DIF

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Angielskie okresy warunkowe nowatorską i oryginalną metodą, Ebook | Radosław Więckowski

  • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich okresów warunkowych i ich możliwych kombinacji, wykraczająca poza typowy podział na 1, 2 oraz 3 okres warunkowy  • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim:If he watches many films, he will know many actors.Jeśli/skoro ogląda dużo filmów, pewnie zna wielu aktorów. If he watches many films, he will know many actors. (1 okres warunkowy)Jeśli obejrzy dużo filmów, pozna wiel...

  Promocja
  okładka Angielskie idiomy nieodnotowane w innych słownikach, Ebook | Radosław Więckowski

  • Najnowsza idiomatyka angielska  • Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku  • Około 300 angielskich idiomów, nieodnotowanych w innych słownikach:sb’s legs turn to custard - mieć nogi jak z watypull anall-nighter -zarywać noc (przed egzaminem)get aboard the train - ulec powszechnemu trendowislam on the brakes - mocno ograniczać wydatki • Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową:maths [mæθs] - do the ~ przeliczyć coś, rozważyć ,,za” i ,,przeciw”We hav...

  Promocja
  okładka Angielskie czasy w ciekawych dialogach, Ebook | Radosław Więckowski

  • Prawie 600 dialogów z kluczem, zaczerpniętych z życia codziennego (praca, dom, lotnisko)  • Wszystkie angielskie czasy w szerokiej palecie ciekawych kontekstów • Trudniejsze słowa i zwroty podane w nawiasach • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim • Różnice nieodnotowane w innych publikacjach:I wish I were abroad. vs I am wishing I were abroad.Has it rained lately? vs Has it been raining lately?When will you finish thi...

  Promocja
  okładka Angielskie czasy nowatorską i oryginalną metodą, Ebook | Radosław Więckowski

  • Obszerna analiza angielskich czasów na zasadzie ciągłych porównań:He jumped for joy. Skoczył z radości.He was jumping for joy. Skakał z radości. • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim:She has just left. Przed chwilą wyszła. She had just left. Chwilę wcześniej wyszła. I haven’t had a new Toyota for very long. Mam nową Toyotę od niedawna.Until recently I had a Honda. Do niedawnamiałem Hondę. • Ćwiczenia, które popr...

  Promocja
  okładka Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą, Ebook | Radosław Więckowski

  • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich czasowników modalnych • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim:He can’t come tomorrow. On nie może jutro przyjść. (brak pozwolenia)He can’t be coming tomorrow. On nie może jutro przyjść. (brak możliwości) • Niuanse znaczeniowe w szerokiej palecie kontekstów:He must be very tactful. On musi być bardzo taktowny. (konieczność)He must be very tactful. On chyba/pewnie jest ...

  Promocja
  okładka Angielski na co dzień w ciekawych dialogach, Ebook | Radosław Więckowski

  • Liczne zwroty zaczerpnięte z życia codziennego: A: Znowu się spóźniła? B: Całaona.A: Co u ciebie? B: U mniepo staremu. Powoli do przodu.A: W przyszłym roku dostaniemy podwyżkę. B: Akurat! • Wariantowe pytania o znaczenie jakiegoś słowa:What is the English word for komórka? = What is the English for komórka? Jak jest komórka po angielsku? What does outsourcing mean? = What is meant by outsourcing? Co oznacza outsourcing? • Uwydatnienie różnic znaczeniowyc...

  Promocja
  okładka Angielskie określniki i liczebniki, Ebook | Radosław Więckowski

  • Obszerna prezentacja określników wyrażających mnogość i ilość • Wymowa ułamków, numerów autobusów czy pokoi hotelowych • Jak powiedzieć:Web 2.0, 10GB, sztafeta 4×400, autobus nr 436 I live at 125 on the 125th floor • Angielskie odpowiedniki liczebników nieokreślonych: kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt i partykuły aż • Różnice znaczeniowe w ćwiczeniach kontrastujących:I understand only a part of the instructions. I understand only part of the instruction...

  Promocja
  okładka Angielskie czasy w pigułce, Ebook | Radosław Więckowski

  • Syntetyczne zestawienie wszystkich angielskich czasów wraz z odmianą przez osoby • Pełen obraz najważniejszych kontekstów czasowych  • Kontrastowe ujęcie czasów bazujące na prostych, łatwych do zapamiętania przykładach i krótkich wyjaśnieniach: Kate leaves at 5 tomorrow. Kate wyjeżdża jutro o godzinie piątej. tak wcześniej ustalono/zaplanowano Kate is leaving at 5 tomorrow. Kate wyjeżdża jutro o godzinie piątej. tak wcześniej Kate ustaliła/zaplanowała &n...

  Promocja
  okładka Angielskie czasowniki regularne i nieregularne, Ebook | Radosław Więckowski

  • Pełne, tabelaryczne zestawienie angielskich czasowników nieregularnych i wybranych czasowników regularnych wraz z wymową • Proste konteksty użycia danej formy czasownika z konkretnej kolumny• Czasowniki pogrupowane wg form (np. Grupa I taka sama forma w 1, 2 i 3 kolumnie) • Czasowniki pogrupowane wg wymowy poszczególnych form, a nie wg kolejności alfabetycznej • Czasowniki nieregularne zestawione z ich odpowiednikami regularnymi• Najbardziej mylące formy czasowników nieregu...