich wyruszyła w literacką podróż w głąb zatrzaśniętego w skrzyni archiwum rodzinnego. Z nieznanych dotąd listów, zdjęć i dokumentów autorka układa historię swojej niezwykłej rodziny. W jej barwnej op...

  okładka Psychosynteza. Teoria i praktyka. Pomost do psychologii integralnej, Ebook | Ewa Danuta Białek
  okładka Psychosynteza. Teoria i praktyka. Pomost do psychologii integralnej, Ebook | Ewa Danuta Białek

  Książka jest podsumowaniem blisko 8 lat prowadzonych zajęć warsztatowych. Zawiera podstawową teorię na temat psychosyntezy oraz przede wszystkim opinie uczestników zajęć warsztatowych (zarówno pojedynczych jak i cyklicznych, przygotowujących do bycia trenerem/edukatorem psychosyntezy), głównie nauczycieli, psychologów, pedagogów, także lekarzy. Wiele cennych opisów indywidualnych doświadczeń oraz mądrości życiowej, „odkrytej” przez uczestników w trakcie zajęć. Polecana dla w...

  okładka Samo Sedno - Kłótliwy poradnik partnerski. Jak się kłócić, żeby się pogodzić, Ebook | Ewa Żeromska
  okładka Samo Sedno - Kłótliwy poradnik partnerski. Jak się kłócić, żeby się pogodzić, Ebook | Ewa Żeromska

  Napisany lekko i ciekawie poradnik udowadnia, że mimo iż kłótnia ma wiele odcieni, to wszyscy tak naprawdę spieramy się o to samo i prawie zawsze tak samo. Autorka w zabawny, czasem prześmiewczy sposób opisuje różne tematy kłótni: wychowanie dzieci, wyjazd na wakacje, pieniądze, seks, zazdrość czy relacje z teściami. Każdy rodzaj sporu ilustrują humorystyczne rysunki. W przykładowych dialogach i scenkach opatrzonych trafnymi komentarzami możesz ujrzeć siebie lub swoich znajo...

  okładka Magazyn Miasta 19, Ebook | Dorota Groyecka, Paweł Sołtys, Obarska Martyna, Żakowska Marta, Burszta Jędrzej, Richard Reynolds, Ewa Zielińska, Szymon Bujalski, Dominika Misterka, Marzena Suchocka, Magdalena Kubecka
  okładka Magazyn Miasta 19, Ebook | Dorota Groyecka, Paweł Sołtys, Obarska Martyna, Żakowska Marta, Burszta Jędrzej, Richard Reynolds, Ewa Zielińska, Szymon Bujalski, Dominika Misterka, Marzena Suchocka, Magdalena Kubecka

  Dusimy się bez niej, gotujemy, toniemy, żyjemy bez niej krócej, tracimy bez niej pieniądze, a jednak ciągle ją wycinamy i jej nie doceniamy. Razem z tym numerem „Magazynu Miasta” znajdziesz się w nieoczywistym świecie zieleni w mieście.W numerze znajdziesz ponad 100 stron tekstów o najciekawszych pomysłach na usprawnienie miejskiego życia. Autorami tekstów w tym numerze są m.in. Paweł Sołtys, Richard Reynolds, Marta Żakowska, Ewa Zielińska, Szymon Bujalski, Krzysztof Kaszuba,...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.