Świętuj z nami 9. urodziny!

Historia - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  okładka Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych, Ebook | Beata Burska-Ratajczyk
  okładka Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych, Ebook | Beata Burska-Ratajczyk

  Publikacja jest rozpoznaniem pod kątem mechanizmów perswazji materiału językowe-go, który dotąd nie był przedmiotem dociekań lingwistycznych. Prezentuje specyfikę tekstu gwarowego – ciekawego i barwnego gatunku wypowiedzi, koncentrując się na pragmatycznym wymiarze codziennej komunikacji językowej. Autorka sięgnęła do kor-pusu tekstowego z nagrań bezpośredniego, żywego kontaktu z mieszkańcami wsi, pod-kreślając szczególnie ważne elementy komunikatu, które najlepiej mobilizują...

  okładka Shaping virtual lives. Online identities, representations, and conducts, Ebook | Violetta Krawczyk-Wasilewska, Theo Meder, Andy Ross
  okładka Shaping virtual lives. Online identities, representations, and conducts, Ebook | Violetta Krawczyk-Wasilewska, Theo Meder, Andy Ross

  In recent years, a new cultural sphere based on instant exchange of information has led to new kinds of communication, not merely for practical purposes but also for entertainment, social contact, the exchange of beliefs and opinions, and even the expression of emotions. Online life has become an integral part of people’s existence and therefore merits ethnological research._x000D_ This volume presents selected papers from a panel session on virtual lives held at the 10th Con...

  okładka Resistenza we włoskim filmie fabularnym, Ebook | Anna Miller-Klejsa
  okładka Resistenza we włoskim filmie fabularnym, Ebook | Anna Miller-Klejsa

  Książka traktuje o filmowych reprezentacjach włoskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej, interpretowanych jako ważne świadectwo pamięci kulturowej Italii. W części teoretycznej autorka prezentuje rozmaite koncepcje dotyczące związków filmu i historii, przedstawiając własną propozycję kategoryzacji tego istotnego problemu. W kolejnych rozdziałach szczegółowo analizowane są: Rzym, miasto otwarte i Generał Della Rovere Roberta Rosselliniego, Strategia pająka, Bernarda Ber...

  okładka Wędliny domowe. Solenie, wędzenie i marynowanie mięsiwa, Ebook | Elżbieta Kiewnarska
  okładka Wędliny domowe. Solenie, wędzenie i marynowanie mięsiwa, Ebook | Elżbieta Kiewnarska

  Poradnik kulinarny „Wędliny domowe” autorstwa Elżbiety Kiewnarskiej (publikującej w międzywojennej Polsce pod pseudonimem „Pani Elżbieta”) to jedna z wielu niezwykle wartościowych książek kucharskich. Poradnik ten zawiera 40 przepisów na smaczne i łatwe do wykonania potrawy z mięsa. Są to: 1. Informacje ogólne. 2. Mięso peklowane (pekeflejsz). 3. Wędzenie peklowanego mięsa. 4. Baranina wędzona. 5. Wędliny litewskie. 6. Szynki do jedzenia na surowo. 7. Szynki do gotowania. 8. ...

  okładka Languages for Specific Purposes in Educational Contexts, Ebook | Stanisław Goźdź-Roszkowski, Aleksandra Beata
  okładka Languages for Specific Purposes in Educational Contexts, Ebook | Stanisław Goźdź-Roszkowski, Aleksandra Beata

  Scholarship in LSP studies is nowadays developing at an unprecedented rate reflecting the growing complexity, diversity and dynamicity of professional domains and their discourses. This volume sets out to disseminate the results of practicioners’ research carried out in various occupational and educational settings. Ranging from Business, Law and Logistics to Music, Medicine and Veterinary Medicine, the contributors examine in their chapters the numerous challenges faced when...

  okładka Monumentalizacja języka w Rosji XX wieku. Eksplikacja diachroniczna paradygmatów naukowych, Ebook | Jarosław Wierzbiński
  okładka Monumentalizacja języka w Rosji XX wieku. Eksplikacja diachroniczna paradygmatów naukowych, Ebook | Jarosław Wierzbiński

  (...) książka została napisana w oparciu o niezwykle bogaty materiał, głównie leksykograficzny. Autor przedstawia go i (...) analizuje paradygmaty kultury rosyjskiej w XX wieku, eksponując te okresy, gdy język, zwłaszcza zaś leksyka uległa najbardziej dynamicznym przemianom. Następnie prowadzi czytelnika przez problematykę upolitycznienia, ideologizacji oficjalnie obowiązującego języka oraz wskazuje na różnorodność pozajęzykowych okoliczności, które zdecydowały na wiele dzies...

  okładka La persuasion au service des grandes causes, Ebook | Agnieszka Woch
  okładka La persuasion au service des grandes causes, Ebook | Agnieszka Woch

  « Le présent ouvrage est une monographie scientifique relevant du domaine de la linguistique comparative dont l’objectif est d’analyser les aspects linguistico-sémiotiques qui influencent les convictions et les attitudes envers les personnes discriminées et socialement exclues à cause de leur race, orientation sexuelle ou séropositivité (...). L’auteur a minutieusement examiné la spécificité des messages persuasifs en analysant le discours des campagnes de sensibilisation fra...

  okładka Felder der Sprache Felder der Forschung, Ebook | Zenon Weigt, Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń
  okładka Felder der Sprache Felder der Forschung, Ebook | Zenon Weigt, Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń

  Zbiorowa publikacja łódzkich germanistów. Badacze skupili się wokół zagadnień językoznawczych. Czytelnik znajdzie w niej artykuły dotyczące różnych aspektów gramatyki, frazeologii czy translatoryki. Publikacja składa się z trzech części poświęconych różnym płaszczyznom naukowym: językoznawstwo ogólne, językoznawstwo ogólne, językoznawstwo stosowane oraz glottodydaktyka._x000D_ Die Reihe „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge”, die vom Fachberei...

  okładka Kontaminacje leksykalne, Ebook | Krystyna Ratajczyk
  okładka Kontaminacje leksykalne, Ebook | Krystyna Ratajczyk

  Monografia jest poświęcona kontaminacji leksykalnej jako zjawisku językowemu oznaczającemu łączenie nie tylko wyrazów, lecz także jednostek leksykalnych obejmujących frazeologizmy. Autorka analizuje strukturę, sens i pragmatykę kontaminacji. Omawia zagadnienie w kontekście dynamicznego rozwoju języka współczesnych mediów, zwłaszcza w zakresie słowotwórstwa. Materiał badawczy pochodzi z języka rosyjskich i polskich mediów z lat 2008-2014 (z materiałów prasowych, informacyjnych...

  okładka Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu, Ebook | Anna Sokół-Klein
  okładka Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu, Ebook | Anna Sokół-Klein

  Autorka podjęła mało eksplorowaną, lecz ważną problematykę. Celem publikacji jest bowiem analiza prasowego i telewizyjnego dyskursu ezoterycznego przeprowadzona na tle kontekstu społeczno-psychologicznego. W pracy zostały postawione pytania o to, dlaczego w XXI w. wzrosło zainteresowanie magią i medycyną niekonwencjonalną, jaki wpływ ma na to sytuacja ekonomiczna kraju i co sprawia, że ludzie wierzą wróżkom i bioenergoterapeutom. Materiał został pozyskany z 31 numerów czasopi...

  okładka Kino włoskie po 1980 roku, Ebook | Anna Miller-Klejsa, Diana Dąbrowska
  okładka Kino włoskie po 1980 roku, Ebook | Anna Miller-Klejsa, Diana Dąbrowska

  W publikacji podjęto zagadnienia związane z kulturą filmową Włoch po 1980 roku. Poszczególne artykuły dotyczą: włoskiego kina gatunkowego (commedia all'italiana); społecznych i politycznych kontekstów włoskiego kina współczesnego oraz jego realiów produkcyjnych; schyłku kina mistrzów (takich jak Federico Fellini); twórczości zarówno reżyserów starszego pokolenia (m.in. Bernarda Bertolucciego), jak i tzw. nowych autorów (np. Gianniego Amelio, Paolo Sorrentino). Autorzy łączą r...

  okładka Metodologie językoznawstwa, Ebook | Piotr Stalmaszczyk
  okładka Metodologie językoznawstwa, Ebook | Piotr Stalmaszczyk

  Niniejszy tom inauguruje serię Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics, w której będą ukazywały się publikacje (przede wszystkim podręczniki akademickie) poświęcone różnorodnym aspektom współczesnego językoznawstwa i szeroko pojętymi badaniami nad językiem i komunikacją językową._x000D_ Organizowane w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe poświęcone metodologiom językoznawstwa za każdym...

  okładka Metodologie językoznawstwa, Ebook | Piotr Stalmaszczyk
  okładka Metodologie językoznawstwa, Ebook | Piotr Stalmaszczyk

  Kolejny tom serii poświęcony metodologii językoznawstwa spina umowna klamra tematyczna „Od diachronii do panchronii”. Zaprezentowano w nim zarówno badania synchroniczne i diachroniczne, jak i nową propozycję teoretyczną związaną z perspektywą panchroniczną. Oprócz rozdziałów dotyczących różnych aspektów językoznawstwa historycznego zamieszczono tu teksty związane z językoznawstwem korpusowym, w tym z możliwościami i ograniczeniami analizy języka wartościowania w dyskursie sąd...

  okładka Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku, Ebook | Magdalena Przybysz-Stawska
  okładka Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku, Ebook | Magdalena Przybysz-Stawska

  W książce zawarto bogatą literaturę przedmiotu z zakresu bibliologii, czytelnictwa, pra-soznawstwa, historii politycznej i innych dyscyplin, a także uwzględnia różne teksty pomocnicze, w tym akty prawne. Zawiera ona porównanie wybranych zainteresowań kulturalnych trzech rodzajów. Różnice między nimi są przecież ogromne. Autorka rozpatruje pewne zbieżności na dwóch płaszczyznach: statystycznej i jakościowej. Ustala pewne cechy wspólne w formach przekazu poświęconego książce. W...

  okładka Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej, Ebook | Konrad Klejsa, Ewa Ciszewska
  okładka Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej, Ebook | Konrad Klejsa, Ewa Ciszewska

  Autorzy publikacji w wyczerpujący sposób omawiają tytułową problematykę, koncentrując się w swych rozpoznaniach na polskich doświadczeniach w kontekście przemian dokonujących się na świecie. Wskazują na konieczność dostosowania edukacji filmowej do nowych realiów związanych z rozwojem mediów cyfrowych i zmianą doświadczeń odbiorczych w młodym pokoleniu. W efekcie powstała książka wyjątkowa - tom zbierający teksty napisane przez ekspertów, a zarazem pasjonatów._x000D_ Z recenz...

  okładka Między obrazem a tekstem, Ebook | Jerzy Jarniewicz, Alina Kwiatkowska
  okładka Między obrazem a tekstem, Ebook | Jerzy Jarniewicz, Alina Kwiatkowska

  „Obraz” to malowidło na płótnie, ale też abstrakcja – wyobrażenie obiektów, relacji i zdarzeń w umyśle. Myślimy – i mówimy – o tekstach jako „obrazach rzeczywistości” i „malujemy obrazy słowami”, zastępując pisarza malarzem w zgodzie z rozbudowaną metaforą pojęciową. „Obrazowanie” to termin opisujący raczej konstruowanie tekstu niż obrazu. Z drugiej strony, w terminologii wielu badaczy, obraz jest też „tekstem”, który można „odczytać” w taki lub inny_x000D_ sposób. Jeśli jedn...

  okładka Los modos verbales en espanol y en polaco, Ebook | Wiaczesław Nowikow, Antonio Pamies
  okładka Los modos verbales en espanol y en polaco, Ebook | Wiaczesław Nowikow, Antonio Pamies

  La selección modal es una de las mayores dificultades para los aprendices extranjeros de espanol, siendo el dominio teórico y práctico del subjuntivo motivo de grandes problemas para quienes no tienen este modo en su lengua materna. Este es el caso del idioma polaco. De ahí la doble finalidad de este estudio: describir el funcionamiento de los modos verbales desde las perspectivas sintáctica, semántica y pragmáticodiscursiva y ofrecer a los lectores una herramienta teórica qu...

  okładka Verbs in Fictive Motion, Ebook | Jacek Tadeusz
  okładka Verbs in Fictive Motion, Ebook | Jacek Tadeusz

  This book presents a corpus-based study of verbs used in expressions of fictive motion, which refers to the cognitive-linguistic phenomenon of describing material objects incapable of movement in terms of motion over their configuration in space. The study focuses specifically on the category of coextension paths, which are used to describe the form, orientation, or location of a spatially extended object in terms of a path over the object’s extent. The analysis, carried out ...

  okładka Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzni fizycznej, Ebook | Artur Gałkowski, Renata Gliwa
  okładka Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzni fizycznej, Ebook | Artur Gałkowski, Renata Gliwa

  Nazwa „Polska” pierwotnie oznaczała ziemię Polan, a dopiero później doznała rozszerzenia znaczenia, odnosząc się np. do terytorium państwa Bolesława Chrobrego. Nazwa „Wiślanie” pojawia się w IX w. w trzech niezależnych od siebie źródłach. Tym i wielu innym przykładom pochodzenia wielu nazw poświęcona jest ta książka. Wcześniej na podobne tematy ukazały się: „Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna” (red. Artur Gałkowski, Renata Gliwa, 2014); „Mikrotoponimy i mak...

  okładka Issues in Philosophy of Language and Linguistics, Ebook | Piotr Stalmaszczyk
  okładka Issues in Philosophy of Language and Linguistics, Ebook | Piotr Stalmaszczyk

  Papers collected in this volume investigate several important issues in philosophy of language and linguistics, both traditional (such as the influences of analytic philosophy on language planning movements, or the concepts of truth and falsehood), and the most recent (including accounts of semantics and pragmatics of pejoratives and slurs; John MacFarlane's views on disagreement; the status of Universal Grammar in linguistics and philosophy, and the emerging field of etholin...

  okładka Życie w krzemowej klatce, Ebook | Maciej Ożóg
  okładka Życie w krzemowej klatce, Ebook | Maciej Ożóg

  W publikacji czytelnik znajdzie analizę sztuki nowych mediów jako dyskursu krytycznego wobec technik i ideologii cyfrowego nadzoru. Autor w tym kontekście prezentuje strategie artystyczne: od wczesnych przykładów net artu po prace prezentowane podczas ostatnich edycji festiwali sztuki nowych mediów. Zagadnienie upowszechniających się technologii śledzenia i nadzoru w świecie funkcjonalnie zależnym od mechanizmów komunikacji sieciowej zostało ujęte kompleksowo, także w aspekci...

  okładka Obraz zwielokrotniony, Ebook | Agnieszka Rejniak-Majewska
  okładka Obraz zwielokrotniony, Ebook | Agnieszka Rejniak-Majewska

  Książka poświęcona jest twórczości międzywojennych awangard oraz roli, jaką odgrywały w niej media technicznej reprodukcji i procesy transmisji obrazów. Nawiązując do tezy Waltera Benjamina z lat 30. XX wieku, mówiącej, że fotografia i dostępność reprodukcji zmieniły nowoczesne pojęcie sztuki, autorka opisuje, jak użycie reprodukcji i jej upowszechnienie wpływało na nowe sposoby prezentacji sztuki i tworzenie artystycznych sieci wymiany oraz jakie było jej miejsce w świadomoś...

  okładka Variability in English across time and space, Ebook | Ewa Waniek-Klimczak, Anna Cichosz
  okładka Variability in English across time and space, Ebook | Ewa Waniek-Klimczak, Anna Cichosz

  Synchronic variability in the area of phonetics, phonology, vocabulary, morphology and syntax is a natural feature of any language, including English. The existence of competing variants is in itself a fascinating phenomenon, but it is also a prerequisite for diachronic changes. This volume is a collection of studies which investigate variability from a contemporary and historical perspective, in both native and non-native varieties of English. The topics include Middle ...

  okładka Acta Artis, Ebook | Aneta Pawłowska, Eleonora Jedlińska, Krzysztof Stefański
  okładka Acta Artis, Ebook | Aneta Pawłowska, Eleonora Jedlińska, Krzysztof Stefański

  Prezentowany zbiór studiów jest dedykowany Profesor Wandzie Nowakowskiej, znawczyni sztuki, wielkiemu humaniście, wybitnemu nauczycielowi, długoletniemu kierownikowi Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, obchodzącej w 2016 r. 25-lecie reaktywacji. Książka odzwierciedla różne nurty współczesnej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki. Całość składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy zainteresowań badawczych Wandy Nowakowskiej, bezpośrednio odn...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.

Co znajdziesz w kategorii: Historia

„Historia” to bardzo obszerna oraz rozległa kategoria, w skład której wchodzą podkategorie takie jak „Historia najnowsza”, „Historia nowożytna”, „II wojna światowa” oraz „Starożytność i średniowiecze”. Do tego działu należą książki opisujące wydarzenia historyczne, przedstawiające je i skrupulatnie relacjonujące ich przebieg, pozycje oscylujące wokół kategorii takich jak państwo, polityka i władza, a także dzieła łączące nauki polityczne i historię z filozofią, socjologią, prawem czy psychologią. Książki z tej kategorii opowiadają o różnych epokach i okresach historycznych, skupiając się na oddaniu wiernego obrazu przeszłości. W księgarni internetowej Woblink.com jednym z najpoczytniejszych pisarzy skupionych na historii jest Norman Davies – autor wielu prac dotyczących historii Europy. Davies bardzo często pisze o Polsce, a także roli, jaka przypadła jej w udziale na europejskiej arenie. Dzieła napisane przez tego polsko-brytyjskiego historyka pochodzenia walijskiego mogą stanowić dobrą podstawę do zaznajamiania się z historią Polski. Wiele książek z kategorii „Historia / nauki polityczne” skupia się na II wojnie światowej, obozach zagłady, losach Żydów czy postaciach nazistów (zwłaszcza Hitlera) – znajdują się tutaj między innymi „Proces Eichmanna”, „Hitler i kobiety”, „Biedni ludzi z miasta Łodzi”, „Klub Auschwitz i inne kluby” oraz „Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne”. Warto sięgnąć także po publikacje Timothy’ego Snydera, takie jak „Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem” czy esej „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku”. Literatura historyczna porusza przeróżne tematy, więc znajdują się tu również publikacje poświęcone mafii („Niewidoczna siła. Mafia w społeczeństwach demokratycznych”) czy wokalistce nazywanej pierwszą damą jazzu („Lady Day śpiewa bluesa”). Kategoria „Historia” zawiera również publikacje poruszające takie aspekty jak życie seksualne w starożytności („Wieki bezwstydu”).