Visa Mobile

Wydawnictwo Naukowe UMK - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Jedno dzieło, wiele interpretacji Rozważania nad "Wielkimi słowami" Cypriana Norwida, Książka |

  Formuła książki – zderzającej interpretacje, komentarze do nich i odpowiedzi na nie – pozwala na toczenia dialogu na temat poety dialogu i z poetą dialogu. Norwid to poeta, który nie poddaje się monograficznemu oglądowi. Książka ma pokazywać, jak można czytać Norwida.

  Promocja
  okładka Za kulisami Toruńskie spotk.wokół dramatu Ed.2 Edycja 2, Książka |

  Niniejszy tom z cyklu „Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu” to zapis wywiadów, wykładów i wytłumaczeń gości biorących udział w drugiej edycji festiwalu, która odbyła się w dniach 26–27 maja 2021 r., oraz osób zaproszonych do współtworzenia publikacji. Wydarzenie poświęcone dramatowi i teatrowi chińskojęzycznemu przygotował Zespół Badawczy „Performatyka i Studia nad Przekładem Dramatu” z Wydziału Humanistycznego UMK. Barbara Bibik i Monika Krajewska...

  Promocja
  okładka Performans cyfrowy - historycznomedialne przemiany, Książka | Jakub Kłeczek

  Performans cyfrowy – historycznomedialne przemiany to wielokierunkowa narracja o relacjach między sztukami performatywnymi a mediami. Opowiada o twórczych fascynacjach, negacjach i modyfikacjach środków scenicznych, które stale przebudowują zastane zasady komunikacji w sztuce oraz poza nią. Książka ukazuje zmaganie się twórców z przeciwstawnymi dążeniami, pragnieniem tworzenia i rozumienia medialnych zależności. Pokazuje też, jak różne grupy entuzjastów nowych środków scenicz...

  Promocja
  okładka Badania architektury informacji na przykładzie radia akademickiego. User Experience i User Interface, Książka | Paulina Sajna-Kosobucka

  W książce Badania architektury informacji na przykładzie radia akademickiego. User Experience i User Interface autorka przedstawia badania własne nad AI w Radiu Uniwersytet UKW, obejmujące stronę WWW, software, hardware i społeczność sieciową. Autorka zastosowała własną interpretację metody jakościowo-heurystycznej AI, opierając się na 81 punktowanych kryteriach dotyczących potrzeb i kompetencji użytkowników. Książka została wzbogacona o przegląd obejmujący strony WWW innych ...

  Promocja
  okładka Walczmy o usprawnienie administracji! Komisje dla usprawnienia administracji publicznej i ich rola w, Książka | Marcin Smoczyński

  Polską administrację usprawniano walcząc. Zmagania były częste, nierówne, a „przeciwnicy” – wewnętrzni i zewnętrzni – zróżnicowani: oporni decydenci, przeciwne zmianom i wpływowe lobby zachowawcze, niewykwalifikowani urzędnicy, trudności techniczne i aprowizacyjne, wreszcie – sytuacja ekonomiczna oraz polityczna. Od początku istnienia XX-wiecznej państwowości polskiej istniało jednak przeświadczenie o konieczności zmodernizowania aparatu publicznego. Zadanie to poruczono w du...

  Promocja
  okładka Nicolaus Copernicus Sozialmilieu Herkunft und Jugend, Książka | Krzysztof Mikulski

  .

  Promocja
  okładka Źródła do dziejów Żmudzi (1522-1648), Książka |

  Opracowali – Eugenijus Saviščevas i Jonas Drungilas Redakcja – Tomasz Kempa Podczas przygotowywania do druku przed dziesięcioma laty zbioru przywilejów nadanych Żmudzi zrodził się pomysł uzupełnienia go o dokumenty, które dostarczą więcej informacji o specyfice historii politycznej i społecznej tego regionu. Jednak poszukiwanie i opracowanie tego rodzaju źródeł wymagały znacznie więcej czasu, dlatego wówczas trzeba było zrezygnować z tego pomysłu. Możliwość przeprowadzenia k...

  Promocja
  okładka Leksykon polityki rowerowej, Książka | Kwiatkowski Michał, Karbowiński Łukasz

  Opracowanie stanowi zbiór ponad 100 haseł związanych tematycznie z polityką rowerową miast, opisanych w syntetycznej, charakterystycznej dla leksykonu formie. Autorzy poruszają zagadnienia z zakresu polityki rowerowej w wymiarze miękkim i twardym, dokonując przeglądu zarówno istniejących koncepcji naukowych, problemów badawczych, jak i rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących ruchu i transportu rowerowego. W pracy usystematyzowano pojęcia i definicje obejmujące ...

  Promocja
  okładka The system of public registers in the Kingdom of Prussia and its impact on the development of public, Książka | Hadrian Ciechanowski

  Public records, in various forms, have accompanied humanity since ancient times. Initially, their keeping was mainly related to the need to record facts about property rights. With time, however, along with the development of legal relations, registers were created to collect information about other areas of citizens’ lives. They reached their mature form in the 19th century, developing further quantitatively and technically in the 20th and 21st centuries. Many legal solution...

  Promocja
  okładka Niezwykli goście Bolesława Chrobrego T.3 Tom 3 Św. Bruno i jego „bracia”, Książka | Przemysław Urbańczyk

  Wojciech, Otto i Bruno – dwóch biskupów i cesarz; dwóch misjonarzy uwikłanych w politykę i polityk z ambicjami misyjnymi; dwóch moralnych rygorystów i pragmatyk władzy; dwóch wizjonerów męczeństwa i wizjoner polityczny. Ich zazębiające się ze sobą życiorysy stanowią typowy dla wczesnośredniowiecznych elit splot uwarunkowań wynikających ze zderzenia religijnej ortodoksji z brutalnością codziennego życia, wzniosłych ideałów z realiami politycznymi oraz strategicznego wizjonerst...

  Promocja
  okładka Mikołaj Kopernik Czasy studenckie Kraków, Bolonia, Rzym, Padwa i Ferrara (1491-1503) Miejsca - ludzi, Książka | Marian Chachaj

  Po raz pierwszy w historiografii autor w odrębnym opracowaniu przedstawia studenckie czasy Mikołaja Kopernika, przybliżając realia pobytu torunianina w Krakowie, Bolonii, Rzymie, Padwie i Ferrarze. Ze względu na skąpe informacje o samym Koperniku opisano środowisko, w którym przebywał, czyli miasta, uniwersytety, wspomniano o ludziach, z którymi się spotkał lub mógł spotkać, omówiono także książki, które w tym czasie nabył lub czytał. Dużo miejsca poświęcono przedstawieniu pr...

  Promocja
  okładka Z indeksem przez świat Studenckie lata Andrzeja Wantuły (1925-1931), Książka | Jarosław Kłaczkow

  Decyzja o pójściu na studia, szczególnie kiedyś, była wyborem życiowym. Opuszczało się, przeważnie już na zawsze, rodzinne strony i budowało swoje dorosłe życie już w innym, obcym dotychczasowym zwyczajom i tradycji, otoczeniu. Towarzyszem przez lata studiów był zaś indeks […]. Studencki indeks związał się z Andrzejem Wantułą nie tylko na okres studiów w Warszawie, o czym traktuje pierwsza część pracy. Towarzyszył mu również podczas studiów we Francji, najpierw w Montpellier,...

  Promocja
  okładka Nicolaus Copernicus Social milieu, background, and youth, Książka | Krzysztof Mikulski

  Wybitny historyk francuski Fernand Braudel w swoich pracach o Morzu Śródziemnym stwierdził, że dla zrozumienia działań nawet pojedynczego człowieka konieczny jest szeroki kontekst, jaki tworzą przestrzeń i środowisko społeczne, w którym toczy swoje życie główny bohater. Dla Braudela Filip II, król Hiszpanii, stał się więc tylko pretekstem do analizy całej cywilizacji Morza Śródziemnego w jego czasach. W prezentowanej książce autor posługuje się metodą Braudela, ale odnosi ją ...

  Promocja
  okładka Świat z perspektywy sztuki sztuka w perspektywie świata #Rysunek Tom 4, Książka |

  Monografia naukowa Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata #Rysunek to czwarty tom serii wydawniczej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zarówno poprzednie tomy, jak i ten obecny mają na celu stworzenie dogodnej przestrzeni dla twórczej wymiany poglądów, opinii i prezentacji wiedzy na temat szeroko rozumianej kultury, sztuki i edukacji przez przedstawicieli środowisk naukowych, artystycznych i edukacyjnych. To, co wyróżnia ten tom, to wątek przewodni, któr...

  Promocja
  okładka Świat z perspektywy sztuki sztuka w perspektywie świata #Środowisko Tom 5, Książka |

  Monografia naukowa Świat w perspektywie sztuki, sztuka w perspektywie świata #Środowisko to piąty tom serii wydawniczej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opracowanie zawiera teksty dotyczące szeroko rozumianej kultury, sztuki oraz edukacji artystycznej i wychodzi naprzeciw potrzebie tworzenia przestrzeni dla prezentacji poglądów i wymiany doświadczeń środowiska naukowo-artystycznego. Prezentowane teksty odzwierciedlają różnorodność tego środow...

  Promocja
  okładka Świat z perspektywy sztuki sztuka w perspektywie świata #Interdyscyplinarność Tom 6, Książka |

  Tematem przewodnim szóstego tomu serii wydawniczej Świat w perspektywie sztuki, sztuka w perspektywie świata #Interdyscyplinarność Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest interdyscyplinarność. Zebrane w tomie teksty prezentują różnego rodzaju podejścia do interdyscyplinarnego charakteru sztuki. Dotyczą one zarówno twórczej partycypacji, jak i refleksji teoretycznej oraz relacji z innymi dyscyplinami nauki. Zakres tematyczny obejmuje szerokie sp...

  Promocja
  okładka Jadwiga Lechicka kobieta nowa i nowoczesna Kulturowy porządek i relacja płci w historiografii polskiej, Książka | Piasek Wojciech

  Jadwiga Lechicka interesuje autora jako historyczka. Temu zainteresowaniu daje on pierwszeństwo i z takiego punktu wychodzi w swych rozważaniach. Bohaterkę książki przedstawia jako człowieka pojedynczego – jednostkę podejmującą wybory życiowe, mającą indywidualne pragnienia i oczekiwania wobec siebie. Wykorzystuje do tego ślady – biografemy, które pokazują ją jako podmiot prywatny z niepowtarzalnym jednostkowym doświadczeniem, bohaterkę swojego życia. Biografemy to informacje...

  Promocja
  okładka Pamięć afektywna Dynamika polskiej pamięci po 1989 roku, Książka | Tabaszewska Justyna

  Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, jak funkcjonuje polska pamięć po 1989 roku i na ile literatura oraz inne media pamięci mogą służyć jako przestrzeń wyrażania, negocjowania i wreszcie zmiany poszczególnych trybów pamiętania. Główny punkt zainteresowania monografii to dynamiczna, ciągle ewoluująca relacja czasowa między teraźniejszością, z perspektywy której pamiętamy, przeszłością, która jest w ten sposób odtwarzana i kształtowana, oraz przyszłością, której wizje nie...

  Promocja
  okładka Uncodified Constitutions and the Question of Political Legitimacy, Książka |

  This book seeks to examine and explore an issue within the study of constitutionalism that is an extensive phenomenon that cannot be easily reduced merely to the written legal document. Now this claim is a quite obvious truth, yet the scope of uncodifiable – that is to say, those aspects of law and constitutionalism that escape or avoid being framed in codified or written form – are hard to embrace by legal science. Hence, our intention in this volume was to explore the issue...

  Promocja
  okładka Sztuka w poczekalni Studia z dziejów sztuki polskiej poza Polską w XX i XXI wieku Tom II, Książka | Sienkiewicz JanWiktor

  Sztuka polska, która powstawała poza granicami Polski – szczególnie po wybuchu drugiej wojny światowej – jako niezwykle istotne zjawisko w dziejach polskiej kultury artystycznej, pomimo poważnego rozpoznania i wielu badań naukowych, systematycznie i konsekwentnie od 1989 roku prowadzonych w środowiskach uniwersyteckich przez historyka sztuki prof. zw. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, nadal czeka na swój naukowy korpus. Oddane do rąk czytelników opracowanie jest kolejnym u...

  Promocja
  okładka Imperatywy jako narzędzia formacji chrześcijan w Apokalipsie św. Jana, Książka | Karolina Olszewska

  Apokalipsa św. Jana nie jest, wbrew jej potocznemu, popkulturowemu rozumieniu, katalogiem spektakularnych katastrof albo jedynie pobudzającą wyobraźnię twórców charakterystyką antychrysta. Opisuje zakorzenienie historii życia wierzących w Zmartwychwstałym i pamięć o perspektywie eschatycznej. Kościół przedstawiony w Ap, będąc w świecie, przeżywa kryzysy, problemy i zagrożenia (por. Ap 1,9; 2,6.9.10.13.15.20.22; 6,9-11; 7,14; 11,7; 12,11; 13,11; 17,6 18,24). Z tego powodu potr...

  Promocja
  okładka Kalekująca nowoczesność a literatura, Książka | Kacper Kutrzeba

  Celem książki jest wykorzystanie analizy literatury powstającej w czasach wielkich przemian pierwszej połowy XIX wieku do tego, by inaczej spojrzeć na początki polskiej nowoczesności i zdać relację z jej specyfiki wynikającej z półperyferyjnej modernizacji stojącej u jej genezy. Podporządkowana pozycja w ramach systemu-świata skutkuje tym, że modernizacja półperyferiów już od swojego punktu wyjścia wpada w inną trajektorię rozwoju niż ta znana z krajów centrum. Cechuje ją „k...

  Promocja
  okładka Toruńskie konfrontacje archiwalne Tom 7 Komu i do czego potrzebne są archiwa?, Książka |

  Fenomen archiwum roztrząsać można wielorako, najprościej jest analizować teksty uczone obserwatorów tego fenomenu. Autorzy natomiast tomu VII Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych tym razem proponują drogę inną – wielokrotnego studium przypadków tworzenia i wykorzystywania archiwów. Ogólne cele powoływania i posługiwania się archiwami są znane. Są to potrzeby: prawno-administracyjne, informacyjno-polityczne, budowania pamięci i tożsamości, strzeżenia przywilejów i czystości gr...

  Promocja
  okładka Człowiek - mądrość i głupota Tom 2 Aspekt teologiczny, Książka | Krzemiński Krzysztof, Rafał Beszterda, Karolina Olszewska

  Oddajemy do rąk Czytelników ostatni z tomów poświęconych antropologii w ujęciu interdyscyplinarnym. Serię otwierała trzytomowa publikacja „Człowiek – istota religijna”. Następnie pochyliliśmy się nad człowiekiem w perspektywie „ciała i duszy” oraz „czystości i brudu”. Ostatnia publikacja to próba odczytania człowieka w kontekście „mądrości a głupoty”. Zamysłem redaktorów było ukazanie interdyscyplinarności perspektyw spojrzenia antropologicznego. Pierwszy tom zawierał przemyś...