Historia - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawca

Filtry:
  okładka Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów, Ebook | Wiktor Pskit

  Ebook

  Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów

  Wiktor Pskit

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Niniejszy tom jest zbiorem tekstów poświęconych wybranym współczesnym tendencjom w badaniach nad semantycznymi i pragmatycznymi zagadnieniami szeroko rozumianej komunikacji. Najnowsze analizy z zakresu językoznawstwa, filozofii języka i teorii komunikacji wyraźnie wskazują, że głównym źródłem trudności o charakterze teoretycznym i metodologicznym w badaniach semantycznych są niejasne (a może nawet trudne do ustalenia) granice pomiędzy semantyką a...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 22,05

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów, Ebook | Wiktor Pskit
  okładka Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów, Ebook | Wiktor Pskit

  Niniejszy tom jest zbiorem tekstów poświęconych wybranym współczesnym tendencjom w badaniach nad semantycznymi i pragmatycznymi zagadnieniami szeroko rozumianej komunikacji. Najnowsze analizy z zakresu językoznawstwa, filozofii języka i teorii komunikacji wyraźnie wskazują, że głównym źródłem trudności o charakterze teoretycznym i metodologicznym w badaniach semantycznych są niejasne (a może nawet trudne do ustalenia) granice pomiędzy semantyką a pragmatyką. Badanie tych trud...

  okładka Ukochana i nieśmiertelna. Przepowiednia Wernyhory, Sclavus saltans – wspomnienie z Syberii, Ebook | Wacław Sieroszewski

  Ebook

  Ukochana i nieśmiertelna. Przepowiednia Wernyhory, Sclavus saltans – wspomnienie z Syberii

  Wacław Sieroszewski

  Wydawnictwo: Armoryka

  0,0 (brak ocen)

  UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. _x000D_ Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu_x000D_ _x000D_ Ludwik Bruner tak napisał o twórczości Sieroszewskiego, zesłania na Sybir, naukowca, badacza, ale także i literata: Wśród pisarzy naszego pokolenia dusza to najprostsza, najpogodniejsza, stokroć bardziej od innych spokojna, a więc może i najszczęśliwsza. I zarazem najpierwotniejsza, a więc może i najbardziej poetycz...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 3,00
  okładka Ukochana i nieśmiertelna. Przepowiednia Wernyhory, Sclavus saltans – wspomnienie z Syberii, Ebook | Wacław Sieroszewski
  okładka Ukochana i nieśmiertelna. Przepowiednia Wernyhory, Sclavus saltans – wspomnienie z Syberii, Ebook | Wacław Sieroszewski

  UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. _x000D_ Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu_x000D_ _x000D_ Ludwik Bruner tak napisał o twórczości Sieroszewskiego, zesłania na Sybir, naukowca, badacza, ale także i literata: Wśród pisarzy naszego pokolenia dusza to najprostsza, najpogodniejsza, stokroć bardziej od innych spokojna, a więc może i najszczęśliwsza. I zarazem najpierwotniejsza, a więc może i najbardziej poetyczna — w tym znaczeniu, że stosu...

  okładka Gramática contrastiva español-polaco, Ebook | Wiaczesław Nowikow

  Ebook

  Gramática contrastiva español-polaco

  Wiaczesław Nowikow

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  El presente estudio pretende rellenar un vacío existente en la rama de la lingüística contrastiva del espanol y del polaco. Desde el punto de vista lingüístico, el análisis contrastivo espanol-polaco se presenta como un problema científico de la máxima importancia, puesto que se trata de dos idiomas pertenecientes a dos grupos lingüísticos distintos (lenguas románicas y eslavas), que se caracterizan por relevantes diferencias tipológicas. Además,...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 22,45

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Gramática contrastiva español-polaco, Ebook | Wiaczesław Nowikow
  okładka Gramática contrastiva español-polaco, Ebook | Wiaczesław Nowikow

  El presente estudio pretende rellenar un vacío existente en la rama de la lingüística contrastiva del espanol y del polaco. Desde el punto de vista lingüístico, el análisis contrastivo espanol-polaco se presenta como un problema científico de la máxima importancia, puesto que se trata de dos idiomas pertenecientes a dos grupos lingüísticos distintos (lenguas románicas y eslavas), que se caracterizan por relevantes diferencias tipológicas. Además, las diferencias formales y fu...

  okładka Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych, Ebook | Beata Gala-Milczarek

  Ebook

  Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych

  Beata Gala-Milczarek

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Prezentowana publikacja dotyczy sposobu funkcjonowania w rzeczywistości gwarowej i pozagwarowej określonych konstrukcji leksykalno-słowotwórczych i ich wariantów. Autorka podejmuje próbę ustalenia czynnościowego charakteru derywatów rzeczownikowych, tzn. określenia specyfiki relacji pomiędzy jednostkami derywowanymi a znaczeniami czynności. Autorka przeprowadziła analizę bogatego materiału gwarowego (30 tys. jednostek); jako podstawę źródłową prz...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 21,95

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych, Ebook | Beata Gala-Milczarek
  okładka Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych, Ebook | Beata Gala-Milczarek

  Prezentowana publikacja dotyczy sposobu funkcjonowania w rzeczywistości gwarowej i pozagwarowej określonych konstrukcji leksykalno-słowotwórczych i ich wariantów. Autorka podejmuje próbę ustalenia czynnościowego charakteru derywatów rzeczownikowych, tzn. określenia specyfiki relacji pomiędzy jednostkami derywowanymi a znaczeniami czynności. Autorka przeprowadziła analizę bogatego materiału gwarowego (30 tys. jednostek); jako podstawę źródłową przyjęła Słownictwo ludowe z tere...

  okładka Toponimia powiatu tureckiego, Ebook | Ewelina Zając

  Ebook

  Toponimia powiatu tureckiego

  Ewelina Zając

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja - słownik ojkonimów i anojkonimów z powiatu tureckiego stanowi znakomite źródło poznania nazw miejscowych i terenowych ze wschodniej Wielkopolski. Zawiera 1725 haseł skonstruowanych według przejrzystej struktury: wyraz hasłowy, zapisy form gwarowych nazwy, informacja na temat charakteru obiektu, etymologia naukowa nazwy, historia obiektu lub jego ludowa etymologia. Materiał słownikowy został zgromadzony samodzielnie przez autorkę w wyn...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 19,95

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Toponimia powiatu tureckiego, Ebook | Ewelina Zając
  okładka Toponimia powiatu tureckiego, Ebook | Ewelina Zając

  Publikacja - słownik ojkonimów i anojkonimów z powiatu tureckiego stanowi znakomite źródło poznania nazw miejscowych i terenowych ze wschodniej Wielkopolski. Zawiera 1725 haseł skonstruowanych według przejrzystej struktury: wyraz hasłowy, zapisy form gwarowych nazwy, informacja na temat charakteru obiektu, etymologia naukowa nazwy, historia obiektu lub jego ludowa etymologia. Materiał słownikowy został zgromadzony samodzielnie przez autorkę w wyniku eksploracji terenowej w la...

  okładka Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego, Ebook | Jacek Florczak

  Ebook

  Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego

  Jacek Florczak

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Czytelnik tomu odnajdzie w toku jego lektury wiele cennych informacji o poszczególnych utworach literatury włoskiej, a (…) nie jest ona zbyt dobrze w Polsce znana. Odnajdzie też wielce interesujące zarówno dla dzieł literackich, jak i filmowych konteksty natury historycznej, politycznej i stricte kulturowej, co wzbogaca sposób widzenia i interpretacji poszczególnych tekstów. _x000D_ Pragnę także podkreślić bardzo dobrą kompozycję tomu. Jego...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 22,80

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego, Ebook | Jacek Florczak
  okładka Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego, Ebook | Jacek Florczak

  Czytelnik tomu odnajdzie w toku jego lektury wiele cennych informacji o poszczególnych utworach literatury włoskiej, a (…) nie jest ona zbyt dobrze w Polsce znana. Odnajdzie też wielce interesujące zarówno dla dzieł literackich, jak i filmowych konteksty natury historycznej, politycznej i stricte kulturowej, co wzbogaca sposób widzenia i interpretacji poszczególnych tekstów. _x000D_ Pragnę także podkreślić bardzo dobrą kompozycję tomu. Jego tytuł wskazuje, iż książka bę...

  okładka Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową, Ebook | Agnieszka Zatorska

  Ebook

  Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową

  Agnieszka Zatorska

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Monografia jest poświęcona polskim i słoweńskim predykatorom kauzatywnym z para-frazą przymiotnikową. Autorka dokonuje charakterystyki predykatorów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową ze względu na rodzaje struktur zdaniowych oraz typologii struktur predykatowo-argumentowych, których odzwierciedleniem są zdania zawiera-jące analizowane czasowniki. Zawiera też wnioski dotyczące powiązania między budo-wą semantyczno-składniową struktur zdaniowy...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  okładka Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową, Ebook | Agnieszka Zatorska
  okładka Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową, Ebook | Agnieszka Zatorska

  Monografia jest poświęcona polskim i słoweńskim predykatorom kauzatywnym z para-frazą przymiotnikową. Autorka dokonuje charakterystyki predykatorów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową ze względu na rodzaje struktur zdaniowych oraz typologii struktur predykatowo-argumentowych, których odzwierciedleniem są zdania zawiera-jące analizowane czasowniki. Zawiera też wnioski dotyczące powiązania między budo-wą semantyczno-składniową struktur zdaniowych realizujących predykat kauz...

  okładka Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, Ebook | Piotr Stalmaszczyk

  Ebook

  Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu

  Piotr Stalmaszczyk

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe, poświęcone metodologiom językoznawstwa, starają się odpowiedzieć na fundamentalne pytania, dotyczące języka, a także przedstawić stan badań nad językiem, z uwzględnieniem perspektyw różnych nauk i paradygmatów badawczych. Usiłują również pokazać, że za pomocą odpowiednich narzędzi i teorii można, wbrew wątpliwościom Wittgensteina, wydobyć l...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 13,20
  okładka Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, Ebook | Piotr Stalmaszczyk
  okładka Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, Ebook | Piotr Stalmaszczyk

  Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe, poświęcone metodologiom językoznawstwa, starają się odpowiedzieć na fundamentalne pytania, dotyczące języka, a także przedstawić stan badań nad językiem, z uwzględnieniem perspektyw różnych nauk i paradygmatów badawczych. Usiłują również pokazać, że za pomocą odpowiednich narzędzi i teorii można, wbrew wątpliwościom Wittgensteina, wydobyć logikę języka z mowy i z tekstó...

  okładka History of European Cinema, Ebook | Michał Dondzik, Michał Pabiś-Orzeszyna, Bartosz Zając

  Ebook

  History of European Cinema

  Michał Dondzik, Michał Pabiś-Orzeszyna, Bartosz Zając

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  The goal of this book was to introduce reflection on historical phenomena that require perspectives transgressing national paradigm in studying film history (it is co-productions, cinemas of communist block and films produced under a significant “cold war” pressure and – last but not least – issues related to transnational distribution and reception)....

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  okładka History of European Cinema, Ebook | Michał Dondzik, Michał Pabiś-Orzeszyna, Bartosz Zając
  okładka History of European Cinema, Ebook | Michał Dondzik, Michał Pabiś-Orzeszyna, Bartosz Zając

  The goal of this book was to introduce reflection on historical phenomena that require perspectives transgressing national paradigm in studying film history (it is co-productions, cinemas of communist block and films produced under a significant “cold war” pressure and – last but not least – issues related to transnational distribution and reception).

  okładka Teatr masowy - Teatr dla mas, Ebook | Małgorzata Leyko

  Ebook

  Teatr masowy - Teatr dla mas

  Małgorzata Leyko

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Rozważania związane z takimi zagadnieniami, jak teatr masowy, poetyka odbioru teatru „wielkiej liczby”, strategie artystyczne wypracowane przez wybitnych twórców masowych widowisk, związki pomiędzy teatrem a życiem społeczno-politycznym, zmiany przekroju społecznego widowni czy też postrzeganie widowiska jako formy zbiorowej manifestacji politycznych postaw i poglądów, nie były dotychczas zbyt często podejmowane przez polskich teatrologów i...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 24,00

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Teatr masowy - Teatr dla mas, Ebook | Małgorzata Leyko
  okładka Teatr masowy - Teatr dla mas, Ebook | Małgorzata Leyko

  Rozważania związane z takimi zagadnieniami, jak teatr masowy, poetyka odbioru teatru „wielkiej liczby”, strategie artystyczne wypracowane przez wybitnych twórców masowych widowisk, związki pomiędzy teatrem a życiem społeczno-politycznym, zmiany przekroju społecznego widowni czy też postrzeganie widowiska jako formy zbiorowej manifestacji politycznych postaw i poglądów, nie były dotychczas zbyt często podejmowane przez polskich teatrologów i historyków kultury. (...) Umi...

  okładka Rzeczywistość i zapis, Ebook | Wojciech Doliński, Jerzy Żurko, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Sylwia Męcfal

  Ebook

  Rzeczywistość i zapis

  Wojciech Doliński, Jerzy Żurko, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Sylwia Męcfal

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  W książce omówiono aspekty interpretacji źródeł pisanych w naukach społecznych i humanistycznych z trzech perspektyw badawczych. W części pierwszej pokazano relacje między doświadczeniem, zapisem i tekstem, dotykając tym samym kwestii konstruowania podmiotu („figura autora”). Część druga zawiera rozważania na temat stopnia komplementarności i rozłączności propozycji badawczych różnych dyscyplin. Ostatnia część odnosi się do konsekwencji, jakie dl...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 20,95

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Rzeczywistość i zapis, Ebook | Wojciech Doliński, Jerzy Żurko, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Sylwia Męcfal
  okładka Rzeczywistość i zapis, Ebook | Wojciech Doliński, Jerzy Żurko, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Sylwia Męcfal

  W książce omówiono aspekty interpretacji źródeł pisanych w naukach społecznych i humanistycznych z trzech perspektyw badawczych. W części pierwszej pokazano relacje między doświadczeniem, zapisem i tekstem, dotykając tym samym kwestii konstruowania podmiotu („figura autora”). Część druga zawiera rozważania na temat stopnia komplementarności i rozłączności propozycji badawczych różnych dyscyplin. Ostatnia część odnosi się do konsekwencji, jakie dla odczytania tekstu wynikają z...

  okładka Wideo w sztukach wizualnych, Ebook | Tomasz Załuski, Ryszard W.

  Ebook

  Wideo w sztukach wizualnych

  Tomasz Załuski, Ryszard W.

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Wideo należy do najmłodszych mediów używanych obecnie w twórczości artystycznej, a zarazem jest jednym z najważniejszych jej paradygmatów, w największym stopniu wpływającym na współczesne oblicze sztuki. W swej – trwającej niewiele ponad połowę stulecia – historii wideo przeszło znaczącą ewolucję, przeobrażając się z instrumentarium twórczych eksperymentów w polu medium elektronicznego i radykalnych interwencji politycznych, w nową przestrzeń akt...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 22,45

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Wideo w sztukach wizualnych, Ebook | Tomasz Załuski, Ryszard W.
  okładka Wideo w sztukach wizualnych, Ebook | Tomasz Załuski, Ryszard W.

  Wideo należy do najmłodszych mediów używanych obecnie w twórczości artystycznej, a zarazem jest jednym z najważniejszych jej paradygmatów, w największym stopniu wpływającym na współczesne oblicze sztuki. W swej – trwającej niewiele ponad połowę stulecia – historii wideo przeszło znaczącą ewolucję, przeobrażając się z instrumentarium twórczych eksperymentów w polu medium elektronicznego i radykalnych interwencji politycznych, w nową przestrzeń aktywności kulturowej, współczesn...

  okładka Метафора в творчестве Сергея Есенина и ее перевод на польский язык, Ebook | Ełona Curkan-Dróżka

  Ebook

  Метафора в творчестве Сергея Есенина и ее перевод на польский язык

  Ełona Curkan-Dróżka

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Метафора отражает не только изысканность стиля поэта, но также несет в себе существенную информацию о его мировоззрении и миропонимании, восприятии родной культуры, многое говорит о его ценностях. В связи с таким большим информационным зарядом, перевод метафоры является одним из сложнейших заданий, посильным далеко немногим. Объектом исследования в данной работе стали переводы метафорических выражений, наполняющих поэзию Сергея Есенина, выполненн...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  okładka Метафора в творчестве Сергея Есенина и ее перевод на польский язык, Ebook | Ełona Curkan-Dróżka
  okładka Метафора в творчестве Сергея Есенина и ее перевод на польский язык, Ebook | Ełona Curkan-Dróżka

  Метафора отражает не только изысканность стиля поэта, но также несет в себе существенную информацию о его мировоззрении и миропонимании, восприятии родной культуры, многое говорит о его ценностях. В связи с таким большим информационным зарядом, перевод метафоры является одним из сложнейших заданий, посильным далеко немногим. Объектом исследования в данной работе стали переводы метафорических выражений, наполняющих поэзию Сергея Есенина, выполненные польскими переводчиками на ...

  okładka Politik - Medien - Sprache, Ebook | Dorota Kaczmarek

  Ebook

  Politik - Medien - Sprache

  Dorota Kaczmarek

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Den im Band präsentierten Beiträgen liegt sowohl theoretisch als auch empirisch eine medienlinguistische Perspektive in der Betrachtung gegenwärtiger gesellschaftspolitischer Ereignisse in Deutschland und Polen, die in letzter Zeit viele kontroverse Debatten hervorgerufen haben, zugrunde. Die gezeigten unterschiedlichen Möglichkeiten der Vernetzung linguistischer und medienorientierter Forschungen resultieren deshalb aus der Überzeugung, dass die...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  okładka Politik - Medien - Sprache, Ebook | Dorota Kaczmarek
  okładka Politik - Medien - Sprache, Ebook | Dorota Kaczmarek

  Den im Band präsentierten Beiträgen liegt sowohl theoretisch als auch empirisch eine medienlinguistische Perspektive in der Betrachtung gegenwärtiger gesellschaftspolitischer Ereignisse in Deutschland und Polen, die in letzter Zeit viele kontroverse Debatten hervorgerufen haben, zugrunde. Die gezeigten unterschiedlichen Möglichkeiten der Vernetzung linguistischer und medienorientierter Forschungen resultieren deshalb aus der Überzeugung, dass die Medien die Welt der Politik a...

  okładka Trajektorie obrazów, Ebook | Ryszard Kluszczyński, Dagmara Rode

  Ebook

  Trajektorie obrazów

  Ryszard Kluszczyński, Dagmara Rode

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Książka jest kolejnym (po publikacjach: Perspektywy badań nad kulturą, red. Ryszard W. Kluszczyński, Anna Zeidler-Janiszewska; Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej; Blanka Brzozowska, Spadkobiercy flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa - współczesne reprezentacje; Kamila Żyto, Strategie labiryntowe w filmie fikcji; Dagmara Rode, Polityka w pierwszej osobie: twórczość Dereka Jarman; Trajektori...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 27,75

  Kupuj z kodem od: 17,75 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Trajektorie obrazów, Ebook | Ryszard Kluszczyński, Dagmara Rode
  okładka Trajektorie obrazów, Ebook | Ryszard Kluszczyński, Dagmara Rode

  Książka jest kolejnym (po publikacjach: Perspektywy badań nad kulturą, red. Ryszard W. Kluszczyński, Anna Zeidler-Janiszewska; Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej; Blanka Brzozowska, Spadkobiercy flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa - współczesne reprezentacje; Kamila Żyto, Strategie labiryntowe w filmie fikcji; Dagmara Rode, Polityka w pierwszej osobie: twórczość Dereka Jarman; Trajektorie obrazów. Strategie wizualne ...

  okładka Przestrzenie kognitywnych poszukiwań, Ebook | Alina Kwiatkowska

  Ebook

  Przestrzenie kognitywnych poszukiwań

  Alina Kwiatkowska

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Autorzy tekstów zamieszczonych w tej publikacji mają różne zainteresowania badawcze i przebyli różną drogę naukową. Łączy ich jednak zainteresowanie kognitywnym podejściem do badań nad językiem (a także literaturą czy obrazem), oraz przekonanie, że pozwala ono na porozumienie ponad podziałami. Jak świadczy o tym różnorodność, nie tylko tematyczna, lecz także metodologiczna prezentowanych artykułów, paradygmat kognitywny to obecnie kategoria bardz...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 22,80

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Przestrzenie kognitywnych poszukiwań, Ebook | Alina Kwiatkowska
  okładka Przestrzenie kognitywnych poszukiwań, Ebook | Alina Kwiatkowska

  Autorzy tekstów zamieszczonych w tej publikacji mają różne zainteresowania badawcze i przebyli różną drogę naukową. Łączy ich jednak zainteresowanie kognitywnym podejściem do badań nad językiem (a także literaturą czy obrazem), oraz przekonanie, że pozwala ono na porozumienie ponad podziałami. Jak świadczy o tym różnorodność, nie tylko tematyczna, lecz także metodologiczna prezentowanych artykułów, paradygmat kognitywny to obecnie kategoria bardzo szeroka, której granice nie ...

  okładka Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej, Ebook | Anna Miller-Klejsa, Artur Gałkowski

  Ebook

  Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej

  Anna Miller-Klejsa, Artur Gałkowski

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Czytelnik tomu odnajdzie w toku jego lektury wiele cennych informacji o poszczególnych utworach literatury włoskiej, a (…) nie jest ona zbyt dobrze w Polsce znana. Odnajdzie też wielce interesujące zarówno dla dzieł literackich, jak i filmowych konteksty natury historycznej, politycznej i stricte kulturowej, co wzbogaca sposób widzenia i interpretacji poszczególnych tekstów. _x000D_ Pragnę także podkreślić bardzo dobrą kompozycję tomu. Jego tytuł...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 16,80

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej, Ebook | Anna Miller-Klejsa, Artur Gałkowski
  okładka Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej, Ebook | Anna Miller-Klejsa, Artur Gałkowski

  Czytelnik tomu odnajdzie w toku jego lektury wiele cennych informacji o poszczególnych utworach literatury włoskiej, a (…) nie jest ona zbyt dobrze w Polsce znana. Odnajdzie też wielce interesujące zarówno dla dzieł literackich, jak i filmowych konteksty natury historycznej, politycznej i stricte kulturowej, co wzbogaca sposób widzenia i interpretacji poszczególnych tekstów. _x000D_ Pragnę także podkreślić bardzo dobrą kompozycję tomu. Jego tytuł wskazuje, iż książka będzie c...

  okładka Texte im Wandel, Ebook | Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń

  Ebook

  Texte im Wandel

  Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Texte sind wie Säulen der Kommunikation, mit denen Informationen vermittelt, diverse Intentionen verfolgt, unterschiedlich motivierte Ziele erreicht wie auch Wirklichkeiten kreiert und beeinflusst werden können. Die dreizehn Kapitel des vorliegenden Sammelbandes „Texte im Wandel” lenken die Aufmerksamkeit auf die diachronen und zugleich kultur- bzw. politikbezogenen Aspekte der Texterforschung, weiterhin auf Texte, die al Bestandteile eines kompl...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 19,95

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Texte im Wandel, Ebook | Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń
  okładka Texte im Wandel, Ebook | Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń

  Texte sind wie Säulen der Kommunikation, mit denen Informationen vermittelt, diverse Intentionen verfolgt, unterschiedlich motivierte Ziele erreicht wie auch Wirklichkeiten kreiert und beeinflusst werden können. Die dreizehn Kapitel des vorliegenden Sammelbandes „Texte im Wandel” lenken die Aufmerksamkeit auf die diachronen und zugleich kultur- bzw. politikbezogenen Aspekte der Texterforschung, weiterhin auf Texte, die al Bestandteile eines komplexen kommunikativen Aktes, näm...

  okładka Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym, Ebook | Edyta Pałuszyńska

  Ebook

  Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym

  Edyta Pałuszyńska

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja porusza problemy dyskursu publicznego, mediów, działania dziennikarzy i ich rozmówców, a przede wszystkim strategii wykorzystywanych w trakcie zdarzeń komunikacyjnych. (...) Praca ma charakter interdyscyplinarny, dotyczy bowiem zagadnień lingwistycznych, komunikacyjnych, kulturowych, socjologicznych. Przyjęcie takiego oglądu wymaga ścisłości w definiowaniu pojęć, a także wielostronnej umiejętności w analizie materiału. Autorka pracy ma...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 26,40

  Kupuj z kodem od: 16,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym, Ebook | Edyta Pałuszyńska
  okładka Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym, Ebook | Edyta Pałuszyńska

  Publikacja porusza problemy dyskursu publicznego, mediów, działania dziennikarzy i ich rozmówców, a przede wszystkim strategii wykorzystywanych w trakcie zdarzeń komunikacyjnych. (...) Praca ma charakter interdyscyplinarny, dotyczy bowiem zagadnień lingwistycznych, komunikacyjnych, kulturowych, socjologicznych. Przyjęcie takiego oglądu wymaga ścisłości w definiowaniu pojęć, a także wielostronnej umiejętności w analizie materiału. Autorka pracy ma świadomość tej wielobiegunowo...

  okładka Przyszłość semiotyki. The Future of Semiotics. Il futuro della semiotica, Ebook | Umberto Eco

  Ebook

  Przyszłość semiotyki. The Future of Semiotics. Il futuro della semiotica

  Umberto Eco

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Łódzki wykład Umberta Eco o przyszłości semiotyki stał się – w sposób tyleż zamierzony, co niezamierzony – manifestem i głosem w dyskusji na temat roli dyscypliny, która wchodzi na nowe tory swego naukowego rozkwitu. Rozkwit ów dotyczy dwóch kierunków – ściśle „dyscyplinarnego” (koncept „semiotyki ogólnej”) i interdyscyplinarego (koncept „semiotyk szczegółowych”). Obydwa są charakterystyczne dla nurtu nawiązującego do kwestii „encyklopedii” rozu...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 11,96
  okładka Przyszłość semiotyki. The Future of Semiotics. Il futuro della semiotica, Ebook | Umberto Eco
  okładka Przyszłość semiotyki. The Future of Semiotics. Il futuro della semiotica, Ebook | Umberto Eco

  Łódzki wykład Umberta Eco o przyszłości semiotyki stał się – w sposób tyleż zamierzony, co niezamierzony – manifestem i głosem w dyskusji na temat roli dyscypliny, która wchodzi na nowe tory swego naukowego rozkwitu. Rozkwit ów dotyczy dwóch kierunków – ściśle „dyscyplinarnego” (koncept „semiotyki ogólnej”) i interdyscyplinarego (koncept „semiotyk szczegółowych”). Obydwa są charakterystyczne dla nurtu nawiązującego do kwestii „encyklopedii” rozumianej jako labirynt wiedzy or...

  okładka Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka, Ebook | Mirosława Świtała-Cheda

  Ebook

  Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka

  Mirosława Świtała-Cheda

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Opracowanie jest niezwykle wartościowym wkładem do wiedzy nie tylko o słowotwórstwie gwarowym, ale o słowotwórstwie polskim w ogóle. Dostrzegam w nim kilka interesujących pomysłów na kolejne opracowania szczegółowe. Jeden z nich pozostaje w związku ze wspominanym już rejestrowaniem świadomości motywacyjnej użytkowników gwary, inny z właściwym zwłaszcza gwarom spontanicznym, tworzeniem się semantycznych ciągów derywacyjnych burzących zastane model...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 19,20

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka, Ebook | Mirosława Świtała-Cheda
  okładka Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka, Ebook | Mirosława Świtała-Cheda

  Opracowanie jest niezwykle wartościowym wkładem do wiedzy nie tylko o słowotwórstwie gwarowym, ale o słowotwórstwie polskim w ogóle. Dostrzegam w nim kilka interesujących pomysłów na kolejne opracowania szczegółowe. Jeden z nich pozostaje w związku ze wspominanym już rejestrowaniem świadomości motywacyjnej użytkowników gwary, inny z właściwym zwłaszcza gwarom spontanicznym, tworzeniem się semantycznych ciągów derywacyjnych burzących zastane modele. Autorka dostrzegła ich zape...

  okładka Le denominazioni proprie nelle traduzioni italiane della narrativa contemporanea polacca, Ebook | Joanna Ozimska

  Ebook

  Le denominazioni proprie nelle traduzioni italiane della narrativa contemporanea polacca

  Joanna Ozimska

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  I nomi propri svolgono un ruolo importante nella vita sociale, e, viste le loro caratteristiche, sono un materiale interessante per il mondo letterario. I nomina propria presenti nelle pagine dei romanzi contemporanei polacchi a causa della loro forma e della loro semantica possano essere una fonte di informazioni sui valori, tendenze, mode relativi alla denominazione, possono anche costituire una sfida per i traduttori letterari._x000D_ Lo scopo...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  okładka Le denominazioni proprie nelle traduzioni italiane della narrativa contemporanea polacca, Ebook | Joanna Ozimska
  okładka Le denominazioni proprie nelle traduzioni italiane della narrativa contemporanea polacca, Ebook | Joanna Ozimska

  I nomi propri svolgono un ruolo importante nella vita sociale, e, viste le loro caratteristiche, sono un materiale interessante per il mondo letterario. I nomina propria presenti nelle pagine dei romanzi contemporanei polacchi a causa della loro forma e della loro semantica possano essere una fonte di informazioni sui valori, tendenze, mode relativi alla denominazione, possono anche costituire una sfida per i traduttori letterari._x000D_ Lo scopo di questo studio è analizzare...

  okładka "Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu." Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie, Ebook | Monika Polit

  Ebook

  "Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu." Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie

  Monika Polit

  Wydawnictwo: Centrum Badań nad Zagładą Żydów

  6,6 (ocen: 9)

  "Ja jednak chciałbym posłuchać,
  co będzie się o mnie mówić pół godziny po wojnie…
  Przecież czegoś się jednak dokonało”.
  Mordechaj Chaim Rumkowski


  Książka ukazuje sylwetkę szefa łódzkiego Judenratu, oficjalnie zwanego Przełożonym Starszeństwa Żydów w Liztmannstadt – Mordechaja Chaima Rumkowskiego. Przez wiele lat z pasją zgłębiano dzieje jego głupoty, małości, pychy i chorobliwych ambicji, które uczy...

  Ebook dostępny w formacie: mobi, epub

  Ebook dostępny od: 35,00

  Kupuj z kodem od: 25,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka "Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu." Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie, Ebook | Monika Polit
  okładka "Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu." Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie, Ebook | Monika Polit

  "Ja jednak chciałbym posłuchać, co będzie się o mnie mówić pół godziny po wojnie… Przecież czegoś się jednak dokonało”. Mordechaj Chaim Rumkowski Książka ukazuje sylwetkę szefa łódzkiego Judenratu, oficjalnie zwanego Przełożonym Starszeństwa Żydów w Liztmannstadt – Mordechaja Chaima Rumkowskiego. Przez wiele lat z pasją zgłębiano dzieje jego głupoty, małości, pychy i chorobliwych ambicji, które uczyniły go współpracownikiem nazistów i mordercą niewin...

  okładka Al-Gahiz and his theory of social communication, Ebook | Krystyna Skarżyńska-Bocheńska

  Ebook

  Al-Gahiz and his theory of social communication

  Krystyna Skarżyńska-Bocheńska

  Wydawnictwo: Dialog

  0,0 (brak ocen)

  Al-Ğāhiz, an Arabic scientist of the 9th century, belongs to the thinkers whose participation in and contribution to the development of the world science has not been recognized and appreciated. The great erudite and author of numerous works in various areas formulated, among others, the theory of social communication which may be compared to the late 20th century Mikhail Bakhtin’s theory of discourse. The opinions of the Arab intellectual from B...

  Ebook dostępny w formacie: mobi, epub

  Ebook dostępny od: 27,00

  Kupuj z kodem od: 17,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Al-Gahiz and his theory of social communication, Ebook | Krystyna Skarżyńska-Bocheńska
  okładka Al-Gahiz and his theory of social communication, Ebook | Krystyna Skarżyńska-Bocheńska

  Al-Ğāhiz, an Arabic scientist of the 9th century, belongs to the thinkers whose participation in and contribution to the development of the world science has not been recognized and appreciated. The great erudite and author of numerous works in various areas formulated, among others, the theory of social communication which may be compared to the late 20th century Mikhail Bakhtin’s theory of discourse. The opinions of the Arab intellectual from Basra, living in the Middle Age...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.